Open Access - OA Week v KJP 2012 (22. 10. 2012 v KJP)

 • 398 views
Uploaded on

Open Access – KJP se připojuje k mezinárodnímu Open Access Week na podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím a v pondělí 22. 10. od 10:30 do 12:00 hod zve všechny zájemce na seminář Open …

Open Access – KJP se připojuje k mezinárodnímu Open Access Week na podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím a v pondělí 22. 10. od 10:30 do 12:00 hod zve všechny zájemce na seminář Open Access do týmové studovny, který povede Věra Pilecká, UISK FF UK.

Seminář je prakticky zaměřený na možnosti vyhledávání a publikování v otevřených informačních zdrojích (s podporou notebooků pro účastníky).

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
398
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. OPEN ACCESSotevřený přístup k vědeckým publikacímVěra Pilecká, vera.pilecka@ff.cuni.czKJP 22.10.2012 Open access, KJP, 22. 10. 2012 1
 • 2. CO JE OPEN ACESS? Otevřený přístup = open access • způsob zveřejňování a přístupu k odborným informacím / vědecké literatuře • alternativa k tradičnímu modelu publikování • tradiční model: dostupnost článků pouze na základě předplatného • bezplatný neomezený online přístup • bez závažných licenčních omezení, která stanovují vydavatelé • zejm. plné texty recenzovaných vědeckých článků • další zdroje (konferenční příspěvky, knižní kapitoly, soubory dat…)Open access, KJP, 22. 10. 2012 2 / 18
 • 3. PROČ? • umožnit rovný a rychlý přístup ke kvalitnímu obsahu pro uživatele bez rozdílu • omezením „pouze“ dostupnost internetu • dostupnost i pro vědce z chudých zemí • zrychlení vědecké komunikace, možnost navazovat na předchozí výsledky • výsledky vytvořené za podpory veřejných prostředků by veřejnost neměla znovu platit • zvýšení viditelnosti výsledků a jejich dopadu • lepší viditelnost > vyšší citovanost > zvýšení prestiže autora i instituceOpen access, KJP, 22. 10. 2012 3 / 18
 • 4. PRO KOHO? CO Z TOHO? • UŽIVATELÉ (vědec, student) • dostupnost potřebných materiálů • veřejná dostupnost výsledků podpořených z veřejných prostředků • AUTOŘI • zvýšená viditelnost, využití a dopad jejich práce • zvýšení počtu citací, zvýšení prestiže • INSTITUCE (univerzita) • nástroj hodnocení a monitorování vědeckých výstupů • sledování efektivity vynaložených prostředků (včetně rozšíření výsledků) • marketingový nástroj – „výkladní skříň“ instituceOpen access, KJP, 22. 10. 2012 4 / 18
 • 5. PRO KOHO? CO Z TOHO? (2) • KNIHOVNA • nemusí vybírat, které časopisy předplatí a tak zajistí dostupnost pro své uživatele • STÁT • viz instituce + ekonomické dopady (návratnost investic do veřejného výzkumu • SPOLEČNOST JAKO CELEK • rychlejší šíření vědeckých poznatků, větší efektivita a účinnost výzkumu > poskytování lepších a rychlejších výsledků pro všechnyOpen access, KJP, 22. 10. 2012 5 / 18
 • 6. A CO VYDAVATELÉ? • OA nepopírá práva vydavatelů, nechce jejich zrušení • stále důležitá role • recenzní řízení, editorská práce • nutnost se přizpůsobit nové situaci • výhody OA pro vydavatele • zvýšení zájmu o publikace vydavatelství (uživatelé, autoři, citace) • platby za OA přístup zároveň s předplatným (tzv. hybridní model)Open access, KJP, 22. 10. 2012 6 / 18
 • 7. KDO TO BUDE PLATIT? • zavedením OA náklady nemizí • recenzní řízení, editorská práce, udržování databáze, finální formátování, propagace… • různé obchodní modely (OA časopisy) • „komunitní publikování“ • časopisy podporované reklamou/sponzoringem • institucionální dotace • prodej tištěné verze • poplatky za zpracování článku (article processing fee, publication fee) • institucionální předplatné OA • modely předplatného založené na spolupráci • kombinace uvedených způsobůOpen access, KJP, 22. 10. 2012 7 / 18
 • 8. DVA HLAVNÍ PŘÍSTUPY OA • ZLATÁ CESTA • gold OA, OA publishing • publikování prostřednictvím OA časopisů • ZELENÁ CESTA • grean OA, OA self-archiving • zpřístupňování recenzovaných článků v repozitáříchOpen access, KJP, 22. 10. 2012 8 / 18
 • 9. PUBLIKOVÁNÍ V OA ČASOPISECH • otevřený přístup poskytují vydavatelé • autoři nepředávají autorská práva (příp. licenční smlouva) • články procházejí standardním recenzním řízením • způsoby: • úplný OA • pozdržený OA volný přístup až po uplynutí určité lhůty (embarga) • hybridní model např. Springer, Cambridge University Press, Elsevier platba procesního poplatku za zpřístupnění článku • informace o OA časopisech – DOAJOpen access, KJP, 22. 10. 2012 9 / 18
 • 10. DOAJ http://www.doaj.org/ • informace o více než 8 tisících OA časopisů • mnoho oborů, zemí (včetně ČR), jazyků • cca polovina prohledatelná na úrovni článků • podmínky pro zařazení časopisu: • vědecký obsah, plné texty (jakýkoliv obor, jazyk) • okamžitý přístup k celému obsahu (bez embarga) • kvalita (recenzní řízení) • časopis má ISSNOpen access, KJP, 22. 10. 2012 10 / 18
 • 11. ČESKÉ ČASOPISY V DOAJ 70 60 50 40 počet přidaných časopisů celkový počet časopisů 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem v roce 2012 65 českých OA časopisůOpen access, KJP, 22. 10. 2012 11 / 18
 • 12. „ZLATÉ“ PUBLIKOVÁNÍ • publikování vlastního OA časopisu • publikační systémy, např. Open Journal Systems (Public Knowledge Project) http://pkp.sfu.ca/?q=ojs • OA vydavatelé se zaměřením na humanitní a sociální vědy • např. Open Humanities http://www.openhumanitiespress.org/Open access, KJP, 22. 10. 2012 12 / 18
 • 13. AUTOARCHIVACE V OA REPOZITÁŘÍCH • otevřený přístup poskytují sami autoři tím, že svou práci umístí v otevřeném repozitáři • autoarchivace • preprinty, postprinty, vydavatelské verze • nejedná se vždy o práce, které prošly recenzním řízením • repozitář • elektronický archiv určený pro archivaci a zpřístupňování intelektuálních výsledků členů instituce / odborné komunity • typy repozitářů • institucionální (univerzity, vědecké instituce) • předmětové / tematické • většina vydavatelů umožňuje autoarchivaci • postoj vydavatele lze zjistit v systému SHERPA/RoMEOOpen access, KJP, 22. 10. 2012 13 / 18
 • 14. SYSTÉM SHERPA/ROMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ • přehled politik vydavatelů vůči autoarchivaci • rozdělení vydavatelů podle barev • zelená preprint + postprint / vydavatelská verze • modrá postprint / vydavatelská verze • žlutá preprint • bílá vydavatel nepodporuje autoarchivaciOpen access, KJP, 22. 10. 2012 14 / 18
 • 15. JAK NAJÍT REPOZITÁŘ? seznamy/ registry repozitářů • celosvětové registry OA repozitářů, prohledávání obsahu • The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) http://opendoar.org/ • Registry of Open Access Repositories (ROAR) http://roar.eprints.org/ • specificky zaměřené • DRIVER http://search.driver.research-infrastructures.eu/ evropská síť OA repozitářů • BASE (Bielefeld Academic Search Engine) http://www.base- search.net/ prohledává repozitáře více než 2 000 univerzitOpen access, KJP, 22. 10. 2012 15 / 18
 • 16. DALŠÍ ZDROJE • Directory of open access books (DOAB) http://www.doabooks.org/ knihy s otevřeným přístupem • SHERPA Juliet http://www.sherpa.ac.uk/juliet/ politiky grantových agentur vyžadující autoarchivaci jimi podpořených výsledkůOpen access, KJP, 22. 10. 2012 16 / 18
 • 17. KDE ZJISTIT VÍC O OA • RYGELOVÁ, Pavla. Otevřený přístup: Jak zviditelnit výsledky své vědecké práce [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB- TU Ostrava, 2010 [cit. 2012-09-15]. Dostupný z www: http://dspace.vsb.cz/bitstream/10084/78280/1/OpenAccess- brozura.pdf. • Openaccess.cz http://www.openaccess.cz • Peter Suber: Open Access Overview http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm • OASIS (Open Access Scholarly Information Sourcebook) http://www.openoasis.org/ • International Open Access week http://www.openaccessweek.org/Open access, KJP, 22. 10. 2012 17 / x
 • 18. DĚKUJI ZA POZORNOST! vera.pilecka@ff.cuni.czOpen access, KJP, 22. 10. 2012 18 / 18