• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Czy Aby Na Pewno Jest Pan Człowiekiem; Użyteczność I Dostępność C A P T C H A
 

Czy Aby Na Pewno Jest Pan Człowiekiem; Użyteczność I Dostępność C A P T C H A

on

 • 1,613 views

Prezentacja omawia problemy bezpieczeństwa i użyteczności kodów weryfikacyjnych typu CAPTCHA.

Prezentacja omawia problemy bezpieczeństwa i użyteczności kodów weryfikacyjnych typu CAPTCHA.

Statistics

Views

Total Views
1,613
Views on SlideShare
1,612
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Czy Aby Na Pewno Jest Pan Człowiekiem; Użyteczność I Dostępność C A P T C H A Czy Aby Na Pewno Jest Pan Człowiekiem; Użyteczność I Dostępność C A P T C H A Presentation Transcript

  • Czy aby na pewno jest Pan człowiekiem? UŜyteczność i dostępność CAPTCHA A-Symetria marzec 2009 Mariusz Dziechciaronek
  • Agenda • człowiek, a maszyna, trochę historii, • czym jest i do czego słuŜy CAPTCHA, • problemy uŜyteczności i dostepności CAPTCHA, • kwestie bezpieczeństwa i metody łamania kodu, • czym jest dobre CAPTCHA? • reCAPTCHA i nowe modele kodów. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 2
  • • człowiek, a maszyna, trochę historii, • czym jest i do czego słuŜy CAPTCHA, • problemy uŜyteczności i dostepności CAPTCHA, • kwestie bezpieczeństwa i metody łamania kodu, • czym jest dobre CAPTCHA? • reCAPTCHA i nowe modele kodów. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 3
  • Test Turinga W 1950 roku angielski matematyk Alan Turing zaproponował rodzaj gry logicznej, której celem była próba odpowiedzi na pytanie, do jakiego momentu moŜemy twierdzić, Ŝe dany układ logiczny jest inteligentny. W swej podstawowej wersji Test Turinga polega na symulowaniu rozmowy między trzema podmiotami, z których jeden jest komputerem. Jeśli po upływie określonego czasu ludzccy rozmówcy nie będą w stanie określić, czy prowadzili rozmowę z człowiekiem czy z maszyną, wówczas stanowić to będzie dowód na to, Ŝe komputer jest inteligentny. Pierwsza strona publikacji Computing Machinery and Intelligence A.Turinga http://www.jstor.org/pss/2251299 marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 4
  • Reverse Turing Test CAPTCHA to skrót od: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Test CAPTCHA w przeciwieństwie do Testu Turinga, ma sprawdzić czy system ma do czynienia z komputerowym botem, czy z ludzką istotą. Nazwę tą zaproponowali po raz pierwszy Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas J. Hopper z Carnegie Mellon University. Luis von Ahn http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wikipedia_luis.jpg marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 5
  • • człowiek, a maszyna, trochę historii, • czym jest i do czego słuŜy CAPTCHA, • problemy uŜyteczności i dostepności CAPTCHA, • kwestie bezpieczeństwa i metody łamania kodu, • czym jest dobre CAPTCHA? • reCAPTCHA i nowe modele kodów. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 6
  • Czym jest CAPTCHA? CAPTCHA to program generujący testy, celem identyfikcji uŜytkownika i E-bay Polska CAPTCHA eliminacji dostępu do serwsiu bota. CAPTCHA to program mający zapewnić bezpieczeństwo, uchronić serwisy przed atakami botów m.in przed zakładaniem nielegalnych kont pocztowych, Myspace CAPTCHA rozysyłaniem spamu, dostępem do forów, itp. Sympatia.pl CAPTCHA marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 7
  • • człowiek, a maszyna, trochę historii, • czym jest i do czego słuŜy CAPTCHA, • problemy uŜyteczności i dostepności CAPTCHA, • kwestie bezpieczeństwa i metody łamania kodu, • czym jest dobre CAPTCHA? • reCAPTCHA i nowe modele kodów marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 8
  • Główne problemy Kody CAPTCHA zawsze stanowią kompromis między bezpieczeństwem serwsiu, który musi być zabezpieczony przed atakami, a satysfakcją uŜytkownika, ktory musi mieć relatywnie prosty dostęp do zasobów serwisu. Główne problemy to: • niska rozpoznawalność przez uŜytkownika, • skomplikowanie samego kodu – zadania matematyczne, itp., • problemy z odczytaniem kodu CAPTCHA przez osoby niepełnosprawne: niewidzące, niedowidzące, głuche, cierpiące na inne problemy, • brak przycisku odświeŜ kod – automatyczne przeładowanie strony i utrata danych z formularza, • brak informacji dlaczego naleŜy wpisać CAPTCHA, • brak przycisku Audio, • brak alternatywnej poza sieciowej identyfikacji uŜytkownika przez serwis – takie usługi zapewnia Yahoo. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 9
  • UŜyteczość CAPTCHA tekstowych Autor: Christian, źródło:http://www.stickycomics.com J. Yan, a. Ahmad, Usability of CAPTCHAs or Usability Issues in CAPTCHA Design; http://cups.cs.cmu.edu/soups/2008/proceedings/p44Yan.pdf marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 10
  • Zaburzanie elementów • przemieszczanie elementów w górę i w dół, • obroty elementów, • skalowanie elementów, • gięcie elementów. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 11
  • Zaburzanie elementów (2) Microsoft w swoich wcześniejszych wersjach kodów CAPTCHA stosował trudne do rozpoznawania łuki, które miały wprowadzać w błąd oprogramowanie OCR, traktujące zaburzające elementy (distortion clutter) jako elementy rzeczywistego kodu. J. Yan, a. Ahmad, Usability of CAPTCHAs or Usability Issues in CAPTCHA Design; http://cups.cs.cmu.edu/soups/2008/proceedings/p44Yan.pdf marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 12
  • CAPTCHA CONTENT • im większy element, tym wyŜsze zabezpieczenie przed atakiem, • im większy element, tym CAPTCHA matematyczne wyŜsze prawdopodobieństwo kłopotów z odczytaniem tekstu po jego przekształceniu, Grono.net CAPTCHA • długie ciągi elemetów powinny być opisane liczbą koniecznych do wpisania elementów. Sympatia.pl CAPTCHA marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 13
  • CAPTCHA CONTENT • uŜywanie istniejących słów zwykle nie wpływa na bezpieczeństwo kodu, • uŜywanie słów nieistniejących, odmiennych od obszaru kulturowego implikuje problemy z uŜytecznością, • usuwanie słów obraźliwych z baz – z wyjątekiem reCAPTCHA. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 14
  • Kolorowe sny CAPTCHA • jeśli nie jesteś ekspertem w zakresie budowy kodu, uŜywaj Peb Forum CAPTCHA koloru rozsądnie, nie twórz mozaiek, • stosuj przynajmniej dwa kolory Atrakcyjneksiazki.pl CAPTCHA jeden jako tło drugi pierwszoplanowy, • uŜywanie koloru jako zabezpieczenia przed segmentacją OCR jest zwykle mało skuteczne. Sympatia.pl CAPTCHA marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 15
  • Audio CAPTCHA • moŜliwość odsłuchania CAPTCHA to warunek dostępności, • zaburzenie tła dźwiękowego musi być ograniczone, przykład audio CAPTCHA Google: https://www.google.com/accounts/ DisplayUnlockCaptcha Google CAPTCHA • obecność znaczka audio/niepełnosprawni, • rozsądane stosowanie javascrpit i flash. reCAPTCHA marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 16
  • • człowiek, a maszyna, trochę historii, • czym jest i do czego słuŜy CAPTCHA, • problemy uŜyteczności i dostepności CAPTCHA, • kwestie bezpieczeństwa i metody łamania kodu, • czym jest dobre CAPTCHA? • reCAPTCHA i nowe modele kodów. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 17
  • Jak moŜna złamać CAPTCHA • wykorzystanie oprogramowania OCR (Optical Character Recognition), • analiza statystyczna – słów i obrazów z bazy danych CAPTCHA, • sieci neuronowe, znacznie lepsze od klasycznych podejść algorytmicznych w rozpoznawaniu kształtów, • farma Turinga, czyli zatrudnienie w jakimś kraju Trzeciego Świata setek ludzi, którzy będą rozwiązywali przedstawiane im CAPTCHA, • farma porno Turinga – czyli spamer zakłada stronę „tylko dla dorosłych”, w której warunkiem obejrzenia pornograficznego obrazka jest zdekodowanie CAPTCHA pochodzącej z innej strony. Przykład farmy porno Turinga: http://www.heise- online.pl/security/Striptizowy-trojan--/news/item/1781 Działanie farmy porno Turinga; http://pandalabs.pandasecurity.com/archive/A-new-way- of-social-engineering.aspx: marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 18
  • Jak moŜna złamać CAPTCHA (2) Przykłady odpornych jeszcze do niedawna na ataki (Google) kodów CAPTCHA. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 19
  • CAPTCHA KAPUT J. Yen, A. Ahmad, A low cost attack on a Microsoft CAPTCHA: http://homepages.cs.ncl.ac.uk/jeff.yan/msn_draft.pdf KaŜde CAPTCHA da się w końcu złamać, bez konieczności ponoszenia nakładów, niewspółmiernych do McAfee:http://vil.nai.com/images/FP_BLOG_081008_1.jpg potencjalnych zysków ze złamania kodu. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 20
  • • człowiek, a maszyna, trochę historii, • czym jest i do czego słuŜy CAPTCHA, • problemy uŜyteczności i dostepności CAPTCHA, • kwestie bezpieczeństwa i metody łamania kodu, • czym jest dobre CAPTCHA? • reCAPTCHA i nowe modele kodów. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 21
  • Jak powinno wyglądać dobre CAPTCHA • dobre CAPTCHA to takie, które zapewnia bezpieczeństwo serwisu i nie jest jednocześnie utrapieniem dla uŜytkowników, • powinno zapewniać dostęp do serwisu uŜytkownikom niepełnosprawnym, • powinno zawierać przycisk odświeŜ, • powinno informować o ilości koniecznych do wpisania elementów, • powinno odzwierciedlać specyfikę kulturową, • powinno zawierać informacje dlaczego naleŜy je wpisać, • powinno dawać moŜliwość dodatkowej np. telefonicznej weryfikacji uŜytkownika, • powinno podlegać czasowym ewaluacjom bezpieczeństwa. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 22
  • • człowiek, a maszyna, trochę historii, • czym jest i do czego słuŜy CAPTCHA, • problemy uŜyteczności i dostepności CAPTCHA, • kwestie bezpieczeństwa i metody łamania kodu, • czym jest dobre CAPTCHA? • reCAPTCHA i nowe modele kodów. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 23
  • Re....CAPTCHA.... • pozwala digitalizować stare ksiąŜki i dokumenty, • działa na zasadzie czytania przez OCR starych druków i przesyłania nieczytelnych słów do uŜytkowników w postaci CAPTCHA, • uŜytkownicy wpisują dwa słowa: jedno zabezpieczające oraz drugie stanowiące zagadkę dla OCR, pomagają przenieść do sieci miliony ksiąŜek. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 24
  • Niecodzienne rozwiązania Wyjątkowe matematyczne CAPTCHA – segregacja juŜ na Geometryczne CAPTCHA – dla wejściu, pozwala na precyzjny wyjątkowo wytrwałych dobór uŜytkowników ☺ downloader’ów ☺ marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 25
  • Niecodzienne rozwiązania (2) Drag & Drop CAPTCHA - ciekawe Graficzne CAPTCHA – jego siła rozwiązanie szczególnie z pkt. zaleŜy od ilości kombinacji widzenia bezpieczeństwa. przedstawianych uŜytkownikowi. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 26
  • Niecodzienne rozwiązania (3) Kolejne CAPTCHA graficzne, stanowiące raczej zabawny element strony niŜ realne zabezpieczenie przed botami. marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 27
  • Dziękuję http://www.symetria.pl marzec 09 Mariusz Dziechciaronek 28