Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang berkaitan

71,078 views
70,697 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
13 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
71,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
360
Actions
Shares
0
Downloads
2,675
Comments
13
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang berkaitan

 1. 1. Pringkat-PringkatPerkembanganKanak-Kanak Dan Teori-TeoriPerkembangan Yang Berkaitan:Perkembangan Sosioemosi <br />Kumpulan 1<br />Oleh: MohdSyafie<br />Asrul Hafiz<br />Wan MohdRidzauddin<br />Muhammad Shafiq<br />
 2. 2. Perkembangan Sosio-emosi<br />Memberi fokus kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang.<br />Penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran dan perkembangan murid dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka.<br />Perkembangan emosi bermula dengan kebolehan murid memahami dan menguruskan emosi sendiri, diikuti dengan pencapaian emosi yang positif. <br />
 3. 3. Kebolehan menguruskan emosi membantu membina keyakinan diri, semangat berdikari dan sikap positif terhadap pembelajaran.<br />Keupayaan mengurus emosi diri sendiri membolehkan murid memahami emosi, keperluan dan menghormati pandangan orang lain <br />Membina kemahiran sosial dalam masyarakat berbilang kaum yang mesra dan harmoni.<br />[Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2007]<br />
 4. 4. Apabila dikatakan kanak-kanak mempunyai tahap sosioemosi yang memberangsangkan, ini bermakna mereka mempunyai sesuatu perasaan sebagai reaksi bagi menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat dengan cemerlang<br />Sosio-emosi yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam bentuk yang keterlaluan tidak baik dipandang oleh masyarakat<br />
 5. 5. Sosio-emosi<br />Terdiri daripada dua perkataan iaitu sosial dan emosi<br />Kamus Pelajar Edisi Pertama-sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. <br />Kamus Dewan Edisi Ketiga pula menakrifkan sosial sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan<br />
 6. 6. Perkembangan sosial pula adalah satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya<br />Terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang lain, pembentukan kendiri, penghargaan kendiri dan kawalan kendiri<br /> “Identiti sosial dan kefahaman kendiri kanak-kanak berkembang dalam dua peringkat, iaitu kewujudan kendiri dan kategori kendiri” (Lewis, 1995; Lewis & Books-Gunn, 1979).<br />
 7. 7. Emosi<br />Emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar”<br />Satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya<br />Ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi<br />
 8. 8. Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat:<br />emosi melibatkan perasaan, gerak hati, tindak balas fisiologi dan pernyataan emosi. <br />datang dalam berbagai bentuk seperti emosi gembira, sedih, takut, marah dan lain-lain. <br />Tahap emosi juga pelbagai dan secara umumnya emosi dikelaskan sebagai emosi positif seperti gembira, teruja, girang dan emosi negatif pula adalah seperti marah, sedih, kecewa dan lain-lain<br />
 9. 9. Teori-teori Perkembangan Sosioemosi<br />Bandura <br />Menyatakan bahawa perkembangan emosi kanak-kanak juga diperoleh dengan cara peniruan. <br />Berpendapat kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya pada orang lain dan melakukan gerak balas yang tidak pernah dibuatnya dahulu. <br />Cara kanak-kanak menyatakan emosinya bergantung kepada apa yang telah dipelajarinya mengenai penerimaan oleh masyarakat, cara yang paling mendatangkan kepuasan dan yang telah dipelajarinya untuk mendapatkan sesuatu dengan paling mudah dan cepat.<br />
 10. 10. Teori Erik Erikson<br />Menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak<br />personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini<br />Erikson memperkenalkan lapan peringkat perkembangan psikososial<br />
 11. 11. PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DARI ASPEK MORAL<br />TEORI PIAGET yang diperkenalkan oleh Jean Piaget berdasarkan pemerhatian semulajadi terhadap kanak-kanak dan beliau telah membahagikan perkembangan moral kepada dua tahap iaitu :<br />Tahap Pertama : Moaraliti Heteronomus ( 6-10 tahun )<br />Tahap Kedua : Moraliti Autonomus @ Kerjasama ( 10-11 ke atas )<br />
 12. 12. Tahap Pertama : Moaraliti Heteronomus ( 6-10 tahun )<br />Kanak-kanak mempercayai peraturan datang dari ibubapa atau orang-orang yang mempunyai autoriti lain. <br />Peraturan juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah dan pada tahap ini kanak-kanak hanya dapat melihat sesuatu peraturan dengan satu pandangan sahaja.<br />
 13. 13. Tahap Kedua : Moraliti Autonomus @ Kerjasama ( 10-11 ke atas )<br />Tahap ini dicirikan dengan fleksibiliti moral. Kanak-kanak sudah mula kurang egosentik dan peraturan tidak dilihat sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah. <br />Menurut Piaget lagi, pergerakan dari satu tahap ke tahap lain bergantung kepada kematangan kognitif dan pengalaman sosial terutama sekali pengalaman menyelesaikan konflik yang berlaku sesama kawan-kawan.<br />
 14. 14. TEORI KOHLBERG<br />berpendapat bahawa moraliti berkembang mengikut satu siri. Ia berkembang secara universal dalam tiga tahap dan dalam satu tahap terbahagi kepada dua peringkat<br />membina teorinya berdasarkan gerak balas kanak-kanak terhadap sesuatu dilema yang dialaminya<br />
 15. 15. Moraliti Prakonvensional ( 0 hingga 9 tahun )<br />Berdasarkan kepada betul atau salah tingkah laku bergantung kepada tekanan luaran. <br />Kanak-kanak akan mematuhi peraturan demi mengelak daripada dikenakan dendaan atau memperoleh ganjaran atau untuk kepentingan diri kanak-kanak tersebut<br />
 16. 16. Tahap ini mempunyai 2 peringkat iaitu:<br />Peringkat 1 : Orientasi Dendaan dan Taat di mana motif utama tingkah laku untuk mengelak dendaan<br />Peringkat 2 : Orientasi Egoistik yang membolehkan seseorang kanak-kanak mematuhi peraturan demi untuk menerima ganjaran untuk memuaskan kehendak diri mereka.<br />
 17. 17. Moraliti Konvensional ( 9 hingga 15 tahun )<br />Mesti akur pada norma yang dipegang oleh majoriti dan perlu dikekalkan oleh sosial menjadi cara utama penaakulan moral pada tahap ini<br />boleh menerima pendapat dan motif orang lain. <br />Mereka juga sudah bertanggungjawab untuk menyumbang sesuatu kepada masyarakat. <br />
 18. 18. Tahap ini mempunyai 2 peringkat iaitu :<br />Peringkat 3 : Moraliti “Budak baik” yang mana apa yang betul ialah apa yang dipersetujui oleh autoriti. <br />Peringkat 4 : Moraliti Mengekalkan Susunan Sosial dan Autoriti pula ialah apa yang betul sekarang ialah apa yang akur atau selaras dengan peraturan yang dilaksanakan oleh autoriti.<br />
 19. 19. Imam Al-Ghazali<br />akhlak adalah suatu keadaan yang tetap dalam diri atau jiwa yang melahirkan tindakan, perlakuan, atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. <br />Ia merupakan suatu keadaan atau sifat yang ada di dalam diri atau jiwa manusia yang telah tetap, sehingga dengan mudah melahirkan perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa difikir atau dirancang terlebih dahulu<br />
 20. 20. Anak-anak harus disediakan dengan aspek pengawasan, prinsip muraqabah bahawa Allah Maha Besar dan sedang memerhatikan segala amal baik atau buruk yang mereka lakukan<br />
 21. 21. Firman Allah:Luqman menasihati anaknya dengan berkata , ‘Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau yang buruk) seberat biji sawi sekalipun, serta ia tersembunyi di dalam batu besar ataupun di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dibicarakan dan dibalas-Nya) kerana sesungguhya Allah amat luas pengetahuan-Nya, lagi amat meliputi segala yang tersembunyi.’(surah Luqman ayat 16) <br />
 22. 22. PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DARI ASPEK EMOSI<br />Secara amnya, emosi adalah perasaan atau kompenen efek dalam tingkah laku seseorang manusia (Lefrancois,2001) <br />Santock ( 1998 ), mendefinasikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi ( physiological arousal ) seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum<br />
 23. 23. Emosi boleh diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu emosi yang positif dan emosi yang negatif.<br />EMOSI<br />POSITIF<br />NEGATIF<br />
 24. 24. Emosi yang tergolong dalam kategori emosi yang positif adalah seperti rasa gembira, seronok, ghairah, dan bersemangat. <br />Emosi yang negatif pula adalah terdiri daripada emosi yang mempunyai nada yang negatif seperti cemas,marah,sedih,rasa bersalah,dan sebagainya.<br />Kanak-kanak dikatakan boleh mengalami kedua-dua jenis emosi ini serentak.<br />
 25. 25. Pensyarah Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Institut Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr Mastura Badriz berkata<br /> “ilustrasi emosi yang terlihat dalam kehidupan harian kanak-kanak berfungsi sebagai satu cara bagi komunikasi untuk memberitahu dan menyatakan keperluan mereka”<br />
 26. 26. Menurut Dr. Sharifah Nor, dalam perkembangan sosio emosi pula ia adalah untuk membolehkan mereka ( kanak-kanak ) dapat mengurus dan memahami emosi sendiri, mencapai emosi yang positif, membina kemahiran sosial dan membina keyakinan untukmenghadapi cabaran dalam kehidupan harian<br />
 27. 27. kanak-kanak mengawal emosinya berasaskan pemikiran. Mereka menganggap satu cara untuk tidak sedih dengan cara memikirkan sesuatu yang akan lebih menggembirakannya<br />
 28. 28. PERKEMBANGAN SOSIAL KANAK-KANAK<br />Satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya<br />melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial<br />
 29. 29. dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi,aktiviti bermain,perkembangan kongnisi sosial,persahabatan,dan perhubungan dengan rakan sebaya.<br />
 30. 30. Proses Sosialisasi<br />Kanak-kanak mempelajari tradisi, kepercayaan, nilai, dan adat yang dianut oleh kumpulan sosial mereka. <br />Mempelajari peraturan -peraturan sosial yang diamalkan oleh sesuatu kumpulan sosial. <br />Misalnya,mereka mempelajari cara pemaparan emosi yang sesuai,dan cara mentafsir tingkah laku dan pernyataan emosi orang lain dengan tepat<br />
 31. 31. Ditentukan pula oleh konteks budaya.<br />Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkin dianggap tidak sesuai bagi budaya lain.<br />Namun demikian,terdapat banyak tingkah laku sosial yang bersifat universal dan merentasi pelbagai kumpulan etnik dan budaya.<br />
 32. 32. Teori Perkembangan Sosial<br />Erik Erikson<br />Teori Perkembangan Psikososial Erikson<br />Menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siri perkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik<br />Individu dakatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini<br />
 33. 33. PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIAL KANAK-KANAK MENGIKUTTEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON<br />
 34. 34. Autonomi lawan keraguan (1 hingga 3 tahun)<br />Kanak-kanak akan cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa memerlukan bantuan orang dewasa contohnya ingin cuba makan dan minum dengan sendiri, membuang air, memakai kasut dan sebagainya. <br />Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk meneroka perlakuan fizikal ini akan merasa mempunyai keyakinan diri atau autonomi manakala yang tidak diberi peluang akan merasa ragu-ragu kepada dirinya.<br />
 35. 35. Inisiatif lawan rasa berasa bersalah (4 hingga 6 tahun)<br />Kanak-kanak cuba berdikari dengan meneroka persekitaran dan kemahiran baru. Mereka suka bertanya dan mahu penjelasan untuk situasi yang berlaku.<br />Sokongan yang diberi akan menggalakkan inisiatif dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan rasa bersalah kepada dirinya.<br />
 36. 36. Berdaya Tindak lwn Rasa Bersalah( 2 atau 3 tahun-6 tahun)<br />-Pembentukan kesedaran kendiri melalui identifikasi dengan ibu bapa dan kesedaran tentang tanggungjawab atas tindakan sendiri.<br />-Ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan<br />-Identifikasi<br />
 37. 37. - Kecekapan yang diperlukan ialah pembentukan kesedaran tentang daya usaha dan daya tinda.<br />- Namun demikian,masih wujud keinginan untuk mengekalkan keselesaan dan keselamatan yang diperoleh dengan menerima kawalan dan tanggungjawab daripada orang dewasa.<br />
 38. 38. Rajin lwn Rendah Diri (6-11 tahun)<br /> -Pembentukan nilai kendiri yang kuat melalui interaksi dengan rakan sebaya.Sekolah dan guru-Pendidikan dan pembelajaran-GalakanPerkembangan yang dinyatakan di sini hanya merangkumi kanak-kanak pertengahan & kanak-kanak akhir. <br />
 39. 39. KONSEP TEORI PERSAHABATAN<br />Robert Selman mengemukakan bahawa dalam perhubungan persahabatan kanak-kanak terdapat 3 tahap iaitu<br />Tahap Pertama<br />TahapKedua<br />TahapKetiga<br />
 40. 40. Tahap Pertama berlaku semasa kanak-kanak pra sekolah di mana sahabat dianggap sebagai kawan sepermainan sahaja. <br />Biasanya sahabat yang menjadi teman adalah kawan yang tinggal berdekatan dengan rumah kanak-kanak tersebut. <br />Pada tahap ini, persahabatn dieratkan lagi dengan perkongsian alat permainan dan kanak-kanak pada tahap ini tidak mementingkan nilai persahabatan<br />
 41. 41. Tahap Kedua pula karakteristik pada permulaan persekolahan. Selman mengelarkan tahap ini sebagai “one way assistance”. <br />Tahap ini berlaku kepada kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan 8 hingga 10 tahun. <br />Kawan adalah sahabat setia yang boleh dipercayai dan diharap untuk membantu mereka pada bila-bila masa.<br />
 42. 42. Tahap Ketiga merupakan tahap yang membolehkan kanak-kanak akhir dan remaja awal mempunyai persahabatan yang dikenali oleh Selman sebagai “intimate and mutually shared relationship”. <br />Pada tahap ini, kanak-kanak sudah meningkat remaja dan persahabatan yang dijalinkan lebih mendalam dan nilai persahabatan sudah mula difahami<br />
 43. 43. SEKIAN, <br />TERIMA KASIH<br />

×