Succes is een keuze; succes dwing je af!

2,360 views

Published on

Lees het nieuwste e-book van Jan L. Wage en Ronald Swensson. Met tientallen tips en adviezen die je helpen het leven van je dromen vorm te geven!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Succes is een keuze; succes dwing je af!

 1. 1. Jan L. Wage Succes is een keuze; succes dwing je af! [1] SellingNet Uitgeverij
 2. 2. Succes is een keuze;succes dwing je af!drs. Jan L. WageTer vergroting van de leesbaarheid is ervoor gekozen te schrijven in de mannelijke vorm.Uiteraard wordt hier ook de vrouwelijke vorm bedoeld.Copyright 2012 © SellingNet Uitgeverijwww.sellingnet.nlwww.teamingnet.nlAlle rechten voorbehouden. Nadruk verboden.Het reproduceren van deze praktijkgids in zijn geheel of in gedeelten of gebruik bij (verkoop)opleidingen, de vertaling dan wel iedere andere wijze van verspreiding, is slechts metuitdrukkelijke toestemming van SellingNet Uitgeverij toegestaan.SellingNet/TeamingNetPostadres: Antwoordnummer 5023, 7550 VE HengeloBezoekadres: Meervalstraat 10, 7559 bK HengeloTelefoon: 074 711 02 62E-mail: info@sellingnet.nlInternet: www.sellingnet.nlIllustratie kaft: Roel Kuijpers, Skyline Asten BVRedactie, opmaak en tekstbijdragen: Ronald Swensson, senior trainer/coachWebsite Jan L. Wage: www.janwage.nlHet hoofdstuk ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’ betreft een boekbespreking vanStephen R. Covey’s beroemde boek ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’. [2]
 3. 3. InhoudSucces is een elastisch begrip ........................................................................................5Waarom hebben mensen succes? .................................................................................7Houd het einddoel voor ogen en kies het kritische pad ..............................................11De macht van suggestie en conditionering ..................................................................15Hoe ‘tikken’ succesvolle personen? .............................................................................215 sleutels tot rijkdom en geluk .....................................................................................317 kenmerken van succes ..............................................................................................337 overtuigingen naar succes ........................................................................................357 eigenschappen van effectief leiderschap ..................................................................37De feeën van succes .....................................................................................................39Hoe ‘creatief’ zijn succesvogels? ..................................................................................41Je hebt de top bereikt! Wat nu? ..................................................................................45Een gedetailleerd praktijkgeval....................................................................................49 [3]
 4. 4. De treinHet sneeuwde stevig toen ik op het winderige perron van het stationBad Nauheim stond. De trein naar Frankfurt, waar het vliegtuignaar Amsterdam niet voor me zou wachten, was ernstig vertraagd.Dit meldde de hoffelijke stem door de stations luidspreker.Een wachtende medepassagier wond zich hierover bijzonder open snauwde de perronchef toe: ‘Waartoe dient een dienstregelingals de treinen zich er toch niet aan houden?’De perronchef antwoordde beleefd: ‘Geachte passagier... als we geendienstregeling hadden dan wísten we niet eens dat de trein vertraging had.’ [4]
 5. 5. Succes is een elastisch begrip1. De elasticiteit van het begrip ‘succes’Als twee mensen over ‘succes’ spreken, kunnen ze totaal verschillende dingen menen. Met‘succes’ bedoelt de smokkelaar iets heel anders dan de douanier hoewel ze misschien overdezelfde lading goederen spreken. De inbreker en de politiemannen .... Hetzelfde probleem. Degedecoreerde oorlogsveteraan en de pacifist .... Soms hebben misdadigers, en ook beroemdestaatslieden uit onze geschiedenisboekjes, door gruwelijke, -in elk geval afstotelijke -, methodenen systemen hun succes behaald ... Tot ze misschien later toch onthoofd of gedeporteerd werden,omdat hun ‘successen’ te veel slachtoffers vergden en volken tot opstand brachten..Wat is het tijdstip, waarop we hen ‘succesvol’ mochten noemen? Op welk moment konden ze met‘succes’ op hun carrière terugkijken? In de geschiedenisboekjes, na jaren of eeuwen, weten we hetnatuurlijk. Maar hoe luidde het ‘eigentijdse’ oordeel vóór en ná de onthoofding?“Opgaan, blinken en verzinken is het lot van ied’re dag” zong de vaderlandse rijmelaar WillemBilderdijk (1756-1831). Wie hoog klimt kan ook diep te vallen! Dacht hij aan Napoleon, toen hij hetschreef? Was deze Napoleon Bonaparte (1769-1821) succesvol? Een ondermaatse Corsicaansekorporaal uit een gezin van 13 kinderen, die nauwelijks Frans sprak en die het tot generaal, latertot keizer van Frankrijk, en heerser over Europa en Egypte bracht? Een succesvol heerser tot aande volkerenslag bij Leipzig (1813). En na zijn Waterloo in 1815 moest de maaglijder, door al zijnsuccessen voor hoogmoedswaanzin verblind, als zielige banneling zijn laatste 6 jaren op St.Helenaslijten! Succesvol? Hoe heeft hij zèlf zijn balans opgemaakt?2. Successen: altijd overwinnaars en verliezers?Soms gáát het ‘succes’ van de één ten koste van de ander, zoals in de sport. Politiekeafgunstelingen menen, dat in onze maatschappij het succes van de één altijd nadelig voor demeeste medemensen moet aflopen. Anderen reageren minder jaloers... Wetenschappers,uitvinders en ontdekkers, helpen dank zij hun ‘successen’ de mensheid in reuzenstappen vooruit,zelfs als de oorlogsindustrie ze heeft bevorderd. Je kunt uitvindingen immers vaak tot heil en totonheil van de mensheid ontwikkelen, zoals de Zweed Alfred Nobel, (1833-1869), uitvinder van hetdynamiet, zèlf ontdekte.3. Individuele waardesystemen en ambitiesOok individuele waardesystemen en ambities in het leven maken het begrip ‘succes’ elastisch.Voor de één is het ‘succes’ een materiële rijkdom, ten koste van alles bereikt, ook als de weg metleed en pijn geplaveid is. Voor anderen is het een rustig en gelukkig overleven in een geurigbloementuintje en een gaaf huwelijk, jarenlang tot na de pensionering, totdat de dood henscheidt. Voor de één is succes: het overwinnen van gevaren, voor de ander: het vermijden ervan.De één wil de Mont Blanc bestijgen, andermans ambities reiken zelfs tot de top van de MountEverest, en weer anderen zijn gelukkig met het Arduinse landschap en de Vaalser Berg.Het milieu, waarin we opgroeien, speelt een rol. Het kind van de geïmmigreerde en ongeletterdehandarbeider brengt het misschien succesvol tot onderwijzer op een basisschool. Hoed af! Zo’n‘succes’ is voor de zoon van een steenrijke industriemagnaat eerder magertjes. Ons startpuntbepaalt dus mede, wat we als ‘succesvol’ beschouwen. En dat startpunt kiezen we niet zelf, hetwordt ons ‘opgelegd’. Kinderen kiezen nu eenmaal niet hun ouders! [5]
 6. 6. 4. Waar kies ik in dit boek nu voor?Wat je eigen ‘milieu’ over je carrière denkt laat ik buiten beschouwing. Je eigen huidige‘beroepscarrière’ dient je centrale vraag te zijn. Hoe kijk je er zelf híér en nú naar?. Dus: wat jezèlf, hier en nu, als een succesrijke duurzame bekroning van je carrière beschouwt, desnoods metenkele nederlagen en met enige pech gegarneerd. Je wilt vooruitkomen! Succes betekent voor jouwaarschijnlijk: een stijgend inkomen, een betere hiërarchische positie, een zeker aanzien in dewereld waarin je vertoeft. Waarbij ik ook hoop, -jezelf èn voor hen die je lief hebben -, op ‘succes’in je privéleven: gezondheid, geluk en enige wind in de rug! En daarnaast, dat je vlijtige strevenniet te veel andere mensen pijn doet en benadeelt. Afgezien van het beetje afgunst, dat aan henknaagt. Het is altijd beter, afgunst te oogsten dan medelijden!Succes toegewenst, dus!Jan L. WageLid Adviesraad SellingNet/TeamingNet [6]
 7. 7. Waarom hebben mensen succes?1. Heeft men altijd succes in het beroep èn in het privéleven?In kranten en tijdschriften lezen we vaak, dat de ‘succesvollen’ in bedrijf en beroep, het geluk nietaltijd in hun privéleven vinden. ‘Concurrentie’ kàn soms ontstaan tussen beroeps- en privéleven.Denk bijvoorbeeld aan ‘onze’ Neelie Kroes, sinds 2004 Europees Commissaris en een van demachtigste vrouwen van Europa – die veel private woelingen in haar leven heeft gehad, zoalsiedereen weet. Er zijn ook ‘klassieke’ voorbeelden. De Geneefse filosoof en pedagoog Jean JacquesRousseau, (1712-1789), was de auteur van het 1762 verschenen wereldberoemde vijfdeligestandaardboek: “Émile, ou de l’Éducation”, (“De opvoeding van Émile”). Deze koploper in dekinderopvoeding schoof zijn eigen vijf kinderen naar een weeshuis af. Zijn letterkundige werk enzijn ideeën waren een onbetwistbaar wereldsucces, tot in Japan en tot heden ten dage toe.Versterkt dit ons wantrouwen, dat mijn goede moeder uitte tegen àl te beroemde succesvollefiguren? “Hoe groter geest, hoe groter beest” luidde haar vermoeden.Nee! We weten van bekende politici, die ondanks hun publieke successen gelukkig 30 jaar gehuwdbleven. Niet ieder europees minister heeft een turbulent liefdesleven. Niet iedere succesvollepedagoog legt zijn eigen kinderen te vondeling.Door succes te behalen, bewonderd te worden en roem te oogsten, kùn je andere doelstellingenin je leven beschadigen. Je moet zelf het evenwicht bepalen, je ‘prioriteiten’ kiezen tussen dezeeventueel concurrerende doelstellingen.2. Wie zijn die succesvolle mensen dan?Géén mens bouwt zijn succes alléén op. Als we er zèlf vlijtig aan moesten werken, leverden veleanderen meestal de bouwstenen, die wij goed kunnen gebruiken. Denk aan de voetbalwereld,waar het altijd om een jubelende successen, -en nederlagen -, gaat. De middenvoor,- zoals wehem vroeger noemden -, oogst het luidruchtigste vreugdegejoel op de tribune. Maar tenminstevijf of zes makkers van het elftal bereidden zijn meesterschoten voor. Zijn eigen doelverdedigervervult een even nuttige, minder indrukwekkende, taak. Zelfs brallende supporters dragen tot deoverwinning bij. ‘Thuiswedstrijden’ bieden méér kans op succes dan ‘uitwedstrijden’. Dan detrainer. Is zijn bijdrage niet belangrijker dan die van de elf spelers tezamen? Als het succes eenseizoen uitblijft, wordt éérst de trainer weggesmeten als een oude voetbalschoen. Merkwaardig!Verder de sportarts en de masseur. Successen worden door deze ‘figuranten’ voorbereid engedragen.Bij boksers en tennissterren zijn de succesmakers duidelijker als eenzame helden te herkennen.Maar ook hier leveren trainer, arts, masseur, psychotherapeut, sterrenwichelaar en eventueelanderen in hun bijdrage tot het brullend of netjes applaudisserend succes.3. Komen ‘successen’ dan door stom toeval tot stand? Nee, zeer zelden! ‘Geluk’ kun je hebben bij kansspelen., maar ‘succes’ is toch wat anders.‘Successen’ zijn voor sommigen gemakkelijker bereikbaar dan voor anderen, dat is wel eengeluksfactor. Soms zorgen liefhebbende maar strenge ouders ervoor, dat hun kinderen konden enmoesten studeren. Anderen verwaarloosden dit. Het ‘milieu’ waarin we zijn geboren enopgegroeid speelt een rol. [7]
 8. 8. Sociale, etnische, religieuze, biologische of medische factoren bevorderen of remmen onzeontwikkeling.In de dertiger jaren zong Louis Davids (1883-1939) triestig: “Als je voor een dubbeltjegeboren bent, bereik je nooit een kwartje!” Deze ‘sociale aanklacht’, zeer ontroerend gezongen, isechter fatalistisch demotiverend en bovendien misleidend. Mannen en vrouwen in jouw en mijnomgeving, -en zeker ook in die van Louis Davids -, voor een stuiver geboren, hebben het kwartje,of zelfs de gulden of rijksdaalder, door hard werken op eerlijke wijze bereikt. Ze zijn hogergekomen dan het kwartje op de eerste rang. Velen haalden het kwartje, de gulden of misschien derijksdaalder grotendeels op eigen kracht. Als ze de steun van anderen kregen, zochten en‘activeerden’ zij die anderen zèlf.“Panta rei!” zeiden de oude Grieken. Het leven is een voortdurende stroming. Sommigen drijvenwilloos met die stroom mee, zoals dode vissen doen! Levende vissen zwemmen, vaak althans,tegen die stroom op, want dáár ligt hun hogere doel. Om even fietsend aan de wal te blijven:Sommigen blijven veilig thuis, omdat ze tegenwind lelijk en zelfs oneerlijk vinden. Anderen nemendie tegenwind als uitdaging aan en worden daardoor dagelijks sterker. Daardoor profiteren zijnatuurlijk ook wel eens terecht van een tijdelijke wind in de rug.“Het geld ligt op straat!” Maar je moet je wel bukken om het op te rapen. Doet dat niet iedereen?Nee! Sommigen wachten tevergeefs tot hun buren, het voor hen zal doen. Ze vrezen enkelepijnscheuten in de rug als ze zèlf bukken....Of ze denken, dat het tòch weer om valse munten gaat...Of ze vinden die ene stuiver niet de moeite van het oprapen waard. Ze zagen de stuiver wellicht,slaapwandelend met hun hoofd in de wolken, niet liggen”.4. Jammer niet! Dóé iets, zonder aan wonderen te gelovenNatuurlijk is er verschil van uitgangspunt voor ieder, die zijn beroep met stijgend succes wiluitoefenen. De mogelijkheden tot succes zijn voor iedereen anders. Bij al die verschillen zijn ermethoden en technieken, om zèlf op realistische wijze aan je succes te werken. Je behoeft zelfgéén genie te zijn. Maar het is inspirerend, af en toe naar de uitzonderlijke ‘helden’ of ‘heldinnen’te kijken en te zien - ondanks felle tegenslagen – hoe zij slaagden en tot hun verdiende roemkwamen. eDe Amerikaanse Helen Keller (1880-1938), die op haar 2 jaar blind en doofstom werd. Doorhandsignalen, op de eigen handpalm, leerde ze schrijven. Door de lippen van anderen met devingertoppen aan te raken ‘hoorde’ ze wat anderen vertelden. Ze studeerde aan de universiteitvan Redcliffe, leerde daar behalve Engels ook Frans en Duits, werd eredoctor en schreef eenviertal boeken.De Britse wetenschapper en tijdgenoot Stephen Hawkin (1974-heden) is totaal spierverlamd, kanniet meer spreken, ligt in een rolstoel en communiceert met de wereld via een televisiescherm. Hijis de wereldberoemde baanbrekende autoriteit over het ontstaan van ons heelal.De Nederlandse componist en concertpianist Cor de Groot, (1921-1993) moest voortbestaan meteen verlamde rechterhand. Een pechvogel dus! Hij schreef daarna zèlf 80 composities, uitsluitendvoor de linkerhand.De franse componist Maurice Ravel (1875-1937) componeerde voor hem het wereldberoemdelinkshandige pianoconcert. Cor de Groot bleef een indrukwekkend concertpianist van wereldfaam! [8]
 9. 9. eRay Charles, (1930-2004), Afro-Amerikaan, op zijn 7 jaar blind geworden, vaderloos opgevoed ineen armoedewijk in NewYork. Bleef hij bij de pakken neerzitten? Hoewel hij zelf geen witte vanzwarte toetsen kon onderscheiden, en geen notenschrift kon lezen, veroverde deze pianist dewereld stormenderhand met ‘soul’-muziek.Pech in het leven kunnen sterke mensen overwinnen! En jij hebt waarschijnlijk veel mìnder pechonderweg als de hier genoemden.5. Wat ‘drijft’ deze succesvogels?Als we over de gebruikelijk ‘pechvogels’ en ‘geluksvogels’ spreken, is er alle aanleiding, over dederde categorie der ‘succesvogels’ te spreken. Wat drijft deze ‘succesvogels’? Die vraag stellenvele psychologen elkaar, en soms stellen die vele succesvogels zichzelf.Brengt de ‘geldmotor’, die mensen tot hun uitzonderlijke prestatievermogen? Nee! Die is paslater, als je later ‘hogerop’ geklommen ben, belangrijk! Voor wie veel geld hééft, wordt het geldblijkbaar werkelijk belangrijk . Sportmillionairs houden in hun belastingparadijs vast, wat zehebben! Na een vroegtijdig uitgebluste roem willen ze bovendien nog enige duiten overhouden.Begrijpelijk!Nee! In begint niet met het geld. Eerder met de liefhebberij, de hobby, waarmee alles begon. Dejongeman die in zijn vrije tijd knutselaar was, ontwikkelt zich tot een groot uitvinder. Als hij alsmeisje of jongen blokfluit speelde werd zij/hij later misschien podiumpianiste of -violist.Bij andere kinderen leeft reeds het ‘machtsbewustzijn’, sinds de oertijd een deel van onze‘animale’ aandriften. Misschien groeide daardoor een napoleontische carrièredrang. En macht isnodig om goed te besturen en te regeren, behoeft dus geen machtsmisbruik te worden.Merkwaardig is, dat vroegere vrijheidsstrijders vaak hun eigen volk tiranniseerden.Door een edeler idealistische mensenliefde koos het de begaafde chemiestudente enrijkeluisdochter Florence Nightingale (1820-1910) het verpleegsterberoep. Met eenpetroleumlamp in de hand verzorgde zij de gewonde soldaten in de Krim-oorlog. Over the ‘Ladywith the Lamp’ spreekt men nòg. Ze inspireerde ook de Zwitser Henri Dunant (1828-1910) tot hetoprichten van het Rode Kruis.Anderen, gewonere meisjes, willen vèr over de horizon reizen en stewardess worden.. Er zijn ook‘droomberoepen’, die ouders voor hun kinderen wensen. Sociaal omhoogstrevende gezinnenzagen vroeger het liefst, dat hun zoon dokter werd. Het enige academische beroep immers,waaraan ‘gezag’ kleefde en waarvan men iets begreep..De verliefdheid van een gymnasiaste op haar taalleraar voert tot een universitair cum laude en eensuccesvolle carrière in de Franse taal en letteren. Zelfs soortgelijke professoraten zijn daaruitvoortgekomen. Ikzèlf was, via de genegenheid voor mijn pianolerares, bijna podiumartiestgeworden. Goed, die kans heb ik gemist, bij nader inzien: gelukkig maar!Sommige circusclowns landen in hun beroep, omdat deze artiesten kinderen blijkbaar het diepst inhun ziel aangrijpen.Het kan,-schrik niet -, ook dat ‘stomme toeval’ zijn. Je stuit toevallig op een vakantiejob, waarvanje nooit had vermoed., dat het zo’n grote bevrediging gaf! Of er was geen enkele aanleiding, eenbepaald beroep te kiezen, maar toen je eenmaal die mogelijkheid kreeg, wil je daarin carrièremaken om hoger op te komen. [9]
 10. 10. Geval dat ik ook ken: je bent via de zeevaartschool stuurman op de grote vaart geworden, maar jebeminde vrouw wordt dat in dit eenzame huwelijk verdrietig en je keert naar de wal terug, alsverkoper, want daar kan je het met vrij weinig diploma’s vèr brengen.Ik stop met deze opsomming! Je weet, dat ik de lijst eindeloos kon uitbreiden. En die lijst blijft ookvaak onbegrijpelijk. Ik kende iemand, die Romaanse taal en letteren studeerde, maar directeur vaneen bekende brouwerij werd. Het leven is vol verrassingen!6. Hoe ‘gepassioneerd’ moet de succesvogel zijn?Als algemeen kenmerk ligt er aan de succesgeneigde mens dus een ‘gedrevenheid’ ten grondslag.Sommigen spreken liever van ‘passie’. Overigens ‘gedrevenheid’ moet natuurlijk niet tot‘bezetenheid’ voeren. Je ‘gedrevenheid’ leidt tot successen als je heer en meester blijft van desituaties, waarin je je begeeft. ‘Gedreven’ mag je en moet je zelfs zijn, maar niet ‘bezeten’. [10]
 11. 11. Houd het einddoel voor ogen en kies het kritische pad1. Weet éérst waar je wilt komenAls je niet weet, naar welk doel je aanstuurt, weet je ook niet welke richting je wilt inslaan. Je blijftin het doolhof van je eigen gedachten hangen. Als succesvol mens bepaal je lang tevoren heteinddoel, dat je wilt bereiken. Als dat einddoel in een verre toekomst ligt, bepaal je zo mogelijkook de ‘reisroute’ die naar dit doel voert. Je legt voor jezelf etappezeges vast! Je bepaalt voor dezeetappes ook de tijdsduur, waarmee je op ze aanstuurt. Of het doel nu zéér hoog gegrepen is ofbescheidener van allure, doet er niet toe. Of er onderweg in de tijdsplanning moet wordengecorrigeerd is geen doodzonde, maar als je je doelstelling niet aan tijdlimieten verbindt... laat jehet eindpunt ergens in de lucht hangen.Je kunt je doelstelling af en toe te wijzigen, maar dat moet geen dagelijkse praktijk worden, andersben je een spontaan reagerend warhoofd, dat helaas niets bereikt.De ‘succesvogel’ staat kritisch jegens zijn eigen doelstellingen. Natuurlijk is je doelstelling op ditmoment nog een ‘droom’, maar die mag niet naïef en onrealistisch zijn..Anders gezegd: denk eerstgrondig na, over wàt je eigenlijk wil bereiken.Is het een hogere positie dan die je nu bekleed? Oriënteer je dan omtrent de verscheideneaspecten van die functie. Naïeve dromerijen kunnen daarbij vermeden worden. Zoals in het gevalvan een stewardess, die haar beroep koos, omdat ze dan zoveel verschillende landen en culturenwilde leren kennen. Ze vloog nu enkele jaren op Europese bestemmingen en zag eigenlijk alleenmaar vliegvelden, vertrekhallen en aanpalende hotels. Uitstappen ...instappen .... en weer naarhuis. Zoiets had ze kunnen weten, vóór ze dit beroep koos.Je dient te weten, welke moeilijkheden en nadelen met je gekozen functie of positie verbondenzijn. Maar àls je je doel, na afweging, hebt gekozen, dien je het met hardnekkigheid trouw teblijven.2. Leg je doel en je ‘reisroutes’ zwart op wit schriftelijk vastAls je je doelstelling na rijp beraad hebt gekozen, schrijf je deze zwart op wit neer! Mèt de details,die je daar wilt bereiken. Niet alle doelstellingen of ‘reisroutes’ zijn cijfermatig uit te drukken.Maar àls ze het zijn, noteer dan ook deze cijfers. Denk aan de wijze woorden van Lord WilliamKelvin, (1824-1907) die het absolute nulpunt in de temperatuur ontdekte: “Als je het niet in cijferskunt uitdrukken... weet je eigenlijk niet waarover je spreekt”De ‘reisroute’ naar het succes, schrijf je ook, -als het kan in cijfers -, met ingedeelde tijdsbestekkenzwart op wit. Het moeten niet altijd ‘dagroutes’ zijn, maar eventueel ‘maandroutes’ of‘jaarroutes’.Een van mijn succesvolste medewerkers in Duitsland werkte met een vijfjarenplan, waarin ook deboeken waren opgenomen, die hij wilde schrijven. Die boeken waren een deel van zijn‘etappeplan’, dat ik hiervoor heb aangeraden. Het ‘etappedoel’ moet niet te ver weg liggen,anders verlies je de controle over je koers. Denk maar aan de wielrenner die het doeltreffendstnaar de zege stuurt, als hij kort achter een concurrent blijft ‘kleven’. Hij kan bij de eindspurt deslechts twee meter achterstand makkelijker overbruggen dan die van vijfhonderd meter! [11]
 12. 12. Het is zinloos, een einddoel aan te streven als je de ‘etappes’ te groot uitmeet. Het franseerotische spreekwoord zegt terecht: “Qui trop embrasse mal étreint! ” (Als opfrisser van jeeventuele schoolfrans: “Wie tegelijkertijd te veel omarmt, verrekt zijn spieren! “)Exactheid is geboden. Dingen die je ‘op lange zicht’ wilt doen, gebeuren meestal niet, of zegebeuren te laat. De wijze verzuchting van Lord John Maynard Keynes (1863-1946) wordt dan optreurige wijze bewaarheid: “In the long run? In the long run we’re all dead!”Improviseren doe je alleen als een routeplan ineens bekort kan worden zonder de doelstelling ingevaar te brengen. Succesvolle mensen zijn geen slaven van een bureaucratisch opgesteldrouteplan. Evenals voor musici geldt ook hier: “Goed improviseren kun je alleen als je de partituurkent en beheerst ...”Het belangrijkste aspect van het zwart op wit neerleggen van je plan en je reisroutes dien je tebeschouwen als een ‘contract met jezelf’. Haal dit contract vaak uit je map en lees, of je je‘contractueel’ gedraagt.3. ‘Doelmatig’ dagdromenAls je de stevige staketsels van je doelstelling en de reisroutes op papier hebt staan, is het tijd, opverantwoorde wijze ontspannen te ‘dagdromen’. ‘Ontspanning’ moet in onze hectische wereld netzo goed geleerd worden als ‘inspanning’. We spreken dan ook van ‘mediteren’, een woord dateigenlijk ‘peinzen’ betekent of: ‘in gedachten verzonken zijn’. Ik raad hier enkele regels van‘dieptemeditatie’ aan, waaruit je sterker tevoorschijn komt.. Ik geef de achtereenvolgende fasenvan deze dieptemeditatie aan, die je tevoren op je mobiel hebt ingepraat en bij het afspelen meemompelt, tot je de tekst later uit je hoofd kent.Één: Armen en benen totaal ontspannen Ogen gesloten houden Zeggen:”Ik voel me zwaar en warm in mijn vingertoppen... vingers... handen... polsen... onderarmen...bovenarmen... schouders .... Nu door mijn tenen... voeten... enkels... kuiten... knieën... dijen... zitvlak... heupen... Ik tel nu ...Één!”Twee: ”Ik ontspan me, buik....borstkas...nek....schouders....rug.... worden warm en zwaar... Ik tel nu...Twéé!”Drie: ”Ik zit rustig en adem kalm.... Ik vind diepe rust... Ik tel nu ...Drie!” [12]
 13. 13. Vier: ”Ik maak me los en vrij: hoofdhuid...voorhoofd... wangen... neus... ogen...lippen... tong... kaken....hals Alles is los en vrij ... Ik tel nu...Vier!”Vijf: ”Ik ervaar rust en stilte... Mijn lichaam is kalm en ontspannen Ik kan helder en de toekomst zien... Ik tel nu ... Vijf!”[Blijf in deze diepteontspanning en spreek hardop een zelfgekozen positief ‘signaalwoord’ uit. Ditwoord zul je straks gebruiken om weer naar het waakzame terug te keren.‘Droom’ nu over je toekomst, ‘droom’ over wat je wilt bereiken en over de tussenstations die jedaarbij zult passeren}Zes: ”Ik voel me sterk, rustig en vol vertrouwen Ik weet wat ik wil bereiken en begin eraan Ik heb de moed en de kracht, dit te dóén....”Zeven: ”Ik tel nu langzaam terug ... vijf ... vier... Drie...Ik durf de toekomst aan.... Twee... ik rek me en strek me lekker uiit... Één .... ik adem rustig en diep in en uit [Signaalwoord] ... ik open mijn ogen ... Daar ben ik weer ....kláár wakker!”Deze techniek, die men door oefening steeds beter kan leren, ook op andere plaatsen dan eenrustig en ongestoord vertrek, combineer je met de methode van ‘visualisatie’. Dit betekent, dat jede situaties, die je wilt bereiken, -op korte of langere termijn -, voor je laat ‘afspelen’ alsof je ineen donkere zaal naar het witte doek kijkt, waarop een kleurenfilm wordt vertoond. Wat je totjezelf sprekend zegt krijgt een versterkende een visuele ondersteuning.Geloof nu niet, dat door deze enkele oefening het Luilekkerland al in zicht is, waar de gebradenduiven in je mond vliegen. Het is een innerlijk werkend hulpmiddel, dat je voortdurend moetoefenen, om de methode onder de knie te krijgen.. [13]
 14. 14. De liefde voor ons beroepEen man kwam tijdens zijn wandeling voorbij een marmergroeve.Daar werkten drie mannen in het zweet des aanschijn.De wandelende man vroeg, omdat hij een sociaalpsycholoogwas die juist een dissertatie over ‘motivatie’ voorbereidde, wat zij van hun werk vonden.De eerste zei: ‘Ik loop een rugkwaal op omdat ik me te vaak moet bukken.Ik wou dat ik vroeger mijn school had afgemaakt,dan had ik misschien iets anders kunnen worden.’De tweede zei: ‘Ik werk hier voor 15 euro per uur.Het wordt vrij goed betaald, maar ik wilde dat het meer was.’De derde zei: ‘Ik help mee een kathedraal te bouwen.Hij zal prachtig worden door ons marmer.’ [14]
 15. 15. De macht van suggestie en conditionering1. Geloof in jezelf!Vóór de wedstrijd begint, ‘verkennen’ de trainer en zijn manschappen het groene veld, waarop zestraks spelen ‘mogen’. Niet, waarop ze spelen ‘moeten’ want het woord ‘moeten’ heeft een lelijkenegatieve, soms zelfs een verlammende, klank. Waarover praten deze mannen, die het speelveldwillen ‘zien’, als je het vorige hoofdstuk hebt gelezen: ze ‘visualiseren’. Vóór een uitwedstrijdwillen ze de geur van het veld opsnuiven, zodat het straks beter op een thuiswedstrijd lijkt! Wanteen ‘kat in een vreemd pakhuis’ verliest zijn zekerheid en zijn zelfvertrouwen. Wáárover pratendus die twaalf of vijftien verre mannen op dat veld? Ik zal het je zeggen! Over de overwinning dieze straks gaan halen!Is die overwinning dan zo zeker, vóór de aftrap is gefloten? Voor jou en mij, op de tribune,misschien niet! Voor deze spelers wèl! Hun trainer weet, dat de kans op een overwinning kleineris, als ze het geloof in de overwinning niet hebben. Ze hoeven hun tegenspelers niet te imponeren,zoals boksers vaak met voortijdig gebral doen. Belangrijker is dat ze zichzèlf imponeren! Gelovenin jezelf, zonder permanente zelfoverschatting, is een voorwaarde van succes op korte en oplange termijn..2. Je ‘goede opvoeding’ werkt je vaak tegenIk ben niet tegen een ‘goede opvoeding’. Ouders hebben de taak, hun kinderen de grenzen vanhun later wenselijk gedrag bij te brengen. Goede ouders zijn bovendien ‘gezagsdragers’ engedragen zich ook zo terecht. Het tijdperk van de onverkwikkelijke ‘antiautoritaire opvoeding’ ligtgelukkig al enkele decennia achter ons. In onze kinderfase moeten we leren, fouten te vermijden,en bij verkeerd gedrag zelfs bestraffingen te ondergaan. In onze opvoeding moet toch iemand onsvertellen dat fout ook ‘fout’ is. Nadeel is echter: vanaf onze geboorte wordt onze geest belast metnegatieve overtuigingen en reacties.De onderwijzers en leraren tekenen éérst met rode inkt of balpen de ‘fout’ aan. Misschien werd jeleraar woedend als je alwéér een fout maakte. Daarbij niet bedenkend, dat zij die nooit foutenmaken ook geen leraar nodig hebben. De foutenmakers leveren het dagelijks brood van de lerarenen onderwijzers. Door de ‘slachtoffers’ voornamelijk op hun fouten te wijzen, versterken ze het‘minderwaardigheidsgevoel’ waaraan de psychiater Alfred Adler (1870-1937) vele woordenwijdde.Dat ‘bescheidenheid’ een deugd is, wordt ons gewoonlijk bijgebracht, maar dat je het daarvoor vèrbrengt... kan men ons niet garanderen. ‘Zelfoverschatting’ geldt als een soort zonde. Ik stel daartegenover: “Een geringe mate van zelfoverschatting brengt je verder dan heel die bescheidenzelfonderschatting”. Veel volwassenen konden méér presteren en bereiken dan ze zelfvermoeden!Als ze minder bescheiden waren ...!3. De kracht van de zelfsuggestieEven terug naar onze voetballers vóór de wedstrijd. Ze suggereren eigenlijk hun toekomstigeoverwinning. Anders gezegd: ze conditioneren zich voor hun overwinning. De ‘succesvogel’ doetdit regelmatig, ook in het gewone beroepsleven. Natuurlijk heeft ook hij soms een kleinedepressie, ook hij moet soms tegenslagen incasseren, maar hij ontworstelt zich aan deze situaties. [15]
 16. 16. Hij volgt de methode, destijds ontwikkeld door de franse apotheker Émile Coué (1957-1926) Dievond het onjuist, gedeprimeerde patiënten met chemicaliën vol te proppen.Coué liet hen zichzelf genezen door autosuggestie. Hij zette ze elke morgen voor de scheer- ofkapspiegel om daar hardop tot zichzelf te zeggen:“Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux!”“Het gaat me iedere dag, in alle opzichten, beter en beter!”Natuurlijk werd hij uitgelachen. Daarmee moet iedere pionierende uitvinder of ontdekker nueenmaal leven. Maar onze franse apotheker hield vol, veel van zijn patiënten konden wordengeholpen!De ‘Methode-Coué’ bleek in vele gevallen te werken. Niet altijd en overal natuurlijk. Geen enkelemethode kan dit pretenderen.4. ‘Personalisaties’ van deze methodeVariaties van deze methode zijn denkbaar en ik beveel ze soms aan, als we onszelf ‘moed moeteninspreken’. Je kent deze uitdrukking natuurlijk. Ze zegt iets heel opmerkelijks, omdat ze de krachtvan onze gesproken en geschreven taal tot uitdrukking brengt. Ik raad verkopers, die een zwaredag voor de boeg hebben, -met de kans op enkele nederlagen-, dit ‘spiegelgesprek’ aan:“Hij, Hans, heeft vandaag zéker succes!”“Jij, Hans, hebt vandaag zéker succes!”“Ik, Hans, heb vandaag zéker succes!”Met deze zinnen, met een opgewekte melodische klemtoon op de cursieve woorden, laden we deaccu van onze persoonlijkheid op, ook al wordt niet ieder klantenbezoek, sollicitatiegesprek ofpresentatie daarna een wereldsucces. Het betekent niet, dat we ons zakelijke ‘huiswerk’ kunnenverwaarlozen. Met imponerend, maar inhoudloos, gepraat boeken we op den duur geensuccessen. Een succesformule-in-woorden helpt alleen, als ze ons gedrag en de uitstraling daarvanverbetert..Sommige succesvogels hebben deze methode der zelfsuggestie niet altijd nodig, of ze vinden erhun eigen varianten op. Maar ook voor succesvolle mensen liggen soms tegenslagen dwars, ook alvertellen ze dit ons niet altijd. Er is vrijwel niemand ter wereld, die niet af en toe voor de spiegelstaat om aan zijn ‘andere ik’ de vermoeide vraag te stellen: “Was dìt nu alles? Had ik in dit levenniet wat mooiers verwacht?” De ‘succesvogel’ laat het niet bij die sombere vraag. Hij of zij geeftdat ‘gespiegelde ik’ een knipoog en zegt aansluitend: “Vooruit Henk. Niet zeuren! Dóórgaan!” Ofnatuurlijk: “Vooruit Hilda. Niet zeuren! Dóórgaan!”5. Het ‘opladen’ van energieBij moeilijke beslissingen en problemen voeren succesvolle mensen in eenzaamheid vaak hun‘oplaad-gymnastiek’ uit. Van de Berlijnse cardioloog Johann Schulze, die vele patiënten bij hunhartinfarct liet genezen, stamt de volgende oefening: [16]
 17. 17. Fase 1: Rechtop staan, diep en rustig ademhalen, Schouders hoog tot de oren optrekken, Armen los laten hangen, Diep inademen.Fase 2: Adem lang vasthouden, Ogen sluiten, Rustig tot 7 tellen.Fase 3: Schouders laten vallen, Compleet uitademen, Mompelen:”Mijn schouders zijn heerlijk warm en zwaar!”Fase 4: Zeggen: “Ik ben rustig en kalm..... Ik kan dit probleem oplossen!”In deze oefeningen, waarin een kortstondig succes wordt nagestreefd, speelt ook de ademhalings-techniek een grote rol. We kennen het belang van een goede ademhaling in de atletiek!Succesvolle ‘langläufers’ beheersen die techniek blijkbaar beter dan de achterblijvers. Huncirculerende bloedsomloop beïnvloedt hun ademtechniek.6. Voer korte zelfgesprekken, ook ‘affirmaties’ genoemdJe kent al de uitdrukking: ‘iemand moed inspreken’ ? Zo’n uitdrukking ontstaat niet per toeval. Demenselijke taal bezit de kracht, om medemensen te inspireren. Niet alleen in de toneel- enfilmwereld,maar ook in de politiek geldt het. Waarom zouden we deze kracht alléén gebruiken om demedemensen moed in te spreken en niet voor de mens, die we zèlf zijn?.Korte bemoedigendezelfgesprekken noemen we ‘affirmaties’. Je kunt ze uitspreken, voor je spiegel staand of zittend,maar ook in elke ruimte waar je alleen met jezelf bent.Maak je zinnen kort en indringend;Formuleer ze zó, dat ze je innerlijk raken;Laad ze met positieve woorden en uitdrukkingen;Herhaal ze enkele malen hardop!Wil je enkele voorbeelden van deze ‘affirmaties’? “Ik ga dit ineens dóén!” “Ik let alleen op de belangrijke dingen!” ”Ja, ik ben rustig en ontspannen!” “Het werk valt me bijzonder méé!” “Het lukt me iedere dag béter en béter!” [17]
 18. 18. 7. Succesvol onderhandelenProbeer de volgende techniek eens, als je zware onderhandelingen moet voeren:* Loop onmiddellijk vóór de onderhandeling met energieke pas een (niet te lange) trap op!* Blijf boven een ogenblik staan en adem 2 of 3 maal diep in en uit.* Ga dan met rustige pas naar beneden, de trap af.Ik weet het: niet bij iedere onderhandeling hebben we een trap ter beschikking. Maar we kunnenop z’n minst naar de gelegenheid zoeken. En als er een is, gebruiken we die trap.Nog een punt! De zuurstof, die we inademen, bepaalt grotendeels de kwaliteit van ons denken endùs van ons spreken en dùs van ons succes in contact met medemensen. Een van mijnsuccesvolste verkopers, was niet alleen getraind in verkooptechniek. Hij liep bij het bezoek aan‘zware’ klanten de laatste 500 meters in de openlucht , -als het weer het toestond!-. De frisselucht, die hij inademde, èn zijn lichaamsbeweging, maakten hem dan sterker in zijn gesprekken.8. Enkele isometrische oefeningenHet versterken van het zuurstofgehalte in ons bloed is een techniek die ook mogelijk is voorsuccesvolle kantoormensen, die niet elke dag kunnen joggen, nordic walken, of langdurigeochtendwandelingen maken. Ze voeren op kantoor en in het werk, in alle situaties ‘isometrische’oefeningen. Daarbij spannen ze de spieren, zodat het bloed daardoor wordt weggedrukt. Door eenonmiddellijk volgende ontspanning komt nieuw, zuurstofrijk bloed weer in de spieren terug.Ik geef vier eenvoudige oefeningen voor kantoorgebruik, en vertrouw op je eigen inventievefantasie voor soortgelijke oefeningen in je auto of elders.Oefening 1: Grijp met de vingers je beide handen tezamen! Houd beide handen vast en trek ze krachtig uit elkaar! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schud beide handen en armen! Herhaal de oefening nog twee keer!Oefening 2: Houd beide handpalmen op elkaar! Druk de handen zeer krachtig op elkaar! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schud beide handen en armen! Herhaal de oefening nog twee keer!Oefening 3: Grijp beide handen in je nek samen! Trek het hoofd krachtig naar voren, maar bied weerstand! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat nu los en schudt de handen losjes Herhaal de oefening nog twee keer! [18]
 19. 19. Oefening 4: Haak beide voeten achter twee stoelpoten vast! Trek die vastgeklemde voeten krachtig naar voren! Houd deze spanning 7 seconden vast! Laat los en schudt de benen losjes! Herhaal de oefening nog twee keer!9. Schrijf op, waarom je jezèlf sterk en goed vindtAls je eens neerslachtig bent en aan jezelf twijfelt.... Je zelfgesprek voor de spiegel heeft zemisschien niet geholpen? Er zijn nog andere methoden, om die negatieve lasten te overwinnen.Schrijf je sterke punten op! Wederom: zwart op wit! Zet je alléén aan een tafel, met een blad papier en een balpunt. Schrijf in 10 of 12 ‘trefwoorden’ de goede eigenschappen op, waarin je kracht ligt. Neem geen genoegen met minder dan 10 of 12 trefwoorden. Spreek alleen met jezelf! Het lijkt verleidelijk, anderen te hulp te roepen, die ons sterke eigenschappen ‘aanpraten’. Je naaste vriendenkring zal je zwakste eigenschappen wellicht het sympathiekst vinden, want onbewust profiteert men daarvan. Verban alle gedachten over je eventuele zwakten uit je geest, en alle negatieve gedachten over je beroep of bedrijf. Het is veel gemakkelijker, een krachtige eigenschap te versterken, dan je zwakten kwijt te raken! Schrijf bij elk trefwoord dan iets gedetailleerder op, waarom de genoemde eigenschap sterk en krachtig is. Besluit, deze gedragingen te versterken.Dit geconcentreerde opschrijven leidt tot je geestelijke bevrijding van eventuele depressies.10. Iedere wereldreis, zelfs iedere maanreis, begint bescheidenIn dit hoofdstuk heb ik voorbeelden gegeven van methoden en technieken, om op korte termijnsuccessen te boeken. Deze successen lijken je misschien te bescheiden? Iedere wereldreis begintechter met enkele kleine stappen. Zelfs voor reizen naar de maan of naar de planeet Mars geldtdit.Mensen die hun leven lang succes hebben ... zijn met korte en kleine successen begonnen.Kampioen-hardlopers zijn als wankelende en struikelende kleuters begonnen,net als jij! Wie methet kleine begint, is het grote waard! [19]
 20. 20. Twee zaadjesTwee zaadjes liggen naast elkaar op vruchtbare grond. Zegt het enezaadje tegen het andere: ‘Ik wil groeien. Ik wil mijn wortels diep in degrond voelen en door de aardkorst heen naar bovenuitbreken... Ik wil mijn tere knoppen uitvouwen om dekomst van de lente aan te kondigen. Ik wil de warmte vande zon op mijn gezicht voelen en de zegeningen van demorgendauw op mijn blaadjes.’ Het zaadje groeide...Het tweede zaadje zei: ‘Ik ben bang. Als ik mijn wortels naar benedenlaat groeien, weet ik niet wat ik in het donker tegen zal komen. Als ikdoor de aardkorst heen breek, beschadig ik misschien iets. En stel jevoor dat ik mijn blaadjes uitrol en ze worden opgegeten door een slak.En als ik mijn bloesems open, komt er misschien een klein kind dat zeafplukt. Nee, ik kan maar beter wachten tot de kust veilig is.’Het zaadje wachtte... Toen kwam er een scharrelkip de hoek om,op zoek naar voedsel, vond het wachtende zaadje en peuzelde het op. [20]
 21. 21. Hoe ‘tikken’ succesvolle personen?1. Kun je wel aan jezelf ‘sleutelen’?Je weet dus, dat ik in dit boek van ‘succesvogels’ spreek, om ze als contrast tegenover ‘pechvogels’en ‘geluksvogels’ te schetsen. Kan je zèlf een ‘succesvogel’ worden? Of wordt je geboren zoals jegisteren, tot in alle eeuwigheid amen, zal zijn? Sommige mensen menen, dat je alleen kan slagenin leven en beroep, als je vooral ‘jezelf’ blijft, waarover ze het hoogdravende woord ‘authentiek’als een camouflagenet spinnen. Die drogreden miskent het feit, dat de mens, -van zijn geboortetot zijn dood -voortdurend verandert. Hij of zij beweegt zich immers van gisteren en naar morgen.‘Vandaag’ is slechts een momentopname.Als ouders je bijbrachten, mes en vork te eten is er al iets in je gedrag veranderd. Toen ze jekamerzindelijk maakten nog meer. De nakomelingen van onze oergrootvader Gnom Ugh, uit hetNeanderthal, -bij Düsseldorf, 250.000-300.000 geleden -, hebben sindsdien enkelegedragspatronen moeten wijzigen, en ook is de ‘persoonlijkheid’ van zijn nageslacht daardoorveranderd. Dat het ‘ego’ van de Neanderthaler soms onder het oppervlak van de geciviliseerdemedemens opbruist, richt onze cultuur niet te gronde. De oude Ovidius (43 v. - 18 n.Chr.) wist hetal: “Alles verandert maar niets verdwijnt!” In iedere mens leeft een ‘naturel’ naast een ‘cultivar’,beide bepalen, hoe onze persoonlijkheid ‘tikt’.2. Neem afstand van die ‘authenticiteitwaan’Neem afstand van de ‘authenticiteitwaan’ die een rechtvaardiging van een verderfelijke luiheid is.We zijn als mensen voortdurend onderweg van gisteren naar morgen, soms naar overmorgen, omsoms naar een nog veel vèrdere toekomst te reiken. Aan òns hebben sinds Gnom Ugh reedsverscheidene generaties, -250.000 jaar lang dus-, ‘gesleuteld’. Als we succes in het leven wensen,nemen we dit ‘sleutelen’ deels in eigen hand. Niet alleen als jonge scholieren, maar ook alsvrouwen en mannen op gevorderde leeftijd.Van onze ‘Prins der Dichteren’, Joost van den Vondel, (1587-1678), stamt de uitspraak: “De wereldis een schouwtoneel, Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel”. Op dit schouwtoneel spelen wijverscheidene rollen, en de goede speler kan in verscheidene geloofwaardige rollen kruipen, omzich dan met deze ‘personen’ te identificeren. Deze nieuwe rollen, waarin hij kruipt, komen hemniet aangewaaid. Hij moet er serieus aan werken om zich te kunnen ‘inleven’.We moeten niet authentiek, maar wel ‘geloofwaardig’ blijven in de verschillende situaties, waarinwe verkeren, en in de verschillende rollen, die we spelen. Een predikant treurt ’s ochtends met defamilie aan een graf, en hij viert ’s middags feest, -met een vorstelijk glas champagne -, bij eeningezegend huwelijk. In beide situaties is hij geloofwaardig en oprecht.3. Persoonlijkheid en gedragspatronenDe menselijke persoonlijkheid leg je niet op de snijtafel om de brokstukjes te bekijken. Een‘succesvogel’ herkennen we door zijn waarneembaar succesvol gedrag. Een ‘persoonlijkheid’ ìseen complex van samenhangende opvallende, - en dus waarneembare -, gedragingen, waarachterwe een bepaalde ‘Ik-Figuur’ met typische eigenschappen vermoeden en interpreteren. Wie zijngedrag verandert, verandert binnenwaarts gekeerd ook zijn persoonlijkheid. Onze ‘uitstraling’ isook een ‘instraling’ naar onszelf toe! [21]
 22. 22. Wie zich moedig gedraagt wòrdt moediger, wie zich voortdurend lui gedraagt wordt daardoorluier. Wie voortdurend klaagt, wordt een zeurpieterige persoonlijkheid. ‘Pechvogels’ trekken zichde ‘pechkledij’ zelf aan. Ze zoeken de ‘pechervaringen’ op, om er zich dan over te beklagen.Als je je succesvol gedraagt, wordt je ook succesvoller, al groeien ook jouw bomen niet altijd tot inde hemel. Er bestaan grenzen, die we niet kunnen overschrijden, maar is het niet de moeitewaard, het toch eens te proberen? Wie nooit iets probeert ... lukt ook niets, en hij blijft dus ...misschien ...succesloos!De hieronder volgende aanbevelingen kunnen we zèlf, -als we er nu nog tegen ‘zondigen’-, doormakkelijke of soms iets moeilijker oefeningen tot onze eigen gedragspatronen maken. Daar gaanwe!4. Succesvogels zijn toekomstgerichtNatuurlijk hebben ‘succesvogels’ hier en daar gefaald. Ze hebben fouten gemaakt en zijn hier endaar ontspoord. Ze ontkennen het niet, geven het ridderlijk toe, maar lopen er niet over tejammeren. Ze analyseren rustig hun fouten, -vaak vóór een ander erop wijst -, omdat ze ermogelijkheden in zien, het in de toekomst beter te doen.Nederlagen zijn de mijlpalen op de weg naar hun toekomstige successen. Thomas Alva Edison ,(1847-1931), plaveide de weg naar zijn in 1878 uitgevonden gloeilamp. De wetenschapbeschouwde hem als een dwaas: we kregen toch al genoeg licht door gaslampen? Waarom dandie elektrische flauwekul? Edison, de volhardende, registreerde zèlf bij zijn gloeilampontwikkelingrond 1000 gemaakte ‘fouten’. Hij noemde die: stappen naar het latere succes. Hij noteerde ze nietom erover te jammeren, ook niet om de schuldigen elders te zoeken, maar om zèlf in de toekomstte slagen.Succesvogels vallen waarschijnlijk even vaak ‘op hun bek’ als anderen, maar ze staan daarna vakeren sneller op! Leg jezelf óók deze grondregel op, elke dag, voor de scheer- of toiletspiegel staand.Als je dit soort ‘spiegelgesprekken’ dagelijks herhaalt, wordt je succesvoller.5. Onderscheid ‘belangrijk’ van ‘onbelangrijk’!Succesvogels verdoen hun tijd niet aan beuzelarijen maar halen daarover hun schouders op. Vóórze met iemand een debat over meningsverschillen aangaan, vragen ze zich voor de scheer- oftoiletspiegel af: “Is het werkelijk belangrijk genoeg, om me er druk over te maken? Wil je voorzóveel tijdverlies, -want tijd ìs geld!-, een onbenullig gelijk aan je kant krijgen?”. Je moet misschienoefenen, belangrijke van onbeduidende zaken te onderscheiden.6. Succesvogels reageren een slecht humeur verstandig af.Dit betekent natuurlijk niet dat succesvogels altijd lammetjesbrave engelen zijn, die zich nooitopwinden. Als ze doen, reageren ze hun boosheid af, vóórdat ingehouden woede hun geest kanvergiftigen. Één van mijn succesvolle vrienden spreekt in zijn mobiel zijn opgekropte woede uit. Hijscheldt en schimpt, en gebruikt woorden, die hij in aanwezigheid van anderen nooit in de mondzou nemen.. Als hij zich heeft afgereageerd, luistert hij twee maal genoeglijk naar zijn eigen stem,die de ander zo grondig de waarheid kon zeggen. Meestal is hij dan zijn woede kwijt en heeft harten zenuwen fit gehouden. Hij gaat altijd zeer minzaam met uiterst vervelende mensen om! Ik raadhet jou ook aan, al heb je deze ‘techniek’ niet elke dag nodig. [22]
 23. 23. 7. Succesvogels gebruiken een positieve en constructieve taal.Omdat succesvogels hun negativiteit beheerst afreageren, hebben ze in de omvang met hunmedemensen, -en met hun omgang met henzelf!-, een positief en constructief taalgebruik. Omeen wat platgeschuurd voorbeeld uit de bijkeuken te halen: “Voor mij is een wijn- of waterglasniet half léég, maar half vòl”. Ze brengen dat in hun omgangstaal tot uiting. Wil je nog een paarvoorbeelden?Ze zeggen niet: Maar bij voorbeeld: “Dat kàn natuurlijk niet!” “Er is zéker een oplossing!” “Dat had ik niet mogen vergeten!” “Dat vergeet ik niet meer!” “Je begrijpt me verkeerd! “Ik zal me iets duidelijker uitdrukken!” “Het is vandaag rotweer!” “Goed weer om rustig een boek te lezen!”De taal is ons belangrijkste communicatie- en inspiratiemiddel. Wie een wankelmoedige taalspreekt... wordt daardoor wankelmoediger. Wie negatief spreekt gaat ook negatief denken. Wieechter ‘dynamisch’ spréékt... dwingt zichzelf tot ‘dynamiek’ in denken en handelen, en dus tot eenovereenkomstig gedrag en een daarachter staande persoonlijkheid.Hier is een aantal dwingende regels voor het taalgebruik van de succesvogels:a) Vermijd negatieve uitdrukkingen, spreek in positieve taal;b) Gebruik werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden;c) Spreek, indien mogelijk, in de onvoltooid tegenwoordige tijd;d) Gebruik een minimum aan hulpwerkwoorden als: durven, hebben, kunnen, mogen en zullen.e) Gebruik per hoofdzin slechts één bijzin.f) Leg nooit meer dan 7 woorden tussen onderwerp en gezegde.g) Verberg je ‘ik’ niet achter een ‘zij’, ‘ons’ of een ‘men’. Sta duidelijk voor je eigen meningen in!Wie hierover méér wil weten, leze de betreffende vakliteratuur. Anders zou deze paragraaf uit zijnvoegen barsten. Daarnaast is mijn advies: lees boeken en tijdschriften en versterk hierdoor jeuitdrukkingsvaardigheid. Leer beter communiceren!8. Ook succesvogels hebben tegenspoed en krijgen klappenSuccesvogels maken vanzelfsprekend hun fouten niet opzettelijk, maar ze wéten, dat ze die zullenmaken. Denk aan de klassieke uitspraak van de legendarische IBM-chef Thomas Watson (1874-1956). Op een persconferentie werd hem spottend gevraagd:”Hoe wilt u uw omzet dan volgendjaar verdubbelen?” Hij antwoordde met een glimlach:”Omdat we óók ons aantal fouten gaanverdubbelen.”.Ook bij succesvogels kan het ‘noodlot’ ernstig toeslaan. Het kan een door wolkbreuk verregendevakantie betreffen, een door anderen veroorzaakt ongeval of, -serieuzer -, een sterfgeval in defamilie.De ‘natuurlijke’ reactie van vele pechvogels is dan: “Waarom moet dit nu juist mij overkomen?”Als eerste ‘natuurlijke’ reactie misschien verklaarbaar. De mens heeft immers de natuurlijkeneiging, zich als centrale bewoner van het heelal te beschouwen, die dus recht heeft op prioritairehemelse behandeling.. De ‘juist-mij-vragerij’ wekt echter een verlammend schuld- of wrokgevoelop. En leidt tot vruchteloos gejammer [23]
 24. 24. Als succesvogel stel je op de jammervraag de eenvoudige tegenvraag: “Waarom zou het mij juistníét overkomen, en anderen wèl?” en je gaat over tot de orde van de dag.Wat kun je doen om eventuele schade te begrenzen? Dit is één van de eigenschappen van desuccesmakers. Ze zijn tegenover zichzelf harder dan tegenover anderen, hoewel ze ook jegens hengeen ‘zoete-broodjes-politiek’ toepassen. Ze blijven niet bij de pakken neerzitten maar pàkken hun‘probleem’ toekomst georiënteerd aan. Ze blijven bij ernstige pech verantwoordelijk voor huneigen gedragingen en reacties. Ik heb in een vorig hoofdstuk al een aantal lichtende voorbeeldengegeven.9. Succesvogels gunnen ook ànderen hun successen.De echte succesvogel gunt ook ànderen hun successen en moedigt anderen aan. Waarom zoudenwe trouwens afgunstig zijn op andermans succes? Helpt afgunst jou en mij ooit, succesvoller engelukkiger te worden? Vergroten we onze eigen kansen daardoor in het leven? In mijn eigentamelijk harde vrije beroep kreeg ik van mijn rivaal, de Zweed Heinz Goldmann (1919-2005), eengelukwens en een boeket bloemen, toen ik, -in concurrentie met hem -, een belangrijke en groteopdracht kreeg, “Gelukgewenst! Dank je! Ik kon iets van je leren!”Geef de afgunst binnen je levenskring geen kansen. Als het iemand beter gaat dan jou, stel je danalleréérst, -en daarna nòg eens -, de vraag: “Wat kan ik van zijn gedrag en van zijn werkwijzeleren?”10. Succesvogels vallen anderen niet met hun tegenslagen lastig.In mijn studententijd had ik een ‘Indoneso-Chinese vriend’. Op een feestje, dat we vierden,behield hij zijn opgewekte stralende glimlach. Achteraf hoorden we, dat zijn beide ouders bij eenoproer in Medan omgebracht waren. “Waarom zei je ons dit niet, Liem? Hoe kon je de hele avondmet ons feesten en lachen?” Liem’s antwoord: “Mijn verdriet houd ik voor mijzelf! Mijn vreugdedeel ik met anderen!” Ja, als anderen ons niet helpen kunnen, waarom zullen we hen met onzeproblemen belasten? Als het noodlot ons treft, dragen wij geen schuld, maar onze reacties eropliggen in ònze hand en zijn ònze verantwoordelijkheid..11. Zijn succesvogels dan nooit bang?Succesvogels weten gevaarlijke en ongevaarlijke situaties te onderscheiden om ze snel en rustig tebeoordelen. Al te gevaarlijke situaties gaan ze uit de weg, tenzij ze van gevarenspelen hun broodverdienen. Als uitwijken niet zinvol is, overleggen ze nuchter hun overlevingskansen. Op gevarenreageren ze natuurlijk met moed maar die ontaardt niet tot overmoed! In iedere mensenziel hangteen aantal natuurlijke angsten en oerangsten. Maar angst laat zich voor vrijwel iedereenoverwinnen. Ik leerde in Canada: Als je onderweg de confrontatie met een beer kunt vermijden,dóé het. Maar als het onvermijdelijk is, maak je dan zo groot mogelijk en maak daarbij veel lawaai.Ga langzaam op hem af! Dan liggen je kansen zéér goed! Wie voor die beer op de vlucht slaatheeft slechtere kansen! Zoiets weet ook iedere leeuwentemmer, die beroepsmatig met hetgevaar in de kooi moet leven.Hoe overwin je angsten? Stel een lijst samen van de dingen, waarvoor je bang bent, terwijl je voeltdat dit je in je ontwikkeling hindert. Ga dan regelmatig en geleidelijk naar die gevarensituaties toeen raak eraan gewend! Leer iets van de paarden die tijdens Prinsjesdag, de Koninklijke koets dooreen roerig Den Haag moeten trekken. Weken tevoren werden in hun stal voetzoekers en gillendekeukenmeiden geworpen. [24]
 25. 25. Aanvankelijk steigerden de trouwe beesten in paniek, maar ze werden door de gewenning‘oproerresistent’. Bij mensen lukt dit ook. Laat je aan het begin van je ‘gevarenoefeningen’desnoods begeleiden en ondersteunen. Maar spreek tevoren af, hoeveel keer je deze steuninroept. Zo leert zelfs elk angstig kind na enige tijd moedig zwemmen en duiken.12. Succesvogels ontwikkelen zich in de breedteHet is waar, dat vele succesvogels zich als bijzondere ‘specialisten’ ontpoppen. Maar vergis je niet.Dat ‘specialisme’ heeft een meestal bijzonder brede achtergrond. De geniale Albert Einstein (1879-1955) wijdde zich naast zijn wetenschappelijke studies ook aan de viool, die hij, -tussen zijnnatuurkundige studies door -, uitstekend bespeelde. Ik kreeg zelf, -als zwakke wiskundige ensterke taalkundige leerling, het advies van mijn wijze grootvader: “Kies de wiskundige richting,jongen. Nu je nog jong bent, kun je je zwakten beter overwinnen dan later!” Hij had gelijk en inmijn latere leven heb ik daarvan kunnen profiteren.Ook zonder ons daarvan altijd bewust te zijn, leren we voortdurend door de omgang met anderemensen. Streef dus naar een kennissen- en vriendenkring ‘in de breedte’. Beperk je niet alleen totcollega’s, tot dezelfde politieke of religieuze richting, of tot je eigen generatie. Van hen kreeg jemeestal de bevestiging van je deels verouderde meningen, vooroordelen of misvattingen. Dewereld rondom je ontwikkelt zich zo snel, dat je niet zeker weet, wat er overmorgen veranderd is.Alleen wie zich vandaag breed oriënteert kan zich morgen als specialist handhaven en succeshebben.13. ‘Zelfcritische’succesvogels aanvaarden andermans kritiekNatuurlijk luisteren succesvogels naar kritiek van anderen, maar níét, -zoals we vaak bij anderenhoren- om zichzelf altijd en overal te rechtvaardigen. Mijn reeds vermelde vriend, de Zweed HeinzGoldmann, bracht mij een uitstekend werkende methode bij. Als anderen op zijn uitlatingen ofgedragingen kritiek uitten, ging hij daarop niet onmiddellijk in, vroeg alleen maar rustig eennadere toelichting Hij trok zijn zakboekje en schreef daarin de trefwoorden van deze kritischeopmerkingen..Thuis las hij na een nachtje slapen deze kritiek nog eens grondig over en besloot, of hij zegerechtvaardigd of ongerechtvaardigd vond. Vond hij ze gerechtvaardigd, bedankte hij de criticusmet een paar woorden. Zo niet, dan haalde hij zijn schouders òp en de spons eróver. Hij vróéganderen trouwens altijd, hem te bekritiseren, ook als het kleinigheden betrof.De succesvogel luistert naar anderen, maar volgt niet slaafs hun raadgevingen, adviezen ofwensen. Hij of zij laat zich zeker niet door jan en alleman, hoe sympathiek die mogen zijn,ringeloren. Het gedrag van een succesvogel wordt gekenmerkt door ‘assertiviteit’. Wat ditbetekent? Bij assertiviteit behoudt hij zijn nuchtere aanpak. Als hij het ergens niet mee eens is,zegt hij het ook, -als het zin heeft -, maar er gaat er geen ruzie over maken. Hij zet zijn portie‘woede’ in, als die eventueel zìn heeft.14. De succesvogels zijn hardnekkig, maar inventiefSuccesvogels laten de moed niet snel zakken, Ze zijn hardnekkig in de trouw op huntoekomstbeeld en beginnen het werk opnieuw, hoewel ze eerdere pogingen moesten opgeven.Maar dit betekent niet, dat ze proberen, met een harde kop een stenen muur te rammen! Ze zijncreatief omdat ze nieuwe oplossingen voor bestaande problemen zoeken. [25]
 26. 26. Om het beeld van de stenen muur even vast te houden: als ze weten dat die muur niet door eenkopstoot instort, overleggen ze, met welke hulpmiddelen ze er overheen kunnen komen. Lukt datniet, proberen ze via een omweg de botsing met de muur te vermijden.Op school leren we, heel verstandig, hoe je iets wèl kan doen en hoe je het níét kan doen. Datbevordert ons ‘conventionele’ denken. Daardoor ontstaan de creativiteitskillers als: “Hebben we al geprobeerd” “Man, dat wordt véél te duur!” “Als dat kon ...deden we het toch al lang!” “Ja ja, in theorie klinkt dat allemaal mooi ...” “Ik kan zien, dat je op dit gebied een leek bent” “Wie heeft die zaak hier eigenlijk groot gemaakt?”Aan dit soort gedachten moet je je loskoppelen als je vooruit wilt komen in het leven.Denk, hoe dingen ànders dan tot nu toe werden gedaan. Kun je dingen combineren? Vergroten?Verkleinen? Binnenste buitenkeren? Verdubbelen? Omvormen? Vervangen? Omdraaien?Verplaatsen? Ander materiaal inzetten? Iets helemaal afschaffen?Je moet jezelf bijbrengen, hoe je een proces begint om nieuwe ideeën te vinden.Het beste doe je het, alleen of met een groep collega’s: je gedachten de vrije loop te laten, tebevrijden uit hun gevangenis. En het: “Dat gáát niet!” uit je gedachten weg te bannen.De groepsmethode werd ontwikkeld door Alex Osborn (1888-1966) onder de benaming‘breinstorm’ en werd wereldberoemd. Bij de toepassing van deze methoden móét je je als een‘chaoot’ gedragen. Er ontstaan dan wilde plannen, die echter later kritisch uitgesorteerd worden.Zei niet Blaise Pascal (1623-1662) lang vóór ons, dat creativiteit beter op de chaos opbloeit dan opde strikte orde en rechtlijnigheid?.Ik sprak in een der vorige hoofdstukken over ‘dagdromerij’ en ‘dieptemeditatie’ als hulpmiddelen,om je toekomst te projecteren. Ook de inventiviteit en creativiteit bevorder je hiermee. Om na hetnuchtere ontwaken uit de wanorde weer een goed geordende man of vrouw te zijn, die het‘chaotisme’ beëindigt.15. Succesvogels zorgen wel voor een ordelijk tijdmanagementDaar zijn we aan onze laatste paragraaf aangekomen..Tijdens zijn ‘creatieve’ of ‘inventieve’perioden levert de succesvogel een chaotische prestatie, omdat enige wanorde de menselijkescheppingsdrang bevordert. Maar hij weet, dat voor zijn successen verder een strak geordendtijdmanagement nodig is. ‘Tijd’ is een van de belangrijkste kapitalen van de manager. Als je ergensgeld verliest kun je het misschien weer terugvinden. Verloren tijd komt nooit meer tot jebeschikking.Nu zijn er legio hulpmiddelen en technieken voor ‘efficiënt tijdbeheer’ beschikbaar, die ik hier nietga opsommen. Agenda’s en kalenders lossen je probleem alleen maar op, als je er de baas overblijft, en er niet de knecht van wordt. [26]
 27. 27. Natuurlijk schat je je op te lossen problemen in naar ‘urgentie’ en ‘importantie’, maar dieonderscheiding zegt je niet, dat belangrijke dingen altijd ‘prioriteit’ hebben, dus voorrang krijgen!Voor belangrijke dingen leidt een haastige voorrang vaak tot gevaarlijke domheden. Ik denk nogaan het gevleugelde woord van een Utrechts chirurg in de operatiekamer: “Werk niet haastig,collega’s, we hebben géén tijd te verliezen.”Tijdrovers, waartegen je je moet wapenen, zijn: de papierwinkel of ‘paperasserie’, ondanks ons zogenoemde papierloze tijdperk; de telefonische en sms- indringers, wier aantal is toegenomen sinds we altijd en overal bereikbaar (moeten?) zijn; de fysieke indringers, die we laten binnenkomen zonder deugdelijke afspraak – of erger – zonder deugdelijke reden! te langgerekte vergaderingen, omdat onze nutteloze aanwezigheid gewenst is; de correctie van gemaakte fouten, waaraan men méér tijd besteedt dan aan het voorkomen ervan; het ontbrekend delegatievermogen, wat het probleem van veel mensen is.. het ‘redden’ van crisissituaties, waarbij sommige ‘redders’ eerst de ellende schèppen om die met méér roem te bezweren; de e-mailgekte: alsof wij interesse hebben in iedere ‘gedachtescheet’ die de ander te pas en te onpas wenst te laten; de sociale media kolder waarmee profileringneuroten op elk moment van de dag ‘wereldnieuws’ verkondigen.16. Succesvogels zondigen zich niet (vaak) aan uitstelstrategieën‘Uitstelstrategieën’ zijn veelal gevaarlijk voor succes in zaken en beroep. Ik geef hier enkelevarianten ervan:De opruimstrategieDeze wordt toegepast wanneer we onaangename beslissingen moeten uitvoeren. We besluiten,het vandaag wel te doen, maar ruimen eerst de zaken op, die nog op ons bureau rondslingeren. Bijdit sorteren en opruimen stuiten we op zaken, die eigenlijk óók voorrang hebben. Dan zijn weinnerlijk geëxcuseerd, dat we de onaangename klus van vandaag tot morgen kunnen uitstellen.De ochtendpoststrategieWe lezen eerst de ochtendpost door – inclusief onze volgelopen e-mailbox – omdat we dat zogewend zijn en om te zien of hier urgente te behandelen problemen in voorkomen. Die zoudenons uitstel kunnen ‘legaliseren’.De vakliteratuurstrategieDit is een iets verhevener vorm. De binnengekomen post was wellicht iets te mager uitgevallen,maar er zijn nog enige vaktijdschriften, die we innerlijk versterkt kunnen lezen vóór we aan dieonaangename klus hoeven toe te komen.De conversatiestrategieO ja, vóór we aan die onaangename klus toekomen, was er ook een wat plezieriger zaak, die wemet Dirk Hendrikse, van de tweede verdieping, wilden bespreken. Laat ons dat éérst doen. [27]
 28. 28. Dat plezierige gesprek duurt natuurlijk iets langer dan voorzien, geeft bovendien aanleiding totenkele gesprekken met Harm Joling, die we ineens kunnen afdoen omdat we dan toch op detweede verdieping zijn.De creatieve knutselstrategieDeze strategie heb ik vroeger zelf wel toegepast, want ik wil me niet op de borst slaan omdat ikaltijd blij, onaangename klussen aanpakte. Ik had als verkoopleider natuurlijk óók belang bij hetontwikkelen van verpakkingen voor nieuwe of vernieuwde artikelen en de reclamebrochure diedaarbij behoorden. Dan werd mijn schrijfbureau een knutselhoekje, waarmee ik mijn creativiteitkon uitleven, en dat kon natuurlijk een voormiddag duren, bij alle storingen die dáárbij kondenoptreden. Zogezegd: een creatieve vijfde colonne. Ik schaamde me natuurlijk, dat deonaangename klus een dag werd opgeschoven, maar ik vond de creatieve prestatie eigenlijk goudwaard.Ik heb deze strategieën, -er zijn er wellicht méér-, kort besproken omdat het hier gedragspatronenzijn, die vrij vaak optreden en die me kan overwinnen door ze met een glimlach niet toe te passen.17. Succesvogels zondigen zich niet (vaak) aan tijdvretersAan welke ‘verlammende’ tijdvreters zondigen succesvogels zich niet (vaak)?UitstelneigingenWe hebben er het meeste last van, als we met moeilijke of onaangename deeltaken wordengeconfronteerd. Het uitstellen van onaangename, riskante of moeilijke taken is een wijdverbreidemenselijke eigenschap . Velen hopen, dan dat een soort ‘hemelse kracht’ deze problemen gaatoplossen. Als een tuinkabouter schuiven ze de kruiwagen voor zich uit. Daardoor worden laterebeslissingen onder tijdsdruk getroffen met negatieve resultaten.BreedsprakigheidBreedsprakigheid wordt door velen ten onrechte als ‘communicatieve vaardigheid’ geprezen,terwijl het eerder ‘vaardigloosheid’ zou moeten worden genoemd. Het fenomeen zien we vooraltijdens vergaderingen of besprekingen, waarbij men zich weliswaar met vijf woorden voor devorige spreker kon aansluiten, maar waarbij liever een herhalende en tijdrovende voordrachtweggeeft, met het doel, zichzelf te profileren.Angst voor solitaire beslissingen.Een nadeel van de overleg- en inspraakgewoonten, die over onze maatschappij zijn neergedaald, isnatuurlijk het tijdrovend karakter ervan. Natuurlijk zijn overleg en inspraak in sommige situatiesmogelijk, nuttig en winstgevend. Je kunt in een organisatie overleggen, hoe je de brandpreventieverbetert. Maar als er werkelijk een brand is, is een slagvaardige BHV gewoonlijk effectiever.Angst, krachtig “Nee!” te zeggenDe succesvogel weet, dat je het niet alle duivels en hun moer naar de zin kunt maken. Misschienhebben we in onze kinderjaren het “Nee!” van ouders en opvoeders te vaak onvriendelijk moetenhoren. Ik ben tegenstander van een “Nee!” dat aangeblaft wordt. Maar de succesvogel heeft demoed, om in kritische situaties zijn gezag te laten gelden. Zijn “Nee!” is “Nee!” en als dat ondertijdsdruk wordt uitgesproken gaat hij ook niet met tijdvretende ‘nietes-welles’ discussies in. Later,als er tijd voor is, kan hij zijn “Nee!” uitleggen. [28]
 29. 29. Geen misverstand overigens: de succesvogel luistert naar anderen en vormt zich een oordeel ingesprekken met anderen. Maar àls hij op grond daarvan een beslissing neemt, zet hij die beslissingook dóór. In een der vorige hoofdstukken heb ik reeds de noodzakelijke ‘assertiviteit’ vermeld. Deassertieve mens laat zijn “Nee!” op rustige wijze horen, verklaart de reden ervan éven rustig engaat er niet over kibbelen of ruziën.Aangeboren slordigheid en vergeetachtigheidAls we over een ‘aangeboren’, -met andere woorden: ‘ingebouwde’-, slordigheid spreken zijn erslechts weinige succesrecepten te geven. Hier moet echter ook opgemerkt worden, dat dehiermee verbonden chaos ook vaak de bodem is, waarop creativiteit zich het beste kanontwikkelen, zoals de Franse wiskundige en filosoof Blaise Bascal (1623-1662) reeds vaststelde.Wie voortdurend minutieus met kalenders en agenda’s werkt, blokkeert zijn creativiteit en zijnwendbaarheid in ernstige mate. [29]
 30. 30. De twee schoenenverkopersTwee Italiaanse schoenfabrikanten hadden moeilijkheden in hunafzetmarkt en beide stuurden zij een verkoper naar Afrika om hunexportkansen te onderzoeken.Verkoper Allegoet ging na twee dagen naar het postkantooren telegrafeerde: ‘Ik neem de eerste machine terug – stop –het is zinloos – stop – niemand draagt hier schoenen’.Verkoper Bestebreurtje ging ook naar het postkantoor en telegrafeerde:‘Prachtige kansen – stop – stuur direct eerste scheepslading– stop – niemand draagt hier nog schoenen’. [30]
 31. 31. 5 sleutels tot rijkdom en gelukRonald SwenssonEen leven dat een groot succes gaat worden, wie wil dat niet? Wat zijn de risico´s van hetrijkdom en hoe kun je ze overwinnen? Leer je stemmingen en gedrag te leiden en het leven zalje geven waar je om vraagt. Essentiële aanwijzingen die kunnen dienen als wegwijzers op wegnaar het succes.Sleutel 1: Leer met frustraties omgaanIn dromen over rijkdom en geluk, komen geen enkele frustraties in voor. Frustraties zijn heteinde van deze mooie dromen. Frustratie kan iets positiefs doen veranderen in iets negatiefs.Niemand jaagt een negatieve droom na. De discipline om een mooie droom na te jagenverdwijnt door frustratie. De discipline om de droom na te jagen is weg. En toch is de sleuteltot succes: frustratie!Kijk naar iedereen die succesvol is: zij hebben een hoop frustratie onderweg naar het succesvoor de kiezen gehad. Als iedereen had geleerd om om te gaan met frustratie was iedereen rijkgeweest: ze hadden hun dromen niet opgegeven door de tussenkomst van frustratie. Zijhadden doorgezet, omdat ze in staat waren keer op keer om te gaan met frustratie. Iedereweg op weg naar succes kent (grote) frustraties, geef jij je dromen op omdat de discipline omzeep is geholpen door frustraties? Je dromen najagen en omgaan met frustraties, hoe doe jedat? Veel frustraties leveren een hoop stress op! Het omgaan met frustraties is eigenlijk heeleenvoudig: ga niet zitten zweten op de details en onthoud heel goed dat het allemaal detailszijn.Sleutel 2: Leer met afwijzing omgaanDe mensen met een succesvol leven zijn degenen die het meest worden afgewezen. Zij zijndegene die iedere “nee” als een stimulerende prikkel ervaren om deze nee om te toveren toteen “ja”. Zij zijn er heilig van overtuigd dat zij niet kunnen falen. Om te slagen, om succesvol tezijn, moet je leren iedere afwijzing het hoofd te bieden, moet je leren iedere “nee” als eenuitdaging te zien en deze nee tot een “ja,” weten te transformeren. Nee, accepteren betekendbeperkte gedachtes, beperkte gedachtes geeft beperkte levens. Iedereen die succesvol is heeftalles behalve beperkte levens!Sleutel 3: Leer omgaan met financiële drukIedereen kent financiële druk, dat heeft niets te maken met arm zijn of veel geld bezitten. Jemoet twee dingen leren: Wat kan geld doen? En wat kan geld niet doen? 10% van je inkomen geef je weg, (dit is zaaizaad, investeringen voor de toekomst) 10% van je inkomen betaal je schulden mee af, 10% van je inkomen bouw je kapitaal op om investeringen te doen 70% van je inkomen moet voldoende zijn om van rond te komen.Financieel onafhankelijk worden leer je door te sparen, door te verdienen en door geld weg tegeven! Als je dat allemaal kunt, dan heb jij geleerd om om te gaan met financiële druk. [31]
 32. 32. Sleutel 4: Leer omgaan met zelfvoldoeningZodra iemand succesvol is, kan hij stoppen. Zo iemand kan zich comfortabel voelen en nietsmeer uitvoeren. Hij stopt met groeien en verliest wat hem in de eerste plaats succesvolmaakte. Zolang niet iemand iedere ervaring in het leven aangrijpt om te groeien, zal het eenuitnodiging tot verval betekenen.Sleutel 5: Geef altijd meer dan je denkt te ontvangenIedereen die van zijn leven een succes wil maken, moet leren te geven. Hoe kan je de vruchtenplukken van je succes? Laten we de vruchten nemen: je moet eerst een zaadje zaaien, hetzaadje water geven en de grond voldoende voeding geven. Je geeft mest, bescherming enmeer water. Je zet het zaadje in de zon. Uiteindelijk zal het zaadje een plant gaan worden envruchten geven. Jouw verzorging, jouw tijd zit in het zaadje: succes hebt je geoogst door hetplukken van de vrucht. Je kunt veel geld verdienen en een machtig bedrijf runnen. Maar als jehet alleen voor jezelf doet, ben je niet werkelijk een succes. Denk aan succes als eenlevenswijze, een proces, een strategie van het leven [32]
 33. 33. 7 kenmerken van succesRonald SwenssonHet ondernemen van grote stappen die tot uitzonderlijke resultaten leiden, begint metspecifieke mentale en fysieke acties. Stappen ondernemen om succes te verkrijgen vereistinspanning. Door mentale en fysieke activiteiten te veranderen, kunnen gedragingenveranderen.PassieEen kenmerk van succesvolle mensen is passie! Wie met passie leeft en werkt, ervaart eenstimulerende doelstelling die hen vooruit duwt om meer te doen, groter te groeien en meer teworden. Passie is de brandstof voor succesvolle mensen.OvertuigingEen tweede kenmerk van succesvolle mensen is: overtuiging! De overtuiging van succesvollemensen brengt hen precies daar waar ze willen zijn: aan de top.StrategieEen derde kenmerk van succesvolle mensen is strategie. Het is de strategie die nodig is om detop te bereiken. Wat heb je nodig om te top te bereiken? Wat moet je leren om de top tebereiken? Met wie moet je netwerken om de top te bereiken? Wat moet je doen om de top tebereiken?Heldere waardenEen vierde kenmerk van succesvolle mensen is heldere waarden. Wat is belangrijk in jouwleven? Echt belangrijk? Succesvolle mensen bezitten een helder bewustzijn over wat vanwezenlijk belang is. Begrip voor waarden, weten wat goed of slecht voor je is, is een van demeest belovende sleutels naar succes.EnergieEen vijfde kenmerk van succesvolle mensen is energie! Succesvolle mensen barsten van deenergie. Succesvolle mensen leven krachtig en vol energie. Zij grijpen iedere kans die zichaandient en vormen kansen. Zij leven alsof ze bezeten zijn van mogelijkheden. Hiervoor isfysieke vitaliteit voor nodig: dat je lichaam je ruim voldoende energie geeft om succesvol teworden, te zijn en te blijven. Een lichaam dat niet barst van de energie omdat het fysiek niet instaat is om energievol te zijn, zal geen succes kennen. Fysieke energie maakt het beste in je losen door fysieke energie kun je leven en werken met passie, leven en werken metovertuigingen, strategie toepassen om succesvol te worden en heldere waarden in het werk enleven in te voegen.Vermogen tot het aangaan van relatiesEen zesde kenmerk van succesvolle mensen is het vermogen tot het aangaan van relaties.Vrijwel iedereen die succesvol is heeft het vermogen om met anderen relaties aan te gaan, dieuiteenlopende achtergronden en overtuigingen kunnen hebben. Succesvolle mensen hebbenvele bondgenoten. [33]
 34. 34. Communicatief meesterschapEen zevende kenmerk van succesvolle mensen is communicatief meesterschap. Hoe wij metanderen en met onszelf communiceren bepaalt de kwaliteit van ons leven. Succesvolle mensenhebben geleerd iedere uitdaging aan te gaan en om te vormen tot iets positiefs of er van teleren. Iedere uitdaging wordt door succesvolle mensen omgezet tot een succesvolleverandering. Falen komt in hun woordenboek niet voor.Succesvolle mensen bezitten stuk voor stuk deze 7 kenmerken. Zij bezitten deze kenmerkendoor effectief te handelen, dat wil zeggen: “al doende leert men,” en “je leert met vallen enopstaan.” Mensen die niet tot handelen overgaan, geen stappen durven te ondernemen,kunnen niet succesvol worden. [34]
 35. 35. 7 overtuigingen naar succesRonald SwenssonSuccesvol zijn, wie wil dat niet? Soms komen we echter niet vooruit, lijkt het of we de krachtmissen. Welk vermogen kunnen we gebruiken om actie te ondernemen en echt succesvol tezijn? Welk vermogen kunnen we gebruiken om betere resultaten te behalen? De juisteovertuigingen bezitten is een begin naar een succesvol leven, zowel met het werk als privé.Alles gebeurt met een reden en een doel en dient onsDit is de eerste overtuiging: Alles gebeurd met een reden en een doel en dient ons. Succesvollemensen bezitten het geheimzinnige vermogen zich te concentreren op iets wat in een situatiemogelijk is. Zij concentreren zich alleen op wat er voor positieve resultaten uit voort kunnenkomen. Ongeacht de hoeveelheden negatieve feedback ui hun omgeving, blijven zij zichconcentreren op de goede en positieve resultaten. Zij kunnen alleen maar denken in termenals: mogelijkheden. Zij zijn er van overtuigd dat alles met een reden gebeurt en dat het hendient. Zij zijn er heilig van overtuigd dat iedere tegenslag het begin is voor een gelijkwaardigeof grotere winst. Succesvolle mensen die uitzonderlijke resultaten behalen, zijn overtuigd datalles met een reden gebeurt en dat het hen dient.Falen bestaat nietDit is de tweede overtuiging: Falen bestaat niet. Er bestaan alleen resultaten. Succesvollemensen zien geen falen, zij geloven er zelfs niet in. Falen bestaat voor hen simpelweg niet. Alssuccesvolle mensen iets proberen dat niet de gewenste resultaten levert, zien ze het als een“leerervaring.” Ze leren er van en gaan door. Mensen die gebukt gaan onder de angst van hetfalen, verzetten geen stap en komen geen stap verder. Ze gaan niet meer door. Succesvollemensen die iets nieuws uitproberen dat niet de gewenste resultaten geeft, zien het als eeneenvoudige feedback: Mensen hebben geleerd van hun fouten. Succesvolle mensen gebruikendeze fouten als feedback, iets waar ze van leren en verder gaan.Neem verantwoordelijkheid voor wat er gebeurtDi is de derde overtuiging: Neem verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt. Succesvollemensen hebben een andere zeer belangrijke overtuiging: zij zijn er heilig van overtuigd dat zijhun eigen wereld creëren. Zij geloven dat als zij niet hun eigen wereld creëren –zowel hunsuccessen als hun vergissingen – dat je dan overgeleverd bent aan de omstandigheden.Omstandigheden waar je geen controle over hebt. Verantwoordelijkheid nemen is een signaalvan kracht en volwassenheid: een zeer krachtige overtuiging van succesvolle mensen.Het is niet nodig alles te begrijpen om alles te kunnen gebruikenDit is de vierde overtuiging: Het is niet nodig alles te begrijpen om alles te kunnen gebruiken.Succesvolle mensen gebruiken alleen essentiële dingen en zaken, zonder zich gedwongen tevoelen zich te verdiepen in details. Kijk maar naar mensen die aan de top staan van groteondernemingen: het is onmogelijk dat zij iedere detail van het grote bedrijf beheersen. Zijbezitten echter wel de werkzame kennis over heel veel zaken. Succesvolle mensen zijnmeesters in tijdbespaarders: uit een situatie nemen zij het essentiële, nemen wat zij nodighebben er uit en verdiepen zich niet in de rest. Succesvolle mensen zijn heel goed in hetonderscheiden tussen wat voor hen noodzakelijk is om te weten en wat niet. [35]
 36. 36. Mensen zijn de grootste bronDit is de vijfde overtuiging: Mensen zijnde grootste bron. Echt succesvolle mensen, zij die echtuitzonderlijke resultaten neerzetten, hebben een enorm goed gevoel van respect enwaardering voor anderen. Zij bezitten teamgeest. Om echt succesvol te zijn is het belangrijkom een succesvol team te vormen dat goed samenwerkt! Samenwerken met andere mensen,daarom zijn andere mensen de grootste bron: een krachtige overtuiging!Werk is spelDit is de zesde overtuiging: Werk is spel. Ken jij iemand die succesvol is in iets waar hij eenhekel aan heeft? Een belangrijke sleutel tot succes is een gelukkige overeenkomst sluitentussen wat je doet en waar je van houdt. Succesvolle mensen zetten zich in voor iets dat henopwindt en kracht geeft.Zonder toewijding is geen blijvend succes mogelijkDit is de zevende overtuiging: Zonder toewijzing is geen blijvend succes mogelijk. Mensen diesucces kennen, die succesvol zijn en die slagen in het leven geloven heilig in de macht vantoewijding. Zij kennen hun gewenste uitkomst en volgen die weg. Succesvolle mensenontwikkelen een overtuigingsysteem dat hen voedt en zijn bereid daar de prijs voor te betalen.Succesvolle mensen zijn bereid alles te doen wat nodig is om te slagen.Er zijn heel veel mensen met negatieve overtuigingen. Negatieve overtuigingen die je nietzullen steunen of ondersteunen om succesvol te worden. Hoe kunnen we deze negatieveovertuigingen veranderen tot positieve? Weet je dat je de eerste stap al hebt gezet? Je bent jeergens van bewust geworden: je hebt de eerste stap al gezet door deze positieveovertuigingen te lezen. De volgende stap is actie: laat deze 7 overtuigingen helemaal tot jedoor dringen, dompel je er in onder. Net zo lang totdat deze overtuigingen ook voor jou kuntlaten werken! [36]
 37. 37. 7 eigenschappen van effectief leiderschapStephen R. CoveyEigenschap 1. Wees proactief"Ik ben de kracht". Proactief zijn is meer dan initiatief nemen. Proactieve mensen nemeninitiatief om gebeurtenissen te beïnvloeden waarop ze invloed kunnen hebben. Veel mensenwachten of schuiven hun verantwoordelijkheid graag af op externe gebeurtenissen of opanderen. Proactieve mensen richten zich vooral op hun eigen gedrag en hun eigen gedachten.Essentieel is hierbij de beïnvloedbaarheid van dingen. Covey spreekt van een cirkel vanbetrokkenheid en een cirkel van invloed. In de buitenste cirkel bevinden zich dingen die weniet kunnen beïnvloeden, zoals de wereld, onze opvoeding, onze afkomst en het verleden.Over dingen die we niet kunnen beïnvloeden moeten we ons volgens Covey niet druk maken.We moeten ons alleen richten op de binnenste cirkel: proactieve mensen richten hunaandacht vooral op datgene wat zij wél kunnen beïnvloeden. Minstens even belangrijk daarbijis het volgende: we kunnen natuurlijk geen invloed uitoefenen op alles wat ons gebeurt. Maarwat we wel kunnen is bepalen hoe we zelf reageren op dingen die ons gebeuren. Proactievemensen realiseren zich dat ze zelf hun reactie kunnen kiezen op de dingen waarmee zeworden geconfronteerd. Tussen ‘stimulus’ en ‘respons’ zit altijd een ruimte, waarin we zelfonze respons kunnen bepalen.Eigenschap 2. Begin met het eind in gedachten"Bepaal je eigen lot, of iemand anders doet het voor je". Hoe richt je je leven, je team of jeorganisatie in? Leef je van dag tot dag of stel je duidelijke doelen en bepaal je je eigentoekomst? Effectieve mensen en teams werken van achter naar voren. Zij hebben principesen een visie over wat zij willen bereiken. Zo bepalen zij hun eigen toekomst. "Om deconsequenties van onze keuzes in goede banen te leiden moeten wij voortdurend gebruikmaken van principes zoals rechtvaardigheid, vriendelijkheid, respect, eerlijkheid of integriteit"aldus Covey. Dergelijke principes zijn universeel, dat wil zeggen, ze overstijgen tijd, plaats encultuur. Zonder principes zijn mensen gedesoriënteerd. Met principes beschikken mensen overeen kompasfunctie en weten zij waar ‘het noorden’ is. De boodschap luidt: denk na over devraag waar je heen wilt. Ontwikkel een helder beeld van je bestemming. Covey stelt hiertoe demorbide vraag: “Wat zou je willen dat men tijdens je grafrede over je zegt?” En als je dat danweet: richt je leven dan ook zo in dat dat ook werkelijk gebeurt.Eigenschap 3. Belangrijke zaken eerst"Stel prioriteiten". De wereld lijkt steeds drukker te worden. Alles moet gelijk en gaat 24 uurper dag door. Om toch effectief te zijn is het volgens Covey van het grootste belang omprioriteiten te stellen. Laat de belangrijkste dingen niet de dupe worden van allerlei urgente,maar onbelangrijke dingen. Deze eigenschap wortelt in het principe van integriteit en heeftbetrekking op het doelgericht kunnen handelen. Effectieve mensen besteden hun tijd vooralaan zaken die belangrijk zijn. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag, maar plannenzelf hun leven.Indien aan deze drie eigenschappen wordt voldaan, kunnen mensen zich richten op een meervruchtbare samenwerking met anderen. Onafhankelijk zijn op zich is immers niet voldoende,zeker niet in een wereld waarin alles met alles samenhangt. [37]
 38. 38. De tweede trap: basis voor wederzijdse afhankelijkheid. Het is op dit punt dat de tweede trapvan de raket in werking treedt: het leren van het besef van wederzijdse afhankelijkheid. Om opzinvolle wijze met anderen samen te werken is wederom een overwinning nodig, nu niet opjezelf, maar op je omgeving. Deze overwinning is de resultante van wederom een drietaleigenschappen:Eigenschap 4. Denk in termen van winnen-winnenOm effectief te kunnen samenwerken, moet men niet denken in termen van concurrentie(‘winnen-verliezen’), maar in termen van winnen-winnen. Een algemeen bekend principe datwe al eerder zagen bij de theorie van Thomas & Kilmann over conflicthanteringstijlen. Aan debasis van deze vierde eigenschap staat volgens Covey het denken in termen van overvloed.Veel mensen denken in termen van schaarste; ze hebben weinig zelfvertrouwen en denken dater niet genoeg voor hen zal zijn. Zij denken dat de ander moet verliezen, zodat zij kunnenwinnen. Covey stelt hier tegenover dat van de mooiste dingen in het leven – zoals liefde,aandacht en geluk – genoeg is voor iedereen.Eigenschap 5. Eerst begrijpen, dan begrepen wordenWederzijds begrip, daar gaat het om. Pas als we echt luisteren, zullen we anderen begrijpen.Een mens heeft niet voor niets twee oren en één mond: daarmee kan hij twee keer zoveelluisteren als spreken. Volgens Covey komen bijna alle problemen voort uit gebrekkigecommunicatie. En dan met name uit ons onvermogen om echt, met inlevingsvermogen teluisteren naar de ander, zonder dat we meteen zelf willen reageren. De mogelijkheid om zelfte spreken en begrepen te worden, komt vervolgens vanzelf. Veel leiders zijn echter niet instaat om te luisteren: “ze zijn te vol van zichzelf en luisteren niet. Ze moeten meer tijdbesteden aan het luisteren en aan het toelichten van de achtergronden van hun acties.” Indienwe elkaar werkelijk begrijpen, zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijkeproblemen.Eigenschap 6. SynergieSynergie is het vanuit creatieve samenwerking kiezen voor de derde weg: niet mijn of jouwmanier, maar een derde en betere manier. Het gaat om het respecteren en waarderen vanverschillen. Om de intentie om onderlinge verschillen te overwinnen door het zoeken naaroplossingen die recht doen aan ieders wensen. Een synergetisch team is een team waarinmensen elkaar aanvullen en waarin het geheel meer is dan de som der delen (zie bijvoorbeeldook de teamrollen van Belbin). We zijn vaak geneigd om verschillen uit te vlakken door hetsluiten van compromissen (conflictstijl van de kwal). Volgens Covey is dit niet de juiste weg: wemoeten juist trachten om creatieve en betere oplossingen te bedenken (conflictstijl van de uil).De derde trap: basis voor permanent leren en inspireren. Onafhankelijkheid en wederzijdseafhankelijkheid worden gecompleteerd door de derde rakettrap: blijven leren en verbeterenen het vermogen om mensen te inspireren en om anderen tot het vinden van huninspiratiebronnen aan te zetten.Eigenschap 7. Hou de zaag scherp - continue verbeteringDeze eigenschap gaat over de continue vernieuwing met betrekking tot de vier dimensies vanons leven: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Deze eigenschap is de laatste van dezeven eigenschappen van Covey. [38]
 39. 39. De feeën van succesRonald SwenssonVerlangenEen brandend verlangen om te krijgen wat je wilt, is de brandstof voor succes. Verlangen trekt dewerkelijkheid naar je toe. Hoe graag wil je je doel bereiken? Als het lijkt of het niet gaat lukken, alsje een dipje hebt of als je met tegenslagen te maken krijgt, is verlangen de motor die door blijftdraaien en je er weer bovenop helpt. Hoe heviger je verlangt naar je doel, hoe sneller enmakkelijker je het bereikt.VertrouwenJe maakt je zorgen over de toename van het aantal faillissementen, de dalende vraag op dehuizenmarkt, over de stijgende werkloosheid, over … Stop! Je mag jouw gedachten, acties engedrag nooit door emoties laten leiden. Wanneer je geen controle hebt over je eigen emoties danvoel jij je gestrest, word je onzeker, doe je mee aan de collectieve klaagzang en zijn al jouwactiviteiten gedoemd te mislukken! Wanneer je die controle wél hebt, maak je vooruitgang, genietje van je werk en ben je succesvol! Meer controle krijgen over jezelf, jouw tijd en jouw activiteitenbepaal je zelf! Je overschat wat je niet bent en onderschat wat je wel bent. Je hebt geen invloedop het aantal faillissementen, de dalende vraag op de huizenmarkt of over de stijgendewerkloosheid! Waar je geen invloed op hebt, daar laat je je vanaf vandaag niet meer doorbeïnvloeden.VisieEen visie is het beeld van wat je wilt. Als je niet weet wat je wilt, kun je er ook niet komen. Visie ishet zien van je doel alsof het al bereikt is. Visie is de basis van alle creaties, alles dat we op dewereld zien en ervaren. Zonder een visie kan er niets bereikt worden, want hoe kun je ietsbereiken als je niet weet hoe het eruitziet? Waar je je aandacht op richt, wordt sterker.FocusFocus is waar je je op concentreert. Focus is als een telescoop: het laat je alleen zien wat je wilt.De rest verdwijnt naar de achtergrond. Het pad naar het doel dat je wilt bereiken wordt verlichtdoor je focus. Alles buiten dat pad is dat wat je niet wilt of minder belangrijk vindt. Concentreer jeop wat belangrijk is: je kunt nu eenmaal niet alles doen. Gedachten aan succes creëren succes,gedachten aan mislukking creëren mislukking. Denk aan wat je wilt, niet aan wat je niet wilt. Denkaan overvloed, niet aan tekort. Denk aan creëren, niet aan concurreren. Gedachten creërenemoties. Positieve gedachten leiden tot positieve emoties. Negatieve gedachten leiden totnegatieve emoties. Het is jouw keuze.Hard werken is geen garantie voor succes, slim werken wel. Concentreer je op je talenten enonderneem de actie die daarbij hoort. Concentreer je niet op de acties waar je geen talent voorhebt of die je niet inspireren. Dan krijg je uiteindelijk wat je niet goed kunt en wat je niet wilt.Besteed al dit soort ongewenste acties zo veel mogelijk uit: laat het over aan anderen.Concentreer je of de dingen waar je wel goed in bent en die je wel inspireren. [39]
 40. 40. VrindenVoeg waarde toe aan anderen en je ontvangt het veelvoud van die waarde terug. Je doel vind jeniet op een onbewoond eiland. Verzamel ‘vrinden’ om je heen die je inspireren en waar je vankunt leren. Die je ondersteunen en het beste in je zien. En doe hetzelfde voor hen. Deel je kennisen talenten.FierLeven is het meervoud van lef. Heb de moed en wees fier om je eigen weg te gaan, om jetoekomst niet af te laten hangen van wat anderen van je verwachten. Zelfbewustzijn is wat webewonderen in mensen die risico’s durven te nemen en zich niet laten weerhouden doortegenslagen.VaardighedenHet belangrijkste ingrediënt. De mate waarin we onszelf ontwikkelen in onze vaardigheden,bepaalt de mate waarin we krijgen wat we willen. Als je jezelf ontwikkelt, ontwikkelt je succes zichmet je mee. Er is niets positief aan krimpen. Groei is het kenmerk van al het leven. Zie de wereldals een vijver en jezelf als een steen. Bij elke nieuwe rimpel wordt je invloed op de wereld groter.Persoonlijke ontwikkeling bepaalt hoe groot je kring wordt en daarmee je succes.FeestVier feest bij ieder succes – hoe gering dit succes ook is! Het motiveert jou en de jouen omverder te gaan! [40]
 41. 41. Hoe ‘creatief’ zijn succesvogels?1. Wat betekent ‘creatief zijn’ eigenlijk?‘Creatief’ zijn betekent eigenlijk: van uit het niets iets kunnen scheppen, en daarom moeten wemet dit begrip oppassen. Want van uit het niets kàn door menselijk ingrijpen niets ontstaan.Behalve wellicht voor kunstenaars in woorden, kleur en klank. In de creativiteit die we aan mensentoekennen pogen we een bestaand ding of een bestaande situatie op grondige manier om tebuigen. Ik gebruik vaak liever het woord: ‘inventiviteit’. Je kunt het ook ‘vindingrijkheid’ noemen,het vermogen, aan een bestaand materiaal, of een bestaande situatie, een andere toepassing, ofeen andere verrijkende betekenis, geven. De creatieve mens is dus eigenlijk een vernieuwer.Nu zijn niet alle veranderingen steeds verbeteringen en ik heb reeds enkele voorbeelden gegeven,waarbij lang geploeterd moest worden voor er wèrkelijk nuttige resultaten uit het ‘creatieve’ werktevoorschijn kwamen, zoals in het geval van Thomas Alva Edison. Van hem zou de uitlatingafkomstig zijn: “Creativiteit? Deze is voor 1% inspiratie en voor 99% transpiratie!”En bovendien zijn succesvogels niet permanent bezig, dingen te vernieuwen, te ontdekken of uitte vinden. Ze zullen vooral ook het bruikbare rondom hen optimaal behouden. Maar ze zijn welvoortdurend waakzaam, om tijdig te constateren, waar en wanneer vernieuwingen gewenst ofeventueel nodig zijn. Bovendien zijn druk bezige uitvinders zeker niet vanzelfsprekendsuccesvogels in hun beroep. Ze maken de mensen die rondom hen werken, soms horendol! Tochga ik hier op de ‘creativiteit’ of ‘vindingrijkheid’ van de mens in, omdat het een klein maarbelangrijk onderdeel van het gedrag van de succesvogels kàn uitmaken.2. Een meer alledaags voorbeeldEen van mijn beste collega’s bevond zich in Londen en moest, vanwege dringende verplichtingen,naar Amsterdam terug. Maar heel het openbaar vervoer staakte in Londen. Geen bus, geenunderground en geen taxi kon hem naar het vliegveld Heathrow brengen, van waar uit noggevlogen werd.Mijn vriend had ineens een inval die het probleem in eerste instantie oploste. Het was mooizomerweer, -daarbij vinden de meeste stakingen nu eenmaal plaats -, en hij kocht ter plekke eenfiets. Hij fietste naar Heathrow, vond daar een juist aangekomen passagier, die graag deze fiets alsnoodoplossing kocht tegen een goede prijs. Hij kon van Heathrow naar Schiphol vliegen en had zijndringende probleem opgelost en bovendien nog een bescheiden winst kunnen boeken. Dezeinventieve oplossing is niet wereldschokkend. Was dàt nu alles, iedereen had dit toch op zijnsloffen kunnen uitvinden? Ja natuurlijk, maar niemand deed het op die dag. Behalve de man dieop de fiets naar Heathrow reed, en ook hij, die terugreed van Heathrow naar zijn huis of kantoor inLonden ...3. Wat belemmert ons in onze zogenaamde ‘creativiteit’?In onze menselijke creativiteit of inventiviteit worden we belemmerd door wat ik ‘socialeonderdrukking’ noem. De wereld rondom ons wil, dat men zich aanpast aan háár opvattingen,háár gebruiken en háár gewoontes. Dat begint reeds in de ouderlijke opvoeding. Wellicht wensenvele ouders, dat hun kinderen het verder brengen dan ze het zelf brachten, waar ze moeten hetliefst toch bereiken volgens de normen van die ouders. In het schoolse onderwijs wordt ditmeestal nog versterkt, zelfs op universitair niveau. Een voorbeeld? [41]

×