eu

1,036 views
886 views

Published on

fdsg

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eu

 1. 1. EU - så fungerar det
 2. 2. EU idag <ul><li>EU har 27 medlemsländer. De samarbetar om att varor, tjänster, personer och pengar fritt ska kunna röra sig inom EU. </li></ul><ul><li>EU-länderna har tillsammans 497 miljoner invånare. 4-7 juni ska medlemsländerna rösta in 736 ledamöter, 18 är svenska. </li></ul><ul><li>Sverige leder EU från den 1juli- 31 dec. Fredrik Reinfeldt ska då leda ministerrådet, EU:s högsta beslutande organ. </li></ul><ul><li>Sverige blev medlem år 1995. </li></ul><ul><li>Alla medborgare inom Schengen kan fritt röra sig utan att behöva visa pass, endast Id-kort. </li></ul><ul><li>Rumänien och Bulgarien är de senaste medlemmarna i EU (2007) </li></ul><ul><li>Turkiet har ansökt om medlemskap. </li></ul>
 3. 3. När bildades EU? <ul><li>Efter 2:a världskriget ville flera europeiska länder samarbeta för att förhindra nya krig. </li></ul><ul><li>Ville samarbeta om kol- och stålproduktion p.g.a. de är viktiga råvaror för vapentillverkning. </li></ul><ul><li>År 1952 Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG ). Sex länder; Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland). </li></ul><ul><li>Samarbetet innebar att de som arbetade inom kol- och stålindustrin kunde arbeta var som helst inom de sex länderna. </li></ul><ul><li>År 1958 utvidgades samarbetet och gällde andra produkter som tex. tjänster, kapital, miljö, jordbruk etx. Samarbetet fick då namnet Europeiska gemenskapen (EG) </li></ul><ul><li>Det innebar: Invånarna i medlemsländerna fick fritt röra sig mellan länderna, tullavgifterna på varor togs bort. </li></ul><ul><li>År 1993 EG byter namn till Europeiska union (EU). Flera medlemsländer har gått med... </li></ul>
 4. 4. Hur arbetar EU? <ul><li>EU:s makt delas mellan fem institutioner; </li></ul><ul><li>Ministerrådet (EU-ländernas regeringar) Är EU:s högsta beslutande organ! Består av en minister från varje medlemslands regering. Vilka ministrar som sammanträder beror på vilken fråga som behandlas. Beslutar om nya lagar. (Bryssel) </li></ul><ul><li>Europeiska kommissionen (regering): Utför mycket av det dagliga arbetet inom EU. Förbereder beslut och ser till att dessa verkställs. Har 27 ledamöter, kommissionärer, dvs. en för varje medlemsland. Ordförande: José Manuel Barroso </li></ul><ul><li>Europaparlamentet (riksdag): EU:s folkvalda organ. Har 785 ledamöter, varav 19/18 svenskar. Ledamöterna väljs vart femte år av medlemsländernas invånare. Alla ledamöter ingår i något av de 20 utskotten (ämnesområden). </li></ul><ul><li>EG-domstolen: Övervakar att medlemsländerna följer EU:s grundlag samt de beslut som fattas. </li></ul><ul><li>Europeiska revisionsrätten: granskar budgeten inom EU </li></ul>
 5. 5. Så tas ett beslut <ul><li>1. Kommissionen lägger fram ett förslag tex. vård i andra länder. </li></ul><ul><li>2. Europaparlamentet och ministerrådet behandlar förslaget </li></ul><ul><li>3.Ministerrådet fattar beslut, ibland tillsammans med Europaparlamentet. </li></ul>
 6. 6. EMA och euron <ul><li>EU är framförallt en ekonomisk union. </li></ul><ul><li>1999 startade EMU (Ekonomiska monitära unionen) Tanke om en gemensam valuta och centralbank. </li></ul><ul><li>2002 införde man en gemensam valuta, euro. 16 länder gick med, Sverige valde genom en folkomröstning 2003 att inte gå med. (Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Spanien, Slovakien, Slovenien osv. ) </li></ul><ul><li>För att gå med ställs höga krav : låg inflation, växelkursen ska ha varit stabil, de offentliga finanser ok. (Sverige uppfyllde tidigt kraven) </li></ul>
 7. 7. Vilka frågor sysslar EU med? <ul><li>Miljöfrågor: EU sätter mål för hur länderna ska minska sina utsläpp av växthusgaser. </li></ul><ul><li>Fiske : EU bestämmer t.ex. hur mycket torsk som får fiskas i Östersjön. </li></ul><ul><li>Polissamarbete : EU-länderna samarbetar bl.a. för att bekämpa narkotikasmuggling </li></ul><ul><li>Vägar och infrastruktur </li></ul><ul><li>Flyktingpolitik : gemensamma regler för asyl och flyktingar. </li></ul>
 8. 8. Vilka frågor sysslar EU inte med? <ul><li>Inkomstskatt </li></ul><ul><li>Sjukvård </li></ul><ul><li>Skola </li></ul><ul><li>Pensioner </li></ul><ul><li>Barnbidrag </li></ul>
 9. 9. Vad kostar EU och vart går pengarna? <ul><li>Medlemsavgiften som varje land betalar är olika p.g.a. de olika ländernas ekonomi. </li></ul><ul><li>Sverige betalar 25-30 miljarder kronor/år. Sveriges statsbudget är ca 770 miljarder kronor. Vi får tillbaka ca 12 miljarder i EU-stöd. </li></ul><ul><li>EU får totalt in 1100 miljarder kronor/år. </li></ul><ul><li>85% går tillbaka till länderna i form av stöd. </li></ul><ul><li>Stödet handlar t .ex. om förbättrade vägar, forskningsstöd och utbildning på arbetsmarknaden, jordbruk, fiske och polissamarbete. </li></ul><ul><li>Sverige är känt som ett ovanligt EU-kritiskt land tillsammans med England, Ungern och Holland. </li></ul>
 10. 10. Framtidens EU <ul><li>EU har blivit en maktspelare att räkna med; </li></ul><ul><li>Utvidgningen: EU växer i världen, fler länder vill vara med. </li></ul><ul><li>Handel : EU står för 20% av världens samlade export och import. USA är största handelspartnern, Kina, Ryssland. </li></ul><ul><li>Bistånd: EU är världens största biståndsgivare. </li></ul><ul><li>Klimat : I dec 2009 ska EU länder komma överens om hur den globala uppvärmningen ska hindras. År 2020 ska EU ha minskat sina utsläpp till 20%. </li></ul><ul><li>Euron : Tillsammans med dollarna är den världens största valuta. Viktig reservvaluta i centralbanker världen över. </li></ul><ul><li>Krig och fred : EU bildades för att säkra freden i Europa. Har bildat en särskild europeisk säkerhets- och försvarspolitik.. EU skickar militära och polisiära styrkor till konfliktområden. </li></ul>

×