• Like
Introduksjon til NServiceBus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Introduksjon til NServiceBus

 • 2,181 views
Published

 

Published in Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39

Actions

Shares
Downloads
17
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Erfaringer med NServiceBus
 • MÅ ikke bruke Generic Host, men Generic Host gjør det enklere å komme i gang med NServiceBus
 • IBus: Alle metoder har en tilsvarende Expect… metode i testbiblioteket
 • Biztalk kan ha mange ulike roller: Mottaker, avsender, subscriber, publisher

Transcript

 • 1. Introduksjontil NServiceBus
  NNUG 25.05.2010
 • 2. Sverre HundeideSeniorkonsulentItera Consulting (tidligere Objectware)Twitter: @sverrehundeideBlog: http://sverrehundeide.blogspot.com
  Objectware har blitt Itera Consulting
 • 3. Kort om messagingpatterns
  NServiceBus egenskaper og konfigurasjon
  Demo
  Spørsmål og diskusjon
  Agenda
 • 4. UtvikletavUdiDahan
  Andreas Öhlundogflerebidrarogså
  Gjortomtil Open Source i 2006
  Versjon 2.0: Mars 2010
  Historien til NServiceBus
 • 5. Hvaeren “service bus”?
 • 6. "The bus is a lie!"
 • 7. Bus vs. Broker
  Broker, "hub and spoke"
 • 8. Bus vs. Broker
 • 9. Bus vs. Broker
  "Busses rule, brokers drool"
  - Dru Sellers
 • 10. Oppsummert: En service bus er
  DISTRIBUERT!
 • 11. Skalerbarhet
  Løse koplinger
  Interoperabilitet
  Robusthet
  Generelle messaging fordeler
 • 12. Asynkronekommunikasjonstyper med messaging:
  Store and forward (send and forget)
  Send / Receive (Request / Response) 
  Publish / Subscribe
  Messaging patterns støttet av NServiceBus
 • 13. Store and forward
  • Asynkront:
  • 14. Avsendertråden venter ikke
 • Store and forward - Eksempel
  Venter ikke på bekreftelse på at eposten har blitt sendt.
 • 15. Send / Receive (Request / Response)
 • 16. Send / Receive - Eksempel
  Klienten:
 • 17. Send / Receive - Eksempel
  Serveren:
 • 18. Send / Receive - Eksempel
  Klienten – Håndteresvaret:
 • 19. Send / Receive 
  Hvorskalsvaretsendes?
  Informasjonomsvarkøliggerpå MSQM-meldingen (standard MSMQ funksjonalitet).
 • 20. En tråd ligger og venter på svar og kjører callbackmetoden når svar kommer.
  Er ikke robust
  Send / Receive - Asynkonous callbacks
 • 21. Publish / Subscribe
 • 22. Publish / Subscribe
 • 23. Publish / Subscribe - Eksempel
  Publisher:
  Subscriptions gjøres til denne køen
 • 24. Publish / Subscribe - Eksempel
  Subscriber:
 • 25. Publish / Subscribe - Eksempel
  Subscriber:
 • 26. Publish / Subscribe - Eksempel
  NServiceBusvilsende en subscription melding vedoppstart:
 • 27. Ved pub/sub publisereseventer
  Ikkekommandoer (request meldinger)!
  Definerer en hendelseifortid
  Eksempel:
  OrderStatusChanged
  Eventer
 • 28. NServiceBus.dll
  Alle interface ligger her, ingen implementasjon
  NServiceBus.Core.dll
  Implementasjon avrammeverket
  Generert med ILMerge
  Inneholder mange eksterneavhengigheter:
  NHibernate ogFluentNHibernate 
  Spring
  Unntak: Log4Net, andreIoC-rammeverkenn Spring
  Forenkler deployment
  NServiceBus assemblies
 • 29. NServiceBuskonfigurasjon
 • 30. Konfigurasjon - Fluent API
 • 31. Convention over configuration
  Konfigurasjon
 • 32. ForenklerbrukenavNServiceBus
  BasertpåTopShelf
  Kan enkeltinstalleressom en Windows Service
  Deployessammen med alletjenestersomskalmotta, sendeellerpubliseremeldinger
  Kan ogsåbrukeNServiceBusuten Generic Host
  Håndterer “Profiler”
  Generic host
 • 33. Marker interfaces somdefinerer default konfigurasjon:
  AsA_Client, AsA_Server, AsA_Publisher
  Konfigurasjonav Generic Host
  • AsA_PublisherarverfraAsA_Server
  • 34. AsA_Clientkanikkekombineres med AsA_Publisher
 • Default konfigurasjonsalternativer:
  Konfigurasjon av Generic Host
  Transaksjonell
  Impersonation
  Sletter meldinger ved oppstart
  Støtte for sagaer
  Transport
  AsA_Client
  Nei
  Nei
  Ja
  Nei
  MSMQ
  AsA_Server
  Ja
  Ja
  Nei
  Ja
  MSMQ
 • 35. In-memory subscription storage:
  Er default
  Servere mister abonnementerved restart
  Kun for egnetvedutvikling/test!
  Konfigurasjon - Subscription storage
 • 36. MSMQ subscription storage storage:
  Abonnementerlagresi en egenkø
  Konfigurasjon - Subscription storage
 • 37. DB subscription storage
  Lagrerabonnementeri en database
  NHibernate ellerSQLite
  Automatiskgenereringav schema
  Børbrukesiproduksjonsmiljøet
  Konfigurasjon - Subscription storage
 • 38. DB subscription storage eksempelkonfigurasjon:
  Konfigurasjon - Subscription storage
 • 39. For Generic Host
  De innebygdeprofilene:
  Lite (default)
  Integration
  Production
  Konfigurasjon - Profiler
  Logging
  Subscription
  Saga persister
  Scale-out
  Lite
  Mye (Console)
  In-memory
  In-memory
  Nei
  Integration
  Mindre (Console)
  MSMQ
  SQLite
  Ja
  Production
  Lite/Custom (Fil)
  DB
  NHibernate
  Ja
 • 40. Konfigurasjon - Velge profil
 • 41. Implementere IProfile
  Konfigurasjon - Lag din egen profil
 • 42. Konfigurasjon - Tilpasse en profil
 • 43. Koordinererulikestegi en langtlevende, distribuertog persistent transaksjon
  Status lagresi en database
  Lignerpå workflow
  Men erikkedetsamme
  Erpå et høyerenivå
  Kan inneholde workflow og state machines
  Sagaer
 • 44. Definisjon av en saga:
  Sagaer - Eksempel
 • 45. Håndtering av en melding:
  Sagaer - Eksempel (forts)
 • 46. Kjøressom en egen service
  Har sin egenkø
  Brukestil å vekketil live sagaersomventerpå en melding for å forsette
  Eksempel:
  En ordresomaldriblirgodkjent
  Kan fekssendepåminnelseetter en uke
  Sagaer - Timeout Manager
 • 47. NServiceBus.Testing.Dll
  BrukerRhino.Mocks
  Enhetstesting
 • 48. Generic host
  Timeout manager
  Distibutor
  Gateway
  Proxy
  NServiceBus prosesser
 • 49. Distributor - Load balancing
  http://nservicebus.com
 • 50. Gateway
 • 51. Proxy
  http://nservicebus.com
 • 52. Proxy
  http://nservicebus.com
 • 53. NServiceBusleggerpåegendefinertmeldingshode
  Kan skapeproblemer for eksternekonsumenterav MSMQ-køen
  Interoperabilitet
 • 54. Selvemeldingener en standard MSMQ melding
  Interoperabilitet
 • 55. Integrasjon via:
  EgenNServiceBus service på BizTalk serveren
  Tar imotmeldingenog sender den videretil BizTalk
  MSMQ
  Custom BizTalk Adapter for NServiceBus
  BizTalk og NServiceBus
 • 56. NServiceBushar:
  Pub/sub støtte
  Innebygdstøtte for transaksjonerogfeilhåndtering
  Kombinere WCF med NServiceBus
  Bruksynkronogasynkronkommunikasjon alt etterhvasom passer
  WCF og NServiceBus
 • 57. BlirstøttetinesteversjonavNServiceBus
  KjøreNServiceBusinnenfori en Azure Worker Role
  Azuere queues
  Max 8KB meldingsstørrelse
  Kombinere med Azure Blob Storage for størremeldinger
  Håndteringavtransaksjoner
  For integrasjon mot eksterneapplikasjonerogpartnere
  Azure og NServiceBus
 • 58. NServiceBus 2.1
  Fokuspåpluggbarhet
  Støtte for Azure (fortsattpå et tidlig stadium)
  Målsetningom å slippe en nyversjonhver 6. måned
  Neste versjon
 • 59. Deployment 
  Myesommåkonfigureres
  Feilsøkingavtransaksjoner
  DTCPing
  NH Prof
  Oppfølgingavfeiliproduksjonsmiljøet
  Lageegneverktøyellerkjøpe?
  Kreverforståelse for messaging ogeventerhosutviklerene
  Ikkeundervurderkompleksiteten
  Vurderbehovet for skalerbarhet
  Antallsamtidigebrukere
  Tilgjengelighet, responstider
  Ingen golden hammer!
  Les kildekoden!
  Tips og erfaringer
 • 60. Publish/subscribe demo
 • 61. http://nservicebus.com
  UdiDahan sin blog: http://www.udidahan.com/
  NServiceBus SVN trunk
  Sagas vs. workflows
  SOA vs. EAI vs. ESB
  Integrating BizTalk Server and nServiceBus
  FormellbeskrivelseavSagaerfra 1987
  Hanselminutes Podcast 176 - NServiceBus with UdiDahan
  Deep Fried Bytes Episode 49: Getting the Right Message about NServiceBus with UdiDahan
  Referanser
 • 62. NServiceBus tutorials
  Eksempelprosjekter:
  ElegantCode Starbucks spike
  NYC Alt.Net demo application
  Azure integrasjon
  Stockholm Alt.Neteksempelav Andreas Öhlund
  NServiceBus diskusjonsgruppehos Yahoo Groups
  Ressurser
 • 63. Spørsmål?