Introduksjon til NServiceBus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Introduksjon til NServiceBus

on

 • 2,533 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,533
Views on SlideShare
1,455
Embed Views
1,078

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

39 Embeds 1,078

http://sverrehundeide.blogspot.com 542
http://sverrehundeide.blogspot.no 89
http://sverrehundeide.blogspot.co.uk 67
http://sverrehundeide.blogspot.in 51
http://sverrehundeide.blogspot.com.au 38
http://sverrehundeide.blogspot.ca 34
http://sverrehundeide.blogspot.de 30
http://sverrehundeide.blogspot.fr 29
http://sverrehundeide.blogspot.se 25
http://sverrehundeide.blogspot.nl 21
http://sverrehundeide.blogspot.com.br 17
http://sverrehundeide.blogspot.jp 12
http://www.slideshare.net 12
http://sverrehundeide.blogspot.ru 11
http://sverrehundeide.blogspot.dk 11
http://sverrehundeide.blogspot.ro 8
http://sverrehundeide.blogspot.mx 7
http://sverrehundeide.blogspot.fi 7
http://sverrehundeide.blogspot.kr 6
http://sverrehundeide.blogspot.com.es 5
http://sverrehundeide.blogspot.it 5
http://sverrehundeide.blogspot.cz 5
http://sverrehundeide.blogspot.be 5
http://sverrehundeide.blogspot.sg 4
http://sverrehundeide.blogspot.co.il 4
http://sverrehundeide.blogspot.com.ar 4
http://sverrehundeide.blogspot.ie 3
http://sverrehundeide.blogspot.hk 3
http://translate.googleusercontent.com 3
http://sverrehundeide.blogspot.co.nz 3
http://sverrehundeide.blogspot.gr 3
http://sverrehundeide.blogspot.ch 3
http://sverrehundeide.blogspot.co.at 3
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://sverrehundeide.blogspot.tw 2
http://sverrehundeide.blogspot.ae 1
http://sverrehundeide.blogspot.hu 1
http://sverrehundeide.blogspot.com.tr 1
http://sverrehundeide.blogspot.sk 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Erfaringer med NServiceBus
 • MÅ ikke bruke Generic Host, men Generic Host gjør det enklere å komme i gang med NServiceBus
 • IBus: Alle metoder har en tilsvarende Expect… metode i testbiblioteket
 • Biztalk kan ha mange ulike roller: Mottaker, avsender, subscriber, publisher

Introduksjon til NServiceBus Presentation Transcript

 • 1. Introduksjontil NServiceBus
  NNUG 25.05.2010
 • 2. Sverre HundeideSeniorkonsulentItera Consulting (tidligere Objectware)Twitter: @sverrehundeideBlog: http://sverrehundeide.blogspot.com
  Objectware har blitt Itera Consulting
 • 3. Kort om messagingpatterns
  NServiceBus egenskaper og konfigurasjon
  Demo
  Spørsmål og diskusjon
  Agenda
 • 4. UtvikletavUdiDahan
  Andreas Öhlundogflerebidrarogså
  Gjortomtil Open Source i 2006
  Versjon 2.0: Mars 2010
  Historien til NServiceBus
 • 5. Hvaeren “service bus”?
 • 6. "The bus is a lie!"
 • 7. Bus vs. Broker
  Broker, "hub and spoke"
 • 8. Bus vs. Broker
 • 9. Bus vs. Broker
  "Busses rule, brokers drool"
  - Dru Sellers
 • 10. Oppsummert: En service bus er
  DISTRIBUERT!
 • 11. Skalerbarhet
  Løse koplinger
  Interoperabilitet
  Robusthet
  Generelle messaging fordeler
 • 12. Asynkronekommunikasjonstyper med messaging:
  Store and forward (send and forget)
  Send / Receive (Request / Response) 
  Publish / Subscribe
  Messaging patterns støttet av NServiceBus
 • 13. Store and forward
  • Asynkront:
  • 14. Avsendertråden venter ikke
 • Store and forward - Eksempel
  Venter ikke på bekreftelse på at eposten har blitt sendt.
 • 15. Send / Receive (Request / Response)
 • 16. Send / Receive - Eksempel
  Klienten:
 • 17. Send / Receive - Eksempel
  Serveren:
 • 18. Send / Receive - Eksempel
  Klienten – Håndteresvaret:
 • 19. Send / Receive 
  Hvorskalsvaretsendes?
  Informasjonomsvarkøliggerpå MSQM-meldingen (standard MSMQ funksjonalitet).
 • 20. En tråd ligger og venter på svar og kjører callbackmetoden når svar kommer.
  Er ikke robust
  Send / Receive - Asynkonous callbacks
 • 21. Publish / Subscribe
 • 22. Publish / Subscribe
 • 23. Publish / Subscribe - Eksempel
  Publisher:
  Subscriptions gjøres til denne køen
 • 24. Publish / Subscribe - Eksempel
  Subscriber:
 • 25. Publish / Subscribe - Eksempel
  Subscriber:
 • 26. Publish / Subscribe - Eksempel
  NServiceBusvilsende en subscription melding vedoppstart:
 • 27. Ved pub/sub publisereseventer
  Ikkekommandoer (request meldinger)!
  Definerer en hendelseifortid
  Eksempel:
  OrderStatusChanged
  Eventer
 • 28. NServiceBus.dll
  Alle interface ligger her, ingen implementasjon
  NServiceBus.Core.dll
  Implementasjon avrammeverket
  Generert med ILMerge
  Inneholder mange eksterneavhengigheter:
  NHibernate ogFluentNHibernate 
  Spring
  Unntak: Log4Net, andreIoC-rammeverkenn Spring
  Forenkler deployment
  NServiceBus assemblies
 • 29. NServiceBuskonfigurasjon
 • 30. Konfigurasjon - Fluent API
 • 31. Convention over configuration
  Konfigurasjon
 • 32. ForenklerbrukenavNServiceBus
  BasertpåTopShelf
  Kan enkeltinstalleressom en Windows Service
  Deployessammen med alletjenestersomskalmotta, sendeellerpubliseremeldinger
  Kan ogsåbrukeNServiceBusuten Generic Host
  Håndterer “Profiler”
  Generic host
 • 33. Marker interfaces somdefinerer default konfigurasjon:
  AsA_Client, AsA_Server, AsA_Publisher
  Konfigurasjonav Generic Host
  • AsA_PublisherarverfraAsA_Server
  • 34. AsA_Clientkanikkekombineres med AsA_Publisher
 • Default konfigurasjonsalternativer:
  Konfigurasjon av Generic Host
  Transaksjonell
  Impersonation
  Sletter meldinger ved oppstart
  Støtte for sagaer
  Transport
  AsA_Client
  Nei
  Nei
  Ja
  Nei
  MSMQ
  AsA_Server
  Ja
  Ja
  Nei
  Ja
  MSMQ
 • 35. In-memory subscription storage:
  Er default
  Servere mister abonnementerved restart
  Kun for egnetvedutvikling/test!
  Konfigurasjon - Subscription storage
 • 36. MSMQ subscription storage storage:
  Abonnementerlagresi en egenkø
  Konfigurasjon - Subscription storage
 • 37. DB subscription storage
  Lagrerabonnementeri en database
  NHibernate ellerSQLite
  Automatiskgenereringav schema
  Børbrukesiproduksjonsmiljøet
  Konfigurasjon - Subscription storage
 • 38. DB subscription storage eksempelkonfigurasjon:
  Konfigurasjon - Subscription storage
 • 39. For Generic Host
  De innebygdeprofilene:
  Lite (default)
  Integration
  Production
  Konfigurasjon - Profiler
  Logging
  Subscription
  Saga persister
  Scale-out
  Lite
  Mye (Console)
  In-memory
  In-memory
  Nei
  Integration
  Mindre (Console)
  MSMQ
  SQLite
  Ja
  Production
  Lite/Custom (Fil)
  DB
  NHibernate
  Ja
 • 40. Konfigurasjon - Velge profil
 • 41. Implementere IProfile
  Konfigurasjon - Lag din egen profil
 • 42. Konfigurasjon - Tilpasse en profil
 • 43. Koordinererulikestegi en langtlevende, distribuertog persistent transaksjon
  Status lagresi en database
  Lignerpå workflow
  Men erikkedetsamme
  Erpå et høyerenivå
  Kan inneholde workflow og state machines
  Sagaer
 • 44. Definisjon av en saga:
  Sagaer - Eksempel
 • 45. Håndtering av en melding:
  Sagaer - Eksempel (forts)
 • 46. Kjøressom en egen service
  Har sin egenkø
  Brukestil å vekketil live sagaersomventerpå en melding for å forsette
  Eksempel:
  En ordresomaldriblirgodkjent
  Kan fekssendepåminnelseetter en uke
  Sagaer - Timeout Manager
 • 47. NServiceBus.Testing.Dll
  BrukerRhino.Mocks
  Enhetstesting
 • 48. Generic host
  Timeout manager
  Distibutor
  Gateway
  Proxy
  NServiceBus prosesser
 • 49. Distributor - Load balancing
  http://nservicebus.com
 • 50. Gateway
 • 51. Proxy
  http://nservicebus.com
 • 52. Proxy
  http://nservicebus.com
 • 53. NServiceBusleggerpåegendefinertmeldingshode
  Kan skapeproblemer for eksternekonsumenterav MSMQ-køen
  Interoperabilitet
 • 54. Selvemeldingener en standard MSMQ melding
  Interoperabilitet
 • 55. Integrasjon via:
  EgenNServiceBus service på BizTalk serveren
  Tar imotmeldingenog sender den videretil BizTalk
  MSMQ
  Custom BizTalk Adapter for NServiceBus
  BizTalk og NServiceBus
 • 56. NServiceBushar:
  Pub/sub støtte
  Innebygdstøtte for transaksjonerogfeilhåndtering
  Kombinere WCF med NServiceBus
  Bruksynkronogasynkronkommunikasjon alt etterhvasom passer
  WCF og NServiceBus
 • 57. BlirstøttetinesteversjonavNServiceBus
  KjøreNServiceBusinnenfori en Azure Worker Role
  Azuere queues
  Max 8KB meldingsstørrelse
  Kombinere med Azure Blob Storage for størremeldinger
  Håndteringavtransaksjoner
  For integrasjon mot eksterneapplikasjonerogpartnere
  Azure og NServiceBus
 • 58. NServiceBus 2.1
  Fokuspåpluggbarhet
  Støtte for Azure (fortsattpå et tidlig stadium)
  Målsetningom å slippe en nyversjonhver 6. måned
  Neste versjon
 • 59. Deployment 
  Myesommåkonfigureres
  Feilsøkingavtransaksjoner
  DTCPing
  NH Prof
  Oppfølgingavfeiliproduksjonsmiljøet
  Lageegneverktøyellerkjøpe?
  Kreverforståelse for messaging ogeventerhosutviklerene
  Ikkeundervurderkompleksiteten
  Vurderbehovet for skalerbarhet
  Antallsamtidigebrukere
  Tilgjengelighet, responstider
  Ingen golden hammer!
  Les kildekoden!
  Tips og erfaringer
 • 60. Publish/subscribe demo
 • 61. http://nservicebus.com
  UdiDahan sin blog: http://www.udidahan.com/
  NServiceBus SVN trunk
  Sagas vs. workflows
  SOA vs. EAI vs. ESB
  Integrating BizTalk Server and nServiceBus
  FormellbeskrivelseavSagaerfra 1987
  Hanselminutes Podcast 176 - NServiceBus with UdiDahan
  Deep Fried Bytes Episode 49: Getting the Right Message about NServiceBus with UdiDahan
  Referanser
 • 62. NServiceBus tutorials
  Eksempelprosjekter:
  ElegantCode Starbucks spike
  NYC Alt.Net demo application
  Azure integrasjon
  Stockholm Alt.Neteksempelav Andreas Öhlund
  NServiceBus diskusjonsgruppehos Yahoo Groups
  Ressurser
 • 63. Spørsmål?