Molinder pvd2010 05-27

485 views
391 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Molinder pvd2010 05-27

 1. 1. Projektmognad - modell för positiv rörelse – intern styrning av projekt 3,00 hela 2,80 nyttorealisering projektverksamheten 2,60 2,40 2,20 resurshantering 2,00 ekonomisk styrning strategisk styrning intressenthantering riskhanteringomva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 1 ProjektVerktygsDagen 2010
 2. 2. Hur kan projektmognadsanalysen bli ett verktyg för er fortsatta utveckling? Den fungerar som en Vi behöver veta åt nulägesanalys inom vilket håll det går och viktiga områden inom vart vi behöver lägga projektarbetet vårt krut Genom att den faktiskt beskriver vår förmåga ställt mot en relativ måttstock och Viktigt med en guideline, därmed pekar på det vinster vi Best Practice, för att kan nå genom förbättringar strukturerat kunna värdera och ökad mognad. sin verksamhet och finna utvecklingsområden.omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 2 ProjektVerktygsDagen 2010
 3. 3. Projektmognad - Vi valde P3M3 från OGC- •  I god jord, ITIL, PRINCE2 •  God spridning, UK, AU, NZ •  Gott rykte, praktiskt användbar •  Engagerandeomva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 3 ProjektVerktygsDagen 2010
 4. 4. P3M3 - vad har vi gjort? -•  Översatt version 2.1 (ny, februari 2010)•  Fokuserat på projekt•  Samtal med OGC•  Utbildat oss i England•  Digitalt frågepaket•  Piloter med P3M3 i Sverige omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 4 ProjektVerktygsDagen 2010
 5. 5. P3M3 - består av -•  Områden, 7 stycken•  Nivåer, 5 stycken•  Frågor, per område - styr mot nivåer•  Indikatorer, flera exempel per fråga•  Processer, hur kan man arbeta med P3M3 omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 5 ProjektVerktygsDagen 2010
 6. 6. P3M3 - sju Områden - intern styrning av projekt 3,00 hela 2,80 nyttorealisering projektverksamheten 2,60 2,40 2,20 resurshantering 2,00 ekonomisk styrning strategisk styrning intressenthantering riskhanteringomva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 6 ProjektVerktygsDagen 2010
 7. 7. ” Fem Nivåer, Nu-läge” – är det sant? Intern Nytto- Risk- Ekonomi- Intressent Strategisk Resurs- styrning realisering hantering styrning -hantering projekt- hantering styrningOptimeradStyrdDefinieradUpprepadMedveten omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk ProjektVerktygsDagen 2010
 8. 8. P3M3 - Processen1.  Datoriserade intervjuer2.  Djup-intervjuer3.  Studium av dokument och arkiv4.  Workshops; diskussion kring nuläge5.  Workshops; identifiering av förändringar6.  Avgränsningar, mätningar omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 8 ProjektVerktygsDagen 2010
 9. 9. Undersökningen (65 deltagare) 0-99 MSEK Antal anställda Omsättning 6% 100-499 MSEK 0-99 12% >5000 12% 22% 100-499 14% >5000 MSEK 43% 2000-4999 18% 500-1999 MSEK 500-1999 31% 34% >2000 MSEK 9%omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 9 ProjektVerktygsDagen 2010
 10. 10. Nyttorealisering / Omsättning2520 1. Det finns en insikt om att nyttorealisering kan vara något annat än projekts resultat.15 2. Nyttor betraktas som en del av ett Bussines Case. Det kan vara dokumenterat vem som är ansvarig för olika nyttor och deras realisering. Men det är osannolikt att det följs upp och att det10 sker konsekvent. 3. Det finns ett centralt styrt och konsekvent ramverk för att definiera och kontrollera de nyttor som ska realiseras med hjälp av projektens leverans. 5 0 0-99 MSEK 100-499 MSEK 500-1999 MSEK >2000 MSEK >5000 MSEK omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk ProjektVerktygsDagen 2010
 11. 11. Nyttorealisering / Intressenthantering40353025 1. Det finns en insikt om att nyttorealisering kan vara något annat än projekts resultat.20 2. Nyttor betraktas som en del av ett Bussines Case. Det kan vara dokumenterat vem som är15 ansvarig för olika nyttor och deras realisering. Men det är osannolikt att det följs upp och att det sker konsekvent.10 3. Det finns ett centralt styrt och konsekvent ramverk för att definiera och kontrollera de nyttor som ska realiseras med hjälp av projektens leverans. 5 0 1. Intressenternas 2. Vissa projekt har en 3. Det finns centralt utformade engagemang och planerad kommunikation, men rutiner för hantering av kommunikationen med dem är det är mest beroende av intressenter och hur sällan en uppgift som personliga initiativ och sker kommunikationen med dem hanteras i projekten. inte på ett strukturerat sätt för skall genomföras. De används hela verksamheten. i alla projekt. omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk ProjektVerktygsDagen 2010
 12. 12. Ekonomisk styrning / Nyttorealisering302520 1. Det finns lite eller ingen ekonomisk styrning på projektnivån. Det finns en brist på ansvar och uppföljning av projektkostnader.15 2. Business Case tas fram i olika former, de bättre och mer strukturerade beskriver en logisk grund för att verksamheten ska satsa på10 projektet. Projektets indirekta kostnader följs inte upp. 3. Det finns en centralt etablerad standard för 5 hur man tar fram ett Business Case och processer för hur det ska hanteras under projektets livscykel. Projektledaren ansvarar för att följa upp kostnader och utgifter i enlighet med verksamhetens anvisningar 0 1. Det finns en insikt om att 2. Nyttor betraktas som en del 3. Det finns ett centralt styrt nyttorealisering kan vara av ett Bussines Case. Det kan och konsekvent ramverk för något annat än projekts vara dokumenterat vem som att definiera och kontrollera resultat. är ansvarig för olika nyttor och de nyttor som ska realiseras deras realisering. Men det är med hjälp av projektens osannolikt att det följs upp leverans. och att det sker konsekvent. omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk ProjektVerktygsDagen 2010
 13. 13. Intressenthantering / Risk302520 1. Intressenternas engagemang och kommunikationen med dem är sällan en uppgift15 som hanteras i projekten. 2. Vissa projekt har en planerad kommunikation, men det är mest beroende av personliga initiativ10 och sker inte på ett strukturerat sätt för hela verksamheten. 3. Det finns centralt utformade rutiner för hantering av intressenter och hur 5 kommunikationen med dem skall genomföras. De används i alla projekt. 0 1. Det finns få tecken på att 2. Riskhantering används i 3. Riskhantering baseras på riskhantering används och vissa projekt men det finns en gemensam process som är kommer till nytta för projekten. inget enhetligt angreppsätt. koordinerad med hela Det kan finnas tecken på att Detta leder till olika grader av organisationens policy för risk dokumenteras men få engagemang och effektivitet. riskhantering och den tecken på att man vidtar används på ett enhetligt sätt. konsekventa åtgärder. omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk ProjektVerktygsDagen 2010
 14. 14. Vad kan man göra med P3M3? - internt, externt, över tiden -Hitta och prioritera Gap 1 Gap 2 Gap 3 Gap 4 Gap 5 •  Lågt hängande frukter •  Kostnad •  Nytta/värde •  Prioritera och planera–  Balans Åtg 1 Åtg 2 Åtg 3omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 14 ProjektVerktygsDagen 2010
 15. 15. Vad kan man göra med P3M3? - internt, externt, över tiden -•  Externt –  Jämföra med bransch, kollegor –  Lära av de som är bättre intern styrning av projekt 3,10 2,90 hela projektverksamheten 2,70 nyttorealisering 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 resurshantering 1,50 ekonomisk styrning strategisk styrning intressenthantering riskhanteringomva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 15 ProjektVerktygsDagen 2010
 16. 16. Vad kan man göra med P3M3? - internt, externt, över tiden -•  Över tiden; –  Upprepa undersökningen –  Jämföra plan med utfall –  Lära av historien –  Bli bättre hela tiden! omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 16 ProjektVerktygsDagen 2010
 17. 17. Erbjudande att inte tacka nej tillNoll-alternativet, Erbjudande: kostnad för att inte •  Analys, fast pris; göra något? –  Digital enkät, max 40 pers. –  Att inte vara bra –  Intervjuer med 6 personer –  Felutnyttjade resurser –  Workshop, nuläge –  Förseningar –  Workshop, åtgärder –  Missade kunder •  Rapport –  Varje dag, vecka, år •  Presentation hos er •  Kurs i den 9 september omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 17 ProjektVerktygsDagen 2010
 18. 18. Tack för oss!Olav Björk 070-523 61 13 olav.bjork@bredband.netOlof Molinder 070-635 15 94 olof.molinder@omva.se omva.se © OMvärden Konsult AB & Verksamhetsstyrning Av Projekt Olav Björk 18 ProjektVerktygsDagen 2010

×