Sveriges Byggindustrier            Bransch- och          Arbetsgivarorganisation        för d...
2BI:s verksamhet 2011-2012Prioriterat projekt:                Prioriterat projekt:”Ett modernt Medarbetarav...
Anläggning        – en stabil del av byggandetwww.bygg.org        med en haltande återväxt
BI KompetensförsörjningMålet är att arbetskraftsutbudet motsvararbyggindustrins behov.• Yrkesarbetare      • Grundsk...
Nyinvesteringar i byggindustrin1950 - 2008                 Källa: SCB, BI
Ny investeringar i byggindustrin1950 - 2008                  Källa: SCB, BI
Anläggningsinvesteringar Mdkr 2010 års priser 50 40               Privat 30 20             ...
Förvärvsarbetande i den privata Byggsektornsdelbranscher 2008 (senaste statistiken)  Arkitekter             ...
Förvärvsarbetande Byggindustrin 2008            Anläggnings            byggande          ...
Andel inom ”anläggning” av vissayrkesgrupper inom byggindustrin                 Andel inom anläggning• Al...
Byggsektorn totalt (exkl. offentlig verksamhet)Årliga åldersavgångar – riket                       ...
Nationell fördelning Anläggning - HusbyggnadPrivata byggindustrin, förvärvsarbetande 2008 (Åldersavgångar )SSYK      ...
Förvärvsarbetande i byggindustrin 2008 – Civilingenjörer* Fördelning efter ålder               Källa: SCB, B...
Förvärvsarbetande i byggindustrin 2008 – CivilingenjörerFördelning efter ålder (% andel i förhållande till yrkesgruppen in...
Förvärvsarbetande i byggindustrin 2008Ingenjörer och tekniker* med bygginriktad utbildning. Fördelning efter ålder    ...
Förvärvsarbetande i byggindustrin 2008Ingenjörer och tekniker* med bygginriktad utbildning. Fördelning efter ålder    ...
Demografi – utbildning - årskullar
Återväxt från utbildningarna        Bygginriktade gymnasiala och eftergymnasiala        tekniska/ ingenjörsu...
Återväxten från högskolorna - oklar• Obefintlig nationell samordning mellan lärosäten• Husbyggnad dominerar med lockord so...
Anläggningsverksamheten ochkompetensförsörjningen  Plus             Minus•  Relativt oberoende av   • Br...
Mål inför Nordiskt Forum 2012 i Oslo  Anläggningsverksamheten och kompetensförsörjningenLärosäten            ...
Sveriges Byggindustrier           www.bygg.orgwww.bygg.org
Klippt ur Fakta om byggandetVåren 2010 fastställde regeringen en långtidsplan förinfrastrukturinvesteringar under perioden...
Förvärvsarbetande ingenjörer och tekniker                 (SSYK 311X)    i byggsektorn* 2008      ...
Läget på Byggprogrammet (yrkesarbetare)• På väg åt rätt håll, men ännu inte bra!• Åk 3 2007-2010: Inriktningarna Anläggni...
Läget på Högskola/Universitet• Oklart hur många som går anläggningsinriktning• Otydliga namn på linjer/program      ...
AnläggningarNivå och procentuell volymförändring jämfört med motsvarande period ett år före                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas Brendinger

516 views
427 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kompetensförsörjning med fokus på anläggning – Andreas Brendinger

 1. 1. Sveriges Byggindustrier Bransch- och Arbetsgivarorganisation för den privata byggindustrinwww.bygg.org Andreas Brendinger
 2. 2. 2BI:s verksamhet 2011-2012Prioriterat projekt: Prioriterat projekt:”Ett modernt Medarbetaravtal” ”En bransch utan svartarbete” Husbyggnad Arbetsmarknad/Kollektivavtal Målet är smidiga och långsiktiga regler för ny- Målet är ett modernt medarbetaravtal för hela och ombyggnad. byggsektorn. Infrastruktur Kompetensförsörjning Målet är ett anläggningsbyggande som stärker Målet är att arbetskraftsutbudet motsvarar Sveriges konkurrenskraft. byggindustrins behov. Miljö Arbetsmiljö och säkerhet Målet är få, enkla och stabila miljöregler för Målet är friska medarbetare i byggsektorn. byggsektorn. Affärsavtal Energi Målet är enkla, tydliga och balanserade branschavtal. Målet är energieffektivt byggande utan Opinionsbildning klimatpåverkan. Målet är att BI:s ståndpunkter beaktas. Analys Företagsservice Målet är att tillhandahålla tillförlitliga Målet är god och stabil lönsamhet i byggföretagen. beslutsunderlag
 3. 3. Anläggning – en stabil del av byggandetwww.bygg.org med en haltande återväxt
 4. 4. BI KompetensförsörjningMålet är att arbetskraftsutbudet motsvararbyggindustrins behov.• Yrkesarbetare • Grundskola (projekt) • Bygg • Gymnasieskola • Anläggning • Övriga godkända • Specialyrken utbildningsgivare (BYN) • Maskinförare • Yrkeshögskola• Byggingenjörer • Högskola• Tekniker • Universitet• Civilingenjörer • Forskning och Utveckling (bl.a. BI FoU Väst)• (Forskare) • BI Entreprenörskola• (Kompetensutveckling)
 5. 5. Nyinvesteringar i byggindustrin1950 - 2008 Källa: SCB, BI
 6. 6. Ny investeringar i byggindustrin1950 - 2008 Källa: SCB, BI
 7. 7. Anläggningsinvesteringar Mdkr 2010 års priser 50 40 Privat 30 20 Offentligt 10 Prognos 0 1993 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12Tillkommer 10-20 Mdkr för drift och underhållsarbeten Källa: SCB, BI
 8. 8. Förvärvsarbetande i den privata Byggsektornsdelbranscher 2008 (senaste statistiken) Arkitekter OBS! 7100 Offentliga 1% Förvaltning verksamheter 66000 tillkommer! 13% (uppgifter och statistik saknas) Konsulter Bygg- 62900 industrin •Trafikverket 13% 293700 •Svevia 58% •InfraNord Bygg- •SKL material 74800 Gruvindustrins 15% behov saknas! Källa SCB RAMS
 9. 9. Förvärvsarbetande Byggindustrin 2008 Anläggnings byggande 56800 19% OBS! Offentliga Husbyggnad Verksamheter 236900 och 81% Gruvindustrin tillkommer! (statistik saknas) Källa SCB RAMS
 10. 10. Andel inom ”anläggning” av vissayrkesgrupper inom byggindustrin Andel inom anläggning• Alla kategorier (293651 anställda) 19% 56800varav:• Civilingenjörer (2395) 35% 830• Ingenjörer och tekniker (19129) 6,7% 3810• Yrkesarbetare (159254) • Varav anläggningsarbetare 4,2% 12332 • Inom anläggningsindustrin 70% 8645
 11. 11. Byggsektorn totalt (exkl. offentlig verksamhet)Årliga åldersavgångar – riket Varav - högskoleutbildade Totalt (motsvarande) och specialister > 65 år > 65 år -2012 2013- -2012 2013-Arkitekter 7 000 250 150 5 500 79% 180 100Konsulter 63 000 2 000 1 100 43 000 68% 1 200 650Byggindustri 294 000 6 800 5 700 33 000 11% 1 000 700Byggmaterial 75 000 1 600 1 600 12 000 16% 270 260Fastighet 66 000 2 700 1 700 20 000 30% 800 500Totalt åldersavgångar (fyllda 65 år) per år i genomsnitt: 3 450 2 210Källa SCB, RAMS 2008Högskoleutbildade omfattar alla slags utbildningar.Exklusive den offentliga sektorn bygg & anläggning
 12. 12. Nationell fördelning Anläggning - HusbyggnadPrivata byggindustrin, förvärvsarbetande 2008 (Åldersavgångar )SSYK Hela Anläggning Hus Förvärvs- andel 65 år per Förvärvs- 65 år Förvärvs- andel 65 år per andel % arbetande % år arbetande per år arbetande % år1xxx VD, chefer 15 557 5,3 560 2 945 5,2 19% 114 12 612 5,3 81% 4462xxx Specialister 6 510 2,2 186 2 648 4,7 41% 81 3 862 1,6 59% 105214x därav Civilingenjörer 2 395 0,8 64 828 1,5 35% 24 1 567 0,7 65% 403xxx Kortare högskoleutb 26 687 9,1 833 5 768 10,2 22% 219 20 919 8,8 78% 613311x därav Ingenjörer och tekniker 19 129 6,5 609 3 806 6,7 20% 145 15 323 6,5 80% 4637xxx Hantverkare 159 254 54,2 3 172 18 764 33 12% 440 140 490 59,3 88% 2 7317124 därav Anläggningsarbetare 12 332 4,2 310 8 645 15,2 70% 221 3 687 1,6 30% 898xxx Processarb, maskinför mfl 21980 7,5 564 13 715 24,2 62% 390 8265 3,5 38% 174 mfl… … … … … … … … … … … … Totalt 293 651 100 56 779 100 19% 236 872 100 81%Källa: SCB RAMS 2008. Data baseras på arbetsgivares kontrolluppgifter för förvärvsarbetande.Viss säsongsvariation kan påverka eftersom data baseras på situationen i november aktuellt år.Det är alltså troligt att andelen yrkesarbetare inom anläggning är större på sommaren.De gulmarkerade fälten uttrycker andel av det totala antalet förvärvsarbetare inom kategorin.
 13. 13. Förvärvsarbetande i byggindustrin 2008 – Civilingenjörer* Fördelning efter ålder Källa: SCB, BI Antal HUS ANLÄGGNING 250 200 150 100 50 0 Ålder 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- * SSYK HUS: SNI 41.100 - 41.200, 43.210 - 43.999 ANLÄGGNING: SNI 42.110 - 214X 43.130
 14. 14. Förvärvsarbetande i byggindustrin 2008 – CivilingenjörerFördelning efter ålder (% andel i förhållande till yrkesgruppen inom bygg/anläggning) Källa: SCB, BI % HUS ANLÄGGNING 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ålder 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- * SSYK 214X * HUS: SNI 41.100 - 41.200, 43.210 - 43.999 ANLÄGGNING: SNI 42.110 - 43.130
 15. 15. Förvärvsarbetande i byggindustrin 2008Ingenjörer och tekniker* med bygginriktad utbildning. Fördelning efter ålder Källa: SCB, BI Antal HUS ANLÄGGNING 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Ålder 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- * SSYK 311X HUS: SNI 41.100 - 41.200, 43.210 - 43.999 ANLÄGGNING: SNI 42.110 - 43.130
 16. 16. Förvärvsarbetande i byggindustrin 2008Ingenjörer och tekniker* med bygginriktad utbildning. Fördelning efter ålder Källa: SCB, BI % HUS ANLÄGGNING 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ålder 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- * SSYK 311X HUS: SNI 41.100 - 41.200, 43.210 - 43.999 ANLÄGGNING: SNI 42.110 - 43.130
 17. 17. Demografi – utbildning - årskullar
 18. 18. Återväxt från utbildningarna Bygginriktade gymnasiala och eftergymnasiala tekniska/ ingenjörsutbildningar: Tillflöde/år (2011 - Anlägg) Gymnasieskola ca 5500 / år (ca 370 anläggn.) (ca 415 maskin) Övriga (BYN godkända) ingen uppgift (ca 160 anläggn.) Yrkeshögskola ca 1000 / år (ca 135 anläggn.)www.bygg.org Högskoleingenjör etc. ca 1000 / år (oklart hur många) Civilingenjör ca 400 / år (oklart hur många) TOTALT Högskoleutbild. ca 2400 /år* (oklart hur många) Avgångar från den privata byggsektorn (byggindustri, arkitekter, byggmaterial, fastighet & konsult ): ca 2200 (>65 år) varav högskole/universitets utbildade anläggningstekniker/ingenjörer till den privata anläggningssektorn ca 250/år.
 19. 19. Återväxten från högskolorna - oklar• Obefintlig nationell samordning mellan lärosäten• Husbyggnad dominerar med lockord som arkitektur, visualisering, design, affärsutveckling etc.• Inte en enda namngiven ”Anläggningsutbildning” på någon Högskola/Universitet!• Litet utbud av anläggningsinriktade kurser på många högskole-/civilingenjörsutbildningar• Sammanställning saknas över hur studenterna har valt (Bygg, Anläggning, Installation)• Lärarförsörjningen till anläggningsutbildning• Yrkeshögskolorna tydliga och om YH-myndigheten medger, ett ökat antal anläggningsutbildningar fr. 2012
 20. 20. Anläggningsverksamheten ochkompetensförsörjningen Plus Minus• Relativt oberoende av • Bristande traditioner konjunktur när det gäller återväxt• Långsiktigt stabilt av yrkesutbildade• Ökar i viss omfattning i • Svag återväxt av storstadsregionerna ingenjörer och tekniker• Ingenjörstät verksamhet • Avsaknad av den per investerad krona offentliga sektorns• Färre andel civil- behov ingenjörer inom anläggn. • Avsaknad av i förhållande till bygg konsultföretagens• Ökat insikt och intresse behov från den privata sektorn
 21. 21. Mål inför Nordiskt Forum 2012 i Oslo Anläggningsverksamheten och kompetensförsörjningenLärosäten Byggsektorn• Tydlighet ”Anläggning” • Offentliga sektorns• Fler utbildningar behov måste klargöras• Långsiktighet • Konsultföretagen dito• Ökad produktionsinriktning • Sektorn bättre på - ökad• Lärarförsörjning och närvaro, synlighet och (kompetensutveckling) tydlighet om behov och möjligheter• AIL (bl.a. praktik) • Praktik, mentorer, gäst-• Ökad reell vilja att föreläsare, handledare, samverka med näringslivet studiebesök etc. • KIA
 22. 22. Sveriges Byggindustrier www.bygg.orgwww.bygg.org
 23. 23. Klippt ur Fakta om byggandetVåren 2010 fastställde regeringen en långtidsplan förinfrastrukturinvesteringar under perioden 2010-2021. Denstatliga ramen innebär satsningar om 417 miljarder kronorför hela perioden (inkluderas trängselskatter, vägavgifter,EU-medel och kommunala bidrag ökar beloppet till 482miljarder). Av dessa beräknas 200 miljarder gå till drift- ochunderhållsåtgärder och 217 miljarder till att utveckla transportsystemet.Satsningen innebär att det inte blir någon nivåhöjningav de offentliga anläggningsinvesteringarna framtill 2021.Källa: SCB, BI
 24. 24. Förvärvsarbetande ingenjörer och tekniker (SSYK 311X) i byggsektorn* 2008 . Västra Götalands län Källa: SCB, BI Antal 1 200 1 000 Byggmaterial- industrierna 800 Tekn. konsultbyråer 600 Fastighetsbolag/-www.bygg.org förvaltning 400 Arkitektkontor 200 Byggindustrin 0 Ålder 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- * Arkitektkontor, Byggindustrin, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsbolag/-förvaltning och Tekniska konsultbyråer
 25. 25. Läget på Byggprogrammet (yrkesarbetare)• På väg åt rätt håll, men ännu inte bra!• Åk 3 2007-2010: Inriktningarna Anläggning och väg respektive Maskinförare samt andel av totala antalet elever Anläggning och väg Maskinförare Totalt % 2007 209 232 3928 11% 2008 233 349 4434 13% 2009 313 363 5625 12% 2010 374 415 5507 14%
 26. 26. Läget på Högskola/Universitet• Oklart hur många som går anläggningsinriktning• Otydliga namn på linjer/program Inriktning Anläggning Totalt %Luleå 5 (Anläggning)Filipstad 98 (Berg & AnläggningChalmersKTHLundUppsalaLinköpingUmeåÖvriga
 27. 27. AnläggningarNivå och procentuell volymförändring jämfört med motsvarande period ett år före Investeringar Procentuell Procentuell Mdkr förändring förändring 2010 2010 kv 1-2 2011 Privat El-, gas- och värmeverk 17,6 -5 4 Vatten/reningsverk 4,3 -11 -11 Transport, kommunikation 7,8 15 -29 Post och Tele 5,5 -28 8 -4 Övrigt 0,4 -17 -1 Offentligt Vägar och gator 19,6 -8 16 Övriga anläggningar 19,3 6 -15 0 Totala anläggningar 74,5 -4 -2 Källa: SCB, BI

×