Ägarledda tjänsteföretag - framtidens vinnare

1,496 views
1,380 views

Published on

Nya spelregler gäller, traditionell försäljning behöver utvecklas och konkurrensen om medarbetarna är stenhård.

Vad krävs för att skapa nya vinnare? För att vinna kunder utan att sänka priserna? För att vinna medarbetarna utan att skapa lönespiraler?

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • den är bra
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ägarledda tjänsteföretag - framtidens vinnare

 1. 1. ÄGARLEDDATJÄNSTE-FÖRETAGVAD KRÄVS AV FRAMTIDENS VINNARE? UTVECKLAR ÄGARLEDDA TJÄNSTEFÖRETAG www.proaktivera.se | sven@proaktivera.se | 072-303 71 00
 2. 2. FÖRÄNDRA Customer Driving Sales Employer Loyalty Branding Kunder stannar Effektivare Medarbetare längre tid kundrekrytering stannar längre Kunder ökar sina Bättre Värdegrunden åtaganden kundinkubator förstärks Kunder ger fler Högre Effektivare referenser avslutsfrekvens rekrytering LEDARSTIL | VÄRDEGRUND | SOCIALA MEDIA
 3. 3. SKAPAEn långsiktigt hållbar verksamhet som drivs av hög lojalitethos kunder och medarbetare.Den goda arbetsplatsen som byggs av samtliga på företaget– ett öppet ledarskap bidrar till förändrad kultur ochvärdegrund.Medarbetarna som lägger tid och engagemang på att bidra tillutveckling av verksamheten och kollegor.Väsentlig ökning av omsättningen per medarbetare/månad (vihar sett fördubblade nivåer) – trots att ni inte längre vet hurmånga timmar medarbetarna arbetar.
 4. 4. MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGARNA HAR ÄNDRATSETT NYTTLÄGE
 5. 5. DU STYR INTE LÄNGREDina kunder har makten över ditt varumärke.Vad andra säger om ditt företag på nätet påverkar i hög graddina affärschanser.Det dina medarbetare gör påverkar företagets varumärkekanske mer än någon annan faktor – dygnet runt, sju dagar iveckan.
 6. 6. INDIVIDEN FÖRSTKunder litar inte på företaget – de litar på personer iföretaget.Som vi uppfattar medarbetarna så uppfattar vi företaget - rättmänniskor på rätt plats är företagets viktigaste resurs.Att förstå hur dina medarbetare uppfattas, att utveckla derasprofessionella rykte, blir en helt avgörande konkurrensfaktor.
 7. 7. STORYBRANDINGDu behöver hjälp av dina användare och medarbetare för attsprida din story – ditt budskap.Storyn kring varumärket blir en allt viktigare faktor närkunder väljer.Ditt varumärke behöver Förenare, Vetgiriga samt Berättaresom tillsammans levererar din story.Det är din totala närvaro som ger nya affärer – det räcker intemed några hungriga säljare.
 8. 8. ONLINE - OFFLINESökning, synpunkter och faktainsamling sker Online.90% av köpdialogen sker Offline.Du måste skapa engagemang på webben - så att dinaanvändarna väljer att ta med sig din story Offline.I köpdialogen Offline måste dina medarbetare leva upp tilloch överträffa de förväntningar ni byggt upp Online.
 9. 9. VAR SNÄLLSe till att ditt varumärke är älskvärt, att det engagerar.Var generös istället för småsnål, sök långsiktiga istället förkortsiktiga fördelar.Dela med dig och bli delad med.
 10. 10. VAD KRÄVS FÖR ATT BLI FRAMTIDENS VINNARE ?DE NYAVINNARNA
 11. 11. MOD ATT FÖRÄNDRAFramtidens vinnare uppnår fantastiska resultat genommedarbetare som förändrar och utvecklar verksamheten.Det krävs ledarskap som tillåter och stimulerarmedarbetarnas förändringsarbete.Det krävs mod att utmana och ifrågasätta nuvarandearbetssätt och ledarskap. Förändringen måste bli ettnormaltillstånd.Det krävs löpande innovation i ledarskapet som sådant.
 12. 12. NYTT LEDARSKAPAtt leda tjänsteföretag ställer speciella krav, företagets endatillgång är ju medarbetarnas kompetens.Ledarskapet måste sträva efter att hela tiden locka fram ochutveckla det bästa hos medarbetarna.Rutiner, regler, belöningar och ledarstil ska stimulera tillstordåd och insatser i mästarklass.Samtidigt krävs ett ledarskap med höga krav påkvalitet, engagemang och kompetens hos medarbetarna.Hur tror du dina medarbetare uppfattar ert nuvarandeledarskap? Hjälper ni till stordåd eller hindrar ni?
 13. 13. NY KULTUR/VÄRDEGRUNDEtt öppet ledarskap medför lägre grad av kontroll. Ledningenhar helt enkelt färre verktyg för att kontrollera vadmedarbetarna gör och säger.Detaljerade instruktioner motverkar innovation, utvecklingoch självstyrande.En tydlig värdegrund och kultur utgör ramverket som guidarmedarbetarna vid beslut och utförande. I värdegrunden finnsen intelligent styrning av era beteenden.Kompetenta medarbetare använder värdegrunden (istället fördetaljinstruktioner) för att optimera sina insatser.
 14. 14. NÄRVARO SOCIALA MEDIAKunder litar inte på företag – de litar på personer hosföretaget. Dina medarbetare bygger varumärket – det gälleräven närvaron i sociala media.Ta fram en strategi för sociala media. Vilka media, vilkabudskap, vilken målgrupp, vilka resultat vill ni uppnå?Bygg en bra kultur, släpp kontrollen och lita påvärdegrunden. Hjälp medarbetarna att agera enligt erstrategi.Du kan inte välja bort detta – du kan inte styra det. Påverkaistället er närvaro genom att ta ledningen över budskapet ochaktivt driva en genomtänkt strategi.
 15. 15. FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING AVLEDARSKAP, KULTUR, SOCIALA MEDIAVILKARESULTATBLIR DET?
 16. 16. MEDARBETARNASjälvstyrande medarbetare som uträttar stordåd. Proaktivtagerande internt och externt, interna hinder som motverkarrätt beteende har avlägsnats.Insikt i ert professionella rykte, dvs hur kunder och kollegoruppfattar dig. Skapar rätt person på rätt plats med högreeffektivitet än tidigare.Lägre personalomsättning när ni bygger branschens bästaarbetsplats med höga krav och stor respekt för individen.Effektivare rekrytering i takt med att er Employer Brandingförstärks. Det blir lättare att attrahera rätt kompetens.
 17. 17. INTERNA RUTINER • Kontroll måste ersättas av förtroende • Fokus mot tid måste ersättas av fokus mot kompetens • Kvantitet måste ersättas av kvalitetIndividen betyder allt. Med stora krav på personligtbeslutsansvar är det individer som uträttar stordådFaktorer som hämmar kreativitet och mästarklass måsteavlägsnas.Begrepp som tidredovisning och tidsdebitering förstör merän du tror – att ersätta dessa med bättre verktyg är ett viktigtsteg.
 18. 18. BEFINTLIGA KUNDERMer lojala kunder därför att inget hindrar dina medarbetareatt skapa toppklass leveransFördjupad kundrelation som ger högre omsättning därför attmedarbetarna agerar proaktivt och förtjänar plats i kundensstrategiska diskussionGoda ambassadörer, kunder som gärna sprider ditt positivabudskap därför att ni agerar generöst med intuition ochproaktivitet.Dina medarbetare överträffar helt enkelt kundens högt ställdaförväntningar.
 19. 19. MARKNADSNÄRVAROMedveten och planerad närvaro i sociala media, dinamedarbetares agerande och det goda ordet som sprids avdina kunder – allt samverkar i din marknadsnärvaro.Kundinkubator – du når och påverkar din målgrupppersonligt och effektivt, långt innan de ens funderat på attköpa något.Sprid kunskap generöst. Dela med dig till de du vill påverka.Uppmuntra dina medarbetare till samma sak. Bli enkunskapsfaktor hos din målgrupp – utbilda, förändra, skapainsikt.
 20. 20. FÖRSÄLJNINGRätt marknadsnärvaro skapar fler kundämnen. Dessutomökar dina möjligheter att parera prispress från kunden.Effektivare säljprocess. Dels är utgångsläget bättre tack varemarknadsnärvaron, dels agerar dina medarbetare proaktivtbaserat med högre kundförståelse än innan.Generering av kundämnen sker nästan uteslutande som endel av marknadsnärvaron, säljarna kan lägga mer tid påaktiva säljprocesser istället för kalla samtal.
 21. 21. EN KORT SAMMANFATTNINGSLUTLIGEN
 22. 22. RESULTATETLångsiktigt hållbar verksamhet som drivs av hög lojalitet hoskunder och medarbetare.Den goda arbetsplatsen byggs av samtliga på företaget – ettöppet ledarskap bidrar till förändrad kultur och värdegrund.Medarbetarna lägger tid och engagemang på att bidra tillutveckling av verksamheten och kollegor.Omsättningen per medarbetare/månad ökar högst väsentligt(vi har sett fördubblade nivåer) – trots att ni inte längre vethur många timmar de arbetar.
 23. 23. FRAMGÅNGSFAKTORER Customer Driving Sales Employer Loyalty Branding Kunder stannar Effektivare Medarbetare längre tid kundrekrytering stannar längre Kunder ökar sina Bättre Värdegrunden åtaganden kundinkubator förstärks Kunder ger fler Högre Effektivare referenser avslutsfrekvens rekrytering LEDARSTIL | VÄRDEGRUND | SOCIALA MEDIA
 24. 24. OM PROAKTIVERAVi arbetar uteslutande med ägarledda tjänsteföretag, främstde som arbetar med kvalificerade tjänster.Vi skapar proaktivt ledarskap, proaktiva medarbetare och enproaktiv marknadsnärvaro.Vår strävan är att öka din konkurrenskraft avseendemedarbetare och kunder – och därigenom skapa hållbararesultatförbättringar.Vi hjälper våra kunder att utveckla kultur, ledarskap ochnärvaro i sociala media – resultatet blir tre vinnare.
 25. 25. KONTAKTA OSS www.proaktivera.se sven@proaktivera.se 072-303 71 00 UTVECKLAR ÄGARLEDDA TJÄNSTEFÖRETAG

×