Höstens forskarfrukostar

411 views
333 views

Published on

Höstens forskarfrukostar. Tema varumärke och kunden är det som gäller för ht 2012. Anmäl på www.svemarknad.se

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Höstens forskarfrukostar

  1. 1. Tid: 7:30 -9:00Alla föreläsningar startar kl 8.00,kaffe och lätt smörgås serveras från kl 7.30Plats: Filmstaden Sergel, Hötorget, Stockholm.Kostnadsfritt för medlemmar iSveriges Marknadsförbund och personer aktiva i KunskapMTC:s nätverk. tillÖvriga 495 kr exkl moms.(No shows debiteras 495 kr exkl moms)Seminarierna är en del i ett samarbete mellanSveriges Marknadsförbund och MTC Stiftelsenoch presenteras i samarbete medSF Bio Konferens & Event frukost!Om Sveriges MarknadsförbundSveriges Marknadsförbund är landets största nätverk förmarknadsförare och den enda intresseorganisation som församman alla marknadsförare, oavsett specialitet eller bransch.Sedan 1919 hjälper vi våra medlemmar att bli framgångsrikaoch lönsamma, med marknadsförings som ett viktigt verktyg.Vi bevakar trender, lagstiftning, ger råd, utbildar, främjarforskning, förmedlar erfarenheter och bildar opinion. Imarknadsförbundet finns idag ca 800 företagsmedlemmar och30 lokala marknadsföreningar. Läs mer på Det pågår mängder av intressant forskningwww.svemarknad.se inom marknadsföring. Svensk marknadsföringsforskning håller hög klass och är en fantastisk källa till ny kunskap. Våra seminarier ger dig enOm MTCMTC stiftelsen initierar och sprider forskning inom marknad, genväg till senaste rön, ny kunskap ochföretagande och organisation, samt verkar för intressanta forskningsresultat.erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och mellan olikaaktörer i näringslivet. MTC har ett stort nätverk och kontaktermed institutioner, organisationer och forskare både i Sverigeoch internationellt. Kom och ät frukost med oss, träffawww.mtcstiftelsen.se   vänner/kollegor och få senaste forskningen presenterad på ett lättillgängligt sätt. Varmt välkommen!
  2. 2. Vem är det egentligen som skapar  varumärket? 23 augus  Åsa Thelin, Docent Lunds UniversitetEn globaliserad värld med snabba förändringar och  ak va konsumenter innebär stora utmaningar för de flesta organisa oners marknadskommunika on. För a   Tänk om...  skapa e  starkt varumärke finns det å ena sidan de som  21 november rekommenderar standardiserade strategier, å andra sidan rekommenderas anpassning.  Kris na Heinonen, Professor, Hanken  Ikea har länge använt sig av en standardiserad strategi.   Vid de a seminarium diskuteras strategier, med Ikea  Tänk om allt vi tro  om marknadsföring och kunder som exempel, hur dessa möter och förhandlas av   är fel? Tänk om all direktmarknadsföring och  konsumenter på olika marknader samt vad det får för  skräddarsydd kommunika on inte längre fungerar? konsekvenser. Vem är det egentligen som skapar   Tänk om vi inte längre kan kontrollera det som pratas varumärket?  Och vad sker när företag och konsumenter  om oss? Tänk om vi inte ens vet vad kunder tycker samproducerar e  varumärke?   om oss? Tänk om vi i verkligheten har mindre roll i  kundens liv än vi tror?  Hur hanterar man en varumärkespor ölj?  Under det här seminariet ifrågasä s det allmänt   accepterade perspek vet på marknadsföring och 13 september  kunder. Istället presenteras e  ny  tankesä  som Henrik Uggla, Professor KTH samt  utgår från kundens logik och som antyder en  Björn Nyberg, industridoktorand, KTH marknadsföringsarena dominerad av kundens   ak viteter och erfarenheter.  Företagets struktur och arkitektur över varumärken är idealis sk,  ll skillnad mot den verkliga varumärkes-por öljen som är realis sk och anpassad  ll olika  marknader, geografiska skillnader och produkter. A  sä a likhetstecken mellan företagets varumärkes-arkitektur och hanteringen av varumärkespor öljen leder därför o a in i en återvändsgränd. Välkommen  ll e  seminarium där du får höra mer om senaste forskningen kring Brand Por olio   Konsum on och kundvärdering Management. Det handlar om trender och olika synsä   18 december på hur man hanterar en varumärkespor ölj samt   Jacob Östberg, Docent, Stockholms Universitetkopplingar  ll kunden och marknaden.   Det sägs a  vi lever i e  konsum onssamhälle.  Men vad är egentligen konsum on? Hur formar  den oss? Och på vilket sä  formar vi oss själva med  Konsumentpsykologi ‐ om a  fa a beslut  hjälp av konsum onen?   4 oktober  Under det här frukostseminariet tas e    Richard Wahlund, Professor, Handelshögskolan i   konsum onskulturteore skt perspek v på   konsum on, och den roll som konsum onen spelar  Stockholm  för såväl samhälle som individ diskuteras. Denna  typ av insikter är värdefulla såväl för den som   Det finns e  antal psykologiska mekanismer som   jobbar direkt mot konsument som för den som   påverkar hur vi människor söker och bearbetar   jobbar på andra nivåer i produk ons- eller   informa on och fa ar beslut.  Dessa böjelser är   återförsäljarledet.  generella, dvs. något som finns hos oss alla och gör var  och en av oss mycket påverkbara, o a utan a  varken vi  eller den som påverkar oss är medvetna om vad som  händer. De medför också a  en informa onsåtgärd kan  få helt motsa a effekter än dem vi tänkt oss, och de  möjliggör även medveten manipula on. Det aktuella  seminariet avser visa på några av dessa mekanismer och  ge exempel på hur de fungerar i prak ken i framför allt  olika marknadsföringssammanhang. 

×