Sosiale medium og transport

695 views

Published on

Presentasjon for Nor-way Bussekspress

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiale medium og transport

 1. 1. Sosiale medium og transport - kva konsekvensar og mulegheiter kan dei nye nett- trendane få for sektoren? - Flåm, 19.10.2009 - av Svein Ølnes, Vestlandsforsking
 2. 2. Sosiale medium/Web 2.0 1. Kva er sosiale medium (web 2.0)?  Eksempel på sosiale medium  Korleis skil sosiale medium seg frå vanlege nett-tenester?  Delingskultur  Samankopling 2. Omfang og trendar, 2009  Omfang av ulike sosiale medium  Alderssamansetjing  Den typiske brukaren av sosiale medium 3. Kva verknad får auka bruk av sosiale medium for næringslivet?  Må sjå bruken av nettsider i eit nytt lys  Slepp dei mange frivillige til! 4. Kva kan transportsektoren bruka sosiale medium til?  Lause samankoplingar: På veg og vidareutvikling av På veg  Andre initiativ som blogg, rss, wiki m.m.  Viktige hugsereglar for sosiale medium www.vestforsk.no
 3. 3. Sosiale medium (web 2.0) – kort definisjon  Frå kun lesing til lesing og skriving (read only -> read & write)  Sosiale medium er eit fenomen, ei utvikling, og ikkje ein teknologi  Nye media (YouTube ++)  Innhaldsaformidling (bloggar, rss-straumar..)  Kopling av ulike kjelder (”mash-ups” som Google Maps + div. kjelder, Yahoo! Pipes, Amazon e- commerce API) www.vestforsk.no
 4. 4. Web 2.0 – definisjon (2)  Begrepet lansert av forlaget O’Reilly (redaktør Tim O’Reilly blir vanlegvis kreditert)  Viktige prinsipp:  Web-en som plattform • tenester, ikkje installerte program  Utnytta den kollektive intelligensen • ”wisdom of crowds”  Data er heilt sentralt på web-en • få hjelp av sluttbrukarane til å vedlikehalda og forbetra kvaliteten  Tenester blir betre til fleire som brukar dei  Den enkle er ofte det beste • lettvekts-programmering www.vestforsk.no
 5. 5. Typiske web 2.0-fenomen  Blogg, wiki, rss  Web standardar, brukarsentrert utvikling  Delingskultur, nye former for opphavsrett (Creative Commons)  Fri programvare  Brukarkategorisering (tagging), folksonomies  Mashup (enkle samankoplingar av tenester)  Ajax – dynamisk oppdatering av vevsider  Den lange halen (”long tail”) og nisje-sal www.vestforsk.no
 6. 6. Eit nytt medielandskap og ein ny mediebruk Asynkron Synkron Ein-til-ein E-post, SMS, Telefonsamtale, brev lyn-melding (instant messenger) Ein-til-mange Bøker, aviser, Radio, TV web 1.0, dvd Mange-til- Web 2.0, wiki, Online mange bloggar, chatroom sosiale nettverk, online forum Tabell henta frå Petter Bae Brandtzæg og Rasmus Helle www.vestforsk.no
 7. 7. Web 2.0 = Den sosiale veven  tilbakemeldingar og bidrag frå brukarane aukar verdien av det samla produktet Kommentarane aukar den samla verdien NRKbeta-doktrinen: Ver den beste til- bydaren av din eigen informasjon www.vestforsk.no
 8. 8. Delingskulturen  Du er ikkje berre det du kan og gjer  Du er det du kan dela og kva andre kan dela med deg Henta frå Petter Bae Brandtzæg (2009) www.vestforsk.no
 9. 9. NRK dugnad: 4 590 tilbakemeldingar/korrigeringar ”4 590 tilbakemeldingar/korrigeringar til postnummerdugnaden frå ca 600 ulike personar (……..) Då vi la ut dugnaden hadde vi korrekt plassering av 39% av postnummera, i løpet av to dagar var 74% av postnummera korrigerte og plasserte på rett stad!” Unge menn var majoriteten av dei som var med på dugnaden!! / http://nrkbeta.no/2009/10/07/erfaringar-fraa-postnummerdugnadenwww.vestforsk.no
 10. 10. Deling = Gjensidig nytte Henta frå Petter Bae Brandtzæg (2009) www.vestforsk.no
 11. 11. Sosiale medium/Web 2.0 1. Kva er sosiale medium (web 2.0)?  Eksempel på sosiale medium  Korleis skil sosiale medium seg frå vanlege nett-tenester?  Delingskultur  Samankopling 2. Omfang og trendar, 2009  Omfang av ulike sosiale medium  Alderssamansetjing  Den typiske brukaren av sosiale medium 3. Kva verknad får auka bruk av sosiale medium for næringslivet?  Må sjå bruken av nettsider i eit nytt lys  Slepp dei mange frivillige til! 4. Kva kan transportsektoren bruka sosiale medium til?  Lause samankoplingar: På veg og vidareutvikling av På veg  Andre initiativ som blogg, rss, wiki m.m.  Viktige hugsereglar for sosiale medium www.vestforsk.no
 12. 12. Norge på topp i bruken av sosiale medium 53 % i 2008 66 % i 2009 SINTEF, Brandtzæg 2009 www.vestforsk.no
 13. 13. Godt over 90 % av alle norske under 30 år er på Facebook www.vestforsk.no
 14. 14. 96 prosent av alle nettbrukarar i alderen 15-30 år brukar nettsamfunn, og dei eldre kjem etter.. 120 % Frå 2008 til 2009 ein auke 100 % på 21 %poeng i alderen 51-60 80 % år 17% 60 % 21% 40 % 20 % 0% 15-30 år 31-40 år 41-49 år 51-60 år 61-75 år Figuren henta frå Petter Bae Brandtzæg (2009) www.vestforsk.no
 15. 15. 35% besøker dagleg 60 % 69% i alderen 50 % 15-30 brukar fb 40 % dagleg 16% 2008 30 % 2009 20 % 10 % 0% Aldri, eller Vet ikke Daglig ganger i ganger i En eller En eller nesten flere flere aldri Berre Island har Figuren henta frå Petter Bae Brandtzæg (2009) fleire facebook- brukarar Utval = alle på nett www.vestforsk.no
 16. 16. Brukarskapte og sosiale nettverk: Utviklingen i Norge 2008-2009 i % Youtube WindowsLiveSpaces Wikipedia. Twitter SecondLife Origo 2009 Nettby 2008 MySpace LinkedIn Flickr Facebook Biip 0 10 20 30 40 50 60 70 Figuren henta frå Petter Bae Brandtzæg (2009) www.vestforsk.no
 17. 17. Twitter - mellom dei raskast veksande fenomena www.vestforsk.no
 18. 18. Sosiale medium/Web 2.0 1. Kva er sosiale medium (web 2.0)?  Eksempel på sosiale medium  Korleis skil sosiale medium seg frå vanlege nett-tenester?  Delingskultur  Samankopling 2. Omfang og trendar, 2009  Omfang av ulike sosiale medium  Alderssamansetjing  Den typiske brukaren av sosiale medium 3. Kva verknad får auka bruk av sosiale medium for næringslivet?  Må sjå bruken av nettsider i eit nytt lys  Slepp dei mange frivillige til! 4. Kva kan transportsektoren bruka sosiale medium til?  Lause samankoplingar: På veg og vidareutvikling av På veg  Andre initiativ som blogg, rss, wiki m.m.  Viktige hugsereglar for sosiale medium www.vestforsk.no
 19. 19. Effektar av web 2.0/sosiale medium  identitet ein viktig del av det nye nettet  men mange profilar etter kvart  forsøk på å standardisera gjennom OpenSocial, open ID  vanlegare å bruka fullt namn  ’Svein Ølnes’ i staden for ’sol24’  nett-debattar blir ryddigare når brukarane står fram med fullt namn  Facebook har vore ei føregangsteneste her www.vestforsk.no
 20. 20. 3-vegskommunikasjon Eigen nettstad Brukargruppe Brukargruppe www.vestforsk.no
 21. 21. 0. I dag kun einvegs-informasjon Eigen nettstad Brukargruppe Brukargruppe www.vestforsk.no
 22. 22. 1: Ta i mot tilbakemeldingar Opna for komm. med brukarane www.vestforsk.no
 23. 23. 2: Ta i mot tilbakemeldingar frå andre stader Opna for komm. med brukarane Får tak i det som blir sagt på andre nettstader www.vestforsk.no
 24. 24. 3: Fang opp dialog mellom andre brukarar Fanga opp dialog mellom brukarane (Facebook, Twitter, bloggar ++) www.vestforsk.no
 25. 25. Brukargenererte/-korrigerte data www.vestforsk.no
 26. 26. Library of Congress: Bondhus-breen www.vestforsk.no
 27. 27. Brukargenererte/-korrigerte data  Library of Congress har lagt ut mange bilete på Flickr og fått  mange kommentarar  mange taggar  mange nye lenker  = generelt stor verdiauke www.vestforsk.no
 28. 28. Slepp brukarane til og slepp data laus! 4 808 728 200 2-3 mill frivillige klare til innsats! www.vestforsk.no
 29. 29. Sosiale medium/Web 2.0 1. Kva er sosiale medium (web 2.0)?  Eksempel på sosiale medium  Korleis skil sosiale medium seg frå vanlege nett-tenester?  Delingskultur  Samankopling 2. Omfang og trendar, 2009  Omfang av ulike sosiale medium  Alderssamansetjing  Den typiske brukaren av sosiale medium 3. Kva verknad får auka bruk av sosiale medium for næringslivet?  Må sjå bruken av nettsider i eit nytt lys  Slepp dei mange frivillige til! 4. Kva kan transportsektoren bruka sosiale medium til?  Lause samankoplingar: På veg og vidareutvikling av På veg  Andre initiativ som blogg, rss, wiki m.m.  Viktige hugsereglar for sosiale medium www.vestforsk.no
 30. 30. Sosiale medium er komne for å bli - vi kan ikkje gå utanom  Hovudproblemet er ikkje å gå inn i det nye, men å forlata det gamle…”å gå fra konseptene” (Gudmund Hernes, 2009)  Men, samtidig viktig å ha ein bevisst sosial mediestrategi  Ver klar over mulegheitene, så vel som fallgruvene og utfordringane: 1) Unngå et Kun 15% har en strategi el. plan i mannsdominert nett for bruken av sosiale medium 2) unngå rolle og www.vestforsk.no innholdskaos!!
 31. 31. Enkle samankoplingar: Mashup www.vestforsk.no
 32. 32. Enkle samankoplingar: På veg www.vestforsk.no
 33. 33. Enkle samankoplingar: På veg www.vestforsk.no
 34. 34. På veg: Utgangspunkt for nye tenester? Dagens quiz: 1. sp.m. av 5: Kor lang er Sognefjorden? a) 100 km b) 200 km c) 500 km Send svar til 2660 www.vestforsk.no
 35. 35. På veg: Utgangspunkt for nye tenester? Dagens lydbok: Jo Nesbø ”Snømannen” Bestill dagens lydbok -send ’lydbok’ til 2660 www.vestforsk.no
 36. 36. Lag Facebook-gruppe som blir vist i På veg www.vestforsk.no
 37. 37. Eksempel på nye transport-tenester  labs.trafikanten.no www.vestforsk.no
 38. 38. Mobile tenester www.vestforsk.no
 39. 39. Viktige hugsereglar for sosiale medium  Lytt og lær!  Delta (ver til stades, heile tida)  Mål effektar www.vestforsk.no
 40. 40. Takk for meg!  sol@vestforsk.no www.vestforsk.no

×