It-samarbeid i kommunane

791
-1

Published on

Presentasjon for Kommunekonferansen 2007, Sogn og Fjordane

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
791
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

It-samarbeid i kommunane

 1. 1. IT-samarbeid og informasjons- utveksling i Sogn og Fjordane Svein Ølnes, Vestlandsforsking 24.05.2007
 2. 2. Hovudpunkt • Utfordringane • Driftssamarbeid i fylket • Behovet for informasjonsutveksling • Kommunane og Miside • Aktuelle nasjonale initiativ som påverkar informasjonsutvekslinga • Forslag til tiltak
 3. 3. Utfordringane
 4. 4. Presisering av mandatet • Formuleringa ”Programstyret ser at kommunane i fylket vel ulike system-løysingar, også innafor regionar” treng ei avklaring: – På driftssida er det klare økonomiske gevinstar av å samarbeida, noko som i stor grad krev like systemløysingar – For informasjonsutvekslinga er ikkje like systemløysingar ein føresetnad, og bør heller ikkje vera eit mål: • på lenger sikt vil det hindra konkurranse og føra til eit dårlegare og dyrare tilbod til kommunane • det kan vera like problematisk å få til informasjonsutveksling mellom like systemløysingar som ulike • eventuelle systemspesifikke (proprietære) integrasjons- løysingar vil vera negative for kommunane på lang sikt ved at det blir sterkare leverandørbinding
 5. 5. Utfordringar • Informasjonsutveksling mellom – system i den enkelte kommunen – system i ulike kommunar – kommune og fylkeskommune/stat – kommune og Miside (evt. også Altinn) • Paradokset er at det er stort sett like vanskeleg å utveksla data mellom fagsystem i same kommune, på same servar, som mellom system i ulike kommunar. Den største skilnaden er sikkerheits- mekanismane.
 6. 6. Driftssamarbeid • Nordfjord: – vertskommune-modell; alle kommunane har eit IT-driftsapparat og har ansvar for ulike system – godt etablert samarbeid mellom Gloppen, Stryn, Hornindal og Eid; det opprinnelege HEGS-samarbeidet – litt lausare tilknyting for Selje – Bremanger og Vågsøy på sidelinja • men etter kvart samkøyring på systemløysingar som opnar for meir samarbeid om drift
 7. 7. Driftssamarbeid • Sunnfjord: – sentralisert drift i Førde kommune • omfattar 8 kommunar (Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund • Høyanger på veg inn i samarbeidet • Gulen litt innafor og litt utafor • Flora køyrer førebels sitt eige opplegg
 8. 8. Driftssamarbeid • Sogn: – delt i to driftssamarbeid: Nordsida og Sørsida (ÅLAV): • Nordsida (Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster) – sett ut det meste av IT-drifta til fylkeskommunen • ÅLAV (Årdal, Lærdal, Aurland og Vik) – sett ut det meste av drifta til firmaet Agnitio i Årdal – ÅLAV er det einaste kommunesamarbeidet som har ei reell utsetjing av IT-tenester (Outsourcing) ved at driftsansvaret er flytta ut av offentleg sektor
 9. 9. Behovet for informasjonsutveksling • Mellom system i den enkelte kommunen: Stort • Mellom kommunar: Mindre, men aukande (?) – her vil eit auka samarbeid og oppgåvedeling kanskje føra til auka behov, men det viktigaste her er autentisering og tilgang til informasjon på tvers av kommunar (altså innsyn, ikkje datautveksling) • Mellom kommunar og fylke/stat: Mindre, men store mulegheiter for innsparing på dei sakene det gjeld. Lett å realisera gevinstane. • Mellom kommunar og Miside: Lite, men aukande behov. Forventingar om at kommunane tilbyr ressursar gjennom Miside
 10. 10. Kommunane og Miside • Ingen kommunar i Sogn og Fjordane tilbyr elektroniske skjema via Miside – med driftsansvaret for Miside plassert hos Norge.no på Leikanger er det eit dårleg signal • Sogndal kommune (+ resten av nordsida?) er i dialog med Norge.no/Miside om integrasjon • Formelt og teknisk er ACOS som viktigaste portalleverandør i fylket (16 av 26 kommunar) eit hinder – ACOS tilbyr ikkje integrasjon mot Miside enno, i motsetnad til fleire av dei andre store leverandørane – Det må også presiserast at leverandørane (ACOS og andre) alt i dag leverer same funksjonalitet som Miside tilbyr, og også med høgre sikkerheit
 11. 11. Viktige nasjonale initiativ • eKommune 2009 • eNorge 2009 og oppfølginga av stortingsmelding 17/2006 ”Eit informasjonssamfunn for alle” • Fleire Høykom-prosjekt – BEST (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) – EKIT (Det digitale Trøndelag, DDT) – KS’ ”Tjenester på nett” • NOARK-4 Web Services og den kommande NOARK 5-standarden • Miside (særleg sikkerheitsløysingane) • Los (Norge.no)
 12. 12. Forslag til tiltak • Informasjonsutveksling på systemnivå må løysast med nasjonale standardar og leverandørane må pressast til å innarbeida desse – Noark-standarden – Standardisering av skjema og datautveksling frå skjema (KS) – BEST og EKIT (utveksling mellom offentlege verksemder) – Begrepsstandardar: SERES og Los – Tilrådingar frå standardiseringsrådet • Lokale tiltak: – blåsa nytt liv i e-forvaltningsforum under IT-forum • kopla det til eit nytt ressursnettverk for e-forvaltning (VerdIKT har akkurat støtta søknaden til etablering av nettverket) – utnytta Norge.no sin nye og styrka posisjon på IT-sida – få betre innsikt i økonomiske forhold ved dagens driftsløysingar • i tillegg ein bør ein også ta sikte på å samla ”lausgjengarane” som i dag ikkje er med på samarbeid
 13. 13. Slutt på presentasjon Takk! Kontaktinformasjon Svein Ølnes (sol@vestforsk.no) Web: www.vestforsk.no
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×