Leerreflectie svea van_malder_og_7_lko

1,952 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leerreflectie svea van_malder_og_7_lko

 1. 1. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenLeerreflectieTijdens onze module “Breed Observeren” heb ik heel wat bijgeleerd. Zoals je al kanafleiden uit de titel gaat het over observeren, maar ook over meer dan dat. Je komthet allemaal te weten in het volgende verslag. Misschien kan je er zelf nog wat uitleren.Het eerste hoorcollege over “waarneming als menselijk vermogen” heb ik gemistdoordat ik afwezig was. Dit vind ik jammer omdat ik nu al veel achterstand heb metde opdrachten. Die zijn namelijk allemaal al uitgelegd tijdens dit hoorcollege. Ik leerhieruit dat je beter wel ziek naar school kan gaan, tenzij het echt niet anders kan. Jeloopt meteen veel achterstand op.Tijdens de tekstanalyses merk ik echt op dat er veel dezelfde dingen in verschillendeteksten staan. Dit is verwarrend, want het wordt telkens anders omschreven. Je moeteen goed mix maken al deze definities. Dit vind ik best wel moeilijk, maar na vijfteksten leer je dit wel.Tijdens een werkcollege rond eerste indrukken en vooroordelen leer ik wat hetverschil is tussen een vooroordeel en een stereotype. Dit vind ik echt niet makkelijk.Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet(volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Een vooroordeel daarentegen is eenniet op een feit gebaseerde uitspraak of houding. Tijdens ICT leer ik werken met Windows Live Moviemaker. Ik heb hier wel al vangehoord, maar nog nooit mee gewerkt. Een nieuwe wereld gaat voor me open. Iklet goed op en zo kan ik goed overweg met dit programma. Ik leer er ook werkenmet Audacity. Dit is een programma waar je dingen kan inspreken. Je kan dan jeopgenomen tekst over je foto‟s laten spelen. Dit is zeer duidelijk en geeft een mooieffect.In een werkcollege over samenwerken heb ik eigenlijk niets geleerd. Ik weet al hoe jemet personen samenwerkt. Ik heb wel de andere groepsleden een beetje lerenkennen. Dit vond ik wel fijn.Op dinsdagnamiddag gaan we naar een expo ”Gevaarlijk Jong”. Hier zie ik eenfilmpje over kinderen met gedragsproblemen. Zij praten zelf over hun problemen enwat zij vinden van het woord „gedragsproblemen‟. Dit vind ik wel interessant, maarde tentoonstelling beneden vind ik maar niets. Dit heeft geen effect op mij. Uit datfilmpje leerde ik hoe ik al eventueel kan omgaan met kinderen metgedragsproblemen. Het kan namelijk altijd zijn dat je zo een kindje bij je in de klaskrijgt.Tijdens een werkcollege over taal leren we wat de dertien doelen zijn van eenkleuterjuf. Dit vind ik zeer interessant, want ik heb hier nog nooit over gehoord. Dedertien doelen zijn: De KL voert gesprekken met kls,de KL kiest teksten en past ze aanvoor kls, de KL geeft instructies aan kls, de KL formuleert schriftelijke opdrachten voorde kls, de KL geeft een goede uiteenzetting aan de kls, de KL geeft de kls eenschriftelijke evaluatie, de KL leest voor en vertelt aan de kls, de KL voert gesprekkenmet volwassenen, de KL houdt een presentatie (met schriftelijke ondersteuning), deKL schrijft, de KL leest en de KL als lerende.
 2. 2. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenEen minder interessant werkcollege was “documenteren”. Ik denk eigenlijk wel dathet leuk college zou geweest zijn, maar jammer genoeg is er een probleem met delokalen, dus zitten we noodgedwongen allemaal samen. de PowerPoint werkt ookniet helemaal goed daardoor loopt alles een beetje in het honderd.Wat wel een interessant college was, dat was “observatiestrategieën. Hieruit leer ikdat je met zoveel mogelijk subjectiviteit moet waarnemen. Dit wil zeggen dat jeenkel maar mag kijken en dat je je niet mag laten beïnvloeden door je eigengevoelens en/of meningen. Dit is vaak zeer moeilijk, maar ik probeer hier echt op teletten.Tijdens de observatiestage is het best wel moeilijk om je zolang te concentreren opeenzelfde persoon die een handeling uitvoert. Je kijkt er wel naar, maar het valt nietmee om op te schrijven en ondertussen ook nog verder te kijken naar wat dat kindnog doet. Dit zal ik leren na veel oefenen op observeren.Het werkcollege over feedback geven en feedback krijgen vind ik ook nog welboeiend. Aan de hand van een spelletje leren we mekaar feedback geven, maarook feedback accepteren. Feedback geven doe je door met drie dingen rekeningte houden: eerst meldt je wat je opmerkt, dan zeg je welk effect het op jou en heeften ten slotte zeg je hoe je je daar bij voelt. Dit is niet zo makkelijk en je moet erovernadenken. Het komt wel van pas en ik ben blij dat ik het geleerd heb.Gedurende het werkcollege over taal heb ik echt niets bijgeleerd. We moeten enkelonze observatie van onze observatiedag uitschrijven. Hier vind ik niets aan.Het programma Windows Live Moviemaker ga ik zeker en vast eens uitproberen inde kleuterklas. Dit is een makkelijk en duidelijk programma om filmpjes te maken.Ook ga ik zeker en vast Audacity nog een gebruiken. Dit sluit perfect aan bij hetandere programma. Een combinatie van die twee is uitstekend om zelf een filmpje inmekaar te steken voor kleuters.Het werkcollege over feedback komt zeker en vast ook nog van pas. Dit zal ikmisschien niet echt gebruiken tijdens mijn stage, maar het is wel handig voor later.Als je dan zelf een stagiair hebt, dan kan je die tenminste op een correcte manierrespons geven.De dertien doelen voor een juf komen ook zeker nog van pas. Je moet deze immersnastreven om een goede en correcte kleuterjuf te zijn/worden.Het documentaire over de gedragsproblemen bij kinderen ga ik zeker ook nog eensgebruiken. Je kan hier belangrijke informatie uithalen om met kinderen met dieproblemen te leren omgaan.Tijdens mijn stage ga ik proberen om zo weinig mogelijk vooroordelen te gebruiken.Ieder kind is immers uniek. Als je dan vooroordelen hebt, dan krijgt die kleuter geeneerlijke kans en dan is het moeilijk om op een goed blaadje te komen bij de juf.Dit zal ik waarschijnlijk minder nodig hebben op stage, maar ik wil het wel gebruikenin het dagelijkse leven: teksten. Wanneer ik verschillende teksten geef overeenzelfde onderwerp dan ga ik mijn best doen om de teksten zo weinig mogelijk telaten overlappen. Dit om zoveel mogelijk verwarring te voorkomen.
 3. 3. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenBijlage:Je gebruikt dit observatieformulier om eenzelfde leerling gedurende tweeverschillende lessen te observeren. Gebruik telkens een nieuw formulier per les.Deel 1: algemene gegevensNAAM OBSERVATOR Svea Van MalderDATUM 10/11/2011 Basisschool van hetSCHOOL gemeenschapsonderwijs Neder-over-HeembeekCONTEXT (klassikaleles/feest/uitstap/hoekenwerk/contractw schilderactiviteiterk,…)KLAS: 3 KKKenmerken van de observatie Gesloten observatieDoel van de observatie: gedrag van de Gedrag van de kleuterskleuters/leerlingen in de klasDeel 2: observatiegegevensOmgang met anderen in de groep Trek een streepje Totaal wanneer je dit gedrag observeertMaakt contact met de IIIII IIIII IIIII III 18anderen (praten,luisteren, kijken, fysiekcontact, oogcontact…)Maakt geen contact IIII 4met de anderen(praten, luisteren, kijken,fysiek contact,oogcontact…)Neemt initiatief IIII 4Volgt initiatief II 2ParticipeertGebruikt verbaal/fysiekgeweldHoudt zich aan II 2
 4. 4. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenafsprakenLaat zich verbeteren I 1Andere:Andere:Andere:Andere:Gevoelens- Duid aan op een schaal van 1 tot 5:1: het gedrag doet zich nooit voor; 5: het gedrag doet zich altijd voor- Geef 2 concrete voorbeelden van geobserveerd gedrag 1 2 3 4 5 Geef 2 concrete voorbeelden die dit gedrag illustrerenHeeft inbreng x Neemt een grote tak. Neemt zelf zijn verf.Uit zijn/haar gevoel xLeeft zich in in een xemotieDurft voor zichzelf x Iemand neemt iets af, hij neemt dit terugopkomen af. Een kind neemt zijn penseel af, hij zegt dit aan de juf.Andere:Andere:Andere:Andere:Reactie op fouten of problemen met de leerstof- Duid aan op een schaal van 1 tot 5:1: het gedrag doet zich nooit voor; 5: het gedrag doet zich altijd voor- Geef 2 concrete voorbeelden van geobserveerd gedrag 1 2 3 4 5 Geef 2 concrete voorbeelden die dit gedrag illustrerenAccepteert x Juf zegt dat de tak te groot is, hij kniptfeedback/kritiek hem kleiner. Dan zijn zijn takjes te klein, hij neemt weer grotere takjes.Zoekt naar x Hij kan zijn tak niet breken, hij knipt deoplossingen tak. Hij heeft geen penseel, hij zoekt een penseel.Vraagt hulp aan de Xjuf/meesterVraagt hulp aan XklasgenootKijkt rond XSpeelt met/doet iets xanders dan de Sopdracht
 5. 5. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenAndere:Andere:Andere:Je gebruikt dit observatieformulier om eenzelfde leerling gedurende tweeverschillende lessen te observeren. Gebruik telkens een nieuw formulier per les.Deel 1: algemene gegevensNAAM OBSERVATOR Svea Van MalderDATUM 10/11/2011 Basisschool van hetSCHOOL gemeenschapsonderwijs Neder-over-HeembeekCONTEXT (klassikaleles/feest/uitstap/hoekenwerk/contractw Hoekenwerk (poppenhoek)erk,…)KLAS: 3 KKKenmerken van de observatie Gesloten observatieDoel van de observatie: gedrag van de Gedrag van de kleuterskleuters/leerlingen in de klasDeel 2: observatiegegevensOmgang met anderen in de groep Trek een streepje Totaal wanneer je dit gedrag observeertMaakt contact met de IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II 27anderen (praten,luisteren, kijken, fysiekcontact, oogcontact…)Maakt geen contact III 3met de anderen(praten, luisteren, kijken,fysiek contact,oogcontact…)Neemt initiatief IIIII IIIII 10Volgt initiatief II 2ParticipeertGebruikt verbaal/fysiek I 1
 6. 6. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzengeweldHoudt zich aan I 1afsprakenLaat zich verbeterenAndere:Andere:Andere:Andere:Gevoelens- Duid aan op een schaal van 1 tot 5:1: het gedrag doet zich nooit voor; 5: het gedrag doet zich altijd voor- Geef 2 concrete voorbeelden van geobserveerd gedrag 1 2 3 4 5 Geef 2 concrete voorbeelden die dit gedrag illustrerenHeeft inbreng XUit zijn/haar gevoel x Ze toont wanneer ze boos is. Ze huilt.Leeft zich in in een x Ze speelt mama. Ze speelt winkeltje.emotieDurft voor zichzelf x Ze zegt het wanneer iemand ietsopkomen afneemt. Ze duwde een kind toen dat iets afnam.Andere:Andere:Andere:Andere:Reactie op fouten of problemen met de leerstof- Duid aan op een schaal van 1 tot 5:1: het gedrag doet zich nooit voor; 5: het gedrag doet zich altijd voor- Geef 2 concrete voorbeelden van geobserveerd gedrag 1 2 3 4 5 Geef 2 concrete voorbeelden die dit gedrag illustrerenAccepteert Xfeedback/kritiekZoekt naar XoplossingenVraagt hulp aan de Xjuf/meesterVraagt hulp aan XklasgenootKijkt rond XSpeelt met/doet iets xanders dan deopdrachtAndere:
 7. 7. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenAndere:Andere:Je gebruikt dit observatieformulier om eenzelfde leerling gedurende tweeverschillende momenten te observeren: bv. een spelmoment in de klas en tijdenseen speeltijd of tijdens twee verschillende speeltijden indien er geen spelmoment inde klas is.Deel 1: algemene gegevensNAAM OBSERVATOR Svea Van MalderDATUM 10/11/2011 Basisschool van hetSCHOOL Gemeenschapsonderwijs Neder-over-HeembeekCONTEXT (klassikale Speeltijd/hoekenwerkles/feest/uitstap/hoekenwerk/contractwerk,…)KLAS: 3 KKKenmerken van de observatie: Open observatieDoel van de observatie:- spelgedrag van de kleuters/leerlingen Kijken naar het spelgedrag van- patroon van initiatief nemen en volgen in het kleuters.samenspel van kleuters/leerlingen
 8. 8. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenDeel 2: observatiegegevensSpelgedrag van een kleuter/leerling tijdens een speeltijd(Ga met de leerlingen mee naar de speelplaats en maak contact met dekleuters/de leerlingen. Je observeert hun gedrag ondertussen en noteert jeobservaties in deze tabel)Twee meisjes zitten op de wip. Ze roepen: “sneller, sneller”. Ze lachen en roepen: “jufSvea!”. Een meisje hangt aan een ijzeren buis en ze springt eraf, ze lacht. Ze gaataan het klimrek hangen. Ze roept: “juf, kijk!”. Ze doet één been weg van het klimrek.Drie jongens zijn met de step aan het rijde, ondertussen eten ze hun koekje op. Eenmeisje fietst en ondertussen lacht ze. Een ander meisje komt naast mij zitten. Zevraagt of ik haar haarband wil aandoen. Twee meisjes zijn aan het spelen, het enemeisje legt bij de andere een blaadje op haar hoofd. Een meisje valt, ze huilt enwrijft over haar knie. Een jongen rijdt met zijn step en valt. Hij staat op en rijdt verder.Vijf kinderen zijn aan het potten wie de tikker is. Een jongen is aan het fietsen. Hij belten hij lacht. Hij zwaait naar een ander kindje en fietst de hele speelplaats rond. Erspelen twee jongens Harry Potter. Ze gebruiken een takje al toverstok. Een meisjekomt naar mij en zegt: “juf ik heb pijn”. Wanneer ik erover wrijf moet ze lachen. Tweemeisjes maken bij mekaar staartjes. Daarnaast doet een jongen zijn linkerbeenomhoog, dan zijn rechterbeen. Een jongen valt met zijn loopfiets en zijn stuur staatscheef. Hij vraag aan Evelien om het recht te zetten. Een meisje komt 3 maal haarelfje tonen. De bel gaat, alle kinderen gaan naar hun rij.
 9. 9. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenSpelgedrag van een kleuter/leerling tijdens een spelmoment in de klas: patroon van initiatief nemen en volgen in het samenspel(of een andere speeltijd indien er geen spelmoment in de klas is)Omschrijf kort het spel.Wanneer wordt het spel gespeeld?In het bos (poppenhoek)→ na de speeltijdDuid hieronder aan welke categorieën van gedrag je achtereenvolgens ziet bij dekleuter of leerling tijdens het spel.Iedere categorie heeft een code.Je vult een code in wanneer je een ander gedrag bij de kleuter/leerling observeert.Vul in de witte hokjes van de kolom ‘Tijd’ het tijdstip in.Categorieën:I = neemt initiatiefV = volgt initiatief van een anderT = gaat tegen initiatief in van een anderB = stelt zich buiten het spelC = wordt door een ander gecorrigeerdS = vertoont storend gedrag CODE Tijd i 11u25 S C I V i 11u32 T S B
 10. 10. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenInleidingHet doen en laten van kinderen in het basisonderwijs laat zich opsplitsen inverschillende wijzen van interageren binnen de school. We kunnen drieinteractiewijzen onderscheiden: de kind-interactiewijze, de leerling-interactiewijze ende jongeren-interactiewijze. - De kind-interactiewijze is de manier van met elkaar omgaan die kinderen en jongeren ontwikkeld hebben in hun familierelaties. In de kind-interactiewijze gaan kinderen en jongeren met elkaar om zoals ze doorgaans omgaan met hun broers, zussen, ouders, … Deze interactiewijze verwijst dus ook naar de „thuis‟cultuur. - De leerling-interactiewijze verwijst naar de interactie die kinderen en jongeren ontwikkelen in de school wanneer ze zich opstellen als leerling binnen de school. Je zou kunnen zeggen dat deze interactiewijze verwijst naar de „school‟cultuur. - De jongeren-interactiewijze is de manier van interageren die kinderen en jongeren onder elkaar gebruiken als leeftijdsgenoten. Ze verwijst naar wat meestal benoemd wordt als „jeugdsubcultuur‟.Je observeert de interactiewijzen van de leerlingen gedurende een les, tijdens eenovergangsmoment (Bv. in de gang, op weg naar de refter, …) en tijdens een kortespeeltijd.Deel 1: algemene gegevensNAAM OBSERVATOR Svea Van MalderDATUM 10/11/2011 Basisschool van hetSCHOOL Gemeenschapsonderwijs Neder-over-HeembeekCONTEXT (klassikaleles/feest/uitstap/hoekenwerk/contractw Hoekenwerk/speeltijderk,…)KLAS: 3 KKKenmerken van de observatie Gesloten observatie
 11. 11. Module Breed ObserverenObservatieformulier: interactiewijzenDoel van de observatie: Kijken naar het gedrag van kinderenDeel 2: observatiegegevensInteractiewijzen- Duid aan op een schaal van 1 tot 5:1: het gedrag doet zich nooit voor; 5: het gedrag doet zich altijd voor- Geef concrete voorbeelden van geobserveerd gedrag 1 2 3 4 5 Geef concrete voorbeelden die dit gedrag illustrerenKind-interactiewijze x Twee meisjes liepen arm in arm.Leerling- xinteractiewijzeJongeren- Twee jongens hadden hun armen rond xinteractiewijze mekaar geslagen.
 12. 12. Svea Van Malder 1LKO

×