Nieuwsflits augustus-2011-nr 3-schaap

309 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsflits augustus-2011-nr 3-schaap

  1. 1. Jaargang 17, augustus 2011 3 • Zuinige auto’s worden duurder • Alternatief voor rittenregistratie bij bestelauto op komst • Leg uw alimentatieverplichtingen schriftelijk vast • Inwerkingtreding BTW-verhoging voor podiumkunsten • Attentiepunt voor samenwoners die korter dan 5 jaar samenwonen • Korten op de kinderopvang(toeslag) • Overgangsregeling voor 6%-tarief voor renovatiewerkzaamheden aan uw woning • Geen giftenaftrek bij gedwongen afzien van vrijwilligersvergoeding • Kleine banenregeling in 2012 van de baan • Let op bij ontslag na einde deeltijd-WW • Aanpassen verlofregistratiesystemen door komst nieuwe vakantieregels • Verhoging wettelijke rente voor consumententransacties • Bezuinigingen in de kindregelingen en het kindgebonden budget • Verklaring van geen bezwaar niet meer nodig voor oprichting BVCorrespondentie-adres: Postbus 68 - 3750 GB BunschotenBezoekadres: Dieselweg 6 - Ind. terrein ‘De Kronkels’ - 3752 LB BunschotenTel. (033) 299 69 55 - Fax (033) 299 69 57 - www.schaap-vandijk.nl
  2. 2. NIEUWSFLITSZuinige auto’s worden duurderOp allerlei terreinen zijn inmiddels afgeschaft, zowel voor nieuwe als bestaande benzine voorlopig toch niet doorgaat en datbezuinigingsmaatregelen aangekondigd. personenauto’s. Tot 2014 blijven de huidige het kabinet het Eurovignet wil afschaffen.In de Autobrief zijn de maatregelen CO2-grenzen (benzine 110 gram per km/bekendgemaakt die het kabinet in het diesel 95 gram per km) van kracht. TotBelastingplan 2012 wil voorstellen op het 2016 geldt nog wel een vrijstelling voorgebied van het gebruik van met name de personenauto’s met een CO2-uitstoot vanzuinige en zeer zuinige auto. Zo wordt ten niet meer dan 50 gram per km.eerste voorgesteld om vanaf 1 juli 2012 Vanaf 1 juli 2012 tot en met 2015 wordentot met 2015 de grenzen van CO2-uitstoot de BPM-CO2-grenzen stapsgewijze verlaagd,voor de bijtelling wegens privégebruik van waarbij de benzine- en dieselgrenzenzeer zuinige (14%) en zuinige (20%) auto’s naar elkaar toegroeien tot gelijke waardenstapsgewijs naar beneden bij te stellen. in 2015. Op 1 juli 2012 vervangt eenMomenteel geldt voor zeer zuinige auto’s een CO2-gerelateerde toeslag de huidige vastevrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting dieseltoeslag.(MRB) en de BPM. Op 1 januari 2014 Goed nieuws is dat de voorgenomenwordt deze vrijstelling voor de MRB verhoging van de accijnzen op diesel enAlternatief voor rittenregistratie Leg uw alimentatie-bij bestelauto op komst verplichtingenDe rittenregistratie die nodig is om geen voor de groep bestelautorijders die debijtelling wegens privégebruik van debestelauto te krijgen, roept al jaren veel bestelauto van de zaak niet privé gebruikt en die nu geen beroep kan of wil doen op schriftelijk vastergernis op. Het kabinet wil daar iets de bestaande bijzondere regelingen, zoals De alimentatie die u aan uw ex-partneraan doen en verkent momenteel met het het verbod op privégebruik of het niet betaalt, is in beginsel een aftrekbarebedrijfsleven welke alternatieven haalbaar buiten werktijd gebruiken van de bestelauto onderhoudsverplichting voor dezijn. Het meest concrete alternatief is de (de bestelauto achter het hek). Het verschil inkomstenbelasting. Dat geldt ookinvoering van een ‘verklaring uitsluitend met de ‘verklaring geen privégebruik’ is ingeval u de alimentatie in een keerzakelijk gebruik’. Dit alternatief zou al op dat achteraf door de werknemer geen heeft afgekocht. Bij uw ex-partner is1 januari 2012 in werking kunnen treden. tegenbewijs hoeft te worden geleverd, dat de alimentatie dan in beginsel belast.De regeling van een ‘verklaring uitsluitend hij/zij minder dan 500 km privé heeft De onderhoudsverplichting tegenover uwzakelijk gebruik’ werkt als volgt. Vooraf gereden. ex-partner moet u dan wel aannemelijkgeven u en uw werknemer een gezamenlijk Er worden ook nog andere alternatieven kunnen maken. Als u die afspraken nietverklaring af dat de bestelauto uitsluitend afgewogen. Het is nog niet duidelijk welk schriftelijk heeft vastliggen, wordt dat ergzakelijk wordt gebruikt. Toezicht kan alternatief het precies gaat worden. Zodra lastig. Onlangs heeft de belastingrechterplaatsvinden met behulp van camerabeelden. dat bekend is, informeren wij u hierover. in verschillende zaken de aftrekDeze mogelijkheid kan een oplossing bieden geweigerd, omdat de belastingplichtige geen bewijsstukken kon overleggen, waaruit de onderhoudsverplichtingInwerkingtreding BTW-verhoging bleek. In de ene zaak was in de beschikking van de rechtbank, waarbijvoor podiumkunsten het huwelijk was ontbonden, alleen een onderhoudsverplichting tegenoverOp 1 juli jl. is de BTW-verhoging op het vallen nog onder het verlaagd BTW-tarief de minderjarige kinderen opgenomen.verlenen van toegang tot muziek- en van 6%. Dat geldt ook voor kaartjes die ná Verder bleek de onderhoudsverplichtingtoneeluitvoeringen (bijvoorbeeld opera’s, 1 januari 2011 zijn verkocht voor ook niet uit het echtscheidingsconvenant.operettes, dansvoorstellingen of musicals) voorstellingen die vóór 1 juli 2011 In een andere zaak werd eveneensen lezingen en optredens door uitvoerende plaatsvonden. Kaartjes die na 1 januari 2011 de aftrek geweigerd, omdat dekunstenaars in werking getreden. Kaartjes zijn verkocht voor voorstellingen die op of na belastingplichtige niet aan zijn bewijslastvoor voorstellingen die in 2011 plaatsvinden, 1 juli 2011 plaatsvinden, vallen daarentegen kon voldoen. In die zaak hadden demaar al vóór 1 januari 2011 zijn verkocht, onder het normale BTW-tarief van 19%. ex-partners mondeling afgesproken dat de man vanaf het moment dat zij apart gingen wonen, zou bijdragen in het levensonderhoud van de vrouw. Hij kon echter onvoldoende aannemelijk maken dat deze betalingen moesten worden aangemerkt als een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. De boodschap moge duidelijk zijn: leg alimentatieverplichtingen schriftelijk vast en omschrijf duidelijk wat is afgesproken. 2
  3. 3. NIEUWSFLITSAttentiepunt voor samenwoners die Korten op de kinder- opvang(toeslag)korter dan 5 jaar samenwonen U gaat volgend jaar als ouders/verzorgersWoont u korter dan 5 jaar samen zonder is anders. Samenwoners die in 2011 op zeer waarschijnlijk meer bijdragen aaneen notarieel samenlevingscontract, maar het moment van overlijden korter dan 5 de kosten van kinderopvang. Daartoe wilstaat u wel samen bij de basisadministratie jaar samenwonen en nog geen notarieel het kabinet de ouderbijdrage met 16,25%van uw gemeente op hetzelfde adres samenlevingscontract hebben gesloten en verhogen en onafhankelijk van het inkomeningeschreven, dan is het volgende voor dat dan dus ook niet meer kunnen doen, een vaste bijdrage van ongeveer € 15u van belang. U en uw partner moeten zijn in 2011 geen fiscale partners voor de per maand invoeren. De kinderopvang en dein beginsel gedurende een periode van SW van elkaar. De achterblijvende partner kinderopvangtoeslag worden bovendien voor6 maanden (erfbelasting) respectievelijk loopt dan dus de partnervrijstelling en de minder ouders toegankelijk door de volgende2 jaar (schenkbelasting) een notarieel lage tarieven van tariefgroep 1 (10 en/of maatregelen:samenlevingscontract (met wederzijdse 20%) mis. Het is daarom toch verstandig • Alleen nog kinderopvangtoeslag voorzorgplicht) met elkaar hebben gesloten om om niet te wachten met het sluiten van gewerkte uren van de minstwerkendefiscaal partner voor de SW te kunnen zijn. een notarieel samenlevingscontract tot het ouder/verzorger;Op grond van een overgangsregel heeft u einde van het jaar. • Afschaffing van de mogelijkheid omdaarvoor nog heel 2011 de tijd. U wordt achteraf met terugwerkende krachtdan geacht al tenminste 6 maanden (of 2 Let op: alsnog kinderopvangtoeslag aan tejaar) een notarieel samenlevingscontract Samenwoners moeten elkaar altijd in een vragen. Alleen de kosten die één maandte hebben, ongeacht de datum waarop de testament benoemen tot erfgenaam, willen vóór de aanvraagdatum zijn gemaakt,notariële akte in 2011 is gepasseerd. Dit zij van elkaar kunnen erven. Als dat niet komen daarvoor nog in aanmerking;wekt de indruk dat u zonder risico tot eind is gebeurd, dan hebben zij geen baat bij • Ouders die geen andere inkomsten hebben2011 kan wachten met het sluiten van dit de partnervrijstelling en de lage tarieven dan inkomsten uit gastouderopvang,samenlevingscontract. De werkelijkheid in tariefgroep 1. kunnen geen gebruik meer maken van de kinderopvangtoeslag; • De verplichting bij de vraagouder om de gastouder binnen 2 maanden te betalen;Overgangsregeling voor 6%-tarief voor • Het maximumaantal te declareren uren van 230 wordt in plaats van per maand,renovatiewerkzaamheden aan uw woning per kind, per opvangsoort (buitenschoolse opvang of gastouderopvang) gewijzigdSinds 1 oktober 2010 is een tijdelijke nog door tot 1 oktober 2011. De verlenging in per maand, per kind voor allestimuleringsmaatregel van kracht, waarbij is alleen bedoeld voor de werkzaamheden die opvangsoorten samen;het BTW-tarief voor de arbeidskosten (dus vóór 1 juli 2011 zijn aangevangen en vóór • Het versneld afbouwen van deniet de materialen) bij renovatie en herstel 1 oktober 2011 zijn afgerond. Dit laatste is het kinderopvangtoeslag van 82% naarvan woningen ouder dan 2 jaar is verlaagd geval als de oplevering heeft plaatsgevonden 58,2% voor het tweede en volgendevan 19 naar 6%. Het verlaagd BTW-tarief en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. kind voor de hoogste inkomens (vanafzou uitsluitend van toepassing zijn op de U kunt dit aantonen door aan te sluiten bij ongeveer € 130.000);renovatie- en herstelwerkzaamheden die op de werkenadministratie. Het overleggen van • Geen indexatie van de maximum-of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 alleen een gesloten overeenkomst voor de uurtarieven voor kinderopvang in 2012;zouden zijn afgerond. Toch loopt de regeling werkzaamheden is hiervoor niet voldoende. • Vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor het eerste kind van ouders met de hoogste inkomens;Geen giftenaftrek bij • Aanscherping van de controle van aanvragen van kinderopvangtoeslag; • Verplichte voorlichting door degedwongen afzien van kinderopvanginstelling over kinderopvanguren die wel en niet voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking devrijwilligersvergoeding komen; • Verhoging van de boetes bij fraude en oneigenlijk gebruik tot 100% van hetU kunt de giften aan goede doelen onder onbelaste vrijwilligersvergoeding was fraudebedrag;voorwaarden in aftrek brengen op uw toegekend. De vrijwilliger stortte de • Introductie in 2013 van een boete voorinkomen in box 1. Dat geldt ook als u als vergoeding vervolgens weer terug aan ouders die een verlaging van het aantalvrijwilliger voor een dergelijke instelling de anbi (een stichting). Uit de notulen opvanguren niet doorgeven aan dekosten maakt die u niet declareert of van de vergadering van de anbi blijkt Belastingdienst.als u recht op een vergoeding heeft, dat de vrijwilligers geacht worden demaar daarvan vrijwillig afziet. Ingeval vergoeding niet te accepteren en terugu op voorhand wordt geacht af te zien te storten. Onder die omstandigheid isvan de vrijwilligersvergoeding, heeft u er geen sprake van een reële vergoeding,echter geen recht op giftenaftrek. Dat waarvan op vrijwillige basis afstand wordtheeft de belastingrechter beslist in de gedaan. De vrijwilliger kon de gemistezaak van een vrijwilliger aan wie door vergoeding niet in mindering brengen opeen algemeen nut beogende instelling zijn inkomen in box 1.(anbi) aan het einde van het jaar een 3
  4. 4. NIEUWSFLITSKleine banenregeling in Let op bij ontslag na einde2012 van de baan deeltijd-WWSinds 1 januari 2010 is de zogenoemde meer verlengd. Uit een evaluatie van Uiterlijk op 1 juli jl. is de regeling‘kleine banenregeling’ van kracht. U hoeft de regeling blijkt dat er na invoering voor deeltijd-WW geëindigd. Sindsdienvoor jongeren tot 23 jaar met een kleine niet meer werkloze jongeren een baan moeten de werknemers die op grond vanbaan geen premies werknemers- hebben gevonden. Daarnaast blijkt uit het de deeltijd-WW een uitkering kregen,verzekeringen en geen inkomens- onderzoek dat minder dan de helft van weer hun oorspronkelijk aantal urenafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet de werkgevers de regeling kent, van wie werken en u moet hen daarvoor weer(ZVW) af te dragen. Van een kleine baan slechts 8% door de regeling meer jongeren het volledige loon betalen. Als u nais sprake als de jonge werknemer minder in dienst heeft genomen. Ongeveer 6% afloop van deze periode nog steedsloon ontvangt dan de voor zijn of haar geeft aan dat minder personeel ouder dan met een tekort aan opdrachten wordtleeftijd bepaalde loongrens. De loongrens 22 jaar is aangenomen. Bovendien is meer geconfronteerd en met werknemers metvarieert van € 275 per maand voor een dan 90% van de werkende jongeren tot een teveel aan beschikbare werkuren, dan18-jarige tot € 600 per maand voor een 23 jaar scholier of student en die vallen kunt u hen niet zomaar zonder gevolgen22-jarige. U kunt alleen dit jaar nog van feitelijk niet onder de doelgroep van de alsnog ontslaan. U mag de werknemersde kleine banenregeling profiteren, want regeling. namelijk niet binnen 13 weken na afloopde regeling wordt na 1 januari 2012 niet van de deeltijd-WW ontslaan. Als u dat wel doet, moet u de aan uw werknemers uitbetaalde deeltijd-WW aan het UWVAanpassen verlofregistratiesystemen terugbetalen. Houd die termijn dus in de gaten!door komst nieuwe vakantieregels Verhoging wettelijkeVanaf 1 januari 2012 wordt de huidige bovenwettelijke vakantiedagen, waarvoor rente voor consumenten-vervaltermijn van 5 jaar voor de opname de verjaringstermijn van 5 jaar blijftvan het wettelijk minimumaantal gelden. Het verschil tussen wettelijke transactiesvakantiedagen ingekort tot het opbouwjaar minimumvakantiedagen (met enerzijds Sinds 1 januari 2010 bedroeg de wettelijkeen de 6 daaropvolgende maanden. De eerste een verjaringstermijn van 5 jaar en rente voor consumententransacties 3%.vervaldatum voor deze vakantiedagen is anderzijds een vervaltermijn van Daarin is verandering gekomen, wantdus 1 juli 2013. 6 maanden na het opbouwjaar) en de sinds 1 juli 2011 is de rente tot 4%Voor de bovenwettelijke vakantiedagen bovenwettelijke vakantiedagen moet in verhoogd. De hogere wettelijke rente voorblijft de bestaande verjaringstermijn van uw administratie zichtbaar zijn. U zult handelstransacties bedraagt sinds 1 juli5 jaar van kracht. Vanaf 1 januari 2012 dus uw verlofadministratie hierop moeten 2009 8% en blijft voorlopig ongewijzigd.kunnen vakantiedagen dus op verschillende aanpassen.momenten komen te vervallen. Voor zovervakantiedagen zijn opgebouwd onder de Verklaring van geenhuidige regelgeving geldt voor zowel de bezwaar niet meer nodigminimumvakantiedagen als de (eventuele)bovenwettelijke vakantiedagen een voor oprichting BVverjaringstermijn van 5 jaar. Die termijn Sinds 1 juli jl. heeft u geen verklaringloopt door als de nieuwe vakantieregels van geen bezwaar van het Ministerie vanop 1 januari 2012 worden ingevoerd. Uw Justitie en Veiligheid meer nodig voorwerknemers bouwen vanaf dat moment de oprichting van een BV of NV en eende nieuwe minimumvakantiedagen op statutenwijziging (bijvoorbeeld voor eenmet een vervaltermijn van 6 maanden fusie of splitsing). Sindsdien is namelijkna het opbouwjaar en (eventueel) de Wet controle op rechtspersonen in werking getreden, waarbij de verklaring van geen bezwaar door een systeemBezuinigingen in de kindregelingen van doorlopende controle is vervangen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitieen het kindgebonden budget houdt dan door middel van risicoprofielen een doorlopend toezicht op oneigenlijk gebruik van een besloten vennootschap,Het kabinet gaat bezuinigen in de overdracht van de algemene heffingskorting maar ook van stichtingen en verenigingenkindregelingen en het kindgebonden voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar, met rechtsbevoegdheid en bepaalde anderebudget. De 12 kindregelingen die er gefaseerd worden afgeschaft. rechtspersonen. Hierdoor worden allemomenteel zijn, worden beperkt. Zo Het kindgebonden budget wordt in 2012 wijzigingen, zoals aandelenoverdrachtenworden de kindertoeslag in box 3 (in 2011: tot 2 kinderen beperkt en vanaf 2013 en bestuurswisselingen geregistreerd. Nietextra heffingsvrij vermogen van € 2.779 afgeschaft voor mensen met meer dan alleen het Ministerie van Veiligheid enper kind) en de ouderschapsverlofkorting € 100.000 vermogen. Verder wordt de Justitie houdt dit doorlopende toezicht,in 2013 afgeschaft. Verder moeten tussen verhoging van de bedragen in 2011 niet maar ook instanties als het AFM, de2012 en 2015 de aftrek van kosten voor voortgezet en vindt tussen 2012 en 2015 Nederlandse Bank, de politie, het Openbaarlevensonderhoud van kinderen en de geen inflatiecorrectie plaats. Ministerie en de Belastingdienst. 4

×