Curriculum Vitae mw C.S. (Suzie) Ziener

2,650
-1

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,650
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curriculum Vitae mw C.S. (Suzie) Ziener

  1. 1. Suzie Ziener CURRICULUM VITAEeks Tramstraat 30 Eindhoven 040-2457851 06-52661400 @suzieismijnnaam suzie.ziener@summacollege.nl 19 juli 1967ProfielIk ben een intelligent, enthousiast en getalenteerd persoon en ik heb veel te bieden. Mijn kracht ligtmet name op het gebied van goed inzichtelijk maken van complexe vraagstukken, het geven vanadvies en het beslechten van weerstanden. Door mijn hoge intelligentie en mijn sterke analytischevermogen weet ik snel tot de kern van de zaak door te dringen. Ik toon daarbij creativiteit enoplossend vermogen. Ik ben flexibel en gericht op vernieuwing maar verlies daarbij de praktischebenadering niet uit het oog. Ik werk daarbij snel en nauwkeurig. Ik ben gevoelig voor de belangen vande klant. Ik ben prettig in de omgang, enthousiast en weet met weerstanden om te gaan. In deadviserende rol ben ik daardoor zeer effectief bezig. Mijn profiel is ook vastgesteld in een assessmentonderzoek.Onderscheidende kwaliteiten  hoge intelligentie en analytisch vermogen: mijn IQ is 142  doorzettingsvermogen: ik heb de rechtenstudie afgerond naast een leidinggevende functie op het Summa College, een druk gezin en een recent moederschap  snel en goed inwerken in een complexe problematiek  goede sociale vaardigheden: ik heb meer als 10 jaar leidinggevende ervaring, een rijk sociaal leven en vervul een coachende rol  collegiaal  netwerker  zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden  levenservaring en brede zakelijke kennis en ervaring  creatief, initiatiefrijk en enthousiast  ik ben zeer loyaal naar mijn werkgever, werk graag hard en doe dit met passieKennis, vaardigheden en scholingIk heb een universitair denk- en werkniveau door onder andere mijn rechten studie aan de Universiteitvan Tilburg. Ik heb de bachelor fiscaal - en Nederlands recht gevolgd en ben momenteel in deafrondende fase van de master opleiding Law & Technology. Voor deze master heb ik alle vakkenvoldoende afgesloten en ik ben nu bezig met de afronding van mijn doctoraalscriptie (planning mei2013 af studeren). In deze studie heb ik excellente resultaten behaald. Ik behaalde onder andere voor
  2. 2. de oefenrechtbank een 9 en voor mijn thesis fiscaal recht ook een 9; beide cijfers waren de hoogste van mijn leergang. Ik heb een brede belangstelling en een zeer pro-actieve houding en dit weerspiegelt zich onder andere in de opleidingen die ik heb gevolgd. Ik heb bijvoorbeeld de volgende opleidingen met succes afgerond: de cursus opleiden en begeleiden in de beroepspraktijkvorming, fotografieopleiding, de HOW training, training didactische vaardigheden, workshop flipping the classroom, workshop maken van een vlog (video weblog), opleiding persoonlijk begeleider, diverse schrijftrainingen en de opleiding voor rekendocenten van het CINOP. Daarnaast ben ik geschoold als dialoogleider (zowel de beginners als de gevorderden training). Door diverse ICT trainingen ben ik ook zeer ICT vaardig. Ter vakmatige verbreding heb ik 2 vakken van de propedeuse opleiding Psychologie en 2 van de propedeuse opleiding Economie gevolgd. Werkervaring Ik werk sinds 1990 bij het Summa College en diens rechtsvoorgangers. Daar heb ik diverse functies vervuld. Ik ken daardoor de organisatie van Summa College heel goed en vanuit diverse invalshoeken. Momenteel ben ik werkzaam als beheerder van de Open Leercentra en mediatheken van zes scholen, gevestigd op drie locaties. Ik geef daarbij operationele, dagelijkse leiding aan mijn team en stuur mijn medewerkers aan. Ik zorg daarbij voor het instrueren, stimuleren, begeleiden en coachen van mijn medewerkers en draag zorg voor een optimale informatievoorziening naar mijn medewerkers. Met de individuele medewerkers maak ik afspraken over de te behalen resultaten en ik voer o.a. functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ik geef sturing aan de werkprocessen, delegeer taken en verantwoordelijkheden en bewaak de kwaliteit van de geleverde diensten. Ik stel prioriteiten en stel operationele werkplanningen op. Daarbij zorg ik voor een goed werkklimaat. Ik draag zorg voor een adequate inzet van middelen en manage dat de afgesproken doelstellingen worden behaald. Ik stem producten en diensten zelfstandig af en adviseer het management. Hiervoor stel ik jaarplannen, beleidsplannen en begrotingen op. Ik heb er plezier in om adviezen zo scherp mogelijk te formuleren en complexe zaken kort en simpel uit te leggen. Ik stem de vraag naar producten en diensten zelfstandig af met de onderwijsteams. Hierbij hanteer ik een flexibele en proactieve service voor de gebruikers en stel voortdurend vast of diensten en services naar tevredenheid zijn geleverd. Op knelpunten en nieuwe vragen wordt door mij snel geanticipeerd. Ik ben nadrukkelijk bezig met de cultuurgedachtes binnen onze scholen en maak ik deel van de cultuurgroep van mijn scholen die de missie heeft de cultuurgedachtes van onze scholen levend te houden. Ik heb een grote kennis op het gebied van en communicatie met behulp van ICT. Ik heb een proactieve en innovatieve houding en ik draag actief bij aan de ontwikkeling van informatievaardigheden bij studenten en docenten door het verzorgen van trainingen en ondersteuning bij het zoekproces. Ik ondersteun bij kennisontwikkeling en fungeer als radar voor de nieuwste ontwikkelingen. Wekelijks schrijf ik voor het info bulletin van onze scholen een artikel.. Verder Ik ben vaardig in het overbrengen van kennis zowel mondeling als schriftelijk zowel naar studenten, docenten en het management. Ik zorg voor doelgroepgerichte teksten op papier en digitaal (bijvoorbeeld door het maken van brochures, flyers, informatievoorziening via Fronter). Ik verzorg ook diverse trainingen, instructies en ondersteun docenten en studenten individueel. Trainingen door mij ontwikkelt zijn o.a.: mediawijsheid, mindmapping, Fronter, introductielessen, instructies / ondersteuning bij videolessen. Daarnaast geef ik individuele ondersteuning aan studenten en docenten bij rekenen, Prezi, social media, screencasting in het onderwijs, studievaardigheden, etc.. Bij Summa College ben ik o.a. ook werkzaam geweest als management secretaresse van een nieuwe onderwijseenheid en een nieuwe directeur. In deze functie heb ik het secretariaat opgezet en diverse medewerkers aangestuurd. Als opleidingsassistent was ik onder andere verantwoordelijk voor de boekenlijsten en had ik diverse projecten onder mijn hoede op het gebied van internationalisering, beroepspraktijkvorming en E-learning. Op de administratie droeg ik onder andere zorg voor het examen- en stagebureau en was ik verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie van mijn scholen. Ik was daar ook redactielid van het informatieblad van de scholen. Steeds heb ik gezorgd voor het zelfstandig afstemmen van diensten en services. Verder ben ik ruim 10 jaar secretaris geweest van de Medezeggenschapsraad van de scholen waarvoor ik werkzaam was. In deze rol heb ik mede sturing2
  3. 3. gegeven aan beleidsontwikkeling en heb ik ook een bemiddelende rol tussen personeel en management gespeeld. Voordat ik bij Summa College in dienst kwam was ik werkzaam bij Budelco in Budel Dorplein. Daar heb ik de handboeken van diverse machines opgezet in het kader van kwaliteitszorg. Daarvoor was werkzaam als medewerker planning en logistiek bij Philips in Maarheeze. Ik was daar medeverantwoordelijk voor de planning en de logistiek van halffabricaten van TL-lampen. Nevenactiviteiten Naast mijn studie heb ik ook diverse studie gerelateerde nevenactiviteiten gedaan. Ik ben lid van de studieverenigingen E-Law, Magister en Smeetskring en ik heb deelgenomen aan diverse activiteiten van deze studieverenigingen zoals lezingen, kantoorbezoeken, internationale seminars en workshops (o.a. legal English, Negotiation strategies, presentation skills, speed reading).Daarnaast heb ik deelgenomen aan studiereizen naar Riga (Letland 2009) en Boekarest (Roemenië 2010). Ik was ook tutor voor strafrecht studenten. Mijn kennis over wet- en regelgeving zet ik actief in bij de juridische advisering en geschillen beslechting bij juridische vraagstukken bij onder andere arbeidsrecht, social media, intellectueel eigendom, contractrecht (specialisatie ict contracten), internetrecht, Europese aanbestedingen, zaken rondom privacy en data protectie. Ik heb veel interesse in cultuur: ik lees literatuur, bezoek lezingen van schrijvers. Ik bezoek geregeld voorstellingen (met name toneel en muziektheater), bezoek musea, films en muziekconcerten. Daarnaast maak veel reizen (zowel binnen als buiten Europa), dans, ben ik secretaris van de fanclub Yesfocus (ben secretaris, organiseer bijeenkomsten en evenementen, schrijf voor de nieuwsbrief en ben verantwoordelijk voor de fotografie bij fanclub meetingen en optredens van de band), ben ik lid van de Eindhovense leesclub (verzorg daar vaak discussievragen e.d.), en de heemkundekring. Ik heb een kookclub opgericht, we komen maandelijks bij elkaar. Ik ben een actieve netwerker en bezoek doorvoor o.a. netwerkbijeenkomsten zoals de OpenCoffee. Mijn liefde voor fotografie geef ik vorm door het verzorgen van fotoshoots (onder andere bedrijfsfotografie, portretfotografie, productfotografie). Diverse foto’s zijn ook door mij gepubliceerd in tijdschriften, bij exposities en websites. Ik neem ook deel aan fotoprojecten (momenteel bijvoorbeeld aan het project meeting point en het fotoproject zonen en dochters). Ik heb ook een fotoclub opgericht. Ik ben een tekstschrijver voor o.a. websites. Ik maak folders en ander pr materiaal, neem interviews af, maak columns schrijf verschillende blogs. Dit doe ik voor verschillende websites. Momenteel volg ik toneellessen. Verder bezoek ik lezingen van studium generale van de Technische Universiteit Eindhoven. Uit interesse heb ik deel genomen aan colleges op de TU/e voor o.a. Big History. Ik organiseer en geef lichaamsgerichte workshops. Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van social en online media en geef hierover advies. Ik ondersteun bij het opzetten, vullen en ontwikkeling van websites en zoekmachineoptimalisatie. Voor diverse organisaties heb ik pr materiaal ontwikkeld. Uit interesse bezoek ik de events van de social media club. Bij Eindhoven in Dialoog ben ik gespreksleider bij dialoogtafels, draag ik zorg voor fotomateriaal en ontwikkel ik PR materialen. In het verleden was ik actief als redactielid van de schoolkrant, hulpmoeder, voorleesmoeder en nam ik zitting in de ouderraad op de scholen van mijn kinderen, van de Basisschool St. Joan, had ik zitting in diverse werkgroepen van de kunstvereniging het Schepenhuis en was ik bestuurslid van de buurtvereniging.3

×