สอบปฎิบัติ (รายงานผล)
1. พิมพ์โจทย์ใน Microsoft word Word
2. นำาข้อมูลไปคำานวณ ใน Microsoft
Excel
3.นำำข้อมูลที่คำำนวณใน Excelมำรำยงำนผลใน
Microsoft Acess
4.นำำขั้นตอนที่ทำำทั้งหมด มำ สรุปผล ใน Microsoft
Powerpoint
จัดทำำโดย
• นำงสำวสุวินญำภรณ์ วงค์ฟู
สบบ.56.3 เลขที่ 25
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งบแสดงฐานะการเงิน

202 views

Published on

ทดสอบปฎิบัติ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งบแสดงฐานะการเงิน

  1. 1. สอบปฎิบัติ (รายงานผล) 1. พิมพ์โจทย์ใน Microsoft word Word
  2. 2. 2. นำาข้อมูลไปคำานวณ ใน Microsoft Excel
  3. 3. 3.นำำข้อมูลที่คำำนวณใน Excelมำรำยงำนผลใน Microsoft Acess
  4. 4. 4.นำำขั้นตอนที่ทำำทั้งหมด มำ สรุปผล ใน Microsoft Powerpoint
  5. 5. จัดทำำโดย • นำงสำวสุวินญำภรณ์ วงค์ฟู สบบ.56.3 เลขที่ 25

×