พันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

สงสว่าง แสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ปริม...
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1,231
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,231
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

  1. 1. พันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สงสว่าง แสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ปริมาณแสงใน แต่ละแห่งจะแตกต่างกันทำาให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่งแตกต่างกันไป พืชต้องการแสงจาก ย์มากกว่าสัตว์ พืชใช้แสงเป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างสารอาหาร รสร้างขึ้นจะถ่ายทอด ไปยังสัตว์ในห่วงโซ่อาหาร ความต้องการแสงของสิ่งมีชีวิตจะมีความ น ชที่มีแสงสว่างส่องถึงจะมีความหนาแน่นมากกว่าบริเวณที่มีแสงส่องถึงน้อย พืชแต่ละชนิด สงในปริมาณแตกต่างกันแสงมีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตของสัตว์ สัตว์บางชนิดต้องการแสงน้อย ยู่ในร่มเงาหรือในที่มืด เช่น ตัวอ่อนของแมลงในทะเลทรายซึ่งมีแสงมากในเวลากลางวัน บซอนตัวและจะออกหากิน ในเวลากลางคืน ในทะเลลึกจะมีแสงสว่างน้อยมากหรือไม่มีเลย วัยวะที่ทำาหน้าที่กำาเนิดแสงได้เอง เป็นต้น http://www.oknation.net/blog/print.php?id=235336 ณหภูมิ สิ่งมีชีวิตจะเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับตัวเอง อุณหภูมิที่เหมาะสม 10-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิบนพื้นดินจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในนำ้า จึงทำาให้สิ่งมีชีวิต มีการปรับตัวในหลายลักษณะ เช่น การอพยพหนีหนาวของนกนางแอ่นจากประเทศจีน นประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว การจำาศีลของกบเพื่อหนีร้อนหรือหนีหนาว ธาตุและก๊าซ พืชและสัตว์นำาแร่ธาตุและก๊าซต่างๆ ไปใช้ในการสร้างอาหารและโครงสร้าง าย ความต้องการแร่ธาตุและก๊าซของสิ่งมีชีวิตจะมีความแตกต่างกัน ามเป็นกรด-เบสของดินและนำำา สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ในดินและแหล่งนำ้าที่มีความเป็นกรด-เบส ละนำ้าที่เหมาะสม จึงจะสามารถเจริญเติบโตและดำารงชีวิตอยู่ได้ ความเป็นกรด-เบสของดินและนำ้า บปริมาณของแร่ธาตุที่ละลายปะปนอยู่

×