ค่ารากที่ N ของจำนวนจริง

30,578 views

Published on

3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
30,578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,904
Actions
Shares
0
Downloads
194
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ค่ารากที่ N ของจำนวนจริง

 1. 1. ค่ารากที่ n ของจานวนจริง โดย…ครูจารุวรรณ นวลพรหม
 2. 2. ค่าหลักของรากที่ n ของจานวนจริง ให้ a เป็ นจานวนจริ งที่มีรากที่ nจานวนจริ ง b จะมีค่าหลักของรากที่ n ของ aก็ต่อเมื่อ- b เป็ นรากที่ n ของ a b- a 0แทนค่าหลักของรากที่ n ของ a ด้วย 1n a a n
 3. 3. ตัวอย่ างรากที่ n ของ a 4 16
 4. 4. ถ้า a,b เป็ นจานวนจริ งใด ๆ และ n เป็ นจานวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 โดยที่ รากที่ n ของ a 1 1(n a  a )และรากที่ n ของ b( b  b ) n n nสามารถหาค่าได้แล้ว
 5. 5. ่ตัวอย่ าง จงทาให้จานวนต่อไปนี้ให้อยูในรู ปอย่างง่าย1. 9  3 3  32. 3 125  3 5  5  5  5 23. 27x  3  3  3  x  x  3x 3 6 3 2 2 2 24. 3 27x  3  3  3  x  x  x  3x5. 7 128  7 2222222  2 2 3 2 26. 27m n  3  3  3  m  n  n  3mn 3n 3 3 3 37. 54a b  3  3  3  2  a  b  3a 3 2b
 6. 6. แบบฝึกหัด1. 64 8. 3 16m n 6 52. 50 9. 2a 16b 3 63. 3 54 10. 2 x  2x  14. 3 815. 5 1606. 4 576 37. 18a
 7. 7. เฉลยแบบฝึกหัด
 8. 8. เฉลยแบบฝึกหัด
 9. 9. เฉลยแบบฝึกหัด
 10. 10. เฉลยแบบฝึกหัด
 11. 11. ทฤษฎีบท ถ้า n a R แล้ว 1.( a )  a n n 2. a  a n n เมื่อ n เป็นจานวนคี่ 3. a  a n n เมื่อ n เป็นจานวนคู่
 12. 12. ตัวอย่าง1.( 3)  3 4 4 4.( (3)  3 7 7 2.( 2)  2 5. 4  4  4 3 3 2 3. 8  8 5 5 6. (4)  4  4 2
 13. 13. ทฤษฎีบท กาหนด n a R แล้ว ถ้า [m เป็นจานวนคี่บวก]หรือ [m เป็น จานวนคู่บวกและ a > 0] แล้ว 1.m n a  mn a 2. a  n mn a m
 14. 14. ตัวอย่าง จงเขียนจานวนต่อไปนีให้อยูในรูป ้ ่อย่างง่าย 1. 180  36  5  36 5  6 5 2. 294  49  6  49 6  7 6 3. 54  27  2  27 2  3 2 3 3 3 3 3 4. 192  64  3  64 3  4 3 3 3 3 3 3 5. 80  16  5  16 5  2 5 4 4 4 4 4
 15. 15. ตัวอย่าง จงทาผลคูณต่อไปนีให้อยูในรูปอย่างง่าย ้ ่ 1. 5  15  5  5  3  5 5 3  5 3 2. 7  14  7 14  98  49  2  49  2  7 2
 16. 16. 3. 4  54  4  54 3 3 3  216  6 34. 162  16  162 16 3 3 3  (3  2)  (2 ) 3 4 4  3  2  3 2 3 3 3 2  3  2  3 2 3 3 3 3 2  6 12 3
 17. 17. ตัวอย่าง จงทาให้อยูในรูปอย่างง่าย ่ 2 3 8 2 3 81.  6 2 3  8  4 2 2 2
 18. 18. 3 5  2 10 3 5  2 10 3 3 3 32.  3 3 4 20 4 10  2 3 3 3 5 33 5  3  2 2 2 2
 19. 19. ตัวอย่าง กาหนดให้ a  0, c  0 จงหาค่าของ 1. a b  (a )  (b ) 8 4 4 2 2 2  a b 4 2  a b 4 2
 20. 20. 2 4 2 ab 2 2 (a ) b 2 a b2. 2  2  c c c a b 2  c
 21. 21. แบบฝึกหัดจงหา 1. ค่าหลักของรากที่สองของ 121 2. ค่าหลักของรากที่สามของ 216 3. ค่าหลักของรากที่สามของ -512 4. ค่าหลักของรากที่ห้าของ -1
 22. 22. แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จในแต่ละข้อต่อไปนี้ กาหนด n > 2และ n  N 1. 3 64 2. 4 81 3. 6 729 4. 5 64 5. n 2 n 6. n 5 2n 7. 16  9 8. 3 8  64
 23. 23. แบบฝึกหัดจงหาค่าของจานวนต่อไปนี้ กาหนด n > 3 และnN1. 3 5 2. 7 83. 2 3 6 4. 3 9 2 3 3 35. 5(  10) 6. 3 25  20 37. n 2 n 3  2 n n 3 8. n 3 n 1  3 n 5 3 n
 24. 24. แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จของแต่ละข้อต่อไปนี้ กาหนดให้ x ,y เป็นจานวนจริงบวก1. 12  27  752. 3 40  135  320 3 33. 54  36  196 4 6 1 14. 12 x y  4 3 2 5 27 x y x y
 25. 25. แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จของแต่ละข้อต่อไปนี้1. 10( 35  6)2. ( 7  3)( 7  2)3. ( 3  5)( 3  5)4. (3 5  7 2)( 5  3 2)

×