ค่ารากที่ N ของจำนวนจริง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ค่ารากที่ N ของจำนวนจริง

on

 • 25,554 views

 

Statistics

Views

Total Views
25,554
Slideshare-icon Views on SlideShare
23,002
Embed Views
2,552

Actions

Likes
1
Downloads
132
Comments
3

5 Embeds 2,552

http://susuwan25.wordpress.com 2179
http://xn--12ccp4dmcag1b6a0dj9kc1tye.blogspot.com 369
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://www.xn--12ccp4dmcag1b6a0dj9kc1tye.blogspot.com 1
https://www.facebook.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ค่ารากที่ N ของจำนวนจริง ค่ารากที่ N ของจำนวนจริง Presentation Transcript

  • ค่ารากที่ n ของจานวนจริง โดย…ครูจารุวรรณ นวลพรหม
  • ค่าหลักของรากที่ n ของจานวนจริง ให้ a เป็ นจานวนจริ งที่มีรากที่ nจานวนจริ ง b จะมีค่าหลักของรากที่ n ของ aก็ต่อเมื่อ- b เป็ นรากที่ n ของ a b- a 0แทนค่าหลักของรากที่ n ของ a ด้วย 1n a a n
  • ตัวอย่ างรากที่ n ของ a 4 16
  • ถ้า a,b เป็ นจานวนจริ งใด ๆ และ n เป็ นจานวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 โดยที่ รากที่ n ของ a 1 1(n a  a )และรากที่ n ของ b( b  b ) n n nสามารถหาค่าได้แล้ว
  • ่ตัวอย่ าง จงทาให้จานวนต่อไปนี้ให้อยูในรู ปอย่างง่าย1. 9  3 3  32. 3 125  3 5  5  5  5 23. 27x  3  3  3  x  x  3x 3 6 3 2 2 2 24. 3 27x  3  3  3  x  x  x  3x5. 7 128  7 2222222  2 2 3 2 26. 27m n  3  3  3  m  n  n  3mn 3n 3 3 3 37. 54a b  3  3  3  2  a  b  3a 3 2b
  • แบบฝึกหัด1. 64 8. 3 16m n 6 52. 50 9. 2a 16b 3 63. 3 54 10. 2 x  2x  14. 3 815. 5 1606. 4 576 37. 18a
  • เฉลยแบบฝึกหัด
  • เฉลยแบบฝึกหัด
  • เฉลยแบบฝึกหัด
  • เฉลยแบบฝึกหัด
  • ทฤษฎีบท ถ้า n a R แล้ว 1.( a )  a n n 2. a  a n n เมื่อ n เป็นจานวนคี่ 3. a  a n n เมื่อ n เป็นจานวนคู่
  • ตัวอย่าง1.( 3)  3 4 4 4.( (3)  3 7 7 2.( 2)  2 5. 4  4  4 3 3 2 3. 8  8 5 5 6. (4)  4  4 2
  • ทฤษฎีบท กาหนด n a R แล้ว ถ้า [m เป็นจานวนคี่บวก]หรือ [m เป็น จานวนคู่บวกและ a > 0] แล้ว 1.m n a  mn a 2. a  n mn a m
  • ตัวอย่าง จงเขียนจานวนต่อไปนีให้อยูในรูป ้ ่อย่างง่าย 1. 180  36  5  36 5  6 5 2. 294  49  6  49 6  7 6 3. 54  27  2  27 2  3 2 3 3 3 3 3 4. 192  64  3  64 3  4 3 3 3 3 3 3 5. 80  16  5  16 5  2 5 4 4 4 4 4
  • ตัวอย่าง จงทาผลคูณต่อไปนีให้อยูในรูปอย่างง่าย ้ ่ 1. 5  15  5  5  3  5 5 3  5 3 2. 7  14  7 14  98  49  2  49  2  7 2
  • 3. 4  54  4  54 3 3 3  216  6 34. 162  16  162 16 3 3 3  (3  2)  (2 ) 3 4 4  3  2  3 2 3 3 3 2  3  2  3 2 3 3 3 3 2  6 12 3
  • ตัวอย่าง จงทาให้อยูในรูปอย่างง่าย ่ 2 3 8 2 3 81.  6 2 3  8  4 2 2 2
  • 3 5  2 10 3 5  2 10 3 3 3 32.  3 3 4 20 4 10  2 3 3 3 5 33 5  3  2 2 2 2
  • ตัวอย่าง กาหนดให้ a  0, c  0 จงหาค่าของ 1. a b  (a )  (b ) 8 4 4 2 2 2  a b 4 2  a b 4 2
  • 2 4 2 ab 2 2 (a ) b 2 a b2. 2  2  c c c a b 2  c
  • แบบฝึกหัดจงหา 1. ค่าหลักของรากที่สองของ 121 2. ค่าหลักของรากที่สามของ 216 3. ค่าหลักของรากที่สามของ -512 4. ค่าหลักของรากที่ห้าของ -1
  • แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จในแต่ละข้อต่อไปนี้ กาหนด n > 2และ n  N 1. 3 64 2. 4 81 3. 6 729 4. 5 64 5. n 2 n 6. n 5 2n 7. 16  9 8. 3 8  64
  • แบบฝึกหัดจงหาค่าของจานวนต่อไปนี้ กาหนด n > 3 และnN1. 3 5 2. 7 83. 2 3 6 4. 3 9 2 3 3 35. 5(  10) 6. 3 25  20 37. n 2 n 3  2 n n 3 8. n 3 n 1  3 n 5 3 n
  • แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จของแต่ละข้อต่อไปนี้ กาหนดให้ x ,y เป็นจานวนจริงบวก1. 12  27  752. 3 40  135  320 3 33. 54  36  196 4 6 1 14. 12 x y  4 3 2 5 27 x y x y
  • แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จของแต่ละข้อต่อไปนี้1. 10( 35  6)2. ( 7  3)( 7  2)3. ( 3  5)( 3  5)4. (3 5  7 2)( 5  3 2)