ค่ารากที่ N ของจำนวนจริง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

ค่ารากที่ N ของจำนวนจริง

 • 27,045 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
27,045
On Slideshare
24,474
From Embeds
2,571
Number of Embeds
6

Actions

Shares
Downloads
142
Comments
3
Likes
1

Embeds 2,571

http://susuwan25.wordpress.com 2,185
http://xn--12ccp4dmcag1b6a0dj9kc1tye.blogspot.com 369
https://susuwan25.wordpress.com 13
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://www.xn--12ccp4dmcag1b6a0dj9kc1tye.blogspot.com 1
https://www.facebook.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ค่ารากที่ n ของจานวนจริง โดย…ครูจารุวรรณ นวลพรหม
 • 2. ค่าหลักของรากที่ n ของจานวนจริง ให้ a เป็ นจานวนจริ งที่มีรากที่ nจานวนจริ ง b จะมีค่าหลักของรากที่ n ของ aก็ต่อเมื่อ- b เป็ นรากที่ n ของ a b- a 0แทนค่าหลักของรากที่ n ของ a ด้วย 1n a a n
 • 3. ตัวอย่ างรากที่ n ของ a 4 16
 • 4. ถ้า a,b เป็ นจานวนจริ งใด ๆ และ n เป็ นจานวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 โดยที่ รากที่ n ของ a 1 1(n a  a )และรากที่ n ของ b( b  b ) n n nสามารถหาค่าได้แล้ว
 • 5. ่ตัวอย่ าง จงทาให้จานวนต่อไปนี้ให้อยูในรู ปอย่างง่าย1. 9  3 3  32. 3 125  3 5  5  5  5 23. 27x  3  3  3  x  x  3x 3 6 3 2 2 2 24. 3 27x  3  3  3  x  x  x  3x5. 7 128  7 2222222  2 2 3 2 26. 27m n  3  3  3  m  n  n  3mn 3n 3 3 3 37. 54a b  3  3  3  2  a  b  3a 3 2b
 • 6. แบบฝึกหัด1. 64 8. 3 16m n 6 52. 50 9. 2a 16b 3 63. 3 54 10. 2 x  2x  14. 3 815. 5 1606. 4 576 37. 18a
 • 7. เฉลยแบบฝึกหัด
 • 8. เฉลยแบบฝึกหัด
 • 9. เฉลยแบบฝึกหัด
 • 10. เฉลยแบบฝึกหัด
 • 11. ทฤษฎีบท ถ้า n a R แล้ว 1.( a )  a n n 2. a  a n n เมื่อ n เป็นจานวนคี่ 3. a  a n n เมื่อ n เป็นจานวนคู่
 • 12. ตัวอย่าง1.( 3)  3 4 4 4.( (3)  3 7 7 2.( 2)  2 5. 4  4  4 3 3 2 3. 8  8 5 5 6. (4)  4  4 2
 • 13. ทฤษฎีบท กาหนด n a R แล้ว ถ้า [m เป็นจานวนคี่บวก]หรือ [m เป็น จานวนคู่บวกและ a > 0] แล้ว 1.m n a  mn a 2. a  n mn a m
 • 14. ตัวอย่าง จงเขียนจานวนต่อไปนีให้อยูในรูป ้ ่อย่างง่าย 1. 180  36  5  36 5  6 5 2. 294  49  6  49 6  7 6 3. 54  27  2  27 2  3 2 3 3 3 3 3 4. 192  64  3  64 3  4 3 3 3 3 3 3 5. 80  16  5  16 5  2 5 4 4 4 4 4
 • 15. ตัวอย่าง จงทาผลคูณต่อไปนีให้อยูในรูปอย่างง่าย ้ ่ 1. 5  15  5  5  3  5 5 3  5 3 2. 7  14  7 14  98  49  2  49  2  7 2
 • 16. 3. 4  54  4  54 3 3 3  216  6 34. 162  16  162 16 3 3 3  (3  2)  (2 ) 3 4 4  3  2  3 2 3 3 3 2  3  2  3 2 3 3 3 3 2  6 12 3
 • 17. ตัวอย่าง จงทาให้อยูในรูปอย่างง่าย ่ 2 3 8 2 3 81.  6 2 3  8  4 2 2 2
 • 18. 3 5  2 10 3 5  2 10 3 3 3 32.  3 3 4 20 4 10  2 3 3 3 5 33 5  3  2 2 2 2
 • 19. ตัวอย่าง กาหนดให้ a  0, c  0 จงหาค่าของ 1. a b  (a )  (b ) 8 4 4 2 2 2  a b 4 2  a b 4 2
 • 20. 2 4 2 ab 2 2 (a ) b 2 a b2. 2  2  c c c a b 2  c
 • 21. แบบฝึกหัดจงหา 1. ค่าหลักของรากที่สองของ 121 2. ค่าหลักของรากที่สามของ 216 3. ค่าหลักของรากที่สามของ -512 4. ค่าหลักของรากที่ห้าของ -1
 • 22. แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จในแต่ละข้อต่อไปนี้ กาหนด n > 2และ n  N 1. 3 64 2. 4 81 3. 6 729 4. 5 64 5. n 2 n 6. n 5 2n 7. 16  9 8. 3 8  64
 • 23. แบบฝึกหัดจงหาค่าของจานวนต่อไปนี้ กาหนด n > 3 และnN1. 3 5 2. 7 83. 2 3 6 4. 3 9 2 3 3 35. 5(  10) 6. 3 25  20 37. n 2 n 3  2 n n 3 8. n 3 n 1  3 n 5 3 n
 • 24. แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จของแต่ละข้อต่อไปนี้ กาหนดให้ x ,y เป็นจานวนจริงบวก1. 12  27  752. 3 40  135  320 3 33. 54  36  196 4 6 1 14. 12 x y  4 3 2 5 27 x y x y
 • 25. แบบฝึกหัดจงหาผลสาเร็จของแต่ละข้อต่อไปนี้1. 10( 35  6)2. ( 7  3)( 7  2)3. ( 3  5)( 3  5)4. (3 5  7 2)( 5  3 2)