สอบถามผลการเรียนคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นม.5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

สอบถามผลการเรียนคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นม.5

on

 • 1,740 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,740
Views on SlideShare
1,740
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

สอบถามผลการเรียนคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นม.5 สอบถามผลการเรียนคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นม.5 Document Transcript

 • ผลการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์ในภาค ประทับเวลา ชื่อ - สกุล เลขประจาตั ว เลขที่ เรียนที่ผ่านมา ชั้น19/5/2554, 15:21:49 น.ส.ธัญชนก ฤทธิ์ท้วม 5201 14 3.5 ม.5/119/5/2554,15:24:36 น.ส.บุศรินทร์ ศิรรัตนเจริญ ิ 5328 33 2.5 ม.5/119/5/2554, 15:52:59 นางสาวสุธาวัลย์ คงเอียด 5218 24 4 ม.5/119/5/2554, 16:12:05 ทิพย์ทอง เกลียงกลิบ ้ 5371 36 4 ม.5/119/5/2554, 16:55:14 วิสสุตา พลฤทธิ์ 5210 4 ม. 5/119/5/2554, 17:04:44 นางสาว ศุภกานต์ หลงเอ 5336 34 4 ม.5/119/5/2554, 17:08:43 อาริญา ชัยพล 5223 28 4 ม.5/119/5/2554, 17:31:05 นายนิพพิชฌน์ เพชรฤทธิ์ 5187 2 4 ม.5/119/5/2554, 17:50:37 นางสาวอติกานต์ ช่วยรักษ์ 5220 26 4 ม.5/119/5/2554, 18:38:55 จันจิรา ทองขาดี 5195 10 4 ม.5/119/5/2554, 18:53:17 นางสาวนัชดาพร นวลศรี 5202 15 4 ม.5/119/5/2554, 18:54:47 นางสาวขวัญจิรา คงสมุทร 6285 37 4 ม.5/119/5/2554, 18:59:23 นางสาวขวัญรัตน์ ทิพทอง 5193 9 4 ม.5/1
 • 19/5/2554, 19:08:01 นาย เสฏฐวุฒิ ช่วยรักษ์ 5189 4 4 ม.5/119/5/2554, 19:21:28 นางสาว สิริกุล ปูเงิน 5213 21 4 ม.5/119/5/2554, 19:24:04 น.ส.สุชาดา หมื่นโพธิ์ 6304 43 3.5 ม.5/119/5/2554, 19:34:44 น.ส สิริยา ปูเงิน 5256 30 4 ม.5/119/5/2554,20:36:45 อริศรา บ่อม่วง 5222 27 3 ม.5/119/5/2554,20:37:42 นายจันท์ติโชค ชืนชม ่ 5349 5 4 ม 5/119/5/2554,20:44:13 จิตรานุช กิงเกาะยาว ่ 6314 41 4 #####19/5/2554,23:09:58 น.ส หทัยรัตน์ หยีหาสัน 5219 25 เกรด 4 ม.5/120/5/2554,10:05:59 นายอภิวัฒน์ พงษ์แพทย์ 5191 2 4 ม. 5/220/5/2554,18:08:16 ทวีลาภ ดวงจิตร 5270 5 2.5 ม.5/220/5/2554,18:15:38 น.ส.ครองขวัญ ยงประเดิม 5246 29 3 ม.5/120/5/2554,18:40:06 สิรามล รอดพิบัติ 5338 35 3.5 #####20/5/2554, 19:59:51 นางสาวอริตา ทิพทอง 62889 39 4 ม.5/120/5/2554,20:05:25 กิตติศักดิ์ จิตรคง 5265 4 2.5 ม.5/221/5/2554, 9:21:47 นางสาว จิตบุณย์ จงรัก 5196 11 4 ม.5/1
 • 21/5/2554, 9:22:04 นางสาว จิตบุณย์ จงรัก 5196 11 4 ม.5/121/5/2554, 12:11:00 เกตุวดี จันวินิจ 6312 40 2.5 ม.5/221/5/2554, 15:09:51 นางส่ววรรณนิสา ชัยสุข 5296 24 1.5 ม.5/223/5/2554,18:02:57 นาย. ศักรินทร์ ก้าวพัฒนกิจ 5391 6 4 #####23/5/2554,18:33:50 น.ส.เสาวลักษณ์ กลับใหม่ 5258 31 3 #####23/5/2554,19:21:20 น.ส.ดวงกมล นาวาแก้ว 5251 18 3.5 ม.5/224/5/2554,12:52:06 อภิวัฒน์ พงษ์แพทย์ 5191 2 ม. 5/224/5/2554,12:52:23 อภิวัฒน์ พงษ์แพทย์ 5191 2 4 ม. 5/224/5/2554,12:52:28 อภิวัฒน์ พงษ์แพทย์ 5191 2 4 ม. 5/224/5/2554,12:55:18 วิภาพร พงษ์แพทย์ 6287 34 ร ม.5/224/5/2554,12:55:51 =24/5/2554,12:56:44 ชนานันท์ จันทร์เกตุ 5399 33 1.5 ม.5/224/5/2554,12:57:24 สุนิสา ทวีกุล 5343 29 ร ม.5/224/5/2554,12:58:10 เกศวดี แซ่เล้า 5245 17 3 ม. 5/224/5/2554,12:57:55 เกศวดี แซ่เล้า 5245 17 3 ม. 5/2
 • 24/5/2554,12:58:12 เกศวดี แซ่เล้า 5245 17 3 ม. 5/224/5/2554, 12:58:19 ณัฏฐณิชา ตกจีนต้อง 5369 30 ร ม.5/224/5/2554,12:59:06 ดารุณีย์ ฤทธิ์เกือ ้ 5370 31 3 ม.5/224/5/2554, 12:59:21 นิศมา อิตประดิฐ 5289 21 2 ม.5/224/5/2554,12:59:48 ณัฐชยา แซ่ลง ุ้ 5325 25 ร ม.5/224/5/2554,13:00:07 วรกานต์ ครชาตรี 5295 23 2 ม.5/224/5/2554,13:00:30 สุภาวดี โทแก้ว 6305 39 4 ม.5/224/5/2554,13:01:23 ทิพย์วิมล คงรักที่ 5199 11 3.5 ม.5/224/5/2554,13:01:23 วาสนา ขวัญชืน ่ 6303 38 3 ม.5/224/5/2554,13:02:12 ปนัดดา นาวาแก้ว 5290 22 2.5 ม.5/224/5/2554,13:03:07 ณิชนันทน์ รักสะอาด 5287 20 2.5 ม.5/224/5/2554,13:03:15 วรกานต์ ครชาตรี 5295 23 แก้ไข (4) ม. 5/224/5/2554,13:04:01 ณัฏฐา พูดเพราะ 6300 37 2 ม.5/224/5/2554,13:04:32 ดวงกมล นาวาแก้ว 5251 18 3.5 ม.5/224/5/2554,13:05:12 วิรตา หมื่นท่องวารี 6288 35 2.5 ม.5/2
 • 24/5/2554,13:06:07 ปิยนุช ทองรุง ่ 5205 15 3 ม.5/224/5/2554,13:06:44 จันทร์ทิพย์ หมาดทิง ้ 6297 36 3 ม.5/224/5/2554,13:06:50 นางสาว อุไรรัตน์ นาคพล 5383 32 1 ม.5/224/5/2554,13:07:57 ปวีณ์นุช ขันชัย 6318 42 2.5 ม.5/224/5/2554,13:08:07 ปวีณ์นุช ขันชัย 6318 42 2.5 ม.5/224/5/2554,13:08:22 ปวีณ์นุช ขันชัย 6318 42 2.5 ม.5/224/5/2554,13:08:49 ปวีณ์นุช ขันชัย 6318 42 2.5 ม.5/224/5/2554,13:09:44 ปวีณ์นุช ขันชัย 6318 42 2.5 ม.5/224/5/2554,13:38:06 นางสาว รัญชนา เขียวสด 5330 26 3.5 ม.5/224/5/2554,13:42:38 นางสาว วัลลี ศรีใหม่พัทลุง 5334 ม.5/2 3 ม.5/224/5/2554, 15:44:19 นางสาว สุดารัตน์ คงรักษ์ 6347 44 3.5 ม.5/124/5/2554,18:14:53 นาย.ศักรินทร์ ก้าวพัฒนกิจ 5391 6 4 ม.5/225/5/2554,17:48:08 น.ส.นันทการ สันหยี 5203 13 3 ม.5/225/5/2554,22:13:52 นางสาวอามีน๊ะ จงรักษ์ 6550 43 4 ม.5/226/5/2554,20:30:21 ชนกานต์ เขียดเขียว 5200 12 3 #####