MAL/SEAD/HumLAB, Umeå Universitet 2012 10-29

476 views
413 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vilka av er har personliga konton på dessa sociala nätverksplatser? Det är där era användare finns idag!
 • Bild av Henrik Summanen, RAÄ
 • Bild av Henrik Summanen, RAÄ
 • Bild av Henrik Summanen, RAÄ
 • Bild av Henrik Summanen, RAÄ
 • Användarna vill i allt högre grad få information omedelbart. Man vill inte vänta till efter helgen eller till nästa vecka. Och man villa ha informationen där man är.
 • Vilka av er har personliga konton på dessa sociala nätverksplatser? Det är där era användare finns idag!
 • Det är således det vi jobbar med på RAÄ. Vi liksom kulturarvssektorn i övrigt måste skaffa sig en målbild som sträcker sig bortom enskilda databasen, institutionen, domänen och nationen. Kulturarv är en global, gemensam tillgång. Kulturarvsektorn kan bli mer samtidsrelevant och ta större plats i samhället genom att förändra målbilden. Öppna data handlar mycket litet om teknik, ganska litet om pengar. Det handlar istället om mindset – se vad som händer och agera därefter.
 • Vilka av er har personliga konton på dessa sociala nätverksplatser? Det är där era användare finns idag!
 • Centralt frö vårt arbete är att utveckla och tillhandahålla en tjänst som kan användas för att samla ihop data och hålla länkar för applikationsutvecklare. Vi kalalr den för K-samsök (Eng SOCH).
 • Med länkat kulturarv skapar vi en kraftfull kunskapsbas för många ändamål. För en mer innovativ och rik applikationsutveckling är det av stor betydelse att informationen är fri att vidareutnyttja.
 • MAL/SEAD/HumLAB, Umeå Universitet 2012 10-29

  1. 1. UmUUmeå universitet 29/10 2012 [www.slideshare.net/surikat]
  2. 2. Dags att avveckla stuprören?1) Problemformulering2) K-samsök: samsök och länkad data3) Digital Arkeologisk Produktionskedja
  3. 3. RiksantikvarieämbetetInformationsutvecklingWebbNya medier för KMVArkeolog & MKB 1984-2006@arkland_swe
  4. 4. 1Läget
  5. 5. ABMK MÅNGFALD!(arkiv - bibliotek - museer - kulturmiljö)
  6. 6. En institution – en webbplats ABMK webbplats ABMK databas [www.slideshare.net/surikat]
  7. 7. …problem för användarna ABMK ABMK webbplats ABMK webbplats ABMK ABMK webbplats webbplats webbplats ABMK ABMK ABMK ABMK ABMK ABMK webbplats ABMK webbplats webbplats webbplats webbplats webbplats webbplats ABMK ABMK databas ABMK ABMK ABMK databas ABMK ABMK ABMK ABMK webbplats webbplats databas webbplats databaswww.slideshare.net/surikat] databas webbplats ABMK ABMK ABMK ABMK ABMK ABMK databas ABMK databas databas databas databas databas databas ABMK ABMK ABMK ABMK databas databas databas databas
  8. 8. TILLGÄNGLIGT!(men krångligt att använda) CC-BY http://www.flickr.com/photos/mikeblogs/
  9. 9. [www.slideshare.net/surikat]
  10. 10. Problemet är inte:•- brist på information [www.slideshare.net/surikat]
  11. 11. Problemet är att:•- hitta informationen-- använda informationen [www.slideshare.net/surikat]
  12. 12. VAD BROMSARUTVECKLING?•Synen på institutionen = ”kosmos”•Utveckling av individuella lösningar - stuprör•Krångliga och olika användningsvillkor
  13. 13. Paradigmskifte pågår Analogt >>>> digitalt Saker fungerar på ett annat sätt…
  14. 14. Det massmediala (analoga) paradigmetProducent Distributör Mottagare Filtrerar Förädlar Passiviserar
  15. 15. Paradigmskifte ? Producent Distributör Mottagare12-10-31 15
  16. 16. Det digitala paradigmet Alla pratar med alla. Alla producerar och konsumerar.12-10-31 Mellanhänder försvinner eller får en ny roll. 16
  17. 17. Snabbare kommunikation Realtidsvideo Twitter SNABB Webbforum Bloggar Digital TV/Radio Massmedial Dagspress Film Böcker LÅNGSAM12-10-31 17
  18. 18. Information som råvaraBara tillhandahålla boken?Varför inte även rådata?
  19. 19. Att möta nya krav:”Jag vill ha information nu och här!””Jag vill kunna bearbeta informationen!”
  20. 20. Ny verklighet:Om informationen inte finns påwebben, så finns den inte.
  21. 21. 1aLäget på RAÄ
  22. 22. Förändrat fokus på RAÄ”Portalparadigm”: ”vår info - vår webb - våra appar””Commons-paradigm”: ”bidra till digital allmänning”
  23. 23. Idag >>>>>>>>>>>> snartHemsidor RådataLänkade hemsidor Länkad rådataCopyright Öppen licens (CC)«Atomer» «Molekyler»= Länkade öppna data (semantisk webb)
  24. 24. ”Informationsarkitektur” på RAÄ Möjliggöra för applikationsutveckling Lärande handläggning forskning PR upplevelser kreativitet skoj Knyta ihop spridda källor (K-samsök) INSTITUTION LIBRIS/KB WIKIPEDIA BERÄTTELSE Kulturmiljö Bokkatalog Fakta Släkthistoria Museer Personauktorite Tolkningar Platshistoria Arkiv t ”Auktoritet” Bibliotek
  25. 25. Länkade öppna data• Fritt att använda och bearbeta utan restriktioner• Data från olika källor kan länkas och göras sökbara tillsammans• Webbteknologin gör att datorer förstår hur data hänger samman (semantik)
  26. 26. 2K-samsök
  27. 27. K-samsök (SOCH)(Swedish Open Cultural Heritage)• ”National Europeana”• Museum items + monuments + buildings• 40 National – Regional - Local• 4.22 m objects• 8 applications (+ prototypes)• Aggregator for Europeana
  28. 28. API Europeana Google Yellow Pages Site WEBSITE/APP Regional Historic Local Tourism My Heritage Kringla.nu Portal Society Mobile History API OTHER APIs(Europeana, Google, SOCH ServiceWikipedia, LIBRIS etc) XML Läns- Läns- Läns- museum Info manager National Sw Läns- museum Regional History UGC museum Local Musem NHB museum Museums museum Socities hub
  29. 29. K-samsök – Infrastruktur för kulturmiljödata Tidsresan/ Kringla.nu Time Mash APILittera- tur(Libris) K-samsök (4,2 mio) Blogg Wiki- pedia Rapporter Föremål Platsr- FMIS UGC (Dspace) Museer data
  30. 30. K-samsök• Fungerar för alla domäner• Alla delar på allt – Digital allmänning• Större användning• API = fler kan göra appar• Undvika dubbelarbete > Frigöra medel [www.slideshare.net/surikat]• Stödjer LOD, UGC och CC
  31. 31. 3Digital Arkeologisk Information
  32. 32. ” Surveys & excavations” “SCATTERING PROCESS” “REFITTING PROCESS” USE Professionals” Surveys & excavations” Analog Professionals ARCHIVES Report many Drawings LIBRARIES Associations Associations Management Management Publication many Learning Learning ARCHAEOLOGY Digital OPERATIONS GIS Data Researchers many Report Researchers Research Research MUSEUMS Finds many Enterprises Enterprises HISTORIC ENV. Monument 1 Records Individuals Individuals
  33. 33. Läget (i Sverige)• Arkeologiska resultat är spridda (> 50)• Resultat lagras i olika format• Allt finns ej på webben• Mycket är ostrukturerat – ej sökbart>> arkeologiska [www.slideshare.net/surikat] resultat är svåra att återanvända
  34. 34. Behov:• Sökbar metadata om undersökningar• Göra käll/fältdata tillgängliga• Arkeologisk data ska vara länkade• Ska vara fria att vidareutnyttja• Digital produktionskedja
  35. 35. Arkeologisk händelseArkeologisk info idag Publikation Publikation Geometrier Fynddata Analysdata Pdf-rapport Wikipedia Wikipedia FORNLÄMNING FORNLÄMNING Blogg Blogg (Pdf-) rapporter (Pdf-) rapporter Attributdata
  36. 36. Länkad arkeologisk information! Auktoriteter Person Arkeologisk undersökning Tid Geometrier Attributdata FORNLÄMNING Plats Fynddata Analysdata Koncept Pdf-rapport Publikation Blogg Wikipedia Händelse
  37. 37. Händelseorienterat! Öppna Arkeologisk auktoriteter Arkeologisk undersökning Arkeologisk undersökning Arkeologisk Arkeologisk undersökning Person undersökning undersökning Geometrier Attributdata Geometrier Attributdata Geometrier Attributdata Geometrier Attributdata Tid FORNLÄMNING Geometrier Attributdata Fynddata Analysdata Fynddata Analysdata Fynddata Fynddata Analysdata Analysdata Plats Fynddata Pdf-rapport Analysdata Publikation Pdf-rapport Publikation Pdf-rapport Publikation Pdf-rapport Publikation Pdf-rapport Blogg Publikation Wikipedia Koncept Blogg Wikipedia Blogg Blogg Wikipedia Wikipedia Blogg Wikipedia Händelse
  38. 38. Händelsebaserat registerFORNLÄMNINGEN HÄNDELSEN DATASET 1942 Fornminnesinventering Data 1982 Fornminnesinventering Data 1999 Utredning etapp 1 DataFORNLÄMNING 1111 2001 Utredning etapp 2 Data 2001 Förundersökning Data 2003 Undersökning Data 2009 Undersökning Data
  39. 39. Digital archaeology 2020? Dig ital doc um ent s Local hist societies Digital Digital publications publications Agencies Digitall Digita Open anddocumentatondocumentaton ”Digital Archaeological free reuse Research Commons” Diigiittall (linked open data) Dg a Entrepreneurs iittems em s Individuals call a iisttoriics or s ntts all h h iigiitta ronme n D viironm D g e en v en
  40. 40. Fornsök 2.0: app för fornlämningar & undersökningar? www.fornsök2.se Kart- Kartsök Metadatasök serverLittera- API tur(Libris) K-samsök (SOCH) Blogg Wiki- pedia Undersök- Rapporter Föremål Platsr- Beslut Fältdoku Analys- UGC FMIS nings- (Dspace) Museer data Ärende mentation data register Måste hänga ihop!!
  41. 41. DAP –Digital Arkeologisk Produktionskedja
  42. 42. DAP - Övergripande mål- Digital överföring av data mellan aktörerna(Exploatör, länsstyrelse, arkeologiföretag, museum, forskning, RAÄ)- Lagring av arkeologiska resultat som länkade öppnadata- Data exponeras kontinuerligt genom hela processen(transparens, crowdsourcing)
  43. 43. Effekter• Lätt att hitta• Minskat dubbelarbete• Ingen omdigitalisering• Ökad återanvändning av arkeologisk data• Mer/ny forskning?>> Det är bra för arkeologin!
  44. 44. SUMMERING
  45. 45. Lära oss mer om- Länkade öppna data- Distribution (API)- Upphovsrätt, Open Access, Creative Commons- Delaktighet och samarbete (dialog, crowdsourcing, UGC)
  46. 46. "If your content is notinteroperable, its notfindable. If its not findable,who cares about it?"

  ×