TERHAD                    1                  23/2                  ...
TERHAD                    2                    23/2ARAHAN KEPADA CALONCalon hendak...
TERHAD                     3                  23/2TUGASAN 1: PENCEMARAN ALAM SEKITARC...
TERHAD                      4                23/2PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1BIL.   ...
TERHAD                      5                  23/2BIL.       ASPEK     ...
TERHAD                        6                 23/2BIL.       ASPEK     ...
TERHAD                      7                   23/2BIL.        ASPEK   ...
TERHAD                        8                23/2BIL.       ASPEK     ...
TERHAD                       9                23/2BIL.       ASPEK      ...
TERHAD                       10                23/2BIL.       ASPEK     ...
TERHAD                       11                  23/2BIL.       ASPEK   ...
TERHAD                       12              23/2BIL.       ASPEK        ...
TERHAD                       13                  23/2BIL.       ASPEK   ...
TERHAD                        14                23/2PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2BIL....
TERHAD                       15                  23/2BIL.       ASPEK    ...
TERHAD                       16                23/2BIL.       ASPEK      ...
TERHAD                      17                  23/2BIL.        ASPEK    ...
TERHAD                       18               23/2BIL.       ASPEK      ...
TERHAD                       19                 23/2BIL.       ASPEK     ...
TERHAD                       20               23/2BIL.       ASPEK      ...
TERHAD                        21                  23/2BIL.       ASPEK   ...
TERHAD                       22                23/2BIL.       ASPEK      ...
TERHAD                       23                   23/2BIL.       ASPEK   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Geography PMR 2011

6,655 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geography PMR 2011

 1. 1. TERHAD 1 23/2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 23/2GEOGRAFIKERJA KURSUSFebruari – Julai1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2.2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan. Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 23 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 2. 2. TERHAD 2 23/2ARAHAN KEPADA CALONCalon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja KursusGeografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.2. Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajian hendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi 5 kilometer persegi.4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahap Kod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum.5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta geografi.6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.7. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporan dapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer pada kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer dalam kajian tidak mempengaruhi pemarkahan.9. Huraian calon dalam laporan kajian mestilah tepat, lengkap dan berkaitan kawasan kajian.10. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.11. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.12. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2011.23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 3. 3. TERHAD 3 23/2TUGASAN 1: PENCEMARAN ALAM SEKITARCalon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pencemaran alam sekitardi kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:• Konsep pencemaran alam sekitar• Jenis pencemaran alam sekitar• Punca pencemaran alam sekitar• Kesan pencemaran alam sekitar• Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian ATAUTUGASAN 2: PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN (TELEKOMUNIKASI)Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perkambangan sistem perhubungan(telekomunikasi) di kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:• Konsep dan jenis sistem perhubungan• Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan• Kepentingan sistem perhubungan• Kesan negatif perkembangan sistem perhubungan• Cadangan untuk mengurangkan kesan perkembangan sistem perhubungan• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian TUGASAN TAMAT [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 4. 4. TERHAD 4 23/2PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 1 Tajuk · Pencemaran Alam Sekitar Menulis tajuk lengkap di Kawasan Kajian dengan menyatakan lokasi secara tepat 1 1 Nota: Lokasi termasuk kawasan kajian, bandar/ daerah dan negeri. 2 Senarai kandungan · Perkara/butiran Menyenaraikan enam · Halaman isi kandungan atau lebih 1 1 berserta nombor halaman/ Nota: Halaman 1 muka surat bermula dari aspek penghargaan. 3 Penghargaan · Pengetua Menyatakan penghargaan 1 · Guru mata pelajaran kepada tiga pihak · Ibu bapa/penjaga 2 · Rakan-rakan · Pihak luar/responden Menyata dan menghuraikan penghargaan kepada tiga 2 Nota: Nyatakan nama pihak atau lebih pihak yang dihargai. 4 Pendahuluan · Menamakan tajuk kajian Menamakan tajuk kajian 1 · Sebab-sebab pemilihan dan menghuraikan satu kawasan kajian aspek pendahuluan sahaja · Tempoh masa kajian dijalankan 2 Nota: Sebab-sebab Menamakan tajuk kajian pemilihan kawasan dan menghuraikan dua 2 kajian perlu berkaitan aspek pendahuluan dengan tajuk. atau lebih23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 5. 5. TERHAD 5 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 5 Objektif kajian · Konsep pencemaran alam sekitar · Jenis pencemaran alam sekitar · Punca pencemaran alam sekitar · Kesan pencemaran alam sekitar Menyatakan semua 2 2 · Cadangan mengurangkan objektif kajian kesan pencemaran alam sekitar · Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: Objektif mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai. 6 Kawasan kajian Menamakan kawasan · Nama kawasan kajian kajian dan menghuraikan 1 · Latar belakang/sejarah dua aspek kawasan kajian · Lokasi kawasan kajian 2 · Pandang darat fizikal kawasan kajian Menamakan kawasan · Jarak dari bandar/pekan kajian dan menghuraikan 2 terdekat tiga aspek atau lebih · Peta: Menyediakan satu peta -Peta daerah/zon/bahagian daerah/zon/bahagian yang lengkap dengan: -tajuk dan bingkai (1m) 2 -nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m) Nota: Tandakan kawasan kajian. [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 6. 6. TERHAD 6 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM - Peta kawasan kajian Melukis peta lakar kawasan yang tepat dan lengkap dengan - tajuk dan bingkai (1m) - petunjuk dan arah mata angin (1m) 4 6 - simbol piawai (1m) - kekemasan dan kesempurnaan peta (1m) Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama. 7 Kaedah kajian · Pemerhatian · Temu bual Menghuraikan satu · Soal selidik kaedah sahaja 1 · Rujukan 2 Nota 1: Mana-mana kaedah yang munasabah diterima. Nota 2: Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan. Menghuraikan dua 2 Nota 3: kaedah atau lebih Bilangan responden: · Temu bual - minimum 3 orang · Soal selidik - minimum 20 orang23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 7. 7. TERHAD 7 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8 Dapatan kajian 8.1 Konsep pencemaran Mentakrifkan konsep 1 alam sekitar pencemaran alam sekitar dengan ringkas 2 Mentakrifkan konsep pencemaran alam sekitar 2 dengan lengkap berserta contoh yang relevan 8.2 Jenis pencemaran Menyatakan jenis alam sekitar pencemaran alam sekitar di di kawasan kajian kawasan kajian 1 · Udara 2 · Air · Tanih Menyata dan · Bunyi menghuraikan satu jenis · Bau pencemaran alam sekitar 2 atau lebih di kawasan Nota : Berikan kajian pencemaran yang terdapat di kawasan kajian sahaja. [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 8. 8. TERHAD 8 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.3 Punca pencemaran alam sekitar Menyatakan tiga punca 1 di kawasan kajian pencemaran alam sekitar · Perkilangan · Kenderaan · Perlombongan Menyata dan · Pembakaran terbuka menghuraikan satu 2 · Racun serangga/ punca pencemaran rumpai alam sekitar · Baja kimia · Sampah sarap 5 · Sisa toksid Menyata dan · Tumpahan minyak menghuraikan dua 3 · Sisa domestik punca pencemaran · Penebangan hutan alam sekitar · Penternakan/ Akuakultur · Pembinaan Menyata dan · Tambak laut menghuraikan tiga 4 · Pelancongan/ punca pencemaran Perhotelan alam sekitar · Perniagaan · Petempatan Menyata dan menghuraikan empat punca pencemaran 5 alam sekitar Nota : Mana-mana Menerapkan nilai 1 1 punca pencemaran atau unsur patriotisme yang sesuai diterima.23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 9. 9. TERHAD 9 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.4 Kesan pencemaran alam sekitar Menghuraikan satu 1 di kawasan kajian kesan pencemaran alam sekitar · Hujan asid · Jerebu · Penyakit Menghuraikan dua · Suhu meningkat kesan pencemaran 2 · Air tercemar alam sekitar · Hidupan akuatik terancam · Kesuburan tanih 5 terjejas/berasid Menghuraikan tiga · Udara tercemar kesan pencemaran 3 · Bau busuk alam sekitar Menghuraikan empat kesan pencemaran 4 alam sekitar Menghuraikan lima 5 kesan pencemaran alam sekitar Nota : Mana-mana Menerapkan nilai kesan yang berkaitan atau unsur patriotisme 1 1 dan munasabah diterima. [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 10. 10. TERHAD 10 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.5 Cadangan untuk Menghuraikan satu mengurangkan kesan cadangan untuk 1 pencemaran alam mengurangkan kesan sekitar di kawasan pencemaran alam sekitar kajian · Kuat kuasa Menghuraikan dua undang-undang cadangan untuk 2 · Kempen cintai mengurangkan kesan alam sekitar pencemaran alam sekitar · Pendidikan alam sekitar 4 · Rawatan air Menghuraikan tiga kumbahan cadangan untuk 3 · Insinerator/tapak mengurangkan kesan pelupusan pencemaran alam sekitar · Penapis asap · Petrol tanpa plumbum Menghuraikan empat · Catalytic converter cadangan untuk 4 mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar Nota: Cadangan Menerapkan nilai 1 1 mesti berkaitan atau unsur patriotisme dengan kesan di atas.23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 11. 11. TERHAD 11 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM Bahan Grafik Jadual: 2 · Jadual - tajuk dan sumber (1m) · Graf - data (1m) · Carta pai · Peta minda Graf: · Carta aliran - tajuk - petunjuk Nota: - label paksi X dan (a) Bina dua bahan paksi Y grafik yang berlainan. - skala 2 - plotan (b) Graf atau carta pai mesti disertakan Nota: Markah maksimum dengan jadual. 2m 4 (c) Bahan grafik Carta pai: dipersembahkan - tajuk dan petunjuk (1m) 2 dalam mana-mana - ketepatan sudut aspek dapatan kajian. peratus (1m) (d) Bahan grafik mesti berkaitan dengan Peta minda : kaedah kajian. - tajuk dan idea 2 utama (1m) - maklumat (1m) Rajah aliran: - tajuk dan idea utama (1m) - maklumat (1m) 2 [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 12. 12. TERHAD 12 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 9 Rumusan · Rumusan keseluruhan Rumusan keseluruhan 1 tentang dapatan kajian tentang dapatan kajian · Penerapan nilai atau unsur patriotisme 2 Menerapkan nilai atau unsur patriotisme 1 10 Lampiran Menyertakan tiga 1 · Surat pengenalan bahan lampiran diri murid · Surat kebenaran 2 membuat kajian · Surat makluman kepada ibu bapa/penjaga · Surat kebenaran ibu bapa/penjaga · Surat penghargaan Menyertakan empat · Soalan temu bual bahan lampiran 2 · Borang soal selidik atau lebih · Gambar/foto · Bahan daripada pelbagai sumber – majalah, akhbar, internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian.23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 13. 13. TERHAD 13 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 11 Rujukan Dua rujukan dengan 1 · Buku teks format penulisan yang · Atlas betul · Buku rujukan · Internet · Majalah 2 · Jurnal · Surat khabar · Buletin · Orang sumber Tiga rujukan atau lebih dengan format penulisan 2 Nota: yang betul (a) Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi halaman 17. (b) Rujukan mesti berkaitan dengan kaedah kajian. 12 Penilaian umum Susunan mengikut format, kemas dan teliti 1 1 JUMLAH MARKAH 50 [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 14. 14. TERHAD 14 23/2PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 1 Tajuk · Perkembangan Menulis tajuk lengkap Sistem Perhubungan dengan menyatakan (Telekomunikasi) lokasi secara tepat 1 1 di Kawasan Kajian Nota: Lokasi termasuk kawasan kajian, bandar/ daerah dan negeri. 2 Senarai kandungan · Perkara/butiran Menyenaraikan enam · Halaman isi kandungan atau lebih 1 1 berserta nombor Nota: Halaman 1 halaman/muka surat bermula dari aspek penghargaan. 3 Penghargaan Menyatakan penghargaan 1 · Pengetua kepada tiga pihak · Guru mata pelajaran · Ibu bapa/penjaga 2 · Rakan-rakan Menyata dan · Pihak luar/responden menghuraikan penghargaan 2 kepada tiga pihak atau Nota: Nyatakan nama lebih pihak yang dihargai. 4 Pendahuluan Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan satu · Menamakan tajuk kajian aspek pendahuluan · Sebab-sebab pemilihan sahaja 1 kawasan kajian · Tempoh masa kajian dijalankan 2 Nota: Sebab-sebab Menamakan tajuk kajian pemilihan kawasan dan menghuraikan dua kajian perlu berkaitan aspek pendahuluan atau 2 dengan tajuk. lebih23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 15. 15. TERHAD 15 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 5 Objektif kajian · Konsep dan jenis sistem perhubungan · Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan · Kepentingan sistem perhubungan · Kesan perkembangan Menyatakan semua 2 2 sistem perhubungan objektif kajian · Cadangan mengurangkan kesan perkembangan sistem perhubungan · Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: Objektif mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai. 6 Kawasan kajian · Nama kawasan kajian Menamakan kawasan · Latar belakang/sejarah kajian dan menghuraikan 1 kawasan kajian dua aspek · Lokasi kawasan kajian · Pandang darat fizikal 2 kawasan kajian · Jarak dari bandar/pekan Menamakan kawasan terdekat kajian dan menghuraikan 2 tiga aspek atau lebih Peta: Menyediakan satu peta -Peta daerah/zon/ daerah/zon/bahagian -bahagian yang lengkap dengan - tajuk dan bingkai (1m) - nama kawasan 2 kajian dan arah mata angin (1m) Nota: Tandakan kawasan kajian. [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 16. 16. TERHAD 16 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM -Peta kawasan kajian Melukis peta lakar kawasan yang tepat dan lengkap dengan - tajuk dan bingkai (1m) - petunjuk dan arah mata angin (1m) 4 6 - simbol piawai (1m) - kekemasan dan kesempurnaan peta (1m) Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama. 7 Kaedah kajian · Pemerhatian Menghuraikan satu · Temu bual kaedah sahaja · Soal selidik 1 · Rujukan 2 Nota 1: Mana-mana kaedah yang munasabah diterima Nota 2: Mana-mana Menghuraikan dua 2 kaedah kajian hendaklah kaedah atau lebih berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan Nota 3: Bilangan responden: Temu bual - minimum 3 orang Soal selidik - minimum 20 orang23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 17. 17. TERHAD 17 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8 Dapatan kajian Mentakrifkan konsep dan menyatakan jenis 1 8.1 Konsep dan jenis sistem perhubungan sistem perhubungan dengan ringkas 2 Mentakrifkan konsep dan menghuraikan jenis sistem 2 perhubungan dengan lengkap berserta contoh yang relevan 8.2 Faktor yang mempengaruh Menghuraikan 1 perkembangan sistem satu faktor perhubungan di kawasan kajian Menghuraikan 2 3 · Dasar kerajaan dua faktor · Kemajuan teknologi · Perkembangan ekonomi · Kemudahan asas · Petempatan baru Menghuraikan tiga faktor atau lebih 3 Nota: Mana-mana faktor lain yang sesuai Menerapkan nilai atau diterima. unsur patriotisme 1 1 [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 18. 18. TERHAD 18 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.3 Kepentingan Menghuraikan satu perkembangan sistem kepentingan 1 perhubungan perkembangan sistem di kawasan kajian perhubungan · Perdagangan 4 (e-dagang) Menghuraikan dua · Pengiklanan kepentingan · Pendidikan perkembangan 2 (e-pembelajaran sistem perhubungan dan CD-ROM) · Peluang pekerjaan · Penyaluran Menghuraikan tiga maklumat kepentingan 3 · Perubatan perkembangan (tele-perubatan) sistem perhubungan · Perbankan · Pelancongan · Perpaduan negara Menghuraikan empat · Hiburan kepentingan · Keselamatan perkembangan 4 sistem perhubungan atau lebih Nota: Mana-mana kepentingan yang munasabah diterima. Menerapkan nilai atau unsur patriotisme 1 123/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 19. 19. TERHAD 19 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.4 Kesan negatif Menghuraikan satu perkembangan sistem kesan perkembangan 1 perhubungan sistem perhubungan di kawasan kajian · Masalah sosial · Pengangguran Menghuraikan dua · Hasutan kesan perkembangan · Maklumat tanpa sistem perhubungan 2 batasan · Menjejaskan 4 ketenteraman awam · Pencemaran bahasa Menghuraikan tiga · Serangan virus kesan perkembangan 3 · Pembaziran sistem perhubungan (masa/wang) Menghuraikan empat kesan perkembangan sistem perhubungan 4 atau lebih Nota: Mana-mana kesan negatif yang sesuai boleh diterima. Menerapkan nilai atau unsur patriotisme 1 1 [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 20. 20. TERHAD 20 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.5 Cadangan untuk Menghuraikan satu mengurangkan kesan cadangan pengurangan negatif perkembangan kesan negatif 1 sistem perhubungan perkembangan sistem di kawasan kajian perhubungan · Kuat kuasa undang- undang · Peranan dan Menghuraikan dua pemantauan PBT cadangan pengurangan · Peranan dan kesan negatif 2 pemantauan perkembangan sistem komuniti/PIBG/ perhubungan ibu bapa · Pengawalan dan 4 pengeluaran lesen Menghuraikan tiga · Mewujudkan cadangan pengurangan undang-undang kesan negatif 3 siber perkembangan sistem · Garis panduan perhubungan keselamatan/ Anti-Virus · Pendidikan Menghuraikan empat · Kempen kesedaran cadangan atau lebih pengurangan kesan 4 negatif perkembangan Nota : Cadangan/ sistem perhubungan langkah mesti berkaitan dengan kesan negatif di atas. Menerapkan nilai atau unsur patriotisme 1 123/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 21. 21. TERHAD 21 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM Bahan Grafik Jadual: · Jadual - tajuk dan sumber (1m) · Graf - data (1m) 2 · Carta pai · Peta minda · Carta aliran Graf: Nota: - tajuk (a) Bina dua bahan - petunjuk grafik yang - label paksi X berlainan. dan paksi Y - skala 2 (b) Graf atau carta pai - plotan mesti disertakan dengan jadual. Nota: Markah maksimum 2m (c) Bahan grafik dipersembahkan dalam mana-mana Carta pai: aspek dapatan kajian. - tajuk dan petunjuk (1m) 2 4 - ketepatan sudut dan (d) Bahan grafik mesti peratus (1m) berkaitan dengan kaedah kajian. Peta minda: - tajuk dan idea utama (1m) 2 - maklumat (1m) Rajah aliran: - tajuk dan idea utama (1m) 2 - maklumat (1m) [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 22. 22. TERHAD 22 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 9 Rumusan · Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian Rumusan keseluruhan 1 · Penerapan nilai atau tentang dapatan kajian unsur patriotisme 2 Menerapkan nilai atau 1 unsur patriotisme 10 Lampiran · Surat pengenalan Menyertakan tiga 1 diri murid bahan lampiran · Surat kebenaran membuat kajian · Surat makluman kepada ibu bapa/ penjaga · Surat kebenaran ibu bapa/penjaga 2 · Surat penghargaan · Soalan temu bual · Borang soal selidik · Gambar / foto · Bahan daripada pelbagai sumber – Menyertakan empat 2 majalah, akhbar, bahan lampiran internet atau lebih Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian.23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 23. 23. TERHAD 23 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 11 Rujukan Dua rujukan dengan 1 · Buku teks format penulisan yang · Atlas betul · Buku rujukan · Internet · Majalah 2 · Jurnal · Surat khabar · Buletin · Orang sumber Tiga rujukan atau lebih 2 dengan format penulisan Nota: yang betul (a) Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi halaman 17. (b) Rujukan mesti berkaitan dengan kaedah kajian. 12 Penilaian umum Susunan mengikut format, kemas dan teliti 1 1 JUMLAH MARKAH 50 PANDUAN PENSKORAN TAMAT [Lihat halaman sebelah23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

×