การนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในอุตสาหกรรมยา<br />ผลิตภัณฑ์ยาเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพสูงมาก  กา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TQM & Pharma industry

847 views
769 views

Published on

Published in: Business, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
847
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TQM & Pharma industry

  1. 1. การนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในอุตสาหกรรมยา<br />ผลิตภัณฑ์ยาเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพสูงมาก การแข่งขันจากคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตยาสามัญในประเทศ ระบบสาธารณสุขของประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นเรื่องของต้นทุนการผลิต การวิจัยและพัฒนา มาตรฐาน GMP ก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อการแข่งขัน ทุกวันนี้ การพัฒนาด้านคุณภาพ ถือเป็นประเด็นสร้างความแตกต่างของการแข่งขันในโลกธุรกิจ การนำปรัชญาด้าน TQM หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจใน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา ที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงาน<br /><ul><li>3219450880110ตัวอย่างการศึกษาวิจัย โดยแบบสำรวจความคิดเห็นจากพนักงาน 175 คน จาก 5 บริษัท ในเมืองอิสลามาบัด และ ลาฮอร์ วิเคราะห์โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้นของสมมติฐาน ประเมินผลการสำรวจพบว่าการให้การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพมากขึ้นจะทำให้การพัฒนาระบบ TQM มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพนักงานมีความรับรู้เรื่องคุณภาพมากขึ้น องค์กรก็จะเกิดกระบวนการทางคุณภาพมากขึ้น00ตัวอย่างการศึกษาวิจัย โดยแบบสำรวจความคิดเห็นจากพนักงาน 175 คน จาก 5 บริษัท ในเมืองอิสลามาบัด และ ลาฮอร์ วิเคราะห์โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้นของสมมติฐาน ประเมินผลการสำรวจพบว่าการให้การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพมากขึ้นจะทำให้การพัฒนาระบบ TQM มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพนักงานมีความรับรู้เรื่องคุณภาพมากขึ้น องค์กรก็จะเกิดกระบวนการทางคุณภาพมากขึ้นHRM (Human resource management) ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการนำสู่ TQM เนื่องจาก มีความจำเป็นที่พนักงานต้องมีความเข้าใจและใส่ใจในคุณภาพงานของพวกเขาทุกขั้นตอน การนำ TQM มาปรับใช้ในองค์กร จำเป็นต้องมีการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานอย่างหนัก เพื่อให้เกิด “วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ” จึงนำเสนอสมมติฐาน 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำ TQM มาปรับใช้ในองค์กร บนแผนภาพหลักการดังนี้</li></ul>-1143002360295การอภิปรายผลการศึกษาการพัฒนาและการฝึกอบรม จะสามารถสร้างความตระหนักของพนักงานใหม่ และพนักงานที่มีความสามารถส่วนใหญ่ให้ผลตอบกลับในเชิงบวกที่เชื่อว่า การพัฒนาคุณภาพขององค์กรจะมีผลตอบแทนกลับมาในรูปของความเชื่อมั่นในองค์กรและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ให้เป็นที่จดจำของลูกค้ามากขึ้นมากกว่าผลตอบแทนในรูปตัวเงิน อย่างไรก็ดีการนำ TQM มาใช้ องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญลำดับแรกในเรื่อง กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และสร้างทีมงานระหว่างแผนกให้เกิดความร่วมมืออันดี จึงจะทำให้ TQM ประสบความสำเร็จในการวิจัยนี้มีองค์กรที่มีการยกเลิกกลางคันที่จะนำ TQM มาปรับใช้ในองค์กร และเห็นได้ชัดว่าองค์กรที่พยายามนำ TQM มาใช้ จำเป็นที่ต้องอาศัยเงินลงทุนอย่างมากในการพัฒนาบุคคลากร รวมไปถึงกระบวนการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อระบบคุณภาพ ความสำเร็จของ TQM จะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่จะนำให้ TQM อยู่คู่กับองค์กร (belong to the company) โดยภาพรวมที่องค์กรแสดงให้ลูกค้าภายนอกได้เห็นถึงการนำ TQM มาใช้จะปรากฏ ให้อยู่ในภาพของ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้ระบบคุณภาพ การนำ IT มาปรับใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการติดต่อกับลูกค้า.0การอภิปรายผลการศึกษาการพัฒนาและการฝึกอบรม จะสามารถสร้างความตระหนักของพนักงานใหม่ และพนักงานที่มีความสามารถส่วนใหญ่ให้ผลตอบกลับในเชิงบวกที่เชื่อว่า การพัฒนาคุณภาพขององค์กรจะมีผลตอบแทนกลับมาในรูปของความเชื่อมั่นในองค์กรและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ให้เป็นที่จดจำของลูกค้ามากขึ้นมากกว่าผลตอบแทนในรูปตัวเงิน อย่างไรก็ดีการนำ TQM มาใช้ องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญลำดับแรกในเรื่อง กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และสร้างทีมงานระหว่างแผนกให้เกิดความร่วมมืออันดี จึงจะทำให้ TQM ประสบความสำเร็จในการวิจัยนี้มีองค์กรที่มีการยกเลิกกลางคันที่จะนำ TQM มาปรับใช้ในองค์กร และเห็นได้ชัดว่าองค์กรที่พยายามนำ TQM มาใช้ จำเป็นที่ต้องอาศัยเงินลงทุนอย่างมากในการพัฒนาบุคคลากร รวมไปถึงกระบวนการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อระบบคุณภาพ ความสำเร็จของ TQM จะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่จะนำให้ TQM อยู่คู่กับองค์กร (belong to the company) โดยภาพรวมที่องค์กรแสดงให้ลูกค้าภายนอกได้เห็นถึงการนำ TQM มาใช้จะปรากฏ ให้อยู่ในภาพของ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้ระบบคุณภาพ การนำ IT มาปรับใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการติดต่อกับลูกค้า.2524125666115TQM0TQM203835088519015906751228090159067566611515906751790065203835015176515906751517650-95251637665การทำงานเป็นทีม00การทำงานเป็นทีม-95251056640กระบวนการคุณภาพ00กระบวนการคุณภาพ-107950การพัฒนาและการฝึกอบรม00การพัฒนาและการฝึกอบรม-9525504190ความสามารถของพนักงาน00ความสามารถของพนักงาน -2952755743575Reference : Rana TM, et al. 2009. Role of quality management in Pharmaceutical development : evidence from Islamabud and Lahore. Indus J. Management and social sciences, 3(2):99-109.0Reference : Rana TM, et al. 2009. Role of quality management in Pharmaceutical development : evidence from Islamabud and Lahore. Indus J. Management and social sciences, 3(2):99-109.<br />

×