Program roadmap14 final

489 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program roadmap14 final

  1. 1. ขานรับแนวคิดใส่ใจสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็วในชั่วโมงนี้กับงานสัมมนาอันเป็นจุดนัดพบ ของคนรั ก สุ ข ภาพ ร่ ว มท้ า ทายอาหารแห่ ง อนาคตกั บ แนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่อสุขภาพ สารผสมอาหารที่น่าสนใจ กฎหมายการกล่าวอ้าง แนวโน้มการตลาดที่จะ ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างทันเหตุการณ์ JAN @19-20, A,2012 Ballroom Pathumwan Princess Hotel, Bangkok ASEAN Health Trend 2011-2012 Edition DAY 1 DAY 29.00-10.00 การกล่าวอ้างทางสุขภาพ: เส้นใยอาหาร พรีไบโอติก 9.00-10.00 ASEAN Harmonization: อัพเดทกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2554 และโพรไบโอติก - อัพเดทกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดย: ภญ. วิไล บัณฑิตานุกูล และการประยุกต์ใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานยา โดย: ุณมาลี จิรวงศ์ศรี ค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ 10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง (หัวหน้ากลุ่มกำกับก่อนออกสู่ตลาด) 10.30-11.45 กฎหมายวัตถุเจือปนอาหาร พ.ศ. 2554: กฎระเบียบ ข้อบังคับ และความท้าทายของผู้ประกอบการ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย: คุณจิรารัตน์ เทศะศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการ 10.00-10.15 Industry Sharing Session สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดย: ภญ. ธันยาการย์ ส่งพรประเสริฐ 11.45-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 13.00-14.15 โอกาสของการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เสริมสุขภาพ ในอาเซียนและทั่วโลก บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย: ศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ชินะโชติ 10.15-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10.45-11.45 Nutrient Profiling 14.15-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง โดย: รองศาสตราจารย์ พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 14.45-16.45 เสวนาสุขภาพ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่แตกต่าง เพื่อผู้บริโภคต่างวัย” หัวหน้าหน่วยโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร่วมเสวนา: • พร้อมเรียนรู้กับวัยเด็ก 11.45-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน โดย: คุณทวีทรัพย์ เหลืองนทีเทพ 13.00-14.30 สรุปกฎหมายและพระราชบัญญัติด้านอาหาร พ.ศ. 2554: ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไร Nutrition Health and Wellness Group Manager และเตรียมรับมือกับคลื่นลูกใหม่ในปี 2555 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดย: ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ • ก้าวย่างที่มั่นคงกับวัยทำงานทั้งเพศชายและหญิง ผู้อำนวยการสำนักอาหาร โดย: ภก. ดร. พิสุทธิ์ เลิศวิไล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา บริษัท โรวิไทย จำกัด (DSM Nutritional Products)14.30-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง • สุขกายและใจในชีวิตหลังเกษียณ 15.00-16.45 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในยุค 2011: โดย: นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ มุมมองด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล • การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาวะที่ดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ โดย: นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย (M.D., ABAAM, ACASP) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์16.45 จบการสัมมนาวันแรก 16.45-17.00 จับรางวัลผู้โชคดี พร้อมเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากบริษัทชั้นนำดังต่อไปนี้:• Connell Bros. Co. (Thailand), Ltd. • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)Program Agenda supported by: Co-sponsor: บริหารจัดการโดย: สิ่งพิมพ์สนับสนุน: FOOD for HEALTH Edition SUPPLEMENT

×