สำเนาประกาศพนักงานราชการ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

สำเนาประกาศพนักงานราชการ

on

  • 812 views

 

Statistics

Views

Total Views
812
Views on SlideShare
812
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

สำเนาประกาศพนักงานราชการ Document Transcript

  • 1. (สาเนา) ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตาแหน่งครูผู้สอน ................................................................. ตามที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ ๑๙ - -๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้นบัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จานวน ๑ ราย ได้แก่ ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัว หมายเหตุ ผู้สมัคร ๑ นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร ๐๐๓ ๒. ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จานวน ๕ ราย ได้แก่ ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัว หมายเหตุ ผู้สมัคร ๑ นางสาวนรพร ทองทิพย์ ๐๐๑ ขาดประสบการณ์ตามประกาศ ๒ นายสาราญ บุญประเสริฐ ๐๐๒ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ๓ นายภูวนาท แจ้งทอง ๐๐๔ ข้อ ๑ / ๑.๑ / (๘) ๔ นายสฤษดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ ๐๐๕ มีประสบการณ์ในการเป็น ๕ นายทศพร กานติมาอัศจรรย์ ๐๐๖ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ใน โรงเรียนขยายโอกาส เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน
  • 2. ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร