สำเนาประกาศพนักงานราชการ

405 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สำเนาประกาศพนักงานราชการ

  1. 1. (สาเนา) ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตาแหน่งครูผู้สอน ................................................................. ตามที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ ๑๙ - -๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้นบัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จานวน ๑ ราย ได้แก่ ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัว หมายเหตุ ผู้สมัคร ๑ นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร ๐๐๓ ๒. ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จานวน ๕ ราย ได้แก่ ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัว หมายเหตุ ผู้สมัคร ๑ นางสาวนรพร ทองทิพย์ ๐๐๑ ขาดประสบการณ์ตามประกาศ ๒ นายสาราญ บุญประเสริฐ ๐๐๒ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ๓ นายภูวนาท แจ้งทอง ๐๐๔ ข้อ ๑ / ๑.๑ / (๘) ๔ นายสฤษดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ ๐๐๕ มีประสบการณ์ในการเป็น ๕ นายทศพร กานติมาอัศจรรย์ ๐๐๖ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ใน โรงเรียนขยายโอกาส เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน
  2. 2. ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

×