เจษฎา

255
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
255
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เจษฎา

  1. 1. โดย ด.ช.เจษฎา อยูเ่ กิด เลขที่ 6 ชัน ม.3 ้ เสนอ อ.ศุวรรณ ทักษิ ณ รายงานฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึงของวิชา วิทยาศาสตร์ ่
  2. 2. • พันธุกรรมเมตาบอลิค(Inborn error of metabolism) เป็ น ั โรคที่เกิดจากยีน (DNA) บกพร่ อง สัมพันธ์กบอาหารที่รับประทานเข้า ไป กระบวนการย่อยสลายของเอนไซม์ และการแปลงกลับมาใช้ในรู ป ํ พลังงาน ทางการแพทย์ถือว่าเป็ นความผิดพลาดตั้งแต่กาเนิดของเมตาบอ ลิซ่ ึ ม (ระบบการเผาผลาญพลังงานของร่ างกาย) ยีนเป็ นหน่วยพันธุกรรม ที่มีขนาดเล็กที่สุด บรรจุรวมกันยาว 40,000 แท่ง ในหนึ่งเซลล์เรี ยกว่า สายพันธุกรรม เป็ นตัวกําหนดการสร้างเอนไซม์หรื อนํ้าย่อยในระดับ ั เซลล์ ซึ่ งแต่ละเซลล์เปรี ยบได้กบหนึ่งโรงงานที่จะรับช่วงการย่อย สารอาหารโมเลกุลเล็กๆ จากกระแสเลือดเพื่อแปรรู ปสารอาหารเหล่านั้น เป็ นพลังงานที่ร่างกายต้องใช้ต่อไป
  3. 3. ่ เมื่อยีนซึ่ งมีหน้าที่สร้างเอนไซม์บกพร่ อง เอนไซม์ยอมบกพร่ องไปด้วย เซลล์จึงไม่สามารถย่อยสารอาหารได้ จากที่ตองทํางานอย่างรวดเร็ วและ ้ นําสารอาหารแปลงเป็ นพลันงานทันที ก็ทาไม่ได้ ทําให้เกิดการตกค้าง ํ สะสมนานวันจนกลายเป็ นสารพิษ เป็ นอันตรายต่อเซลล์ ถึงขั้นไม่ทางาน ํ และทําให้เซลล์ตายในที่สุด
  4. 4. โรคกลุ่มนี้มกเกิดจากการแต่งงานระหว่างเครื อญาติ ที่มีสายพันธุ์หรื อ ั เชื้อชาติเดียวกัน เช่น คนจีนที่ใช้แซ่เดียวกัน คนไทยในต่างจังหวัดที่อยู่ หมู่บานเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ซึ่ งครั้งหนึ่งอาจเคยเกี่ยวดองกัน ทําให้ ้ ยีนด้อยที่มีความบกพร่ องเหมือนกันมาเจอกัน ลูกที่คลอดออกมาจึงเป็ น โรคพันธุกรรมเมตาบอลิคได้
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×