ตัดสิน-คุณลักษณะ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ตัดสิน-คุณลักษณะ

on

 • 484 views

 

Statistics

Views

Total Views
484
Slideshare-icon Views on SlideShare
483
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 1

https://jujo00obo2o234ungd3t8qjfcjrs3o6k-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ตัดสิน-คุณลักษณะ ตัดสิน-คุณลักษณะ Document Transcript

  • การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพือการเลือนชั้น และจบการศึกษา เป็ นผ่ านและไม่ ผ่าน ่ ่ ถ้ ากรณีทผ่าน กําหนดเกณฑ์ การตัดสิ นเป็ นดีเยียม ดี และผ่ าน ดังนี้ ี่ ่ ดีเยียม หมายถึง ผูเ้ รี ยนปฏิบติตนตามคุณลักษณะจนเป็ นนิสย และนําไปใช้ในชีวตประจําวัน ่ ั ั ในชี ิ เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๕ - ๘ เยี่ คุณลักษณะ และไม่ มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมินตํากว่ าระดับดี ่ ดี หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็ นการยอมรับของ ั สังคม โดยพิจารณาจาก ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไม่มี ่ คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับดี หรื อ ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล ่ การประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน หรื อ ๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มี คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนดโดย ั พิจารณาจาก ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มี คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน หรื อ ๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ ประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน ่ ไม่ผาน หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนที่สถานศึกษากําหนด ั ่ โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผาน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ