LIGTAS HINDI DAHIL SA    GAWA   Efeso 2:8-9
Efeso 2:8-9Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtas...
GRACE OF GOD
Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Kagandahang-loob (grace) ng Dios• Tito 2:11 – Sapagkat nahayag na ang kagandahang-loob ng  ...
GRACE OF GODFAITH OF MAN
Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Sa pamamagitan ng pananalig• Roma 3:23-24 – Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang  sin...
Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Sa pamamagitan ng pananalig• Roma 10:9-10 – Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay  P...
GRACE OF GODFAITH OF MAN
GRACE OF GOD        R        E        L        I        G        I       ...
GRACE OF GOD          RDO          EN         LA         IT         GI    ...
GRACE OF GOD          R  MD           EO          E            MN        ...
GRACE OF GOD            R  MD             EO            E    W         MN...
Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Kay Kristo• Mga Gawa 4:12 – “Sa kanya lamang matatagpuan ang  kaligtasan, sapagkat walang i...
GRACE OF GOD            R  MD             EO            E    W         MN...
Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Ang pananampalataya ay kaloob• Efeso 2:9 – Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kayat  walang...
NAGSASABI LANG NA   LIGTAS
Nagsasabi Lang Na Ligtas• Tumatawag lang ng “Panginoon, Panginoon”• Mateo 7:21 – Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Pangin...
Nagsasabi Lang Na Ligtas• Sabi lang na kilala ang Dios (ngunit kasuklam-suklam at suwail)• Tito 1:16 – Ang sabi nilay ki...
Nagsasabi Lang Na Ligtas• “Magpagimbabaw” (sa bibig at hindi sa puso)• Markos 7:6-9 – Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagku...
Nagsasabi Lang Na Ligtas• Parang pintura (glaze) ng mumurahing banga• Kawikaan 26:23 – Ang matamis ngunit pakunwaring sal...
Nagsasabi Lang Na Ligtas• Pakunwari‟t balatkayo (flatery and hypocrisy)• Awit 78:36 – Kayat siya ay pinuri, ng papuring h...
ANG TUNAY NA LIGTAS, MAY KALAKIP NA MABUBUTING GAWA
Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip   Na Mabubuting Gawa• May bunga ang tunay na pagsisisi• Mateo 7:21 – Ipakita ninyo sa...
Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip   Na Mabubuting Gawa• May bunga ang tunay na pagsisisi• Mga Gawa 26:20 – Nangaral ako...
Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip   Na Mabubuting Gawa• Mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya• 1 Tesalonica 1:3 ...
Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip   Na Mabubuting Gawa• Napapansin ng Dios ang mabubuting gawa• Mateo 26:7-10 – Lumapit...
Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip   Na Mabubuting Gawa• Mabubuting gawa sa iba ay mabuting gawa sa Dios• Mateo 25:35-56...
CONCLUSION Ezekiel 33:31-32Para lang “singer”
Ezekiel 33:31-32 Sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan ka ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang ma...
REFLECTION 1. Ikwento mo sa isang tao ngayon kung  paano ka „naligtas‟. Dahil gumagawa ka  na ng mabuting bagay kaya ka ...
Ligtas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ligtas

478
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
478
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ligtas

 1. 1. LIGTAS HINDI DAHIL SA GAWA Efeso 2:8-9
 2. 2. Efeso 2:8-9Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang itoy kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi itobunga ng inyong mga gawa kayat walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
 3. 3. GRACE OF GOD
 4. 4. Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Kagandahang-loob (grace) ng Dios• Tito 2:11 – Sapagkat nahayag na ang kagandahang-loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao.• Roma 11:6 – At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang- loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang- loob.
 5. 5. GRACE OF GODFAITH OF MAN
 6. 6. Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Sa pamamagitan ng pananalig• Roma 3:23-24 – Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang-loob, sila ay pinawalang-sala na niya sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. .• Roma 10:9-10 – At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang- loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang- loob.
 7. 7. Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Sa pamamagitan ng pananalig• Roma 10:9-10 – Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siyay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas.
 8. 8. GRACE OF GODFAITH OF MAN
 9. 9. GRACE OF GOD R E L I G I O NFAITH OF MAN
 10. 10. GRACE OF GOD RDO EN LA IT GI IO ON N FAITH OF MAN
 11. 11. GRACE OF GOD R MD EO E MN L BA I ET G RI I SO O HN N I FAITH OF MAN P
 12. 12. GRACE OF GOD R MD EO E W MN G L B O O IA E O RT G R D KI S I SO O HN N I FAITH OF MAN P
 13. 13. Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Kay Kristo• Mga Gawa 4:12 – “Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.”
 14. 14. GRACE OF GOD R MD EO E W MN G L B O O IA E O RT G R D KI S I SO O HN GIFT! N I FAITH OF MAN P
 15. 15. Ligtas Hindi Dahil Sa Gawa• Ang pananampalataya ay kaloob• Efeso 2:9 – Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kayat walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
 16. 16. NAGSASABI LANG NA LIGTAS
 17. 17. Nagsasabi Lang Na Ligtas• Tumatawag lang ng “Panginoon, Panginoon”• Mateo 7:21 – Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.• Lukas 6:46 – "Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko?
 18. 18. Nagsasabi Lang Na Ligtas• Sabi lang na kilala ang Dios (ngunit kasuklam-suklam at suwail)• Tito 1:16 – Ang sabi nilay kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Silay kasuklam-suklam, suwail at hindi makagawa ng anumang mabuti.
 19. 19. Nagsasabi Lang Na Ligtas• “Magpagimbabaw” (sa bibig at hindi sa puso)• Markos 7:6-9 – Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang isulat, Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat itoy sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.„ Winawalang-kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyoy mga katuruan ng tao.” Sinabi pa ni Jesus, "Ang gagaling ninyo! Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang-bisa ninyo ang utos ng Diyos!
 20. 20. Nagsasabi Lang Na Ligtas• Parang pintura (glaze) ng mumurahing banga• Kawikaan 26:23 – Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga.
 21. 21. Nagsasabi Lang Na Ligtas• Pakunwari‟t balatkayo (flatery and hypocrisy)• Awit 78:36 – Kayat siya ay pinuri, ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat-kayong matatawag.
 22. 22. ANG TUNAY NA LIGTAS, MAY KALAKIP NA MABUBUTING GAWA
 23. 23. Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip Na Mabubuting Gawa• May bunga ang tunay na pagsisisi• Mateo 7:21 – Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo, at huwag ninyong idahilan na mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham.Lukas 6:46
 24. 24. Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip Na Mabubuting Gawa• May bunga ang tunay na pagsisisi• Mga Gawa 26:20 – Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayundin sa mga Hentil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa.
 25. 25. Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip Na Mabubuting Gawa• Mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya• 1 Tesalonica 1:3 – Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesu-Cristo.
 26. 26. Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip Na Mabubuting Gawa• Napapansin ng Dios ang mabubuting gawa• Mateo 26:7-10 – Lumapit sa kanya ang isang babaing may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siyay kumakain. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Bakit inaksaya ang pabango?" tanong nila. "Naipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan! Alam ito ni Jesus kayat sinabi niya, "Bakit ninyo minamasama ang ginagawa niya? Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin.
 27. 27. Ang Tunay Na Ligtas, May Kalakip Na Mabubuting Gawa• Mabubuting gawa sa iba ay mabuting gawa sa Dios• Mateo 25:35-56 – …"Sasabihin ng Hari, Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan.‟…
 28. 28. CONCLUSION Ezekiel 33:31-32Para lang “singer”
 29. 29. Ezekiel 33:31-32 Sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan ka ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila.Ituturing ka lamang nilang isang mahusay na mang-aawit at batikang manunugtog. Makikinig sila sa iyo ngunit di naman isasagawa ang kanilang maririnig.
 30. 30. REFLECTION 1. Ikwento mo sa isang tao ngayon kung paano ka „naligtas‟. Dahil gumagawa ka na ng mabuting bagay kaya ka naligtas?2. Minsan ba ay naiisip mo sa sarili mo na „kunwari‟ lang ang iyong ginagawa para sa Dios?3. Paano mo naipapakita na ikaw ay lights na? Sa pananalita? Sa kawanggawa? Sa pakikihalubilo sa ibang tao?
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×