Orden del 4 de Julio de 2001 de la Consellería de Cultura y Educación, por la que se regula la atención al alumnado con n...
<ul><li>Alumnes amb incorporació tardana al sistema educatiu. . </li></ul><ul><li>Alumnes amb retard en l’escolarització...
Tenint en compte la informació elaborada pels corresponents Serveis Socials Municipals, i. si fa el cas, els servicis soci...
<ul><li>alumnes amb necessitats de compensació educativa </li></ul>desenrotllar les actuacions Amb l’obectiu PRINCIPI D’...
<ul><li>Facilitar la integració social i educativa de tot l’alumnat contrarestant els processos d’exclusió social i cultu...
<ul><li>Evitar l’abandonament escolar de l’alumnat que es troba en situació de desavantatge socioeducativa. </li></ul><ul>...
<ul><li>Es fomentarà la primera escolarització en el primer curs del segon cicle de l’Educació Infantil. </li></ul>Es gara...
<ul><li>Es proposarà una actuació hospitalària o domiciliària dirigida exclusivament a l’alumnat que com a conseqüència ...
 
<ul><li>En funció de les característiques del centre dotació de recursos materials i humans. </li></ul>Personal de suport ...
 
<ul><li>Centres educatius sostinguts amb fons públics </li></ul>Actuacions de compensació educativa Consell escolar reforç...
Equip directiu planificarà la intervenció que requerisca el seu alumnat S’incorporaran al PEC i a les Concrecions Curric...
 
<ul><li>Els fins i intencions educatives que configuren les actuacions de compensació educativa. </li></ul><ul><li>El diss...
<ul><li>Adaptació del currículum del cicle, nivell o etapa corresponent per a aconseguir els objectius generals amb una...
 
<ul><li>Anàlisi de la realitat social de l’entorn </li></ul><ul><li>de les característiques internes del propi centre i </...
<ul><li>Aprenentatges programats de forma globalitzada dels </li></ul><ul><li>La modificació de determinades àrees . </l...
Afavorir la regularitat de l’escolarització. <ul><li>Seguiment de l’absentisme escolar, </li></ul><ul><li>visita a les fa...
 
<ul><li>Mesures apartat enterior </li></ul>per als alumnes que necessiten compensació educativa, segons les circumstàncie...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orden Compensatoria Comunidad Valenciana

580 views
446 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Orden Compensatoria Comunidad Valenciana

 1. 1. Orden del 4 de Julio de 2001 de la Consellería de Cultura y Educación, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa. Comunitat Valenciana
 2. 2. <ul><li>Alumnes amb incorporació tardana al sistema educatiu. . </li></ul><ul><li>Alumnes amb retard en l’escolarització o desconeixement dels idiomes per ser immigrant i refugiat. </li></ul><ul><li>Pertinença a minories ètniques o culturals o en situació de desavantatge social. </li></ul><ul><li>Per escolarització irregular, por itinerànça familiar o abandonament reiterats. </li></ul><ul><li>Per dependència d’institucions de protecció social. </li></ul><ul><li>Residència en zones socials, culturals o econòmicament desfavorides. </li></ul><ul><li>Internament en hospitals o hospitalització domiciliaria. </li></ul><ul><li>Inadaptació al medi escolar i al entorn educatiu. </li></ul>
 3. 3. Tenint en compte la informació elaborada pels corresponents Serveis Socials Municipals, i. si fa el cas, els servicis socials competents de protecció de menors de la Conselleria de Benestar Social. realitzada Serveis Psicopedagògics Escolars o els Gabinets Psicopedagògics autoritzats Departaments d’Orientació, o per qui tinga atribuïdes les seues funcions EI I EP ESO
 4. 4. <ul><li>alumnes amb necessitats de compensació educativa </li></ul>desenrotllar les actuacions Amb l’obectiu PRINCIPI D’IGUALTAT Que permeten previndre i compensar les desigualtats educatives
 5. 5. <ul><li>Facilitar la integració social i educativa de tot l’alumnat contrarestant els processos d’exclusió social i cultural. </li></ul><ul><li>Afavorir l’educació intercultural de tot l’alumnat, potenciant els múltiples i diferents valors que aporten les distintes cultures. </li></ul><ul><li>Potenciar la participació solidària dels membres de la comunitat educativa i de la societat en el seu conjunt per a fomentar la convivència i previndre situacions de conflicte. </li></ul><ul><li>Informar i assessorar les famílies i tutors legals per a facilitar l’adequada escolarització de les seues filles i dels seus fills. </li></ul><ul><li>Garantir l’escolarització de l’alumnat amb necessitats de </li></ul><ul><li>compensació educativa en condicions d’igualtat d’oportunitats. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Evitar l’abandonament escolar de l’alumnat que es troba en situació de desavantatge socioeducativa. </li></ul><ul><li>Fomentar el desenrotllament de plans i programes de compensació educativa, especialment de programes d’adquisició de la llengua d’acollida. </li></ul><ul><li>Facilitar que els centres que desenrotllen plans i programes de compensació educativa compten amb els recursos humans i materials necessaris. </li></ul><ul><li>Facilitar a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa quan la seua situació socioeconòmica ho requerisca, l’accés a les ajudes o beques necessàries per a materials escolars, servicis de transport i menjador escolar o altres que pogueren necessitar-se. </li></ul><ul><li>Desenrotllar programes de Garantia Social vinculats a l’ofertalaboral de l’entorn i dirigits a la promoció i inserció dels jóvens procedents de sectors socials desfavorits. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Es fomentarà la primera escolarització en el primer curs del segon cicle de l’Educació Infantil. </li></ul>Es garantirà l’escolarització d’aquest alumnat en llocs escolars gratuïts del seu propi municipi, o zona i la seva continuitat a l’ESO. programes de seguiment de l’escolarització i de prevenció i control de l’absentisme escolar, en col·laboració amb els Servicis Socials Municipals i altres entitats. Es procurarà que, en el procés d’escolarització d’una localitat o zona, distribució equilibrada , entre centres sostinguts amb fons públics , de forma que no es concentre en un determinat centre educatiu.
 8. 8. <ul><li>Es proposarà una actuació hospitalària o domiciliària dirigida exclusivament a l’alumnat que com a conseqüència de malalties, accidents o tractaments ambulatoris haja de romandre internat en un hospital o en el seu propi domicili, durant períodes de llarga duració, a fi que la seua situació no comporte un detriment en el procés d’aprenentatge corresponent als nivells obligatoris de l’ensenyament. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>En funció de les característiques del centre dotació de recursos materials i humans. </li></ul>Personal de suport Dotació per a despeses extraordinàries de funcionament Beques i ajudes a l’estudi
 10. 12. <ul><li>Centres educatius sostinguts amb fons públics </li></ul>Actuacions de compensació educativa Consell escolar reforçarà el suport escolar en estreta col·laboració amb la família. si es procedent, la detecció i definició de les necessitats de compensació educativa del seu alumnat de nou ingrés sol·licitarà reforçarà
 11. 13. Equip directiu planificarà la intervenció que requerisca el seu alumnat S’incorporaran al PEC i a les Concrecions Curriculars les decisions de caràcter general. Les actuacions específiques per a cada curs acadèmic s’incorporaran a la Programació General Anual.
 12. 15. <ul><li>Els fins i intencions educatives que configuren les actuacions de compensació educativa. </li></ul><ul><li>El disseny particular del programa o programes d’educació bilingüe que aplique el centre i el pla de normalització lingüística en què s’inclourà específicament el tractament de la llengua d’acollida. </li></ul><ul><li>Criteris generals sobre educació intercultural en el pla d’atenció a la diversitat del centre . </li></ul><ul><li>Els criteris bàsics d’organització del centre. </li></ul><ul><li>La forma de participació i coordinació de tots els membres </li></ul><ul><li>de la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Els criteris de relació amb les famílies i les estratègies d’integració a la vida del centre. </li></ul><ul><li>Mesures que fomenten la participació de l’alumnat en el Consell Escolar i en les activitats del centre. </li></ul><ul><li>coordinació amb els serveis del municipi. </li></ul><ul><li>El RRI, en què figuraran les mesures per a fomentar la convivència i la tolerància, així com a evitar la desescolarització i l’absentisme. </li></ul>
 13. 16. <ul><li>Adaptació del currículum del cicle, nivell o etapa corresponent per a aconseguir els objectius generals amb una metodologia pròpia i amb una organització dels continguts en àmbits de coneixement diferents als establits amb caràcter general, respectant, en tot cas, els nivells d’aprenentatge autònom de la resta de l’alumnat de cada grup-classe. </li></ul><ul><li>Criteris metodològics i d’organització de l’agrupament de l’alumnat , així com de l’organització dels espais i de l’horari . </li></ul><ul><li>Procediments i criteris per a l’avaluació de l’aprenentatge i la promoció de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Orientacions per a elaborar les programacions docents </li></ul><ul><li>Programació d’activitats dirigides al desenrotllament d’habilitats socials, activitats d’iniciació professional així com aquelles que afavorisquen el progrés educatiu de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Criteris per a l’atenció a ACNEE. </li></ul><ul><li>Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament, la pràctica docent i les actuacions de compensació educativa. </li></ul><ul><li>El pla d’orientació educativa, psicopedagògica i professional i el pla d’acció tutorial. decisions sobre l’adquisició de la competència comunicativa en els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. </li></ul><ul><li>En ESO materies optatives faciliten la transició a la vida activa. </li></ul><ul><li>supervisió dels projectes que existiren en el centre sobre </li></ul><ul><li>innovació educativa i recursos didàctics. </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Anàlisi de la realitat social de l’entorn </li></ul><ul><li>de les característiques internes del propi centre i </li></ul><ul><li>de les necessitats singulars del seu alumnat. </li></ul>Actuacions en el PAD <ul><li>Organització pedagògica i administrativa del centre. </li></ul><ul><li>Programació docent. </li></ul><ul><li>Col·laboració d’institucions i entitats de l’entorn. </li></ul><ul><li>Flexibilitat d’horaris, grups i utilització d’espais , </li></ul><ul><li>Distribució d’espais, horaris i recursos, materials i humans, per a desenrotllar les activitats pròpies del Programa. </li></ul><ul><li>Inclusió d’activitats en el Pla d’Acció Tutorial per a afavorir l’acollida de l’alumnat, la regularitat de la seua escolarització i la participació de les famílies. </li></ul>
 15. 19. <ul><li>Aprenentatges programats de forma globalitzada dels </li></ul><ul><li>La modificació de determinades àrees . </li></ul><ul><li>L’ús d’una metodologia activa que facilite l’aprenentatge significatiu , utilitzant processos d’aprenentatge cooperatiu. </li></ul><ul><li>Activitats d’adquisició i reforç en les àrees instrumentals que permeten prosseguir l’aprenentatge de forma normalitzada. </li></ul><ul><li>Activitats per a adquirir la competència comunicativa en la llengua vehicular d’ensenyament del centre. </li></ul><ul><li>Activitats dirigides al desenrotllament d’habilitats socials i </li></ul><ul><li>hàbits de vida saludable . </li></ul><ul><li>Activitats per a afavorir la convivència, el respecte i la valoració </li></ul><ul><li>de l’entitat cultural de l’alumnat . </li></ul><ul><li>Tallers d’animació lectora, d’activitats plàstiques, musicals o esportives, així com d’iniciació professional i d’adaptació a les noves tecnologies. </li></ul>
 16. 20. Afavorir la regularitat de l’escolarització. <ul><li>Seguiment de l’absentisme escolar, </li></ul><ul><li>visita a les famílies, </li></ul><ul><li>Coordinació amb els equips municipals de treball social </li></ul>Afavorir la inserció social i educativa de l’alumnat, a través d’activitats complementàries i extraescolars, com: <ul><li>Aules obertes, </li></ul><ul><li>programes de suport a la realització de tasques escolars, </li></ul><ul><li>tallers o </li></ul><ul><li>activitats d’iniciació professional. </li></ul>Fomentar la participació en el centre i la integració social de l’alumnat i les seues famílies <ul><li>escoles de pares i mares, </li></ul><ul><li>programes socioeducatius d’educació no formal i d’educació intercultural. </li></ul>
 17. 22. <ul><li>Mesures apartat enterior </li></ul>per als alumnes que necessiten compensació educativa, segons les circumstàncies personals i el nivell educatiu que es trobe escolaritzat

×