• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Cong cu cai tien kaizen
 

Cong cu cai tien kaizen

on

 • 750 views

 

Statistics

Views

Total Views
750
Views on SlideShare
750
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
25
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Title Page 6/11/2008
 • Topics of the day 6/11/2008
 • 6/11/2008
 • Toàn bộ dây chuyền sản xuất cho thấy quá trình nối tiếp từ công cuộc nghiên cứu cho tới thị tr ường tiêu thụ. Công nghệ là sự áp dụng những lý thuyết và thực nghiệm khoa học, đư a tới các đề án sản xuất và cuối cùng là thể hiện bằng sản phẩm trên thị tr ường . Hai thành phần của cải tiến – đổi mới và KAIZEN – có thể được áp dụng ở mỗi giai đ oạn của dây chuyền này. Nh ư ng th ường th ường tác động của KAIZEN dễ nhận thấy và gần gũi với sản xuất và thị tr ường h ơ n trong khi tác động của đổi mới th ường gần với khoa học và công nghệ h ơ n. 6/11/2008
 • Cần kết hợp KAIZEN và đổi mới. Tất cả các hệ thống đều đ i đến s ự xuống cấp sau khi chúng được thiết lập. Khi không có sự nỗ lực cải tiến liên tục thì sự xuống cấp là không tránh khỏi. Khi đổi mới tạo ra một chuẩn mực hoạt động mới tồn tại thì mức hoạt động mới cũng sẽ suy giảm nếu nh ư chuẩn mực này không được bổ sung và cải tiến liên tục. Do vậy, bất cứ khi nào đổi mới đạt được thì nó phải được tiếp nối với các hoạt động KAIZEN để duy trì và cải tiến nó. Đổi mới là một sự đột phá mà ảnh h ưởng của nó được tạo dựng dần dần nhờ sự cạnh tranh có chủ ý và sự phá huỷ các chuẩn mực, còn KAIZEN là nỗ lực với các ảnh h ưởng tích luỹ đánh dấu một tiến bộ vững chắc theo thời gian, duy trì và còn nâng cấp các chuẩn mực. 6/11/2008
 • 6/11/2008
 • Các b ước thực hiện KAIZEN giúp giải quyết vấn đề dựa trên việc phân tích dữ liệu. Các b ước thực hiện KAIZEN được tiêu chuẩn hoá thành 8 b ước . Thực hiện KAIZEN tuân thủ theo vòng PDCA : B ước 1 - b ước 4 là P (Kế hoạch) B ước 5 là D (Thực hiện) B ước 6 là C (Kiểm tra) B ước 7, 8 là A (hành động khắc phục hoặc cải tiến) 6/11/2008
 • 6/11/2008
 • 6/11/2008
 • 6/11/2008
 • 6/11/2008
 • 6/11/2008

Cong cu cai tien kaizen Cong cu cai tien kaizen Presentation Transcript

 • Công cụ cải tiếnCông cụ cải tiến KAIZENKAIZEN 1 © ĐKT
 • • Lịch sLịch sửử của KAIZENcủa KAIZEN • MụcMục đíchđích – Khái niệm – Tinh thần KAIZEN– Khái niệm – Tinh thần KAIZEN • Phạm vi áp dụng KAIZENPhạm vi áp dụng KAIZEN • So sánh, kết hợp KAIZEN vàSo sánh, kết hợp KAIZEN và đổiđổi mớimới • Các khái niệm KAIZEN cCác khái niệm KAIZEN cơơ bản – Các loại hình KAIZENbản – Các loại hình KAIZEN • Các bCác bướcước ththựcực hiện KAIZEN tại nhiện KAIZEN tại nơơi làm việci làm việc • ĐĐặc đặc điểm của KAIZENiểm của KAIZEN • LLợiợi ích của việc áp dụng KAIZENích của việc áp dụng KAIZEN • Các yếu tố quyếtCác yếu tố quyết địnhđịnh sự thành công của KAIZENsự thành công của KAIZEN • Các chCác chươương trình KAIZEN cng trình KAIZEN cơơ bảnbản • Tóm tắtTóm tắt Nội dungNội dung 2 © ĐKT
 • 3 • MASAAKI IMAI - Nhật bảnMASAAKI IMAI - Nhật bản • Cuốn “KAIZEN” xuất bản nCuốn “KAIZEN” xuất bản năăm 1986m 1986 • Cuốn sách cẩm nang của sCuốn sách cẩm nang của sựự thành công kinhthành công kinh doanh: “KAIZEN, chìa khoá của sdoanh: “KAIZEN, chìa khoá của sựự thànhthành công về quản lý của Nhật bản”công về quản lý của Nhật bản” • KAIZENKAIZEN trong tiếng Nhật có nghĩa là cải tiến,trong tiếng Nhật có nghĩa là cải tiến, cải thiện.cải thiện. • KAIZEN - thayKAIZEN - thay đổiđổi đểđể tốt htốt hơơnn Lịch sử của KAIZENLịch sử của KAIZEN © ĐKT
 • 4 MụcMục đíđích – Khái niệmch – Khái niệm KAIZENKAIZEN • MụcMục đíchđích:: Cải tiến nCải tiến năăng suất và chất lng suất và chất lượngượng • Khái niệm:Khái niệm: Cải tiến liên tụcCải tiến liên tục Tích lũy tTích lũy từngừng bbướcước nhỏnhỏ Lôi cuốn toàn thể CBCNVLôi cuốn toàn thể CBCNV Áp dụng cácÁp dụng các đềđề xuất sáng kiếnxuất sáng kiến © ĐKT
 • 5 Tinh thần KAIZENTinh thần KAIZEN Là quanLà quan đđiểm tích ciểm tích cựcực trongtrong NhNhữngững hoạthoạt độngđộng hiện tại luôn có nhiềuhiện tại luôn có nhiều ccơơ hộihội đểđể cải tiếncải tiến Các phCác phươương tiện và phng tiện và phươương pháp hiệnng pháp hiện tại có thể luôntại có thể luôn đượcđược cải tiến nếu có mộtcải tiến nếu có một nỗ lnỗ lựcực nàonào đóđó Tích lũy nhTích lũy nhữngững cải tiến nhỏ sẽ tạo racải tiến nhỏ sẽ tạo ra đượcđược một smột sựự biếnbiến đổiđổi llớnớn © ĐKT
 • 6 Phạm vi áp dụng KAIZENPhạm vi áp dụng KAIZEN Cải tiến những gì hiện cóCải tiến những gì hiện có PhPhươương pháp làm việcng pháp làm việc Quan hệ công việcQuan hệ công việc Môi trMôi trườngường làm việclàm việc ĐĐiều kiện làm việc ở mọi niều kiện làm việc ở mọi nơơii © ĐKT
 • 7 So sánh KAIZEN vàSo sánh KAIZEN và đổiđổi mớimới Nội dung KAIZEN Đổi mới Hiệu quả Dài hạn, không tác động đột ngột Ngắn hạn, nhưng tác động đột ngột Nhịp độ Các bước đi nhỏ Các bước đi lớn Khung thời gian Liên tục và gia tăng Gián đoạn và không tăng dần Thay đổi Từ từ và liên tục Đột ngột và hay thay đổi Liên quan Tất cả mọi người Một vài người được lựa chọn Cách tiến hành Nỗ lực tập thể Ý tưởng và nỗ lực cá nhân Cách thức Duy trì và cải tiến Đột phá và xây dựng Tính chất Kỹ thuật thường và hiện đại Đột phá kỹ thuật, sáng kiến Yêu cầu Đầu tư ít, nỗ lực lớn để duy trì Đầu tư lớn, ít nỗ lực để duy trì Định hướng Con người Công nghệ Đánh giá Quá trình và nỗ lực Kết quả đối với lợi nhuận Lợi thế Có thể đạt kết quả tốt với nền kinh tế phát triển chậm Thích hợp hơn với nền công nghiệp phát triển nhanh © ĐKT
 • 8 So sánh KAIZEN vàSo sánh KAIZEN và đổiđổi mớimới (tiếp)(tiếp) KAIZENKAIZEN Đổi mớiĐổi mới Khả năng thích nghi Sáng tạo Lao động tập thể Cá nhân Hướng về cái chung Hướng về chuyên môn Chú trọng đến chi tiết Chú trọng đến những bước nhảy vọt Hướng về con người Hướng về công nghệ Thông tin: công khai, chia sẻ Thông tin: khép kín, độc quyền Hướng về chức năng chéo Hướng về chức năng chuyên môn Xây dựng trên công nghệ hiện hữu Tìm kiếm công nghệ mới Tổ chức chức năng chéo Đường lối và ban điều hành Phản hồi toàn diện Phản hồi hạn chế © ĐKT
 • 9 Đề án Đổi mới Khoa học Công nghệ Thị trườngSản xuất KAIZEN Toàn bộ dây chuyền sản xuất • Toàn bộ dây chuyền sản xuất cho thấy quá trình nối tiếp từ công cuộc nghiên cứu cho tới thị trường tiêu thụ. • Công nghệ là sự áp dụng những lý thuyết và thực nghiệm khoa học, đưa tới các đề án sản xuất và cuối cùng là thể hiện bằng sản phẩm trên thị trường. • Hai thành phần của cải tiến – đổi mới và KAIZEN – có thể được áp dụng ở mỗi giai đoạn của dây chuyền này. • Nhưng thường thường tác động của KAIZEN dễ nhận thấy và gần gũi với sản xuất và thị trường hơn trong khi tác động của đổi mới thường gần với khoa học và công So sánh KAIZEN vàSo sánh KAIZEN và đổiđổi mớimới (tiếp)(tiếp) © ĐKT
 • 10 Kết hợp KAIZEN vàKết hợp KAIZEN và đổiđổi mớimới • Tất cả các hệ thống đều đi đến sự xuống cấp sau khi chúng được thiết lập. Khi không có sự nỗ lực cải tiến liên tục thì sự xuống cấp là không tránh khỏi. Khi đổi mới tạo ra một chuẩn mực hoạt động mới tồn tại thì mức hoạt động mới cũng sẽ suy giảm nếu như chuẩn mực này không được bổ sung và cải tiến liên tục. Do vậy, bất cứ khi nào đổi mới đạt được thì nó phải được tiếp nối với các hoạt động KAIZEN để duy trì và cải tiến © ĐKT
 • 11 Kết hợp KAIZEN vàKết hợp KAIZEN và đổiđổi mớimới (tiếp)(tiếp) • Đổi mới là một sự đột phá mà ảnh hưởng của nó được tạo dựng dần dần nhờ sự cạnh tranh có chủ ý và sự phá huỷ các chuẩn mực, còn KAIZEN là nỗ lực với các ảnh hưởng tích luỹ đánh dấu một tiến bộ vững chắc theo thời gian, duy trì và còn nâng cấp các chuẩn mực. © ĐKT
 • Các khái niệm KAIZEN cCác khái niệm KAIZEN cơơ bảnbản ĐĐểể thực hiện KAIZEN, ban lãnhthực hiện KAIZEN, ban lãnh đạođạo cần nắmcần nắm bắt và vận dụng các khái niệm cbắt và vận dụng các khái niệm cơơ bản:bản: •KAIZEN và quản lýKAIZEN và quản lý •Quá trình và kết quả quá trìnhQuá trình và kết quả quá trình •Chu trình PDCA (Kế hoạch - Thực hiện -Chu trình PDCA (Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra – HànhKiểm tra – Hành độngđộng khắc phục hoặc cảikhắc phục hoặc cải tiến)tiến) •Chất lChất lượngượng là hànglà hàng đầuđầu •QuyếtQuyết địnhđịnh dựa trên sự kiệndựa trên sự kiện 12 © ĐKT
 • 13 Các loại hình KAIZENCác loại hình KAIZEN • Do lãnhDo lãnh đạođạo chủchủ độngđộng khởi xkhởi xướngướng • Do một bộ phận chuyên tráchDo một bộ phận chuyên trách • Do một tổDo một tổ độiđội • Nhóm KAIZENNhóm KAIZEN • Do từng cá nhânDo từng cá nhân © ĐKT
 • Các bCác bướcước thực hiện KAIZEN tạithực hiện KAIZEN tại nnơơi làm việci làm việc 14 Bước 1 Lựa chọn chủ đề Bước 2 Tìm hiểu tình trạng hiện tại và xác định mục tiêu Bước 3 Phân tích dữ liệu đã thu thập để xác định nguyên nhân gốc rễ Bước 4 Xác định biện pháp thực hiện dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu Bước 5 Thực hiện biện pháp Bước 6 Xác nhận kết quả thực hiện biện pháp Bước 7 Xây dựng hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn để phòng ngừa tái diễn Bước 8 Xem xét các quá trình trên và xác định dự án tiếp theo © ĐKT
 • 15 ĐặcĐặc đđiểm của KAIZENiểm của KAIZEN • Là quá trình cải tiến liên tục nLà quá trình cải tiến liên tục nơơi làm việci làm việc • Tập trung nâng cao nTập trung nâng cao năăng suất và thỏa mãnng suất và thỏa mãn yêu cầu khách hàng thông qua giảm lãng phíyêu cầu khách hàng thông qua giảm lãng phí • Triển khai dựa trên sự tham gia nhiệt tình củaTriển khai dựa trên sự tham gia nhiệt tình của mọi thành viên với sự cam kết mạnh mẽ củamọi thành viên với sự cam kết mạnh mẽ của lãnhlãnh đạođạo • ĐặcĐặc biệt nhấn mạnh hoạtbiệt nhấn mạnh hoạt độngđộng nhómnhóm • Thu thập và phân tích dữ liệu là công cụ hữuThu thập và phân tích dữ liệu là công cụ hữu hiệuhiệu © ĐKT
 • 16 Lợi ích của việc áp dụngLợi ích của việc áp dụng KAIZENKAIZEN • Tích lũy các cải tiến nhỏ trở thành kết quả lớnTích lũy các cải tiến nhỏ trở thành kết quả lớn (góp gió thành bão). Những cải tiến nhỏ, liên(góp gió thành bão). Những cải tiến nhỏ, liên tục dẫn tới quá trình cải tiến liên tục.tục dẫn tới quá trình cải tiến liên tục. • Giảm các lãng phí, tGiảm các lãng phí, tăăng nng năăng suấtng suất • TạoTạo độngđộng lực thúclực thúc đẩyđẩy cá nhân có các ýcá nhân có các ý ttưởngưởng cải tiếncải tiến • Tạo tinh thần làm việc tập thể,Tạo tinh thần làm việc tập thể, đđoàn kếtoàn kết • Tạo ý thức luôn hTạo ý thức luôn hướngướng tới giảm thiểu lãng phítới giảm thiểu lãng phí • Xây dựng nền vXây dựng nền văăn hoá công tyn hoá công ty © ĐKT
 • 17 • Cam kết của lãnhCam kết của lãnh đạođạo cao nhấtcao nhất • Vai trò của cán bộ quản lý và lãnhVai trò của cán bộ quản lý và lãnh đạođạo nhómnhóm • Nỗ lực tham gia của mọi ngNỗ lực tham gia của mọi ngườiười Các yếu tố quyếtCác yếu tố quyết địnhđịnh sự thànhsự thành công của hoạtcông của hoạt độngđộng KAIZENKAIZEN © ĐKT
 • 18 Các chCác chươương trình KAIZEN cng trình KAIZEN cơơ bảnbản • 5S: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - S5S: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săăn sóc - Sốt sắngn sóc - Sốt sắng • KSS: Hệ thống khuyến nghị KAIZEN nhấn mạnh lợi ích xâyKSS: Hệ thống khuyến nghị KAIZEN nhấn mạnh lợi ích xây dựng tinh thần và sự tham gia tích cực của ngdựng tinh thần và sự tham gia tích cực của ngườiười laolao độngđộng thông qua các kích thích về tài chính và kinh tế. Quy môthông qua các kích thích về tài chính và kinh tế. Quy mô đượcđược mô tả bởi số lmô tả bởi số lượngượng khuyến nghịkhuyến nghị đượcđược gửi hàng ngửi hàng năăm.m. • QCC: Nhóm chất lQCC: Nhóm chất lượngượng tình nguyện thực hiện các hoạttình nguyện thực hiện các hoạt độngđộng kiểm soát chất lkiểm soát chất lượngượng tại ntại nơơi làm việci làm việc • JIT: ĐJIT: Đúngúng thời hạn là một kỹ thuật kiểm soát hàng tồn khothời hạn là một kỹ thuật kiểm soát hàng tồn kho và sản xuấtvà sản xuất • 7 công cụ thống kê: là các ph7 công cụ thống kê: là các phươương pháp thu thập và phânng pháp thu thập và phân tích dữ liệu làm ctích dữ liệu làm căăn cứn cứ đểđể ra các quyếtra các quyết địnhđịnh © ĐKT
 • 19 Tóm tTóm tắtắt • KAIZEN là một công cụ cải tiến • So sánh, kết hợp KAIZEN và đổi mới • KAIZEN đem lại lợi ích cho Công ty • Áp dụng các chương trình KAIZEN cơ bản © ĐKT
 • 20 Tài liệu tham khảoTài liệu tham khảo • KAIZEN, chìa khoá của sự thànhKAIZEN, chìa khoá của sự thành công về quản lý của Nhật bảncông về quản lý của Nhật bản –– Masaaki ImaiMasaaki Imai • KAIZEN công cụ cải tiếnKAIZEN công cụ cải tiến Giải pháp quản lý doanh nghiệp – VPCGiải pháp quản lý doanh nghiệp – VPC • Áp dụng KAIZEN và 5SÁp dụng KAIZEN và 5S – VPC– VPC © ĐKT