Btn nguyen ly ke toan

424 views
340 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Btn nguyen ly ke toan

  1. 1. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E - LEARNING ------------ 1/2 BÀI TẬP NHÓM Môn: Nguyên lý kế toán - ACC202 Tại một đơn vị sản xuất có đặc điểm sau: (đơn vị tính 1000đ) - Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho vật tư - hàng hoá theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. I. Số dư đầu tháng 8/2009 Tk 152- Vật liệu A: số lượng……………. , đơn giá ………., thành tiền………… Vật liệu B : số lượng……………. , đơn giá ………., thành tiền………… 1) TK 111 …… 2) TK112 …….. 3) TK 152 …….. 4) TK 131 …….. 5) TK154……… 6) TK 211……….. 7) TK414 ……….. 8) TK 415 ………. 9) TK 431 ……….. 10) TK 411 ……… Các tài khoản khác có số dư bằng 0 II. Trong tháng 8/2009 phát sinh một số nghiệp vụ như sau: 1. Hoá đơn số… ngày….., mua …….kg vật liệu A của Công ty ….. Giá mua chưa có thuế………../kg, thuế GTGT……. Tổng giá thanh toán :……… tiền hàng chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt:………. Phiếu nhập kho số......ngày........ 2. Nhập kho …. kg vật liệu A của công ty…….theo hoá đơn GTGT số… ngày….., giá mua chưa thuế……../kg, thuế GTGT….. Tổng giá thanh toán…….. Tiền hàng chưa thanh toán. Phiếu nhập kho số ....... ngày.............. 3. Nhập kho ……kg vật liệu B mua của của công ty ……., hoá đơn GTGT số…. ngày…….. Giá mua chưa thuế:……../kg, thuế GTGT……..Tổng giá thanh toán……. Tiền hàng chưa thanh toán, chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt:…………. Phiếu nhập kho số ....... ngày.............. 4. Ngày…. xuất kho …….kg vật liệu A cho sản xuất, trong đó ……kg cho sản xuất sản phẩm M và …..kg cho sản xuất sản phẩm N. Phiếu xuất kho số ....... ngày.............. 5. Mua công cụ dụng cụ của công ty …… theo hoá đơn GTGT số ….. ngày……Giá mua chưa thuế:…….., thuế GTGT……..Tổng giá thanh toán……. Chưa trả tiền cho người bán. Phiếu nhập kho số ....... ngày.............. 6. Ngày …. xuất kho ….kg vật liệu B cho sản xuất, trong đó ….kg cho sản xuất sản phẩm M và ………..kg cho sản xuất sản phẩm N. Phiếu xuất kho số ....... ngày.............. 7. Ngày …. chuyển tiền mặt trả cho công ty …. tiền hàng của hoá đơn số…. ngày…., phiếu chi số….. 8. Ngày …. chuyển TGNH trả cho công ty … tiền hàng của hoá đơn số…, ngày…, và công ty … của hoá đơn số … ngày…. , giấy báo nợ số……….
  2. 2. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E - LEARNING ------------ 2/2 9. Chi phí lương: (Bảng thanh toán tiền lương tháng..............) - Công nhân trực tiếp sản xuất tập hợp được:…… Trong đó công nhân sản xuất sản phẩm M…………., công nhân sản xuất sản phẩm N…….. - Nhân viên quản lý phân xưởng:…………………. 10. Chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất:…….. . Bảng tính và phân bổ khấu hao số.................... 11. Chi phí dịch vụ mua ngoài ở phân xưởng sản xuất: giá chưa thuế………, thuế GTGT …..%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Hoá đơn số.......... ngày............. 12. Kết quả nhập kho……… sản phẩm M và ……..sản phẩm N (Phiếu nhập kho số.......ngày............) Biết rằng chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ như sau: Khoản mục Chi phí DDĐK Chi phí DD cuối kỳ Sản phẩm M Sản phẩm N Sản phẩm M Sản phẩm N Chi phí VNL A Chi phí VNL B Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung 13. Xuất kho thành phẩm…… chuyển bán cho công ty …………số lượng:……..thành phẩm, đơn giá………/TP. Công ty………. chưa nhận được hàng. Phiếu xuất kho số ....... ngày.............. 14. Xuất bán hàng cho công ty ……, hoá đơn GTGT số… ngày… Số lượng….. thành phẩm M, đơn giá…/TP và số lượng….thành phẩm N, đơn giá…../TP, thuế GTGT….. , công ty……. đã chấp nhận thanh toán. Phiếu xuất kho số ....... ngày.............. Chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền mặt:…… (đã bao gồm 10% thuế GTGT). 15. Công ty … chuyển…. trả tiền cho đơn vị tiền hàng của hoá đơn của hoá đơn số … ngày…, (nghiệp vụ….) phiếu báo có số…. ngày……… 16. Công ty… chuyển khoản trả cho đơn vị tiền hàng của hoá đơn số… ngày…., báo có số… ngày…. 17. Các chi phí nhân viên tập hợp được: nhân viên bán hàng:….. nhân viên quản lý doanh nghiệp……….………. 18. Chi phí dịch vụ mua ngoài: giá chưa thuế …………., thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. (chi phí tiếp khách) Yêu cầu: 1. Lập các chứng từ cần thiết? 2. Tính giá thành sản phẩm M, N 2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Phản ánh lên sơ đồ chữ T . 3. Lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của tháng 8/2009 Số liệu, các thông tin bổ sung các nhóm tự hoàn thiện.

×