สุขบัญญัติ

578 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน
 • สุขบัญญัติ

  1. 1. สุขบัญญัติ 10 ประการ
  2. 2. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพ * มีความรู้ ความเข้าใจ * มีเจตคติที่ดี * มีความตระหนัก * มีทักษะที่จำเป็น กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่นำไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน กระบวนการ สุขศึกษา สุขบัญญัติแห่งชาติ
  3. 3. ปัจจัยอื่น ๆ พฤติกรรมสุขภาพ มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง * กินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารหวานจัด เค็มจัด * กินอาหารสุกๆ ดิบๆ * ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ สำส่อนทางเพศ * เครียดอยู่เสมอ * ใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาด บ้านสกปรกรกรุงรัง * ปล่อยให้ยุงกัด * ภาวะน้ำหนักเกิน / อ้วน ฯลฯ ขาดพฤติกรรมที่ถูกต้อง * กินผักและผลไม้น้อย * ไม่ออกกำลังกาย * ไม่สวมหมวกกันน็อค * ไม่ล้างมือก่อนกินอาหาร * ไม่แปรงฟัน * อายุ 35 ปีขึ้นไปไม่ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัญหาสาธารณสุข สุขภาพ ของคนในชุมชน
  4. 4. สุขบัญญัติแห่งชาติ คืออะไร ? <ul><li>ข้อกำหนดที่เป็นพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ </li></ul><ul><li>ทางเลือกไปสู่การมีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ </li></ul><ul><li>ข้อปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว </li></ul>
  5. 5. ดูแลรักษาร่างกายและ ของใช้ให้สะอาด ๑ - อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน - สระผม เป็นประจำ - ตัดเล็บมือ เล็บเท้า ให้สั้นอยู่เสมอ - ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน - ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด เหมาะสมกับ สภาพอากาศ - ทำความสะอาดและจัดเก็บของใช้ ให้เป็นระเบียบ
  6. 6. รักษาฟันให้แข็งแรงและ แปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ๒ <ul><li>- แปรงฟัน วันละ ๒ ครั้ง ก่อนนอน , ตอนเช้า </li></ul><ul><li>- เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ </li></ul><ul><li>กินอาหารที่มีแร่ธาตุและวิตามิน </li></ul><ul><li>หลีกเลี่ยงกินของหวานเหนียว </li></ul><ul><li>ตรวจสุขภาพในช่องปากด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>พบทันตบุคลากรปีละ ๑ ครั้ง </li></ul><ul><li>- ใช้ฟันให้ถูกหน้าที่ </li></ul>
  7. 7. ล้างมือให้สะอาด ก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย ๓ ๑ . ล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่ ๒ . ล้างมือบ่อยๆ จนเป็นนิสัย - ก่อนเตรียมและปรุงอาหาร - ก่อนกินอาหาร - หลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม - หลังหยิบจับสิ่งสกปรก - ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย
  8. 8. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ๔ <ul><li>กินอาหารสุก สะอาด </li></ul><ul><li>- กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย </li></ul><ul><li>ในสัดส่วนที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>- กินผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจำ </li></ul><ul><li>- หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารใส่สี </li></ul>
  9. 9. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ ๕ <ul><li>- ลด ละ เลิก </li></ul><ul><li>- ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทั้งการเสพและค้า </li></ul><ul><li>ไม่เล่น ไม่สนับสนุน การพนัน </li></ul><ul><li>ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว </li></ul><ul><li>มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และ </li></ul><ul><li>สังคม </li></ul>
  10. 10. สร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวให้อบอุ่น ๖ <ul><li>ปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัวเห็นความสำคัญ </li></ul><ul><li>ของแต่ละคน </li></ul><ul><li>ให้ความรัก เอื้ออาทร ห่วงใยกันและกัน </li></ul><ul><li>- สร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันให้มีความสุข </li></ul><ul><li>หาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว </li></ul><ul><li>มีปัญหาให้ปรึกษากัน </li></ul>
  11. 11. ป้องกันอุบัติภัย ด้วยการไม่ประมาท ๗ ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย - ภายในบ้าน - ที่โรงเรียน , ที่ทำงาน - ในการเดินทาง
  12. 12. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี ๘ <ul><li>- เคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวันสะสม </li></ul><ul><li>อย่างน้อย ๓๐ นาที ต่อวัน </li></ul><ul><li>ออกกำลังกายที่เป็นแบบแผน ๓ - ๕ วัน </li></ul><ul><li>ต่อสัปดาห์ </li></ul><ul><li>ตรวจสุขภาพประจำปีตามความเหมาะสม </li></ul><ul><li>อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง </li></ul>
  13. 13. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ๙ <ul><li>หมั่นหากิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความกระตือรือร้น </li></ul><ul><li>ความร่าเริงแจ่มใสให้ชีวิต และคลายเครียด </li></ul><ul><li>มองโลกในแง่ดี มองบางเรื่องที่น่ารำคาญ </li></ul><ul><li>เป็นเรื่องตลกขบขัน </li></ul><ul><li>- เมื่อมีปัญหาที่ไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลาย </li></ul><ul><li>พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง ด้วยการฝึกความมีสติ </li></ul><ul><li>- จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ </li></ul>
  14. 14. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ๑๐ <ul><li>ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>ลด / หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลภาวะ </li></ul><ul><li>- มีสำนึกในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ ทิ้งขยะในที่รองรับ กำจัดขยะ กำจัดน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง </li></ul><ul><li>ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด </li></ul><ul><li>- ยินดี ร่วมมือทำกิจกรรมของชุมชน </li></ul>

  ×