Acc 2013 bab 1(cont..2)

 • 221 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
221
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  Berikut adalah servis yang diberikan oleh akauntan awam(public accountant) 1. Pengauditan  Servis utama yang diberikan oleh kebanyakan firma perakaunan awam.  Audit adalah satu pemeriksaan bebas ke atas penyata kewangan syarikat, dokumen dan rekod untuk membolehkan pendapat diberi tentang kesaksamaan persembahan penyata kewangan. 2. Perundingan cukai  Khidmat nasihat berhubung isu yang berkaitan dengan cukai untuk perniagaan dan juga cukai peribadi.
 • 2. 3. Perakaunan  Menyediakan rekod-rekod perakaunan dan penyata kewangan bagi memenuhi keperluan undang-undang seperti Akta Syarikat 1965 dan Akta Cukai Pendapatan.  Memberi nasihat dan maklumat bagi membantu pihak pengurusan menjalankan tugas dengan berkesan.
 • 3. 4. Perundingan pengurusan (management consultancy)  Berasaskan kepada pengalaman yang luas dalam perniagaan dan industri  Menjalankan kajian feasibiliti untuk keluaran baru dan projek perniagaan,nasihat tentang pembiayaan penstrukturan semula modal, penilaian pelaburan modal dan mereka bentuk serta melaksanakan sistem perakaunan
 • 4. • Bagi akauntan yang berkhidmat di sektor komersil dan kerajaan, kebanyakan mereka adalah akauntan berdaftar (registered accountant) dan memeang berbagai jawatan bergantung kepada jawatan mereka dalam organisasi. • Antara bidang tugas termasuklah: i. Menyediakan penyata kewangan organisasi ii. Menyediakan maklumat perakaunan untuk keperluan pihak pengurusan iii. Melibatkan diri dengan kawalan pengurusan dan belanjawan, peramalan serta pemantauan prestasi perniagaan iv. Mengkaji keberkesanan sistem kawalan dalaman v. Mengendalikan pengurusan kewangan sesebuah organisasi termasuk menentukan keperluan modal dan sumber pembiayaan vi. Mengendalikan urusan cukai organisasi
 • 5. 1) Institut Akauntan Malaysia (Malaysian Institute of Accountants , MIA) ◦ MIA adalah sebuah badan kawal selia yang dikanunkan dalam tahun 1969 dibawah seksyen 23 Akta Akauntan 1967 ◦ Bertujuan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan profesion perakaunan di Malaysia. ◦ Bertindak sebagai pendaftar akauntan yang mahu mengamalkan profession tersebut atau mengemukakan diri sebagai akauntan awam, juruaudit, perunding cukai, penasihat cukai, akauntan berdaftar atau akauntan berlesen. ◦ www.mia.org.my
 • 6. 2. Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (Malaysian Association of Certified Public Accountants, MICPA) ◦ Badan profesional perakaunan yang tunggal di Malaysia. ◦ Ditubuhkan dalam tahun 1965 mengikut Akta Syarikat 1965. ◦ Bergerak aktif untuk memajukan profesion perakaunan dengan memberi latihan dan peperiksaan profesional di bidang ini. ◦ Untuk menjadi ahli, MICPA mengenakan syarat lulus semua bahagian peperiksaan yang dikendalikannya dan mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun. ◦ www.micpa.com.my
 • 7. 3. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (Malaysian Accounting Standards Board) ◦ MASB adalah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Palaporan Kewangan 1997. ◦ Tanggungjawab utama MASB adalah untuk menerbitkan piawai perakaunan baru sebagai piawai perakaunan yang diluluskan. ◦ Meningkatkan secara berterusan mutu pelaporan kewangan di Malaysia dan menyumbang secara langsung kepada perkembangan pelaporan kewangan pada peringkat antarabangsa. ◦ Fungsi MASB termasuklah:  Menerbitkan dan mengeluarkan piawai perakaunan  Mengeluarkan kenyataan prinsip untuk pelaporan kewangan  Mengkaji semula atau menerima pakai piawai perakaunan yang ada  Mengeluarkan pengumuman teknikal. ◦ www.masb.org.my