สมาชิกนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม    คอมพิวเตอร์
หัวหน้าห้อง   คุณครูสาราญ สังคีรี        ประวัติ    เกิดวันที่ 3มีนาคม  จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีเมล์ su...
ประวัติด.ญ.สุกัญญา ชนะกุล ม.1/1 เลขที่ 30เกิดวันที่ 4 กันยายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล์ sukany_1131@hot...
ประวัติ     ด.ช. คมกฤษณ์ แซ่ชี      ม.1/1 เลขที่ 1    เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2542 กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยว...
ประวัติ    ด.ช.ภัทระ ศรนรินทร์   เกิดวันที่ 4 มิถุนายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อีเมล์ aun_113@hotmai...
ประวัติด.ช.รังสรรค์ บุษษะเกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล์ rangsan_1104@hotmail.com
ประวัติด.ช.ศุภชัย วงศ์ชัยยาเกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล์ suphachai_1105@hotmail.com
ประวัติด.ญ.สุนิสา จันทร์หอมเกิดวันที่ 13 มีนาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล nus_1132@hotmail.com
ประวัติด.ญ.ธัญชนก อินทรศิริเกิดวันที่ 1 มกราคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล thanchanok_1224@hotmail.com
ประวัติด.ญ.กมลวรรณ เวชประสิทธิ์เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล vetprasit_1214@hotmail.com
ประวัติด.ช.กฤษณรงค์ ชมพูนุชเกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล kitnarong_1203@hotmail.com
ประวัติด.ช.กรวิช แสงแจ้เกิดวันที่ 11 กันยายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล korrawit1201@hotmail.com
ประวัติด.ช.ชูเกียรติ ทิพย์วงศ์เกิดวันที13 มิถุนายน 2542     ่กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล earth_zom-o@hotma...
ประวัติด.ช.กฤษณะ โกแสนตอเกิดวันที่ 23สิงหาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล kttsabna_1205@hotmail.com
ประวัติด.ญ.แสงเดือน หมอนทองเกิดวนที่ 14 พฤษจิกายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล sangduan_1328@hotmail.com
ประวัติด.ญ.ณัฐฐาพร เทพอยู่เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล nattapon_1324@hotmail.com
ประวัติด.ญ.นันทิยา ศิลปีเกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล farn.1414@gmail.com
ประวัติด.ญ.ปาริชาติ ขันแก้วเกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล khankaew.1421@gmail.com
ประวัติด.ญ.พัฒชราภา คุ้มสมบัติเกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมลpatcharapa_1427@hotmail.com
ประวัติด.ญ.พรรทิพย์ ปราบพาลเกิดวันที่ 8 ตุลาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล phanthip_1423@hotmail.com
ประวัติด.ญ.ปัทมาภรณ์ ศรีอาภัยเกิดวันที17 พฤศจิกายน 2541     ่กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล pattamaporn_1420@...
ประวัติด.ญ.เสาวรัตน์ เต็มทวีเกิดวันที่ 30 มกราคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล noy_kik@hotmail.com
ประวัติด.ช.ยุทธพงษ์ ฉิมทับเกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล chimtub@hotmail.com
ประวัติด.ญ.วรรณุมาศ เนตรคมเกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล pop_1523@hotmail.com
ประวัติด.ญ.วรรณี ย้อมสีเกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล wannee1522@gmail.com
ประวัติด.ญ.วรรณิภา อ่องวงค์เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมลwanniphar_1520@hotmail.com
ประวัติด.ช.สุทธิพงษ์ วิเชียรประสาทเกิดวันที่ 26 กันยายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล sottt_1602@hotmail.com
ประวัติด.ช.เทิดเกียรติ บุญสองเกิดวันที่ 21 เมษายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล teardkiet_@hotmail.com
ประวัติด.ช.อภิวัตฒ์ ก้านทองเกิดวันที่ 11 มกราคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล aphiwat_1605@hotmail.com
ประวัติด.ช.สีธี สุขีสิงห์เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล qaz-1603@hotmail.com
ประวัติด.ช.สิทธิพงษ์ เทียนเตี้ยเกิดวันที่ 19 มีนาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล siripor66@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

สมชิกเพิ่มเติม

476
-1

Published on

Published in: Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
476
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมชิกเพิ่มเติม

 1. 1. สมาชิกนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์
 2. 2. หัวหน้าห้อง คุณครูสาราญ สังคีรี ประวัติ เกิดวันที่ 3มีนาคม จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีเมล์ sungkeeree@hotmail.com
 3. 3. ประวัติด.ญ.สุกัญญา ชนะกุล ม.1/1 เลขที่ 30เกิดวันที่ 4 กันยายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล์ sukany_1131@hotmail.com
 4. 4. ประวัติ ด.ช. คมกฤษณ์ แซ่ชี ม.1/1 เลขที่ 1 เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2542 กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล์ khomkrit_1101@hotmail.com
 5. 5. ประวัติ ด.ช.ภัทระ ศรนรินทร์ เกิดวันที่ 4 มิถุนายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อีเมล์ aun_113@hotmail.com
 6. 6. ประวัติด.ช.รังสรรค์ บุษษะเกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล์ rangsan_1104@hotmail.com
 7. 7. ประวัติด.ช.ศุภชัย วงศ์ชัยยาเกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล์ suphachai_1105@hotmail.com
 8. 8. ประวัติด.ญ.สุนิสา จันทร์หอมเกิดวันที่ 13 มีนาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล nus_1132@hotmail.com
 9. 9. ประวัติด.ญ.ธัญชนก อินทรศิริเกิดวันที่ 1 มกราคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล thanchanok_1224@hotmail.com
 10. 10. ประวัติด.ญ.กมลวรรณ เวชประสิทธิ์เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล vetprasit_1214@hotmail.com
 11. 11. ประวัติด.ช.กฤษณรงค์ ชมพูนุชเกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล kitnarong_1203@hotmail.com
 12. 12. ประวัติด.ช.กรวิช แสงแจ้เกิดวันที่ 11 กันยายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล korrawit1201@hotmail.com
 13. 13. ประวัติด.ช.ชูเกียรติ ทิพย์วงศ์เกิดวันที13 มิถุนายน 2542 ่กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล earth_zom-o@hotmail.com
 14. 14. ประวัติด.ช.กฤษณะ โกแสนตอเกิดวันที่ 23สิงหาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล kttsabna_1205@hotmail.com
 15. 15. ประวัติด.ญ.แสงเดือน หมอนทองเกิดวนที่ 14 พฤษจิกายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล sangduan_1328@hotmail.com
 16. 16. ประวัติด.ญ.ณัฐฐาพร เทพอยู่เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล nattapon_1324@hotmail.com
 17. 17. ประวัติด.ญ.นันทิยา ศิลปีเกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล farn.1414@gmail.com
 18. 18. ประวัติด.ญ.ปาริชาติ ขันแก้วเกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล khankaew.1421@gmail.com
 19. 19. ประวัติด.ญ.พัฒชราภา คุ้มสมบัติเกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมลpatcharapa_1427@hotmail.com
 20. 20. ประวัติด.ญ.พรรทิพย์ ปราบพาลเกิดวันที่ 8 ตุลาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล phanthip_1423@hotmail.com
 21. 21. ประวัติด.ญ.ปัทมาภรณ์ ศรีอาภัยเกิดวันที17 พฤศจิกายน 2541 ่กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล pattamaporn_1420@hotmail.com
 22. 22. ประวัติด.ญ.เสาวรัตน์ เต็มทวีเกิดวันที่ 30 มกราคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล noy_kik@hotmail.com
 23. 23. ประวัติด.ช.ยุทธพงษ์ ฉิมทับเกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล chimtub@hotmail.com
 24. 24. ประวัติด.ญ.วรรณุมาศ เนตรคมเกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล pop_1523@hotmail.com
 25. 25. ประวัติด.ญ.วรรณี ย้อมสีเกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล wannee1522@gmail.com
 26. 26. ประวัติด.ญ.วรรณิภา อ่องวงค์เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมลwanniphar_1520@hotmail.com
 27. 27. ประวัติด.ช.สุทธิพงษ์ วิเชียรประสาทเกิดวันที่ 26 กันยายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล sottt_1602@hotmail.com
 28. 28. ประวัติด.ช.เทิดเกียรติ บุญสองเกิดวันที่ 21 เมษายน 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล teardkiet_@hotmail.com
 29. 29. ประวัติด.ช.อภิวัตฒ์ ก้านทองเกิดวันที่ 11 มกราคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล aphiwat_1605@hotmail.com
 30. 30. ประวัติด.ช.สีธี สุขีสิงห์เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล qaz-1603@hotmail.com
 31. 31. ประวัติด.ช.สิทธิพงษ์ เทียนเตี้ยเกิดวันที่ 19 มีนาคม 2541กาลังศึกษาที่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาอีเมล siripor66@gmail.com
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×