Bab 1 tingkatan 2

2,021 views
1,891 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,021
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 1 tingkatan 2

 1. 1. SEJARAH TINGKATAN 2. BAB 1 KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH. 1. Kedudukan Pulau Pinang yang strategik telah menarik minat pihak British. Apakah tujuan pihak British membuka penempatan di Pulau Pinang? I Untuk dijadikan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan II Untuk menyekat monopoli perdagangan oleh Belanda di Timur III Untuk meluaskan pengaruh British di Tanah Melayu IV Untuk menyekat pengaruh Perancis di India A I , II dan III B I ,II dan IV C II ,III dan IV D I , III dan IV 2. Sultan Kedah cuba untuk mendapatkan bantuan daripada pihak British untuk mengusir Siam. Apakah faktor yang menyebab-kan British enggan membantu Sultan Kedah? A British mahu mengekalkan hubungan baik dengan Siam B British bimbang akan tentera Siam yang ramai C British menumpukan perhatian kepada kegiatan perdagangan di Negeri-NegeriSelat D British tidak mempunyaikelengkapan senjata Soalan 3 berdasarkan pernyataan di bawah. 3. Apakah kesan langsung dari-pada peristiwa di atas? A Sultan Muhammad Jiwameminta bantuan British B Kerabat diraja Kedah meminta bantuan Siam C Syarikat Hindia Timur Inggeris berpeluang mengambil Pulau Pinang D Tunku Abdullah menghubungi Syarikat HindiaTimur Inggeris 4. Pada tahun 1791, Sultan Kedah PMB telah menandatangani perjanjian dengan Francis Light. Apakah kesan langsung daripada termeterainya perjanjian tersebut? A Sultan Kedah kehilangankuasa B Pulau Pinang menjadi milik British secara sah C Hal ehwal pentadbirannegeri Kedah adalah di bawah pengawalan British D Kedah hilang kemerdekaannya Pelantikan Tunku Abdullah sebagai pewaris baru takhta Kedah oleh Sultan Muhammad Jiwa tidak dipersetujui oleh kerabat diraja Kedah.
 2. 2. 5 Keadaan di negeri Kedah tidak aman kerana diancam oleh Siam dan Burma yang terlibat dalam peperangan. Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Kedah untuk memelihara kedaulatan dan kemerdekaan negeri Kedah? A Meminta bantuan ketenteraan daripada British B Bertindak menyerang balasserangan Siam dan Burma C Menghantar ufti ke Siam dan Burma D Membuat perjanjian damai 6. Pada tahun 1786, Sultan Abdul-lah (1778 - 1797) telah menawarkan Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris dengan bersyarat. Apakah syarat-syarat yang dimaksudkan di atas? I SHTI hendaklah membantu Kedah sekiranya diserang musuh II SHTI tidak boleh menyekat kapal-kapal berdagang di Kedah III SHTI boleh menuntut hutang rakyat Kedah daripada Sultan Kedah IV SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah A I, II, dan lll B I,II dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV Soalan 7 berdasarkan rajah di bawah. . 7. Perjanjian ini telah ditanda-tangani oleh Sultan Dziauddin dan George Leith. Antara isi kandungan perjanjian tersebut ialah I pihak syarikat tidak boleh membuat tuntutan ganti rugi kepada Sultan Kedah. II pihak syarikat hendaklah mengawal kawasan per-airan daripada musuh. III Sultan Kedah akan menyerahkan semua kawasan di antara Kuala Kerian dan Kuala Muda kepada British. IV Sultan Kedah tidak akan membenarkan pendudukan kuasa Barat lain di jajahan-nya. A I, II, dan lll B I, II, dan IV C I. III dan IV D II, III, dan IV Perjanjian 1880 Seberang Perai diserahkan kepada British
 3. 3. . 8. Apakah taktor utama yang mendorong pihak British untuk menguasai Seberang Perai? I Menempatkan penduduk Pulau Pinang yang ramai I1 Terdapat banyak tanah per-tanian yang subur III Benteng pertahanan sekira-nya Pulau Pinang diserang IV Menjadikannya sebagai pangkalan tentera laut A I dan II B II dan IIII C III dan IV D I dan IV I 9. Pada tahun 1772, Edward Monckton telah dihantar oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. Mengapakah rundingan tersebut gagal? A Pihak syarikat tidak dapat memberi jaminan keselamatan ke atas Kedah B Pihak syarikat diancam oleh kerajaan Siam C Pihak syarikat tidak mem-punyai kelengkapan tenterayang mencukupi D Pihak syarikat tidak berminat untuk campur tangan Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah. . 10. Apakah tujuan Sultan Kedah bertindak sedemikian? A Patuh kepada arahan Siam untuk menyerang Pulau Pinang B Ingin membanteras kegiatan perlanunan di Selat Melaka C Untuk merampas kembali Pulau Pinang daripada British D Menghalang kemasukan pengaruh Barat lain seperti Perancis dan Amerika Syarikat Tahun 1791Sultan Kedah menguatkan pertahanannya di Seberang Perai. Sultan Kedah di-bantu oleh ten-tera dari Siak, Inderagiri, Johor, dan Rembau Soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah. 1791, British berjaya menduduki Pulau Pinang. British berhasrat untuk menda-patkan Seberang Perai
 4. 4. 11 Pada tahun 1819, satu perjanjian telah ditandatangani antara Tengku Hussain, Temenggung Abdul Rahman, dan Stamtord Raffles. Apakah kesan daripada perjanjian tersebut? I Singapura menjadi pusat perdagangan yang maju II British menyerahkan Bang-kahulu kepada Belanda III Penubuhan Negeri-Negeri Selat IV Singapura menjadi tanah jajahan British A I dan II B II dan III C III dan IV D ldanlV 12 Pada tahun 1795, Raja Belanda telah menandatangani perjanjian Surat Kew dengan pihak British. Apakah kesan daripada perjan-jian tersebut? A Wujud kerjasama antara pihak British dan Belanda di Kepulauan Melayu B British dapat mengukuhkan kuasanya di Melaka C Sekatan perdagangan dikenakan ke atas Perancis di Kepulauan Melayu D Tanah jajahan Belanda di Timur mendapat kemerdekaan Soalan 13 berdasarkan pernyataan di bawah. 13. Mengapakah kedua-dua pelabuhan itu dikatakan tidak memberi keuntungan kepada pihak British? A Mengambil masa yang lama untuk membangun B Kekurangan pelabur asing yang menanam modal C Gagal menyekat perluasan pengaruh Belanda D Ramai pegawai British terlibat dalam penyelewengan dan rasuah Soalan 14 berdasarkan maklumat di bawah. . 14. Maklumat di atas merupakan isi kandungan A Surat Kew. B Perjanjian Pangkor. C Perjanjian Inggeris-Belanda. D Perjanjian Burney. Melaka ditukar dengan Bangkahulu. Belanda mengiktirat penempatan British di Singapura Pelabuhan Pulau Pinang dan Bangkahulu tidak dapat memberi keuntungan kepada British
 5. 5. Soalan 15 berdasarkan pernyataan di bawah. 17. Perjanjian ini telah ditanda-tangani oleh pihak British dan Belanda pada tahun 1824. Apakah kesan penting perjan-jian di atas terhadap Tanah Melayu? A Tanah Melayu bebas daripada pengaruh British B Kuasa Barat yang lain tidak dibenarkan bertapak di Tanah Melayu C Pihak British semakin berkuasa di Tanah Melayu D Kedudukan pembesar dan raja-raja Melayu tergugat 18 Apakah kesan daripada syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian di atas? A Perdagangan bukan kegiatan utama British B Sikap penjajah yang mengutamakan kepentingan diri C Bertolak ansur penting dalam menamatkan pertikaian D Kelemahan EmpayarJohor-Riau 19. Pihak British berjaya menduduki Singapura setelah campur tangan dalam masalah pewarisan takhta di Johor. Mengapakah pihak Belanda membantah pembukaan Singapura oleh Stamtord Raffles pada tahun 1819? A British melanggar perjanjian Surat Kew B Menggugat keselamatan perairan di Selat Melaka C Singapura mempunyai banyak bahan mentah yang berharga D Menjejaskan perdagangan di Betawi 20. Antara berikut, yang manakah benar tentang ciri-ciri pen-tadbiran di Negeri-Negeri Selat ? I Singapura merupakan ibu negeri Negeri-Negeri Selat yang pertama II Diketuai oleh Gabenor III Residen Konsuler dilantik untuk membantu Gabenor Pentadbiran Negeri-Negeri Selat dl India IV Pentadbiran Pejabat Tanah dan Jajahan terletak di London A . I , II dan III B .I ,II dan IV C . I , III dan IV D. II , III dan IV 21. Apakah sebab-sebab yang membawa kepada perpindahan tersebut ? I Penempatan pegawai British yang tidak cekap II Banduan dari India ditempatkan di Negeri-Negeri Selat III Kerajaan India ingin mgin menghapuskan taraf Singapura sebagai pelabuhan bebas IV Saudagar British menga-lami kerugian kerana rupi India dijadikan mata wang rasmi Perselisihan antara British dengan Belanda di Kepulauan Melayu telah diselesaikan melalui Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.
 6. 6. A I, II, dan lll B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV Soalan 22 berdasarkan pernyataan di bawah 22 Apakah taktor yang menyebabkan Singapura telah menggantikan Pulau Pinang sebagai ibu negeri Negeri-Negeri Selat yang baru? A Singapura kaya dengan bahan mentah B Pelabuhan Singapura berhampiran dengan kepulauan rempah. C. Penanam modal bertumpu di Singapura D Singapura bebas daripada ancaman lanun 23 Berdasarkan peta di atas, British ingin membina pangkalan tentera di Pulau Pinang untuk menghadapi ancaman A Siam B China C Perancis D Belanda • Siam • Bugis 24 Rajah di atas menggambarkan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Kedah. Apakah tindakan sultan Kedah bagi mengatasi setiap ancaman tersebut? A Mengukuhkan pasukan tentera B Menyerahkan wilayah kuasanya C Meminta bantuan negara jiran D Meminta bantuan British Singapura menjadi ibu negeri Negeri-Negeri Selat.
 7. 7. 25 Berdasarkan rajah di atas, mengapakah Sultan Abdullah bertindak sedemikian? A Menjalin hubungan perdagangan B Mendapatkan bantuan kewangan C Mengekalkan kedaulatan Kedah D Memajukan negeri Kedah 26 Mengapakah sultan Kedah berbuat demikian? A Firma enggan menyerang Bugis B Firma bersubahat dengan Siam C Firma tidak membayar sagu hati D Firma gagal memajukan Kedah 27 Kedua-dua sultan di atas menghadapi masalah yang sama, iaitu A masalah perebutan takhta B menghadapi ancaman luar C masalah lanun yang mengganas D persaingan dalam perdagangan 28 Pada tahun 1786, Francis Light telah menandatangani satu perjanjian dengan Sultan Abdullah. Antara syarat perjanjian tersebut ialah I SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah II SHTI hendaklah membantu Kedah jika diserang III kapal dagang asing dilarang berdagang di Kedah IV SHTI akan memajukan pelabuhan Kedah A I , II dan III B II , III dan IV C I , II dan IV D I , III dan IV • Sultan Muhammad Jiwa • Sultan Abdullah Tipu Helah Francis Light bagi Mendapatkan Pulau Pinang Sultan Kedah telah membatalkan perjanjiannya dengan Firma Jourdain Sullivan and de Souza yang ditandatangani pada tahun 1771. Sultan Abdullah telah menghubungi Syarikat Hindia Timur Inggeris
 8. 8. 29 Apakah alasan yang digunakan oleh SHTI untuk tidak mematuhi perjanjian 1786? I SHTI tidak terlibat menandatangani per-janjian II Sultan Kedah mungkir janji III Pulau Pinang tidak mencapai kemajuan IV Menjaga kepentingan perdagangan dengan Siam A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 30 Pada tahun 1791, perselisihan telah berlaku antara Francis Light dengan sultan Kedah. Apakah punca perselisihan itu? A SHTI tidak membayar ganti rugi B SHTI tidak memberi bantuan tentera C Sultan Kedah enggan menyerahkan Pulau Pinang D sultan Kedah tidak memberi bekalan makanan kepada Pulau Pinang 31 Apakah kesan kekalahan sultan Kedah dalam peperangan menentang Francis Light pada 1791? A Kedah semakin merosot B Kedah hilang kemerdekaan C Sultan Kedah kehilangan takhta D Pulau Pinang diserahkan kepada British 32 Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah baginda tidak boleh dipersalahkan? A Pihak Siam merestui penyerahan itu B Pihak British memperdaya baginda C Pihak British mengancam akan menyerang Kedah D Pihak British telah bekerjasama dengan musuh Kedah 33 Mengapakah British berhasrat untuk mendapatkan Seberang Perai? I Menjalankan kegiatan pertanian II Membina pusat pentadbiran III Memajukan Seberang Perai IV Menjadi benteng pertahanan A I dan ll B III dan IV C II dan III D I dan IV “Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdullah tidak boleh dipersalahkan kerana menyerahkan Pulau Pinang kepada pihak British.”
 9. 9. 34 Apakah kesan perjanjian tersebut? A British mengambil Pulau Pinang B British mengambil Seberang Perai C Pulau Pinang dinamakan Prince of Wales Island D Seberang Perai dinamakan Prwince Wellesly 35 Mengapakah sultan Kedah menyerahkan Seberang Perai kepada British? A Desakan daripada pihak British B Menjalinkan hubungan perdagangan C Kedudukannya yang tidak strategik D Untuk mendapatkan bantuan ketenteraan 36 Apakah peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan tindakan SHTI di atas? A Menanam tebu di tepi bibir B Bagai layang-layang putus tali C Bagai Sang Kancil dengan buaya D Melukut di tepi gantang 37 Syarat di atas terkandung dalam A Perjanjian London B Perjanjian Kew C Perjanjian Low D Perjanjian Burney “ British mengiktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah.” “ SHTI tidak membantu Kedah apabila Kedah diserang Siam pada tahun l821.” Pada tahun 1800, satu | perjanjian ditandatangani I antara George Leith (Pulau 1 Pinang) dengan Sultan 1 Dziauddin (Kedah).
 10. 10. 38 Apakah kesan langsung daripada perjanjian tersebut? A British menguasai wilayah Belanda di Timur B Wilayah Belanda mendapat kemerdekaan C Ancaman lanun berjaya dihapuskan D Belanda mengiktiraf Singapura sebagai wilayah British 39. Apakah masalah – masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kedah menjelang akhir kurun ke 18 ? I . Serangan orang Bugis dari Selangor. II. Ancaman Siam dan Burma. III. Pemberontakan pedagang asing IV. Campur tangan kuasa Barat. A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV. • Tunku Sharif Muhamad • Tunku Alang Ibrahim • Dato Penggawa Telebon 40. Tokoh – tokoh di atas telah menemani sultan Abdullah semasa menandatangai perjanjian dengan British pada akhir kurun ke 18. Apakah kesan penting daripada perjanjian tersebut ? A . Kedudukan sultan Kedah semakin kukuh. B . British menduduki Pulau Pinang. C . Kedah dapat bantuan ketenteraan. D. Elaun bulanan pembesar tempatan ditingkatkan. 41..Apakah faktor – faktor yang menyebabkan berlakunya pemindahan pentadbiran negeri – negeri Selat dari India ke London pada tahun 1867 ? I. SHTI di India gagal menyelesaikan masalah kewangan di Negeri – negeri Selat. II. Penduduk membantah tindakan British meletakkan banduan di Negeri – negeri Selat. III. SHTI tidak mengambil berat tentang kebajikan Negeri – negeri Selat. V. Negeri – negeri Selat membantah cadangan untuk mnghapuskan taraf plabuhan bebas Singapura. A . I , II dan III B . I , II dan IV C . I , III dan IV D . II , III dan IV Raja Belanda telah menandatangani perjanjian dengan kerajaan British pada tahun 1795

×