Your SlideShare is downloading. ×
Bab solat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Bab solat

5,617
views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Sports

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
5,617
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
160
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. BabSolat
 • 2. Takrif
  SyaratWajib
  SyaratSah
  Yang Membatalkan
 • 3. Takrifsolat:
  Solatdarisegibahasaertinyadoa. Dari segisyarak pula iabermaksudbeberapaperkataandanperbuatan yang didahuluidengantakbirdandiakhiridengansalam, mengikutsyarat-syarat yang tertentu.
 • 4. Syaratwajibsolat:1. Islam 2. Baligh3. Berakal
 • 5. Syaratsahsolat:1. Sucibadandariduahadas. 2. Sucidarinajissamaadadibadannya, ditempatsolatnya, dandipakaiannya.3. Menutupaurat. 4. Menghadapqiblat (kecuali yang uzurdantidakterdaya)5. Yakin masukwaktusolat. (nota: sekiranyasesudahtamatsolat, laludisedariperkara yang tersebutdiatasterjadi - misalnyadidapatiadanajisdisejadah - makaperlulahdiulangisolatitukeranaianyatidakmenepatisyaratsahsolat)
 • 6. Perkara-perkara yang membatalkansolat:1. Keluar/kedatanganhadas. 2. Berkata-katadengansengajawalausedikit, atautertawa. 3. Makan/minumwalausedikit. 4. Melakukangerakandiluargerakansolattiga kali berturut-turut (mutawaliyat). 5. Berniatkeluardarisolat (mufaraqah). 6. Terkenanajis yang tidakdimaafkan. 7. Beraliharahdariqiblatdengansengaja. 8. Terbuka auratdengansengaja, atautidaksengajatetapitidaksegeraditutup. 9. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain.10. Meninggalkan rukun solat.
 • 7. Waktu-waktu Solat Fardhu:Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut:1. Solat Subuh - bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. 2. Solat Zuhur - bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. 3. Solat Asar - bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. 4. Solat Maghrib - bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. 5. Solat Isya' - bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya.
 • 8. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. Azan - ertinya memberitahu, dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. 2. Iqamah. 3. Bersugi - ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi.
 • 9. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:1. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. 2. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. 3. Ketika matahari di tengah-tengah langit. 4. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam.5. Ketika masuk matahari.
 • 10. Rukun Solat
  Rukun solat ada 13:1. Niat.2. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). 3. Berdiri bagi yang mampu.4. Membaca surah Al-fatihah. 5. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib, tidak terburu-buru). 6. Iktidal dengan tama'ninah. 7. Sujud dua kali, dengan tama'ninah. 8. Duduk di antara dua sujud, dengan tama'ninah. 9. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. 10. Duduk dalam Tasyahhud akhir. 11. SelawatkepadaNabi Muhammad saw dalamTasyahhudAkhir. 12. Membacasalam13. Tertib.
 • 11. 1. Niat: niatdilafazkandidalamhati. Lafaz yang disebutolehmulutitutidaklahdipanggilsebagainiat. Niatsolatberlakusemasaseseorangmengangkattakbiratul-ihram iaitutatkalaiamengataAllahu-Akbar. Umpamanya, untuksolatZuhur, makaseseorangituakanbertakbiratul-ihram danlaluhatinyaberkata:
  Sahaja aku solat Fardhu Zuhur, empat rakaat, tunai, kerana Allah Taala
  Nota: tidaksemuaperkaradalamniatseperticontohdiatasadalahperkara-perkara yang dituntutdalamperbuatanniat. Perkara yang dituntutdalamniatada 3, iaituQasad ("Sahajaakusolat"), Ta'arrudh (Fardhu) danTa'yin (Zuhur, sebagainya).
  Olehitu, niat "SahajaakusolatFardhuZuhur" sudahmencukupisyaratsebagainiat.
  Niat "EmpatRakaat", "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalahtidakdisyaratkan, bahkanhanyasunathukumnya. Namunbegituadalahlebihbaikuntukmenghadirkankesemuanyadidalamhati.
  Adapunniatmenjadi imam ("Imaman") ataumakmum ("Makmuman/Makmumatan") ketikatakbiratul-ihram hanyalahdisyaratkanpadasembahyangJumaatsahaja, tetapipadasembahyang lain tidaklahdisyaratkandanhanyasunathukumnya.
  Jikatidakdiniatkanmenjadi imam ataumakmumketikatakbiratul-ihram untuksembahyangJumaat, makatidaklahsahsembahyangJumaatseseorangitu.
 • 12. Jikaseseorangmakmumtidakberniatmenjadimakmumketikatakbiratul-ihram dalamsembahyang (selaindaripadafardhuJumaat), diamasihlagidibolehkanberniatmengikut imam padamana-manarukunsembahyang, contohnyaketikarukuk. Namunbegitu, adalahmakruhhukumnyajikaseseorangituberterusandengansengajamengikuti imam dengantanpaberniatmenjadimakmum.
  Imam yang tidakberniatmenjadi imam ketikatakbiratul-ihram, atauketikamana-manarukun yang lain, tidaklahterbatalsembahyangnyaataupunsembahyangmakmumnya.
  BagisembahyangQasar (memendekkansolatfardhu yang empatrakaatmenjadiduarakaat), perkara-perkara yang manjadituntutanketikatakbiratul-ihram selainQasad, Ta'arrudhdanTa'yinialahniatQasar. Makabagiseseorang yang hendaksolatQasarperlulahberniatsekurang-kurangnya: "SahajaakusembahyangFardhuZuhurQasar."
  Bagisembahyangsunat yang mempunyaiwaktudansembahyangsunat yang mempunyaisebab, makawajiblahdisertakandidalamniathanyaduaperkara, iaituQasad ("Sahajaakusembahyang") danTa'yin (sunatHari Raya Adha, sunatgerhanabulan, dansebagainya).
  Dituntutjugadalamperkaraniatiniialahmenentukanqabliyah (sebelum) danba'diyah (selepas) dalamsembahyangsunatRawatib. InitertentukepadasembahyangsunatZuhur, MaghribdanIsya' sahaja, sepertidinyatakandalamniat: "SahajaakusolatSunatZuhurqabliyah/ba'diyah" atau "SahajaakusolatSunatSebelum/SelepasZuhur."
  AdapunsembahyangsunatSubuhdanAsartidaklahdisyaratkanniatqabliyah, keranakedua-duasembahyangtersebuthanyaadaqabliyahsahajadantiadaba'diyah (iaitutidakadasolatsunatRawatibselepasSubuhdanAsar).
  Bagisembahyangsunatmutlak pula wajibdisertakandidalamniatsemasatakbiratul-ihram satuperkarasahajaiaituQasad. Umpamanyaseseoranghanyaperluberniat: "Sahajaakusembahyang".