แบบรูปและความสัมพันธ์

3,847
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,847
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบรูปและความสัมพันธ์

  1. 1. แบบรูปและความสัมพันธ์วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เวลา 3 ชั่วโมง 1. ครูอธิบายและยกตัวอย่างแบบรูปและความสัมพันธ์จากตัวอย่างในหนังสือ ในหน้า 142 หนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ปูกระเบื้อง” และให้นักเรียน ทากิจกรรมตามที่กาหนด 2. ใช้วิธีการถาม-ตอบ เพื่อประกอบคาอธิบายแบบรูป เพื่อให้นักเรียนฝึกการสังเกต สารวจ ค้นหา วิเคราะห์ และหาความสัมพันธ์ของแบบรูป และยกตัวอย่างโจทย์จากสื่อการสอน ใน website http://www.caistudio.info/cai/math/math3/index.html 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์แบบรูปของรูป และ แบบรูปของจานวนที่กาหนดให้จากใบงานที่ 1เรื่อง แบบรูปของรูป แล้ววาดรูปถัดไป อีกสองรูปให้สัมพันธ์กับตัวอย่างแบบรูปที่กาหนดให้ และ ใบงานที่ 2 เรื่อง แบบรูปของ จานวน แล้วเขียนจานวนอีกสามจานวนต่อจากแบบรูปของจานวนที่กาหนดให้ 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ แบบรูปและความสัมพันธ์ 5. ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด 4.1 หน้า 146 ข้อ 1, 3 และ 5 6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด

×