Your SlideShare is downloading. ×
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
October hindi chetna_online_2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

October hindi chetna_online_2009

2,244

Published on

hindi chetna oct dec 2009

hindi chetna oct dec 2009

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,244
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. AK@U b ar 2009 sa>smarNa 38 3 5 7 22 26 27 29 15 35 33 42 29 4 31 sa>paadkIya paRXaa pairoaaeZana- }>dRa vaDera ihndI blaaga }na idnaae> mae>- Aatmaarama oamaa| khanaI ‘ sa>skar oaePa’- kPNa ibaharI khanaI ‘ maa}| baapa’ devaI naagaranaI lazau kYaa]M- balarama AgaRvaala lazau kYaa]M- paRema naarayaNa gaupta AapakI klama sae ( paataI) ica< kavya oaalaa ivalaaema ica<kavyaoaalaa samaacaar samaIxaa - maidralaya- ORInaaYa iVvaedI Aapa baItaI (kEnaeDa kI ) - Aimata isa>h ORImataI saaZvaI baajapaeyaI - Aaoaabama|na paRapta paustake> AagaamaI A>k kI zaaePaNaa * 47 kivataa]M 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 14 21 34 37 ]k par>para ka A>ta Yaa- Wpa isa>h ca>dela Afraeja[ taaja, saudoa|na ipaRyadoa|naI ]va> maZau sa>ZaU kI khanaI _ paRaNa oamaa| sae Daâ. sauZaa Aaema $I>gara kI g[aj[ala ivaZaa par baatacaIta _ madula kIita| ka laeSa vaEcaairk Qjaa| _ baccaae> ke ila] Ù raZaa gauptaa _ kivataa]M , vya>gya _ nava vaPa| mae> kuC nayae stamBa _ * A>Zakar - ikrna isa>h baf| ke karagaar sae- jagadIoa candR oaarda g[aj[ala- caaMd oauKlaa ihndI idvasa-sa>dIpa tyaagaI Aihlyaa-taejaendR oamaa| maa@I maere vatana kI- yaoapaala laambaa qnmauKta-Bagavata oarNa ORIvaastava pa>MYa nayaa banaaQM>gaI- oaioa paaZaa yah iksakI icataa hE- oaahnaaj[a Abbaasa g[aj[ala-ivaXaana vaRta maulaakata nahI> haetaI- naInaa paala paanaI paanaI-kPNa kumaar paayala kI Janakar-narendR gaRaevar qdU| g[aj[ala- maheoa na>da SaaeSalae irotae-bajaendR ORIvaastava naI>d calaI AataI hE - Daâ. sauZaa Aaema $I>gara * * * * rcanaa]M Beajatae huyae inamna ilaiSata inayamaae> ka Zyaana rSae> : 1 2 3 “ihndI caetanaa” saBaI laeSakae> ka svaagata krtaI hE ik Aapa ApanaI rcanaayae> paRkaoana hetau hmae> Baejae>_ sampaadkIya maNDla kI }cCa hE ik “ ihndI caetanaa” saaihtya kI ]k paUNa| Wpa sae sa>tauilata pai<aka hae, AYaa|ta` saaihtya ke saBaI paxaae> ka sa>taulana_ ]k saaihityak pai<aka mae> AalaeSa, kivataa AaEr khainayaae> ka qicata sa>taulana haenaa Aavaoyak hE, taaik hr vaga| ke paa#k pa$[nae ka Aanand paRapta kr sake>_ }saIila] hma saBaI laeSakae> kae Aamain<ata krtae hE> ik hmae> ApanaI maaEilak rcanaa]M hI Baejae>_ Agalae A>k ke ila] ApanaI rcanaa]M oaIzaRaitaoaIzaR Baeja de>_ Agar sa>Bava hae taae Apanaa ica<a BaI saaYa Avaoya Baejae>_ -1- 4 5 6 ihndI caetanaa, ApaREla, jaulaa}|, AK@Ubar, taYaa janavarI mae> paRkaioata haegaI_ paRkaioata rcanaaAae> mae> vyaKta ivacaarae> ka paUNa| qTardaiyatva laeSak par haegaa_ pai<aka mae> rajanaEitak taYaa ivavaadaspad ivaPayaae> par ilaiSata rcanaa]M paRkaioata nahI> kI jaayae>gaI_ rcanaa ke svaIkar va AsvaIkar krnae ka paUNa| AiZakar sa>paadk ma>Dla ka haegaa_ paRkaioata rcanaaAae> par kae}| paairORimak nahI> idyaa jaayaegaa_ pai<aka mae> paRkaioata saamagaRI laeSakae> ke inajaI ivacaar hE>_ sa>paadk taYaa paRkaoak ka qnasae sahmata haenaa Aavaoyak nahI> hE_
 • 2. AK@U b ar 2009 ihndI caetanaa vaPa| 2009 sa>rxak ]va> paRmauSa sa>paadk ORI oyaama i<paa#I sah sa>paadk Daâ. inama|laa Aadeoa (kEnaeDa) Daâ. sauZaa Aaema $I>gara (Amaeirka) sa>paadkIya ma>Dla Aayaa pataJaD[ JaDe[ paTea qD[ ga] AaMZaI sa>ga dma taae qsaka, jaae ifr BaI SaD[a rha haegaa_ AiBanava oauKla (Amaeirka) gajaendR saaela>kI (Baarta) }laa paRsaad (Amaeirka) Aimata isa>h (Baarta) paRba>za sa>paadk Daâ. hrIoa candR oamaa| (kEnaeDa) Daâ. Aaema $I>gara (Amaeirka) Ariva>d naralae maaga| doa|k ma>Dla Da.â kmala ikoaaer gaaeyanaka (Baarta) raja maeheovarI (kEnaeDa) saraeja saaenaI (kenaeDa) qidta itavaarI (Baarta) ivanaaed candR paaNDeya (Baarta) paRmauSa : ivadeoa Ainala oamaa| (Yaa}laE>D) saureoacandR oauKlaa (naavae|) yaasamaIna i<paa#I (fRa>sa) rajaeoa Dagaa( (Aaemaana) ihndI paRcaairNaI saBaa mahakiva paRae. Aadeoa (sa>rxak) oyaama i<paa#I (AZyaxa) Bagavata oarNa ORIvaastava (qpaazYaxa) saurendR paa#k (ma><I) Daâ. candR oaeSar i<paa#I (qpama><I) ORImataI saureSaa i<paa#I (kaePaaZyaxa) oaalaIna candR i<paa#I (sadsya) sauriBa gaaebaZa|na (sadsya) Hindi Chetna is a literary magazine published quarterly in Toronto, Ontario under the editorship of Mr. Shiam Tripathi. Hindi Chetna aims to promote the Hindi language, Indian culture and the rich heritage of India to our children growing in the Canadian society. It focuses on Hindi literature and encourages creative writers, young and old, in North America to write for the magazine. It serves to keep readers in touch with new trends in modern writing. Hindi Chetna has provided a forum for Hindi writers, poets and readers to maintain communication with each other through the magazine. It has brought many local and international writers together to foster the spirit of friendship and harmony. Hindi Chetna 6 Larksmere Court, Markham, Ontario, L3R 3R1 Phone(905) 475 - 7165 Fax: (905) 475 - 8667 e-mail: hindichetna@yahoo.ca caetanaa sahayak DEnaI kavala AMkur @eksaalaI Ajaya manaaecaa -2-
 • 3. AK@U b ar 2009 ihndI caetanaa kI samaIxaa Avaoya deSae> http:// Katha Chakra. blogspot.com Fadr kaimala baulke ivaoaePaa>k maere saamanae hE }sakI sa>pannataa ke ila] maE> caetanaa pairvaar ka Atyanta AaBaarI hUM, ivaoaePakr }laa paRsaad ka ijanhae>nae maaEilak saamagaRI ]ki<ata krke }na paP#ae> mae> ]k ivadeoaI sa>ta kae pauna: jaIivata kr idyaa _ AaEr }sasae BaI ba$[kr Daâ. sauZaa Aaema $I>gara ka ijanhae>nae na jaanae iktanaa samaya lagaakr }sa A>k kae }sa laxya tak pahuMcaayaa_ Aimata kumaar isa>h , DEnaI kavala , klaakar Ariva>d naralae jaI ke haYaae> nae }sae nava jaIvana paRdana ikyaa_ AiBanava oauKla nae }sake par lagaa idyae AaEr }sae ivaova ke kraeD[ae haYaae> tak pahuMcaa idyaa_ maE> qna saBaI Syaaita paRapta laeSakae> ka hdya sae AaBaarI hUM , ijanhae>nae fadr kaimala baulke ivaoaePaa>k mae> Apanaa, yaaegadana idyaa_ ivaoaePaWpa sae Daâ. idnaeovar paRsaad, Daâ. oamaoaer bahadur isa>h, Daâ. paUiNa|maa keiDyaa, Daâ. ORInaaYa iVveadI, mahakiva paRae. hiroa>kr Aadeoa, Zama|paala jaEna ,Aatmaa rama oamaa|, Daâ. madulaa paRsaad , Aimatakumaar isa>h ]va> pyaare laala oauKla, Aaid _ pa<aae> sae Aapa sauZaI janaae> nae Avagata krvaa idyaa hE ÙAapakae hmaarI pai<aka pasand Aa}|_ AapakI paRitai+yaaAae> nae hmae> bahuta paRaetsaaihta ikyaa hE_ maE> ihndI maIiDyaa , AiBavyaiKta, saaihtya ioalpaI , sajanagaaYaa AaEr kYaa ca+ Aaid ka ivaoaePa AaBaarI hUM, ijanhae>nae ‘ihndI caetanaa’ kaimala baulke ivaoaePaa>k par samaIxaatmak laeSa Capae_ }sa A>k mae> hmanae ]k nayaa stamBa (ihndI blaaga mae> }na idnaae>) paRarmBa ikyaa hE, ijasake laeSak hE> ORI Aatmaarama oamaa|_ janavarI 2010 sae jaEsaa ik Aapakae Xata hE, hma Daâ. A>janaa sa>ZaIr kI ]k na}| laeSamaalaa “ Ahmadabaad sae AmarIka tak” paRkaioata krnae jaa rhe hE> _ paa#kae> kI ijaXasaa kae Zyaana mae> rSatae hu] hma ]k nayaa stamBa, AZaeD[ qmaR mae> YaamaI klama’ BaI AapakI saevaa mae> paRstauta kr rhe hE>_ }samae> jaIvana ke AtaIta ke sa>smarNaae> ka samaavaeoa haegaa AaEr qna k@u satyaae> kae JaaMknae ka BaI Avasar imalaegaa, jaae hma Baaegatae Aa rhe hE>_ A>k mae> kuC ibalamva haenae ke ila] xamaa yaacanaa_ AaAae dIvaalaI par ihndI ke dIpa jalaayae> , AaEr ivaova ke kaenae Ù kaenae mae> ‘ihndI kI caetanaa’ kae pahuu>caayaeM icaTa kI paRsanntataa hI vyavahar mae> qdartaa bana jaataI hE _ paRemaca>d ihndI caetanaa kae pai$[yae ! pataa :http://hindi-chetna.blogspot.com/ ihndI caetanaa kae Aapa Aana laa}na BaI pa$[ saktae hE> _ Visit Our Web Site Http://www.vibhom.com or home page par publication mae> jaakr zar baE#e paustake> paRapta kre> http://www.pustak.org ]k sauSad saUcanaa :- Agalae A>k sae hma ]k na}| laeSa maalaa “Ahmadabaad sae AmarIka tak” paRstauta kr rhe hE> _ laeiSaka hE> saupaRisa& kvaiya<I Daâ. A>janaa sa>ZaIr _ }samae> vah Apanae ivaovaiva^alaya ke ioaxaNa ke Sa@`@e -ima@`#e AnauBavaae> sae pairicata krayae>gaI _ oyaama i<apaa#I paRmauSa sa>paadk (sa>paadk ) -3-
 • 4. AK@U b ar 2009 Aapa baItaI (kEnaeDa kI ) laakr dI_ qsake caehre par vahI manahUisayata Jalak rhI YaI_ hma ifr saaeca mae> paD[ ga]_ ima<a nae kha, yaar saaecanaa CaeD[! AaEr ibaryaanaI ka maja[a laae _ hma laaega Saanae ka svaad laenae laga gayae, laeikna maerI naj[ar Aba BaI qsa vae@r ka paICa kr rhI YaI, jaae qsa A>gaReja[ kae baDe[ hI pyaar sae Saanaa paraesa rha Yaa_ maere mana nae mauJae samaJaayaa ik oaayad yae vyaiG qsaka kae}| pauranaa gaRahk haegaa }saila] qsake saaYa vaae }sa paRkar sae paeoa Aa rha hE_ laeikna oaIzaR hI maere mana ka yae tak| BaI inarYa|k saaibata huAa_ ]k AaEr gaaere nae res@aere>@ mae> paRvaeoa ikyaa AaEr hmaare qsa desaI vae@r nae qsaka BaI ba$[Ù ca$[ kr svaagata ikyaa_ maera kaemala mana }sa pairdoya kae deSakr hErana hae gayaa_ mana mae> jaae AcCI smaitayaa> YaI>, ]k Apanaepana ka Ahsaasa Yaa ,qsakI naI>va hI Aba Dgamagaanae lagaI YaI_ yah maere ila] ]k ibalkÖla hI nayaa AnauBava Yaa_ idmaaga kI nasae> macalanae lagaI, mana mae> A>ta|V>d oauW hae gayaa ik ]esaa KyaUM? ]k desaI ka dUsare deoaI ke saaYa ]esaa AacarNa AaiSar KyaUM? hmaarI sa>skita mae> taae AitaiYa devaae Bava: haetaa hE_ AaiSar ]esaa Kyaa hae gayaa ik hmaare desaI Baa}| ba>Zau ApanaI saByataa AaEr sa>skita sae hI mauMh maaeD[nae lagae h>E_ mana nae> tak| idyaa, hae saktaa hE , yae isaf| ]k }sa }nsaana kI Aadta hae, saare ]esae nahI> hae>_ yah saaeca kr mana kae kÖC oaa>ita hu}| AaEr hma Saanaa Satma kr res@aeren@ sae baahr inakla Aayae_ Saanae ka qtsaah Satma hae cauka Yaa AaEr mana iksaI AaEr saaeca mae> qlaJaa huAa Yaa_ }sa satya kae maE> Apanae galae sae naIcae nahI> qtaar paa rha Yaa ik pardesa mae> deoaI hI deoaI kae deSa ica$[tae hE>, maanaae> yae kh rhe> hae> ik yae desaI khaM sae mauhM q#a kr calaa Aayaa knaaDa mae>? }na za@`naaAae> ke baad maE>nae BaartaIya dukanaae> mae> jaanaa CaeD[ idyaa_ laeikna ]k kaeioaoa saI mana mae> rh ga}| ik ]esaa KyaUM hae rha hE?AaiSar vaae pardesa mae> basanae ke baad Apanae hI Baa}|-ba>ZauAae> sae ]esaa vyavahar KyaUM krtae> hE>? maE mana hI mana Bagavaana sae yae paRaYa|naa kr rha Yaa ik maerI yae saaeca saca saaibata hae ik desaI laaega ABaI BaI pardeoa mae> ApanaI saByataa nahI> BaUlae hE_ ZaIre-ZaIre maE> }na baataae> kae BaUlataa gayaa AaEr Apanae Aaâifsa kaya| mae> vyasta hae gayaa_ AaEr ]k idna ifr maere vaapasaI ka vaKta Aa gayaa_ maE>nae ]yarpaae@| jaanae ke ila] ]k @EKsaI bauk kra dI_ dUsare idna maE> @EKsaI ka }tajaar kr rha Yaa laeikna vah nahI> Aa}|_ maE>nae @EKsaI vaalae kae Faena ikyaa taae pataa calaa qsakI @EKsaI S[araba hae gayaI hE_ vaae Aba mauJae laenae nahI> Aa saktaa_ yae saunakr maE pareoaana hae gayaa AaEr saD[k par @EKsaI $UM$[nae lagaa_ oaayad maerI iksmata hI Saraba YaI, kae}| @EKsaI SaalaI hI nahI> idSa rhI YaI_ vaKta gaujartaa jaa rha Yaa AaEr lagataa Yaa kI oaayad maerI ¿laa}@ CU@ jaayaegaI_ qsaI samaya ]k kar maere paasa Aakr wkI, ]k sardar jaI kar sae qtare AaEr baaelae Aapanae oaayad Zyaana na idyaa hae , maE Aapaka paD[aesaI hUM_ Aapa kuC pareoaana hE> _ maE>nae qnhe> bataayaa ik ! maE ]yarpaae@| ke ila] hI inaklaa hUM, laeikna Aba lagataa hE ik @EEKsaI na imalaanae ke karNa maerI ¿laa}@ CU@ hI jaayaegaI_ oaePa paP# 6 par deSae> Aimata kumaar isa>h (kEnaeDa) jaba maE> kaâlaeja mae> pa$[taa Yaa, taae yaU.ke., Amaeirka AaEr Aas@Leilayaa mae> BaartaIyaae> ke saaYa Baed ÙBaava kI Sabare> saunataa Yaa_ Aas@Lilayaa mae> taae yae samaacaar Aaja BaI saunanae kae imalatae hE>_ maE> }na baataae> par pahlae Zyaana nahI> detaa Yaa_ magar daestaae! jaae za@naa maE> Aapakae bataanae jaa rha hUM , qsae saunakr Aapakae BaI Aaïaya| haegaa_ kÖC mahInae pahlae maE> knaaDa ke @aer>@ae oahr ma>e Aayaa_ maera yahaM Aagamana Apanae Aaifsa ke kaya|vaoa huAa_ oauwAata mae> yahaM ka vaataavarNa AaEr Saanapaana mauJae baD[a Baayaa_ par ifr ZaIre-ZaIre }na Saanaae> sae ma>E Qbanae lagaa_ ivadeoaI Saanae Aba maerI BaUSa na ima@a paatae Yae AaEr Saanae sae taipta BaI na imalataI YaI_ maera desaI mana Apanae BaartaIya Saanae kae tarsanae lagaa_ jahaM tak maere Saanaa banaanae kI baata YaI, taae janaaba maE>nae ]k-dae baar ApanaI paak klaa par Baraesaa ikyaa AaEr }>@rnae@ sae Saanae kI ivaiZa pa$[ kr kÖC banaayaa _ ijasae baad mae> mauJae kcare mae> Dalanaa paD[a AaEr Saud BaUSaa saaeyaa _ Afsaaesa! ApanaI BaUSa ima@anae ke ila] isavaaya ql@I saIZaI caIjae[> Saanae ke Alaavaa maere paasa kae}| caara na Yaa_ desaI Saanae kI maerI talaaoa calataI rhI_ ]k idna ]k sajjana nae bataayaa Agar taumh>e desaI Saanaa Saanaa hE taae yahaM blaaer AaEr ya>ga ke paasa ]k desaI res@aere>@ hE, vahaM , taU vahaM calaa jaaÙ “bai$[yaa Saanaa imalataa hE_” maE> AaEr maera ]k ima<a daenaae> baDe[ qtsaah ke saaYa vaha>M gayae_ baahr ibaryaanaI spaeoala ka paaes@r pa$[ kr idla qClanae lagaa AaEr pae@ mae> caUhe daED[nae lagae_ saaecaa, Aaha! mahInaae> baad manapasa>d Saanaa Saanae kae imalaegaa_ res@aerE>@ mae> jaakr hmanae Aasana gaRhNa ikyaa AaEr vae@r ka }>taj[aar krnae lagae_ kÖC der baad ]k desaI vae@r Aayaa baD[e hI AjaIba naj[ara>e sae hmae> zaUrtae hu] maInyaU pakD[a gayaa, maanaae mana mae> }sanae saaecaa yae desaI khaM sae maerI dukana mae> calae Aayae_ maere ima<a nae kha ik }sae Kyaa huAa? }sa bande nae hmae> ]esae KyaUM deSaa? vae@r ka yae vyavahar mauJae BaI kÖC A@pa@a saa lagaa Yaa, laeikna maEnae> ima<a sae kha daesta! hae saktaa hE qsaka Aaja maUD sahI naa hae , }sailayae qsa vae@r nae hmaare saaYa ]esaa vyavahar ikyaa_ ifr ibaryaanaI ka AaâDr dekr hma qsake Syaalaae> mae> DUba gayae_ kÖC der baad hI hmanae deSaa ik ]k A>gaReja BaI ibaryaanaI Saanae res@aere>@ mae> zausaa_ qsae deSatae hI qsa SaDUsa vae@r ke caehre par SauoaI Ca gayaI AaEr qsanae qsa gaaere kae baDe[ Adba ke saaYa maenyaU paeoa ikyaa_ }sa doya kae deSakr maE> AaEr maera ima<a daenaae> caaE>k paDe[_ vae@r ke Acaanak vyavahar pairvata|na kae deSa hma daenaae> BaaEca™e rh gayae_ AaiSar yae ba>da Acaanak sae kEsae badla gayaa? hmanae saaecaa ik oaayad Aba }saka maUD #Ik hae gayaa haegaa_ jald hI hmaarI yae galataf[hmaI dUr hae ga}| jaba qsanae hmae ibaryaanaI -4-
 • 5. AK@U b ar 2009 paRXaa pairoaaeZana }ndRa (ZaIr) vaDera paRsa>ga : Zana-vaEBava paRdoa|na,laxmaI ka duwpayaaega paR¸ : kÖC idnaae> ke ila] Apanae baccaae> ke paasa Aa}| hUM AaEr hErana hUM, yahaM ka jaIvana deSa kr ! }tanae baD[e-baD[e zar AaEr qnamae> rhnae kae kae}| BaI nahI> ! idna-Bar baccae Apanae kama-kaja mae> vyasta rhtae hE> AaEr kevala paita-patnaI ke saaenae ke ila] }tanaa baD[a 11 baeD-Wma ka mahla ! hmaare baccae qsa samaaja ke AnauyaayaI bana cauke hE>, jaae samaaja AaMSae> baMd ik] baE#a hE ! baccae patana kI Aaer calae jaa rhe hE> AaEr Aatma-sa>yama khI> idSaa}| hI nahI> detaa ! Aapake paasa kae}| sauJaava yaa samaaZaana hE ? Zama| Kyaa khtaa hE ? oaaà kI Kyaa paukar hE ? -- oaarda saUd qTar : BaartaIya }itahasa ke pa²ae> par kÖC inaSare hu] vyaiGtva ]esae qBar kr Aa] hE> ijanhae>nae hmae> Aadoa|paUNa| jaIvana jaInae kI idoaa dI hE ! maaM madalasaa ]k ]esaa qdahrNa hE ! maaM madalasaa ke pahlae taIna pau<a baRH XanaI bana ga] Yae, caaEYae pau<a Alak| kae qnhae>nae rajaa banaayaa ! Alak| nae> paUCa : “maaM baD[e Baa}yaae> kae saaZana sa>pa² nagarvaasaI jaIvana ke Apaexaa kma saaZanaae> sae yauG banavaasaI jaIvana Kyaae> wcaa ?” maaM baaelaI, “bae@e, bataaAae ijasaka q%eoya nadI paar krnaa hae vah sauivaZaa saamagaRI sae BarI ivaoaala, laeikna iCdR vaalaI naaEka caunaegaa yaa saamaanya saI iCdRhIna naaEka ?” Alak| nae> kha, “inaiïata Wpa sae CedhIna naaEka hI caunaI jaanae yaaegya hE !” maaM nae samaJaayaa-- “bae@e, saa>saairk sauSa-sauivaZaaAae> Bare jaIvana mae> daePaae> ke iCdR bana jaatae hE> ! saaZanaa-yauG jaIvana sae vyaiGtva iCdRhIna banataa hE ! }saIila] saaZana-sauivaZaa]> CaeD[kr iCdRhIna vyaiGtva vaalaa jaIvana hI caunaa jaanaa caaih] ! tauma BaI ]esaa hI vyaiGtva banaanaa, saaZanaae> kae jaWrta sae jyaada mahtva mata denaa !” oaarda jaI, Aapa Apanae baccaae> ke jaIvana mae> daePaae> ke iCdR bana rhe deSa rhI hE> AaEr Aapa }sa ivaPaya mae> ica>itata hE> ! AaEr Aapa caahtaI hE> ik qnake Apavyaya ke iCdR ba>d hae> ! rhI baata samaaZaana kI, samaaZaana taae Aapake baccaae> ke paasa BaI hE laeikna qsa samaaZaana ke ila] Aatma-sa>yama kI Aavaoyaktaa hE AaEr lagataa hE ik Aapake baccae Aatma-sa>yama sae dUr haetae calae ga] ! Zama| taae yah khtaa hE ik yaid ivaða-pairvaar BaUSaa saae] taae hr maanava ka yah Zama| hE ik vah ApanaI AavaoyaktaaAae> ke haYa Cae@e kr jaI]M ! jahaM tak }nsaainayata kI baata hE, }nsaainayata BaI yahI khtaI hE ik paD[aesaI ke paasa tana $knae kae kpaD[a na hae taae ApanaI caadr Cae@I kr qsaka tana $ke>, Apanae paEr isakaeD[ Cae@I caadr lae saae]M ! Zana-vaEBava ]k dEvaI-sa>pada hE jaae maanava kae }>idRya-oaiG, ivacaaroaiG, AaEr samaya-sa>pada saaZana ke sadupayaaega sae paRapta haetaI hE ! oaarda jaI, Aapake baccaae> nae maeZaa ka sadupayaaega kr }sa dEvaI-sa>pada kae paRapta ikyaa hE ! paRXa imalaI taae qsaka sadupayaaega Aavaoya huAa, laeikna jaba Zana-vaEBava sa>pa² jaIvana huAa, taae vah qsaka sadupayaaega nahI> kr paa] AaEr vah qsake qpaBaaega mae> jaIvana ibataa rhe hE> ! Zana kI saaYa|ktaa taae naekI sae kmaanae AaEr Balaa}| mae> Saca| krnae mae> hI hE ! “ Zana-vaEBava paRdoa|na ]k BaeD[ caala hE,” ipataa ORI ka yah vaaKya baar-baar daehranaa maerI caetanaa par ivaoaePa wpa sae A>ikta hE AaEr }saI baata kae Aaeoaae ]k Cae@I saI khanaI ke wpa mae> khtae hE> : maas@r jaI baccaae> kae gaiNata isaSaa rhe Yae AaEr qnhae>nae> kxaa sae paR¸ ikyaa : dsa BaeD[e> ]k caar-dIvaarI ke Andr ba>d hE> AaEr ]k BaeD[ caar-dIvaarI fa>d kr baahr jaa inaklaI, Aba iktanaI BaeD[ caar-dIvaarI A>dr rh ga}| ? ]k baalak qTar denae kae qtsauk haYa QMcaa q#a] jaa rha Yaa taae maas@r jaI nae> qsae SaD[a hae qTar denae kae kha ! baalak baaelaa : kae}| BaI BaeD[ caar-dIvaarI mae> nahI> rhegaI, ]k nae> dIvaar fa>dI taae saba qsaka AnausarNa kre>gaI, gaiNata kI baata Aapa jaanae, maE> taae svaBaava kI baata kh rha hUM , BaeD[ hE taae AaMSa maUMd AnausarNa kregaI ! Apanae Zana ka paRdoa|na, ...saba AaMSa maUMd AnausarNa kr rhe hE> ! ...]k nae> dIvaar faMdI taae ibanaa karNa paUCe AaEr ibanaa karNa jaanae saBaI ke saBaI vahI krnae lagae ! oaarda jaI, maE> Aapaka kP@ jaanataI hI nahI>, bailk maanava jaataI ka yah hala deSa kr maE> Aapake kP@ mae> BaagaIdar BaI hUM ! oaas< Kyaa khtaa hE ? sa>paUNa| ivaða ke rcaiyataa va rxaa krnae vaalae baRHa jaI nae BaI deva, danava ]va> maanava kae ]kaxarI qpadeoa idyaa hE : jaba devataa, Asaur, ]va> danava laaega Aatma-klyaaNa ke ila] baRHa jaI ke paasa pahuMcae taae baRHa jaI nae “d” ka qpadeoa de paUCa “d” qpadeoa sae Aapa Kyaa samaJae ? taae devataaAae> ka khnaa Yaa : --svaga| ka Baaega Baaegatae hu] hma baRH ica>tana BaUla ga] Yae }sa ila] Aapa nae hmae> }>idRyaae> ke dmana ka qpadeoa idyaa hE ! baRHa jaI Vara deva, danava ]va> maanava kae idyaa huAa ]kaxarI qpadeoa sa>xaepa mae> kÖC yaUM hE : devataa laaegaae> ke ila] : “}>idRyaae> ka dmana” Asaurae> ke ila] : “dUsarae> ke paRita dyaa Baava” maanava ke A>ta:krNa sae laaeBavaiTa kae qSaaD[ fE>knae ke ila] : “dana krnae kI vaiTa” ! vaed BaI hmae> yahI saISa detae hE> : “<ayaae Zama|sya sknZaa: yaXae danamaZyayana> ca” yaX --ijasamae> dyaa savaae|pair yaX hE ; dana ; ]va> svaaZyaaya --svaaZyaaya sae }>idRyaae> ka dmana haetaa hE ! oaaà qpaaja|na ke qpayaaega par Zyaana AaEr qpaBaaega par inaya><aNa hI isaSaataa hE ! ]k Aaer oaaà naIita paUva|k Zana kmaanaa Aavaoyak bataatae hu] naItaI-paUva|k Zana kmaanae kI paRerNaa detae hE> AaEr dUsarI Aaer oaaà -5-
 • 6. AK@U b ar 2009 yah BaI paReirta krtae hE> ik Zana ke vyaya mae> BaI AnaIita naa vataI| jaa] yah BaI }tanaa hI Aavaoyak hE ! Aapa baItaI ( kEnaeDa sae ) ........ Aatmaihta kI baata : yah saunakr sardarjaI nae maere saamaana kae Apanae kar mae> rSa idyaa AaEr baaelae caila] janaaba_! ]k baar ifr maere mana mae> ivacaarae> ka ] k taUf[ana Aayaa ijasanae knaaDa kI pauranaI kD[vaI yaadae kae ivaisma ta kr Dalaa_ Apanatva ka ivastaar kr laenae kae ijanake paasa Anamaaela saaZana hE> vah qna saaZanaae> ka qpayaaega kre> ! baui&maanaI kI sahI parSa yahI hE ik jaae kmaayaa jaaya, qsaka Anaavaoyak sa>caya AYavaa Apavyaya na hae ! Aatma-sa>yama mae> kmaI hI hmae> Zana ke Apavyaya AaEr samaya ke duwpayaaega kI Aaer lae jaataI hE ! jaIvana mae> svaya> q#naa AaEr dUsarae> kae q#anaa hI OReP#taa ka paircaayak hE ! ivavaekI vahI hE jaae sacaeta hE ! sacaeta vyaiG ka ivavaek jaagata hE ik samaaja ke sadsya Apanae jaIvana ka ]k A>ga hE> ! Baarta BaUima par ]esae Anaiganata qdahrNa hE> jaae paD[aesaI kI sahayataa hetau ApanaI AavaoyaktaaAae> ke paEr isakaeD[ Cae@I caadr lae saae] hE> ! qTarI Amaeirka mae> BaI hmaare saamanae hmaare paD[aesa hI mae> Anaekae> qdahrNa hE> ijanhae> nae> Apanaa jaIvana samaaja kae Aipa|ta ikyaa hE ! yah saba kma|-yaaegaI ivaða ke sadsyaae> ke saaYa AatmaIyataa sYaaipata krtae hu] AatmasaTaa ka AnauBava AaEr dUsarae> kae sauSa pahuMcaanae ka rsaaesvaadna lae rhe hE> ! oaarda jaI, dUsare kae sauSa dekr sauSaI hae jaanae mae> hI Apanatva ka ivastaar AaEr AatmasaTaa ka AnauBava hE ! }saI jaIvana-rsa AnauBava ke ila] hmaara Anta:krNa tarsataa hE ! dUsarae> kI sahayataa krnae sae hmae> AatmaIyataa ka ]hsaasa haetaa hE AaEr Apanae jaIvana kI saflataa ka AnauBava BaI ! dUsare kae sauSa denae mae> hI hmaara Aatma- klyaaNa Cupaa hE ! ivaPaya ga>BaIr hE, }sa ila] ifr sae daehranaa caahU>gaI : jaae Zana naIita paUva|k kmaayaa jaa] yah Aavaoyak hE AaEr }sake vyaya mae> BaI AnaIita naa vataI| jaa] yah BaI }tanaa hI Aavaoyak hE! jaae hr saaZana samaYa| haetae hu] BaI, Aatma-sa>yama rSatae hu], laxmaI ka saaeca-samaJa kr paRyaaega krnaa laeikna parmaaYa| kaya| mae> sauinayaaeijata krke qsaka sadupayaaega krnaa parmaavaoyak hE ! jaae yaid ivaða-pairvaar BaUSaa saae] taae hr maanava ka yah Zama| hE ik vah ApanaI AavaoyaktaaAae> ke haYa isakaeD[e> ! Apanaa jaIvana vaEBava-sa>pa² hae taae dUsarae> kI sahayataa krnaa hmaara fj[a| bana jaataa hE ! dUsare kae sauSa denae mae> hI hmaara AatmaklyaaNa Cupaa hE! naekI sae kmaa] ga] Zana kae Apanae AaEr Apanae pairvaar ke Qpar Saca| kr hma qsa Zana kI saaYa|ktaa ka dayara isakaeD[ rhe hI dISatae hE>, laeikna satya taae yah hE> ik hma Aadoaae|> sae ivamauSa BaI hae rhe hE> ! naekI sae kmaa] Zana kae dUsarae> kI Balaa}| mae> Saca| kr hma qsaI Zana kI saaYa|ktaa ka dayara ivaða pairvaar tak lae jaatae hu], Aadoa|-paUNa| jaIvana vyataIta krtae hE> ! }saI mae> hmaare jaIvana ka klyaaNa Cupaa hE !!! ******************************* -6- }na Sa¢I maI#I yaadae> kae saMjaaekr maE> vaapasa Baarta laaE@ Aayaa_ idla mae> ]k ksak rh gayaI ik kaoa ! saare Apanae ApaRvaasaI Baa}|-ba>ZaU ]esae hI haetae taae iktanaa AcCa haetaa_ hr ]k Baarta vaasaI ivadeoa sae maI#I yaadae> ke saaYa vaapasa Aataa_ maananaIya paa#kae ! jaEsaa ik Aapakae ivaidta hE , hr vaPa| “ihndI caetanaa” iksaI na iksaI mahana` saaihtyakar par ivaoaePaa>k inakalataI hE _ AagaamaI vaPa| ka ivaoaePaa>k OR&eya madna maaehna maalavaIya jaI par hE _ AapakI rcanaaAae> ka svaagata hE _ rcanaa]M oaIzaR Baejanae kI kaeioaoa kre> _ oyaama i<paa#I ( paRmauSa sa>paadk) “AZaeD[ qmaR” mae> YaamaI klama ke Anta|gata AagaamaI A>k mae> Aapa kpaala kaEr AaEr maalataI satsa>gaI kI rcanaa]M pa$[e>gae_ Aapa BaI kuC khnaa caahe> , qmaR kI Aaer mata Zyaana na de> _ basa klama q#a lae> Ù AaEr ilaSa Dalae> jaae Aapake mana mae> hE _ oyaama i<paa#I
 • 7. AK@U b ar 2009 ihndI blaaâga mae> }na idnaae> caehre kI talaaoa jaarI hE - Aatmaarama oamaa| }sa nadI kI Zaar mae> #>DI hvaa AataI taae hE naava jaja|r hI sahI, lahrae> sae @krataI taae hE - duPya>ta kÖmaar Apanae oauWAataI daEr ke pahlae paayadana kae laaMzataa huAa ihndI blaaâga jagata Aba idnaae>idna ga>BaIr haetaa jaa rha hE AaEr dbaI Aavaaja mae> hI sahI ihndI ke svanaamaZanya Aalaaecak tak ihndI blaaâiga>ga ke mahTva kae svaIkarnae lagae hE>_ yah SauoaI kI baata taae hE hI, laeikna yahI> sae AsalaI caunaaEtaI paRarmBa hae jaataI hE_ jaba Aapake kama par laaega naaei@sa laenae lagae> taae samaJaae maamalaa ga>BaIr hae gayaa hE_ AaEr deiSayae ik ihndI ke blaaâgarae> Aba samakalaIna samasyaaAae> par ga>BaIrtaa sae ivamaoa| kr rhe hE>_ ihndI kI caica|ta AaEr naamaI histayaae> nae oaaEikyaa hI sahI, blaaâga laeSana oauW kr idyaa hE_ gauja[re idnaae> blaaâga jagata ke kÖC caica|ta AaEr bahuta saIimata blaaâgarae> kI paaes@ae> kI cacaa| yahaM kI jaa rhI hE_ kaeioaoa kI gayaI hE ik mahTvapaUNa| laaegaae> kae }samae> oaaimala ikyaa jaayae_ laeikna jaEsaa ik svaaBaaivak hE ik ]k AadmaI kI saImaa]M saIimata hE> AaEr vah saara kÖC nahI> pa$[ saktaa_ maIiDyaa Sa[bar.kaâma par ivanaIta kÖmaar nae 21 isata>bar kae baD[I hI mahTvapaUNa| irpaae@| lagaa}|_ }samae> paRaefesar sauZaIoa pacaaEr ke maaf|ta kha gayaa hE ik ihndI naaâlaeja kI BaaPaa banae yah Aaja kI mahtaI jaWrta hE_ Apanae ivaolaePaNa mae> qnhae>nae raecak sYaapanaa]M dI> , saaYa hI paRsaUna jaaeoaI ka BaaPaa ke sa>dBa| mae> idyaa gayaa hailayaa vaGvya ik jaae BaaPaa AD[ gayaI, vaae saD[ gayaI - BaaPaa ke ga>BaIr pahlauAae> kae }>igata krtaI hE_ paRaefesar pacaaErI BaaPaa ke naama par oau&taavaadI AagaRh AaEr BaaPaa kae mahja sa>skita ke dayare mae> rSa kr deSanae ke paxa mae> naj[ar nahI> Aayae_ yahI vajah hE ik qnhae>nae ih>dI mae> A>gaRejaI oabdae> ke paRyaaega kae ica>taa ke bajaaya sauivaZaa AaEr ivastaar ka maamalaa bataayaa_ qnhae>nae kha ik ih>dI kae laekr iksaI BaI tarh sae, iksaI BaI Wpa mae> hIna maananae AaEr samaJanae kI jaWrta nahI> hE_ Agar hmaare BaItar hInataa AataI hE, taae yae ih>dI kI vajah sae nahI> bailk }sakI kae}| AaEr hI vajah hE, ijasakI hmae> talaaoa kI jaanaI caaih]_ sa>jaIva itavaarI nae }>@rnae@ par ihndI mae> @a}pa krnae ke jaanakarI sae BarI bahuta qpayaaegaI paaes@ lagaa}|_ ila>k YaI : htt://aarambha.blogspot.com/2009/09/blogspotpost_17.html. ihndI blaaâiga>ga kae sama& AaEr pa#naIya banaayae rSanae vaalaae> mae> sae ]k ikoaaer caaEZarI http://kishorechoudhry.blogspot.com. nae ApanaI laajabaaba khanaI SauoabaU baairoa kI nahI>, ima¢I kI hE... Apanae blaaâga par paaes@ kI_ khanaI ke ga^ kI SaUbasaUrtaI deiSayae : ‘}tanaI hI duinayaa haetaI hE ijasae vata|maana khtae hE>, BaivaPya kI AnadeSaI tasvaIr ke sammauSa AtaIta ke ivaoaala pahaD[? hmaare vata|maana kae baaEnaa AaEr inarYa|k kr idyaa krtae hE>_ ifsala cauke samaya sae qpajaI Aahe> sa>taaePa ka qcCvaasa krtaI hE AaEr smaitayaaM qna klagaI vaalae ja>galaI pa>iCyaae> mae> tabdIla hae jaataI hE ijanake pa>Saae> ke r>ga kBaI BaI Zau>Zalae nahI> haetae, vae sapanaae> mae> naacatae hE> AaEr vata|maana par ApanaI caae>ca sae dstak detae rhtae hE>...‘khanaI ke baare mae> ]k Anya blaaâgar naIra kI i@ppaNaI gaaEr krnae laayak hE - vata|maana, AtaIta, BaivaPya AaEr smaitayaae> kI yah pae>i@ga saca ke krIba haetae hu] BaI bahuta sau>dr hE... AaEr khanaI kI sabasae baD[I Saaisayata yah hE ik mauSya paa<aae> kae sahI AaEr galata ke tarajaU mae> taaelanae kI ila] paa#kae> kae majabaUr nahI> krtaI... manauPya haenaa iktanaa ki#na hE? Aapaka yah paRyaasa hr ksaaE@I par Sara qtara hE... samaIr laala http://udantashtari.blogspot.com/ pahlae paayadana ke blaaâgarae> mae> sae ]k hE>_ qnakI sabasae baD[I taakta hE sahjataa AaEr ibanaa laaga-lapae@ ke saadgaI sae ApanaI baata kh jaanaa. vae inayaimata ilaSatae hE> AaEr saaYaI blaaâgarae> kae pa$[tae BaI hE>_ hr mahTvapaUNa| blaaâga par vae pahlae pahuMcanae vaalaae> mae> sae ]k hE>_ ]esaI hI ]k paaes@ mauJae vaae yaad Aatae hE.. mae> qnaka daoa|inak A>daja kmaala ka hE> ‘jaba knaaDa Aayaa Yaa taae yahaM ke inayamaae> ke ihsaaba sae kar calaanaa pauna: saISanaa paD[a_ saare inayama jauda Baarta sae_ saD[k ke ql@I tarf gaaD[I calaanaa, s@eyair>ga ql@I tarf, kae}| Klaca nahI>, kevala baRek AaEr ]KsaIlae@r_ Aaâ@ae igayar_ ]k baar lagaa idyaa AaEr basa, ifr ]iKsalae@r AaEr baRek par Zyaana dae_ taeja r¿taar AaEr hr YaaeD[I der mae> baeRk imarr mae> deSanaa ik paICe sae calaa Aa rha ba>da iktanaI dUr hE yaa Kyaa ]Koana lae rha hE_ ijasae Aapa paICe CaeD[ Aayae, qsaka BaI Zyaana rSaae_ paICe CU@a AaEr rata ga}|, baata ga}| vaalaI baata nahI> calataI_ kaoa, maerI ijandgaI mae> BaI ]esaa inayama banaa haetaa, baEk vyaU imarr mae> lagaataar deSatae rhnae ka_ pala@ kr deSataa hUM taae Aagae #aekr Saakr igarnae ka Satara bana jaataa hE_ baEk vyaU imarr ka isas@ma hE nahI>_ jaae gauja[r gayaa vaae gauja[r gayaa_ yaad mae> basaa laae_ kBaI yaad krke Aa>MsaU baha laae, kBaI mauskra laae magar deSanae ka jaaeiSama mata laae pala@ kr_ iktanae lamhe> hE> ijanhe> deSanae ka mana krtaa hE_ ifr sae jaI laenae ka mana krtaa hE magar haya! yae jaIvana_ ]esaI sauivaZaa hI nahI> detaa_ vairP# blaaâgar idnaeoaraya iVvaedI http://anvarat.blogspot. cpm par ihndI naa@kae> ke sa>dBa| mae> bahuta qpayaaegaI paaes@ lagaayaI_ vae ilaSatae hE> : ihndI jagata kI saai$ya naa@ya sa>sYaaAae> kI sabasae baD[I samasyaa kae}| hE taae vah yah ik vata|maana sa>dBaae| mae> paRasa>igak naa@k kma ilaSae jaa rhe hE>_ dUsarI BaaPaaAae> sae Anauvaad ApanaI jagah par hE, par ApanaI BaaPaa mae> rcae ga] naa@kae> ka doa|kae> ke saaYa jaae saa>skitak taadatmya banataa hE vah Anauidta naa@kae> ka nahI> banataa }saila] yah BaI hae rha hE ik naa@ya dla }mpaRaevaa} jaeoana pa&ita sae iksaI ]k YaIma yaa Aa}|iDyaa par saamaUihk Wpa sae AalaeSa taEyaar krtae hE> AaEr }sa tarh naa@kae> ke ABaava kI -7-
 • 8. AK@U b ar 2009 }sailayae Alaga-Alaga sarkarI ivaBaagaae> sae naae AabjaeKoana sai@|ifke@ laenaa paDe[gaa _ kI rcanaa paRi+yaa hE, jaIvanaanauBava, jaIvana doa|na AaEr maanavaIya sa>vaednaaAae> ke i+[yaa vyaapaar ke baehtar samauccaya kI sa>Baavanaa vahaM AiZak banataI hE_ paRstauita ke ila] taEyaairyaae> ke daErana inade|oak AaEr klaakarae> ka vyavahar ma>ca kI Aavaoyaktaanausaar qsae sama& krtaa hI hE, laeikna yaid qna ke paasa ‘YaIma’ yaa ‘Aa}|iDyaa’ ke bajaaya naa@k-rcanaa qpalabZa hae AaEr vae qsa par kama oauW kre> taae yah qna ke ila] BaI AiZak sauivaZaapaRd rhtaa hE AaEr baehtar naa@ya paRstauita ke ila] BaI AiZak qpayauG rhtaa hE_ jaaihr hE ihndI mae> vata|maana saamaaijak yaYaaYa| par AaZaairta naa@kae> kI jaWrta hE_ ijataendR caaEZarI jaae kÖvaEta mae> rhtae hE>, nae Apanae blaaâga http://www.jitu.info/merapanna/ ? ×1293 par 20 isata>bar 2009 kae kmaala kI paaes@ lagaa}|_ kilayauga mae> la>ka saetau inamaa|Na paUrI paaes@ mae> BaaPaa mae> vya>gya kI Zaar deiSayae ik iksa tarh ]k paaEraiNak sa>dBa| ka }staemaala vata|maana sa>dBa| AaEr Aaja ke daEr kI ivasa>gaitayaae> kae qjaagar ikyaa gayaa hE : rama baDe[ hErana pareoaana sae }Zar-qZar @hla rhe Yae, samaundR devataa BaI kÖC kaeAapare@ nahI> kr rhe Yae, laxmaNa nae Baa}| kae icantaavasYaa mae> deSaa taae paUCa ]esaa Kyaa masalaa hE ibaga baRdr, vha}| Aar yaU saae @ensaD? rama nae du:SaI AvasYaa mae> kha, yae samaundr deva hmaarI baata sauna hI nahI> rhe, lagataa hE }nakae kÖC Daeja denaa hI paDe[gaa_ }tanaa khkr qnhaenae Apanae ha}| @ek ZanauPa baaNa kae q#ayaa AaEr gaa}DeD taIr kae samaundr kI tarf taana idyaa_ samaundr paanaI paanaI sae Zau>MAa ZaMu>Aa hae gayaa, bahuta ivacailata hae gayaa, qsanae BaI sauna rSaa Yaa, yaid baaNa, ZanauPa sae inakla gayaa taae ifr kÖC nahI> ikyaa jaa saktaa, }sailayae maanDlaI krnae mae hI Balaa}| hE_ laeikna Kyaa kre, ]k tarf ravaNa (saae kalD Baa}|!) AaEr dUsarI tarf kla ke laD[ke_ }Zar kÖMAa AaEr qZar Saa}|, ipa@a}| taae daenaae> tarf sae hI haenaI YaI, laeikna ifr BaI samaundr nae baIca ka rastaa inakalatae hu] rama kae paula banaanae ka sauJaava idyaa_ yae sauJaava hja[ar bavaalaae> kI jaD[ YaI, mauJae Aaja tak samaJa ma>e nahI> Aayaa, paula banaanae ke sauJaava kae Kyaae> ]Ksaep@ kr ilayaa gayaa_ baIca sae samaundr kae sauSaakr Apanae Aapa rastaa banaanae ka sauJaava taulasaIdasa kae Kyaae> nahI> Aayaa_ rama kae paula banaanae ma>e @Lepa taae idSaa, laeikna ifr BaI maaEke kI najaakta kae deSatae hu] ]gaRI kr gayae_ Kyaae>ik gaa}DeD imasaa}la BaI laaja| paRaeDKoana mae> nahI> YaI, saba yahI> Satama krtae taae ravaNa par Kyaa barsaatae_ Aba pareoaanaI YaI, Aaik|@eK@ kI, nala AaEr naIla (Kyaa kha, naIla ]nD inakI, Amaa> nahI yaar, vaae taae ibastar sae baahr hI nahI> inaklae! ipaKcar AayaI BaI AaEr gayaI BaI , deSa nahI> sake, isaf| paaes@r sae hI santaaePa krnaa paD[a_ calaae jaI isanaemaa yaa iksaI @IvaI caEnala par Agalae mahInae deSa lae>gae) Aagae ba$[kr, rama kae knivansa kr id] ik hma paula banaa lae>gae_ laeikna baaelae ik masalaa gamBaIr hE naamaI kYaakar qdya paRkaoa nae Apanae blaaâga http://udayprakash.blogspot.com/209/09/blog-post_28.html par ]k Aata>kI ka paita AaEr bau& kI mauskana (dae) A°uta paaes@ lagaayaI_ vae ijasa jabardsta A>daja ke ila] jaanae jaatae hE, vah ] k baar ifr pa$[nae kae imalaa_ paaes@ kI oauWAata yaae> hE : saTaaAae> nae ]k ]esaa samaya rcaa hE hmaare }d|-igad| ik saare dusvapna AaEr AakaMxaa]> ]k-]k kr saca haenae lagataI hE>_ qsa raeja[ jaba paaeSarNa mae> parmaaNau ke Zamaake hu] , qsake baad ke pa>dRh idna paaikstaana mae> qYala-pauYala ke Yae_ Agar isayaasata ke iSalaaD[I sarhd ke }sa paar ApanaI ih>saa kI taakta ka parIxaNa kr rhe Yae taae sarhd ke qsa paar ke iSalaaD[I }sae Apanae ila] ]k saunahra maaEka maana rhe Yae_ inavaa|sana mae> rh rhI> baenaj[aIr Bau¢ae nae taurnta bayaana idyaa: “ih>dustaana ke parmaaNau ke>dRae> kae Satma krnae ke ila] faErna Aakismak hmalaa (preemptive action) kr denaa caaih]_” bahrhala, qsa tapataI ma}| kI daepahr, jaba iBa>D-maurEnaa ke baIhD[ mae>, saD[k sae kÖC h@ kr ]k ‘maawita-800’ SaDI[[ YaI AaEr ]k paeD[ kI vatsala CaM>h ke naIcae, Aaga kI lapa@ae> vaalaI laU sae bacatae hu], ]k dr-ba-dr pairvaar AalaU-paUrI AaEr Acaar Saa rha Yaa_ qsa idna AalaU AaEr paUrI mae> AnaaeSaa-ApaUva| svaad Yaa_ Aama ke Acaar ka ]k @ukD[a kÖtartae hI, bacapana mae>, AtaIta kI Zau>ZalaI haetaI smaitayaae> mae> khI> bahuta dUr CU@ gayaI Amara}yaae> ka svaad AaEr ga>Za deh ke BaItar tak Bar jaataI YaI..._ vaha>M sae kÖC hI h@ kr, JaaiD[yaae> ke paasa ]k Sargaaeoa, ijasaka naama cakmak AaEr ]k paamareinayana, ijasaka naama laa}ka Yaa, lauka-iCpaI yaa caaer-isapaahI Saela rhe Yae.... AaEr jaha>M sae kÖC saaE iklaaemaI@r qTar-paiocama mae>, daenaae> ke sarhd par bamaae> ke Zamaake hae rhe Yae... AaEr vahaM> sae k}| samaudR paar Amaeirka ke iksaI qTarI oahr mae> ]k zabarah@ AaEr baecaEnaI sae Bare saeimanaar ke Satma hae jaanae ke baad, ]k DrI hu}| sau>dr qdasa laD[kI, ]k Dre hu], ica>itata AaEr pareoaana SaUbasaUrta laD[ke ka haYa Yaamae paResa ka>¾e>sa mae> kh rhI YaI : “ha>, yah saca hE ik hma ]k dUsare kae bae}>taeha pyaar krtae hE>_..AaEr Aaja kI taarISa mae> }sae duinayaa ke saamanae ja[aihr krtae hE>_..AaEr hmaara yah pyaar bamaae> AaEr ivanaaoa ke iSalaaf[ hE...!” yah laD[kI AaEr yah laD[ka qna dae deoaae> ke Yae, ijanhe> rajanaIita nae ]k hI oarIr kae caIr kr Alaga ikyaa Yaa_ jaEsae dae gaudae|, Aa>MSaae> yaa klaejaae> ke baIca ]k sarhd kI ka>@edar dIvaar SaDI[ kr dI gayaI hae_ yah laD[kI AaEr vah laD[ka qna dae Alaga-Alaga Zamaae| ke Yae, ijanhe> ]k-dUsare ka duomana AaEr SaUna ka pyaasaa banaanae mae> daenaae> tarf[ kI isayaasata AaEr maIiDyaa AaEr kapaae|re@ k>mpainayaa> idna rata lagaI hu}|> YaI>_ ihndI blaaâga par iksa kdr ga>BaIr kivataa rcaI jaa rhI hE, } sakI baanagaI na>dnaI mahajana kI kivataa http://mahajann. blogspot.com/2009/09/blog-post_05.html kae pa$[kr -8-
 • 9. AK@U b ar 2009 lagaayaa jaa saktaa hE_ skUla jaataI baccaI kI kivataa _ jaba BaI maE> skUla hUM jaataI R galaI kI nauKkD[ par R gaehUM , caavala vaalaa bainayaa R taae>d baahr inaklaI hE Rka>Zae par gamaCa rSataa hE R mauJakae Kyaae> deSaa krtaa hE R Aagae qna dae dUkanaae> par R taalae Kyaae> la@ke rhtae hE> Rvaae kalaa dubalaa laD[ka R henDla AaEr @ayar kae Kyaae> Zaaetaa R paIlae r>ga kI pauiD[yaa sae R Apanae mauMh mae> Kyaa rSaa krtaa hE R mauJakae Kyaae> deSaa krtaa hE R iSacaD[I baalaae> vaalaa baU$[a isanZaI R saUSae pyaaj[a Ja@ktaa hE saubah mae > R @maa@rae> kae paanaI mae> Zaaetaa R ‘rajakumaarI skUla jaataI hE R ’ ]esaa Kyaae> paUCa krtaa hE R mauJakae Kyaae> deSaa krtaa hE R saD[k paar caomae> vaalae ke ipaCvaaDe[ mae> Rqsa AnZaerI kae#iryaa saI R Sa¢I-Sa¢I badbaU vaalaI R BaID[ BarI dukana ke baahr R]k qlaJae baalaae> vaalaa hrdma RAasamaana mae> taaka krtaa hE R mauJakae Kyaae> deSaa krtaa hE R maae@a tagaD[a saabaU jaEsaa R paanaI ipalaanae vaalaa caparasaI R Cu¢I haenae par R skUla ke drvaajae sae sa@a krtaa hE R calaae baccaae>... calaae baccaae> R.. sabakI paI# par haYa Zara krtaa hE R mauJakae Kyaae> deSaa krtaa hE R maaM> khtaI R bae@I yae duinayaa ql@I hE R jaae haetaa hE vaae idSataa nahI> hE R jaae idSataa hE vaae haetaa nahI> hE R bainayaa, kbaaD[I, sae#, naaEkrae> R isanZaI, naa}|, ZaaebaI AaEr hma sabamae> R ijatanaa devataa qtanaa hI oaEtaana basaa haetaa hE R pahcaana jaae laaegaI tauma }nakae R taae ifr kae}| laaSa jaae deSae taumakae Kyaa haetaa hE R Aimata kumaar isa>h kivataa kI baata hae caica|ta kiva kÖmaar A>jauba yaad na Aa], yae hae nahI> saktaa_ kÖC idnaae> pahlae qnhae>nae Apanae blaaâga http://kumaranbuj.blogspot.com/2009/07/ blog-post.html par raemaa>icata krnae vaalaI kivataa lagaa}|_ Saanaa banaataI is<ayaaM kivataa ka AaiSarI Cnd yaae> Yaa : qnhe> saubah kI naI>d mae> Saanaa banaanaa paD[a Rifr daepahr kI naI>d mae> R ifr rata kI naI>d mae> R AaEr ifr naI>d kI naI>d mae> R qnhae>nae Saanaa banaayaa R qnake talauAae> mae> jamaa hae gayaa hE SaUna R Jauknae lagaI hE rI$[ R zau@naae> par dstak de rha hE gai#yaa RAapanae oaayad Zyaana nahI> idyaa hE R ipaClae k}| idnaae> sae qnhae>nae baE#kr Saanaa banaanaa oauW kr idyaa hE R halaaMik qnasae #Ik tarh sae baE#a BaI nahI> jaataa hE R ******************************* #aekre> kevala ZaUla hI qD[ataI hE> , ZartaI sae f[salae> nahI> qgaataI> _ @Egaaer -9-
 • 10. AK@U b ar 2009 A>Zakar ga[j[ala ikrna isa>h ( Baarta) caa>Md oauKlaa ‘hidyaabaadI’, ( Denamaak|) gaganacaumbaI }maartae>, caarae> tarf jagamaga paRkaoa hE_ par mana ke BaItar tauma deSaae maanava iktanaa A>Zakar hE_ ZauMZalaI ZauMZalaI iksakI hE tahrIr hE maerI ]k AZaUre Sa[aba kI saI taabaIr hE maerI idna kI raeoanaI hae caahe hae saUya| ka paRkaoa, mana ke dIpa jaba tak na jalae_ yae saba hE A>Zakar_ paRjvailata kr dIpa Antama|na ka klauiPata ivacaar, kae tyaagaae, mana jyaaeita sae raeoana kr ‘ikrna’ sa>saar sae A>Zakar tauma ima@a dae_ ************ lamhe> qnake saaYa gauj[aare Yae jaae maE>nae BaUlaI ibasarI yaade> hI jaagaIr hE maerI qnasae imalanaa imala ke ibaCuD[naa Aahe> Barnaa Aa}|naa taktaa hUM saUrta idla[ga[Ir hE maerI mauJaa| gayae hE> fUla maere zar ke gamalaae> mae> saUSae paTaae> kI maaina>d takdIr hE maerI yaadae> kI dIvaarae> par hE> SaUna ke CI>@e jaEsae fU@I iksmata kI naKsaIr hE maerI taere Wpa sae jagamaga camake maerI duinayaa AMiZayaarI rahae> mae> taU tanavaIr hE maerI taerI maaMga mae> caaMd isataare> rhe> salaamata }samae> raEoana Sa[abaae> kI taabaIr hE maerI ************************* ih>dI idvasa AaEr mahakiva zaasalae@ baf| ke karagaar sae sa>dIpa tyaagaI ( kEnaeDa) jagadIoaca>dR oaarda ( kEnaeDa) bafae|> ke }sa ovaeta jaela mae> fMsae huyae taUfana maela mae> kEsae Apanaa idla bahlaa]M? kEsae baahr Aa]M jaa]M ? kae}| taae hmakae samaJaa] baU$[epana ka laaBa q#a]M kBaI kBaI taae ]esaa lagataa hE laaE@ deoa hma vaapasa jaa]M BaEyyaa! taumhI> mauJae samaJaaAaee kae}| rastaa hmae> bataaAae ]kakIpana ka }laaja Kyaa? vaE^ , icaiktsak kre> kaja Kyaa? sauSa kI saMasa taBaI AayaegaI maaEta baf| kI jaba AayaegaI ifr mauskanae> mahk q#e>gaI gaataI icaiD[yaa cahk q#egaI ibanaa ihcak Aivarla paRvaah sae lagaataar pa$[tae jaatae hE>, za>@ae> hI kÖC ka kÖC gauwza>@ala Are! Za$[tae jaatae hE>_ AD[ jaatae hE> laD[ jaatae hE>, saba par BaarI paD[ jaatae hE>, va>oaI nahI> va>oa vaadna saa kNa|kÖhr sauna Ba²atae hE>_ Kyaae>ik ivaORuta mahakiva hE> ApanaI hI ApanaI gaatae hE>, zai@yaa sae zai@yaatama kivataa pauna: pauna: Are daehratae hE>_ ih>dI ma>caae> par jaba kivaORI zaasalae@ jaI ca$[ jaatae hE> __1__ @U@ saBaI saImaayae> jaataI zaiD[yaaM zaUr zaUr rh jaataI>, AaMSae> oama| ilahaj[a CaeD[ kevala sa>ketaae> mae> icallaataI>_ Aayaaejak hErana pareoaaM hala deSa krke jana jana ka , sa>yaaejak kae sa>paReiPata kr, detae ijammaa sa>yaaejana ka_ ma>capa@la par sa>yaaejak BaI iSa²manaa par mausakatae hE>, ihmmata kr Zvainaivastaark kI tarf[ haYa AaE lapakatae hE>_ jyaae>ih tyaae>ih qnakae doa|k dIzaa| mae> lau$[ka paatae hE>__2__ vaah inaklanaa dUr iksaI ke mauSa sae haya talak naa fU@e, naIrva stabZa hrek ORaetaa kiva maUk baiZar bana kr rsa laU@e_ baahubalaI BaI dbaa paUMC Sara|@ae> mae> Saaenae lagatae hE>, - 10 -
 • 11. AK@U b ar 2009 paUre hf[tae kI Yakana vaoa basa saba hI saaenae lagatae hE>_ yaid Baaejana ka samauicata paUva|paRba>Za saBaasad` paa jaatae hE>, mauSyaaitaiYa AZyaxa saihta sabakae hI cakmaa de jaatae hE>_ AaE kevala kiva zaasalae@ ORaetaa kivayaae> par Ca jaatae hE>__3__ kevala kivataa hI ihndI kiva sammaelana mae> pa$[tae hae>gae, hmanae saaecaa Kyaae>kr kae}| ga^ ivaZaa mae> pa$[tae hae>gae_ laeikna ga^ivaZaa ke hmae> imalae ivaivaZa pa^atmak maaeD[, naa@k, inabanZa , khanaI Kyaa saIšla qpanyaasa kI haeD[_ ]esaI lambaI lambaI rbaD[ C>d mae> YaI> kivataa svacC>d, ga^atmak oaElaI mae> sasvar sauna kr kana hu] basa ba>d_ AsalaI ORaetaa ]esae kEsae ih>dI kiva sae baca paatae hE>__4__ barbasa hI mana ih>dI idvasa par ihndI ka raenae lagataa hE, paRemaca>d, iVvaedI yaugaIna sapanaae> mae> basa Saaenae lagataa hE _ Baartaendu, naanak,kbaIr, taulasaI, rhIma kI paaEZa Amar, saa>ktyaayana,pa±isa>h,Aacaaya| oauKla, hirAaEZa Amar_ iktanae AcCe saaZak maere pa>ta inaralaa sae bahutaere, gaupta-ba>Zau,jaya-oa>kr,idnakr sae kEsae Yae cataur icataere__ baccana,maaSana,mahadevaI ke yaad kavya sadgauNa Aatae hE>__5__ ************************************* Aihlyaa taejaendR oamaa| ( yaU.ke.) jaD[ paD[I hE vah doakae> sae saidyaae> sae jaD[ nahI> kr saktaI baata Baavanaa]> kÖnd hE> basa paD[I hE jaD[ kI jaD[ _ maaEjaUd hE ZaD[kna calataI hE saMasa SaulaI hE> AaMSae> ba>d hae jaataI hE> caahtaI hE baata krnaa magar paD[I hE jaD[... basa jaD[_ AaMSaae> mae> hE paRtaIxaa }>taja[ar qsaka jaae Aa], AaEr Aakr CU lae, AaEr ApanaI CuAna sae, ]k baar ifr krde paEda vahI qPmaa jaae qsamae> maaEjaUd YaI qsa samaya BaI jaba vah nahI> YaI jaD[_ deSatae hE> qsae vaxa, paaEZae, patYar inahartae hE> qsae paxaI AaEr jaanavar lagaatae hE> qsae Aavaaja[ caahtae hE> vah baata kre magar vah basa rhtaI hE paD[I jaD[ kI jaD[ _ ja>gala deSataa Yaa qsae kla BaI AaEr Aaja mauMh mae> ja[baana hE magar nahI> Aavaaja[ vyaYa| hae gayaa saara yaaEvana rhI krtaI paRtaIxaa Aayaegaa kae}|, haegaI mauiG qsakI AaEr nahI> rhegaI vah - jaD[ _ AaXa hE paita kI jaa taU jaD[ hae jaa napau>sak paita ja[ulma sae Dra paita ja[ulmaI ke saaYa SaD[a paita d>D ja[Wr detaa hE inadae|Pa kae, inarparaZa kae AaEr hae jaataI hE vaae - jaD[_ na kre baata kae}| AaEr na saunae basa rhe jaanavarae> ke baIca paeD[ae>, paaEZaae> AaEr ca¢anaae> ke baIca yahI hE }sakI saja[a jauma| vahI hE jaae }sanae nahI> ikyaa qsa jauma| ka hI hE dND jaa - jaD[ hae jaa_ ]esae mae>, ]k yauvaa spaoa| Ù ]k baar ifr daED[a ioaraAae> mae> gama| S[aUna yauvaa zaaePaNaa kI dhaD[ ijasanae saunaI Yara| gayaa ja[ailama caupa, paapaI zabara gayaa maerI saa>Msae> mauJae laaE@a}| jaa]>MgaI - 11 -
 • 12. AK@U b ar 2009 mauJae ifr sae jaInae ka imalaegaa hk Aba maE> nahI> rhUMgaI - jaD[ _ kala ka ca+ nahI> wka qsae Balaa Kyaa laenaa jaD[ yaa caetana sae inar>tar calaayamaana hE cauke hu], Yake, ina$ala naamaae> kae ima@naa haegaa rah denaI haegaI yauvaa spaoa| kae taBaI taae jaD[ caetanaa haegaa_ ************************ maa@I maere vatana kI yaoapaala laambaa ‘saaifr samadoaI| ’ ( kEnaeDa) hr pala mahsaUsa krtaa hUM maE> Apanae vatana kI maa@I Apanae jaanaÙ AaeÙ ijagar mae>_ na Apanae pairvaar sae na iksaI AaEr sae AaEr na hI vaataavarNa sae oaarIirk ih>saa AaEr na hI manaaevaEXainak _ “ vasauZaEva ku@umbakma` maere vatana kI maa@I saare jahaM kI maa@I mae> imalakr saare ivaova kae ]k ku@umba haM, ]k ku@umba banaayaegaI AaEr Amana saulah SauoahalaI ka parcama banakr lahrayaegaI ivaova ke kNa kNa mae>, maa@I maere vatana kI ! *********************** qnmauG Bagavata oarNa ORIvaastava (oarNa) ( kEnaeDa) gaaed mae> iSalaayaa AaEr iSalaayaa hmae> calanaa isaSaayaa hmae> daED[naa isaSaayaa hmae> daED[naa taae daED[naa qD[naa BaI isaSaayaa hmae>_ saI>ca rhI hE hmaarI AaEr hmaare vatana kI jaDe[> Aaja tak Apanae qdr sae maere vatana kI maa@I_ hma paRvaasaI BaI inaBaayae>gae ApanaI maa@I ke qsaUla “savae| Bavantau sauiSana:” jaba BaI maaMgae>gae isaf| Apanaa nahI> saare jaga ka sauSa maa>gae>gae hma Dalar AaE yaUrae ke naoae mae> caUr haekr haeoaae hvaasa Saaeya>gae nahI> Saud kae BaUlae>gae nahI> hma .... haeoa mae> ijayae>gae ‘Aih>saa parma> Zama|:’ ijayae>gae hma ]k ih>saa rihta jaIvana na Apanae Aapa sae ih>saa qnmauG hae pavana bahe sa>yauG hae vatana rhe svadeoa vaaisayaae> maere inaBaI|k hae Bavana rhe _ jaae Aa>iZayaa> Aayae> kBaI qnaka hma dlana kre> na dIpa bauJa sake kBaI hma yahI yatana kre> _ Aata>k krnae Aayae jaae qsaka saBaI dmana kre> ihmaigair ikrI@ hE maera komaIr hma vatana rhe _ ZartaI pae yae taae svaga| hE hr idla ka yae sanama rhe vaIrae> ka yae sa>deoa hE hr SaUna mae> qfna rhe _ pataJaD[ na Aayae deoa mae> iSalataa sada camana rhe vasaunZara mae> oaainta hae hae paRema na jalana rhe _ yauga yauga sae yae hmaara hE AaE sada hmadma rhe yae Bavya Baala deoa ka }samae> sada Amana rhe _ yae vaaidyaa>M yae JaaM>ikyaaM> yae saba sada raEoana rhe> fErayae gaaErva sae itar>gaa qTau>ga hae gagana rhe _ karigala }saka saaxaI vaIrae> kae hma namana kre> ga%ar hE paD[aesa mae> }na par kD[e nayana rhe> _ - 12 -
 • 13. AK@U b ar 2009 pa>Ya nayaa banaaQMgaI oaioa paaZaa ( Amaeirka) ]kakI calataI jaaQMgaI_ raeke>gaI baaZaa]> ifr BaI baa>Zae>gaI ivapada]> ifr BaI pa>Ya nayaa banaaQMgaI ]kakI calataI jaaQMgaI _ sa>klpaae> ke saetau hae>gae inaP#a idoaa idSaa]gaI saahsa haegaa paYa paRdoa|k Aaoaa jyaaeta jalaa]gaI ivaðaasaae> ke paMSa lagaa maE> naBa mae> qD[taI jaaQ>MgaI _ Apanaa pa>Ya banaaQ>MgaI _ sa>ga calae>gaI sauiZayaa> ‘kla’ kI AaEr ‘Aaja’ ka ZaEya| calaegaa ma>ij[ala iktanaI dUr BaI haegaI rstaa iktanaa duga|ma haegaa vaayau sae lae vaega kI dIxaa oaUnya BaedtaI jaaQ>MgaI _ naBa mae> pa>Ya banaaQM>gaI _ kalae maezaa izar-izar Aa]> saUya| ikrNa bana calanaa haegaa baIhD[ ja>gala rah Baulaa]> ZaRuva taara bana hMsanaa haegaa _ qlkaAae> ke dIpa jalaa kr jaIvana pava| manaaQM>gaI _ ]kakI calataI jaaQ>MgaI _ ******************************** yah iksakI icataa hE? Daâ. oaahnaaj[a Abbaasa nak[vaI ( Baarta) sadI| paUsa kI i##ur rhI YaI dae sahmae, isasaktae, AZana>gae, AZaBaUSae hi«yaaM Aae$[e , maanava sarISae ba$[ calae oamaoaana kI Aaer saaecakr oaayad kae}| laaoa jala rhI hae, mare oarIr kI gamaI| sae ApanaI ij[anda laaoaae> kae saeke>gae paUsa kI i##urtaI ]k rata taae ka@e>gae_ yaUM taae oamaoaana zaa@ saunasaana Yaa , par dUr taIna laaoae> ca@Sa[ rhI YaI>, AZana>gae maudae|> mae> jaana paD[ gayaI maU>dI-maU>dI AaMSaae> kI naI>d qD[ gayaI baaMCe> fUla kI tarh iSala gayaI> SauoaI sae ]k dUsare kI Aaer taka sahmaI naj[arae> sae vae Baaga calae lapa@e> qgalataI laaoaae> kI Aaer ..... pahlaI laaoa ke iknaare baE#e, paasa gayae AaEr paasa gayae par gamaI| khI> ga[ayaba YaI , lapa@e> barf[ jaEsaI #>DI, sabakI daesta Ai´ duomanaI inaBaa rhI YaI, paUsa kI #>Dk ba$[a rhI YaI, paasa baE#e jalaavak sae AZana>gaae> nae paR¸ ikyaa Ù “ Kyaa huAa }sa oava kae, Yaa yah kaEna”? qTar idyaa jalaavak nae yaYaaoaiG, “ Baa}|, yahaM ka Yaa ]k Zanavaana vyaiG” ga[rIba AaEr isasak gayae ... dUsare oava ke iknaare baE#nae ke Sa[aitar vahaM sae iSasak gayae _ dUsara oava ca@S[ataa Yaa AiZak ica>gaairyaaM caarae> Aaer fElataI YaI>, lapa@e> kma YaI>, BaD[ktaa Yaa AiZak_ g[arIba kBaI paasa jaatae Yae, kBaI dUr Baaga jaatae Yae daenaae> nae zabarakr jalaavak sae paUCa Ù “Yaa yah AaiSa[r kaEna?” jalaavak nae qTar idyaa, “ AnaiBaX, matak yahaM ka Yaa ]k rajanaEitak” }sasae pahlae vae AaEr paUCtae oava bauJa gayaa Apanae Aapa sae jaUJatae-jaUJatae _ taIsara oava j[ara kaenae mae> Yaa jaEsae gauwjaI ka paRsaad daenae mae> Yaa , jaEsae-jaEsae vae pahuMcae oava ke paasa oava kI lapa@e> ba$[taI gayaI> jaEsae hae pyaasae kI pyaasa paasa baE#e hI Yae ik Aa gayaa pasaInaa daenaae> AZana>gaae> nae paUsa kI rata mae> Saaela idyaa ApanaaÙ Apanaa saInaa laala-paIlaI lapa@e> oava kae lapae@e YaI> , oava ka saInaa ZaZak rha Yaa hr A>ga oava ka fD[k rha Yaa raeoanaI }tanaI YaI maanaae ke hae riva, daenaae> nae Sauoa haekr jalaavak sae paUCa Ù “ Yaa yah kaEna?” jalaavak nae qTar idyaa “ matak Yaa yahaM ka ]k kiva _” - 13 -
 • 14. AK@U b ar 2009 ga[rIbaae> nae haYa taapanae kae fElaa idyae paEr $Ilae kr pasara idyae mastaI BarI AZana>gaI A>gaD[a}| laI i##urtaI rata Aba baIta jaayaegaI kiva hE rata Bar jalaegaa Bagavaana hE maehrbaana kla ifr kae}| kiva maregaa _ *********************** g[aj[ala ivaXaana vaRta ( Baarta) jauganaU hI dIvaanae inaklae AMiZayaara Jau#laanae inaklae QMcae laaega sayaanae inaklae mahlaae> mae> tahSa[anae inaklae vaae taae sabakI hI j[ad mae> Yaa iksake #Ik inaoaanae inaklae Aahae> ka A>daj[a nayaa Yaa laeikna ja[S[ma pauranae inaklae yaU> taae sajade mae> hrdma haYa q#e> naInaa ke tauma ibana maukmmala qsakI }baadata nahI> haetaI ******************************* paanaI paanaI hE kPNa kumaar ( yaU. ke.) hnaumaana saa jaga ke saakI mana nae Aaja saSaa maanaa hE AataI Ù jaataI hr saa>saae> nae Kyaa Ù Kyaa A>ikta ? pahcaanaa hE yah kevala sa>yaaega nahI> hE paUva| janama ka yah laeSaa hE jaae BaivaPya ka za@k banaegaa idvya diP@ nae yah deSaa hE_ Qhapaaeh mae> jaIvana f>sataa ifr jaa vah dladla mae> Za>sataa Aa kr saakI Daer samBaalaae AaE BaivaPya kI Aaer bacaa laae jaga ke Aae paanaI vaalae Kyaae> yah jaIvana paanaI Ù paanaI hE _ ****************** paayala kI Janakar basaa dae ijanakae pakD[a haYa samaJakr vaae kevala dstaanae inaklae ************************** maulaakata nahI> haetaI naInaa paala ( yaU. ke.) hE qnakae ioakayata ik maulaakata nahI> haetaI gau¿[tagaU krke BaI kBaI baata nahI> haetaI Aalama Kyaae> paUCtae hae ibana baulaa}| barSaa ka gaja|nae vaalaae> sae kBaI barsaata nahI> haetaI naa Yaa yakI> qnakae BaI qlfta hE iksaI sae hr ]k baata qnakI Sa[rafata nahI> haetaI hr vaKta mayyasar ijasae inagaah Ù ]e Ùnaaj[a sae maya sae qsakI garj[a kBaI naoaata nahI> haetaI camana Bara gaulaae> sae magar sabakI nasarI> jaudaí badlataI wtaae> sae qnakI }sbaata nahI> haetaI narendR gaRaevar ( yaU.ke.) tauma hMsa ÙhMsa ipayaa dIpa jalaa dae, rah AMZaerI Aaja iksaI kI, naIrsa gaItaae> ke AaMgana mae>, paayala kI Janakar basaa dae ! bana ibarhna saavana kI badlaI, Cma ÙCma naIr bahataI pagalaI, dUr hE ma>ij[ala Aaja iksaI kI, tauma saaYaI bana rah idSaa dae ! hr paga par q#tae hE> taUf[aM, hr paga par paavasa kI badlaI, oaioa sae laekr jyaaeita svaya> tauma, bauJatae dIpak Aaja jalaa dae! oalaBa banae dIpak ke saaYaI, laeikna saUnaI maaMga iksaI kI, tauma banakr isa>dUr paRIta ka, maaMga iksaI kI Aaja sajaa dae ! }j[ahar Ù]e Ù maaehbbata taae naj[ar Aayae AaMSaae> mae> Alf[aj[aae> sae ]ehsaasaÙ ]eÙjaja[baata nahI> haetaI - 14 -
 • 15. AK@U b ar 2009 ipaRya sauZaajaI , sauZaa jaI, paUra A>k pa$[ gayaa_ ApanaI ZartaI sae }tanaI dUr baE# kr jaae kama Aapa laaega kr rhe hE>, vah bahuta mahTvapaUNa| hE_ JaarSa>D mae> rhtae hu] fadr kaimala baulke ke kama kae jaananae-deSanae ka Avasar imalaa Yaa_ ipaClae saala jaba ba>gaala gayaa, kisa|yaa>ga mae>, taae ima<aae> nae bataayaa ik yahaM BaI fadr nae Apanaa vaKta gaujaara hE_ Aaja ifr AapakI pai<aka kae pa$[tae hu] }na saarI smaitayaae> sae gauja[r gayaa_ idnaeðar paRsaad jaI nae bahuta ivastaar sae ilaSaa hE_ dUsarI saamagaRI BaI mahtvapaUNa| hE_ Saasa taaEr par A²paUNaa| jaI ke sa>smarNa ka qllaeSa krnaa caahUMgaa_ kaimala baulke jaI kI BaI saamagaRI sa>gaRh yaaegya hE_ }sake ila>k dUsare ima<aae> kae BaI iBajavaa rha hU>M_ saadr , Aalaaek pautaula (Baarta) http://raviwar.com jaulaa}| “ ih>dI caetanaa-Daâ. kaimala baulke ivaoaePaa>k” haisala huAa_ qmmaId kI ioalaa par SaD[I maerI saaeca jaanae ikna QMcaa}|yaae> par safr krnae lagaI, kaimala jaI kI AnauBaUitaAae> ke ivastaar ke daiyare mae> ivacartaI rhI_ A>k kI tamaama saamagaRI, paa#naIya ]va> wicakr hE_ ica<aklaa- kaya|oaalaa bahuta hI qmda lagaI_ maerI oauBakamanaa]M, devaI naagaranaI ( Amaeirka) ******************************************** fadr kaâimala baulke par AaZaairta ‘ih>dI caetanaa’ ka jaulaa}| A>k bahuta AcCa lagaa _ qnake vyaiGtva, kitaTva AaEr qpalaibZayaae> par Aapanae bahuta sarahnaIya saamagaRI jau@a}| hE _ ************************************ devamaiNa paaNDeya, (Baarta) AadrNaIya }laa jaI! ******************************************** “ihndI caetanaa” ka kaimala baulke par keindRta A>k deSa ilayaa hE_ ABaI paUra pa$[a nahI> hE_ AapakI paRerNaa AaEr sahyaaega sae inaklaa yah A>k baehd mahTvapaUNa| hE_ Kyaa }samae> Aapake Vara jau@a}| ga}| saamagaRI ka qpayaaega hma ga^kaeoa mae> kr saktae hE>_ kaimala baulke par taae maE> taba sae ifda hUM, jaba maE> pandRh-saaelah saala ka Yaa AaEr qnaka oabdkaeoa mauJae ]k vaad-ivavaad paRitayaaeigataa mae> qpahar mae> imalaa Yaa_ qsa oabdkaeoa ke karNa hI A>gaRejaI ke bahuta sae na]-na] oabd saISae AaEr qsake sahare hI kBaI Anauvaad krnaa oauW ikyaa Yaa_ saadr , Ainala janaivajaya (Wsa) ipaRya }laa jaI, namaskar _ knaaDa kI ‘ihndI caetanaa’ naamak pai<aka bahuta pasa>d AayaI, ivaoaePakr kaimala baulke par inakalaa gayaa ivaoaePaa>k paRoa>sanaIya hE_ ]k ivadeoaI haenae ke baavajaUd qnhae>nae ih>dI kI jaae saevaa kI vah paRoa>sanaIya taYaa AnaukrNaIya hE _ Aaâs@Leilayaa ke ih>dI iva^aYaI|, qnake Vara sa>kilata oabdkaeoa ka paRyaaega krtae hE> knaaDa kI ih>dI paRcaairNaI saBaa bahuta AcCa kaya| kr rhI hE` , qnhe> ih>dI ke paRcaar-paRsaar ke q%eoya mae> saflataa imalae, maerI yahI kamanaa hE_ oauBa kamanaaAae> saihta, -idnaeoa ORIvaastava ( isaDnaI, Aas@Leilayaa ) ************************************ ******************************************* ipaRya sa>paadk jaI, ‘ihndI caetanaa’ mae> Aapa laaegaae> nae maere qpanyaasaae> ‘rmalaa bahU’ AaEr ‘SaudIrama baaesa’ ke bahuta baDe[ kvar Capae hE>_ AaBaar svaIkare>_ saadr, Wpa isa>h candela ( Baarta) ‘ih>dI-caetanaa’ ka fadr kaimala baulke ivaoaePaa>k pa$[kr Atya>ta hPa| huAa_ fadr kaimala baulke ka naama pa$[nae sae mauJae vah idna yaad hae Aayaa ,jaba mauJae mahanadI kaelafIlD`sa ilaima@eD Vara Aayaaeijata “rajaBaaPaa-paRitayaaeigataa’ mae> paRYama sYaana paRapta krnae par paairtaaeiPak svaWpa ih>dI saaihtya kI kÖC mahTvapaUNa| paustakae> ke saaYa fadr kaimala baulke ka }>iglaoa -ih>dI oabd-kaePa BaI imalaa Yaa_ qsa samaya tak fadr saahba ke baare mae> ivaoaePa jaanakarI nahI> YaI_ kevala }tanaa hI jaanataa Yaa ik vae raMcaI ke iksaI paRitaiP#ta - 15 -
 • 16. AK@U b ar 2009 kaâlaeja mae> ih>dI BaaPaa ke ivaBaagaaZyaxa Yae ]va> qnhae>nae ih>dI BaaPaa ke qtYaana ke ila] jaIvana Bar paRyaasa ikyaa_ Aaja “ih>dI caetanaa” ka yah A>k pa$[kr qnakI “jaIvana reSaaAae>” ke baare mae> ivaioaP@ jaanakarI imalaI_ pai<aka mae> Daâ. idnaeðar paRsaad ke AalaeSa “Daâ. kaimala baulke jaIvana reSaa]>” taYaa Daâ. paUiNa|maa keiDyaa “A²paUNaa|” ke sa>smarNa “baIsavaI> oataabdI ka ~iPa” pa$[kr ih>dI ke Zama|yaae&a AaEr sa>ta saaihtyakar ke mahana vyaiGtva ke sampaUNa| BaartaIyatva taYaa taulasaIdasa kI ramacairta maanasa ke paRita AgaaZa AasYaa deSakr qnake paRita mana mae> OR&a-saumana ]va> oata-oata namana krnae kI qtk@ }cCa paEda hae ga}| _ }sake Alaavaa Daâ. kaimala baulke ke inaba>Za “ramakYaa maer eoaaeZa ka ivaPaya Kyaae>” ? ]va> “]k }|saa}| kI AasYaa”, ihndI -paRema AaEr taulasaI-BaiG” pa$[nae sae }sa baata ka ]hsaasa huAa ik fadr saahba sahI AYaae|> mae> BaartaIya Yae ,Balae hI qnaka janma baeiljayama mae> huAa hae_ baeiljayama mae> jahaM ¾e>ca BaaPaa ka baaelabaalaa Yaa ya&ipa vahaM kI maUla BaaPaa ¿laeimaoa YaI , #Ik qsaI paRkar ihndustaana mae> A>gaRejaI ka vaca|sva Yaa taYaa ihndI qpaeixata YaI_ qsa samaya mae> ihndI BaaPaa ke qtYaana ke ila] Apanae Aapakae ]k qdharNa ke Wpa mae> paRstauta ikyaa_ maE> }laa jaI kae tahe idla sae Zanyavaad Xapana krnaa caahtaa hUM , ijanhae>nae ih>dI caetanaa ka ila>k Baejakr }sa pai<aka kae pa$[nae ke ila] paReirta ikyaa_ saaBaar , idnaeoa kÖmaar maalaI ( Baarta) ipaRya sauZaajaI, “ihndI caetanaa” ka nayaa A>k imalaa, ijasasae kaimala baulke ke baare mae> vah jaanakarI BaI imalaI , ijasasae maE> naavaai/f Yaa _ }sasae paUva| ke A>k BaI maEnae> pa$[e Yae_ ivadeoa mae> rh kr ihndI kI }tanaI saundr pai<aka inakalanae ke ila] Aapa AaEr Aapake sahyaaegaI saaZauvaad ke paa<a hE>_ }|ðar Aapakae bala AaEr oaiG de, taaik Aapa laaega }saI paRkar ihndI BaaPaa kI saevaa krtae rhe>_ BavadIya, -ORIinavaasa jaaeoaI (Baarta) ****************************************** sauZaa jaI, “ihndI caetanaa” ka Daâ. kaimala baulke ivaoaePaa>k imalaa Zanyavaad_ yaid saIZae saade oabdae> mae> khUM taae vastauisYaita yah hE ik }sa ivaoaePaa>k kae pa$[nae sae pahlae maere ilayae kaimala baulke ka ]k hI AYa| YaaÙ ‘A>gaReja[I Ù ihndI kaeoa’_ }sa ivaoaePaa>k sae gauja[r jaanae ke baad pataa calaa ik maE> iksa mahana ivaBaUita sae Aaja tak Apairicata rha_ Daâ. idnaeðar paRsaad ka laeSa jaIvana reSaa]> saIZae sarla $>ga sae Fadr kaimala baulke ke jaIvana sae pairicata krvaataa hE_ Fadr baulke ke AiSala BaartaIya saaihtyakar sammaelana, kanapaur ]va> jaIvaajaI ivaðaiva^alaya mae> idyae gayae BaaPaNaae> sae BaI pahcaana hu}|_ }laa paRsaad jaI nae Apanae saZae hu] dae oabdae> mae> yah sahI kha hE ik laeSaae> kae daehrayaa na jaa]_ vae Apanae paRyaasa mae> safla rhI hE>_ qnhe> BaI }sa A>k ke ilayae saaZauvaa_ Aatmaarama oamaa| ]va> ******************************************** madulaa paRsaad ke laeSa BaI Apanae Apanae $>ga sae baata paReiPata maanyavar sampaadk jaI, krtae hE>_ ivaoaePaa>k mae> Aapake inayaimata stamBa BaI saUcanaatmak saadr paRNaama _ ]va> manaaer>jak rhe_ AapakI paUrI @Ima kae }sa ivaoaePaa>k ke ilayae baZaa}|_ nyaU jasaI| mae>, maE> Apanae pau<a ke paasa Aayaa huAa hUM _ ivadeoa mae> taejaendR oamaa| ( yaU. ke.) ihndI BaaPaa ke paRcaar paRsaar mae> lagae saBaI paRvaasaI Baaritayaae> ke paRy- ******************************************** aasa stautya hE> _ Aapa saBaI banZau na kevala ihndI kI saevaa kr rhe AadrNaIya i<apaa#I jaI ]va> sauZaa jaI ! Aipatau ihndI ke maaZyama sae ivaða mae> maanavaIya maUlyaae> kI sYaapanaa Daâ. kaimala baulke par ivaoaePaa>k inakala kr Aapanae hma jaEsae ke ilayae BaI paRyaasarta hE _ pyaasae paRvaaisayaae> par bahuta baD[a qpakar ikyaa hE_ bahuta saI baatae> , Zanyavaad, bahuta sae saaihtyakarae> ke paircaya qnakI qpalaibZayaa> AaEr laxmaI naarayaNa gaupta (Amaeirka) paRoaistayaae> sae hma dUr baE#e va>icata hI rh jaatae hE> _ Daâ. kaimala ******************************************** baulke ka maEnae kevala naama hI saunaa Yaa_ Aapanae }tanaI saarI jaanakarI saimmalata Wpa sae sa>icata kr ke baD[e jaIva@ ka kama ikyaa sauZaa jaI , hE_ fadr kaimala baulke kI ihndI AaEr ihndustaanaI ke paRita yah namastae_ AnaU#I AasYaa deSakr Aaocaya| haetaa hE _ ihndI }itahasa mae> Aaja “ih>dI caetanaa “ pai<aka kI dae paRitayaaM imalaI_ bahuta Ù qnake A>gaRejaI ke oabd kaeoa ka taae jabaaba nahI> _ vah Apanae Aapa bahuta AaBaar ApanaI khanaI “ janama janama ke fere “ BaI de- mae> ]k AiVtaIya qpalaibZa hE_ ]k baata khUMgaI , khI> ÙkhI> SaI -- saarI saamagaRI bahuta bai$[yaa hE Aapake paRyaasa sarahnaI- qpalabZa saamagaRI ke saIimata s<aaeta ke karNa ]kÙrsataa saI Aa}| ya AaEr ]k nayaI idoaa mae> }tanae sajaga hE> ik ih>dI BaaPaa hEe, jaae Sa@ktaI hE_ reigastaana mae> rhkr ihndI kI sauSad Ùsairtaa ke qjjvala BaivaPya ke paRita Aaoaa balavataI hae rhI hE_ kae paRvaaihta ikyae rSanaa Ù Apanae Aapa mae> ]k mahayaX hE_ maerI $erae> oauBakamanaa]M svaIkar kIijayae _ saaZauvaad! laavaNyaa oaah (Amaeirka) oauBakamanaaAae> ]va> snaeh saihta, saudoa|na ipaRyadioa|naI ( Amaeirka) - 16 -
 • 17. AK@U b ar 2009 ipaRya sauZaa jaI, vyaYa| kI caapalaUsaI maera svaBaava nahI> hE_ na deoa sae hj[aarae> maIla dUr baE#e ‘ihndI kI saevaa’ jaEsae naarae> mae> maera ivaovaasa hE_ }saIila] maE> iksaI BaI ‘paRvaasa’ mae> paRkaioata haenae vaalaI pai<aka par i@ppaNaI nahI> krtaa_ ikntau ‘ihndI caetanaa’ ka OR&eya kaimala baulke ke jaIvana par AaZaairta ivaoaePaa>k maerI Aatmaa kae tapta kr gayaa , hdya mae> Aanand ka Aitarek huAa AaEr baui& kae de gayaa Xana ka Amata_ vaEiovak Aatmaa , qdar caetanaa , Zama| ÙsamanvayaI , oau& maanava AaEr manaIPaI baabaa baulke ke paRita OR&aMjaila Ù saumanaae> ka yah gaucCa saaihtya ke paRa>gaNa kae ApaUva| dana hE_ inaocaya hI Atyanta pairORma AaEr OR&a sae saarsvata yaX mae> idyaa gayaa AitaivaioaP@ Azya|_ maE> }sa saaZanaa ke ila] natamastak hUM_ baabaa baulke oatapaRitaoata ihndI AaEr Baarta ke paRita samaipa|ta Yae_ maerI kamanaa hE ik Aapa }sa sa>gaRhNaIya A>k kae tainak AaEr ivastaar dekr Ùsva. oa>krdyaala saKsaenaa Aaid kI OR&a>jailayaae> kae jaaeD[kr Ùpaustak ka Aakar de>_ saaZauvaad AaEr baZaa}| ke Wpa mae> yae caar pa>iKtayaaM Ù maUita| Ù ma>idr Ù Azya| Ù paUjaa Ùma><a Ù ORuita AcCe lagae ~iPa Ùcairta ÙgauNagaana paRerk vacana Aita AcCe lagae ramaÙ}|saaÙBaKta jaae, vandna Bare oauicatama saumana qsa manaujataa Ù]ktaa ÙAvataar ÙpaRita AcCe lagae_ oauBakamanaaAae> saihta, vaedpaRkaoa ‘va@uk’ bak|lae, kEilafaeina|yaa ******************************************** ipaRya i<apaa#I jaI, sapaRema namaskar_ “ihndI Ùcaetanaa” ka Daâ. kaimala baulke ivaoaePaa>k deSakr bahuta AcCa lagaa _ }tanaa saundr taYaa saaihtya saamagaRI sae Bara A>k paRkaioata krnae ke ila] svaya> Aapa ke saBaI sahyaaegaI , kpayaa maerI haid|k baZaa}| svaIkar kre>_ ma>gala kamanaaAae> saihta, BavadIya, kedar naaYa saahnaI ****************************************** sauZaa jaI, “ ihndI caetanaa” fadr baulke A>k pa$[vaakr baD[a qpakar ikyaa_ AapakI paUrI @Ima kae namana_ Aapaka Cae@a Baa}|, balarama AgaRvaala sauZaa jaI, lagaBaga C: saala sae maE> ih>dI caetanaa inayaimata Wpa sae pa$[ rhI hUM_ ivaivaZa saamagaRI sae pairpaUNa| paRtyaek A>k Apanae Aapa mae> ivaoaePa haetaa hE_ }sa baar ke ivaoaePaa>k Vara mahana ih>dI paRemaI taYaa taulasaI BaKta f[adr kaimala baulke ke bahu Aayaaimak vyaiKtatva sae pairicata krvaa kr ih>dI caetanaa nae hma saba kae BaI qnake paRita OR&a saumana samaipa|ta krnae ka Avasar idyaa_ maerI Aaer sae baZaa}| taYaa oauBakamanaa]>_ saadr, oaioa paaZaa ( Amaeirka) *************************************** AadrNaIya oyaama jaI, fadr kaimala baulke ivaoaePaa>k ke ilayae Aapakae $erae> baZaa}|yaaM ! fadr baulke jaI par ]k sYaana par }tanaI pa#naIya saamagaRI deSa kr Atya>ta paRsa²taa hu}| _ yah A>k ihndI saaihtya paReimayaae> ke ilayae ]k dula|Ba A>k hE_ Aapake }sa AsaaZaarNa paRyaasa ka maE> AiBana>dna krtaa hUM _ Aimata kÖmaar isa>h (knaaDa ) ************************************** AadrNaIya oyaama jaI , “ihndI caetanaa” ka fadr kaimala baulke ivaoaePaa>k pa$[a, pa$[kr bahuta hEranaI AaEr paRsa²taa hu}| ! paRYama baar maera paircaya fadr kaimala baulke sae” ihndI caetanaa” nae hI krayaa _ }tanae mahana vyaiGtva sae maE> ABaI tak Anjaana YaI! }sake ilayae Aapakae oata: oata: Zanyavaad! knaaDa mae> rhtae huyae BaI Baartavaaisayaae> kae qnake mahana vyaiGtva sae saaxaatkar kranae ka Aapaka AtaulanaIya paRyaasa kaibalae taarIf hE! Aapakae }sake ilayae bahutaÙ bahuta baZaa}|yaaM _ ikrna isa>h, banaarsa, ihndu ivaðaivaZaalaya, (Baarta) *************************************** sampaadk jaI, Baarta ke savaae|cca sammaana ‘pa±BaUPaNa’ sae Ala>kta, bahuBaaPaaivad`, ihndI paRemaI Daâ. kaimala baulke kI janmaoataabdI par paRkaioata yah ivaoaePaa>k ivaða ke ihndIpaReimayaae> ke ila] ]k Anaupama qpahar hE_ ivaiBa² Äaetaae> sae paRapta #aesa saamagaRI sarahnaIya hE_ Daâ. idnaeðar paRsaad jaI nae ‘Daâ. kaimala baulke jaIvana-reSaa]M’ mae> qnake samagaR jaIvana ka }tanaa ivastata ]va> savaa|>gaINa byaaEra idyaa hE ijasasae Daâ. baulke ka vyaiGtva ]va> kitatva saakar hae q#a hE_ fadr baulke pahlae oaaeZaaYaI| Yae ijanhae>nae ihndI mae> oaaeZa-paRbanZa paRstauta krnae kI Anaumaita gaRhNa kr parvataI| oaaeZaaiYa|yaae> ke ila] BaartaIya BaaPaaAae> mae> oaaeZa-paRbanZa paRstautakrnae ka maaga| paRoasta ikyaa_ ]k ivadeoaI ka yah ihndI-paRema, BaartaIyaae> sae AiZak BaartaIya Baava hmaarI AaMSae> Saaelanae vaalaa - 17 -
 • 18. AK@U b ar 2009 paRerNaaÄaeta hE , qnhae>nae ApanaI jaIvanaI-oaiG ka baUMd-baUMd rsa inacaaeD[ kr ihndI kI saevaa kI_ Daâ. paUiNa|maa fdr baulke kae ‘baIsavaI> oataabdI ka ~iPa’ qd`zaaeiPata krtae hu], qnake madulaAatmaIya svaBaava, qdarhdyataa Aaid gauNaae> sae pairicata kratae hu] qnake mahana sa>deoa kae qjaagar krtaI hE, qnaka yaUraepa sae Aakr Baarta mae> basanaa AaEr BaartaIya khlaanae mae> gava| mahsaUsa krnaa yah batalaataa hE ik mahadeoaae> AaEr deoaae> ke baIca kI dIvaare> imalaI hE>_ saare paYvaIvaasaI ]k hI kÖ@umba ke sadsya hE>_ }|saa ke paujaarI kI rama kYaa ka AiVtaIya AnvaePak bananaa isa& krtaa hE ik ‘BaaPaa]M ivaBaajak nahI>, vae taae maanava-maanava kae jaaeD[nae ke paula hE>_’ ORInaaYa paRsaad iVvaedI jaI nae gaagar mae> saagar Bartae hu] spaP@ kr idyaa hE ik ‘baabaa baulke ke raema-raema mae> rama AaEr saaMsa-saMasa mae> taulasaI basa ga] Yae....... tana sae, r>ga sae vah ivadeoaI Yae laeikna mana AaEr imajaaja sae saccae BaartaIya_ mahakiva paRae. hiroa>kr Aadeoa jaI nae ‘]k mahana` ihndI-paRemaI’ laeSa mae> qnhe> ‘BaartaIyaae> kae Apanae BaUlae naEitak maUlyaae> sae pauna pairicata kranae vaalaa santa’ maanaa hE_ Aimata kÖmaar isa>h jaI nae ApanaI kivataa mae> baD[e sarla oabdae> mae> fadr baulke ke ‘Aimata vyaiG‘ kI saoaG-samagaR Jaa>kI paRstauta kI hE_ }sake AitairG Daâ. baulke ke Apanae ivacaarae> va BaaPaNa kae maUla Wpa mae> paRkaioata krnae sae qnakI ivacaarZaara taYaa ihndI ]va> ramaBaiG ke paRita AakPa|Na ka vaNa|na baD[a hI paRBaavaaetpaadk bana paD[a hE taYaa ihndI kae A>gaRejaI sae kma samaJanae vaalae BaartaIyaae> ke ila] paRerk hE jaEsae-‘ApanaI BaaPaa kI jaD[e manauPya mae> bahuta gahrI haetaI hE>_ ApanaI BaaPaa ke maaZyama sae manauPya jaEsaa Xana paRapta kr saktaa hE_ vaEsaa Anya BaaPaa ke maaZyama sae nahI>’_ Baarta mae> ihndI A>gaRejaI ka sYaana lae saktaI hE_ qnaka ivaðaasa Yaa ik Xana-ivaXana ke iksaI BaI ivaPaya kI saxama AiBavyaiG ihndI mae> sa>Bava hE_ Astau, ihndI ke paRita ihndI-BaaiPayaae> ke kTa|vya kae Daâ. baulke nae baD[e hI tak|paUNa $>ga sae sauJaayaa Yaa_ mauSapaP# par fadr baulke ka ica<a baD[a hI sajaIva hE qnakI mauskana BaraI AaMSae> maanaae> AaBaar paRk@ kr kh rhI hae> ik kEsaa sauSad sa>yaaega hE ik ivadeoa mae> janmae, Baarta-BaUima va ihndI-paRemaI kae ivadeoaae> mae> basae BaartaIyaae> nae iktanae sau>dr $>ga sae smarNa kr sammaainata ikyaa hE_ sampaadk jaI, ihndI laeSakae> par ivaoaePaa>k kI parmpara kae gaaErainvata kr rhI hE }sae banaa] rSae>_ }sa mahana` kaya| ke ila] ORI oyaama i<apaa#I jaI taYaa qnake sahyaaegaI baZaa}| ke paa<a hE>_ AapakI ihndI ke paRita inaP#a taYaa samapa|Na AiBanandnaIya hE_ pai<aka ka star inaSartaa jaa rha hE_ sacamauca ‘ihndI caetanaa’ ivaða caetanaa kae sausa>skta kr rhI hE_ ‘ihndI caetanaa’ kI qTaraeTar paRgaita ke ila] oauBa-kamanaa]MDaâ. janak Sa²a (kEnaeDa) ******************************* i<apaa#I jaI, “ihndI caetanaa” ke jaulaa}| ka fadr kaimala baulke ivaoaePaa>k imalaa_ bahuta AcCa lagaa_ ]k hI baar mae> qsae pa$[ ga}|_ ihndI caetanaa ke maaZyama sae fadr baulke ke baare mae> bahuta kuC jaananae kae imalaa_ }sake ila] AaBaarI hUM _ qnakI sampaUNa| jaIvanaI , qnake ivacaar , qnake kayaae|> kee baare mae> jaana kr mana BaavaaivaBaUta hae q#a AaEr mastak OR&a sae nata hae gayaa_ yaUraepa ( baeiljayama) maUla ke fadr kaimala baulke imaoanarI ke kaya| sae ]k }|saa}| Zama| ÙpaRcaark ke Wpa mae> Baarta Aayae AaEr Baarta kI Aatmaa mae> Aatmasaata hae gayae_ yahaM ke r>ga mae> paUrI tarh r>ga ga]_ BaartaIya doa|na ]va> saa>skitak Aadoaae|> sae bahuta paRBaaivata huyae_ Anta mae> Baarta kI ima¢I mae> hI samaa ga]_ yahaM Aakr qnhae>nae Baarta kI jana BaaPaa ihndI saISaI_ baD[I lagana va pairORma sae qsaka gahna AZyana ikyaa ,qsae manasaa , vaacaa, kma|Naa sae Apanaayaa_ gaaesvaamaI taulasaIdasa ke ‘maanasa’ va ‘ivanayapai<aka’ ka pa#na Ù paa#na manana krke fadr baulke ihndI ke ivaVana AaEr ramakYaa ke oaaeZa kTaa| hae gayae_ gaaesvaamaI taulasaIdasa kI rama BaiKta mae> qnhae>nae Apanae }P@ jaIsasa kI BaiKta ka idgdoa|na ikyaa_ qnhe> ]esaa lagaa ik ‘maanasa’ kI ivacaar Zaara AaEr }|saa masaIh ke paRvacanaae> ke ivacaarae> mae> ]k saama>jasya hE, daenaae> ]k hI baata ka paRitapaadna krtae hE> Ù sabaae> kI Balaa}| paraepakar “ parihta sairsa Zama| naih> Baa}| _ par paID[a sama naih> AZamaa}|__” sabake paRita sad`Baavanaa , maanava maa<a kI saevaa fadr baulkee jaIvana ka vaRta Yaa_ hmaarI raP@L BaaPaa ihndI ke ila] fadr kaimala baulke ka paRema , qnakI lagana va inaP#a sarahnaIya hE, AnaukrNaIya hE _ vae ihndI ke paRcaarÙ paRsaar ]va> qnnaita ke ila] AajaIvana kama krtae rhe_ ihndI BaaPaa BaaiPayaae> ke mana mae> ihndI ke paRita paRema va gaaErva kI Baavanaa ka sa>caar krtae rhe, Baartavaaisayaae> kae qnake BaUlae ibasare saa>skitak maUlyaae> sae pauna: pairicata kranae ka paRyaasa krtae rhe_ qnhae>nae Apanae laeSa, BaaPaNa AaEr ramakYaa par oaaeZa kaya| Vara ihndI BaaPaa ke paRcaarÙ paRsaar ke xae<a mae> jaae kaya| ikyaa , vah AiVtaIya hE _ }sake ila] hma BaartavaasaI qnake icar ~NaI rhe>gae_ ihndI ke ]esae saaZak , ihtaEPaI , vaIr saenaanaI kae maerI OR&a>jaila Aipa|ta hE_ ‘ihndI caetanaa’ ke }sa A>k mae> saBaI laeSa sa>smarNa Aaid baD[e maaima|k AaEr saundr hE>_ Daâ. paUiNa|maa keiDyaa jaI ka “ baIsavaI> oataabdI ka ~iPa” Atyanta raecak hE _ fadr baulke ke sampaUNa| vyaiKtatva kae qjaagar krtaa hE_ “AaZauinak yauga ke taulasaIdasa” mae> ivadeoaI , parntau mana sae BaartaIyataa ke r>ga mae> rMgae gaaesvaamaI jaI ke “ maanasa” ke Ananya paRemaI taulasaIdasa sae paRBaaivata , ramakYaa ke oaaeZakTaa| fadr baulke ke doa|na haetae hE> _ ivaVana laeSakae> ke sahyaaega nae pai<aka mae> caar caaMd lagaa idyae hE>_ fadr kaimala baulke jaEsae ihndI ke Ananya paRemaI AaEr saccae saaZak kI janma oataabdI ke Avasar par “ihndI caetanaa” nae }tanaa saundr ivaoaePaa>k inakalakr paRoa>sanaIya va sarahnaIya kama ikyaa hE _ }saka paRkaoana Apanae mae> ]k imasaala hE_ yah fadr kaimala baulke ka hI sammaana nahI> Aipatau ihndI ka BaI sammaana hE _ “ ihndI caetanaa” ke mauSya sampaadk ORI oyaama i<apaa#I jaI sampaadk ma>NDla va saBaI - 18 -
 • 19. AK@U b ar 2009 sahyaaegaI baZaa}| va saaZauvaad ke paa<a hE> _ ihndI ke paRita AasYaa ka sa>deoa deoa ivadeoa mae> sabaae> ka maaga| doa|na kregaa_ maerI haid|k ma>gala Ù kamanaa]M svaIkar kre>_ rajakumaarI isanha ( kEnaeDa) ****************************************** jaulaa}| 2009 ke ‘ihndI caetanaa’ A>k mae> jaanae maanae kivayaae> ORI AaemapaRkaoa Aaidtya, ORI naIrja paurI AaEr ORI laaD[ kI saD[k duza|@naa mae> Asamaya matyau ka samaacaar pa$[a, mana kae gahra Aazaata pahuMcaa_ Aazaata ifr gahra haetaa calaa gayaa jaba AlhD[ baIkanaerI jaI ke idva>gata haenae ka samaacaar pa$[a_ hasya kiva Aaema vyaasa Aaema ke inaZana ka samaacaar maere ila] ivaoaePa Wpa sae kP@ dayak Yaa_ vyaasa jaI dae ÙtaIna vaPa| paUva| ralae , naaYa| kEraelaa}naa mae> kivataa paa# ke ila] Aamain<ata huyae Yae AaEr ma>ca par maE>nae hI qnaka paircaya krvaayaa Yaa_ maE> samasta kiva pairvaar kI Aaer sae } na saba kivayaae> kae OR&a saumana Aipa|ta krtaI hUM_ paRBau sae paRaYa|naa hE vah }na idva>gata AatmaaAae> kae oaainta paRdana kre>_ QPaa deva ( Amaeirka) ******************************************* ipaRya sauZaa jaI , ‘ihndI caetanaa’ ke dae A>k imalae_ “ fadr kaimala baulke” ivaoaePaa>k Aa^aepaa>ta ]k hI baE#k mae> pa$[ gayaa _ laeSaae> nae idla ke taarae> par yaadae> ke k}| gaIta CeD[ idyae_ ijana idnaae> maere ipataa jaI ( ORI Aaema paRkaoa dIixata) Apanae oaaeZa paRbanZa “ Aacaaya| svayaMmBaUk ta parmkma cairq va gaaesvaamaI taulasaIdasa kta ramacairta maanasa ka taulanaatmak AZyana par kama kr kr rhe Yae, hmaara Cae@a saa zar rama Ù saaihtya sae Bar gayaa Yaa_ maE> ]k paustak baDe[ caava sae pa$[a krtaa Yaa, ijasamae> ivaiBanna Zamaae|> , BaaPaaAae> AaEr deoaae> kI ramakYaaAae> ka vaNa|na Yaa_ vah paustak iksaI AjaIba sae naama vaalae kaimala baulke kI ilaSaI hu}| YaI_ qsake baare mae> mauJae kuC pataa nahI> Yaa_ fadr baulke bailjayama sae Yae jahaM BaaPaa}| ivavaad Aba BaI carma saImaa par hE_ vahaM AiBajaatya vaga| oauW sae hI fRe>ca baaelataa rha hE AaEr paiocama va paiocamaaeTar ¿laeimaoa ( Dca BaaPaa kI ] k qpa BaaPaa ) baaelanae vaalae baeiljayanaae> kae heya diP@ sae deSataa rha hE_ raja kaja AaEr qcca ioaxaa saba FRe>ca mae> haetaI YaI_ Aama taaEr sae fRe>ca baaelanae vaalae baeiljayana ijanhe> baalaUna kha jaataa hE , Dca Ù¿laeimaoa nahI> saISatae hE> jabaik AiZaktar Dca Ù¿laeimaoa baaelanae vaalae laaega fRe>ca jaanatae hE>_ Aba baeiljayama vaastava mae> BaaPaa}| AaZaar ka baM@a dae sarkarae> vaalaa deoa hE jaae rajaZaanaI baRsaelsa ke karNa Aba tak ]k hE_ sa>yaaega sae jahaM fadr baulke nae Zaataukma| }>jaIinayair>ga kI dae saala tak pa$[a}| kI , qsaI kEYaaeilak ivaovaiva^alaya lauvaena Dca mae>, fRe>ca mae>, maE>nae BaI dae saala ( 1973Ù 75) kama ikyaa hE_ Ca<aae> ke ivadRaeh ke karNa (1970 Ù71 ) mae> BaaPaa}| AaZaar par qsa paRacaIna ivaova iva^alaya ( paaMca saaE saala pauranaa ) ke dae @ukDe[ kr idyae gayae Yae)_ ¿laeimaoa ( Dca) baaelanae vaalaa lauvaena iva. iva. ApanaI jagah rha , fRe>ca baaelanae vaalaa yaUnaIvaisa|@I kEYaaeilak DU laaevaena ]k na] gaaMva mae> ( naama nayaa lauvaena laa naUvaI ) mae> ibalkula na] isare sae banaayaa gayaa_ ivaBaagaae> , kma|caairyaae> , paRyaaega oaalaaAae> , paustakalayaae> , mae> saba jagah ihndustaana paaikstaana jaEsaa baM@vaara huAa_ oauW oauW mae> paD[aesa ke ]k AaEr ivaovaiva^alaya ( maa>sa fRe>ca mae> AaEr baga|na , ¿leaimaoa mae>) saeimanaar saunanae gayaa_ vaKtaa jaenaevaa , isva@j[arlaE>D sae Yae , ijanhe> maE> pahlae Apanae iva^aYaI| jaIvana mae> AmarIka mae> k}| baar A>gaRej[aI mae> sauna cauka Yaa _ qnhae>nae fRe>ca mae> baaelanaa oauW ikyaa_ maEnae SaDe[ haekr qnasae kha ik maE> ABaI nayaa hUM , mauJae fRe>ca nahI> AataI hE ,Kyaa vae A>gaRej[aI mae> baaelanae kI kpaa kre>gae? ivaBaagaaZyaxa nae fRe>ca mae> paU>Ca ik ijana laaegaae> kae fRe>ca nahI> AataI hE, vae haYa q#a]M _ bailk Apanae haYa BaI q#a idyae_ vaKtaa nae baDe[ Aarama sae A>gaRej[aI mae> BaaPaNa idyaa _ dae vaPa| ke A>dr mae> kaf[I pairORma kr }sa laayak hae saka ik fRE>ca AaEr Dca , daenaae> mae> BaaEitakI gaiNata kI paRstauitayaaM samaJa sakUM_ fadr baulk eke }saI BaaPaa}| sa>zaPa| va Apamaana ke AtaIta nae qnhe> ihndI ke ila] q# SaD[a haenae kI paRerNaa dI_ qnake jaEsae pauNyaatmaa sae paircaya kranae vaalae ivaoaePaa>k ke ila] Anaekanaek Zanyavaad_ fadr baulke ]k baeiljayama jaesau}@ ( kEYaaeilak }saa}yaae> ka ]k ivaioaP@ samaudaya ke paadrI Yae_ sa>yaaega sae sae>@ lau}sa ivaovaiva^alaya, jahaM maE> lagaBaga caaEbaIsa saala sae kama kr rha hUM , BaI baeiljayama jaesau}@ paadiryaae> Vara sa>sYaaipata ikyaa gayaa Yaa_ ) ivajaya ivavaek dIixata, sae>@ lau}sa , imasaUrI ( Amaeirka) ******************************************** sammaanaIya ORI i<apaa#I jaI, namaskar_ Daâ. kaimala baulke ivaoaePaa>k ( jaulaa}| 2009) jaEsae saoaKta , sausa>mpaaidta ]va> paRerNaadayak paRkaoana ke ila] Aapaka ]va> Aapake ‘ihndI caetanaa’ sahyaaeigayaae> ka haid|k AiBanandna! Daâ. idnaeovar paRsaad jaI ka ‘ jaIvana reSaa]>’ laeSa ]va> mahakiva paRae. hiroa>kr Aadeoa jaI ka “ ]k mahana ih>dI paRemaI” laeSa Aita paRoa>sanaIya hE_ Daâ. kaimala baulke nae jaae dIxaanta BaaPaNa “ ihndI ke paRita ihndI BaaiPayaae> ka kTa|vya” 1968 mae> idyaa Yaa ,Aaja BaI hmaara maaga| doa|na krnae mae> samaYa| hE_ Daâ. paUiNa|maa keiDyaa “ AnnapaUNaa| “ jaI, Daâ. ORI naaYa iVvaedI jaI AaEr Zama|paala mahendR jaEna jaI ke sa>smarNa BaI Aita raecak hE_ sana` 2009 ke paRYama Baaga mae> idva>gata saaihtyakarae> ke samba>Za ORI AiBanava oauKla ]va> ORI gajaendR saaela>kI Vara ricata OR&a>jaila laeSa ]va> oabda>jaila C>d ihndI jagata par huyae Aazaata ka maaima|k ica<aNa krtae hE> _ “ ih>dI caetanaa” ke jaulaa}| ivaoaePaa>k mae> paRkaioata saBaI rcanaakarae> kae baZaa}| _ yaoa paala laambaa ( kEnaeDa) ***************************************** ba>Zauvar i<apaa#I jaI, ivanamaR AiBavaadna_ ‘ihndI caetanaa’ ke A>k mauJae inayaimata imala rhe hE>Ù yah pai<aka ]k maaZyama hE , jaae mauJae hI nahI> , ivaova ke k}| sajana Ù ioailpayaae> kae Aapasa mae> snaeh saU<a mae> baa>Zae huyae hE_ Aapaka paRyaasa , lagana , inaP#a, pairORma va>dnaIya , AiBana>dnaIya hE_ ‘Daâ. kaimala - 19 -
 • 20. AK@U b ar 2009 baulke’ kI jyaaeita jalaayae rSanae mae> paUNa|ta: saxama hE_ Daâ. kaimala baulke par }tanaI sama& saamagaRI jau@anae ka jaae mahta kaya| Aapanae ikyaa hE, vah inaiocata hI sarahnaIya hE _ ioaxaa AiZakarI ke paRioaxaNa ke Avasar par maE> inar>tar taIna maah tak Daâ. kaimala baulke jaI sampak| mae> rha_ AnauBaUta huAa , jaEsae maE> iksaI ~iPa ke saainaZya mae> hUM _ smarNa kr Aaja BaI raemaa>icata hae q#taa hUM_ Aapaka Apanaa maZaupa paa>Deya ( Baarta) ***************************************** kaimala - baulke ivaoaePaa>k Ù jaEsae ]k saa>Msa mae> hI saara Aatma-saata kr laU>M_ svaya> par laijjata haenae jaEsaa Baava Aayaa, vah Qjaa|, vah paRerNaa, vah qtk>#a, vah Aadoa|, vah sa>skar vah taD[pa hma BaartaIyaae> kae BaI AanaI caaih]_ ih>dI ke paRita ]k samagaR samapa|Na, oabd kaePa ilaSanaa, taulasaI kI Baava paRvaNataa kae Aatma-saata krnaa_ baulke jaI kae AgaiNata namana_ ih>dI caetanaa-----nae Baarta sae dUr-saudUr haetae hu] BaI, hmaarI caetanaa kae Baarta sae jaaeD[nae ka sa>klpa , yaYaaYa| mae> saca kr idSaayaa_ sarhde> deh kI hE>, ibanaa deh ka mana , ijasae caahtaa hE, vahI> par rhegaa, ik tana ]k ipa>jara jahaM caahe rSa laae , ik mana ka paSaeW taae qD[ kr rhegaa yah ivaoaePaa>k ]k Qjaa| iba>du hE, raP@L BaaPaa ke ila] caunaaEtaIpaUNa| qTar hE_ maE> taae khtaI hUM kaimala baulke ‘ samaya ke hstaaxar’ hE>_ Aapakae saaZauvaad madula kIita| ( Amaeirka) ************************************** hMsaae }sa tarh hMsae taumhare saaYa dilata yah ZaUla BaI _ calaae }sa tarh kucala na jaayae paga sae kae}| oaUla BaI __ sauSa , na taumhara sauSa kevala jaga ka BaI qsamae> Baaga hE _ fUla Dala ka paICe , pahlae qpavana ka O>gaar hE __ - gaaepaala dasa naIrja - 20 -
 • 21. AK@U b ar 2009 }sa }ok kI galaI sae tauma BaI gauj[ar ke deSaae hma taae Sare na qtare , tauma taae qtar ke deSaae nareoa oaa>iDlya - 21 -
 • 22. AK@U b ar 2009 khanaI sa>skar oaePa kPNaibaharI (AbaUdavaI) “kla oaama . . . yae Aapakae maare>gae . . .” “kaEna” “ yahI laD[ke” AaEr tauma laaega deSatae rhaegae . . .” “hma kÖC nahI> kr saktae . . . baIca mae> Aa] taae hma BaI maare jaa]>gae . . .hmanae taae Aapakae pahlae hI manaa ikyaa Yaa . . .Aapa taae calae jaa]Mgae yaha> sae . . .laeikna hmae> taae yahIM rhnaa hE . . .” isa>h nae kha_qsake saaYa rtaaED[I AaEr imaORa BaI Yae_ isa>h kae saunanae ke baad qsanae Bar naja[r taInaae> kae deSaa_qsake deSanae mae> ]k caunaaEtaI YaI_ qsa caunaaEtaI ke saamanae qna taInaae> kI AaMSaae> ka Baya mauMhbaa] SaD[a Yaa_ “#Ik hE . . .]esaa krae . . . maera saaYa CaeD[ dae . . .maE> BaI nahI> caahtaa ik maerI vaja[h sae tauma saba hmaeoaa maare jaaAae . . .maera Kyaa hE . . .maara BaI gayaa taae ]k baar maara jaaQM>gaa . . .halaa>ik .Agar tauma taInaae> mae> sae ]k maE> yahaM rhtaa haetaa taae yah naaEbata hI nahI> AataI ik kae}| saeN@r saupairna@eNDeN@ kBaI maara jaataa . . . }saI vaK[ta sae maere saaYa idSanaa CaeD[ae . . .Apanae bacaava mae> Kyaa kWMgaa yah mauJae saaecanae dae . . .” isa>h, rtaaED[I AaEr imaORa, taInaae> bagaEr kÖC baaelae calae ga]_ qnake saaYa qnaka AparaZa -baaeZa BaI gayaa_ vah qTar pauistakaAae> kae saIla kr laenae ke baad baahr inaklaa Yaa_ taIna bajae parIxaa S[atma hu}| YaI_ AaEpacaairktaaAae> kae paUra krnae mae> paE>taIsa ÙcaalaIsa imana@ ka samaya laga jaataa Yaa_ jaba vah haâla sae inaklakr Apanae kmare kI Aaer calataa tabatak zaD[I ke ka>@e taIna caalaIsa ÙpaE>taalaIsa par pahu>ca rhe haetae Yae_ haâla ke baahr hI krIba baIsa -pacaIsa laD[ke JauND banaa] SaD[e idSatae ijanakI AaMSaae> AaEr hava ÙBaava sae ih>sak ica>gaairyaa> inaklataI haetaI> magar qsasae Aa>MSa imalatae hI vae saba ApanaI AaM>Sae> Jauka laetae_ lagataa ik qnake haEsalae pasta hae ga] hE>_ qsae BaI yah ivaðaasa nahI> Yaa ik laD[ke ApanaI yaaejanaa kae }sa hd tak lae jaa saktae hE>_ laD[kae> ke JauND ke paasa hI heD maas@r SaD[a imalataa Yaa jaae mau>Mh fÖlaa] qsake saaYa pacaasa maI@r tak ibanaa baaelae saaYa calataa AaEr Apanae ba>galae ke paasa pahu>Mcatae hI inarpaexa Baava sae Apanaa daihnaa haYa q#akr yah sa>keta detaa ik Aba kla imalae>gae_ ipaClae saata idnaae> sae yahI hae rha Yaa_qsa idna BaI yahI huAa_ heD maas@r haâla ke baahr SaD[a imalaa_qsakI naja[re> naIcaI YaI>_ yah jaananae ke baad ik skUla ke laD[ke }sa hd tak igar saktae hE> qsaka mana huAa ik vah heD maas@r sae paUCe _ “ tauma heD maas@r hae iksa baeva/Uf nae taumhe> heD maas@r inayauG ikyaa hE tauma naamad| kI AaElaad . . .taumhe> taae vaha>M DUba marnaa caaih] jaha>M caullaU Bar paanaI BaI na hae . . .” magar qsanae heD maas@r sae kÖC kha nahI>_ vah isaf| yah saaecanae mae> Apanaa samaya S[aca| kr rha Yaa ik kla oaama AaiS[arI parcae kI qTarpauistakaAae> kae saIla krnae ke baad iksa tarh sae }sa skUla sae inaklaa jaa] ik maarpaI@ kI vaardata hI na haenae paa] AaEr ]k AipaRya paRsa>ga sae qsaka paICa CU@e_ vah }saI qZaeD[bauna mae> Yaa ik vah jagah Aa ga}| jaha>M sae heD maas@r Apanae ba>galae ke gae@ kI Aaer haYa q#akr mauD[ jaataa Yaa_ qsanae heD maas@r ke q#tae haYa kI Aaer deSanaa BaI maunaaisaba nahI> samaJaa_ lakvaagaRsta AoaG paRoaasainak AiZakarI AaEr idmaaga sae dIvaaila] AadmaI mae> qsae kae}| idlacaspaI pahlae idna sae hI nahI> YaI_vah gaes@ Wma ke Apanae kmare kI Aaer ba$[tae hu] saaeca rha Yaa ik laD[ke Aaja taae hmalaa kr nahI> saktae_ ABaI kla ]k parcaa AaEr haenaa hE_ maar - paI@ yaa jaae kÖC BaI haenaa hE vah kla parcaa S[atma haenae ke baad hI haegaa_kmare mae> Aakr qsanae caaya banaa}|_qsa ]k kpa caaya kI ]k - ]k zaU>@ nae qsae ipaClae idnaae> kI ]kÙ ]k za@naa sae WbaW kra idyaa . . . yahI kae}| De$[ mahInae pahlae qsae deoa ke sabasae na] saImaavataI| pahaD[I paRa>ta mae> @I ja[I .@I . skela mae> naaEkrI imalaI YaI_ yah nayaa saImaavataI| paRa>ta ihndustaana mae> oaaimala haenae sae pahlae ]k naamaalaUma AaEr Cae@a -saa deoa Yaa_ paaM>ca saala pahlae hI }saka ihndustaana mae> ivalaya huAa Yaa AaEr ]k keyar @ekr sarkar naaimanae@eD mauSyama><aI ke sa>rxaNa mae> banaa dI ga}| YaI laeikna Aba paa>Mca saala baad vaha>M pahlae Aama caunaava kI zaaePaNaa hae caukI YaI magar }sa rajanaIitak maahaEla kae BaI deoa ke Anya ihssaae> ke laaega na ke barabar jaanatae Yae_ sabanae manaa ikyaa ik ijasa paRdeoa kae deoa ke laaega hI nahI> jaanatae vaha>M jaanaa baui&maTaa nahI> hE magar qsanae iksaI kI nahI> saunaI_rajaZaanaI ke ioaxaa ivaBaaga nae paRdeoa ke caar ijalaae> mae> sae ] k ke hayar saekeNDrI skUla ke ila] qsae tadYa| inayauiG -pa<a idyaa Yaa_ hayar saekeNDrI skUla BaI qsae }saila] imala saka ik vah paaes@ gaRejau]@ Yaa_ AnyaYaa Kyaa pataa qsae iksaI imaiDla yaa paRa}marI skUla mae> Baejaa gayaa haetaa_ paRdeoa ke dixaNaI ihssae ke ijasa ]kmaa<a ijalae mae> qsanae naaEkrI jvaayana kI qsaka oahr kÖla ]k -De$[ iklaaemaI@r mae> basaa Yaa_ baaja[ar , saI Aar paI kE>pa , Aspataala , skUla ,]sa Aa}| baI ka kayaa|laya AaEr ]k Cae@I -saI bastaI_ oaePa AabaadI ihmaalaya kI vaaidyaae> mae> iC@pau@ ibaSare qna gaa>vaae> mae> YaI ijanamae> dae -caar zar dUr -dUr basae Yae_ tadYa| inayauiG pa<a mae> taIna mahInae baad sYaayaI ik] jaanae ka sa>keta Yaa vah BaI taba jaba irpaae@| sa>taaePajanak hae_ ABaI yah AvaiZa baItanae BaI nahI> paa}| YaI ik qsae ijalae ke dUrdraja[ ke ]k ibalkÖla hI Aivakisata xae<a mae> cala rhe imaiDla skUla kI baaeD| parIxaa ke ila] saeN@r saupairna@eNDeN@ haekr jaanae ka Aadeoa pa<a Yamaa idyaa ijalaa mauSyaalaya nae_ dae ioaixakaAae> ke naama BaI qsa Aadeoa pa<a mae> Yae jaae }invaijalae@r kI hEisayata sae qpaisYata haenae vaalaI YaI>_ Aa# parcae haenae Yae_ yaanaI ]k idna pahlae jaa] taba khI> vahaM> kI vyavasYaa kae ApanaI inagaranaI mae> saucaaW Wpa sae calaa sakegaa_ saaYaI AZyaapakae> mae> sae dae taIna nae bataayaa ik jaha>M vah saupairna@eNDeN@ haekr jaa rha hE vaha>M isa>h ,rtaaED[I AaEr imaORa hE> ijanasae qsae hr tarh ka sahyaaega imalaegaa_ isa>h AaEr imaORa bailayaa - 22 -
 • 23. AK@U b ar 2009 ke hE> AaEr rtaaED[I qTar paRdeoa ke hI pava|taIya A>cala ke rhnae vaalae hE>_ qsake rhnae Saanae AaEr ja[WrI sauivaZaaAae> ka S[ayaala vae rSae>gae_ }na Aaðaasanaae> ke baavajaUd vah Apanae ibastarband ke Alaavaa caInaI, caayapaTaI AaEr paaqDr imalk ka ]k iDbbaa saaYa laekr vaha>M pahu>Mcaa Yaa_ jagah ]k bahuta Cae@e -sae gaaM>va jaEsaI YaI_ inataanta Aivakisata_ iksaI Cae@e ksbae ke Cae@e baccae - saI_ vaha>M sabasae pahlae isa>h sae maulaakata kI YaI_ vah gaiNata ka AZyaapak Yaa AaEr qsasae paaM>ca -Ch saala Cae@a Yaa_ rtaaED[I AaEr imaORa sae isa>h nae imalavaayaa_ vae +maoa: ivaXana AaEr ihndI pa$[atae Yae AaEr qmaR mae> isa>h kI tarh qsasae kma hI Yae_ isa>h nae Apanae saaYa rhnae ka paRstaava BaI idyaa Yaa laeikna gaes@ Wma mae> Wknaa qsae sauivaZaajanak lagaa _ taInaae> oaadIoauda taae Yae laeikna vaha>M Akelae hI rh rhe Yae_ pahaD[ ke inaja|na AaEr duWh }laake mae> jaIvana BaI pahaD[ -saa ki#na Yaa }saila] vae ApanaI baIvaI kae maa>M -baapa ke paasa CaeD[kr }sa skUla mae> naaEkrI krtae hu] hr hala mae> Sauoa idSanae - idSaanae kI kaeioaoa kr rhe Yae_ ya^ipa vaha>M Sauoa hae saknae laayak kÖC BaI nahI> Yaa_ ija[ndgaI hI nahI> YaI taae SauoaI kha>M sae haetaI_ ihmaalaya kI qsa vaadI mae> oaama Ch bajatae hI rata hae jaataI YaI AaEr isayaar baaelanae lagatae Yae ijanakI huAa>nae kI Aavaaja[ qsamae> ]k C@pa@ah@ vaalaI baecaEnaI Bar detaI YaI_ na jaanae vae laaega ikna caIjaae> mae> ApanaI Sauioayaa>M talaaoatae hu] vaha>M jaI rhe Yae_ lae -dekr YaaeD[I saI hlacala idna mae> taba idSataI YaI jaba Aanae vaalae Aama caunaava ka laaqD spaIkr sae paRcaar krtaI iksaI rajanaIitak dla kI kae}| jaIpa gauja[rtaI_ }na saba isYaitayaae> mae> BaI qsae lagaa ik yae naaE idna iksaI tarh sae gauja[r hI jaa]>gae laeikna qsaka saaecanaa kÖC samaya baad hI galata saaibata huAa jaba qsae heD maas@r nae Apanae ba>galae par baulavaayaa_ “Aapa fEjaabaad ke hE> yah jaanakr SauoaI hu}| . . .maE> BaI fEjaabaad ke ]k gaaM>va sae hU>M . . ._” vah caupa Yaa_ qsae ]esaI baataae> sae kBaI kae}| ivaoaePa SauoaI nahI> haetaI_ ]esaI baatae> AadmaI kI naEitaktaa SarIdkr qsake vyaiGtva ke dayare kae Cae@a kr detaI hE>_ “Kyaa pasa>d kre>gae rata ke Saanae mae>” _ “ Saanaa taae saamanae vaalae hae@ela mae> taya kr ilayaa hE” “hae@ela CaeiD[] . . .bataa}] Kyaa paI]>gae . . .ivhskI . . .baRaNDI yaa rma . . .sa>gaRIlaa ivhskI taae yaha> kI bahuta Saasa hE . . .” “jaI . maE> oaraba nahI> paItaa . . ._” “maE> Aapasae yah khnaa caah rha Yaa ik yah bahuta ipaCD[a }laaka hE_ yaha>M ioaxaa kI oauWAata ka paRarimBak daEr hE_ laaega pa$[e ilaSae nahI> hE>_ }mtahana mae> nakla kI parmpara hE . . .” “mauJae pataa hE . . .laeikna parmpara]> @U@naI caaih] . . .” “basa . Aapa YaaeD[a ilabarla rhe> . . .Aa>MSae> band kr lae> . . ja[ae cala rha hE qsae calanae de>_” heD maas@r ka caehra da>ta icayaaW hae gayaa Yaa_ “maere ila] yah mauiokla haegaa . . .yaid maE> haâla mae> rhU>Mgaa taae nakla nahI> hae saktaI . . .calaU> maE> . . .” “Aapa saaeca lae> . . .” “saaeca ilayaa hE . . .Aapa inaiïa>ta rhe> . . .” vah heD maas@r ke ba>galae sae inaklakr Apanae gaes@ Wma mae> Aa gayaa_ kÖC der baad hI isa>h .rtaaED[I AaEr imaORa BaI Aakr qsake kmare mae> }k@#e hae ga]_ qnhaenae BaI samaJaanae kI kaeioaoa kI ik parIxaa]> Aba tak jaEsaI haetaI rhI hE> vaEsae hI haenae de_ nakla - vakla raeknae ke ca™r mae> na paD[e laeikna samaJaanae kI qnakI yah kaeioaoa javaanaI ke jaaeoa AaEr }|maanadarI ke BaUta ke saamanae baaEnaI hae ga}| YaI_ mauioklaae> kI oauWAata kI yah pahlaI kD[I YaI_ Agalae idna saubah gyaarh bajae tak vae dae ioaixaka]> BaI Aa ga}| ijanhe> mauSyaalaya nae parIxaa ke daErana inarIixaka inayauG ikyaa Yaa_ daenaae> naepaalaI YaI> AaEr paasa ke gaa>vaae> mae> calanae vaalae paRa} marI iva^alayaae> mae> pa$[ataI YaI>_ qnake saaYa imalakr qsanae saIi@>ga plaana banaayaa AaEr qnhe> yah samaJaa idyaa ik parIxaa mae> nakla kae hr hala mae> raeknaa hE_ laeikna qsaka yah inade|oa qna ioaixakaAae> kae BaI ivaica<a lagaa AaEr parIxaa oauW haenae sae pahlae hI iva^alaya ke pairvaeoa mae> ramarae maanaCI Ce}| naa . . .rKsaI Saande}| naa . . ..ravana C . . .A . . .. .fEla gayaa_ }saka matalaba yah Yaa ik AadmaI #Ik nahI> hE_ oaraba nahI> paItaa_ paUra ravaNa hE_ qsae lagaa ik AcCa hI huAa jaae qsakI Civa ]k k#aer vyaiG ke Wpa mae> parIxaa oauW haenae sae pahlae hI bana ga}|_ magar qsaka saaecanaa taba ga[lata saaibata huAa jaba haâla mae> spaP@ Wpa sae manaa krnae ke baad BaI ik iksaI ke paasa kae}| Avaa>iCta saamagaRI na hae , Ca<a ÙCa<aaAae> kI Desk AaEr jaebaae> sae sa>ba>iZata parcae ke nakla kI saamagaRI taae saamagaRI . paUra paustakalaya inaklanae lagaa_ kÖla caaEvana parIxaaiYa|yaae> mae> sae pacaasa ke paasa sae Anafeyar maInsa ka masaalaa inaklaa_iSaD[kI sae vah saba baahr fe>knae ke baad qsanae sabakae dubaara caetaavanaI dI ik caupacaapa jaae Aataa hE vah ilaSae>_ magar qsakI caetaavanaI ka BaI kae}| Asar nahI> huAa_ qnakI Sausaur Ùpausaur band nahI> hu}|_ }tanaa hI nahI> ijasaka mana haetaa vah saI@ sae q# jaataa AaEr iksaI BaI saI@ par pahMu>cakr dUsare kI qTar -pauistaka deSanae lagataa_ doya naagavaar Yaa }sake baavajaUd qsanae iksaI kI qTarpauistaka par ]esaa kae}| irmaak| nahI> ilaSaa ijasasae iksaI parIxaaYaI| ka BaivaPya caaEpa@ hae_ pahlae idna hI parIxaa ke baad iva^alaya pairsar mae> marza@I sa²a@a pasar gayaa_ isa>h, rtaaED[I AaEr imaORa ke Alaavaa dae -taIna AZyaapak gaes@ Wma mae> AaEr Aa] . AaEr yah jataa ga] ik skUla ka naama bahuta Saraba haegaa_ qsanae kha ik skUla ka naama Abatak Saraba rha hE magar Aagae nahI> haegaa_ Agalae idna ]k hadsaa hae gayaa_ ]k naklacaI ke paasa sae inaklaI pauricayaae> kae jaba qsanae faD[kr iSaD[kI sae baahr fe>k idyaa taae vah qlaJa gayaa ik qsake kagajaae> mae> DLaâyaiva>ga laa}sae>sa BaI Yaa_ Aa#vaI> ke Ca<a ke paasa DLaâyaiva>ga laa}sae>sa_ yah kae}| AjaUbaa nahI> Yaa_ saBaI parIxaaYaI| saaelah -sa<ah vaPa| sae baD[e Yae_ saata idna calaI parIxaa sae }tanaa pataa cala gayaa Yaa ik caaEvana mae> sae pacaasa fela hae>gae_ qsaI oaama haâla sae inaklanae par isa>h nae bataayaa Yaa ik kla yae laD[ke parIxaa Satma haenae ke baad qsae maare>gae . . .AaEr taba qsakI SaaepaD[I zaUma ga}| YaI ik saca ka saaYa na denae vaalaa yah taYaa ÙkiYata saBya samaaja iktanaa sahyaaegaI hE ? qsanae pataa lagaayaa ik oaama haenae sae pahlae hI yah jagah iktanaI jaldI AaEr iksa tarh CaeD[I jaa saktaI hE_ ijasa hae@ela mae> Saanaa Saataa Yaa , qsamae> dUZa saplaa}| krnae vaalaI jaIpa hr oaama caar bajae AataI YaI AaEr taurnta paa>caÙsaata imana@ mae> vaapasa hae laetaI YaI_ yaid qsa - 23 -
 • 24. AK@U b ar 2009 jaIpa sae inakla sake taae AipaRya paRsa>ga baca saktaa hE_ rata ka Saanaa Saatae samaya qsanae hae@ela ke naepaalaI maailak sae baata kI taae vah }sa baata ke ila] maana gayaa ik dUZa vaalaI gaaD[I ke DLa}var kae kÖC AitairG paEsae dekr manaa ilayaa jaa]gaa_ savaere sabasae pahlae qsanae Apanaa saamaana hae@ela pahu>Mcavaa idyaa ik gaaD[I Aatae hI yah saba qsamae> rSa idyaa jaa]_ yah plaana qsanae Akelae banaayaa varnaa }sake BaI saava|jainak haenae mae> kae}| oa>ka nahI> YaI_ hr tarh ke Baya sae AsampaG idSanae kI laaparvaah kaeioaoa krtae hu] qsanae AaiS[arI parcaa sampa² krakr daenaae> }invaijalae@r AZyaaipakaAae> kae Zanyavaad idyaa_ ba>Dla kae saIla krnae ke baad sa>bainZata sahayak ioaxaaiZakarI kae saaE>panae ke baad vah ]k Ja@ke mae> haâla sae baahr inaklaa_ heD maas@r paUva|vata` SaD[a imalaa_ laD[kae> ka JauND BaI Asa>yaimata idSaa_ qsanae qna sabakI Aaer qca@taI inagaah fe>kI AaEr Acaanak saamanae naIcae skUla gaRaqND mae> iksaI rajanaIitak dla ke caunaava paRcaar kI saava|jainak saBaa ke Aayaaejana kae jaba haetae deSaa taae qsae lagaa ik saBaa kI }sa BaID[ mae> bahuta jald oaaimala hae jaanaa caaih]_ BaID[ mae> oaaimala hae jaanae par kma sae kma qsa jagah maarÙ paI@ kI Aaoa>ka S[atma hae jaataI YaI_ vah saaptaaihk baaja[ar ka idna Yaa_ ga>va}| iksma kI baaja[ar lagaI hu}| YaI_ saBaa mae> yahI kae}| saa#Ù saTar laaega Yae_ s@eja par maa}k ke saamanae naetaa naepaalaI BaaPaa mae> bahuta Baavauk AaEr taaik|k $>ga sae ApanaI baata kh rha Yaa_ }saI gaRaqND ke naIcae baaja[ar Yaa ijasake caaErahe par ]kmaa<a hae@ela mae> qsaka saamaana pahlae sae hI rSaa huAa Yaa_ ]k imana@ sae BaI kma lagaa haegaa ik vah kUdtae -flaa>gatae rajanaIitak saBaa kI BaID[ ke baIcaaebaIca pahu>Mca gayaa_ heD maas@r AaEr JauND banaakr SaD[e laD[kae> mae> sae iksaI kae yah Anaumaana nahI> Yaa ik vah }tanaI ja[ldI qna sabake deSatae - deSatae qnake oabdae> mae> }sa tarh Baaga SaD[a haegaa yaa ik Apanae oabdae> mae> Apanae bacaava kI yaaejanaa banaa laegaa_ qsake BaID[ mae> zausatae hI laD[kae> ka JauND BaI qtanaI hI taeja[I sae BaID[ mae> paICe hae ilayaa_ qnamae> sae dae ke paasa haâkI is@k YaI_ vah knaiSayaae> sae qna saba par diP@ jamaa] Yaa_ saca taae yah Yaa ik saamanae s@eja sae naetaa Kyaa baaela rha hE qsasae qsae kae}| saraekar nahI> Yaa_ vah qsaI sa>ixapta -saI BaID[ ke baIca sae haekr naIcae baaja[ar tak pahu>Mcanae kI saUrta talaaoa rha Yaa taBaI qsae paICe sae iksaI nae paukara . “ sar . . . .sar . . .” caaE>ktae hu] vah mauD[a ik paasa hI SaD[e ]k laD[ke nae mauskratae hu] paUCa “ sar . Aapa yaha> kEsae” vah kae}| q²Isa -baIsa saala ka yauvak Yaa ijasae qsanae pahcaananae kI kaeioaoa kI_ kha>M deSaa hE } sae ? taurnta kÖC yaad nahI> Aayaa . “tauma jaanatae hae mauJae”? “yasa sar . . . maE> rajaa laepcaa . . . @`vaelYa baI . . .hmaare skUla mae> hI taae Aapa hE> . . .naamcaI mae> . . .maE> vahI>M pa$[taa hU>M . . .yahaM> maera gaa>Mva hE . . .maE> hr h¿[tae calaa Aataa hU> . . .kla sa>De hE . . .yaha>M rhU>Mgaa . . .AmmaaÙbaabaa ka haYa ba@aQ>gaa AaEr parsaae> saubah kI basa sae naamcaI pahu>Mca jaaQM>gaa . . .” “Aaeh . . .maera ]k kama kraegae ? . . .mauJae baaja[ar mae> dIpaena hae@ ela tak pahu>Mcaa saktae hae . . .ABaI . . .” “ yasa sar . . .magar Kyaae> sar ?” qsanae bahuta sa>xaepa mae> qsa laD[ke kae bataayaa ik vahaM> iksa isalaisalae mae> Aayaa Yaa AaEr qsake kama kI vajah sae Kyaa hae gayaa ik laD[ke qsae maarnae par taulae hE>_ “sar , yaU DaeN@ varI . . ja[s@ oaae maI daeja rasklsa . . .” “laIva }@ . . ja[s@ rIca maI @U d hae@ela . . .” “ naae . . . naae sar . . .yaU oaae maI daeja[ felaaeja . . .Aa} ivala ikla dema . . .” rajaa laepcaa maananae kae taEyaar nahI> Yaa_ rajanaIitak saBaa mae> dUsarI hI saBaa cala rhI YaI_qsanae rajaa kae sa>keta sae idSaayaa ik vah laD[ka ijasaka DLayaiva>ga laa}sae>sa qsanae faD[kr fe>ka hE vahI }sa gaRupa ka laIDr hE_ qsa laD[ke kae deSatae hI rajaa ke tana badna mae> jaEsae Aaga saI laga ga}| _ “ hI . . .hI }ja maaya baRdr . . ja[s@ saI . . .Ëaâ@ sasapaensa?” vah Bayaanak Wpa sae sai+ya hae gayaa_ qsanae haYaae> ke }oaare sae Apanae qsa Baa}| kae baulaayaa jaae JauND ka laIDr banaa huAa Yaa_ jaEsae hI vah paasa Aayaa rajaa nae qsasae ApanaI maataBaaPaa mae> kÖC kha AaEr ibanaa kÖC saunae qsae Ja²a@edar k}| YappaD[ jaD[ id]_ vah jaae kÖC caISataa huAa baaela rha Yaa, qsasae paUrI rajanaIitak saBaa ka dma zau@ gayaa_ vah Saud BaI ihla -saa gayaa ik yah saba ApaRtyaaioata Wpa sae jaae huAa hE, qsakI taae dUr dUr tak kae}| samBaavanaa nahI> YaI_ saare laD[ke itatarÙ ibatar hae ga] yaa ifr ijasake saI>ga jaha>M samaa] vah vaha>M laapataa hae gayaa_ “sar , yaU ivala baI maaya gaes@ . . .vaI ivala gaae @U naamcaI Aaâna ma>De . . .” rajaa laepcaa iksaI tarh BaI maananae kae taEyaar nahI> huAa_ qsanae ApanaI maja[baUta saurxaa mae> qsae paUre skUla kEmpasa AaEr baaja[ar mae> zaumaayaa_ heD maas@r AaEr qsa skUla ke saBaI ioaxakae> nae BaI qsakI laaparvaah baeif+I deSaI_ laD[ke taae na jaanae iksa Saaeh mae> jaa iCpae Yae_ hae@ela ke maailak dIpaena sae saamaana saurixata rSanae ka inade|oa dekr vah qsae Apanae zar , Apanae gaa>Mva lae jaa rha Yaa_ pahaD[I pagaDNDI par rajaa Aagae - Aagae Yaa AaEr qsake paICe calatae hu] vah saaeca rha Yaa ik samaaja hmaeoaa ]esae hI rhegaa AaEr qsaI mae> rajaa lapcaa jaEsae yauvak BaI hae>gae jaae Aagae calatae hu] }sa sa>saar ka BaivaPya hae>gae . . . pahaD[ ka saUrja ABaI DUbaa nahI> Yaa . . . - 24 -
 • 25. AK@U b ar 2009 - 25 -
 • 26. AK@U b ar 2009 isa>ZaI khanaI : maa}|-baapa (laeSak : sauga[na AahUjaa) (Anauvaad : devaI naagaranaI) caalaIsa saala ka duba|la ramaU laD[SaD[ataa huAa paeD[ ke naIcae q# SaD[a huAa, laa#I ke AaZaar par vaae ApanaI JaaepaD[I kI tarf sarknae lagaa_ saamanae paeD[ sae ]k nanha paxaI, fD[ktaa huAa qsake sar ke Qpar sae gauja[rkr, Aasamaana kI Aaer qD[a_ ramaU nae gad|na zaumaakr paxaI kae deSaa, par vaae qsae isaf| ]k hI pala ke ilayae deSa paayaa, dUsare pala vaae paxaI Aasamaana kI QMcaa}|yaae> mae> gaayaba hae gayaa, AaEr vaae baematalaba Aasamaana kI Aaer deSataa rh gayaa_ yakayak, badna mae> ]k #>DI isahrna ke saaYa, qsae ]k Syaala Aayaa . . . maaEta ka ! Kyaa qsa pa>CI kI fD[fD[ah@ mae> qsake ilayae maaEta ka paEgaama taae nahI> Yaa_ qsake hae#ae> par fIkI saI mauskrah@ Aakr #hr ga}|_ Balaa, yae BaI kae}| na}| baata haegaI Kyaa? gauja[re sae maaEta, nasaIba AaEr Bagavaana ke Syaala ke isavaaya AaEr kae}| Syaala qsake paasa f@ka BaI nahI> hE_ haM, dUsara BaI ]k Syaala jaWr hE ijasanae qsae Asae| mae> kBaI-kBaI qsake Cae@e ga>vaar idmaaga[ par BaUta kI tarh savaar rha hE_ mauiSayaa ke gaaedama par Zaavaa baaelanae ka_ ]esae Syaala ke vaG oauW-oauW mae qsakI nasae> jyaada tana jaataI YaI>, saa>Msa taeja[ AaEr gama| hae jaataI YaI_ qsa vaG tassavaur hI tassavaur mae> gaaedama ke pahredarae> mae> sae caar-paaMca kae ApanaI lambaI AaEr maja[baUta laa#I sae zaayala krke, ja[maIna par paCaD[ detaa Yaa par isaf| caar-paaMca kae, jyaada kae nahI>, haM, ]k dae baar, tassavaur par ja[aer dekr qsanae C-saata pahredarae> kae ja[SmaI kr idyaa, par ifr baakI paehredarae> ke haYaae> Saud BaI lahUlauhana haekr ja[maIna par igar paD[a Yaa AaEr qsa idna ke baad vah qsaI idna mar gayaa Yaa oaayad, jaba Banak paD[tae hI qsae jaela Baejaa gayaa_ matalaba taae qsakI maja[baUta baahe> Akelae sar kBaI mauiSayaa ke gaaedama par hmalaa na kr paa}|, Anaaja kI ]k gaUnaI BaI haisala na kr paa}|> YaI AaEr Aajakla taae qsakI inaba|la baahae> ke ilayae ]esaa maja[baUta jaanabaaja[ tassavaur BaI naamaumaikna hae cauka Yaa_ ihndustaana ke gaM>vaar gaa>Mva vaalae jaba kBaI ija[>dgaI AaEr maaEta ke baIca mae> laD[SaD[atae hE>, taba isaf| iksmata Saraba haetaI hE AaEr Bagavaana W# jaataa hE_ ramaU nae ]k Sauok mauskÖrah@ sae Qpar Aasamaana kI Aaer inahara AaEr caI>@I kae kNa, AaEr haYaI kae mana denae vaalae jagata-ipataa, A²-dataa Bagavaana ke mauS[aaitaba haekr kha, “Bagavaana, gar BaUSa sae baehala krke caalaIsa barsa mae> maarnaa Yaa taae mauJae paEda krnae kI taklaIf Kyaae> kI? maera baapa }sa qmaR mae> dsa raei@yaa> ]k hI vaG mae> Saataa Yaa, jaba qsakI saarI palake> safed hae ga}| YaI taba BaI vah C: raei@yaa> Aarama sae Saatae rhe_ Kyaa maere ilayae taumhare paasa dae raei@yaa> BaI nahI> hE> maere maasaUma baccaae> ke ilayae ]k rae@I BaI nahI> hE? saare gaaM>va ke maasaUma baccae BaUSa sae taD[pa rhe hE>, qna par taumhe> dyaa nahI> AataI? gauja[re hu] h¿taee gaaM>va mae> dsa AadmaI mar cauke hE>, ABaI tak rhma nahI> Aataa?” par Aasamaana yaa Bagavaana kI Aaer sae AakaoavaaNaI ke Wpa mae> kae}| BaI javaaba nahI> Aayaa, AaEr Zau>ZalakI oaama ke A>Zaere mae> dr-dr khI> kÖC isataare badstaUr baeparvaahI sae Aa>MSae i@mai@maatae rhe_ laa#I ke AaZaar par laD[SaD[atae ramaU ApanaI JaaepaD[I ke paasa pahMu>caa taae qsae Ajaba lagaa_ garIbaae> ke JaaepaD[ae> Var BaI kBaI ba>d rhe hE>? dae ha>iDyaae> AaEr ]k ca@a}| kae BaI khI> caura] jaanae ka SaaEf rha, vaae BaI oaama ke vaG, Aajakla qsaka pairvaar BaI AaEr pairvaarae> kI tarh maaEta ke idna igana rha Yaa_ drvaaja[a SaD[ka AaEr drvaaja[a Saulaa, ijasake Saulatae hI ]k taeja[ ja[ayakedar SauoabaU Aakr qsakI naak sae @kra}|_ ramaU nae dae-taIna baar “saU>-saU>” krke SaaitarI kI AaEr qsakI nasa-nasa mae> ija>dgaI kI hrarta daED[ Aa}|_ baIvaI kae YaElaa detae vah jalatae hu] caUlhe AaEr caUlhe par rSaI k$[a}| kI Aaer lapaka_ hr qsakI Ajaba mae> DUbaI SauoaI kI Aavaaja[ “rae@I ! rae@I !!” hlkI caISa mae> badla ga}| jaba vah Saud kae sa>Baala na paayaa AaEr jamaIna par igar gayaa_ ga>gaa, ijasanae ramaU ke paICe drvaaja[a ba>d kr ilayaa Yaa, ]kdma ramaU kae ja[maIna sae q#anae lagaI, par ramaU duSataI-krahtaI hi«yaae> kI parvaah na kre hu] ja[maIna par baE#a rha AaEr Sauok jabaana sae savaala ikyaa “yah jaIvana-rsa iksanae deSaa hE?”, “saunaataI hUM, Aapa qi#yae taae sahI_ “par ramaU Saud hI caUlhe kI tarf sarktaa rha AaEr maElae kpaD[e par paD[I dae gama| raei@yaae> ke Qpar daenaae> haYa rSakr, ifr lae@ gayaa_ lae@e rh mauMh jamaIna sae lagaakr, raei@ yaae> kae haYaae> sae lapae@tae, Saaelatae vah oaayad BaUla gayaa ik qsanae savaala ikyaa Yaa ik vah jaIvana-rsa iksanae idyaa hE, yaa oaayad Aba qsae qsa javaaba kI garja yaa }ntaj[aarI nahI> rhI par ga>gaa kae YaI, ijasanae saunaanaa oauW ikyaa : “saunatae hae mauiSayaa ke bae@e gaaeiva>d ke paa>va mae> maaeca Aa ga}| hE_” “hUM? haM. . . ifr, calaae AcCa huAa !” sar YaaeD[a Qpar q#akr ramaU ifr garma garma raei@yaae> kae lapae@taa, Saaelataa rha, Aba qsanae naak sae dae-taIna la>baI saa>sae laI>_ “badrI paRsaad Aayaa Yaa mauJae baulaanae, maailaoa ke ilayae” “oaamaU nae, gaaepaU nae rae@I Saa}| hE?”saunaa Anasaunaa krtae ramaU nae paUCa “jaI haM, bahuta idnaae> ke baad rae@I nasaIba hu}|, }sa karNa Saanae sae hI ]k naoaa qnhe> zaere rha_ Saatae hI naI>d Aanae lagaI, Aba saae] hE>_” “nahI>, nahI> baabaa, maE> ABaI jaaga rha hUM, mauJae naI>d nahI> Aa rhI hE_” ramaU ke baD[e bae@e nae kha_ “Kyaae> oaamaU” “baabaa, maE> saaeca rha hUM ik kla nahI> taae parsaae> gaaeiba>d ka paEr #Ik hae jaa]gaa, ifr Saanaa khaM sae laa]>gae? qsake isavaa gaa>Mva ke AaEr AadmaI kba tak zaasa paTaae> par jaI sake>gae? }sa gaa>Mva mae> taIna idnaae> mae> paa>Mca AadmaI pae@ ke dd| ke karNa mare hE>_ khtae hE> ibahar ke gaaM>va-gaaM>va ka yahI hala hE_” - 26 -
 • 27. AK@U b ar 2009 “saae jaa !” ramaU nae pyaar sae iJaD[k idyaa_ qsae oaamaU kI vaae baevaKta kI iflaaisafI nahI> Baa}|_ }sa vaG qsae ApanaI hI saaeca ka A>dajaa Baa rha Yaa_ dae idnaae> ke ilayae hI sahI, ija>dgaI kae yaa maaEta kae kÖC SaI>ca taae saktae Yae_ isaf| dae idna hI Kyaae>? dae idna Saakr, dae h¿tae AaEr BaI maaEta ka }>tajaar ikyaa jaa saktaa hE_ raei@yaae> kae haYa mae> dbaatae, ramaU saaeca rha Yaa, AaEr qsaI baIca sarkar, maa}|-baapa, jaWr kae}| na kae}| ba>daebasta kr laegaI - Yaanaedar AaEr mauiSayaa nae taae ]k dae idna ka Aasara idyaa hE . . . ‘‘ par vahI> ramaU ke cahre ka r>ga fIka paD[ gayaa, Apanae Aapa sae kh baE#a” par vaae taae Yae_ ]k dae idna ka Aasara, dae mahInaae>e sae detae rhe hE> AaEr }saI baIca gaa>va ke dsa AadmaI mar ga] hE> jaae taIna mahInae pahlae mauJa jaEsae oaer mad| Yae_ taIna mauJa jaEsae oaer mad| BaUSa mae> mar ga] ! “par ramaU nahI> maregaa”, qsanae Saud sae kha AaEr haYa mae> ilapa@I hu}| raei@yaae> ka ]k baD[a inavaalaa ka@a_ “haM ramaU nahI> maregaa, basa nahI> maW>gaa_” Saud kae Barmaatae hu], mauMh kae calaatae hu], AaMSaae> kae ma@katae hu] vah fÖsafÖsaataa rha_ yahaM qsae ga>gaa kI haija[rI ka Ahsaasa huAa, jaae @k@kI baaMZae qsae deSa rhI YaI_ “taUnae BaI Saa}| hE na rae@I?” ramaU nae paUCa_ “tauma SaaAae, mauJae BaUSa nahI> hE_ badrI kI baIvaI nae jaaer krke iSalaayaa, AaZaI rae@I sae jyaada na Saa sakI_ Dr Yaa khI> kÖC hae na jaa]_ bahuta idnaae> ke baad ]esae ]kdma sae jyaada Saayaa jaataa hE Kyaa?” “pagalaI, dae-taIna raei@yaaM Saakr AataI_” “haM, maaM Saakr AataI naa !” “tauma, ABaI tak jaaga rhe hae?” “haM baabaa, maE> ABaI tak saaeca rha hUM. . .” “baa>valae, ABaI tak Kyaa saaeca rhe hae?” raei@yaae> sae ]k AaEr Cae@a inavaalaa ka@tae ramaU nae paUCa “baabaa, sarkar kae maa}|-baapa Kyaae> baulaatae hE>?” “Kyaae>ik vaae maaM-baapa kI tarh saar-sa>Baar laetaI hE_” “par Aapanae Saud Saanae sae pahlae Ammaa> sae hmaare baare mae> paUCa, AaEr Ammaa> nae taae ABaI tak Saayaa nahI>, Kyaa sarkar. . .” “jah²uma mae> paD[e taerI sarkar AaEr qnake saaYa taU BaI_ maE> paUCtaa hUM }tanaI gahra}| sae tauma saaecatae hI Kyaae> hae? AaEr qsanae taIsara inavaalaa rae@I ka ilayaa_” “par baabaa, maE> khaM jaanabaUJakr saee saba saaecataa hUM_ BaUSa mae> Saud hI ]esaI baatae> idmaaga mae> daED[ kr AataI hE>_” “bahuta baD[a idmaaga hE na baa>valae” ramaU nae inavaalaa galae ke naIcae qtaartae hu] Apanae “jah²uma” kI khI kD[vaI baata par pyaar ka hlka r>ga ca$[atae kha_ qsakae saca mae> hI oaamaU ke saaYa lagaava Yaa, gaaMva ke AaEr ga>vaar javaanaae> kI Bae>@ mae> oaamaU kI samaJa laaoaanaI YaI_ oaamaU kI } saI baata par ramaU kae gava| Yaa _ jaEsae ]k baapa kae Apanae sahare par naaja[ haetaa hE, ijasamae> oaamaU kI dae maja[baUta baahe> BaI oaaimala YaI>_ qsae oaamaU ke qsa pyaar sae BaI pyaar Yaa jaae maaM AaEr Cae@e Baa}|yaae> par BaI nyaaECavar hae jaataa Yaa_ pyaar sae kÖbaa|naI qtpa² haetaI hE, yahI kÖbaa|naI pyaar kI gahra}yaae> kae paar krke kBaI kBaI taD[pa saI q#taI hE, }ja[har ke ilayae_ ramaU AaEr ga>gaa ka }sa vaG yahI hala Yaa_ }ja[har kI taD[pa jaba }nataha kI Aaer ba$[I taae AaEr kÖC na khkr f[kta iksaI kae ‘baa>valaa’ hI paukar saka_ ramaU nae ga>gaa kI Aaer deSaa_ qsanae saba kÖC saunaa Yaa_ qsake caehre par gava| AaEr pyaar Jalak rha Yaa...‘‘ maaM-baapa ka gava| AaEr pyaar_” ramaU kÖC sarkkr ga>gaa ke saaYa sa@kr baE#a_ ifr ‘AZaUre }ja[har’ nae ga>gaa ke k>aZaae> par baaMhe> DalaI>, ifr qna baakI bacaI raei@yaae> vaalaI mau£I qsake mauMh ke Aagae laa}|_ mauMh sae lagaa}| AaEr Aaihstae-Aaihstae dbaataa rha_ ga>gaa ke saamanae Aba ApanaI kÖbaa|naI ka savaala nahI> rha Yaa_ AaiSarI inavaalaa inagalatae hu] jaanae iktanae saalaae> ke baad, ga>gaa nae ramaU kI q>galaI kae hlke sae ka@a_ ka@kr vah Clak q#I ! @pa, @pa, @pa . . . AaMsaU, AaEr ifr . . .isasaikyaaM_ oaamaU nae, ijasanae ipataa kae maaM kI tarf sarktae deSaa_ krva@ badla laI YaI_ isasaikyaae> kI Aavaaja[ par gad|na q#akr deSaa_ par maaM kae ipataa kI gaaed mae> deSakr, qsanae gad|na fer laI . . . AaEr gad|na kae fernae ke saaYa-saaYa oaamaU kae raenaa Aa gayaa_ ******************************************* lazaukYaa]M maaM nahI> jaanataI ¾ayaD balarama AgaRvaala (Baarta) “maaM” jaEsae kÖC deSaa hI na hae vaEsae paukartae hu] vah maaM ke kmare kI Aaer ba$[a, taaik qsake pahuMcanae tak maaM saMBalakr baE# jaa]_ laeikna maaM jyaae> kI tyaae> baE#I rhI_ “oooooa!” Apanae hae#ae> par taja|naI kae SaD[I krnae ke baad qsanae hYaelaI ke }oaare sae qsae Aavaaja[ kae ZaImaI rSanae ka }oaara ikyaa_ maaM ka }oaara paakr vah daebaara nahI> caISaa_ “yah Kyaa kr rhI hae maaM!” maaM ke paasa pahuMcatae-pahuMcatae qsanae lagaBaga qgaR svar mae> savaala ikyaa_ “ZaImae baaela ... baD[I mauiokla-sae AaMSae> lagaI hE> baccaI kI, jaaga jaayaegaI” qsake savaala ka javaaba id] vagaEr maaM nae fÖsafÖsaakr qsae DaM@a_ “maE> paUC rha hUM yae kr Kyaa rhI hae?” Balae hI fÖsafÖsaakr, laeikna qgaR svar mae> hI qsanae Apanae savaala kae daehrayaa_ “deSa nahI> rha hE ?” maaM nae mauskrakr kha_ “deSa rha hUM }saIila] taae paUC rha hUM_” “saImaa sae jaae kama nahI> hae paa rha hE, vah kr rhI hUM” “kEsaI taaehmata lagaa rhI hae maaM _” vah patnaI ka paxa laetae hu] baaelaa,”]k zaN@a pahlae Saud maerI AaMSaae> ke saamanae ipa>kI kae dUZa ipalaayaa hE qsanae_” - 27 -
 • 28. AK@U b ar 2009 “dUZa ipalaayaa hE CataI sae nahI> lagaayaa” maaM mauskratae hu] BaI ga>BaIr svar mae> baaelaI,” baaetala mauMh mae> lagaanae sae baccae ka isaf| pae@ Bartaa hE, naeh nahI> imalataa _” maaM kI }sa baata ka vah taurnta kae}| javaaba nahI> de paayaa_ “]kdma cauD[I hu}|, bau$[apae kI CaitayaaM hE> bae@e_” saae caukI ipa>kI kae AaMcala ke naIcae sae inakalakr ibastar par ila@atae hu] maaM nae Apanae bayaana kae jaarI rSaa, “dUZa ]k baUMd BaI nahI> hE }namae>; laeikna naeh BarpaUr hE_” maaM kI sahjataa kae deSa-saunakr qsamae> qsae YaaeD[I der pahlae ke Apanae sa>kaeca ke ivaparIta mamataa BarI yauvaa-maaM idSaa}| denae lagaI_ “taU jaae }tanaa baD[a haekr BaI maaM-maaM krtaa cakfeiryaaM lagaataa ifrtaa hE maere Aasapaasa, vaae }na Caitayaae> sae lagaakr paalanae ka hI kmaala hE maere baccae _” qsake isar par haYa ifrakr maaM baaelaI, “CataI sae lagakr baccaa hvaa sae nahI>, maaM ke badna sae saaMsa SaI>cataa hE, taU ipa>kI kI if+ mata kr, }sae maE> Apanae paasa hI saulaa] rSaUMgaI jaa”_ “jUa#e nahI> ga>de_” maaM dae-@Uk baaelaI_ “rata hI taae }nhe> maaMjakr rSaa Yaa taumanae”_ }sa baar Cae@a Aagae Aayaa,” saubah Saanaa banaa nahI>, ifr ga>de kEsae hae gayae ?” }sa baIca pataIlaI kae BaItar-baahr hr tarf sae rgaD[ caukI YaI maaM_ qnake Baaelae caehrae> kae qsanae pa$[ ilayaa_ paasa rSaI baal@I ke paanaI mae> qsanae f@af@ Apanae haYa Zaae] AaEr qnasae jaa ilapa@I_ qsakI saubakna kae mahsaUsa kr qnakae lagaa ik qnasae galataI hae ga}| hE_ maaM kI }sa baata kae saunakr qsanae Agala-bagala JaaMka_ vahaM isaf| vah Yaa AaEr maaM YaI_ “maaM!” vah isaf| }tanaa hI baaela paayaa_ sada-sada sae paUjanaIyaa maaM kI }sa maudRa kae deSakr qsake galae mae> tarlataa Aa ga}|_ }sa yauvaavasYaa mae> BaI maaM ke Aagae vah baccaa hI hE Ù qsae lagaa; AaEr yah BaI ik va&a-maaM mae> yauvaa-maaM hmaeoaa jaIivata rhtaI hE_ ************************************* “galataI hae ga}|” baD[a AparaZa-baaeZa ke saaYa baaelaa, “maaf kr dae maaM_” }sa baata par maaM nae Apanaa AaMsaU-Bara caehra qsakI Aaer q#ayaa_ maae@e-maae@e AaMsaU dae-dae kr Zaar kI oaKla mae> qsakI AaMSaae> sae $ulak paDe[_ oabd qsake kN# mae> A@k gayae, taurnta kÖC baaela na sakI_ “garIba zarae> mae> bata|na maaMjae nahI> jaatae maere baccaae, Sanaka] jaatae hE>, paD[aeisayaae> kae yah jataanae ke ila] ik zar ke saba laaega Saa-paI cauke, Aba bartana maMja rhe hE>_” kÖC der baad Saud kae sa>yata kr qsanae baaelanaa oauW ikyaa,”hmaare zarae> kI maaeiryaae> par BaI inagaah rSatae hE> laaega_ saubah-oaama bartana taae Sanaktae rhe> laeikna maaeiryaaM saUSaI paD[I rhe>! ]esaa nahI> hae saktaa na? } saila]” baccaae> kae Aaðasta kr vah pauna: bartanaae> mae> jaa zausaI saubaktaI hu}|_ baccae halaaMik Aba BaI vahI> baE#e Yae AaEr mana mae> qpajatae Anaek savaalaae> sae pahlae kI tarh hI jaUJa rhe Yae_ ***************************************** Apanae hI mana sae jaUJatae hu] gaae Baaejana kYaa balarama AgaRvaala balarama AgaRvaala vae drAsala bacapana sae hI yah Saela deSa rhe Yae_ }sa Saela ke iSalaaf qnake mana mae> savaala qBartae AaEr dba jaatae_ maaM sae kÖC paUCnae kI qnakI ihmmata hI nahI> haetaI YaI_ savaala mana mae> q#tae hI pahlaa dUsare kI, dUsara taIsare kI AaEr taIsara pahlae kI AaMSaae> mae> JaaMktaa AaEr SaalaIpana deSakr caupa rh jaanaa hI baehtar samaJataa_ yahI halata maaM kI BaI YaI_ vah baccaae> kI savaalajada AaMSaae> kae deSataI AaEr sahma-saI jaataI_ }sa tarh maaM AaEr baccae daenaae> hI Apanae-Apanae mana ke taUfanaae> sae jaUJatae-JagaD[tae jaI rhe Yae_ AaiSarkar vae }tanae majabaUr hae ga] ik ]k saubah bata|na maaMja rhI maaM ke mana nae baccaae> kae Apanae saamanae SaD[a paayaa_ “Kyaa kr rhI hae maaM” taInaae> nae ]k saaYa paUCa_ savaala saunakr maaM nae javaaba nahI> idyaa_ qnakI Aaer deSakr mauskraBar dI AaEr kama mae> lagaI rhI_ “bataaAae na maaM!” “deSa rhe hae na, bata|na maaMja rhI hUM” pataIlaI kae jaUnae sae rgaD[taI maaM nae javaaba idyaa_ “Saanaa taae Aaja banaa hI nahI> Yaa ?” baD[e nae paUCa_ “na banaa sahI” maaYae par igar Aa}| baalaae> kI la@ kae raSa-sanae haYa sae hI isar par sarkatae hu] maaM nae kha_ “jaU#e bata|na hI taae maaMjakr saaf ik] jaatae hE> na maaM” maMJalaa baaelaa_ “yaad Aayaa,” gaQoaalaa sae BaI inaraoa inaklatae }ndr nae patnaI kae bataayaa, “Apanaa baoaIr Yaa na vahI , jaae hala ke d>gaae> mae> maara gayaa_ qsakI gaaya oaayad gaiBa|NaI hE_” “iC:!” “kmaala krtaI hae!” }ndr tamatamaa gayaa, “baoaIr ke SaUM@e sae baMZakr gaaya, gaaya nahI> rhI, bakrI hae gayaI? yaad hE, d>gaa}yaae> ke haYaae> qsa gaaya kae hlaak haenae sae bacaanae ke ca™r mae> hI jaana ga}| qsa baecaare kI_” “dae Ùcaar , dsa-paaMca idna ka samaya idyaa haetaa taae khI> AaEr BaI talaaoa kr saktae Yae hma” qsakI qpaexaapaUNa| cauppaI sae xaubZa haekr vah pauna: baaelaa, “oauBa mauhUta| ` hE !Aaja hI sae oauW krnaa haegaa!! paD[ ga}| saalae jyaaeitaPaI ke ca™r mae>_” caupa rhI maaZaurI, Kyaa khtaI! santaana-paRaipta jaEsae Baavauk maamalae mae> baejaana patYar AaEr Avvala Ahmak tak kae paIr-AaEilayaa maanakr paUjanae lagatae hE> laaega_ yah taae gaaya YaI, sajaIva AaEr saaxaata`_ baoaIr kI hI sahI_ zar pahuMcakr qsanae haYa-mauMh Zaae]_ labaalaba taIna A>jaurIBar gaehUM ka Aa@a ]k bartana mae> Dalaa, taaeD[kr gauD[ ka ]k @ukD[a qsamae> rSaa AaEr saaD[I ke pallaU sae qsae $aMpakr cala paD[I baoaIr ke zar kI Aaer_ gaaya baahr hI baMZaI YaI, laeikna gaiBa|NaI haenaa taya krnae sae pahlae - 28 -
 • 29. AK@U b ar 2009 qsakae kÖC denaa maaZaurI kae jyaaeitaPaI kI salaah ke AnauWpa nahI> lagaa_ saae, saaMkla Sa@Sa@a dI_ saUnaI AaMSaae> AaEr WSae caehre vaalaI baoaIr kI ivaZavaa nae drvaaj[aa Saaelaa_ deSataI rh gayaI maaZaurI yah YaI hI ]esaI WSaI-saUSaI yaa ! }ndr taae ]k baar yah BaI bataatae Yae ik baoaIr ka baccaa }sake pae@ mae> hE! “Kyaa huKma hE`?” “maaZaurI hUM, }ndr kI patnaI”_ kBaI gaaya ke taae kBaI baoaIr kI baIvaI ke pae@ kae parSataI maaZaurI jaEsae tandRa sae jaaga q#I “Aa@a laa}| hUM j[yaada taae nahI>, ifr BaI ApanaI hEisayata Ù Bar taumhare ila] jaae BaI bana paDe[gaa, hma kre>gae bahna_” bartana ke Qpar sae pallaU h@akr qsakI Aaer ba$[atae hu] qsanae kha, “sa>kaeca na krae rSaR laae baccae kI Saa[itaer _” baoaIr kI ivaZavaa nae caUnar kae Apanae pae@ par sarka ilayaa AaEr ffkkr caaESa@ ke sahare sarktaI hu}|, ZaIre-ZaIre vahI> baE# gayaI_ ******************************************** @ek keyar paRema naarayaNa gauptaa ( Baarta) vamaa|jaI bahuta Sauoa Yae ik qnaka bae@a ivakasa AcCe sae saE@ la hae gayaa Yaa_ Aba taae ivakasa nae mau>ba}| mae> Apanaa ¿laE@ BaI lae ilayaa hE AaEr baccaae> ke saaYa maja[e sae vahI> rh rha hE_ vamaa| d>pataI Aba /afI baU$[e hae ga] hE> AaEr AKsar baImaar rhtae hE>_ pae>oana ke ijana wpayaae> sae gahsYaI cala jaataI YaI Aba vaae kma paD[nae lagae hE> Kyaae>ik maMhgaa}|, dvaa]M AaEr flaae> ka Saca| baja@ ibagaaD[kr rSa detaa hE_ maaM nae faena krke bae@e kae zar baulavaayaa taae vaae Cui¢yaae> mae> ipataa kI baImaarI ka hala-caala jaananae calaa Aayaa_ maaM-ipataajaI bae@e kae deSakr bahuta Sauoa hu] AaEr bahU AaEr paaetae-paaetaI kae saaYa na laanae par naaraja[ BaI hu]_ Aaja barsaae> baad rsaae}| mae> k}| caIja[e> ]k saaYa banaI> AaEr bae@e kae S[aUba iSalaayaa-ipalaayaa_ bae@e nae ipataa sae paUCa, “Aba taae idllaI mae> paRapa@I| ke dama bahuta ba$[ ga] hE>_ Apanaa makana iktanae ka cala rha hE?” yae saunakr vamaa|jaI kae AcCa nahI> lagaa AaEr vaae saunaa-Anasaunaa kr ga]_ Agalae idna jaatae hu] bae@a baaelaa, “ @ek keyar paapaa_” imasaeja vamaa| kI AaMSae> AaMsauAae> sae BaIga ga}|> AaEr vae saaecataI rhI>, “ ba@ hU ivala @ek keyar?” ******************************************* yauga badla gayaa paRema naarayaNa gauptaa ( Baarta) kla ]k AjaIba za@naa za@I AaEr paUrI duinayaa badla ga}|_ huAa yaUM ik kla Bagavaana ka vaae kmpyaU@r Saraba hae gayaa ijasamae> hmaare gaunaahae> ka ihsaaba rSaa jaataa Yaa_ }sa SarabaI ke karNa saBaI maanava maistaPkae> tak yae saUcanaa sa>paReiPata hae ga}| ik Aba Bagavaana hmaare gaunaahae> ka ihsaaba nahI> rSa paa rha hE_ deSatae hI deSatae duinayaa Bar ke laaega ]kdma badla ga] AaEr duinayaa mae> paapa AaEr AparaZa kI baa$[ Aa ga}|_ sarkare> ica>itata hu}|> AaEr inaNa|ya ilayaa gayaa ik saBaI pauranae /Eidyaae> kI saja[a maaf kr qnhe> irha kr idyaa jaa] AaEr na] AparaiZayaae> kae jaela mae> Dala idyaa jaa] Kyaae>ik AparaiZayaae> kae deSatae hu] jaelaSaanae kma paD[ rhe Yae_ ZaIre-ZaIre saba oaa>ta hae gayaa_ duinayaa pahlae sae Sauoahala hae ga}| hE_ satayauga Aa gayaa hE kla yauga badla gayaa hE_ ‘maidralaya’ maerI diP@ mae>’ (paustak samaIxaa) ORInaaYa paRsaad iVvaedI Ù sarI-vaE>kÖAr( kEnaeDa) ‘maidralaya’ mahakiva paRae. hiroa>kr Aadeoa Vara ricata kavya gaRnYa hE,ijasaka pairvaiZa|ta Wpa na@raja paRkaoana, idllaI nae 2007 mae> paRkaioata ikyaa hE_ }sa sa>vaiZa|ta sa>skrNa mae> 179 catauPpaidyaaM hE>_ ina:sa>deh maidralaya oaIPa|k kavyaaiBavyaiGyaae> kI diP@ sae samaIcaIna taYaa saaYa|k hE_ gaaEr talaba hE ik maidra, saakI AaEr maidralaya sa>baZaI ivaPayaae> mae> Aribak, farsaI AaEr qdU| BaaPaaAae> ke Anaekanaek svanaama Zanya kivayaae> nae ApanaI paEnaI laeSanaI sae laaekipaRya oaayarI ka sajana ikyaa hE_ yahI nahI> kitapaya ihndI rcanaakarae> ke BaI saaihtya mae> yadakda }sakI Jalak imala jaataI hE_ maE> gaaeyanaka jaI kI }sa ZaarNaa ka paxaZar nahI> ik ‘Aadeoa jaI ka ‘maidralaya’ baccana jaI ke ‘maZauoaalaa’ ka paUNa|ta: AsvaIkar hE.....’ baccana jaI nae ‘maZauoaalaa’ sae jaae paRisai& paRapta kI YaI qsae caunaaEtaI denaa......‘jabaik }sake ivaparIta svaya> Aadeoa jaI nae svaIkara hE- ‘mauJakae na iksaI ke paRita baEr-Baava, mauJakae na }|Pyaa|-VePa, na Baya’_ (176)yahI nahI> caahe vah qnake Avayask jaIvana ke inajaI AnauBava hae>- ‘maE>nae Apanae oaEoava ]va> kEoaaeya| kala mae> Apanae paD[aesa mae> ipaoaaicanaI maidra ka jaae paRla>yakr taa>Dva natya deSaa Yaa......’(paUva| paIi#ka pa.14) AYavaa sa>gaIta, klaa AaEr saaihtya sae jauD[e r>gama>caae> mae> madmasta klaakarae> ke Avaa>CnaIya vyavahar ka ‘kÖC kiva yaa gaayak ma>caae> par, Aajaatae hE> paI maadk paya_ igartae-paD[tae laD[SaD[a banae, paRhsana sae lagae hasya-ivaPaya (86 catau.) ‘hr klaa vaasanaa bana jaataI, hr yaaega Baaega bana jaataa hE’ (10) yaa ifr JauggaI-JaaepaD[I ke inavaaisayaae> kI maidra ke lata sae qtpa² isYaita Aaid ke ‘krtaI hE BaUSa naaca na>gaa, JauggaI - JaaepaD[I-Cpparae> mae>, detae hE> banaa omaoaana zarae> kae, Aa] idna hI maidralaya’ (109) }na mamaa|ntak ivanaaoakarI doyaae> nae sa>vaednaoaIla kiva kae ivacailata ikyaa hE }sailayae qnakI Aantairk vaednaa, hlacala, Jaulasana AaEr C@pa@ah@ kI sahjaanauBaUitayaae> kI tarla AiBavyaiG - 29 -
 • 30. AK@U b ar 2009 ka paRitafla hE yah naayaaba dstaavaeja-‘maidralaya’_ yah saaecanaa ik Aadeoa jaI kI }sa kita ka AaZaar paRitai+yaa AYavaa paRitaoaaeZa hE, inataa>ta sa>XaoaUnya tak| hE_ Aadeoa jaI nae maidra ke kÖpaRBaavaae> kI lambaI fehirsta paeoa kI hE jaEsae-‘paoautaa kae paRORya detaI’, ‘naEitaktaa kI htyaa’, ‘naaistaktaa ka qdyayaaega Baaega bana jaataa’, ‘}jja[ta ka saaEda’, ‘tana mana Zana ka ivanaaoa’, ‘jana jaIvana ke sauSa-samai& kI jaD[ ka@naa’ Aaid_ Ata: vae maidra ke Baya>kr pairNaamaae> sae mauiG ke ilayae oaSanaa>d krtae hE> AaEr }sa tarh ]k yaaegaI saaihtyakar ke Wpa mae> hmaare saamanae Aatae hE>_ qnaka sa>klpaI mana maanavataa ivaraeZaI maanyataaAae> AaEr ihtaae> ke ivaw& ApanaI paUrI sa>kilata Qjaa| taYaa caetanaa ke saaYa sa>zaPa| ke ilayae taEyyaar hae jaataa hE AaEr vae ifr Aka@ya takae|> ke paRxaepaaÃae> ka qpayaaega krnaa nahI> BaUlatae qdahrNaaYa| yae pa>iGyaaM‘paItaI yaid gaBa|vataI maidra, yah A>gaUrI Aasava yaa maya_ haetaI sa>taana ivakita, raegaI, AYavaa ivaklaa>gana ‘kÖC sa>oaya’, (48), kI BaiG hae ga}| xaya’_ (36), ‘Anaek raegaae> kI, maidra ijasakae khtae maZaumaya_’ (35) ‘krtae qtpa² sada jaga mae>, dairdRya-daESa-dInataa-Anaya’_ (63) Aaid qnaka yah jauJaaWpana paRtyaek Wbaa}| mae> spaP@ta qBartaa hE_ ]esaa lagataa jaEsae kiva bauinayaadI savaalaae> ke qTar $U$[nae kI ja%aejahd mae> lagae hE>_ deSaa jaaya taae sa>skita kae paR¸a>ikta krnae ka qnaka yah Apanaa A>daja[ hE_ Aadeoa jaI nae Baaegavaad, baajaarvaad, halaavaad AaEr qpayaaeigataavaad ke duina|vaar AakPa|Na sae Aa+a>ta maanaisaktaa, jaae BaartaIya saa>skitak maUlyaae> AaEr qdaTa jaIvana oaElaI kae laIlanaa caahtaI hE, ke paRitaraeZa mae> paa#kae> kae oautaavaadI taYaa janaklyaaNavaadI ivacaarZaara ke maaZyama sae qllaisata AaEr Qja|isvata krtae hE>_ }sake Alaavaa vae yaYaaisYaitavaaidyaae> ke paRSar ivaraeZa mae> samaaja ivamaoa| ke paRbala paRvaGa ke Wpa mae> hmaare saamanae Aatae hE> AaEr yahI nahI> qnake ica>tana-manana taYaa jaIvanadoa|na kI ivara@taa paa#k ke mana mae> gahre naKoa CaeD[tae hE>_ ioaixata ]va> taYaakiYata qccavaga| mae> maidra kae paRitaP#a ke Wpa mae> A>gaIkar krnaevaalaae> kae vae lataaD[naa nahI> BaUlatae ‘naUtana saByataa, qcca star ke, banakr paRtaIk krtae hE> xaya_ naEitaktaa, caair<aktaa, sa>skita, maanavataa ka inata inaBa|ya_’(54) kiva kI naja[rae> mae> jaIvana kI yaYaaYa|taa sae mauMhmaaeD[nae, paRitakUla pairisYaitayaae> sae Baaganae, maZaur samba>Zaae> sae paICa CuD[anae ka ]k bahanaa AaEr kayartaa-BagaaeD[epana ka sabala paRtaIk hE, maidra AaEr kÖC nahI>‘jaIvana sae sada palaayana ka, hI paa# pa$[atae maidralaya’_ (7) AYavaa ‘kapaaEWPa AaEr BaIWtaa ke, hE> ]kmaa<a AaORya-Aalaya_’(22) vae laaega jaae yah saaecatae hE> ik maidra sae sauSa-Aana>d kI paRaipta haetaI hE, yah qnakI saaeca ka BaRma hE AaEr kiva }sa BaRma kae Sa>iDta krtae hE>‘laaeBaI paRitainaiZa maidralaya ke, JaU#a bahlaavaa detae hE>’ (17) }sake ivaparIta ‘hr icantaa ba$[-ba$[ jaataI hE, hr duSa dUnaa hae jaataa hE’ (18) AaEr ifr jaba naoaa qtartaa hE taba vyaiG mana ke ksaElaepana taYaa tana ke BaarIpana-@U@na kae Jaelanae ke ilayae ivavaoa hae jaataa hE, yahI qsake jaIvana kI ivaD>banaa hE_ maidrapaana na kevala maa>sa BaxaNa, vaeoyaavaiTa, ivalaaisataa, kamauktaa AaEr AnaEitak AacarNa kae paRaetsaaihta krtaa hE ‘maidra ke saaYa maa>sa-BaxaNa, kI par>para calataI inaïaya_ maidra sae hI paaeiPata haetae hE>, jaga mae> saare vaeoyaalaya_ iktanaI naoa>sataa balaatkar, maidra hI paReirta krtaI hE (33) Aipatau yah maanava mae> AaiYa|k ivapa²taa, oaarIirk baImaairyaae> AaEr maanaisak ivakitayaae> kae janma detaa hE - (78, 79, 84, 93) Aadeoa jaI nae takae|> kI pauiP@ ke ilayae ApanaI 40 sae 47 tak kI catauPpaidyaae> mae> qna Anaekanaek BaartaIya taYaa ivadeoaI naetaaAae>, saaihtyakarae>, klaakarae> AaEr vaEXainakae> ka naamaaeqllaeSa ikyaa hE ijanhae>nae maidra sae bahuta dUr rhkr BaI smarNaIya taYaa mahana kaya| ikyae hE>_ qnakI inagaah mae> yah saca hE ik qtkP@ saaihtya sajana, ]eitahaisak Anausa>Zaana AaEr laaekipaRya paRoaasana maidra ka maaehtaaja nahI>_ Aadeoa jaI, BaartaIya sa>skita kae baaenasaa}| banataa, samaaja kae ivaOR>Sailata haetaa maanavataa ka xaya haetaa deSakr maa<a ,doa|kdIzaa| mae> baE#kr cauppaI nahI> saaZatae bailk Aivacaairta palaayanavaadI vaiTa kae iZa™artae AaEr maidralaya ke BaRma ke taamaJaama kae fe>kkr i+yaatmak AaEr sauZaaratmak sauJaavaae> kI jaaerdar pahla krtae hE>_ Aadeoa jaI samaaja ke #ekedarae>, Zama|Zaur>Zarae> AaEr saaihtyakarae> kae jamakr JakJaaertae hE> AaEr qnaka Aavaahna krtae hE> ik vae saBaI maidralayaae> kae ba>d kranae, saaitvak Zamaa|carNa ka qpayaaega kranae AaEr satya>-ioava> saaihtya ke sajana kI idoaa mae> AgaRsar hae> vae qnhe> lalakartae hE> ‘Aae sava| OReP# pauWPaae> jaagaae! q# krae ivaða kI rxaa tauma’ (152) ‘kiva dP@a haetaa hE BaivaPya ka, jana-ihta hI hae ijasaka baalasamaya’(155) ‘maE> ivaivaZa` klaa ivaXana, oaaà ke SaaelaU> Anaigana iva^alaya ijasamae> sad` ioaxaa paa ivakisata hae Aanae vaalaa baala-samaya_’(168) }samae> sa>deh nahI> ik Aadeoa jaI tak| AaEr Xana ke C™e maarnae mae> isa&hsta hE>_ qnamae> sa>ta kiva kbaIr saa jaaeoa-Sarapana AaEr mahakiva inaralaa (jaagaae!ifr ]k baar) jaEsaI hu>kar hE_ }sa kita mae> yaid paa#kae> kae ‘savae| Bavantau sauiSana’, ‘qitaiP#ta, jaagaRita paRapyavaranbaaeiZta’ AaEr ‘klyaaNama` kraeita’ daoa|inaktaa kI AnagaUjae> imalae> jaae kae}| Aaïaya| nahI>_ Aadeoa jaI nae C>dhIna kivataa kI baiSayaa qZaeD[I hE parntau }sasae taae AaMSae> nahI> ma>UdI jaa saktaI> ik Anaek bahucaica|ta taYaa laaekipaRya saaihtya ke hstaaxarae> jaEsae DblaU baI yaI@`sa, @I ]sa }ilaya@, inaralaa, AXeya AaEr fEja[ Aaid nae }sa ivaZaa ka safla taYaa saaYa|k paRyaaega BaI ikyaa hE_ qsaI paRkar qna deoaae> mae> jahaM maidrapaana samaajaIkrNa ka paRcailata AaZaar hE caahe vah fRansa, jama|naI, spaena, }@laI AYavaa gaRIsa Aaid deoa hae> vahaM BaI saaihtya, klaa, sa>gaIta AaEr ivaXana ke xae<a mae> ivaðastanaIya kaya| - 30 -
 • 31. AK@U b ar 2009 huAa hE ijasae taae Jau#laayaa nahI> jaa saktaa_ yaid yah maanaa jaaya ik Aadeoa jaI nae maidra ke Aitaoaya-AmaanavaIya +Ur paRBaavaae> kae kendR mae> rSakr ApanaI paRitai+yaa]> vyaG kI hE> taae yah sarlaIkrNa kÖC A@pa@a nahI> lagaegaa_ Aadeoa jaI kI ivaoaePataa hE ik vae ApanaI baata qdaTa $>ga sae paRstauta krtae hE>_ qnhae>nae Apanae Baavaae> kae }sa salaIke sae paraesaa hE ik qnakI kivataa mae> Jau>Jalaah@, Aavaeoa AaEr baaESalaah@ ke icanh nahI> idSatae_ vae ]k safla gaaetaaSaaer kI tarh maidralaya ke gahre saagar mae> DUbakr yaYaaYa|satya ke maaetaI caunatae hE> ijanamae> sahjamana ke paardoaI| Baavaae> kI lakIr * spaP@ta: pairlaixata haetaI hE>_ Aadeoa jaI kI A°uta klaatmaktaa ka AaZaar qnakI BaaPaa AaEr C>doaaà kI duwsta pakD[ hE ijasaka hI oaayad yah sauSad pairNaama hE ik catauPpadI kI gaItaatmaktaa taYaa C>dba>Zataa hir-BaiG BaregaI jaIvana mae>, sauSa ka Ba>Dar Agama Axaya_ hr jaIvana-maa<aa-ihta paRema kregaa, hr mana ka bahka maidralaya__ (173) ‘oaanta’ yah khnaa Aitarek na haegaa ik Aadeoa jaI ke }sa kavya sa>gaRh ke Baavaae> kI saavanaI ZaUpa mae> qnake ioalpa kI baUde> iJalaimalaataI saI idSataI hE>_ A>ta mae> maE> yahI khUgaa ik Aadeoa jaI nae saa>skitak, saamaaijak AalaaeD[naae> -hlacalaae>, +UrAaEr kD[vaI saccaa}yaae>, pairvaar ke carmaratae sambaZaae> AaEr naEitaktaa ke patanaaenmauSa rvaayaataae> kae oabd idyae hE> AaEr dI hE pahcaana_ ****************************** ]k paircaya mae> Sarae>cae> AaEr Jaaela nahI> Aa paayaa hE_ kiva nae starIya saaihityak SaD[I baaelaI ka paRyaaega ikyaa hE parntau kÖC qdU| AaEr laaek BaaPaa ke oabd BaI Aa imalae hE> ijanake kavya paRvaah mae> kae}| gaitaraeZa nahI> Aayaa_ qnhae>nae k}| iKlaP@ oabdae> ka paRcailata AYa| dekr kivataa kae ApaRyauG oabd daePa sae bacaa ilayaa hE_ kiva nae k}| mauhavarae> jaEsae-‘taIna paaMca’ (97), ‘C# Aa#E ka baEr sada’ (41) AaEr imaYakae>-‘saagar ma>Yana’ (82) Aaid ka safla paRyaaega ikyaa hE_ ivaiBa² jaIvanaanauBavaae> sae jauD[I za@naaAae> ke qdahrNaae> , saamaaijak ivavarNaae> AaEr vya>gya ke taISae paRharae> sae kiva nae ApanaI kavyak ita-‘maidralaya’ kae baasaI jakD[ba>idyaae> taYaa qbakaQpana sae mauKta rSaa hE_ ya^ipa ‘maidralaya’ mae> Aaeja gauNa ka AaiZaKya hE ikntau }samae> paRsaad gauNa kI rsaIlaI zaulaava@ BaI hE_ }sa kavyasa>gaRh mae> raEdR, oaanta, ivaBatsa AaEr kWNaa rsa ke ca@ kIlae-gahre r>ga ibaSare hE> baanagaI ke taaEr par }naka svaad lae> ‘Aakr deSaae qsa kaenae mae>, vah paD[a huAa hE paI k@u paya_ Aa Aigana maixaka]M mauSa-tana, par krtaI hE> ivaORama ABaya_ }sa kaenae mae> BaI ðaana Zaae rha, hE mauSa qsa dIvaanae ka’ (25) ‘ivaBatsa’, ‘vaoa calae Agar maera jaga mae>, raekU> mad-paReirta mahapaRlaya_ dU d>D ki#natama inasa>kaeca, halaa qpaasakae> kae inaïaya_ halaa-baalaa BaGae> kae dU> AajaIvana karavaasa ki#na’ (169) ‘raEdR’ sa>gaIta oarNa degaa taumakae, kr degaa sacamauca oaanta {dya_ ORImataI saaZvaI baajapaeyaI - Aaoaa bama|na ORImataI saaZvaI baajapaeyaI ]k paRitaBaaoaalaI taYaa samaYa| maihlaa hE>, ijanaka sammaana ORImataI QPaa AgaRvaala nae 9 ma}|, 2009 kae Apanae Bavya inavaasasYaana par ikyaa_ 83 vaPaI|ya saaZvaI jaI nae naa@k taYaa Anya sa>gaIta AnauP#anaae> ke Vara knaaDa kI ivaiBa² datavya sa>sYaaAae> kae lagaBaga 100,000 Daâlar danasvaWpa idyaa_ }nasae paRBaaivata haekr knaaDa ke gavana|r janarla nae }nhe> ‘keAirga AvaaD| ‘ paRdana ikyaa_ saaZvaI jaI @aerae>@ae taYaa }sake inak@vataI| xae<aae> mae> ihndI ke saundr naa@kae> ke inade|oana taYaa ma>cana ke ila] paRisa& hE>_ ]k baar jaae }naka naa@k deSa laetaa hE, Agalae naa@k kI paRtaIxaa krnae lagataa hE_ yahaM ke ya><acaailata jaIvana sae qbarnae ke ilayae hma paRvaasa BaartaIya sadEva svasYa manaaer>jana ke qTama saaZanaae> kI Saaeja mae> rhtae hE>_ ]esae taae k}| paRvaasaI BaartaIya saa>skitak kayaae|> Vara BaartaIya BaaPaa, sa>gaIta, natya, naa@k ke paRsaar mae> sa>lagna hE> par saaZvaI jaI qna ivarla laaegaae> mae> sae hE>, ijanake paRyaasaae> sae knaaDa ka sampaUNa| janasamaaja paRBaaivata taYaa laaBaainvata huAa hE_ }nhae>nae 1990 mae> Aaen@eiryaae ke ikcanar-vaa@rlaU ke xae<a mae> ‘tar>ga’ naamak ]k sa>sYaa ka sa>ga#na ikyaa_ }saI sa>sYaa nae ihndI ke naa@k taYaa sa>gaIta kaya|+maae> ka Aayaaejana kr, ivapaula Zanaraioa Aija|ta kr ijana datavya sa>sYaaAae> kae idyae qnake naama hE> - ha@| ]>D s@Laek faqnDeoana, kEnaeiDyana kE>sar saaesaa}|@I, AaYa|ra}|i@sa saaesaa}|@I, haemsa far AbyaUj[D ivamaena ]>D icalDLna }tyaaid_ yah sa>sYaa ABaI BaI sai+ya hE_ 1990 sae Aba tak ‘tar>ga’ nae “$ae>ga”, “h>gaamaa”, ANDrsae+e@rI, paEsaa-paEsaa-paEsaa, ORI BaaelaanaaYa, taajamahla ka @enDr taYaa Apanae-Apanae daMva jaEsae raecak saamaaijak naa@kae> ka safla paRdoa|na kr janataa ka mana jaIta ilayaa_ }nake naa@kae> mae> kaya| krnae vaalae klaakarae> ke naama hE> - ORImataI rItaa Saana taYaa ORI Aroad Saana (saaZvaI jaI kI pau<aI va ja>vaa}|), ORI oaoaI jaaegalaekr taYaa ORImataI Ainvataa jaaegalaekr, ORImataI reNau BaNDarI, ORI paamae ivariZa, ORI haEresa kaehelaae taYaa ORImataI rI@a kaehelaae, ikoaaer vyaasa, paRkaoa Sare, oaa>taa AaEr laxmaNa ragaDe, kÖsauma AaEr ivanaaed BaarVaja AaEr jaEissaka imara>Da_ ma>ca-sahayak ke Wpa mae> ORI kÖreoa ban@Uk, ORI ikoaaer vyaasa, ORImataI Ainalaa AaeJaa, ORI paRkaoa Sare, ORImataI qlka Sare, paRIta AahUjaa, oaainta taYaa laxmaNa regaD[e nae kaya| ikyaa_ - oaePa paP# 32 par - 31 -
 • 32. AK@U b ar 2009 }sake Alaavaa }sake Alaavaa saaZvaI jaI nae Klba600 naamak ]k saIinayar Klaba mae> taIna vaPaae|> tak AZyaxaa ka pad samhalaa_ Aaen@eiryaae sae paUva| saaZvaI jaI nyaU-baRanj[aivak mae> kÖCek vaPa| rhI>, jahaM 1982 mae> }nhe> vaUmaena Aaf[ id yaeyar ka sammaana imalaa_ BaartavaPa| mae> k}| vaPa| yae galsa| gaa}D sae jauD[I rhI>_ ]k klaakar ka sahI paircaya qsakI klaa hE_ saaZvaI jaI ke naa@kae> sae ijatanaa maE>nae jaanaa va samaJaa hE maE> sadEva hI qnasae paRBaaivata rhI hUM_ ]esaa lagataa hE, maanaae> qnakI ioaraAae> mae> klaa va sajanaoaIlataa rG kI BaaMita paRvaaihta haetaI rhtaI hE_ qnhae>nae Apanae jaIvana sae yah isa& kr idyaa hE ik ]k saccae klaakar kae Aayau, svaasYya, samaya va deoa kI saImaa sae baaMZaa nahI> jaa saktaa_ “Apanae Ù Apanae dMava” ke paRdoa|na ke samaya saaZvaI jaI Apanae AiBanaetaa-AiBanaei<ayaae> ke qtsaah kae ba$[anae ke ilayae AsvasYa haetae hu] BaI vhIlacaeyar par AaâKsaIjana ke ya><a ke saaYa qpaisYata rhI>_ qnake vyaiGtva ka sabasae paRBaavaoaalaI Wpa mauJae lagataa hE ik sadEva qnake mauSa par sahja maZaur mauskana iva^maana rhtaI hE_ saaZvaI jaI kae deSakr mauJae ihndI ke vairP# kiva ORI jayaoa>kr paRsaad jaI kI yae pa>iGyaaM sahja hI smarNa hae AataI hE> naarI tauma kevala OR&a hae, ivaðaasa rjata naga pagatala mae>_ paIyaUPa-Äaeta saI baha krae, jaIvana ke saundr samatala mae>? satya hI hE, knaaDa kI saundr samatala BaUima mae> saaZvaI jaI kI klaa AmataZaara kI BaaMita vaPaae|> sae paRvaaihta haetaI rhI hE_ hma doa|k qsaI rsa sae sarabaaer haekr sadEva Aanaindta haetae rhe hE>_ - 32 -
 • 33. AK@U b ar 2009 - 33 -
 • 34. AK@U b ar 2009 SaaeSalae irotae bajaendR ORIvaastava ‘qtkPa|’( Baarta) kayaa jara saI Kyaa maerI YakI, Apanae baccaae> kae hI hma ASarnae lagae, ijanakI Sauioayaae> pae jaIvana inaCavar maera, maere marnae kI zaiD[yaaM vaae igananae lagae __ maere marnae sae pahlae vaae BaUlae mauJae, ikntau, maerI kmaa}| pae laD[nae lagae, janaajaa maera q#a hI nahI, ijanda zar sae hI baahr, vaae krnae lagae __ naja[re> kmajaaer maerI hu}| Kyaa jara, AaMSa sae kajala maerI vaae cauranae lagae, jatana sae jaae BaI maEnae }k£a ikyaa, Aaja baajaar mae> vaae lau@anae lagae __ ijanakae kaMZae> par Apanae zaumaayaa vahI, kaMZaa denae sae mauJakae maukrnae lagae, maerI saarI kmaa}| hD[pakr ke vaae, maere kf[na kae hI mauJasae laDnae lagae __ ijanakae Apanae lahU sae saI>caa kBaI, hma qnhI kae baegaanae sae laganae lagae, ijasa zaraE>de> kae hmanae banaayaa qsaI, ke AMZaere kaenae mae> saDnae lagae __ ijandgaI Bar mahifla mae> rhtae Yae hma, Aba tanha}| mae itala-itala marnae lagae, kBaI gaErae> sae BaI Drtae nahI>, Aba Apanae hI saayaae> sae Drnae lagae __ rastaa hmanae ijanakae idSaayaa vahI, ApanaI ma>injala ka raeD[a samaJanae lagae, qnakI najarae> mae> baU$[a AaE baekar hUM , pa$[- ilaSakr sayaanae vaae haenae lagae __ dIpa idvaalaI ke qnake jalae hE Alaga, AaMsauAae> mae> Alaga hma taae jalanae lagae, haelaI mae> Apanaae sa>ga hE vaae magana, qnakI Sauioayaae> mae> hma Sauoa haenae lagae__ Apanae mauh ka inavaalaa iSalaayaa ijanheM , danae-danae kae hmakae tarsaanae lagae, zar ka DagaI BaI la>ca kr hE cauka, hma qsaI kI bacaI kae tarsanae lagae__ sabakI jaU#na hI maere nasaIbaa mae> hE, Aba taae AZapae@ hI hma saaenae lagae, dUZa CataI ka ijanakae ipalaayaa vahI, naaga banakr hma kae hI Dsanae lagae__ maere klaejae ke @ukD[e maere, klaejae mae> hI zaava krnae lagae, javaanaI ka jaIvana Satama Kyaa huAa, bau$[apae ma>e itala-itala hma marnae lagae__ paRaNa kayaa sae maere inaklatae nahI>, Apanae marnae kI ma²ta hma krnae lagae, jaIvana raEoana hae SauioayaaM sae qnaka sada, hma taae icarinadRa mae> Saaenae lagae __ AaoaIPa detae hma ijanakae ABaI, qnake mauSa sae A>gaare inaklanae lagae, kla talaga fUla Yae jaae maere ilayae, vahI oaUla bana mauJakae cauBanae lagae__ ijanake Wdna sae rata>e k@I jaagatae, maerI SaaMsaI sae sapanae qca@nae lagae, rata k@taI hE maerI i##urtae hu], f@I kYarI rjaa}| mae> saaenae lagae__ JaaD[U paaeCa BaI zar ma>e krtae hE> hma, ifr BaI Saud gandgaI mae> rhnae lagae, maailakae> ke maere Aba baD[e #a@ hE> , f@e icaYaDe[ hma qnake pahnanae lagae__ - 34 -
 • 35. AK@U b ar 2009 - 35 -
 • 36. AK@U b ar 2009 - 36 -
 • 37. AK@U b ar 2009 naI>d calaI AataI hE..... Daâ. sauZaa Aaema $I>gara baaM@ mae>, Apanae ihssae ka saba CaeD[, kaenae mae> paD[I saUta sae baunaI vah ma>jaI Apanae saaYa lae Aa}|, jaae pauranaI, falataU samaJa fE>knae ke }rade sae vahaM rSaI YaI_ baer>ga caarpaa}| kae q#atae baevakUf[ lagaI YaI maE>, AaMgana mae> paD[I bacapana AaEr javaanaI ka paalanaa YaI vah_ caarpaa}| ke fIke paDe[ r>ga samaya ke ZaaebaI pa@`kae> sae maaEsaI ke caehre par Aa}|> JauiryaaM saI lagatae hE>_ jaIvana kI AapaaZaapaI sae Baaga jaba BaI qsa caarpaa}| par lae@taI hUM, taae maaEsaI ka badna bana vah manauhar AaEr dulaar detaI hE _ haM candna ke saaYa Aba baairoa, ZaUpa mae> paDe[ rhnae AaEr tyaaganae ke dd| kI ga>Za BaI AataI hE, par qsa badna par @a>gae fElaatae hI naI>d calaI AataI hE..... nae<ahIna maaEsaI nae iktanae pyaar sae saUta kataa, A@era AaEr caaESa@e kae baunaa Yaa, @aeh- @aeh kr r>gadar saUta namaUnaae> mae> Dalaa Yaa. ******************************* caaESa@e kae ksa kr jaba caarpaa}| banaI, taae hma baccae saba sae pahlae qsa par kUde Yae_ qsaI caarpaa}| par maaEsaI sa>ga sa@ kr saaetae Yae, saaenae sae pahlae khainayaaM saunatae AaEr taarae> Bare Aakaoa mae>, maaEsaI ke }oaare par sapta ~iPa AaEr Aakaoa ga>gaa $UM$tae Yae_ AaEr ifr Andr Za>saI maaEsaI kI ba>d AaMSaae> mae> deSatae-maaEsaI kae idSataa hE---taBaI taae taarae> kI pahcaana hE_ hmaarI maasaUimayata par vah hMsa detaI AaEr krva@ badla kr saae jaataI, candna kI SauobaU vaalae qsake badna par @aMgae> rSatae hI , hma naI>d kI Aagaaeoa mae> lau$[k jaatae_ Aimata kumaar isa>h - 37 -
 • 38. AK@U b ar 2009 sa>smarNa - AakiPa|ta kr sakI YaI>_ }sae ivaD>banaa kha jaa saktaa hE ik ijasakI rcanaaAae> kae saaihtya kI na}| Zaara ke paRvata|na ka OReya imalaa hae, qsanae iksaI BaI Aa>daelana sae Apanae kae nahI> jaaeD[a_ vae svata><a ]va> Apanae $>ga ke laeSana mae> vyasta rhe AaEr oaayad }saIila] vae kalajayaI khainayaa>M AaEr qpanyaasa ilaSa sake_ ]k par>para ka Anta Yaa Daâ. ioavapaRsaad isa>h ka jaanaa pauNyaitaiYa (28 isatambar) ke Avasar par Wpaisa>h candela Dr--- ]k ]esaa Dr, jaae iksaI BaI baDe[ vyaiGtva sae sampak| krnae-imalanae sae paUva| haetaa hE_ saca khUM taae maE> qnake saaihtyakar- ---]k q°@ ivaVana saaihtyakar, ijanakI baaEi&ktaa, taaik|ktaa AaEr ivalaxaNa paRitaBaa sampa²taa nae paRarmBa sae hI ihndI saaihtya kae Aandaeilata kr rSaa Yaa --- sae sa>pak| krnae sae vaPaae|> tak ktarataa rha_ Aaja ihndI saaihtya mae> laeSakae> kI sa>Syaa hjaarae> mae> hE ,laeikna Daâ. ioavapaRsaad isa>h jaEsae ivaVana saaihtyakar Aaja iktanae hE>? Aaja jaba dae-caar khainayaaM yaa ]k-dae qpanyaasa ilaSa laenae vaalae laeSak kae Aalaaecak (?) yaa sampaadk mahana kYaakar zaaeiPata kr rhe hae> taba ihndI kYaa-saaihtya ke ioaSar pauwPa ioavapaRsaad isa>h kI yaad hae Aanaa svaaBaaivak hE_ khtae hE> , ‘paUta ke paa>va paalanae mae> hI idSa jaatae hE_’ Daâ. ioavapaRsaad isa>h kI paRitaBaa AaEr ivaVTaa nae }N@rmaIiD]@ ke Ca<a idnaae> sae hI Apanae vairP#ae> AaEr ima<aae> kae paRBaaivata krnaa paRarmBa kr idyaa Yaa_ vae kaâlaeja kI pai<aka ke sampaadk Yae AaEr na kevala iva^aYaI| qnaka sammaana krtae Yae, paRtyauta ioaxakae> kae BaI vae ivaoaePa ipaRya Yae_ pa$[nae mae> kÖoaagaRtaa AaEr saaihtya mae> gahre paE#nae kI wica ke karNa kaâlaeja mae> qnakI Zaak YaI_ Daâ. ioavapaRsaad isa>h ka janma 19 Agasta, 1928 kae banaarsa ke jalaalapaur gaa>Mva mae> ]k jamaI>dar pairvaar mae> huAa Yaa_ vae paRaya: Apanae baabaa ke jamaI>darI vaEBava kI cacaa| ikyaa krtae ; laeikna qsa vaataavarNa sae Asa>paG ibalakÖla paYak sa>skarae> mae> qnaka ivakasa huAa_ qnake ivakasa mae> qnakI dadI maa>M, ipataa AaEr maa>M ka ivaoaePa yaaegadana rha, }sa baata kI cacaa| vae paRaya: krtae Yae_ dadI maaM> kI AxauNNa smaita A>ta tak qnhe> rhI AaEr yah qsaI ka paRBaava Yaa ik qnakI pahlaI khanaI BaI ‘dadI maa>M’ YaI, ijasasae ihndI khanaI kae nayaa Aayaama imalaa. ‘dadI maMa’ sae na}| khanaI ka paRvata|na svaIkar ikyaa gayaa--- AaEr yahI nahI>, yahI vah khanaI YaI ijasae pahlaI Aa>Mcailak khanaI haenae ka gaaErva BaI paRapta huAa_ taba tak reNau ka Aa>Mcailaktaa ke xae<a mae> AaivaBaa|va nahI> huAa Yaa_ baad mae> Daâ. ioavapaRsaad isa>h nae ApanaI khainayaae> mae> AaM>cailaktaa ke jaae paRyaaega ik] vah paRemaca>d AaEr reNau sae paYak --- ]k paRkar sae daenaae> ke maZya ka maaga| Yaa; AaEr yahI karNa Yaa ik qnakI khainayaa>M paa#kae> kae AiZak ioavapaRsaad isa>h ka ivakasa halaa>ik paairvaairk vaataavarNa sae Alaga sausa>skarae> kI Cayaa mae> huAa, laeikna qnake vyaiGtva mae> sadEva ]k #kÖrEtaI AKSaD[pana iva^maana rha_ kÖntau yah AKSaD[pana paRaya: sauPaupta hI rhtaa, jaagaRta taBaI haetaa jahaM> laeSak ka svaaiBamaana Aahta haetaa_ oaayad mauJae qnake }sa vyaiGva ke ivaPaya mae> ima<a saaihtyakarae> nae AiZak hI bataayaa haegaa AaEr maE> qnasae sa>pak| krnae sae bacataa rha. qnakI rcanaaAae> -- ‘dadI maa>’, ‘kma|naaoaa kI har’, ‘ZataUre ka fUla’, ‘nanhae’, ‘]k yaa<aa satah ke naIcae’, ‘raga gaUjarI’, ‘maurda saraya’ Aaid khainayaae> taYaa ‘AlagaAlaga vaEtairNaI’ AaEr ‘galaI Aagae mauD[taI hE’ sae ]ma.]. krnae tak pairicata hae cauka Yaa AaEr jaba laeSana kI Aaer maE> ga>BaIrtaa sae paRvaTa huAa, maE>nae qnakI khainayaa>M pauna: Saaejakr pa$[I> ; Kyaae>ik maE> laeSana mae> Apanae kae qnake khI> AiZak inak@ paa rha Yaa_ mauJae qnake gaa>Mva-jana-vaataavarNa ]esae lagatae jaEsae vae saba maere deSae-Baaegae Yae_ la>bae samaya tak DaâK@r saahba (maE> qnhe> yahI sambaaeiZata krtaa Yaa) kI rcanaaAae> mae> Saaetaa-DUbataa-A>tar>ga haetaa AaiSar maE>nae ]k idna qnasae sa>pak| krnae ka inaNa|ya ikyaa_ paRsa>ga mauJae yaad nahI>; laeikna taba maE> ‘rmalaa bahU’ (qpanyaasa) ilaSa rha Yaa _ maE>nae qnhe> pa<a ilaSaa AaEr ]k saptaah ke A>dr hI jaba mauJae qnaka pa<a imalaa, maerI paRsa²taa ka paaravaar nahI> rha_ ilaSaa Yaa--- ‘maE> taumhe kba sae Saaeja rha Yaa!---- Aaja tak kha>M Yae?’ DaâK@r saahba ka yah ilaSanaa mauJa jaEsae saaZaarNa laeSak kae A>dr tak Aplaaivata kr gayaa_ qsake baad pa<aae>, imalanae AaEr faena par la>baI vaataa|Aae> ka jaae isalaisalaa paRar>Ba huAa, vah 15-16 jaulaa}|, 1998 tak calataa rha_ mauJae yaad hE, A>itama baar faena par qnasae maerI baata }nhI> mae> sae iksaI idna hu}| YaI_ qsasae kÖC pahlae sae vae baImaar Yae_ DaK@r ‘paRaes@e@’ ka }laaja kr rhe Yae_ yah va&avasYaa kI baImaarI hE_ laeikna qsasae qnhe> kae}| laaBa nahI> hae rha Yaa_ jaUna mae> jaba maerI baata hu}| taae duSaI svar mae> vae baaelae ik }sa baImaarI ke karNa ‘Anahd garjae’ qpanyaasa par vae kaya| nahI> kr paa rhe ( jaae kbaIr par AaZaairta haenae vaalaa Yaa)_ qsasae paUva| ]k Anya qpanyaasa paUra krnaa caahtae Yae AaEr qsaI par kaya| kr rhe Yae_ yah paunaja|nma kI AvaZaarNaa par AaZaairta Yaa_ ‘maE> khaM>khaM> SaaejaU>’_ faena par qsakI sa>ixapta kYaa BaI qnhae>nae mauJae saunaa}| YaI_ laeikna ‘Anahd garjae’ kI taEyaarI BaI saaYa-saaYa cala rhI YaI_ Daâ. ioavapaRsaad isa>h qna ibarlae laeSakae> mae> Yae, jaae iksaI ivaPaya ivaoaePa par klama q#anae sae paUva| ivaPaya sae sa>ba>iZata tamaama taEyaarI paUrI krke hI ilaSanaa paRar>Ba krtae Yae_ ‘naIlaa caa>d’, ‘kaehre mae> yau&’, ‘idllaI dUr hE’ yaa ‘oaElaUPa’ }sake jaIva>ta qdahrNa hE>_ ‘vaEðaanar’ par kaya| krnae sae paUva| qnhae>nae sa>paUNa| vaEidk saaihtya Sa>gaala - 38 -
 • 39. AK@U b ar 2009 Dalaa Yaa AaEr kaya| ke daErana BaI jaba iksaI navaIna kita kI saUcanaa imalaI, qnhae>nae kaya| kae vahI> sYaigata kr jaba tak qsa kita kae qpalabZa kr qsasae gaujare nahI>, ‘vaEðaanar’ ilaSanaa sYaigata rSaa_ iksaI BaI ijaXasau kI Baa>ita vae ivaVanaae> sae qsa kala par cacaa| kr qnake mata kae jaanatae Yae_ idsa>bar mae> vae }saI q%eoya sae Daâ. ramaivalaasa oamaa| ke yaha>M pahu>Mcae Yae AaEr lagaBaga De$[ zaN@e ivaivaZa vaEidk ivaPayaae> par cacaa| krtae rhe Yae_ jaUna mae> jaba maE>nae qnhe> salaah dI ik vae idllaI Aa jaa]>, ijasasae ‘paRaes@e@’ ke Aaâpareoana kI vyavasYaa kI jaa sake, taba vae baaelae, “DaâK@rae> nae yahI> Aaâpareoana ke ila] kha hE_ garmaI kÖC kma hae taae krvaa laU>gaa_” drAsala vae yaa<aa @alanaa caahtae Yae, ijasasae qpanyaasa paUra kr sake>_ DaâK@rae> nae klpanaa BaI na kI YaI ik qnhe> kae}| Bayaanak baImaarI A>dr-hI A>dr SaaeSalaa kr rhI YaI. qnaka oarIr Bavya, AaM>Sae> baD[I-- yaid AtaIta mae> jaa]> taae kh saktae hE> ik kÖNaala paxaI jaEsaI saundr, lalaa@ caaED[a, caehra baD[a AaEr paana sae r>gae hae># sadEva gaulaabaI rhtae Yae_ maE>nae qnhe> sadEva ZaaetaI par isalk ka kÖrtaa pahnae hI deSaa, jaae qnake vyaiGtva kae iVgauiNata AaBaa hI nahI> paRdana krtaa Yaa, bailk dUsare par qnakI q°@ ivaVTaa kI Capa BaI CaeD[taa Yaa_ hr xaNa caehre par iva^maana taeja AaEr taErtaI inaocCla maukrah@ nae DaâK@rae> kae ZaaeSaa de idyaa Yaa AaEr vae Aaðasta kr baE#e ik maja| laa-}laaja nahI> hE_ saaihtyakar ‘maE> kha>M-khaM> SaaejaU>’ kae paUra krnae mae> inama´ hae gayaa, ijasasae Apanae Agalae mahTvaaka>xaI qpanyaasa ‘Anahd garjae’ par kama kr sake>_ DaâK@r saahba kbaIr par DUbakr ilaSanaa caahtae Yae; Kyaae>ik yah ]k caunaaEtaIpaUNa| qpanyaasa bananaevaalaa Yaa ( kbaIr sadEva sabake ila] canaaEtaI rhe hE> )---- laeikna oarIr saaYa nahI> de rha Yaa_ jaulaa}| mae> ]k idna vae baaYaWma jaatae hu] dIvaar sae @kra ga]. isar mae> caae@ Aa}| _ laeikna }sake baavajaUd vae mauJasae pandRh-baIsa imana@ tak baatae> krtae rhe Yae_ maE> qnakI kmajaaerI Baa>pa rha Yaa AaEr taba BaI maE>nae qnhe> kha Yaa ik vae idllaI Aa jaa]>_ “nahI> #Ik huAa taae Aanaa hI paD[egaa_” $>Da-saa svar Yaa qnaka_ sadEva sae paYak YaI vah Aavaaja_ AnyaYaa faena par BaI qnakI Aavaaja ke gaa>BaIya| kae AnauBava krnaa mauJae sauSad lagataa Yaa--- “khae Wpa, Kyaa hala hE>?” baata ka paRar>Ba vae }saI vaaKya sae krtae Yae_ DaâK@r saahba idllaI Aa], laeikna der hae caukI YaI_ Aanae sae paUva| qnhae>nae mauJae faena krnae ka paRyatna ikyaa rata mae>, laeikna faena nahI> imalaa_ taba maaebaa}la ka calana na Yaa_ qnhae>nae Daâ. kPNadTa paalaIvaala kae faena kr Aanae kI baata bataa}|_ paalaIvaala jaI nae qnhe> ]yarpaae@| sae irsaIva ikyaa_ k}| idna DaâK@rae> sae sa>pak| mae> baItae, A>tata:10 Agasta kae qnhe> ramamanaaehr laaeihyaa Aspataala ke paRa}vae@ naisa|>ga haema mae> BataI| krvaayaa gayaa_ maE> jaba imalanae gayaa taae deSakr htpaRBa rh gayaa ----” Kyaa yae vahI Daâ. ioavapaRsaad isa>h hE>?’ DaâK@r saahba ka oarIr gala cauka Yaa_ oarIr ka BaarIpana $U>$e[ sae[ BaI nahI> imalaa. k>cana-kayaa zaula ga}| YaI AaEr baa>hae> mae> Jauir|yaa> spaP@ YaI>_ maere samaxa ]k ]esaa yaugapauwPa oaEyyaasaIna Yaa, ijasanae saaihtya mae> maIla ke patYar gaaDe[ Yae_ ijaZar wSa ikyaa, oaaeZa, Aalaaecanaa, inaba>Za, khanaI, qpanyaasa, yaa<aa- sa>smarNa yaa naa@k---- qllaeSanaIya kama ikyaa_ maE> yah baata pahlae BaI kh cauka hU>M AaEr inassa>kaeca pauna: khnaa caahtaa hU>M ik ihndI qpanyaasaae> ke xae<a kI qdasaInataa qnake ‘naIlaa caaM>d’ sae @U@I YaI_ }sae }sa Wpa mae> khnaa AiZak qicata haegaa ik ‘naIlaa caa>Md’ sae hI qpanyaasaae> kI vaapasaI svaIkar kI jaanaI caaih]_ na}| paI$[I, jaae khainayaae> AaEr Anya lazau ivaZaaAae> mae> mauibtalaa YaI, qsake païaata qpanyaasaae> kI Aaer AakiPa|ta hu}|_ baIsavaI> oataabdI ke A>itama doak kae yaid ‘qpanyaasa doak’ ke Wpa mae> reSaa>ikta ikyaa jaa] taae AtyauiG na haegaI_ Anaek mahTvapaUNa| qpanyaasa }sa doak mae> Aa]_ yah Alaga baata hE ik saaihtya kI inakP@ rajanaIita AaEr tatkala-Japa@ kI ba$[taI paRvaiTa ke karNa ijana qpanyaasaae> kI cacaa| haenaI caaih] YaI, nahI> hu}| yaa Apaexaakta kma hu}|; AaEr ijanakI hu}|, vae qsa yaaegya na Yae_ Daâ ioavapaRsaad isa>h ke qpanyaasaae> - ‘oaElaUPa’, ‘hnaaeja idllaI dUr Asta’ jaae dae Sa>Dae> -- ‘kaehre mae> yau&’ ]va> ‘idllaI dUr hE’ ke Wpa mae> paRkaioata hu] Yae, ]va> ‘AaErta’ AaEr qnake A>itama qpanyaasa ‘vaEðaanar’ kI Apaeixata cacaa| nahI> kI ga}|_ ]esaa yaaejanaaba& Wpa sae ikyaa gayaa_ Daâ. ioava paRsaad isa>h }sa baata sae duSaI Yae_ vae duSaI }sa baata sae nahI> Yae ik qnakI kitayaae> par laaega maaEna ZaarNa ka laetae Yae, bailk }saila] ik ihndI mae> jaae rajanaIita YaI qsasae vah saaihtya ka ivakasa Avaw& deSatae Yae_ qnasae maulaakata haenae yaa faena krnae par vah saaihityak rajanaIita kI cacaa| Avaoya krtae Yae_ }sa Avasar par qnake ivaPaya mae> vyaG rajakÖmaar gaaEtama ke q®ar yaad Aa rhe hE>_ gaaEtama nae ]esaa iksaI rajanaIitavaoa ikyaa Yaa yaa ApanaI iksaI kÖN#avaoa Aajatak maE> samaJa nahI> paayaa_ gaaEtama maere ivaBaaga mae> Yae AaEr k}| vaPaae|> tak hma saaYa-saaYa rhe Yae_ ijana idnaae> kI baata hE, qna idnaae> hma Aar.ke. paurma kayaa|laya mae> Yae_ baata 1993 kI YaI _ ‘navala kEN@Ina’ mae> caaya ke daErana ioavapaRsaad isa>h kI cacaa| Aanae par rajakÖmaar gaaEtama nae itaGtaapaUva|k kha, “vah bau¬a ssaalaa Kyaa ilaSataa hE--- }itahasa kI caaerI hI taae krtaa hE_” qnhae>nae dae Avasarae> par yahI baata khI_ baata mauJae Aahta kr gayaI _ oaayad khI BaI }saIila] gayaI YaI, Kyaae>ik maE> ioavapaRsaad jaI ke Aita inak@ Yaa _ taIsarI baar qnhae>nae yah baata taba khI jaba vah rxaa ma><aalaya mae> paRitainayauiG mae> Yae AaEr maE> Aar. ]ND DI. mae> Yaa_ hma paRaya: la>ca ke samaya imalatae AaEr saaihtya par cacaa| krtae_ ]k idna la>ca ke baad jaba hma Apanae-Apanae kayaa|layaae> kae jaa rhe Yae taba ‘naaYa|blaaâk” ke gae@ par qnhae>nae ioavapaRsaad isa>h ke baare mae> hU bahU vahI oabd khe jaae Aar.ke.paurma kI navala kEN@Ina mae> dae baar vah kh cauke Yae_ maE>nae taInaae> baar hI kae}| paRitai+yaa vyaG nahI> kI, laeikna }sa ivaPaya par inarntar saaecataa rha_ dae inaPkPa| inakalae Yae taba maE>nae_ ‘naIlaa caa>Md’ paRkaioata haenae ke baad ioavapaRsaad isa>h ke kÖC samakalaIna saaihtyakar qnake ivaw& baaelanae lagae Yae -- yaha>M tak ik vae qnhe> ihndUvaadI laeSak BaI khnae lagae Yae_ qnamae> ]k baar kYaa pai<aka ke sampaadk BaI Yae_ inama|la vamaa| AaEr oaElaeoa mai@yaanaI BaI qnakI rajanaIita ka ioakar hae rhe Yae_ gaaEtama jaI qna idnaae> qna sampaadk jaI ke inak@ Yae AaEr sa>Bava hE qnake paRBaavavaoa qnhae>nae ioavapaRsaad jaI kae gaalaI - 39 -
 • 40. AK@U b ar 2009 dI hae_ dUsara karNa BaI hae saktaa hE_ 1992 sae gaaEtama jaI idllaI ke ]k paRkaoak ke ila] kÖC kama kr rhe Yae_ qna paRkaoak nae 1993 mae> Apanae ipataa ke naama idyae jaanae vaalae paurskar samaaraeh kI AZyaxataa ke ila] ioavapaRsaad jaI kae baulaayaa Yaa_ paRkaoak ke yaha>M gaaEtama jaI kI saai$yataa deSa ioavapaRsaad isa>h nae mauJasae paUCa ik gaaEtama paRkaoak ke yahaM> iksa pad par kama kr rhe hE>_ maE>nae qnhe> bataayaa ik vah maere ivaBaaga mae> maere hI saaYa hE>_ baata }tanaI hI YaI, laeikna ioavapaRsaad jaI kI cacaa| calanae par maE>nae qnakI qsa baata ka ija[+ gaaEtama sae kr idyaa Yaa_ sa>Bava hE saaihtya mae> kÖC baD[a na kr paanae kI kÖN#a nae gaaEtama kae ioavapaRsaad jaI kae gaalaI denae ke ila] paReirta ikyaa hae_ }sa baata ka ij[a+ maE>nae vairP# kYaakar ihmaa>oau jaaeoaI sae ikyaa; AaEr ioakayata ke Wpa mae> ikyaa, Kyaae>ik vae hma daenaae> ke ima<a Yae AaEr Aaja BaI hE> AaEr vah ioavapaRsaad jaI ke BaI inak@ Yae_ qnhae>nae jaae qTar idyaa vah caaE>kanaevaalaa Yaa_ qnaka kYana Yaa ik gaaEtama ]esaa kh hI nahI> saktaa_ SaEr, Aaja qtanaI hI paID[a sae, ijatanaI taba mauJae hu}| YaI, jaba gaaEtama nae ioavapaRsaad isa>h kae gailayaayaa Yaa, maE> }sa za@naa kI cacaa| kevala }saila] kr rha hMU> ik Aaja BaI saaihtya mae> kÖC na kr paanae vaalae laaega inar>tar kama krnae vaalae rcanaakarae> kae gailayaatae rhtae hE>_ yaha>M mauJae ioavapaRsaad jaI ke oabd yaad Aa rhe hE> jaae qnhae>nae mauJasae la>bae saaxaatkar ke daErana ]esae laaegaae> ke ila] khe Yae- “vae mauJasae AcCa raga gaakr idSaa de> maE> gaanaa (ilaSanaa) ba>Md kr dMU>gaa _” DaâK@r saahba ke Anaek pa<a hE> maere paasa, ijasamae> qnhae>nae mauJae sadEva yahI salaah dI ik laeSana mae> na kae}| samaJaaEtaa kW>, na iksaI kI parvaah_ AaEr qnhae>nae BaI iksaI kI parvaah nahI> kI_ jaIvana mae> kBaI vyavaisYata nahI> rhe_ rhe haetae taae vae dUsare banaarsaI ivaVanaae> kI Baa>ita banaarsa mae> hI na paDe[ rhe haetae_ khI> BaI kae}| Q>caa pad lae saktae Yae_ ]esaa BaI nahI> ik qnhe> Aaâfr nahI> imalae, laeikna vae kBaI ‘kEiryairs@’ nahI> rhe_ jaIvana kI Aaka>xaa]> saIimata rhI>_ bahuta kÖC krnaa caahtae Yae_ ‘vaEðaanar’ ilaSa rhe Yae, qna idnaae> ]k baar kha Yaa -- “yaid jaIvana kae dsa vaPa| AaEr imalae taae saata-Aa# qpanyaasa AaEr ilaSaU>gaa _ “ 1949 mae> qdya paRtaapa kaâlaeja sae }>@rmaIiD]@ kr ioavapaRsaad jaI nae 1951 mae> baI.]ca. yaU. sae baI.]. AaEr 1953 mae> ihndI mae> paRYama OReNaI mae> paRYama ]ma.]. ikyaa Yaa_ svaNa| padk ivajaetaa Daâ. ioavapaRsaad isa>h nae ]ma.]. mae> ‘kIita|lataa AaEr Avah@`# BaaPaa’ par jaae lazau oaaeZa paRba>Za paRstauta ikyaa qsakI paRoa>saa rahula saa>ktyaayana AaEr Daâ. hjaarI paRsaad iVvaedI nae kI YaI_ halaa>ik vae iVvaedI jaI ke paRar>Ba sae hI ipaRya ioaPyaae> mae> Yae, ikntau qsake païaata iVvaedI jaI ka ivaoaePa pyaar qnhe> imalanae lagaa_ iVvaedI jaI ke inade|oana mae> qnhae>nae ‘saUr paUva| baRjaBaaPaa AaEr qsaka saaihtya’ ivaPaya par oaaeZa sa>pa² ikyaa, jaae Apanae paRkar ka qtkP@ AaEr maaEilak kaya| Yaa_ Daâ. isa>h kaoaI ihndU ivaðaiva^alaya mae> 1953 mae> paRvaGa inayauG hu], jaha> sae 31 Agasta 1988 mae> paRaefesar pad sae qnhae>nae Avakaoa gaRhNa ikyaa Yaa_ Baarta sarkar kI na}| ioaxaa naIita ke A>taga|ta yaU.jaI.saI. nae 1986 mae> qnhe> ‘ihndI paa#`ya+ma ivakasa kendR’ ka samanvayak inayauG ikyaa Yaa_ }sa yaaejanaa ke A>taga|ta qnake Vara paRstauta ihndI paa#paama kae yaU.jaI.saI. nae 1989 mae> svaIkita paRdana kI YaI AaEr qsae deoa ke samasta ivaðaiva^alayaae> ke ila] jaarI ikyaa Yaa_ vae ‘relavae baaeD| ke rajaBaaPaa ivaBaaga’ ke maanad sadsya BaI rhe AaEr saaihtya AkadmaI, ibarlaa faq>Deoana, qTar paRdeoa ihndI sa>sYaana jaEsaI Anaek sa>sYaaAae> sae iksaI-na-iksaI Wpa mae> sa>ba& rhe Yae_ DaâK@r saahba paRar>Ba mae> Ariva>d ke Aistatvavaad sae paRBaaivata rhe Yae AaEr yah paRBaava kmaaebaeoa qna par A>ta tak rha BaI; laeikna baad mae> vae laaeihyaa ke samaajavaad ke paRita qnmauSa hae ga] Yae AaEr AajaIvana qsaI ivacaarZaara sae jauDe[ rhe_ ]k vaastaivaktaa yah BaI hE ik vae iksaI BaI paRgaitaoaIla sae kma paRgaitaoaIla nahI> Yae; laeikna paRgaitaoaIlataa yaa maaKsa|vaad kae k>Zae par $aenaevaalaae> yaa qsaIka Saanae-jaInaevaalaae> sae qnakI kBaI nahI> pa@I_ }saka paRmauSa karNa qna laaegaae> ke vaGvyaae> AaEr kma| mae> paayaa jaanaevaalaa ivaraeZaaBaasa Daâ. ioavapaRsaad isa>h kae kBaI nahI> wcaa_ vae A>dr-baahr ] k Yae_ jaEsaa ilaSaa vaEsaa hI ijayaa BaI_ }saIila] taYaakiYata maaKsa|vaaidyaae> yaa samaajavaaidyaae> kI C±taa sae vae dUr rhe AaEr } sake pairNaama BaI qnhe> Jaelanae paDe[_ 1969 sae saaihtya AkadmaI mae> havaI ]k vaga| nae yah d$[ inaïaya kr ilayaa Yaa ik qnhe> vah paursk ta nahI> haenae degaa--- AaEr lagaBaga baIsa vaPaae|> tak vae Apanae qsa k tya mae> safla BaI rhe Yae. laeikna Kyaa saagar ke jvaar kae Avaw& ikyaa jaa saktaa hE? ioavapaRsaad isa>h ]k ]sae saja|k Yae, ijanaka laaeha A>tata: qnake ivaraeiZayaae> kae BaI maananaa paD[a_ DaâK@r saahba nae jaIvana mae> bahuta qtaar-ca$[ava deSae, laeikna qnake jaIvana ka baehd du:Sad paRsa>ga Yaa qnakI pau<aI ma>jauORI kI matyau_ qsasae pahlae vae dae pau<aae> kae Saae cauke Yae; laeikna qsasae vae }tanaa na @U@e Yae ijatanaa ma>jauORI kI matyau nae qnhe> taaeD[a Yaa_ vae qsae sava|sva lau@akr bacaanaa caahtae Yae_ bae@I kI daenaae> ikDnaI Saraba hae caukI YaI>_ vae qsae ila] idllaI sae dixaNa Baarta tak Ba@ke Yae_ ApanaI ikDnaI dekr qsae bacaanaa caahtae Yae, laeikna nahI> bacaa sake Yae_ qsasae pahlae caar vaPaae|> sae vae svaya> saa}i@ka ke ioakar rhe Yae, ijasasae ilaSanaa ki#na bana rha Yaa_ ma>jauORI kI matyau nae qnhe> taaeD[ idyaa Yaa_ Aahta laeSak lagaBaga ivaixapta-saa hae gayaa Yaa_ qnakI isYaita sae ica>itata Yae Daâ. hjaarIpaRsaad iVvaedI--- AaEr iVvaedI jaI nae AXeya jaI kae kha Yaa ik vae qnhe> baulaakr kÖC idnaae> ke ila] khI> baahr lae jaa]M>_ sYaana pairvata|na sae ioavapaRsaad isa>h oaayad #Ik hae jaa]>gae_ DaâK@r saahba nae yah saba bataayaa Yaa }na pa>iGyaae> ke laeSak kae_ ma>jau kI matyau ke païaata vae maaEna rhnae lagae Yae---kae}| imalanae jaataa taae qsae kevala zaUrtae rhtae_ saaihtya mae> cacaa| oauW hae ga}| YaI ik Aba vae ilaSa na sake>gae ---basa Aba Satma_ laeikna DaâK@r saahba ka vah maaEna ZaIre-ZaIre Qjaa| paRapta krnae ke ila] Yaa oaayad_ qnhae>nae Apanae kae qsa isYaita sae qbaara Yaa_ samaya Avaoya lagaa Yaa, laeikna vae safla rhe Yae AaEr vae DUba ga] Yae maZyakala mae>_ ya^ipa vae Apanae saaihityak gauw Daâ. hjaarIpaRsaad iVvaedI sae paRBaaivata Yae, laeikna Daâ. naamavar isa>h ke }sa ivacaar sae sahmata nahI> huAa jaa saktaa ik ‘Daâ. ioavapaRsaad isa>h kae - 40 -
 • 41. AK@U b ar 2009 ]itahaisak qpanyaasa laeSana kI paRerNaa iVvaedI jaI ke ‘caawca>ndR laeSa’ sae imalaI YaI ‘iVvaedI jaI ka ‘caawca>dR laeSa’ BaI gyaarhvaI>baarhvaI> oataabdI ke rajaa gahaD[vaala sae sa>baiZata hE_’ (raP@LIya sahara, 18 AK@Ubar, 1998) _ naamavar jaI ke }sa kYana kae Kyaa paraexa i@ppaNaI maanaa jaa] ik caU>ik iVvaedI jaI nae gahaD[vaalaae> kae AaZaar banaayaa }saila] ioavapaRsaad jaI nae ca>dela nareoa kIita|vamaa| kI kIita| pataaka frhatae hu] ‘naIlaa caa>Md’ AaEr <alaaeKya vamaa| par AaZaairta ‘kaehre mae> yau&’ ]va> ‘idllaI dUr hE’ ilaSaa _ ‘naIlaa caaM>d’ ijana idnaae> vae ilaSa rhe Yae, saaihityak jagata mae> ]k paRvaad paRcailata huAa Yaa ik Daâ. ioavapaRsaad isa>h Apanae Saanadana (candelaae> par) par qpanyaasa ilaSa rhe hE>_ maere ]k paR¸ ke qTar mae> qnhae>nae kha Yaa---”maE> nahI> samaJataa ik maE>nae ]esaa ilaSaa hE_ maE>nae taae jaha>M tak pataa hE, qnake va>oa par ilaSaa hE........ maerI maa> gahaD[vaala kÖla sae YaI> AaEr vae BaI gahaD[vaala hE> (oaayad yah baata qnhae>nae naamavar jaI ke sa>dBa| mae> khI YaI) Kyaa maE> Apanae maatakÖla ka AnaYa| saaecakr qpanyaasa ilaSa rha Yaa? jaae satya hE, vah satya hE_ qsamae> Kyaa hE AaEr Kyaa nahI> hE, yahI saba yaid maE> deSataa taae ca>dbarda}| banataa_” (maere saaxaatkar) DaâK@r saahba Qpar sae k#aer laeikna A>dr sae maaema Yae_ ijatanaI jaldI naaraja haetae, qsasae BaI jaldI vae ipazala jaatae Yae_ vae baehd inaoCla , sarla AaEr iksaI hd tak Baaelae Yae_ qnakI }sa inaocClataa ka laaega Anauicata laaBa BaI q#atae rhe_ sarlataa AaEr Baaelaepana ke karNa k}| baar vae kÖi@la pauwPaae> kI pahcaana nahI> kr paatae Yae_ k}| ]esae vyaiG, jaae paI# paICe qnake paRita Atya>ta k@u vacana baaelatae , ikntau saamanae qnake ibaCe rhe Yae AaEr DaâK@r saahba qnake saamanaevaalae svaWpa par la¢U hae jaatae Yae_ ihndI saaihtya ka baD[a Baaga baehd xaudR laeSakae> sae Bara huAa hE (]k qdahrNa Qpar de hI cauka hU>), jaae zaaer AvasarvaadI AaEr Apanae ihta mae> iksaI BaI hd tak igar jaanae vaalae hE>_ yah kYana AtyaiZak k@u, ikntau satya hE_ DaâK@r saahba }sa sabasae sadEva du:SaI rhe_ vae saaihtya mae> hI nahI>, jaIvana mae> BaI oaaeiPata, qpaeixata AaEr dilata ke saaYa rhe ---’oaElaUPa’ hae yaa ‘AaErta’ yaa qnakI khainayaa>M_ }itahasa mae> qnake paRvaeoa sae Aata>ikta qnaka ivaraeZa krnaevaalae saaihtyakarae>-Aalaaecakae> nae Kyaa qnake ‘naIlaa caaM>d’ ke baad ke qpanyaasa pa$e[ hE>? Kyaa }itahasa sae k@kr kae}| samaaja jaI saktaa hE? jaba ]eitahaisak laeSana ke ila] hjaarIpaRsaad iVvaedI ke paRoa>sak Daâ. ioavapaRsaad isa>h kI Aalaaecanaa krtae hE> taba qsake paICe PaDya><a sae AiZak Daâ. ioavapaRsaad isa>h kI laeSana ke paRita AasYaa, inar>tartaa AaEr saaZanaa sae qnake Aata>ikta haenae kI hI ga>Za AiZak AataI hE_ vaastava mae> qnaka maZyayaugaIna laeSana vata|maana pairpaRexya kI hI ]k paRkar kI vyaaSyaa hE_ }sa ivaPaya par bahuta kÖC khnae kI gau>jaa}oa hE, laeikna }sa baata sae AsvaIkar nahI> ikyaa jaa saktaa ik qnakI kitayaae> ka maUlyaa>kna Aba haegaa-- ihndI jagata kae krnaa hI haegaa_ qnakI saaZanaa kI saaYa|ktaa svata: isa& hE_ ‘naIlaa caaM>d’ jaEsae mahakavyaatmak qpanyaasa yaugaae> mae> ilaSae jaatae hE> ---- AaEr yaid qsakI taulanaa taaâlstaaeya ke ‘yau& AaEr oaa>ita’ sae kI jaa] taae AtyauiG na haegaI_ saaihtya ke mahabalaI Daâ. ioavapaRsaad isa>h kae Aspataala kI oaEyyaa par paD[a deSa maE> ka>pa gayaa Yaa_ vaPaae|> sae maE> qnasae jauD[a rha Yaa_ vae jaba-jaba idllaI Aa], oaayad hI kae}| Avasar rha haegaa jaba mauJasae na imalae hae>_ ibanaa imalae qnhe> caEna nahI> Yaa_ maere paRita qnaka snaeh yahaM> tak Yaa ik idllaI ke k}| paRkaoakae> kae kh detae ---“jaae kÖC laenaa hE, Wpa sae laae_” AYaa|ta qnakI kae}| BaI paa>Duilaipa_ k}| ]esae Avasar rhe ik maE> saata-Aa# -- dsa za>@e tak qnake saaYa rha_ AaEr qsa idna vae }tanaa AoaG Yae ik maata xaINa mauskana laa }tanaa hI paUCa “khae, Wpa?” Daâ. ioava paRsaad isa>h DaâK@r saahba Aspataala sae Qba ga] Yae_ qnhe> ApanaI matyau ka AaBaasa BaI hae gayaa Yaa oaayad_ vae Apanae bae@e nare>dR sae kaoaI lae jaanae kI ijad krtae, ijasake saamaaijak-saa>skitak jaIvana kae vae Apanae taIna qpanyaasaae> -- ‘naIlaa caa>d’, ‘galaI Aagae mauD[taI hE’ AaEr ‘vaEðaanar’ mae> jaI cauke Yae; ijasae ivaVanaae> nae }taalavaI laeSak laare>sa drela ke ‘]laeKjae>DLIyaa ša@Le@’ kI taja| par i@LlaajaI kha Yaa_ vae khtae ---“jaae haenaa hE vahI> hae_” AaEr vae 7 isata>bar kae ‘sahara’ kI naaE bajakr baIsa imana@ kI ¿laa}@ sae banaarsa qD[ ga] Yae---]k ]esaI qD[ana ke ila], jaae A>itama haetaI hE_ 6 isata>bar kae der rata tak maE> qnake saaYa Yaa_ baad mae> 7 isata>bar kae nare>dR sae faena par qnake hala jaanae Yae_ narendR jaanatae Yae ik vae AiZak idnaae> saaYa nahI> rhe>gae_ qnhe> fefD[ae> ka kE>sar Yaa; laeikna }tanaI jaldI saaYa CaeD[ de>gae, yah hmaarI klpanaa sae baahr Yaa_ 28 isata>bar kae saubah caar bajae saaihtya ke qsa saaZak nae Aa>MSae> maMU>d laI> sadEva ke ila] AaEr qsake saaYa hI hjaarIpaRsaad iVvaedI, Amatalaala naagar, yaoapaala ]va> BagavataIcarNa vamaa| kI par>para ka A>itama sta>Ba $h gayaa Yaa_ inassa>deh ihndI saaihtya ke ila] yah ApaUrNaIya xaita YaI _ - 41 -
 • 42. AK@U b ar 2009 - 42 -
 • 43. AK@U b ar 2009 laxmaI-naarayaNa gaaelDna gaRupa ka r>gaa-r>ga 11 vaa> vaaiPa|k qtsava idnaa>k 20 jaUna kae laxmaI-naarayaNa ma>idr ke paiva<a saBaagaar mae> laxmaI-naarayaNa gaaelDna gaRupa Vara 11 vae> vaaiPa|k idvasa ke qpalaxa mae> ]k sau>dr kaya|kRma ka Aayaaejana ikyaa gayaa _ kaya|kRma ka paRarmBa Baarta ]va> kEnaeDa ke saamaUihk raP@LIya gaIta-gaayana ke saaYa huAa _ kaya|kRma mae> kivataa paa#, gaIta-gaayana ]va> natyaae> ka qicata saimmalana Yaa _ saBaI qpaisYata dPa|kae> nae manaaer>ijata gaitaivaiZayaae> ka BarpaUr laaBa q#ayaa _ maata idvasa (10ma}|) ]va> ipata idvasa (21 jaUna) inak@ haenae ke karNa maa>-baapa ka Aadr saihta smarNa kranae vaalaI kivataayae> BaI saunaayaI gayaI> _ sammaainata vyaiKtayaae> mae> mauSya AitaiYa ORI oyaama i<apaa#I jaI nae kaya|kRma ke Azyaxa ka pad gaRhNa ikyaa AaEr Aae>@eiryaae ivaZaana saBaa ke sadsya ORI baEsa baalaiksaUna jaI ivaoaePa wpa sae Aama>i<ata AitiYa ke wpa mae> qpaisYata huyae _ Apanae vaTavya mae> ORI baEsa baalaiksaUna jaI nae bataayaa ik laxmaI-naarayaNa gaaelDna gaRupa sae qnaka bahuta pauranaa samba>Za hE AaEr jaba BaI qnhe inama><aNa idyaa jaataa hE vah Avaoya hI qpaisYata haekr saba ka saaYa detae hE>_ ORI baEsa baalaiksaUna jaI kaya|kRma ke A>ta tak #hre AaEr saBaI ke saaYa Aana>d paUva|k Baaejana BaI gaRhNa ikyaa_ BaUtapaUva| Azyaxaa ORImataI Amar imaORRa nae baD[e saundr oabdae> saihta nayaI Azyaxaa ORImataI raja koyapa AaEr kaya|kRma mae> Aama>i<ata AitaiYayaae> ka svaagata ikyaa _ ORI baEsa baalaiksaUna jaI nae laxmaI-naarayaNa gaaelDna gaRupa ke baaeD| ke DayareK@rae> kae paRoa>saa pa<a paRdana ikyae _ mauSya AitaiYa ORI oyaama i<apaa#I jaI nae gaRupa kI parmparanausaar jaUna maah mae> janmae yauvak ]va> yauvaitayaae> kae qnakI dIza| Aayau kI kamanaayae> krtae huyae ‘janma-idvasa kaD|’ samaipa|ta ikyae_ ORI vaed paRkaoa lahar (mauSya saicava) nae lagaataar dae baar Azyaxa caunaI gayaI> ORImataI Amar imaORa kae gaRupa kI paUre caar vaPaae> kI saevaa krnae ke qpalaxya mae> ]k sau>dr @LafI AaEr paRoa>saa-pa<a Bae>@ ikyaa_ BaUtapaUva| jana sampak| AiZakarI ORImataI Aimataa ORIvaastava kI caar vaPaae|> kI saevaaAae> ke ilayae ORImataI Amar imaORa Vara ]k paRoa>saa-pa<a paRdana ikyaa gayaa _ kaya|kRma ka sa>caalana nayaI Azyaxaa ORImataI raja koyapa ]va> ORImataI Aimataa ORIvaastava nae imalakr baD[I yaaegyataa sae pairpaUNa| ikyaa _ kivataa paa# mae> Baaga laenae vaalae kivayaae> ke naama }sa paRkar hE>: ORI devae>dR imaORa, ORI oyaama i<apaa#I, ORI jagadIoa ca>dR oaarda, ORImataI Amar imaORa, ORImataI raja koyapa, Daâ. Baartae>du ORIvaastava, ORI raja maheovarI, ORImataI paRimalaa Baaga|va,ORImataI kmalaeoa Aaebaraeya, AaEr ORImataI ca>da_ ikyaa gayaa _ ivaoaePa Zanyavaad ke paa<a Yae, ih>dI AaEr A>gaReja[I mae> baEnar taEyaar krnae ke ilaya eORI Ariva>d naralae, s@eja taEyaar krnae AaEr saaja-sajjaa ke ilayae ORI gaaeiva>d isa>h maehtaa, ORImataI AmarjaIta saEnaI, ORI hirikoana caaepara, ORImataI saunaItaa isa>h, ORImataI pauPpaavataI lahar, pauwskar-paRba>Za ke ilayae gaRupa ke saicava ORI hrI kPNa, Baaejana paRba>Za ke ilayae ORImataI kaeiklaa baRHBa¢, ORImataI ku>jabaalaa, pa>.na>d laala, ORI rvaI>dR AaEr svaya>saevak maihlaayae>, saaq>D isas@ma ke ilayae ORI pa>kja ]va> ORImataI caa>d, maUvaI banaanae ka paUra kama krnae ke ilayae ORI sauoaIla sadna_ dainayaae> ke ilayae ivaoaePa Zanyavaad: oaRImataI Amar imaORa, ORI saure>dR desaa[}|, ORI rama laala Baai@yaa ]va> ORI gaaeiva>d isa>h Aita AaBaar paRdoa|na hr paRkar kI sahayataa ] va> sahyaaega ke ilayae laxmaI-naarayaNa ma>idr ke paRZaana ORI ba jamaaehna i<aSaa AaEr ma>idr kmae@I ke saBaI sadsya _ Apanae AzyaxaIya vaTavya mae> ORI oyaama i<apaa#I jaI nae laxmaI -naarayaNa gaaelDna gaRupa ke paRyatnaae> ]va> qpalaibZayaae> kI sarahnaa krtae huyae ApanaI haid|k oauBakamanaayae> paRk@ kI _ }sa paRkar kaya|kRma ka samaapana baD[e saaEhad|taa ke vaataavarNa mae> sampa² huAa _ A>ta mae> svaaidP@ paRIita Baaeja ka Aana>d q#anae ke paocaata saBaI nae ivada laI _ - 43 -
 • 44. AK@U b ar 2009 pauPpaa Baaga|va yaU. ke. - 44 -
 • 45. AK@U b ar 2009 ‘caaMd hE oabaaba par ........................ oard paUiNa|maa par ]k kavya sa>Zyaa ma>jau maihmaa, (Ahmadabaad ) saaihityak ]va> saamaaijak sa>sYaa ‘sa>jaIvanaI’ Vara oard paUiNa|maa ke Avasar par oaukna rej[aIDe>saI, nyaU saI.jaI.raeD, Ahmadabaad ke pairsar mae> ]k kavya-sa>Zyaa ka Aayaaejana ikyaa gayaa, ijasamae> Ahmadabaad kI saata saupairicata kvaiyai<ayaae> AaEr 2 kivayaae> nae ApanaI rcanaaAae> sae sabakae rsa ivaBaaer kr idyaa_ }nasae paRaetsaaihta haekr }sa saaesaa}@I ke krIba 13 baalakae> AaEr 4 kiva hdyaae> nae BaI ApanaI rcanaa]> saunaa}|_ kaya+|ma ka oauBaarmBa paarmpairk tarIke sae dIpa-paRjjvalana AaEr maaM sarsvataI kI stauita sae huAa_ baebaI ORutakIita| ke maZauur k># sae inaÄta svar sabakae Aalhaidta kr gayaa_ kavya sa>Zyaa kI AZyaxataa ka daiyatva vairP@ kvaiya<aI Daâ. sauZaa ORIvaastava kae saaE>paa gayaa taYaa sa>caalana ka kaya| ORI candRmaaehna itavaarI jaI nae baSaUbaI inaBaayaa_ Daâ.hirva>oa raya baccana ke A>daja mae> itavaarI jaI nae kivagaaeP@I ka Aagaaj[a ikyaa Ù ‘ORaetaagaNa hE> paInaevaalae, kiva sammaelana hE maZauoaalaa’ saaesaa}@I ke 2 vaPa| kI nanhI qmaR sae 16 vaPa| tak ke krIba 13 baalakae> nae ApanaI Cae@I, par paRBaavaI rcanaaAae> sae sabakae caikta kr idyaa, ijanamae> ipaRyaa>oaI, paRa>jala,saaxaI, OReyasa ke naama qllaeSanaIya hE>_ ORImataI paRitamaa pauraeihta nae paUnama ke caaMd sae kamanaa kI ‘ caaMd hmae> raeoanaIdae’ ORImataI maZau paRsaad jaI nae gaItaae> mae> maZau zaaelatae hu] gaayaa ‘ taera-maera krtaekrtae sa>Zyaa Aa}| jaIvana ‘ saaYa hI saunaayaa ‘ baei@yaaM haetaI> hE> ~tau]> - kBaI saavana bana mana iBagaae jaataI_ ‘ taae idnaeoa kÖmaar vaioaP# nae gaIta ‘baaMsaurI nahI> taae Kyaa’> taae Kyaa Da>iDyaa ka sahara hE’ gaayaa ifr ApanaI hasya rcanaaAae> sae sabakae hMsaayaa BaI_ ma>jau maihmaa Ba@naagar nae Aanae vaalaI paI$I kae sa>deoa detae hu] kha -‘ima@ saktae hE> j[aWr yae nafrtaae> ke dayare,pyaar mae> hmaare taakta haenaI caaih]_ badla saktae hE> hvaa ke wSa hma BaI, dIvaar }radae> kI maj[abaUta haenaI hE’ sanZyaa baDI raemaa>cak AaEr saurma}| r>ga mae> r>ga ga}| jaba ma>jau maihmaa jaI nae AaËana ikyaa oaukna rej[aIDe>saI ke laaegaae ka }na oabdae> -‘caaMd hE oabaaba par , qjaalaae> mae> qtar Aa}], BaUla kr saBaI ioakvae igalae, j[ara taae mauskra}]_’ ‘ sauORI r>janaa saKsaenaa jaI BaI Apanae kae raek nahI> paa}|> AaEr gaunagaunaa q#I> ‘oard salaaEnaI, caaMd naoaIlaa, Jalamala-Jalamala taara hE_ maaEsama pyaara-pyaara hE’ AaEr ]k dIpa A>tasa kI dehrI par rSa dae tauma... ‘Daâ. paRNava BaartaI nae BaI ]esae maahaela mae> Apanae Baavauk AaEr idla mae> qtar jaanae vaalaI Aavaaj[a AaEr oaayaranaa A>daj[a mae> saunaayaa caaMd Aasapaasa hE, caaMdnaI qjaasa hE, taU Kyaae> gauma hE, mauskÖra, ij[andgaI taae Saasa hE_’ taYaa ‘jaba yah idla iksaI ka haE>salaa paanae lagaa, oaama kI tanha}yaae> mae> maj[aa Aanae lagaa’ paRisa& oaayara Daâ. A>janaa sa>ZaIr nae ApanaI bauland par paRBaavaI Aavaaj[a mae> gaakr sa>deoaa Apanae ivadeoa mae> baE#e paita tak pahuMcaayaa---baairoa ke naj[aarae> ka A>daj[aa j[ara ilaSanaa, vaae pyaar BarI AaMSae> rhtaI hE> maere idla mae>, qna AaMSaae> ke irotaae> ka pataa j[ara ilaSanaa’ ORI ca>dRmaaehna jaI itavaarI nae jaae }sa kaya|+ma ke kÖoala sa>caalak BaI Yae, jahaM inaralae A>daj[a mae> baccana jaI kI taja[| par ApanaI rcanaa saunaa}|, ‘dIpak jalaanaa kba kba manaa hE?’ vahaM }sa kaya|+ma kI AZyaxataa kr rhI>, vairP@ ]va> Daâ. sauZaa ORIvaastava nae Apanae gaItaae> kae laaekZaunaae> ke r>ga mae> r>ga kr Aanae ka Aaðaasana pyaarI saI oata| par idyaaÙ ‘maE> AaQMgaI j[aWr, tauma paukartae calaae paukartae calaae, manauhartae calaae’ AaEr Apanae Anya gaItaae> ke @uhkae> sae sabakae gaujarata sae BaaejapaurI paP@BaUima mae> pahuMcaa idyaa_ }na saupaRisa& kivayaae> kI rcanaaAae> sae paRerNaa paakr saaesaa}@I ke Anya Cupae wstama BaI saamanae Aa] ijanamae> ORI vaI. ke. isanha, ORI sailala isanha, ORI laaehSa>De AaEr ORImataI caEtaalaI ke naama paRmauSa hE>_ kÖla imalaakr }sa vaPa| kI yah oard paUiNa|maa ]k raemaa>cak yaadgaar kavya-sa>Zyaa bana ga}| ijasae safla banaanae ka OReya sa>jaIvanaI sa>sYaa kae ivaoaePa Wpa sae jaataa hE, jaae samaaja AaEr saaihtya kI ibaSarI hu}| kiD[yaae> kae jaaeD[nae mae> paRyaasarta hE_ sa>sYaa kI AZyaxaa sauORI r>janaa saKsaenaa nae ApanaI sa>jaIvanaI sa>sYaa ke q%eoya kae spaP@ krtae hu] bataayaa ik jaEsae bahuta saI vanaspaitayaaM AaEr paRjaaitayaaM ZaIre-ZaIre ivalaupta haetaI jaa rhI> hE>, vaEsae hI AcCa saaihtya ]va> AcCe saaihtyakarae> ka BaI ivalaaepa hae rha hE, Ata: qnakae paRkaoa mae> laanaa AaEr sa>jaIvanaI sa>sYaa ke Vara qnhe> sa>jaIvanaI paRdana krnaa hI qnaka laxya hE_ ApanaI }na pa>iGyaae> sae qnhae>nae }sa Aayaaejana kae ivarama idyaa‘ dd| A>tasa ka qmaD[taa huAa naIr hE, AORu mana ke Baava kI tasvaIr hE_ ija[ndgaI kI tah par jaanae par lagaa, paRIta kI ibaSarI hu}| ja>j[aIr hE’ - 45 -
 • 46. AK@U b ar 2009 oard taEla>ga ‘sajana rtana sammaana’ 2009, sae sammaainata BaartaIya kae>salaavaasa mae> ihndI idvasa kI ZaUma (@aerae>@ae ,26 isatambar,2009 ) BaartaIya paRZaana kae>salaavaasa nae ihndI idvasa ke Avasar par ]k Bavya kiva sammaelana ka Aayaaejana ikyaa_ qpaisYata ihndI paReimayaae> ka svaagata krtae huyae,kae>salaavaasa kI caa>sarI ke paRmauSa mahendR paRtaapa isah nae kha ik vaae ihndI ke paRcaar ]va> paRsaar mae> sa>la´ saBaI sa>sYaaAae> kae sahyaaega de>gae_ ihndI ma>ca ke sah sa>sYaapak taYaa kiva sammaelana ke Aayaaejak, devaendR imaOR nae kha ik ihndI ivaða kI taIna savaa|iZak baaelaI jaanae vaalaI BaaPaaAae> mae> ]k hE caU>ik BaaPaa iksaI BaI sa>skÖita kI Aatmaa haetaI hE }sae barkrar rSa kr Aagae ba$[anaa hmaara daiyatva hE _ kae@a : idva>gata ioaxaaivad ]va> saaihtyakar sva. Daâ. rtana laala oamaa| kI jayantaI samaaraeh mae> saaihtya AaEr sa>gaIta ke xaE<a mae> ivaoaePa yaaegadana ke ila] oard taEla>ga taYaa saaihtya AaEr ioaxaa ke xaE<a ke ila] Daâ. saI.]la.ga>gana kae ‘sajana rtana sammaana’2009 sae sammaainata ikyaa gayaa_ kae@a rajasYaana ke paResa Klaba mae> Aayaaeijata }sa samaaraeh kI AZyaxataa saaihtyakar ORImataI kmalaa kmalaeoa nae kI_ mauSya AitaiYa Daâ. narendR naaYa catauvae|dI Yae_ qnhaenae Apanae vaGvya mae> kha ik Daâ. rtana laala oamaa| ka jaEsaa vyaiGtva Yaa ]esae hI ivacaarkae> kI Aaja Aavaoyaktaa hE jaae na}| paI$[I kae sahI idoaa paRdana kr sake>_ oaayar f[aWSa baSoaI nae oamaa| ke baare mae> kha ik vae ]k manaaevaEXainak kI tarh saaecatae Yae taYaa iflaaesaf[r kI tarh ija[ndgaI gauj[aartae Yae_ vae ga>gaa jamaunaI tahj[aIba ka Aa}|naa Yae_ mauSya AitaiYa Daâ. catauvae|dI taYaa AZyaxa kmalaa kmalaeoa nae oard taEla>ga taYaa Daâ. ga>gana kae oaala Aae$[a kr taYaa smaita icanh de kr sammaainata ikyaa_ oard taEla>ga nae Daâ. oamaa| kI kavya kita ‘ksak’ mae> sae dae gaj[alaae> kI sa>gaItamaya paRstauita dI_ kaya|+ma ka sa>caalana saaihtyakar mahendR naeh nae ikyaa taYaa sahyaaega Daâ. oamaa| ke pau<a svapnaeoa rtana taYaa ZaEya| rtana nae idyaa_ sammaana samaaraeh ke païaata kavya sa>nZyaa ka Aayaaejana BaI ikyaa gayaa ijasamae> kae@a ke Anaek rcanaakarae> ijanamae> Daâ. }ndR ibaharI saKsaenaa, rmaeoa candR gaupta, mahendR kÖmaar oamaa|, rama naarayaNa ‘hlaZar’, ikoana laala vamaa|, Daâ. qdya maiNa, laxmaI dTa ‘tawNa’, AwNa saedvaala, mahendR naeh, oakUr Anavar, Aanand hj[aarI, Aaid rcanaakarae> nae kavyapaa# ikyaa_ sa>caalana ivajaya jaaeoaI nae ikyaa_ kaya|+ma mae> sva. Daâ. oamaa| kI patnaI ORImataI kElaaoa oamaa| BaI qpaisYata YaI> _ sammaana paRapta krnae ke païaata svapanaeoa rtana, oard taEla>ga, Daâ. saI.]la. ga>gana. mauSya AitaiYa DaM. narendR naaYa catauvae|dI taYaa sa>yaaejak mahendR naeh_ kiva sammaelana kI mauSya AitaiYa, dIipta Acalaa kÖmaar ,nae sva0 mahadevaI vamaa| ke saaYa ibataayae Apanae AnauBavaae> kI cacaa| kI AaEr qnakI kÖC Anaupama rcanaayae> paRstauta kr sabaka mana maaeha_ kiva sammaelana mae> sYaanaIya kiva gaNaae> mae> paraoar gaaED[ , oaainta svaWpa saUrI, saurendR paa#k, sauZaa imaORa,maInaa caaepaD[a, ivajaya iva+anta, gaaepaala bazaela, rakeoa itavaarI, sa>dIpa tyaagaI, hrija>dr isa>h BasaIna,hir maaehna isa>h, dIipta Acalaa kÖmaar ]va> devaendR imaOR nae ihndI kivataaAae> ke ivaiBa² svaWpaae> kI manaaeharI paRstauita Vara qpaisYata ihndI paReimayaae> ka idla jaIta ilayaa_ saBaI laaegaae> nae @aer>@ae isYata BaartaIya paRZaana kae>salaavaasa taYaa ihndI ma>ca Vara Aayaaeijata kaya|+maae> kI paRoa>saa kI_ - 46 -
 • 47. AK@U b ar 2009 paRapta hu}| paustake> Ù - 47 -
 • 48. AK@U b ar 2009 Hindi Pracharni Sabha Membership Form Annual Subscription: $25.00 Canadian Life Membership: $200.00 Canadian Donation: $ _____________ Method of Payment: Cash, cheques and drafts payable to “Prachani Sabha” Your Name:____________________________________________ Address: _____________________________________________ ___________________________________________ Telephone: Home: _______________________________________ Business: ______________________________________ e-mail: _____________________________________________ ______________________________________________________ Contact in Canada: Contact in USA: Hindi Pracharni Sabha Dr. Sudha Om Dingra 6 Larksmere Court 101 Guymon Court Markham, Ontario L3R 3RI Morrisville, North Carolina Canada NC27560, USA (905)-475-7165 (919)-678-9056 e-mail: hindichetna@yahoo.ca e-mail: ceddlt@yahoo.com - 48 -
 • 49. 180 Winges Rd., Unit 17-19 Woodbridge, Ontario L4L 6C6

×