Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
374
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. IKT-satsing i utdanningssektoren Rammeverk, allmenning og utsyn Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet Styreseminar Uninett ABC Oslo 22. mars 2007 http://slideshare.net/styreseminar2203/
 • 2. Dagens tekst (JOH 2203)
  • Rammeverket
   • IKT i utdanningen
   • IKT-politiske føringer
  • Den digitale allmenningen
  • Utsyn
   • Verden 2.0?
   • Fra læringsplattformer til
   • personaliserte læringsomgivelser?
   • En sammenhengende infrastruktur?
   • New Millenium Learners
 • 3. Rammeverk: Styringsdokumenter
  • Statsbudsjettet og Revidert Nasjonalbudsjett (RNB)
  • Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) “…og ingen stod igjen”
  • Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) “Eit informasjonssamfunn for alle”
  • Læreplanene i Kunnskapsløftet ->K06
 • 4. K06: Samfunnsfag - kompetansemål
  • Digitale ferdigheter: ”… gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema.”
  • 4. klasse: Bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge.
  • 7. klasse: Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy (Historie)
  • 10. klasse: Søke etter og velge ut kilder , vurdere dem kritisk , og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie
 • 5. St mld 16 “og ingen stod igjen”
  • Jerntriangel familiebakgrunn, karakterer og stereotype valg
  • Kjønnsvariable:
   • Utdanningsvalg
   • Karakternivå
  • “ Tidlig innsats” er meldingens hovedbudskap
  • IKT og sosial utjevning
   • Tilgang (PC og bredbånd)
   • Innhold (Den digitale allmenningen)
   • Kompetanse (Læreplaner og lærerkompetanse)
 • 6. St mld 17: Åpne standarder og åpen kildekode
  • Det skal etableres forvaltningsstandarder som samles i en såkalt referansekatalog. Referansekatalogen skal bygges gradvis over tid, og vil i 2007 bli utvidet til flere nye områder.
  • Det skal opprettes et nasjonalt kompetansemiljø som skal fungere som nøkkelressurs for åpen kildekode
  • Regjeringen vil vurdere vilkårene for å kunne føre en preferansepolitikk for åpen kildekode.
 • 7. St mld 17 Tjenesteorientert arkitektur – TOA
  • ” Omgrepet IKT-arkitektur kan beskrivast som «reguleringsplan» for bruk av IKT, der ein bl.a. beskriv IKT-strukturar og relasjonar i og mellom offentlege verksemder. Målsetjinga med samordna IKT-arkitektur er å få ulike elektroniske system til både å passe og å arbeide godt saman.”
  • (St mld nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle
 • 8. Arkitekturmodellen
 • 9. Mot en TOA FEIDE CDM Stand. GREP Fra enkeltstående tjenester Via Sammenhengende tjenester FEIDE Dig vurd DLR
 • 10. Utfordring for sektoren mht IKT-arkitektur
  • Økende bruk av digitale tjenester i utdanningssektoren aktualiserer behovet for en arkitektur der ulike tjenestene fungerer sammen og deler felles ressurser samtidig som at funksjonaliteten ikke endres dersom enkeltmoduler endres/skiftes ut.
  • For sektoren handler TOA om å kunne beskrive hvilke tjenester som er spesifikke for utdanningsområdet og deretter utvikle disse som et felles offentlig gode innenfor en TOA for utdanningssektoren
 • 11. St mld 17 Den digitale allmenningen
  • ” Den digitale allmenningen bør vere så stor som mogleg og innehalde informasjon og materiale av høg kvalitet. På allmenningen står brukaranes behov i fokus. Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommersielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukar”
  • (Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle )
 • 12. Digitalt innhold i utdanningssektoren
  • Digitale læremidler i videregående opplæring
  • Nrk.no/skole
  • Norge Digitalt
  • ……………………………………………………… .
  • SANU (Portalsamordning)
  • Utdanning.no og skolenettet.no
  • Nasjonale sentra
 • 13. Digitale læremidler i vg opplæring
  • 50 mill kr over RNB 2006
  • Fellessøknad fra fylkeskommunene får midler til digitale læremidler i norsk og naturfag ferdig H-2007 forutsatt godkjent plan
  • Oslo kommune: Real Digital
  • Nord-Trøndelag FK: Helse- og sosialfag
  • Utdanningsdirektoratet utreder system for tilgang til digitale læremidler
 • 14. 50 millioner til videregående opplæring: Mål
  • Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring.
  • Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler.
  • Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring.
  • Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler
 • 15. Hvor nå? Verden 2.0
 • 16. Web 2.0
  • Samlebetegnelse for ny generasjon av webbaserte tjenester som muliggjør samarbeid og informasjonsdelin g på nett
  • ” Folksonomier” -> Brukerstyrt tagging av innhold, uklar overgang mellom privat og offentlig domene. Eksempel: Flickr
  • Web 2.0-applikasjoner åpner nye horisonter for barn og unges sosio-teknologiske praksis. Hvilke konsekvenser har det for deres forventninger som brukere av utdanningssystemet?
 • 17.  
 • 18.  
 • 19. Verden 2.0: LMS og Web 2.0
  • Norske skoler har investert i LMS og vil ha gevinst av de investeringene
  • Skolen må evne å ta ut det potensial Web 2.0 har for læring .
  • Skoleeiere må utøve forbrukermakt:
   • Skoleeeier må sette premissene som bestiller og unngå lock-in
   • Berede grunnen for sameksistens mellom LMS og andre løsninger.
 • 20. Mot SOA for “vårs”?
 • 21. Mot en sammenhengende infrastruktur?
 • 22. Kjennetegn ”New Millenium Learners” Kilde: OECD 2006
 • 23.  
 • 24.  
 • 25. IKT: Sentrale utfordringer videre
  • Sammenhengende infrastruktur
  • FEIDE i marsjfart
  • Tjenester i den digitale allmenningen
  • Lærerutdanning og skoleledelse
  • Systemisk satsing og implementering
  • Digital inkludering
  • Kunnskapsbasen: Hva trenger vi å vite mer om?