styreseminar

558 views
495 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • styreseminar

  1. 1. IKT-satsing i utdanningssektoren Rammeverk, allmenning og utsyn Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet Styreseminar Uninett ABC Oslo 22. mars 2007 http://slideshare.net/styreseminar2203/
  2. 2. Dagens tekst (JOH 2203) <ul><li>Rammeverket </li></ul><ul><ul><li>IKT i utdanningen </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT-politiske føringer </li></ul></ul><ul><li>Den digitale allmenningen </li></ul><ul><li>Utsyn </li></ul><ul><ul><li>Verden 2.0? </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra læringsplattformer til </li></ul></ul><ul><ul><li>personaliserte læringsomgivelser? </li></ul></ul><ul><ul><li>En sammenhengende infrastruktur? </li></ul></ul><ul><ul><li>New Millenium Learners </li></ul></ul>
  3. 3. Rammeverk: Styringsdokumenter <ul><li>Statsbudsjettet og Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) </li></ul><ul><li>Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) “…og ingen stod igjen” </li></ul><ul><li>Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) “Eit informasjonssamfunn for alle” </li></ul><ul><li>Læreplanene i Kunnskapsløftet ->K06 </li></ul>
  4. 4. K06: Samfunnsfag - kompetansemål <ul><li>Digitale ferdigheter: ”… gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema.” </li></ul><ul><li>4. klasse: Bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge. </li></ul><ul><li>7. klasse: Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy (Historie) </li></ul><ul><li>10. klasse: Søke etter og velge ut kilder , vurdere dem kritisk , og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie </li></ul>
  5. 5. St mld 16 “og ingen stod igjen” <ul><li>Jerntriangel familiebakgrunn, karakterer og stereotype valg </li></ul><ul><li>Kjønnsvariable: </li></ul><ul><ul><li>Utdanningsvalg </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakternivå </li></ul></ul><ul><li>“ Tidlig innsats” er meldingens hovedbudskap </li></ul><ul><li>IKT og sosial utjevning </li></ul><ul><ul><li>Tilgang (PC og bredbånd) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innhold (Den digitale allmenningen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanse (Læreplaner og lærerkompetanse) </li></ul></ul>
  6. 6. St mld 17: Åpne standarder og åpen kildekode <ul><li>Det skal etableres forvaltningsstandarder som samles i en såkalt referansekatalog. Referansekatalogen skal bygges gradvis over tid, og vil i 2007 bli utvidet til flere nye områder. </li></ul><ul><li>Det skal opprettes et nasjonalt kompetansemiljø som skal fungere som nøkkelressurs for åpen kildekode </li></ul><ul><li>Regjeringen vil vurdere vilkårene for å kunne føre en preferansepolitikk for åpen kildekode. </li></ul>
  7. 7. St mld 17 Tjenesteorientert arkitektur – TOA <ul><li>” Omgrepet IKT-arkitektur kan beskrivast som «reguleringsplan» for bruk av IKT, der ein bl.a. beskriv IKT-strukturar og relasjonar i og mellom offentlege verksemder. Målsetjinga med samordna IKT-arkitektur er å få ulike elektroniske system til både å passe og å arbeide godt saman.” </li></ul><ul><li>(St mld nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle </li></ul>
  8. 8. Arkitekturmodellen
  9. 9. Mot en TOA FEIDE CDM Stand. GREP Fra enkeltstående tjenester Via Sammenhengende tjenester FEIDE Dig vurd DLR
  10. 10. Utfordring for sektoren mht IKT-arkitektur <ul><li>Økende bruk av digitale tjenester i utdanningssektoren aktualiserer behovet for en arkitektur der ulike tjenestene fungerer sammen og deler felles ressurser samtidig som at funksjonaliteten ikke endres dersom enkeltmoduler endres/skiftes ut. </li></ul><ul><li>For sektoren handler TOA om å kunne beskrive hvilke tjenester som er spesifikke for utdanningsområdet og deretter utvikle disse som et felles offentlig gode innenfor en TOA for utdanningssektoren </li></ul>
  11. 11. St mld 17 Den digitale allmenningen <ul><li>” Den digitale allmenningen bør vere så stor som mogleg og innehalde informasjon og materiale av høg kvalitet. På allmenningen står brukaranes behov i fokus. Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommersielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukar” </li></ul><ul><li>(Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle ) </li></ul>
  12. 12. Digitalt innhold i utdanningssektoren <ul><li>Digitale læremidler i videregående opplæring </li></ul><ul><li>Nrk.no/skole </li></ul><ul><li>Norge Digitalt </li></ul><ul><li>……………………………………………………… . </li></ul><ul><li>SANU (Portalsamordning) </li></ul><ul><li>Utdanning.no og skolenettet.no </li></ul><ul><li>Nasjonale sentra </li></ul>
  13. 13. Digitale læremidler i vg opplæring <ul><li>50 mill kr over RNB 2006 </li></ul><ul><li>Fellessøknad fra fylkeskommunene får midler til digitale læremidler i norsk og naturfag ferdig H-2007 forutsatt godkjent plan </li></ul><ul><li>Oslo kommune: Real Digital </li></ul><ul><li>Nord-Trøndelag FK: Helse- og sosialfag </li></ul><ul><li>Utdanningsdirektoratet utreder system for tilgang til digitale læremidler </li></ul>
  14. 14. 50 millioner til videregående opplæring: Mål <ul><li>Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler. </li></ul><ul><li>Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler </li></ul>
  15. 15. Hvor nå? Verden 2.0
  16. 16. Web 2.0 <ul><li>Samlebetegnelse for ny generasjon av webbaserte tjenester som muliggjør samarbeid og informasjonsdelin g på nett </li></ul><ul><li>” Folksonomier” -> Brukerstyrt tagging av innhold, uklar overgang mellom privat og offentlig domene. Eksempel: Flickr </li></ul><ul><li>Web 2.0-applikasjoner åpner nye horisonter for barn og unges sosio-teknologiske praksis. Hvilke konsekvenser har det for deres forventninger som brukere av utdanningssystemet? </li></ul>
  17. 19. Verden 2.0: LMS og Web 2.0 <ul><li>Norske skoler har investert i LMS og vil ha gevinst av de investeringene </li></ul><ul><li>Skolen må evne å ta ut det potensial Web 2.0 har for læring . </li></ul><ul><li>Skoleeiere må utøve forbrukermakt: </li></ul><ul><ul><li>Skoleeeier må sette premissene som bestiller og unngå lock-in </li></ul></ul><ul><ul><li>Berede grunnen for sameksistens mellom LMS og andre løsninger. </li></ul></ul>
  18. 20. Mot SOA for “vårs”?
  19. 21. Mot en sammenhengende infrastruktur?
  20. 22. Kjennetegn ”New Millenium Learners” Kilde: OECD 2006
  21. 25. IKT: Sentrale utfordringer videre <ul><li>Sammenhengende infrastruktur </li></ul><ul><li>FEIDE i marsjfart </li></ul><ul><li>Tjenester i den digitale allmenningen </li></ul><ul><li>Lærerutdanning og skoleledelse </li></ul><ul><li>Systemisk satsing og implementering </li></ul><ul><li>Digital inkludering </li></ul><ul><li>Kunnskapsbasen: Hva trenger vi å vite mer om? </li></ul>

  ×