rnáversádad Alas meruanas               cacultad de Cáencáas bmpresaráales        bscuela mrofesáona...
Q.   CAmACfaAabp  =      4.1   Capacidad de la Unidad I:=          Comérende= ó= eníáende= las= dáÑ...
=    pbMANA OW    pesáón P ó QW pástema lperatávo tándows.    qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=d...
ClNTbNfal ACTfTrafNAiW     ·= oeconoce=los=beneÑácáos=del=éanel=de=conírol.=     ·= bvalúa=los=beneÑácáos=de=las...
pbMANA T  pesáónW NP ó NQW cormatos de tord.  qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva=   Caníádad=de=horasW=4==  ClN...
=  ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp              ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp                     ...
·= fméresáón=de=sobres=ó=eíáqueías=    ·= mlaníállas=de=carías=    ·= Combánacáón=de=correséondencáa   ClNTbNfal A...
=    ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp              ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp     ·= mlaníállas=de=aáseño=  ...
pbMANA NU     qáéo=de=sesáónW=bvaluacáón= = = = =     Caníádad==de=horasW=4=   =     ClNTbNfalp ClNCbmTr...
Capacidad de la Unidad III:     ·= aomána las íécnácas del         ·= Conírol de qemas            ...
=     ·= tándows=umI=Aríuro=CasarI=druéo=bdáíoráal=jCdoAtJefii=L=fNqboAjbofCANA=ab=      bpmAÑAI=p.A.=OMM4I=Nera...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Syllabus 350135102

860 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Syllabus 350135102

 1. 1. rnáversádad Alas meruanas cacultad de Cáencáas bmpresaráales bscuela mrofesáonal de Admánástracáón ó Negocáos fnternacáonales pfiA_l______________________________________________________________________________= N. aATlp fNcloMATfslp== N.N= Aságnaíura=================================W========ClMmrTACfÓN b fNcloMÁTfCA f= N.O= Códágo=======================================W========PRMNJPRNMO= N.P= oequásáío===================================W========Nánguna= N.4= Cáclo=Académáco========================W========mrámero= N.R= pemesíre=Académáco================W========OMNM=J=N= N.S= eoras=pemanales======================W========M4= N.S.N.=qeoría= W=========MO= N.S.O.=mrácíáca= W=========MO= N.T= Crédáíos=====================================W========MP= N.U= Naíuraleza=================================W========lblágaíoráo= N.V= mroÑesor=====================================W========= === O. prMfiiA== ia= aságnaíura= de= fnÑormáíáca= f= es= de= naíuraleza= íeórácoJérácíácaI= con= maóor= áncádencáa= en= la=éaríe=érácíácaI=sáendo=base=éara=el=alumno=en=sus=conocámáeníos=de=coméuíacáón.= bs= éor= eso= que= el= éroéósáío= del= curso= es= doíar= al= alumno= del= conocámáenío= sobre= la= coméuíadora= ó= los= érogramas= que= = lo= = conváeríen= en= = una= = herramáenía= de= = írabajo= = Ñundameníal= éara==nuesíros=íáeméosI=éermáíáendo=al=esíudáaníe=admánásírar=la=ánÑormacáón= medáaníe= el= Ñuncáonamáenío= del= sásíema= oéeraíávo= tándows= ó= el= esíudáo= de= las= herramáenías=que=dáséone=jácrosoÑí=lÑÑáceI=que=éara= nuesíro=esíudáo= será= el=érocesador= de=íeñíos=tloa=ó=el=éreseníador=gráÑáco=mltbo=mlfNq.= bsíá= dávádáda= en= cuaíro= unádades= dádácíácasW== rNfaAa=f= W= = =fNqolarCCflN=A=iA=CljmrqACfÓN=b=fNclojAqfCA=v=pfpqbjAp= lmboAqfslp.= rNfaAa=ff= W= = bi=molCbpAalo=ab=qbuqlp= = loa= t rNfaAa=fff= W= = bi=molCbpAalo=ab=qbuqlp=tloa=AsANwAal= = rNfaAa=fs= W= mobpbNqACflNbp=bN=mltbo=mlfNq== P. ClMmbTbNCfA= = lbíáene= conocámáeníos= básácos= de= la= coméuíacáón= e= ánÑormáíáca= éara= ser= aélácados= a= la= gesíáón= = eméresaráal= = deníro= = de= = sáíuacáones= = realesI= = a= = íravés= = del= = uso= = de= = herramáenías=ánÑormáíácas=como=soéoríe=admánásíraíávo.== N
 2. 2. Q. CAmACfaAabp = 4.1 Capacidad de la Unidad I:= Comérende= ó= eníáende= las= dáÑereníes= éaríes= básácas= de= una= coméuíadoraI= su= Ñuncáonamáenío= así= como= la= correcía= aélácacáón= del= sásíema= oéeraíávo= tándows= umI= dománando= la= íermánología= íécnáca= necesaráa= éara= darles= el= uso= adecuado= según=lo=requáera=la=solucáón=del=éroblema=que=se=esíé=írabajando.== 4.2 Capacidad de la Unidad II:= Conoce= ó= usa= el= érocesador=de= íeñíos=tloa=en= la= elaboracáón=de= íodo= íáéo= de= documeníos=en=Ñorma=ráéádaI=aélácando=casos=érácíácos= íomados=de=la=realádad.== 4.P Capacidad de la Unidad III:= aomána=las=íécnácas=del===érocesador=de=íeñíos=tloa=en=un=nável=avanzado=éara= elaborar= dáversos= íáéos= de= = documeníos= de= = mejor= caládadI= usando= casos= érácíácos=íomados=de=la=realádad.== 4.4 Capacidad de la Unidad IV:= aomána=las=íécnácas=del=éreseníador=gráÑáco=mltbo=mlfNq=éara=el=desarrollo=de= éreseníacáones= mulíámedáaI= creándolas= en= Ñorma= adecuada= ó= aságnándoles= dáversos=aírábuíos.== R. moldoAMACflN TbMÁTfCA= rNfaAa fW fNTolarCCflN A iA ClMmrTACfÓN b fNcloMATfCA v pfpTbMAp lmboATfslp.== CAPACIaAa: Comérende= ó= = eníáende= las= dáÑereníes= éaríes= básácas= de= una= coméuíadoraI= su= Ñuncáonamáenío= así= como= la= correcía= aélácacáón= del= sásíema= oéeraíávo= tándows= ñéI= dománando= la= íermánología= íécnáca= necesaráa= éara= darles= el= uso= adecuado= según=lo=requáera=la=solucáón=del=éroblema=que=se=esíé=írabajando.== pbMANA NW pesáón N ó OW fntroduccáón a Computacáón e fnformátáca qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4== ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= Conceéíos=coméuíacáónI=ánÑormáíácaI= ·= Aérende=los=conceéíos=básácos=de= coméuíadorI=íáéos=de=coméuíadores.= coméuíacáón=e=ánÑormáíáca.= ·= deneracáones=de= las= coméuíadoras.= ·= oeconoce=ó=dásíángue=coméoneníes= Avances= íecnológáco= e= ánÑormáíáco=en= el= del=coméuíador.= desarrollo=de= las=organázacáones.= ·= fdeníáÑáca=el=Ñuncáonamáenío=áníerno=del= ·= ia= =Coméuíadora.= =maríes.= =aáséosáíávosW= coméuíador.= eníradaI== saládaI== almacenamáeníoI= comunácacáones.== ·= bsquema=general=del=Ñuncáonamáenío=del= coméuíador. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW oeconoce=la=áméoríancáa=de=la=coméuíacáón=e=ánÑormáíáca.= aásíángue=los=coméoneníes=en=el=Ñuncáonamáenío=del=coméuíador.= cuenteW = fNqolarCCflN==A==iA==fNclojAqfCA.=woe=mlasencáa=ioéezI=druéo=bdáíoráal= Anaóa=julíámedáaI=Nera.=bdácáón=OMMU. ==== O
 3. 3. = pbMANA OW pesáón P ó QW pástema lperatávo tándows. qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= aeÑánácáón=de=tándows.=fméoríancáa.= ·= lbserva==los=elemeníos=del=sásíema= ·= blemeníos=del=eníorno=de=írabajo=del= oéeraíávo=tándows= tándows.== ·= blabora=documeníos=ó=eñéerámenía=la= ·= aescráécáón=ó=aélácacáón=de=cada==uno.== Ñuncáón=que=cuméle=cada=comando.= ·= qrabajo=con=archávos=ó=caréeíasW= bñélorador=de=tándows.= ·= Creacáón=de=accesos=dárecíos= = ·= Búsqueda=de=archávos. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= salora=la=áméoríancáa=de=los=sásíemas=oéeraíávos.== ·= bvalúa=los=beneÑácáos=del=érograma= ·= Aceéía=ó=reconoce=la=valádez=de=los=coméoneníes=del=eníorno=de=írabajo.= cuenteW = tándows=umI=Aríuro=CasarI=druéo=bdáíoráal=jCdoAtJefii=L=fNqboAjbofCANA= ab=bpmAÑAI=p.A.=OMM4I=Nera=bdácáón=OMM4.== pbMANA PW pesáón R ó SW Confáguracáón del pástema lperatávo tándows. qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= ConÑáguracáón=de=las=éroéáedades=de=la= ·= lbserva=beneÑácáos=de=la=barra=de= barra=de=íareas.= íareas= ·= manel=de=conírolW=conÑáguracáón=de= ·= janeja=las=oécáones=del=éanel=de= éaníallaI=Ñecha=ó=horaI=jouseI= conírol= conÑáguracáón=regáonalI=íecladoI= ·= bñéerámenía=la=Ñuncáón=que=cuméle= áméresoras.= cada=oécáón=del=éanel=de=conírol. ·= fnsíalacáón=ó=desánsíalacáón=de= aélácacáones. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= oeconoce=los=beneÑácáos=del=éanel=de=conírol.= ·= bvalúa=los=beneÑácáos=de=las=conÑáguracáones. ·= Aceéía=ó=reconoce=la=valádez=de=los=coméoneníes=del=eníorno=de=írabajo cuenteW = tándows=umI=Aríuro=CasarI=druéo=bdáíoráal=jCdoAtJefii=L=fNqboAjbofCANA= ab=bpmAÑAI=p.A.=OMM4I=Nera=bdácáón=OMM4. == pbMANA QW pesáón T ó UW eerramáentas tándows. qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4== ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= eerramáenías=del=sásíema.= = ·= ríáláza=las=herramáenías=del=sásíema.= ·= Accesoráos=del=tándows.= = ·= bñéerámenía=la=Ñuncáón=eÑecíuada=éor= ·= sárus=ánÑormáíácos=AníávárusI=aníáJséams. los=aníávárus=ó=aníáJséams. P
 4. 4. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= oeconoce=los=beneÑácáos=del=éanel=de=conírol.= ·= bvalúa=los=beneÑácáos=de=las=conÑáguracáones.= ·= Aceéía=ó=reconoce=la=valádez=de=los=coméoneníes=del=eníorno=de=írabajo. cuenteW = tándows=umI=Aríuro=CasarI=druéo=bdáíoráal=jCdoAtJefii=L=fNqboAjbofCANA= ab=bpmAÑAI=p.A.=OMM4I=Nera=bdácáón=OMM4.= rNfaAa ffW bi molCbpAalo ab TbuTlp tloa= CAmACfaAa: Conoce=ó=usa=el=érocesador=de=íeñíos=tloa=en=la=elaboracáón=de=íodo=íáéo= de=documeníos=en=Ñorma=ráéádaI=aélácando=casos=érácíácos= íomados=de=la=realádad.= = pbMANA R pesáónW V ó NM. qáéo=de=sesáónW=bvaluacáón= = = = = Caníádad==de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= Aéláca=los=conocámáeníos=ó=habáládades= mofMboA moÁCTfCA CAifcfCAaA adquárádos=en=la=resolucáón=de=los= éroblemas=élaníeados. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW aemosírar su=reséonsabáládad=de=suéeracáón. = = pbMANA S pesáónW NN ó NOW fntroduccáón a tord. qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= fníroduccáón=al=tord=OMMT.=aeÑánácáón.= ·= oeconoce=ó=dásíángue=coméoneníes= blemeníos.= de=tord= ·= léeracáones=básácas=éara=eñélorar= ·= Navega=a=íravés=del=eníorno.= tord=OMMTW=fngresar=al=íeñíoI=guardarI= ·= lbserva=los=comandos= cerrarI=seleccáonarI=corregárI=deshacer=ó= reéreseníaíávos=en=la=barra=de= rehacer=accáones.= herramáenías= ·= ConÑáguracáones=de=las=oécáones=de= ·= blabora=documeníos=ó=eñéerámenía=la= tordW=serI=bdácáónI=guardarI=segurádadI= Ñuncáón=que=cuméle=cada=comando. oríograÑíaI=ubácacáón=de=archávos.= ·= léeracáones==éara==edáíar==un== documeníoW==coéáarI==éegarI==coríarI== buscarI==reemélazarI==corregár=oríograÑíaI= cambáar=mánúscula=a=maóúscula.. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= bvalúa=los=beneÑácáos=del=érograma.= ·= Aceéía=ó=reconoce=la=valádez=de=los=coméoneníes=del=eníorno=de=írabajo.= ·= Asume=el=coméromáso=coméaríádo=de=mejorar=su=eñéresáón=oríográÑáca. cuenteW = tord=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT. = = = = = 4
 5. 5. pbMANA T pesáónW NP ó NQW cormatos de tord. qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4== ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= cormaío=al=carácíer.=Aélácar=ÑueníeI= ·= Aéláca=Ñormaíos=al=íeñío=hacáendo=uso= esíáloI=íamañoI=subraóadoI=eÑecíos=al= de=la=barra=de=menús=ó=barra= íeñíoI=coéáar=ÑormaíoI=elámánar=Ñormaío.= esíándar.= ·= cormaío=al=éárraÑo.=AláneacáonesI= ·= blabora=documeníos=de=caládad.= sangríasI=áníerláneadosI=eséacáados. ·= cormaláza=la=éreseníacáón=de=sus= documeníos. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= Asumen=con=reséonsabáládad=las=veníajas=ó=desveníajas=de=seguár=el=orden=de=los= érocedámáeníos.= ·= oeconoce=la=valádez=de=los=Ñormaíos=en=coníeñío. cuenteW = tord=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT.== pbMANA U pesáónW NR ó NSW _ordes ó pombreados. qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= léeracáones=con=bordes.= ·= jejora=la=éreseníacáón=de=su= ·= léeracáones=con=sombreados=Bordes= documenío.= de=éágánas.= ·= rsar=las=oécáones=de=bordes=ó= ·= léeracáones=con=numeracáón=ó=váñeías.= sombreados=éara=obíener= ·= bncabezadoI=éáe=de=éágána=ó=numeracáón= documeníos=de=caládad. de=un=documenío. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= oeconoce=las=oécáones=que=éermáíe=mejorar=los=documeníos.= ·= lbserva=los=cambáos=en=el=uso=de=numeracáón=ó=váñeíasI=conÑáguracáón=de= áméresáón. cuenteW = tord=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT.== rNfaAa fffW bi molCbpAalo ab TbuTlp tloa AsANwAal= CAmACfaAa: aomána= las= íécnácas= del=érocesador= de= íeñíos= tloa= en= un= nável= avanzado= éara=elaborar=dáversos=íáéos=de=documeníos=de=mejor=caládadI=usando=casos=érácíácos=íomados= de=la=realádad.== pbMANA V pesáónW NT ó NU. qáéo=de=sesáónW=bvaluacáón= = = = = Caníádad==de=horasW=4====== R
 6. 6. = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= Aéláca=los=conocámáeníos=ó=habáládades= buAMbN mAoCfAi adquárádos=en=la=resolucáón=de=los= éroblemas=élaníeados. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW aemosírar su=reséonsabáládad=de=suéeracáón. cuenteW = tord=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT. = = pbMANA NM pesáónW NV ó OMW fmágenes ó tord Art.. qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= léeracáones=con=ámágenes=ó=archávos= ·= Conoce=el=uso=de=las=éroéáedades= tord=Arí.= de=la=barra=de=ámágenes=ó=tord=Arí. ·= bsíálos.=qáéos.=Aélácar=íemas=de=esíálos.= = ·= Aéláca=las=oécáones=de=creacáón=de= ·= Crear=íablas=de=coníenádos íabla=de=coníenádos. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= lbserva=los=cambáos=que=éroducen=las=ámágenes=en=los=documeníos= ·= oeconoce=la=áméoríancáa=de=los=esíálos=en=los=documeníos. cuenteW = tord=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT. == pbMANA NN pesáónW ON ó OOW Tablas qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= qablasW=creacáónI=ánseríar=daíosI=ánseríar= ·= blabora=ó=éroéone=el=dáseño=de= ó=elámánar=Ñálas=ó=columnasI=roíar=íeñíos= documeníos=con=íablas=e=ámágenes.= en=celdas ·= peleccáona=las=éroéáedades= adecuadas ClNTbNfal ACTfTrafNAiW Asume=con=reséonsabáládad=las=veníajas=ó=desveníajas= de=seguár=el=orden=de=los=érocedámáeníos.=oeconoce=la=valádez=de=los=Ñormaíos=en= coníeñío cuenteW = tord=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT.== pbMANA NO pesáónW OP ó OQW fmpresáones ó correspondencáa qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4== ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= fméresáón= =de= =documeníos.= =lécáones= = ·= oealáza=las=érácíácas=de=acuerdo=a= de==áméresáón.==sásía==érelámánar.== modelos=éroéuesíos. fméresáón==de==éárraÑos=seleccáonados.= S
 7. 7. ·= fméresáón=de=sobres=ó=eíáqueías= ·= mlaníállas=de=carías= ·= Combánacáón=de=correséondencáa ClNTbNfal ACTfTrafNAiW salora=la=áméoríancáa=de=los=dáÑereníes=Ñormaíos=éara=la= creacáón=ó=edácáón=de=documeníos. cuenteW = tord=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT. rNfaAa fsW mobpbNTACflNbp bN mltbo mlfNT= CAmACfaAaW aomána=las=íécnácas=del=éreseníador=gráÑáco=mltbo=mlfNq=éara=el=desarrollo= de=éreseníacáones=mulíámedáaI=creándolas=en=Ñorma=adecuada=ó=aságnándoles=dáversos= aírábuíos.= pbMANA NP pesáónW OR ó OS. qáéo=de=sesáónW=bvaluacáón= = = = = Caníádad==de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= Aéláca=los=conocámáeníos=ó=habáládades= pbdrNaA moÁCTfCA CAifcfCAaA adquárádos=en=la=resolucáón=de=los= éroblemas=élaníeados. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW aemosírar su=reséonsabáládad=de=suéeracáón. pbMANA NQ pesáónW OT ó OUW fntroduccáon a mowermoánt qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4== ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= Conceéíos=generales=de=jácrosoÑí=mower= ·= oeconoce=ó=dásíángue=coméoneníes.= moání= ·= Navega=a=íravés=del=eníornoI= ·= aescráécáón=del=eníorno= ubácando=cada=elemenío.= ·= Creacáón=ó=dáseño=de=aáaéosáíávas ·= bláge=el=Ñormaío=adecuado=éara=su= dáseño ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= Aceéía=ó=reconoce=la=valádez=de=los=coméoneníes=del=eníorno=de=írabajo= ·= oeconoce=las=dáÑereníes=vásías=ó=su=áméoríancáa= ·= oeséeía=el=orden=de=los=érocedámáeníos=a=seguár=cuenteW mowermoání=OMMTI=sáceníe=qrágo=ó=Aurora=Conde=jaríínI=druéo=bdáíoráal=Anaóa=julíámedáaI=Nera.=bdácáón=OMMT.cuenteW mowermoání=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa=julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT.= = = pbMANA NR pesáónW OV ó PMW aáseños de aáaposátávasI estálos qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4=== T
 8. 8. = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= mlaníállas=de=aáseño= ·= aáseña=dáaéosáíávas=con=cráíeráo.= ·= condo=de=dáaéosáíáva= ·= peleccáona=la=ánÑormacáón=eséecíÑáca= ·= fnseríar=íeñío.=cormaío= de=oíras=aélácacáones=e=ánsería=a=sus= ·= Coéáar=íeñíos=ó=íablas=de=tord=fnsercáón= dáaéosáíávas de=ámágenes ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= bvalúa=con=cráíeráo=la=aélácacáón=de=cáerías=íécnácas.= ·= Aérecáa=la=áméoríancáa=de=áníeracíuar=con=las=herramáenías=de=lÑÑáce. ·= Asume=con=reséonsabáládad=las=veníajas=ó=desveníajas=de=seguár=el=orden=de=los= érocedámáeníos. = cuenteW mowermoání=OMMTI=sáceníe=qrágo=ó=Aurora=Conde=jaríínI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáón=OMMT. cuenteW mowermoání=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT.= pbMANA NS pesáónW PN ó POW Anámacáones en mowermoánt qáéo=de=sesáónW=Acíávádad=aélácaíáva= Caníádad=de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= Anámacáón=de=dáaéosáíávas.= = ·= Aéláca=una=anámacáón=éersonalázada= ·= Anámacáón=de=íeñío=ó=objeíos= = ·= lbserva=ó=evalúa=la=éreseníacáón=de= ·= qransácáón=de=dáaéosáíávas= = dáaéosáíávas= ·= mreseníacáón=de=dáaéosáíávas= = ·= peleccáona=el=Ñormaío=adecuado= ·= cormaíos=de=fméresáón. según=el=caso ClNTbNfal ACTfTrafNAiW ·= pámula=la=éreseníacáón=de=dáaéosáíávas=ó=esíablece=los=éarámeíros=adecuados.= ·= oeconoce=la=valádez=de=los=Ñormaíos=en=coníeñío. cuenteW mowermoání=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal= Anaóa=julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT.==== pbMANA NT qáéo=de=sesáónW=bvaluacáón= = = = = Caníádad==de=horasW=4= = = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= Aéláca=los=conocámáeníos=ó=habáládades= buAMbN cfNAi adquárádos=en=la=resolucáón=de=los= éroblemas=élaníeados. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW aemosírar su=reséonsabáládad=de=suéeracáón.===== 8
 9. 9. pbMANA NU qáéo=de=sesáónW=bvaluacáón= = = = = Caníádad==de=horasW=4= = ClNTbNfalp ClNCbmTrAibp ClNTbNfalp molCbafMbNTAibp ·= Aéláca=los=conocámáeníos=ó=habáládades= buAMbN prpTfTrTlofl adquárádos=en=la=resolucáón=de=los= éroblemas=élaníeados. ClNTbNfal ACTfTrafNAiW aemosírar su=reséonsabáládad=de=suéeracáón.== S. bsAirACfÓN = bl=éromedáo=de= íarea=académáca=es=el=resulíado=de=las=evaluacáones=éermaneníes=íomadas= en=claseI=así=como=de=las=érácíácas=caláÑácadas=érogramadas=éor=la=aáreccáón=de=la=bscuelaI= asámásmoI=se=consáderará=la=evaluacáón=valoraíávaW=acíáíudes=éosáíávasI=éaríácáéacáón=en=claseI= reÑleñáones=ó=oíros.== bl=éromedáo=Ñánal= EmcF=se=obíendrá=de=la=ságuáeníe=ecuacáón== mc= Z= 4qA= H=Pbm=HPbc== NM== qA=Z=qarea=académáca= bmZ=bñamen=éarcáal= bcZ=bñamen=Ñánal===========ia=evaluacáón=es=de=cero=a=veáníeI=sáendo=lNCb=la=mínáma=noía=aérobaíoráa.==========pe=consáderará=como=éuníos=de=evaluacáón=los=ságuáeníes=cráíeráosW============ CRITERIlp aE EVAiUACIlN INaICAalREp INpTRUMENTlp Capacidad de la Unidad I: ·= Comérende ó eníáende las dáfereníes éaríes básácas de una coméuíadoraI su funcáonamáenío ·= Conírol de qemas ·= mreseníacáón de así como la correcía aélácacáón del éreseníados en Clase. jaíeráal sásual. sásíema oéeraíávo tándows um. ·= aomána la íermánología íécnáca ·= mreseníacáón de ·= bnírega de jaíeráal necesaráa éara darle el uso fnformes. aágáíal. adecuado según lo requáera la solucáón del éroblema que se esíé írabajando. ·= Conírol de qemas Capacidad de la Unidad II: éreseníados en Clase. ·= Conoce ó usa el érocesador de ·= mrácíácas aárágádas. íexíos tloa en la elaboracáón de ·= Conírol de mrácíácas íodo íáéo de documeníos en forma Caláfácadas. ·= Conírol de Avances ráéádaI aélácando casos érácíácos en iaboraíoráo. íomados de la realádad. V
 10. 10. Capacidad de la Unidad III: ·= aomána las íécnácas del ·= Conírol de qemas ·= mrácíácas aárágádas. érocesador de íexíos tloa en un éreseníados en Clase. nável avanzado éara elaborar ·= Conírol de Avances dáversos íáéos de documeníos de ·= Conírol de bxamen mejor caládadI usando casos en iaboraíoráo. marcáal. érácíácos íomados de la realádad. ·= Conírol de qemas Capacidad de la Unidad IV: éreseníados en Clase. ·= aomána las íécnácas del éreseníador gráfáco mltbo ·= Conírol de mrácíáca mlfNq éara el desarrollo de Caláfácada. ·= mrácíácas aárágádas. éreseníacáones mulíámedáaI creándolas en forma adecuada ó ·= Conírol de Avances aságnándoles dáversos aírábuíos. ·= Conírol de bxamen en iaboraíoráo. cánal. ·= Conírol de bxamen pusíáíuíoráo.=== = T. molCbafMfbNTlp afaÁCTfClp= = ias= clases= se= desarrollarán= éreseníando= los= Ñundameníos= íeórácos= necesaráos= éara= que= el= alumno=éueda=lograr=el=objeíávo=del=curso.=pe=esíámulará=la= éaríácáéacáón=acíáva=del=alumnoI= medáaníe= el= desarrollo= de= seéaraíasI= guías= de= laboraíoráo= ó= írabajos= érácíácosI= los= que= se= desarrollarán=en=el=laboraíoráo=de=cóméuío.=bsío=le=éermáíárá=al=alumno=usar=las=herramáenías= aérendádas=en=clase=éara=el=desarrollo=de=casos.= === U. bnrfmlp v MATbofAibp= = bquáéosW= o qelevásor=óLo=mroóecíor= jaíeráalesW= o mlumón=ó=mázarra= o= peéaraía=del=curso.=bjercácáos=mrácíácos= = == V. _f_ifldoAcfA = ·= fNqolarCCflN= = A= = iA= = fNclojAqfCA.= woe= mlasencáa= ioéezI= druéo= bdáíoráal= Anaóa=julíámedáaI=Nera.=bdácáón=OMMU.== ·= tándows=umW=duía=qeóráca=ó=puéuesíos=oÑámáíácosI=druéo=bdáíoráal=Cbm=OMMUI=N=era.= bdácáón=OMMU.= N M
 11. 11. = ·= tándows=umI=Aríuro=CasarI=druéo=bdáíoráal=jCdoAtJefii=L=fNqboAjbofCANA=ab= bpmAÑAI=p.A.=OMM4I=Nera=bdácáón=OMM4.= = ·= tloa=OMMTI=Anaóa= jaríos=oubáoI= druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI= Nera.=bdácáón= OMMT.= = ·= tord= OMMTW= maso= a= masoI= Coñ= goóce= ó= goan= mreééernauI= druéo= bdáíoráal= Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT.= ·= mowermoání= OMMTI= sáceníe= qrágo= ó= Aurora= Conde= jaríínI= druéo= bdáíoráal= Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáón=OMMT.= ·= mowermoání=OMMTW=maso=a=masoI=Coñ=goóce=ó=goan=mreééernauI=druéo=bdáíoráal=Anaóa= julíámedáaI=Nera.=bdácáon=OMMT.= = • bnlaces=blecírónácos== ·= hííéWLLwww.aulaclác.esLwánñéLándeñ.hím== ·= http://www.aulaclic.es/word2007/index.htm= = ·= hííéWLLwww.aulaclác.esLéowerOMMTLándeñ.hím== N N

×