Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace

 • 401 views
Published

FLETCHER, Patricia; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. In Vize rozvoje …

FLETCHER, Patricia; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015 (referující M. Pastuchová a L. Drastilová na semináři Informační politika).

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the Information Highway Fletcher, Patricia D; Westerback, Lisa K . Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. Mgr. Aleš Bednařík Lutfia Drastilová, Markéta Pastu c hová
 • 2. Základní informace o článku
  • Článek vyšel v Journal of the American Society for Information Science and Technology
  • Autoři:
   • P. Fletcher: přednášející na Marylandské univerzitě – oddělení informační vědy
   • L. Westerback: pracuje v kanceláři informačního plánování
  • 1. dubna 1999
  • Zdroj: ProQuest Central
 • 3. Abstrakt
  • Článek se soustředí na legislativu týkající se informací, jejich pořádáním a efektivním využíváním ve prospěch společnosti v 90 letech.
  • V článku jsou představeny některé zákony a směrnice pro efektivní využívání informací.
  • Informační politika v USA
 • 4. Inf. politika v USA
  • Hlavní cíle:
  • Efektivní využití dostupných, ale zatím nepoužitých informací.
  • Tak by USA mohly skvěle profitovat ve výzkumu, vzdělávání, v ekonomickém vývoji a v mnoha dalších oblastech.
  • Pro splnění tohoto cíle je potřeba celonárodní síť informačních superdálnic, které by propojovaly vědce, podnikatele, pedagogy a studenty pomocí optických kabelů.
  • Tato síť by vyvovala druhou informační revoluci.
 • 5. Dílčí cíle vlády USA v oblasti informací
  • Umožnit lidem přístup k informacím
  • Benefity přístupu k informacím:
   • Připravenost mládeže na jejich budoucí zaměstnání (bez ohledu na zem. vzdálenost, věk, handicap)
   • Efektivní přístup k využívání nových technologií
   • Ochrana duševního dědictví
   • Přístup k informacím vlády
   • Podpora celoživotního vzdělávání
   • Podpora demokracie a otevřenější společnosti
 • 6. The National Information Infrastructure (NII)
  • Infrastruktura veřejných a soukromých komunikačních sítí, interaktivních služeb, spolupráceschopný HW a SW, počítačů, databází a spotřebitelské elektroniky.
  • NII nebyla jen infrastrukturou fyzických prostředků, ale spadala sem i řada interaktivních funkcí, služeb vytvořených uživateli na míru a multimediálních databází. Zásadním principem byla neutralita ve smyslu nefavorizace žádné provozní společnosti apod.
 • 7. Cíle NII
  • Přechod do elektronické podoby agendy federální vlády USA
  • Propojení knihoven, škol a nemocnic do jedné sít
  • Podpora soukromých investic
  • Informace přístupné všem za rozumnou cenu
  • Podpora inovací a nových aplikací
  • Uživatelsky přívětivá interaktivní řešení
  • Bezpečnost a spolehlivost sítě
  • Zlepšení rozsahu rádiových frekvencí
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Zlepšení komunikace v rámci státní správy a samosprávy a zajištění přístupu k informacím z vlády
  • Zkvalitnění služeb státu občanům
  • Vzdělávání dostupné pro všechny studenty (bez ohledu na zeměpisnou vzdálenost, zdroje či handicap)
  • Bohaté literární, umělecké a vědecké zdroje by byly všude dostupné, ne pouze ve velkých institucích či v knihovnách a muzeích velkých měst
  • Zdravotnické a sociální služby by byly přístupné online, bez čekání ve frontě, když je člověk potřebuj
  • Člověk by mohl žít na mnoha místech bez toho, aby se musel vzdát možností užitečného a naplňujícího zaměstnání, pomocí "telecommuting" (tedy doslova “dojíždět” pomocí telekomunikačních služeb) do své kanceláře po elektronické dálnici místo ježdění do práce autem, autbusem či vlake
  • Drobní výrobci by mohli dostávat zakázky z celého světa elektronickou formou
  • Člověk by mohl vidět nejnovější filmy, hrát nejlepší videohry či využávat bankovních služeb z domova, kdykoli by potřebova
  • Člověk by mohl získávat vládní informace přímo či krze místní organizace jakými jsou knihovny. Bylo by možné žádat o vládní podporu elektronicky a získat ji také tak. Bylo by snadné zkontaktovat vládní úředníky.
  • Vládní agentury, podniky a jiné entity by si mohly poskytovat a vyměnovat informace v elektronické formě a tímto by zlepšili své služby a zároveň by šetřili životní prostředí díky redukci papíru a
 • 8. Zákony a směrnice pro podporu NII
  • Government Performance and Results Act of 1993
  • Paperwork Reduction Act of 1995
  • Clinger-Cohen Act of 1996
  • Executive Order No. 13011
 • 9. Global Information Infrastructure (GII)
  • Globální propojení informačních dálnic
   • Sdílení inteligence, podpora fungování demokracie, vzájemná kooperace národů, spolupráce na ekonomickém růstu národním I mezinárodním
  • Iniciativa GII vedla k nastartování inf. politiky po celém světě.
 • 10. Inf. politika v USA současnosti
  • Snaha vlády najít rovnováhu mezi podnikatelskými a soukromými zájmy v oblasti ICT a svobodou občanů (duševní vlastnictví a zachování demokratického pořádku) - V USA: Copyright Act z roku 1976 (ochrana originálních autorských děl, včetně webových stránek
  • Události 11. září 2001 (problematika ochrany)
  •  
 • 11. Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace.
  • Vize rozvoje České republiky do roku 2015
  • Vydání studie 2000
  • Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK v Praze, Fakulta sociální věd
  • Mgr. Aleš Bednařík, Ph.D.
   • 1973 narozen
   • absolvent MFF a FSV, Ph.D. získal v roce 2007
   • vývojář v Siemensu
   • žije v Miroslavi na Znojemsku
   • ženatý, tři děti
 • 12. Výchozí stav a vývojové trendy
  • růst významu informač. a komunikač. technologií – rizikový, ale velmi výnosný průmysl ( před prasknutím dot.com bubliny )
  • f úze firem z oblasti informačních a komunikačních technologií a společností ze zábavního průmyslu – vznik silných podnikatelských subjektů s velkým kapitálem
  • osobní počítače z armády a akademických pracovišť se dostávají také do podniků a středních i základních škol, kde slouží ke zvládnutí počítačové gramotnosti
  • v domácnostech na počítačích využívány především textové a tabulkové editory a aplikace sloužící k zábavě, zatím nejvíce počítačové hry
  • na začátku 80 . let Tim Berners-Lee vytvořil World Wide Web – spojení počítačových sítí a hypertextu – tato technologie umožnila počátek konvergenc e médií – rozhlas a tv na internetu
 • 13. Výchozí stav a vývojové trendy využití internetu v praxi v roce 2000
  • novinkou internetové obchody orientované na B2C , už tehdy možnost platby bankovní kartou
  • na internetu také B2B komunikace mezi výrobce m a odběratel em – koordinace objednávek
  • i ndividuální investování na finančních trzích – masovější rozšíření drobného investování může představovat ohrožení stability kapitálových trhů
  • k romě podnikatelů na internetu i vzdělávácí instituce – vzdělávací programy založené na komunikaci přes internet
  • i nformační technologie ve státní správě, už tehdy přípravy na zavedení elektronického podpisu
  • kromě rychlého r ůst u IT i vývoj telekomunikací – textové zprávy, telefonické bankovnictví
  • GPS globální navigační systém
 • 14. Výchozí stav a vývojové trendy internetová kriminalita
  • spolu s i nternetový m obchod em vznikají nové formy kriminality – protokoly užívané na Internetu nejsou dostatečně bezpečné ( šifrování? )
  • p oškozování autorských práv, to plyne z e samotné architektury i nternetu - volné stahování dokumentů
  • p roblémy digitální informace – kop í rování , distribuce bez kontroly
  • p ornografie na internetu (zejména dětská pornografie) – přístupná všem a nemožnost dohledání majitele bankovního účtu v případech, kde se jedná o placený přístup k obsahu
  • n egativní jevy vyvolávají diskuz e o globální regulaci obsahu , ty jsou však bezpředmětné , protože regulace je v současnosti technicky i politicky nemožná
 • 15. Rizika a šance rozvoje I
  • Šance
  • d igitalizace televize a rozhlas u
  • r ozvoj informač. a komunikač. t ech nologií – u rychlení a zefektivnění komunikace mezi občany, občan skými o rganizacemi, podnik ovými s ubjekty a institucemi veřejné s právy
  • vyšší informovanost a možnost přístupu k informacím, může přinést vyšší zainteresovanost stran, ať už se jedná o obchod či politická rozhodnutí
  • Rizika
  • pan Bednařík podle závěru tohoto článku/eseje patří spíše k technopesimistům, protože negativa internetu silně převažují
 • 16. Rizika a šance rozvoje II
  • Rizika
  • je nutné mít vybudovanou potřebnou síť a vzdělané odborníky nejen na straně poskytovatelů obsahu, ale také na straně uživatelů
  • je nutné umožnit přístup k internetu všem, aby se nebudovali sociální nerovnosti
  • o bává se rizik odosobněné komunikace – a to jak z hlediska možných psychických potíží, tak z hlediska komunikace pouze za osobním prospěchem
  • r iziko zahlcení informacemi
  • šíření lží , obtížnost interpretace informací
  • z veřejňování utajovaných a důvěrných informací ( WikiLeaks )
  • z ávislosti na užívání technologie , ale i možné nemoci z neznalosti dopadu nových technologií na lidský organismus
  • k onvergence médií – riziko zneužití  velkého vlivu vlasníků médií a velkých inzerentů
  • obtíže regulace internetu
 • 17. Zd r oj e
  • FLETCHER, Patricia D.; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the Information Highway.  Journal of the American Society for Information Science and Technology . 1999, 50, 4, s. 24-30.
  • SNM WIKI  [online]. 16.1.2011 [cit. 2011-10-30]. Vývoj informační politiky USA a EU. Dostupné z WWW: <http://snm.stogr.net/index.php/V%C3%BDvoj_informa%C4%8Dn%C3%AD_politiky_USA_a_EU>.
  • BEDNAŘÍK, Aleš aj. Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha : CESES, 2000. Dostupné z WWW: http://ceses.cuni.cz/CESES-34-version1-vize2015.pdf
 • 18. Dě ku je me za po zor nost 