• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace
 

Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace

on

 • 571 views

FLETCHER, Patricia; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. In Vize ...

FLETCHER, Patricia; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015 (referující M. Pastuchová a L. Drastilová na semináři Informační politika).

Statistics

Views

Total Views
571
Views on SlideShare
571
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace Presentation Transcript

  • Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the Information Highway Fletcher, Patricia D; Westerback, Lisa K . Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. Mgr. Aleš Bednařík Lutfia Drastilová, Markéta Pastu c hová
  • Základní informace o článku
   • Článek vyšel v Journal of the American Society for Information Science and Technology
   • Autoři:
    • P. Fletcher: přednášející na Marylandské univerzitě – oddělení informační vědy
    • L. Westerback: pracuje v kanceláři informačního plánování
   • 1. dubna 1999
   • Zdroj: ProQuest Central
  • Abstrakt
   • Článek se soustředí na legislativu týkající se informací, jejich pořádáním a efektivním využíváním ve prospěch společnosti v 90 letech.
   • V článku jsou představeny některé zákony a směrnice pro efektivní využívání informací.
   • Informační politika v USA
  • Inf. politika v USA
   • Hlavní cíle:
   • Efektivní využití dostupných, ale zatím nepoužitých informací.
   • Tak by USA mohly skvěle profitovat ve výzkumu, vzdělávání, v ekonomickém vývoji a v mnoha dalších oblastech.
   • Pro splnění tohoto cíle je potřeba celonárodní síť informačních superdálnic, které by propojovaly vědce, podnikatele, pedagogy a studenty pomocí optických kabelů.
   • Tato síť by vyvovala druhou informační revoluci.
  • Dílčí cíle vlády USA v oblasti informací
   • Umožnit lidem přístup k informacím
   • Benefity přístupu k informacím:
    • Připravenost mládeže na jejich budoucí zaměstnání (bez ohledu na zem. vzdálenost, věk, handicap)
    • Efektivní přístup k využívání nových technologií
    • Ochrana duševního dědictví
    • Přístup k informacím vlády
    • Podpora celoživotního vzdělávání
    • Podpora demokracie a otevřenější společnosti
  • The National Information Infrastructure (NII)
   • Infrastruktura veřejných a soukromých komunikačních sítí, interaktivních služeb, spolupráceschopný HW a SW, počítačů, databází a spotřebitelské elektroniky.
   • NII nebyla jen infrastrukturou fyzických prostředků, ale spadala sem i řada interaktivních funkcí, služeb vytvořených uživateli na míru a multimediálních databází. Zásadním principem byla neutralita ve smyslu nefavorizace žádné provozní společnosti apod.
  • Cíle NII
   • Přechod do elektronické podoby agendy federální vlády USA
   • Propojení knihoven, škol a nemocnic do jedné sít
   • Podpora soukromých investic
   • Informace přístupné všem za rozumnou cenu
   • Podpora inovací a nových aplikací
   • Uživatelsky přívětivá interaktivní řešení
   • Bezpečnost a spolehlivost sítě
   • Zlepšení rozsahu rádiových frekvencí
   • Ochrana duševního vlastnictví
   • Zlepšení komunikace v rámci státní správy a samosprávy a zajištění přístupu k informacím z vlády
   • Zkvalitnění služeb státu občanům
   • Vzdělávání dostupné pro všechny studenty (bez ohledu na zeměpisnou vzdálenost, zdroje či handicap)
   • Bohaté literární, umělecké a vědecké zdroje by byly všude dostupné, ne pouze ve velkých institucích či v knihovnách a muzeích velkých měst
   • Zdravotnické a sociální služby by byly přístupné online, bez čekání ve frontě, když je člověk potřebuj
   • Člověk by mohl žít na mnoha místech bez toho, aby se musel vzdát možností užitečného a naplňujícího zaměstnání, pomocí "telecommuting" (tedy doslova “dojíždět” pomocí telekomunikačních služeb) do své kanceláře po elektronické dálnici místo ježdění do práce autem, autbusem či vlake
   • Drobní výrobci by mohli dostávat zakázky z celého světa elektronickou formou
   • Člověk by mohl vidět nejnovější filmy, hrát nejlepší videohry či využávat bankovních služeb z domova, kdykoli by potřebova
   • Člověk by mohl získávat vládní informace přímo či krze místní organizace jakými jsou knihovny. Bylo by možné žádat o vládní podporu elektronicky a získat ji také tak. Bylo by snadné zkontaktovat vládní úředníky.
   • Vládní agentury, podniky a jiné entity by si mohly poskytovat a vyměnovat informace v elektronické formě a tímto by zlepšili své služby a zároveň by šetřili životní prostředí díky redukci papíru a
  • Zákony a směrnice pro podporu NII
   • Government Performance and Results Act of 1993
   • Paperwork Reduction Act of 1995
   • Clinger-Cohen Act of 1996
   • Executive Order No. 13011
  • Global Information Infrastructure (GII)
   • Globální propojení informačních dálnic
    • Sdílení inteligence, podpora fungování demokracie, vzájemná kooperace národů, spolupráce na ekonomickém růstu národním I mezinárodním
   • Iniciativa GII vedla k nastartování inf. politiky po celém světě.
  • Inf. politika v USA současnosti
   • Snaha vlády najít rovnováhu mezi podnikatelskými a soukromými zájmy v oblasti ICT a svobodou občanů (duševní vlastnictví a zachování demokratického pořádku) - V USA: Copyright Act z roku 1976 (ochrana originálních autorských děl, včetně webových stránek
   • Události 11. září 2001 (problematika ochrany)
   •  
  • Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace.
   • Vize rozvoje České republiky do roku 2015
   • Vydání studie 2000
   • Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK v Praze, Fakulta sociální věd
   • Mgr. Aleš Bednařík, Ph.D.
    • 1973 narozen
    • absolvent MFF a FSV, Ph.D. získal v roce 2007
    • vývojář v Siemensu
    • žije v Miroslavi na Znojemsku
    • ženatý, tři děti
  • Výchozí stav a vývojové trendy
   • růst významu informač. a komunikač. technologií – rizikový, ale velmi výnosný průmysl ( před prasknutím dot.com bubliny )
   • f úze firem z oblasti informačních a komunikačních technologií a společností ze zábavního průmyslu – vznik silných podnikatelských subjektů s velkým kapitálem
   • osobní počítače z armády a akademických pracovišť se dostávají také do podniků a středních i základních škol, kde slouží ke zvládnutí počítačové gramotnosti
   • v domácnostech na počítačích využívány především textové a tabulkové editory a aplikace sloužící k zábavě, zatím nejvíce počítačové hry
   • na začátku 80 . let Tim Berners-Lee vytvořil World Wide Web – spojení počítačových sítí a hypertextu – tato technologie umožnila počátek konvergenc e médií – rozhlas a tv na internetu
  • Výchozí stav a vývojové trendy využití internetu v praxi v roce 2000
   • novinkou internetové obchody orientované na B2C , už tehdy možnost platby bankovní kartou
   • na internetu také B2B komunikace mezi výrobce m a odběratel em – koordinace objednávek
   • i ndividuální investování na finančních trzích – masovější rozšíření drobného investování může představovat ohrožení stability kapitálových trhů
   • k romě podnikatelů na internetu i vzdělávácí instituce – vzdělávací programy založené na komunikaci přes internet
   • i nformační technologie ve státní správě, už tehdy přípravy na zavedení elektronického podpisu
   • kromě rychlého r ůst u IT i vývoj telekomunikací – textové zprávy, telefonické bankovnictví
   • GPS globální navigační systém
  • Výchozí stav a vývojové trendy internetová kriminalita
   • spolu s i nternetový m obchod em vznikají nové formy kriminality – protokoly užívané na Internetu nejsou dostatečně bezpečné ( šifrování? )
   • p oškozování autorských práv, to plyne z e samotné architektury i nternetu - volné stahování dokumentů
   • p roblémy digitální informace – kop í rování , distribuce bez kontroly
   • p ornografie na internetu (zejména dětská pornografie) – přístupná všem a nemožnost dohledání majitele bankovního účtu v případech, kde se jedná o placený přístup k obsahu
   • n egativní jevy vyvolávají diskuz e o globální regulaci obsahu , ty jsou však bezpředmětné , protože regulace je v současnosti technicky i politicky nemožná
  • Rizika a šance rozvoje I
   • Šance
   • d igitalizace televize a rozhlas u
   • r ozvoj informač. a komunikač. t ech nologií – u rychlení a zefektivnění komunikace mezi občany, občan skými o rganizacemi, podnik ovými s ubjekty a institucemi veřejné s právy
   • vyšší informovanost a možnost přístupu k informacím, může přinést vyšší zainteresovanost stran, ať už se jedná o obchod či politická rozhodnutí
   • Rizika
   • pan Bednařík podle závěru tohoto článku/eseje patří spíše k technopesimistům, protože negativa internetu silně převažují
  • Rizika a šance rozvoje II
   • Rizika
   • je nutné mít vybudovanou potřebnou síť a vzdělané odborníky nejen na straně poskytovatelů obsahu, ale také na straně uživatelů
   • je nutné umožnit přístup k internetu všem, aby se nebudovali sociální nerovnosti
   • o bává se rizik odosobněné komunikace – a to jak z hlediska možných psychických potíží, tak z hlediska komunikace pouze za osobním prospěchem
   • r iziko zahlcení informacemi
   • šíření lží , obtížnost interpretace informací
   • z veřejňování utajovaných a důvěrných informací ( WikiLeaks )
   • z ávislosti na užívání technologie , ale i možné nemoci z neznalosti dopadu nových technologií na lidský organismus
   • k onvergence médií – riziko zneužití  velkého vlivu vlasníků médií a velkých inzerentů
   • obtíže regulace internetu
  • Zd r oj e
   • FLETCHER, Patricia D.; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the Information Highway.  Journal of the American Society for Information Science and Technology . 1999, 50, 4, s. 24-30.
   • SNM WIKI  [online]. 16.1.2011 [cit. 2011-10-30]. Vývoj informační politiky USA a EU. Dostupné z WWW: <http://snm.stogr.net/index.php/V%C3%BDvoj_informa%C4%8Dn%C3%AD_politiky_USA_a_EU>.
   • BEDNAŘÍK, Aleš aj. Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha : CESES, 2000. Dostupné z WWW: http://ceses.cuni.cz/CESES-34-version1-vize2015.pdf
  • Dě ku je me za po zor nost 