Internet & Politik: Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie? I. - IV. kapitola

549 views

Published on

LEGGEWIE, Claus; MAAR, Christa (Ed.). Internet & Politik: Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie? I. - IV. kapitola (referující M. Dudziaková na semináři Informační politika).

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet & Politik: Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie? I. - IV. kapitola

 1. 1. Internet a politika Christa Maar, Claus Leggewie 1998
 2. 2. O čem to je?
 3. 3. Struktura knihy <ul><li>Úvod </li></ul><ul><li>Síť sítí </li></ul><ul><li>Demokratická informační společnost </li></ul><ul><li>Síťová politika </li></ul><ul><li>Síťový stát </li></ul><ul><li>Síťový národ </li></ul><ul><li>Síťové kompetence </li></ul><ul><li>Síťový manažer </li></ul><ul><li>Síťová praxe </li></ul>
 4. 4. Maar: Internet a politika <ul><li>Jak se změní společnost, bude-li se politika dělat virtuálně? </li></ul><ul><li>online volby </li></ul><ul><li>Nová média = změna paradigmat  jak s tím zacházet? </li></ul><ul><li>1997: Münchner Erklärung  Mnichovská inciativa Internet a politika </li></ul>
 5. 5. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /1 <ul><li>Trend 1: stále více lidí je online (práce, vzdělání, obchod, peníze) </li></ul><ul><li>Trend 2: Politizace internetu (od informací po vlastní volby) </li></ul><ul><li>„ PC je mrtvé, ať žije internet.“ </li></ul><ul><li>elektronická demokracie </li></ul><ul><ul><li>demokracie není většina, ale „government by discussion“ </li></ul></ul>
 6. 6. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /2 <ul><li>1989: osídlení kyberprostoru </li></ul><ul><li>Citizen  Netizen </li></ul><ul><li>nová technologie potřebuje politické intervence  nová média jsou politická </li></ul><ul><li>X </li></ul><ul><li>„ Internet nebyl stvořen primárně pro politické účely“, „Síť je nepolitická.“ </li></ul>
 7. 7. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /3 <ul><li>interaktivita = nové formy pol. komunikace </li></ul><ul><ul><li>top down </li></ul></ul><ul><ul><li>bottom up </li></ul></ul><ul><ul><li>horozontální komunikace mezi voliči </li></ul></ul><ul><li>„ digitální lesklý papír“ </li></ul>
 8. 8. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /4 <ul><li>Kritika internetové politiky </li></ul><ul><ul><li>populismus </li></ul></ul><ul><ul><li>přehlcení informacemi </li></ul></ul><ul><ul><li>konec veřejnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>erose státní suverenity </li></ul></ul><ul><ul><li>oslabení principu reprezentace </li></ul></ul><ul><ul><li>nezájem občanů o spoluúčast </li></ul></ul><ul><ul><li>rozpad politické linie </li></ul></ul><ul><ul><li>elitářství </li></ul></ul>
 9. 9. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /5 <ul><li>ztráta kontroly národního státu X stát přispěl vzniku a prosazení internetu </li></ul><ul><li>regulativní moc státu </li></ul><ul><ul><li>autoritativní ochrana, filtry (Čína, Singapur) </li></ul></ul><ul><ul><li>obecné zákony, veřejnoprávní obsahy na netu (DE, ČR) </li></ul></ul><ul><ul><li>laisser-faire a ad hoc politika (USA) </li></ul></ul>
 10. 10. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /6 <ul><li>další typy regulace </li></ul><ul><li>- ochranné národní zákonodárství </li></ul><ul><li>- centrální globální zákonodárství „shora“ </li></ul><ul><li>- pluralita vzájemně si konkurujících opatření „zespoda“ </li></ul>
 11. 11. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /7 <ul><li>kompetence kompetence </li></ul><ul><ul><li>státy a nadnárodní agentury </li></ul></ul><ul><ul><li>kvalitní přístup na net, ochrana dat, vzdělávání… </li></ul></ul><ul><li>1997: US ministerstvo spravedlnosti vs. Microsoft (technicky maskované klíčování) </li></ul>
 12. 12. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /8 <ul><li>pravidla dálnice </li></ul><ul><ul><li>technická (privátní komerční firmy) </li></ul></ul><ul><ul><li>správa domén, technické standardy a protokoly (post-naconální globální vláda) </li></ul></ul><ul><li>národní státy jednak vyjednávají na transnacionální rovině a jednak si to regulují doma </li></ul>
 13. 13. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /9 <ul><li>Nové komunikační technologie </li></ul><ul><ul><li>zeštíhlení byrokracie (formuláře online) </li></ul></ul><ul><ul><li>Informace i pro „jednoduché občany“ </li></ul></ul><ul><ul><li>zvýšení průhlednosti stimuluje občany k činnosti (petice, sjezdy, volby) </li></ul></ul><ul><li>Informační povinnost </li></ul><ul><ul><li>THOMAS: zákony online, služba Library of Congress </li></ul></ul>
 14. 14. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /10 <ul><li>1996: první kyberkampaň v USA </li></ul><ul><ul><li>průlom? </li></ul></ul><ul><ul><li>méně, než 10 % voličů se infomovalo online </li></ul></ul><ul><li>Newsgroups a mailinglists: pro rozhodnuté </li></ul><ul><li>www : pro nerozhodnuté </li></ul>
 15. 15. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /11 <ul><li>Aktivita občanů </li></ul><ul><ul><li>Internet: od divácké demokracie k participační demokracii </li></ul></ul><ul><ul><li>nestačí jen možnost účastnit se </li></ul></ul><ul><ul><li>snazší přesáhnutí fyzických vazeb, pohyblivější a křehčí vazby </li></ul></ul><ul><ul><li>nedostatek info X přehlcení info </li></ul></ul>
 16. 16. Leggewie: Demokracie na dat. dálnici /12 <ul><li>Shrnutí </li></ul><ul><ul><li>politika na netu je jen v malém množství (za bussinesem a zábavou) </li></ul></ul><ul><ul><li>hlavní část politické komunikace vedou strany ne lidi </li></ul></ul><ul><ul><li>základem pro participační demokracii je dobře informovaný občan </li></ul></ul><ul><ul><li>úkol demokratické politiky = nová média mají zůstat common carriers (universální služby) </li></ul></ul>
 17. 17. Historie internetu  <ul><li>Herbert Kubicek: Internet 1995 - 2005 </li></ul><ul><ul><li>Individualizované masmédium </li></ul></ul><ul><ul><li>Spojuje stará média se synergickým efektem </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktura internetu je řízená technicky a politicky, ale do určité míry i kulturně a využitím </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosazuje zavedení internetu do knihoven, škol a veřejnoprávních institucí </li></ul></ul><ul><li>Robert Cailliau: Historie internetu </li></ul>
 18. 18. Demokratická info společnost <ul><li>Lawrence K. Grossman: Sen Nabukadnezarův </li></ul><ul><ul><li>rozdělená říše ze železa a hlíny je křehká = USA na začátku 20. století  první elektronická republika? </li></ul></ul><ul><ul><li>možná přímá demokracie ale jsou zde pevné politické struktury </li></ul></ul><ul><ul><li>athénská demokracie /prosazoval ji i Al Gore/ </li></ul></ul><ul><ul><li>preference lidí X politické principy </li></ul></ul><ul><ul><li>Každý den můžou být online volby (předpoklad: informovaný občan) </li></ul></ul><ul><ul><li>nejtěžší zkouška, když mohou vládnout všichni </li></ul></ul>
 19. 19. Demokratická info společnost <ul><li>Heinz Kleger: Přímá a transnacionální demokracie </li></ul><ul><ul><li>Díky NM možnost přechodu od reprezentativní ke přímé demo  civilní společnost, aktivní občané </li></ul></ul><ul><ul><li>Thomas Paine (1737-1809): universální společnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet refletuje strukturu města  eurocities  telecities </li></ul></ul><ul><ul><li>Telepolis : zde může být přímá demokracie, ale jen ve formě diskuze </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzniká tak transnacionální demokracie </li></ul></ul>
 20. 20. Demokratická info společnost <ul><li>Benjamin R. Baber: Jak demokratický je internet? </li></ul><ul><ul><li>Nová média = výraz nového vývojového stádia globální demokracie </li></ul></ul><ul><ul><li>ambivalentní vztah technologie a demokracie </li></ul></ul><ul><ul><li>více možností neznamená větší diverzitu  homogenizace </li></ul></ul><ul><ul><li>nevzniká nová synergie, ale komerční totalitarismus (prodáváme nebo tvoříme poptávku, potřeby) </li></ul></ul><ul><ul><li>komerce  privatizace  smrt demokracie </li></ul></ul>
 21. 21. Demokratická info společnost <ul><li>Herbert I. Schiller: Komercializace informace </li></ul><ul><ul><li>budoucnost nových informačních technologií </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1/ solidarita, kulturní, pegagogické obohacení </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2/ komerce, privatizace </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dosud se privatizovaly a komercializovaly všechna existující média, čeká to i internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Komercializace kultury a informace: copyrightové zákony </li></ul></ul><ul><ul><li>Domácí trhy nemají sílu změnit takto globální rozhodnutí </li></ul></ul>
 22. 22. Síťová politika <ul><li>Zezačátku byl internet anarchistický a nezkrotný </li></ul><ul><li>Národněstátní regulace jsou velice složité díky globalizaci </li></ul><ul><li>Eli Noam: Anarchie v sítích? </li></ul><ul><ul><li>„ internet nelze regulovat“ je mýtus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ochrana dat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evropa: centrálně řízená obecnou ochrannou metodu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>USA decentralizovaně reaguje ad hoc, řeší v rámci států </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Není globální vesnice, ale řada globálních sousedství </li></ul></ul>
 23. 23. Síťová politika <ul><li>Andrew Graham: Národní stát a světové hospodářství </li></ul><ul><ul><li>Elektronická superdálnice zbaví národní státy moci </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a) anarchie a nerovnost </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b) nové struktura moci a demokracie pro všechny </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Státy chtějí globalizaci, ale oslabují se tak </li></ul></ul><ul><ul><li>Stát je neslinější nástroj pro demokracii </li></ul></ul><ul><li>Infodálnice potřebuje mix z globální (interoperativní standardy), národní (obsahy a kulturní různorodost) a lokální (různorodost lidské zkušenosti) politiky </li></ul>
 24. 24. Síťová politika <ul><li>Spiros Simitis: Trh bez kontrol? </li></ul><ul><ul><li>Velké občanské iniciativy aby se zamezilo cenzuře internetu, v TV žádné </li></ul></ul><ul><ul><li>internet je volný trh mínění (možnost vstupovat do běžících diskuzí, neomezený počet diskutujících) </li></ul></ul><ul><ul><li>Policie nemá na netu speciální přístupové pravomoce  některé státy chtějí „hlavní klíč“ – univerzální heslo </li></ul></ul><ul><ul><li>Demokratická společnost se vyznačuje tím, že chce vědět míň, než může  ztráta a výhra zároveň </li></ul></ul>
 25. 25. Síťová politika <ul><li>Claus Leggewie: Vyvlastněte Billa Gatese?! </li></ul><ul><ul><li>monopol Gatese: přes 80% všech operací v roce 98 běží na Windows </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrace Exploreru do Windows /bude to monopol?/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ani free speech neexistuje bez omezení: porno, násilí, extrémní politika </li></ul></ul><ul><ul><li>Filrty: internet se stává intranetem a cenzura je prováděny privátně </li></ul></ul>
 26. 26. Síťová politika <ul><li>Frank Sieren: O sítích a zdech </li></ul><ul><ul><li>Internet v Číně: demokratický internet X státní kontrola </li></ul></ul><ul><ul><li>Čína = „Internetový trh příštího století“ </li></ul></ul><ul><ul><li>chceme internet využít ekonomicky, ale ne politicky </li></ul></ul><ul><ul><li>1996: Ujednání o kontrole internetu („zdravý vývoj“ mezinárodní výměny informací) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cenzurní sofrtware (Microsoft a Netscape soutěží v lepších nabídkách) </li></ul></ul>
 27. 27. Shrnutí <ul><li>divácká demokracie  participační demokracie </li></ul><ul><li>národní stát ztrácí moc </li></ul><ul><li>politika se zabydluje na internetu </li></ul><ul><ul><li>informovat občany </li></ul></ul><ul><ul><li>interaktivně s nimi komunikovat </li></ul></ul><ul><ul><li>vybízet a podporovat je k aktivitě </li></ul></ul><ul><li>Jaký je nejefektivnější a nejmorálnější způsob kontroly internetu pořád nevíme. </li></ul>

×