Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy

753 views

Published on

JEDLIČKOVÁ, Petra. Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy (referující T. Zadražilová a T. Libecajtová na semináři Informační politika).

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy

 1. 1. Česká republika v procesu transformace Disertační práce z r. 2007 Petra Jedličková
 2. 2. Vznik a rozvoj informační společnosti Změna paradigmatu informační vědy
 3. 3. Informační společnost <ul><li>Nutná transformace systému vzdělání </li></ul><ul><li>Jak velkou roli zde hrají knihovny? </li></ul>
 4. 4. A co je vlastně informační společnost? Zpochybněny všechny dosud existující definice
 5. 5. 5 pohledů <ul><li>TECHNOLOGICKÝ </li></ul><ul><li>EKONOMICKÝ </li></ul><ul><li>PROFESNÍ </li></ul><ul><li>PROSTOROVÝ </li></ul><ul><li>KULTURNÍ </li></ul>
 6. 6. A co z toho vyplývá pro knihovny? STOP fixace na knihu Koncentrace na i. bez ohledu na fyzickou podobu
 7. 7. 3 nová paradigmata informační vědy <ul><li>Dostupnost - dilema svobody, sociální exkluze, digitální propast </li></ul><ul><li>Pravidla – otázka duševního vlastnictví v souvislosti s novými médii </li></ul><ul><li>Bezpečí – soukromí v informační společnosti </li></ul>
 8. 8. DOSTUPNOST - problém digitální propasti a sociálního vyloučení <ul><li>„ vzdělaní muži mladšího věku pocházející z velkých měst a ekonomicky silných regionů jsou na tom skutečně lépe než všichni, kteří nezapadají do této kategorie…“ </li></ul>
 9. 9. Příčiny digitální propasti <ul><li>Nerovné zapojení do informační společnosti </li></ul><ul><li>Nevzdělaní se dále nevzdělávají </li></ul><ul><li>Většině stačí minimum schopností (motivace) </li></ul><ul><li>Kombinace příčin zvyšují digitální propast </li></ul>
 10. 10. Kritéria digitální propasti <ul><li>Dostupnost, kvalita, flexibilita ICT infrastruktury </li></ul><ul><li>Ekonomická síla regionu </li></ul><ul><li>Velikost sídla </li></ul><ul><li>Pohlaví </li></ul><ul><li>Věk </li></ul><ul><li>Vzdělání </li></ul><ul><li>Postavení na trhu práce </li></ul><ul><li>+ Zdravotní omezení </li></ul>
 11. 11. <ul><ul><ul><li>Rozšiřování digitální propasti lze kromě jiného překonat posilováním určitých znalostí potřebných pro informační společnost u skupin ohrožených sociální exkluzí </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zvyšování informační gramotnosti, podpora celoživotního vzdělávání, zamezování sociální exkluzi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>snahy národních i nadnárodních (EU) politik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>různé akční plány, iniciativy (Boloňská deklarace, Operační program rozvoj lidských zdojů, Design for All, eInclusion) </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Informační věda a digitální propast <ul><li>zkoumá příčiny s použitím vlastního výzkumného aparátu </li></ul><ul><li>identifikuje modely dobrých řešení </li></ul><ul><li>iniciuje patřičný mezioborový výzkum </li></ul><ul><li>kriticky se zamýšlí nad stávajícími přístupy k překonání digitální propasti </li></ul><ul><li>předvídá budoucí vývoj </li></ul><ul><li>Knihovny by měly do svých vlastních cílů a činností </li></ul><ul><li>integrovat principy prevence sociálního vyloučení </li></ul>
 13. 13. PRAVIDLA - problém duševního vlastnictví <ul><li>„… v rámci open source některá díla vznikají kolektivně, síťově a inkrementálně, což se může dostat do rozporu s tradičním pojetím duševního vlastnictví, které vede lineárně od díla k tvůrci.“ </li></ul>
 14. 14. Kultura open source <ul><li>Dominantní v počátcích internetu – tvorba principů a pravidel </li></ul><ul><li>Dilema duševního vlastnictví – kolektiv </li></ul><ul><li>Determinuje technologický rozvoj </li></ul><ul><li>Vznikla díky nezájmu komerční sféry </li></ul>
 15. 15. 4 typy tvůrců internetu - dle Manuela Castellse <ul><li>Technické elity (akademici, vědci) </li></ul><ul><li>Hackeři (v původním ne negativním významu) </li></ul><ul><li>Virtuální komunity </li></ul><ul><li>Podnikatelé </li></ul><ul><li>Z těchto skupin dnes vychází různé internetové subkultury, jež je třeba dále studovat. </li></ul>
 16. 16. Knihovna jako open source <ul><li>Knihovny jsou založené jako síť </li></ul><ul><li>měly by akcentovat podporu svobody projevu a tvorby ve virtuálním prostředí </li></ul><ul><li>modernizace stávajících služeb knihoven a zavádění služeb zcela nových </li></ul><ul><li>Hledání inspirace ve všech subkulturách internetu </li></ul><ul><li>Principy webu 2.0, sociálních médií, virtuality (prostředí Second Life) </li></ul><ul><li>Library 2.0 </li></ul>
 17. 17. BEZPEČÍ - problém soukromí v informační společnosti <ul><li>„ Z tohoto díla pochází známý výrok „Velký bratr tě sleduje!“, který se stal symbolem pro vyjádření asynchronního, permanentního a všudypřítomného sledování jednotlivců či skupin.“ </li></ul>
 18. 18. Pojem surveillance <ul><li>V tradičním pojetí: </li></ul><ul><li>- dohled v negativním slova smyslu v souvislosti s Orwellovým velkým bratrem </li></ul><ul><li>- dohled, zda někdo neudělá něco, co jsme mu zakázali </li></ul><ul><li>Pojetí nové informační vědy: </li></ul><ul><li>- dohled ve smyslu ochrany, aby se někomu něco zlého nestalo </li></ul><ul><li>- modernita dělá ze surveillance základní podmínku sociální kontroly, zisku a užití svobody </li></ul>
 19. 19. Identity konstruované databázemi <ul><li>Sledování dat v databázích (jejich další třídění, porovnávání, vyhledávání a výpočty) </li></ul><ul><li>Nejen data, která na sebe prozradíme, také transakční data (generovaná strojem během různých činností) </li></ul><ul><li>Následné kombinování databází a tvorba identit jednotlivců či skupin </li></ul><ul><li>Cílená reklama, ale i registry potenciálních teroristů </li></ul>
 20. 20. INFORMAČNÍ POLITIKY Obecný model procesu změny
 21. 21. STAKEHOLDERS Zainteresované osoby
 22. 22. VIZE Rozpracovaná do obecných cílů Aktivit, indikátorů
 23. 23. ROZVRSTVENÍ NA SEKTORY, OBLASTI Úspěšná implementace a evaluace
 24. 24. ČR <ul><li>Státní info.pol. – SIP (vládní úroveň) – 99 ‘ </li></ul><ul><li>Koncepce státní info.pol. ve vzdělávání – SIPVZ (MŠMT a MK) – 2000 </li></ul><ul><ul><li>Realizace měla 2 etapy </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>I. Etapa – podpora škol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>II. Etapa – inf. gramotnost veřejnosti (občané, veřejná a státní správa, knihovnictví) </li></ul></ul></ul>
 25. 25. EVROPA <ul><li>Prodiho iniciativa eEurope (summit EU v Lisabonu, 2000 ) </li></ul><ul><li>Cíl: evropská ek. se má stát „ nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě“ </li></ul><ul><li>tzv. „Lisabonský proces“ </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Kandidátské země eEurope+ </li></ul><ul><li>Členské státy eEurope 2002 </li></ul><ul><li>Kandidátské z. eEurope+ 2003 </li></ul><ul><li>Členské státy eEurope 2005 </li></ul>
 27. 27. Současnost (2007) <ul><li>i2010 Iniciativa Evropské komise </li></ul><ul><ul><li>Rozšířena o oblast médií </li></ul></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eAccessibility </li></ul>
 28. 28. SPEC. DRUHY GRAMOTNOSTÍ A e-learning Mediální gramotnost Lifelong Learning + e-learning V ČR v Bílé knize a Strategie rozvoje lidských zdrojů
 29. 29. USA r. 1999 - Al Gore „ Informační superdálnice“
 30. 30. NII – Národní inf. infrastruktura <ul><li>1993 – Bill Clinton </li></ul><ul><li>1. am. prezident s e-mailovou adresou </li></ul><ul><li>White House má webové stránky </li></ul><ul><li>1994 – Al Gore projev na konferenci ITU v Buenos Aires </li></ul><ul><li>Dnes pokračování v Clintonově plánu </li></ul>
 31. 31. Rozdíl politik EU a USA USA více zaměřena na oblast státní správy (zveřejňování veškeré dokumentace online)

×