THROUGH ACTING TO UNDERSTANDING

968 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

THROUGH ACTING TO UNDERSTANDING

  1. 1. Program celoživotního učení Evropské unie Projekt partnerství škol Comenius HRANÍM K POROZUMĚNÍ THROUGH ACTING TO UNDERSTANDING (TATU) Období realizace projektu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012 Koordinátor projektu: Goethegymnasium, Hildesheim, Německo www.goethegymnasium-hildesheim.de Kontaktní osoba: Thomas Preiss, zástupce ředitele, preiss@gghi.de Partneři projektu: 1. EBI de Santa Maria, Beja, Portugalsko www.agr1beja.pt Kontaktní osoba: Ana Paula Baptista, učitelka angličtiny, ana.baptista@agr1beja.pt 2. Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, Česká republika www.gymun.cz Kontaktní osoba: Vladimír Slezák, zástupce ředitele, slezak@gymun.cz 3. Dolapoglu Anadolu Lisesi, Konya, Turecko www.dolapogluanadolu.meb.k12.tr Kontaktní osoba: Süleyman Kececi, učitel angličtiny, kececisuleyman@hotmail.com 4. Lycée Maurice Genevoix, Montrouge, Francie www.lyc-genevoix-montrouge.ac-versailles.fr Kontaktní osoba: Anne Berelowich, učitelka angličtiny a dramatické výchovy, berelov@orange.fr 5. Colegiul Tehnic "INFOEL", Bistrita, Rumunsko www.infoel.ro Kontaktní osoba: Adriana-Alina Pop, učitelka angličtiny a italštiny, alinabaci@yahoo.com Popis projektu: Hraní divadla je činností, která samozřejmě umožňuje komunikaci a interakci, a to jak na jevišti, tak mimo něj. Prostřednictvím výměny nápadů a zkušeností všech účastníků projektu 1
  2. 2. ve fázi plánování projektu, následně předvedením výsledků před mezinárodním publikem a také prostřednictvím těsné spolupráce na společných seminářích během mobilit dojde zcela přirozenou cestou k rozvoji vzájemné komunikace, interakce a k prohloubení vzájemného porozumění. Tato myšlenka stála u zrodu názvu našeho projektu „Hraním k porozumění“ (ve zkratce TATU). Jsme totiž přesvědčeni, že společné dramatické zkušenosti a jejich výsledky zapůsobí na všechny účastníky jako jakési tetování. Studenti budou muset získávat a shromažďovat informace o partnerských zemích, aby mohli pochopit a předvést své krátké divadelní hry s tématikou rodinných rituálů nebo etnických a kulturních předsudků. Již během první mobility, kde budou předvedeny některé z her, jistě dojde k zajímavým a plodným diskuzím. Podobný efekt se očekává ve druhé fázi projektu, kdy je pro dramatická vystoupení ostatních partnerských škol stanoveno téma „zlozvyky“. V polovině projektu přinesou výrazný multikulturní efekt společné workshopy, na nichž budou partneři ve smíšených skupinách debatovat a společně vytvářet vlastní dramatické techniky. Všichni společně věříme, že jsme vytvořili vzrušující projekt, který nabídne netradiční pohled do různých evropských kultur a přispěje ke zvýšení vzájemného porozumění. Výsledky a výstupy: Termín (přibližně) Popis listopad 2010 dokončení přípravné fáze, instalace platformy MOODLE (LMS), publikace profilů učitelů a studentů leden 2011 získávání nutných informací a vědomostí pro účely projektu - rodinné rituály, kulturní a etnické předsudky k evropským sousedům duben 2011 vytvoření loga projektu průběžné hodnocení projektu, včetně vyhodnocení dotazníků červen 2011 dokončení studentských divadelních inscenací, jejich příprava a nácvik září 2011 německý příspěvek do glosáře (slovníku, rejstříku pojmů) a video dokumentaci postupu v projektu říjen 2011 český příspěvek do glosáře (slovníku, rejstříku pojmů) a video dokumentaci postupu v projektu, dokončení příběhů na téma „zlozvyky“ listopad 2011 francouzský příspěvek do glosáře (slovníku, rejstříku pojmů) a video dokumentaci postupu v projektu prosinec 2011 turecký příspěvek do glosáře (slovníku, rejstříku pojmů) a video dokumentaci postupu v projektu leden 2012 portugalský příspěvek do glosáře (slovníku, rejstříku pojmů) a video dokumentaci postupu v projektu osnovy příběhů na téma „zlozvyky“ dokončeny a publikovány v učitelské sekci systému MOODLE únor 2012 rumunský příspěvek do glosáře (slovníku, rejstříku pojmů) a video dokumentaci postupu v projektu květen 2012 nácvik inscenací na téma „zlozvyky“ prezentace všech výsledků projektu závěrečné hodnocení projektu 2
  3. 3. Rozdělení práce na projektu: Společné úkoly: Všechny zúčastněné školy se zavazují k prezentaci svých škol, měst a regionů prostřednictvím LMS. Účastníci navíc podporují vzájemnou výměnu profilů učitelů, ředitelů a žáků v LMS, včetně motivace ke zkoumání rodinných rituálů, kulturních a etnických předsudků. Každá škola má na starosti realizaci místní soutěže o logo projektu a výrobu triček. Všichni partneři začnou pracovat na glosáři (slovníčku pojmů) v příslušném jazyce, a to kompilací slov týkajících se divadla a výrazů běžné komunikace. Všichni partneři dbají na pravidelné vyplňování dotazníků o realizaci projektu. Platforma MOODLE tak napomáhá monitorování vývoje a závěrů všech činností ve sledovaném projektovém období. Portugalsko - nainstaluje komunikační platformu, spravuje a dohlíží na hlasování o projektovém logu. Turecko – má též na starosti spuštění komunikační platformy, organizuje a hostí první projektový mítink Česká republika - přebírá odpovědnost za přípravu glosářů, rozhodne o souboru začleněných slov Německo - koordinující škola projektu, organizuje a hostí poslední projektovou schůzku, má na starosti předvedení her, stejně jako závěrečné hodnocení projektu Francie - organizuje a hostí druhý projektový mítink, kde budou probíhat studentské workshopy o hraní divadelních her, a uskuteční se monitorovací schůzka učitelů a setkání ředitelů partnerských škol. Rumunsko – připraví dotazník pro hodnocení účastníků, témat, kulturních setkání a projektových aktivit. Zároveň přebírá odpovědnost za vyhodnocení a zveřejnění výsledků dotazníků na LMS před první a třetí projektovou schůzkou. Spolupráce a komunikace: Každá partnerská škola se zavazuje k pořádání pravidelných schůzek projektového týmu (nejméně jednou za měsíc) zaměřených na hodnocení probíhajícího projektu a sdílení výsledků prostřednictvím LMS a videokonferenčního kanálu. S měsíční frekvencí budou též publikovány fotografie, videosekvence a komentáře k probíhajícím nácvikům divadelních her. Před projektovým mítinkem publikují všichni partneři své průběžné výsledky na LMS, aby se o nich mohlo na mítinku diskutovat. Systém organizace projektu přes LMS MOODLE a videokonferenční kanál umožňuje efektivní komunikační nástroje – snadné sdílení a aktualizaci publikovaných materiálů, online diskuze a chaty, vzájemné hodnocení a posuzování. 3
  4. 4. Zapojení studentů: Studenti budou průběžně shromažďovat potřebné informace a vyměňovat si je prostřednictvím dvou komunikačních kanálů (LMS a videokonference). Formou brainstormingu budou sdílet nápady a návrhy na témata (rituály, kulturní a etnické předsudky, zlozvyky) k realizaci divadelních miniher. Bude nutné napsat scénář, dialogy a samozřejmě promyslet návrhy scény, kostýmů, hudby, osvětlení apod. Studenti jsou odpovědni za tvorbu návrhů projektového loga, organizaci školní soutěže, vystavení všech návrhů a konečný výběr toho vítězného. Studenti české partnerské školy navíc rozhodnou o souboru slov zařazených do glosáře (slovníčku pojmů), ale také všichni ostatní zapojení studenti budou muset před výjezdem na projektový mítink zlepšit své základní komunikační dovednosti. Kvůli nezbytné evaluaci (hodnocení) projektu budou studenti v jeho polovině a na jeho konci vyplňovat dotazníky týkající se hodnocení účastníků, témat a všech projektových aktivit. Budou se bavit o problémech, obtížích a o tom, co jim projekt přinesl, co se nového naučili. Výsledky práce na projektu budou prezentovat při různých příležitostech a školních akcích (konference, setkání s rodiči, dny otevřených dveří apod.). Na všech školách se objeví speciální nástěnka Comenius, kde budou vystaveny informace a průběžné výsledky projektu pro celou školní veřejnost. Šíření informací o projektu (diseminace): Všechny výstupy a výsledky budou veřejně k dispozici studentům, rodičům a učitelům prostřednictvím společné komunikační platformy. Každá partnerská škola propojí tuto platformu přímým odkazem s vlastními webovými stránkami. Veškerá průběžná práce (logo, návrhy scénářů, fotografie, časové plány, plakáty, výsledky dotazníků apod.) bude k nahlédnutí na speciální nástěnce Comenius. Informace o projektu a jeho výsledcích budou šířeny při různých školních akcích, konferencích, dnech otevřených dveří. V Turecku a Německu se budou konat divadelní představení za účasti místních představitelů a významných hostů. Vzniknou trička s projektovým logem, která budou všichni účastníci nosit na společných projektových mítincích. Zkušenosti a divadelní dovednosti, které studenti získají během projektu (zvláště během „dramatického“ mítinku ve Francii), mohou využít samozřejmě i po jeho ukončení. Informace o průběhu projektu budou uveřejněny ve školních časopisech a ročenkách. Každá škola organizující projektový mítink uspořádá recepci pro návštěvníky za účasti starosty a dalších významných hostů. V dlouhodobém horizontu může projekt přinést stimuly k zavedení nových vzdělávacích strategií či technik výuky cizích jazyků. Práce na projektu a jeho výsledky budou prezentovány v místních médiích (noviny, rozhlas) a na internetu. Naskytne-li se příležitost k předvedení divadelních her mimo školu, škola ji využije. 4
  5. 5. Účastníci projektu: Počet osob účastnících se projektových aktivit v jednotlivých partnerských školách: Počet Počet Celkem Č. Škola zapojených zapojených zapojených žáků učitelů osob 1 Goethegymnasium Hildesheim 130 14 144 2 EBI de Santa Maria - Beja 100 10 110 3 Gymnázium Uničov 60 7 67 4 Dolapoglu Anadolu Lisesi 120 10 130 5 Lycée Maurice Genevoix, Montrouge 90 11 101 6 Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrita 70 12 82 Celkem 570 64 634 Časový plán projektu: Místo (jen Přibližný Zapojení Č. Aktivita mobility) začátek partneři zřízení a registrace platformy LMS všichni, PT, 1 - srpen 2010 MOODLE TR výměna profilů učitelů, žáků a ředitelů na 2 LMS - září 2010 všichni prezentace škol, měst a regionů na LMS studenti získávají informace o rodinných říjen-listopad 3 rituálech, kulturních a etnických - všichni 2010 předsudcích (LMS) sdílení, diskutování a chatování o říjen-prosinec 4 získaných materiálech, - všichni 2010 práce na logu projektu 5 práce na výstupech pro první mítink - leden 2011 všichni 6 místní soutěž o logo projektu leden 2011 všichni hlasování o vítězné logo přes LMS (zodp. Portugalsko) všichni, PT, 7 - duben 2011 dotazník hodnocení účastníků, témat a RO projektových aktivit (zodp. Rumunsko) vyplnění dotazníků pro mítink v Turecku, 8 Turecko květen 2011 všichni výroba triček pro účastníky projektový mítink učitelů a studentů, 9 prezentace výsledků, hodnocení první části Turecko červen 2011 všichni projektu, příprava průběžné zprávy příprava glosářů (slovníčků pojmů): 10 - červen 2011 všichni, CZ rozhodnutí o souboru slov 11 začátek práce na glosářích: kompilace slov - září 2011 GE týkajících se divadla a výrazů běžné 5
  6. 6. komunikace začátek práce na „zlozvycích“: každá 12 partnerská škola navrhne jeden příběh pro září 2011 všichni budoucí scénář druhý projektový mítink: workshop o technikách hraní divadla, monitorovací 13 schůzka pro učitele, setkání ředitelů, Francie říjen 2011 všichni evaluace probíhajících aktivit (práce na glosářích) začátek práce na glosářích: kompilace slov 14 týkajících se divadla a výrazů běžné - říjen 2011 CZ komunikace začátek práce na glosářích: kompilace slov 15 týkajících se divadla a výrazů běžné - listopad 2011 FR komunikace začátek práce na glosářích: kompilace slov týkajících se divadla a výrazů běžné 16 komunikace - prosinec 2011 TR, všichni příběhy publikovány na LMS, partneři si jeden vyberou začátek práce na glosářích: kompilace slov 17 týkajících se divadla a výrazů běžné - leden 2012 PT, všichni komunikace začátek práce na glosářích: kompilace slov 18 týkajících se divadla a výrazů běžné - únor 2012 RO komunikace 19 začátek nácviku . březen 2012 všichni dotazníky hodnotící účastníky, témata a 20 - duben 2012 RO projektové aktivity vyplnění dotazníků partnery duben-květen 21 - všichni 2012 publikace výsledků dotazníků na LMS 22 - květen 2012 RO před třetím mítinkem závěrečný projektový mítink: představení 23 GE červen 2012 všichni her, závěrečné hodnocení projektu Financování: Počet Počet Celkem Č. Škola plánovaných plánovaných Grant mobilit mobilit žáků mobilit učitelů 1 Goethegymnasium Hildesheim 19 5 24 20 000 € 2 EBI de Santa Maria - Beja 17 7 24 22 000 € 3 Gymnázium Uničov 17 7 24 17 000 € 4 Dolapoglu Anadolu Lisesi 16 8 24 23 000 € 5 Lycée Maurice Genevoix, Montrouge 19 5 24 25 000 € 6 Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrita 17 7 24 24 000 € Pozn. Výši grantu stanovuje Národní agentura pro evropské programy (NAEP). 6

×