Your SlideShare is downloading. ×
Astrologia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Astrologia

3,446
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,446
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 Николай ДойновНАУКИТЕ НА ПЪРВАТА ЧОВЕШКА РАСАРъководство по Астрология, френология и Хиромантия Варна; 1993
 • 2. 2НИКОЛАЙ ДОЙНОВ
 • 3. 3 ДВА КЛЮЧА КЪМ ЕДНА НЕОБИКНОВЕНА КНИГА „Кой е най-красивият момент през 24-те часа на денонощието? Най-красивият момент е нагряването и залязването на слънцето. Втори красивмомент е изгряването и залязването на Венера. Трети красив момент еизгряването и залязването на Сириус. Това са трите най-важни момента вживота на човека. Слънцето представлява божественият живот, койтопостоянно изгрява в човешката душа. Венера представлява божественаталюбов, която търси път да проникне в човешкото сърце. Сириуссимволизира божията мъдрост..." Учителя Беинса Дуно Той има профил на древен жрец, ироничен и всестранен ум на енциклопедист отепохата на Ренесанса, непрекъснат вътрешен мир на адепт на възвишено Учение,смирение и предразполагаща външна простота на аскет... Такава е моята представа заНиколай Дойнов, а вярвам и на мнозина, които са беседвали с него за тайните наЗвездния мир. Споделям я с непредубедения читател, все още необсебен от гордататрадиционност на европейските и източни „тайни науки", не само за да го убедя, че товае първото всестранно изследване от български автор върху проблемите на астрологията,френологията и хиромантията (това е повече от очевидно), не само за да подчертаяуникалността на подобен единен и систематичен подход към тези науки (товапредоставяме на методологията), но за да провокирам у него онази първична читателскастихия, определяна като подтик към необикновеното. Всъщност стигнахме дозаглавието на настоящия предговор – за необикновената книга и за обещаните дваключа към нея. Разбира се, трудът на Николай Дойнов не е само необикновен; заобикновеното съзнание необикновеното е задължителен атрибут на астрологията и навсички останали окултни науки. Не е достатъчно да се квалифицира и като езотеричнаастрология само с единствената цел да бъде разграничена от конвенционалните техникиза правене на хороскопи, които заливат сега света и съвременните масмедии. Фундаменталното в „Науките на Първата човешка раса” – онова, което генерираидеите и методите на научното изследване в тази книга, темата на темите, е великотознание от Окултната Школа на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). От този факттрудът на Николай Дойнов придобива най- малкото две характеристики, отличаващи гокачествено от всичко, написано досега в тази област. Първата можем да наречемметодологична. Всеки, който поне малко се е занимавал с наука, било тяконвенционална или езотерична, знае какво представляват за изследователскотосъзнание идеята и методът; те са тайната ключалка и златният ключ, които се дават начовек само в особени състояния на вдъхновение. Но има идеи и идеи, има методи иметоди. Идеите и методите, които един Велик Учител преподава в своята Школа, савзети от Абсолютната Реалност, от Живата Природа и тяхната жива същина няма нищообщо с кухата формалност на множеството стари идеи, които рециркулират от век въввек и от съзнание в съзнание. Следователно отношението, при което изследователскотосъзнание приема идеи и методи от Реалността, дефинира понятието „окултен ученик” ивъобще – гносеологичната природа на отношението Учител - ученик. Тъкмо тук неусетно преминаваме към втората характеристика на Николай -Дойновия труд, която можем да наречем културологична. Тази книга трябва да серазглежда като школска разработка на знания от конкретна Окултна Школа. Доколкотоедна Школа възниква, за да върне на човешкото съзнание неподправената чистота наидейния свят, и доколкото една Школа по правило става ядро на Нова Култура,научното съзнание на автора, както и неговият труд трябва да се разглеждат като
 • 4. 4феномени на тази Школа и Култура. Само от светилището на такава Школа могат дабъдат изнесени знания от предвечната мъдрост на Първата човешка раса и от учениятана Велики посветени, неизвестни на официалната историография, като Саабей и други.В това, в крайна сметка, се състои и необикновеността на тази книга – бъдепрометеевска жар от един невидим, първичен и неугасващ огън... Школата на Учителя Беинса Дуно функционира в триизмерното пространство наБългария от 1922 до 1944 година. Като всяка Велика Школа тя продължава да е околонас ,до скончанието на века*, а нейните Божествени идеи и методи са достъпни за всякопробудено съзнание. „ В предната част на мозъка се намират особен вид бели мозъчни влакна, чрезкоито се проявява деятелността на човешкото съзнание. Съзнанието есвързано с двойника, т.нар. второ тяло на човека, или посредник на силитена природата. Двойникът е апарат, чрез който се проявяват силите,енергиите на природата. Физическото тяло на човека жнвее благодарение насилите на своя двойник. Следователно, ако отношенията между двойника ифизическото тяло са правилни,хармонични, човек всякога ще бъде здрав...” Учителя Беинса Дуно КЛЮЧ ПЪРВИ. АСТРОЛОГИЧНАТА ЕКЗИСТЕНЦИЯ. Струва ми се, че ще епотребен на рационалния читател, по-скоро на скептичния му интелект, повече или по-малко склонен към отвлечени съждения, при срещата му с основното понятие на тазикнига - Звездно тяло, или Двойник на човека. Ключовата позиция на понятието Частнотяло е почти методологична, защото чрез него се обосновават макро- имикрокосмичните аналогии в астрологията, мозъчните структури и формите на черепавъв френологията, различните детайли на лицеизраза във физиогномията и най-после –формите и линиите на ръцете в хиромантията. С други думи, според Николай Дойновконкретната личност притежава определени психични качества и житейски условия затяхната реализация, притежава определени физически форми на главата и ръцете си,детерминирани от уникалната структура на нейното Звездно тяло. Читателят трябваокончателно да се раздели с конвенционалните представи за хороскопа като абстрактнакарта за смътни предсказания и да приеме идеята за своя Звезден двойник, койтонеизменно присъства с него навсякъде – от минутата на раждането до минутата насмъртта. Запознатите с популярната окултна литература могат да свържат Двойника сописваните четири етерни тела или с астралното тяло. Но в стила на чистияинтелектуален рационализъм можем да твърдим, че радикалната тема (рождениятхороскоп) в труда на Николай Дойнов се родее по-скоро с Аристотеловия термин„ентелехия”, който е активното начало у човека с телеологична природа, синтез навъзможност и действителност, който носи целта в самия себе си. В този смисълрадикалната тема изисква да бъде схващана не като обективна проекция наположението на небесните тела в часа на раждането, а като неразчленено единство насубекта като потенция, и на обекта като необходимост. Така астрологичното мислене понеобходимост е модално, следователно - непригодно за всички нива на общественотосъзнание, което в повечето случаи изисква от астрологията всякакви другифеноменални предсказания и чудеса, но не и модални съждения. След като споменахмевече за астрологичното мислене, много по-лесно можем да се прехвърлим отдревността на астрологичната ентелехия към Сартъровата „открита възможност” иликъм „отворената същност” на Хайдегер, различни както от същността, така и отдетерминизма, а още по-малко от фатализма, за да стигнем до скандалното нагледпонятие за АСТРОЛОГИЧНА ЕКЗИСТЕНЦИЯ. Може би защото екзистенционалнотобитие е колкото модерно, толкова и традиционно за съвременната европейска култура,следователно най-понятно като саморефлексия. Затова ми се струва, че съвременният
 • 5. 5интелектуалец би могъл сполучливо да си представи, дори да почувства Звездното тялоименно като астрологична екзистенция – най-близка до първичната екзистенция начовека, която в различните времена и култури, повече или по-малко съзнателно, се епроявявала като гносеологичен опит за самопознание. Главният атрибут наастрологичната екзистенция е нейната принципиалност, т.е. свойството ù да се движисвободно, фиксирайки чисти абстракции и енергетични сфери (нива), достатъчнобезразлични към богатството на собствената феноменология. Всички явления сапроникнати от принципа. Астрологичният принцип се представя като абсолютна мощ иабсолютна проницателност спрямо цялото свое феноменално съдържание.Астрологичната екзистенция обитава всяка от тези сфери принципиално, нейният животтам и нейната воля са също така принципиални и е погрешно да се очакват от неяконкретни пространствено-временни пророчества. Всяка планета в радикалната тематрябва да се схваща като монада, т.е. като субстанциална структурна единица в животана астрологичната екзистенция. Следователно в своята саморефлексия астрологичнатаекзистенция е една постоянна (в пространството и времето), а оттам иизвънпространствена и извънвременна семантика. Собственото ù битие за неяпредставлява низ от знаци, които трябва да бъдат върнати на своите монади.Тълкуването на радикалната тема се превръща в структуралистичен анализ на еднапринципиална система, в която астрологичната екзистенция преживява всеки знак, за дапознае кой го изпраща и какви са неговите висши цели. Астрологичната семантика едори и малко мистична, защото чрез този познавателен опит тя постоянно се убеждава вприсъствието на един знаков медиум, посредник между принципа и знака. Така, кактопри евангелския Симон, за да се преименува в Петър, трябваше да дойде Христос, такаи на знака, за да стане камък, основа, субстанция, е необходимо някакво чистоотношение, което мъдреците наричат Любов. По-нататък, при онтологичното разглеждане на астрологичната екзистенция, нее трудно да се допусне, че такива класически и модерни философско-научнипохвати, като онтологията, модалността, екзистенциализма, структурализма,семиотиката и много други, са органично присъщи на нейното битие и следователноса се обособили от нея като своеобразно нейно външно инобитие. Ако продължим в този ред на мисли, може да се окаже, че цялата европейскакултура е една зле тълкувана астрологична екзистенция и че обещаният наинтелектуалния читател ключ е лукав опит за принципиално отрицание на всичкигорепосочени науки. Но думата ни беше за Звездното тяло и за това, може лиабстрактното мислене да преодолее нерационалната негова природа... Инак в „Науките на Първата човешка раса" Николай Дойнов е изложилзавършената архитектоника на изначалното Звездно тяло на човека – такова, каквото томоже би е било непосредствено след великия акт на Творението. В неговото Слънчевосемейство присъстват дванадесет планети; освен десетте, познати на съвременнатаастрономия, читателят ще намери блестящо научнообосновано описание на планетитеВулкан, Хано и концепцията за разрушената планета Фаетон. За първи път в световнаталитература се прави удивителна по своята мащабност „астрологизация" насъвременните астрономични познания и параметри на небесната механика. Качестватана планетната материя и атмосфера, формите и размерите на орбитите, оста и скоросттана въртене – всичко е буквално одухотворено, оживявайки в своя психичен еквивалент.Не по-малко интригуващо е подробното описание на центровете и областите натранссатурновите планети (Уран, Нептун, Плутон и Хано) върху черепа и дланите наръцете, което се прави също за първи път в световната литература.
 • 6. 6 „Физическият, духовният и Божественият свят съществуватедновременно. Те са три неразделни свята, които ние сами сме отделилиедин от друг. За да влезем в реалността на живота, ние трябва да гисъединим в съзнанието си и никога да не ги отделяме един от друг.физическият свят е пълно отражение на Божествения, а духовният епосредник между двата свята. Който разбира това, той няма да се сили дастане духовен, защото духовността е вътрешен процес. Без да се стремикъм духовност, човек може да бъде духовен." Учителя Беинса Дуно КЛЮЧ ВТОРИ. ХАРМОНИЯТА НА СФЕРИ. Този ключ е предназначен засърцето на читателя, настроен преди всичко емоционално, поетично, дори мистично,затова и езикът в тази част на предговора ни ще бъде почти метафоричен. Можем дазапочнем от раздела за домификацията в труда на Николай Дойнов, който непременноще привлече вниманието на повече или по-малко подготвения читател с оригиналнитеси аналогии от кристалологията. Дванадесетте дома, които по традиция се приемахадосега съвсем априорно и се тълкуваха предимно прагматично, се представят от авторакато проекции на додекаедричната кристална структура на планетата Земя. Като че линевидимите духовни течения на дванадесетте планетни монади внезапно са се сгъстилии видимо са се втвърдили в гигантски кристал, по ръбовете на който все още дишаритъмът на тяхното съприкосновение. Звездното тяло на всяка новородена личност едъщерен кристал върху тялото на Земята, узрял върху една или друга точка от нейнатаповърхност, а по активните центрове на ръбовете му започват да се генерират психичнидвижения и триизмерни събития. Великите Учители на човечеството твърдят, че причинният свят е принципиален,духовният – есенциален, а физическият – феноменален, поради което търсенето напринципиалната природа на домовете в астрологията е задължително. По-горе съвсембегло нахвърлихме мисловния, отвлечен и спекулативен живот на принципите вастрологичната екзистенция, но тук, призовавайки въображението, искаме да сипредставим как принципите мелодично плуват из причинния свят, докосват се сферичнои от необозримата многоизмерност на взаимния им допир изкристализирва статичнататриизмерност на физическия феномен. Буквално като хармония на сфери, читателю!Уверен съм, че тази хармония е долавял Николай Дойнов, описвайки кристалоиднатадомификация в своята Нова астрология. Самото хармонично докосване е принцип –първи и изначален, всеобщ за всички останали – ПРИНЦИПЪТ НА ПОЛЯРНОСТТА.Самото докосване е вече полярност – активност и пасивност, положително иотрицателно, северно и южно. Така че всеки дом в астрологията, заедно спротивоположния и симетричен нему, изграждат шест полярни кристални структури, откоито домовете под хоризонта са с позитивен, а тези над хоризонта – с негативен заряд. ПРИНЦИПЪТ НА РАЗУМНОСТТА изгражда първата полярна структура,съставена от първи и седми дом. Всичко е ум и разум; всичко съществуващо е разумно ивсичко разумно е съществуващо. Очебийна е разликата с конвенционалната астрология,която разглежда първи дом като област, детерминираща егото, темперамента и външниявид на личността, а седмия дом – като сфера на брака, съдружията и съюзите й. ПРИНЦИПЪТ НА ПРИЧИНИТЕ И СЛЕДСТВИЯТА изгражда втората полярнаструктура на втори и осми дом. Всичко в света си има разумна причина и всичко отеква
 • 7. 7като последствие, животът е кармичен низ от раждания и прераждания. И тук твърдедалечна е аналогията с приписваната на втори дом сфера на финансите, а на осми дом –сфера на наследствата и смъртта. ПРИНЦИПЪТ НА ВИБРАЦИИТЕ, според който всичко е трептение, всичко ейерархия и скала от трептения, изгражда полярната структура на трети и девети дом,към който официалната астрология отнася образованието, близките пътувания исъответно философията, религията и далечните пътувания. ПРИНЦИПЪТ НА РИТЪМА изгражда полярната структура на четвърти и десетидом. Всичко е ритмично и периодично, всичко се представя на съзнанието като порции,като кванти, ако щете – като обособени родове и общества. Полярната структура на пети и единадесети дом изкристализирва от ПРИНЦИПАНА РОДА (на сродството), според който всички неща в природата са сродни, защото восновата им лежи единство, изоморфност. Традицията квалифицира тези домове катосфери на емоционалния (сърдечен) живот и децата, и съответно – на приятелството иидейните съобщества. Последният, седми ПРИНЦИП е НА СЪОТВЕТСТВИЕТО и тойизкристализирва в шестата полярна структура на шести и дванадесети дом.формулиран още от Херметичната школа с изречението „каквото е горе, това е идолу", той като че ли завинаги затваря неразчлененото единство между причинния ифизическия свят, защото всички неща са подобни, съответни, резонансни. Вече предупредих читателя, че ключът за хармонията на сферите ще бъде твърдеметафоричен, на места дори патетичен и твърде вероятно е да не се понрави дори и наавтора на тази книга. Но даже и да го приемете за поетична измислица, той пак ще епостигнал целта си, защото астрологията е наука за музиканти и поети. „Когато изучаваме влиянието на планетите върху Земята и човека,ние трябва да ги разглеждаме като принципи, които действат върхучовешкото съзнание... Истинският окултист поставя Бога на мястотона Слънцето, ближния си – на мястото на Луната, а себе си – на мястото паЗемята. В семейството си пък бащата ще постави на мястото на Слънцето,майката – на мястото на Луната, а себе си – на мястото па Земята..." Учителя Беинса Дуно В заключение не бих искал да заблуждавам читателя. „Науките на Първатачовешка раса" не е труд нито върху астрологичната екзистенция, нито върхухармонията на сфери, така че тези два обещани ключа едва ли ще му вършат работа.Книгата на Николай Дойнов е преди всичко, както вече отбелязахме, огънче отсветилището на Великата окултна Школа на Учителя Беинса Дуно. Още повече, чесамият той е подчертавал, че с идването си на земята Христос е загубил ключа заастрологията. Не се наемам да тълкувам какво точно се крие зад иносказателността натова твърдение, но за какви екзистенционални или хармонични ключове може да ставадума след всичко това?... Преди да започнем работа върху издаването на тази книга, посетих НиколайДойнов в апартамента на дъщеря му в София. Той дори не разбра, че бях влязъл встаята. Седеше полуизлегнат върху дивана с неизменното си слухово апаратче на
 • 8. 8дясното ухо и гледаше спокойно към светлината от прозореца. На масата до неголежеше току-що завършен хороскоп на болно младо момиче. Тогава може бибезмълвната негова мъдрост е докоснала бедността на моето знание и се е родилаидеята за астрологичната екзистенция и хармонията на сферите... Варна, февруари 1993 година Димитър Н. Калев КНИГА ПЪРВА НАУКА ЗА ЗВЕЗДНИЯ МИР (НОВА АСТРОЛОГИЯ ИЛИ СААБЕИЗЪМ) ПЪРВИ ДУМИ КЪМ ЕДИН СТРАНЕН СВЯТ „Истината е висок връх, до който се стига по стръмни и каменливи пътеки с големи усилия." Истината и всичко онова, което ни заобикаля, е една поредица от загадки. Човек ебил примамван с най-различни средства, за да ги разкрива, за което се е изисквало труд,усилия, напрежения. И затова древните мъдреци са казвали, че човек е мързеливосъщество и Природата старателно е търсила и е прилагала най-различни средства, за даго накара да работи, да намира и постига на първо време задоволяването на своитенасъщни нужди. За тази дейност са необходими труд, усилия, напрежения. В усилието за разгадаване на тези старателно забулени загадки и достигане натяхното разяснение и ползата, която може да се извлече от тях, се създават условията заразвитието на човешкия интелект с всичките негови качества и способности, които тойпритежава. А това е довело до разширяване на неговия кръгозор и е внесло по-голямасветлина в познанието на света, в който той живее; а това е улеснило все повече иповече неговия живот. Една от загадките, с която човекът се е сблъскал, е самият човек. Загадката „Ч О ВЕ К" в своите прояви е нещо много сложно. Ражда се дете, едно живо същество, коетосъс своето изплакване влиза в един нов свят. За родителите му и за самото обществооколо него то е една загадка. Какво е то, какви качества и способности носи със себе си,как ще протече животът му – това е съвсем неясно както за родителите му, така и заоколната среда Всеки би оценил какво предимство ще има преди всичко за родениячовек и за всички околни, ако се знае какво представлява и какво носи със себе си товакъсче жива плът. Тогава родителите и близките около него ще могат да му създадатусловията, насоката и средствата, за да може тази рожба да се развива, да проявявасвоите способности. А с правилната си насоченост тя ще може да бъде максималнополезна както за себе си, така и за обществото. В древността на загадката „Човек** се е отдавало голямо внимание, както и заразбирането и разясняването на онова, което той носи, за да може да му се помогне и дасе насочи в правилна насока. Тогава за изпълнението на тази задача са били създаденицели науки. Тези науки са създадени от една раса с много висока и с неподозирана посвоите възможности, знания и мъдрост цивилизация, която някои наричат „ПЪРВАРАСА". Тази раса е живяла някога не само върху континентите, които сега съществуват,но и върху такива, които са съществували и впоследствие са потънали в океаните. Засъществуването на такава раса преди потопа имаме безспорни доказателства. Тя, споредмъдреците, е дошла да организира и уреди живота на Земята. В много писания и книги
 • 9. 9се изнасят учудващи данни за дейността на тази раса по всички континенти, имащиобщи елементи и показващи техния единен произход. Така например „Балберскитетераси" в Ливан са построени от каменни блокове с дължина 20 метра и с тегло не по-малко от 500 тона. Голяма загадка са старинните географски карти на Антарктида, вкоито са изобразени планините, върховете и долините, покрити сега с дебели ледове иснегове, а също и очертанията на самия континент, които съвпадат с очертанията,направени с големи усилия едва в ново време. Такава карта е могла да се направи самокогато Антарктида е била свободна от сегашните си ледове и снегове. Че тази част наЗемята някога е била свободна от съществуващата сега ледена шапка и е била покрита сбогата растителност, се доказва от факта, че в последните години там са били откритипод дебелия лед въглищни пластове и вкаменени дървета. Археологът Дж. А. Масън съобщава, че са открити древни перуански украшения,направени от платина. Знае се, че платината се топи при 1730 градуса и е необходимасложна технология за обработването ù. Другаде са намерени великолепни медни маски,огърлици, накити и съдове, покрити с тънък пласт злато или сребро. Да се нанесе ръчнотози пласт е невъзможно. Археолозите са открили в пещерите около град Паракс набрега на Тихия океан саркофази с мумии, кожата на които била светла, а косете имкафяви и меки. Знае се, че кожата на индианците, живеещи там, е тъмна, а косите им сачерни и твърди. Освен това при изследване на кръвта на тези мумии се оказало, че тя етакава, каквато изобщо не се среща в народите от Южна Америка до идването наевропейците, което показва, че това са хора от друга раса, имащи друг произход. През 1955 година перуански летци случайно забелязали някакви огромнигеометрични фигури по пустинните низини около океана. Аерофотоснимките показали,че това са точни геометрични фигури и такива, напомнящи птици с разперени криле.Откритието е изглеждало невероятно, защото тези фигури имат грамадни размери –прави паралелни линии е голяма точност са се простирали по на 10 - 15 километра.Освен това тези фигури можели да се видят само от голямата височина на летателенапарат. А за такива летателни апарати се говори в древните индуски книги, където сеотбелязва, че Атлантите – жители от потъналия континент Атлантида – са ималиапарати, с които са можели да отиват на други планети, като се уточнява дори че тезиапарати са се движели с живак. Древните са употребявали и символичен език, а сживака те са свързвали силовите течения, идващи от планетата Меркурий и даващи начовека силна мисъл в осъществяване на практични задачи. Така че трябва да приемем,че тези апарати са се движели със силата на мисълта. Изключителна загадка представляват намерените развалини на 4000 метрависочина в Андите и на 20 километра южно от езерото Титикака. Още старитезаселници, дошли там, заварили пустите развалини и ги нарекли „Т и а х о а н к о”,: което ще рече град на мъртвите. Развалините се простират на площ от няколкоквадратни километра и се състоят от постройки, направени от грамадни каменниблокове. Четирите главни улици, пресичащи се в центъра на града, следват споразителна точност посоките на света. Над постройките се извисява петнадесетметровапирамида с пресечен връх, на който се намира голяма цистерна за дъждовна вода. Вцентъра на големия квадратен площад се издига скулптура на брадат мъж, обърнал очина изток към изгряващото Слънце. Явно е символ на уважението и вниманието нахората от тази раса към изгрева на Слънцето. Наред с нея се издига прочутата врата наСлънцето, изсечена от един-единствен каменен блок. Горната част на тази врата епокрита със старинни писмени знаци, които не са могли да бъдат разчетени и досега. Наоколо километър от нея се намира т.нар. „Врата на Пумата”, която представлява триголеми платформи от андезитни блокове, тежки около стотина тона и съединени смедни скоби. Има и други останки, учудващи със своята импозантност. Интересно езаключението на учените, според което народът, който е живял там и е изградил всичко
 • 10. 10това, като че ли се е появил внезапно и след това безследно е изчезнал. Загадка епреди всичко начинът, по който жителите на този „Град на мъртвите" са пренасяли отпланините многотонните каменни блокове. Според една стара перуанска легендаосновател на града е бил белият брадат бог „Кон - Тики – Варикоча”, пристигнал наезерото Титикака от изток. Той и неговите придружители научили местните хора назанаяти, селскостопанска дейност, медицина, астрономия, Астрология и писменост. Новеднъж, посрещнати враждебно от дивите индиански племена, те запалили планината ислед това напуснали тези земи. Изтъкнахме, че хората на тази голяма цивилизация са живели не само на сегашнитеконтиненти, но и на такива, които са потънали в океаните. Така например през лятото на1966 година подводната фотокамера на океанографския кораб „Антоний Брун", койтоимал за задача да изследва дълбоката падина „Мили Едуард" в Тихия океан, изведнъжпопаднала на нещо съвсем неочаквано. На дълбочина 1800 метра от повърхността наокеана имало някакви развалини. На снимките ясно личали колони и порти.Ръководителят на експедицията Роберт Мендес открил и други останки от постройки.Имаме безспорни доказателства, че в Тихия океан е имало големи острови, а може би иконтинент, които са потънали и островите там не са нищо друго, освен остатъци от тях.По тези места именно са живели хората от тази висока цивилизация. Преди няколко години в езерото Титикака, на 200 метра от брега и на осем метрадълбочина, бяха открити също развалини на огромен храмов комплекс. Споредмнението на професор Роберт Вела намерените развалини на постройките и въобщевсички строежи тук наоколо имат една обща връзка, единен произход с Египет отепохата, когато са строени пирамидите. Тези строежи са направени пак от хората наПървата раса. Огромните пирамиди, загадъчният каменен сфинкс, застанал като настража, са привличали вниманието на сегашните хора и преди всичко на учените. Внаше време са открити 80 пирамиди. Но повечето от тях са загубили величавия си вид,защото векове наред са били неизчерпаем източник на строителни материали за хората,а и атмосферните влияния са допринесли не малко за това. Но трите големи пирамиди вГиза, със своите грамадни размери и загадките, които таят, са дали повод за сериозниизследвания и поразителни открития, даващи основания да се приеме, че наистинатехният строеж е дело на изключителни по своите качества и способност хора. Тезимонументални строежи с удивително точните математически и астрономически данни,които са вградени в тях, са служили за астрономически обсерватории и като институтикъм тях. Най голямата от тези пирамиди - Хеопсовата, е висока 147 метра. Тазивисочина според някои учени показвала милиардната част от разстоянието от Земята доСлънцето, когато Земята е най-близо до него, или, както се казва, в перихелий. ТогаваЗемята се намира на 147 милиона километра от Слънцето. Строителите на пирамидатаса имали особено благосклонно отношение към това положение на Земята къмСлънцето, което става в началото на месец януари. Изследователите на тази пирамидаоткриват в нея въплътени още много астрономически и математически познания, катодиаметъра на Земята, дължината на меридиана и много други параметри на Земята. ОщеСтрабон пише, че от най-ниската част на коридора, който има пирамидата, много добрее могло да се наблюдават звездите - нещо като своеобразен телескоп, с помощта накойто жреците са могли да наблюдават Звездния мир и през деня, особено Полярнатазвезда и най вече Сириус, който е играел голяма роля в земеделското стопанство. Хеопсовата пирамида е служила и за календар. Нейната сянка отбелязва съвсемточно Зимното и Лятно слънцестоене, а също Пролетното и Есенно равноденствие.Изследванията продължават и по-нататък, като се казва, че ако външните размери напирамидата имат огромно значение от гледна точка на астрономията, то вътрешнитепредставляват още по-голям интерес. Системата от коридори са съвкупност откомбинирани преходи и камери, в които всяко едно отклонение, отрязък или
 • 11. 11направление, всеки един обем, наклон или издатина имат особено, точно определенозначение. Всички пирамиди са необикновено точно ориентирани по посоките на света.И много още географски, астрономически и математически истини са вложени в тях.Приема се напълно основателно, че Хермес - великият жрец и създател на Египетскатакултура, и първите фараони на Египет, които са създали пирамидите и другите величавистроежи, са били хора от тази високоинтелигентна Първа раса, дошли в Египет не многопреди потъването на Атлантида. В този континент е имало малко общество от тазиПърва раса и друга многобройна примитивна раса, която, подстрекавана от своитеводачи, го изгонила от континента. Част от хората на Първата раса са отишли в Египет,а другите са преминали в Америка, за което, както споменахме, говорят индианскителегенди и предания. Има също едно странно предание, че тези пришълци от Атлантидав Египет са осъществили идеята за изобразяване на суровата владетелка на Атлантида,станала причина за изгонването на хората от Първата раса. Те са изградили сфинкса,изобразяващ същество с човешка глава и тяло на лъв. И наистина, ако внимателно серазгледа образът на Сфинкса от гледището на Френологията и науката за израза налицето, то ясно ще разберем какво е представлявала тази последна владетелка наАтлантида – царицата К О Б А, и нейния психически облик. Първо, горната част наглавата под забрадката е съвсем ниска, слабо издута, което говори за неразвитие наонези мозъчни центрове, които придават моралните качества в даден човек –благоговение, уважение, милосърдие, съвест. Главата е широка, разстоянието междуушите (ушните отвори) е голямо, а ушите са малко щръкнали и са по-нагоре отобщоприетото. Това показва човек, който с груби средства се налага над околните и есмел, но брутален. Широкото и не много високо чело с големи очи говорят заинициатива, лакомия в постигане по безогледен начин на власт нетърпимост къмвсичко, което може да засенчи този стремеж. Устата са големи, със стиснати устни иговорят за изпълнителност във всяка поставена задача и твърда решителност. Ето какво още е писано за знанията и възможностите на хората от тази велика расав свещената книга „Попул -Вух". Хората от тази Първа раса са имали познания завсичко, което съществува в света: „Когато гледат наоколо, те виждат изведнъж инаблюдават всичко - небесния свод и вътрешността на Земята. Те виждат нещата,скрити и в най-дълбоката тъмнина. Виждат целия свят, без дори да се помръднат отмястото си, където се намират. Велика е тяхната мъдрост." В областта на познанията за Звездния мир хората от тази раса са ималипостижения, които учудват и изненадват и най-изтъкнатите представители на тазинаука в сегашните времена. Така например времето, за което Земята се завърта околоСлънцето, според най-новите и точни измерения е равно на 365,242198 денонощия. Воставените сведения от тях, запазени от маите, продължителността на годината е равнана 365,242120 денонощия. Като сравним двете данни, ще намерим, чепродължителността на годината, измерена от хората на тази висока цивилизация, е по-къса само със 78 милионни части от денонощието. Това обаче не трябва да се приеме загрешка, защото видни астрономи от най-ново време установяват, че Земята много бавносе отдалечава от Слънцето. При отдалечаването ù напълно естествено е нейнотозавъртане около Слънцето да бъде и по-продължително, а оттам и годината да бъде по-дълга. Когато в летописите, дадени на маите, е отбелязана дължината на годината с тазималка разлика, Земята е била по-близо до Слънцето. Същото се отнася и за Луната.Установява се, че и тя бавно се отдалечава от Земята. В същите писания се давапродължителността на Лунния месец с точност 0,0004 от денонощието. Лунният месецспоред тях е бил с 4 десетохилядни от денонощието по-къс, отколкото е сега, определенс най-точни уреди и съвременна техника. Но и тук не може да се приеме, че имагрешка. Когато тези данни са дадени, Луната е била по-близо до Земята. Ето и други доказателства за големия интерес и задълбочените знания за Звездния
 • 12. 12мир. В разкопките, които са направени в грамадната Ашурбанипалова библиотека,съставена от глинени плочки и открита в град Клху, близо до Мосул, е намеренучебник за Звездния мир с голяма научна стойност. Един асирийски цар, живял шестстолетия преди нашата ера, събрал в нея не само знанията на своето време, но инаписаното в древните книги много векове преди него. В този учебник се намиратсведения за звездите, Слънцето, Луната и Планетите. Установено е било обаче, че тозиучебник е копие от някакъв друг, писан в древновавилонската епоха, много предивремето на Ашурбанипал. Ярък белег от величието на Първата раса е и учудващият строеж от грамадни изправени каменни блокове, а над тях в хоризонтално положение са поставени други; това е т.нар. Стоунхендж в Англия. Той се приема като един безупречен образец от гледище на астрономията и математиката – астрономическа обсерватория, приета като осмо чудо на света. В нея се установяват Лунните и Слънчеви затъмнения, Лятното и Зимно слънцестояние и много други астрономически данни. Големите каменни статуи на остров Пасха са също остатък от тази раса. Тази висша цивилизация е имала, както споменахме, науки и методи за творчество,съвсем различни от тези, с които сегашните хора си служат. Това личи от жалките иразпокъсани остатъци от науки, известни сега под името „Окултни науки” (тайнинауки). Окултизмът се явява като група науки, които приемат, че освен този свят натрите измерения, достъпен за нашите пет сетива, има и друг свят, достъпен за други – повисши сетива, които човек може да притежава и да развие; свят на други закони, свят, вкойто се борави с други сили за творческа изява; свят на силите, преди още те да састигнали до своя последен стадий – грубия, триизмерен материален свят; свят, който емного по-богат и величав в своите възможности. Но докато за изучаването насъвременните науки е необходим един сравнително подготвен интелект, то заизучаването на Окултните науки са необходими още и високи морални качества – добреразвити мозъчни центрове в горната част на главата и развита пинеална жлеза, коятодава на човека възможност за контакт с идейния свят. Този отвъден свят създава иоформя физическия – триизмерния, свят. Към Окултните науки спадат на първо място Астрологията, или както още са янаричали „Царската наука"; Хиромантията – науката за ръцете (формите и линиите потях), като израз на вътрешната природа на даден човек; на трето място – френологията– науката за главата и лицето, формите и големината на отделните органи и части потях, също като показатели на вътрешната същина на човека; Магията – науката заизучаването и владеенето на силите в Природата – електричество, магнетизъм,гравитация и други сили; Телепатията – наука за долавяне на мислите – мисловнитевибрации; Ясновидство – наука за трансформиране на силовите вибрации в светлина;Спиритизъм – наука за контакт със заминали хора; Наука за числата – като израз наедин висш свят на ред и порядък, нумерология. Към Окултните науки спадаразбирането и изучаването на мисълта като носител на сила, с която човек ще може дапостига всичко. В 1928 година големият английски математик Пол Дирак с едно уравнение от квантовата механика доказва между другото, че мисълта е сила. За това уравнение той получи Нобелова награда. Ние трябва да приемем, че човешкият род, в своето развитие на мисълта, все още е далеч от изключителните възможности и постижения на хората от Първата раса, които умело са си служили с мисълта като сила. Но такава възможност има и ще се постигне от хората в сегашния стадий на развитието по пътя на еволюцията. Това отчасти ни показват в някои случаи съвременните йоги и факири. От всички места на нашата планета в Индия имаме най-осезателни доказателства и остатъци на знанията и възможностите на тази Първа раса. Сега, в наше време, пред нас застават хора от плът и кръв, които, както отбелязахме, наричаме йоги и факири и
 • 13. 13 на които поглеждаме някак извисоко с едно малко принизено чувство. Но те показват умения, знания и чудеса, които много далеч надхвърлят онова, което ние можем и знаем. За тях толкова много се е говорило и писало и са подлагани на какви ли не изследвания, за да не би да има в тези прояви някаква фалшификация. Действителните възможности на тези хора, в плът и кръв като нас, са неоспорими. Така например цял камион минава през човек и той остава невредим. Друг е погребан в земята и прекарва там цели 98 часа, изваждат го, отварят ковчега и той е жив, като че ли само е спал. Поднасят ни се и много подобни и най-разнообразни чудеса. Явно е, че пред нас са налице знания, мъдрост и възможности от някаква велика цивилизация, която е съществувала някога. И съвременната наука се натъква на много факти, които със знанията и силите, които познаваме (електричество, магнетизъм, гравитация, силните и слаби ядрени сили), не могат да се обяснят. През тридесетте години на нашият век бяха открити т.нар. елементарни частици,които се движат с грамадна скорост, не по-малка от 200 000 километра в секунда, иносят със себе си огромна енергия. Какво са те и откъде вземат тази скорост и сила? Акосе надникне в света на микрочастиците (микрокосмоса) – свят, за който е създаденаквантовата теория, то силите, които работят там и управляват този свят, са непонятни инеразбрани все още за нас. С този свят, с неговото разгадаване са се заели най-изтъкнатиумове на човешкия род. Един от тях, със свойствената за гениалните хора скромност,казва: "Макар че квантовата механика съществува вече половин век, и досега нито единот тези, които се занимават с нея, не я разбира, макар че много от това, което тази наукае могла да ни даде, е вложено в нашия практичен живот." Квантовата механика е трудназа разбиране в сегашния стадий на развитие на човешкия мозък. Ако се обърнем къмсвета на най-грандиозното – Мегакосмоса, света на небесните образувания, – и там щевидим странни и непонятни явления, породени и създадени от сили, неизвестни за нас.Така например да вземем пръстените на Сатурн. Неговите пръстени, както е доказано,се състоят от отделни късове. Тези пръстени, наблюдавани вече 300 години отастрономите, по необясними за тях причини не са претърпели никаква промяна. Освентова изпратената космична ракета към далечните Планети от Слънчевата система,минавайки покрай Сатурн, е изпратила снимки, от които се вижда, че освен видимите отнас пръстени има и други – с много странни форми, които не могат да се обяснят съсзаконите на познатата ни механика. Един от големите светила на сегашната наука,разглеждайки снимките, пак с присъщата за такива хора скромност е заявил: "Ниетрябва да приемем, че не познаваме всички закони на механиката, а също, че нямаметака добре развит интелект, който да ни даде възможност да ги разбираме." Странно явление се наблюдава и с една част от астероидите – късове от разрушената планета ΦАЕТОН, която се е движила в орбита между Марс и Юпитер – т.нар. Т р о я н ц и. Те, заедно със Слънцето и Юпитер, образуват два равностранни триъгълника, които се движат неизменно, без да се нарушава тази конфигурация. Постоянството на една такава конфигурация също не може да се обясни с познатите закони на нашата механика. В1975 година се е провел симпозиум на астрофизиците в Мексико. Там един отсветилата на тази наука е изнесъл доклад върху т.нар. от мъдреците Черни слънца, а отсъвременните учени – Черни дупки. Той е констатирал, че на тях съществуват идействуват сили, които по своето естество са непознати за нас; изобщо, че това сасветове на сили, които са нещо съвършено различно и непонятно. Ако разгледаме и други обекти на Небесната сфера, например т.нар. галактики, тоспоред законите, които ние познаваме и разбираме, тези небесни образувания битрябвало да имат сферична форма. Установено е обаче от астрономите, че те съвсемнямат такава форма: три процента имат съвършено неправилна форма, седемнадесетпроцента имат елиптични форми (изглеждат като повече или по-малко сплеснато
 • 14. 14елиптично петно, което е най-светло около централната си част) и 80 процента иматспирални форми, каквато е и нашата Галактика. В света около нас – Макрокосмоса – имаме странности, които показватсъществуването и на други светове, проникнали в нашия. Така например, ако вземемедин квадрат и в него прекараме диагонали между два противоположни върха, то ще сеобразуват правоъгълни равнобедрени триъгълници. С теоремата на Питагор, която ебезспорна, се оказва, че е невъзможно с една и съща мярка да се измерят страните наквадрата и диагоналите; няма числа, с които да можем да измерим дължините им. Акоизмерим дължините на страните от квадрата с някаква мярка, то със същата мярка нямада можем да измерим дължините на диагоналите и обратното. Същото имаме и придиаметъра на дадена окръжност и нейната дължина. Големият руски математик Николай Лобачевски, унгарският – Янош Бояй, германският – Гаус и особено Риман дадоха на света нова геометрия – т. нар. Неевклидова геометрия, която за нас е напълно неразбрана и не се поддава на изяснение от нашия разум. Така например очевидно и разбрано е за нас, че ако имаме в една равнина права и точка, лежаща вън от правата, то през тази точка можем да прекараме само една-единствена права, успоредна на дадената. Това е според нашата позната геометрия, а според Неевклидовата през тази точка можем да прекараме безброй прави, успоредни на дадената. Следователно, когато се говори за видим и невидим свят, когато се казва, че навсякъде има разум и живот, както приема Астрологията, то ще трябва да се съгласим, че Необятният Миров Силов Океан, който е създал всичко и движи всичко, е способен да създаде светове с всевъзможни и непонятни за нас закони и условия, в които животът ще може да се прояви. Този Силов Океан е създал и непрекъснато създава все нови и нови светове, защото той преди всичко е едно непрекъснато творчество, едно непрекъснато обновление. Като пример да вземем милиардите снежинки, които падат върху нас през зимните дни: установено е, че две еднакви снежинки няма. Непрекъснато се раждат хора; има ли двама, които да са съвсем еднакви? Не, всеки човек е нещо ново, нещо по-друго, един друг свят. Колосът на френската математична мисъл и теоретична механика Анри Поанкаре еказал :"Най-голямата спънка за нас, учените, е, че ние не знаем какво нещо е силата." Да се изучават творческите изяви на този Необятен Миров Силов Океан е нещополезно и обогатяващо човека в неговите знания и разумност, даващи му възможносттаза един по-голям прогрес в неговото развитие. С това той се приобщава към тозиОкеан, което създава подтика към творчество. Астрологията е също един такъв странен свят, който не се поддава на познатите низакони и разбирания, и затова, както е неправилно да отричаме споменатите световекато несъществуващи, така не можем да отречем и Астрологията. Такова отричане енай-лесното, то ни освобождава от грижите и необходимостта да търсим и разбираметези светове. А трябва системно и упорито да искаме и разбираме законите, които гиуправляват. Този труд и усилия, това търсене ще ни въведе в нови светове, ще внесеедно голямо разширение и светлина в нашето съзнание, а то от своя страна ще нитласне по-бързо по пътя на нашата еволюция. Какво приемливо научно обяснение може да се даде на Астрологията? Известно е,че веществото в минералното царство се дели на два големи дяла: вещество с аморфенстроеж, където частичките се намират в пълен безпорядък, и такова с кристален строеж,където те са наредени в абсолютен порядък – кристалите. Днес са известни чуднитесвойства на кристалите да приемат и трансформират силовите течения отпространството около Земята, благодарение на което притежаваме чудните постиженияна модерната техника – радио, телевизия и всички други електронни уреди. Обясненияза тези качества на кристалите не могат засега да се дадат. Напоследък се съобщи, че е
 • 15. 15направена аутопсия на мозък на психично болен човек, а също такава аутопсия намозъка и на нормален човек. При първия случай се е оказало, че невроните на мозъка сенамират в пълен безпорядък, а при втория – в пълен кристален порядък. Тук е налицеаналогия с минералното вещество: в първия случай – аморфно, а във втория –кристално. Този кристален строеж на невроните в мозъка при нормалния човек му едавал възможността, благодарение на далеч по-съвършеното вещество, което те имат,да може да приема силовите течения от небесните образувания, предимно от Слънцето,Луната, Планетите и донякъде от Зодиакалните съзвездия. Науката за Звездния мир се дели на два дяла: астрономия и Астрология.Астрономията е наука, която се занимава с всичко, което непосредственитенаблюдения на небесните образувания могат да ни дадат. Това е анатомията на тозисвят, която е първият етап към науката за Звездния мир. Астрологията е науката, коятоизучава силовите течения, които изхождат от всички тела по Небесната сфера.Въздействието, което тези силови течения оказват върху живота, е физиологията наНебесните образувания. Думата Астрология е сложна и е съставена от думичките„Астра" и „Логос". Астра значи звезда, а логос – говор, което общо ще рече – говор назвездите. Има ли наистина силови течения, които да изтичат от елементите, предметите, асъщо и от Небесните образувания? Големият арабски философ Ибин-Рош, живял към12-13 век, е казвал, че всичко пред нас е съставено от покой и движение, катодвижението, затворено в покоя, непрестанно изтича от него. Тази мъдрост и сега сеприема от учените, като това изтичане те наричат РАДИОАКТИВНОСТ. От всичкиелементи и тела има изтичане на сили, които ни оказват влияние и създават връзкимежду себе си и нас. Затова обстановката, при която живеем, ни е най-приятна. А що сеотнася до Небесните тела, то радиоастрономията ни поднася съвършено убедителнидоказателства, че от тях (и то в голяма степен) има изтичане на сили. В Природатанищо не е без цел и смисъл, следователно и тези изтичания на сили от Небеснитеобразувания имат своя смисъл и цел. Къде се намира връзката между силовите течения на Слънцето, членовете нанеговото семейство и човека? Древните са приемали, че човек е една идея на Бога, катопод Бог те са разбирали Необятния Миров Силов Океан, в който всичко е потопено.Първото негово проявление е движението. В подкрепа на това имаме т.нар. Брауноводвижение. Следва вечното и непрекъснато творчество. За да реализира Бог тази свояидея, Той е създал нашата Слънчева система, тъй както всяка слънчева система има зазадача да реализира по една Негова идея. Затова силите, които създадоха Слънчеватасистема, казват древните, създадоха и човека, а на Земята човек е само частичка отвеликата идея „Човек". Човек на Земята не е само триизмерно физическо тяло В него е включен другобраз, недосегаем за нашите пет сетива. Този образ е същественото, което носи исъздава нашето тяло, качествата, способностите и условията, при които човек ще бъдепоставен през настоящия свой живот. Можем да го наречем „Двойник на човека" или„Звездно тяло", както древните звездобройци са го наричали. Трябва да се уточни, че тое поле на силите, които изтичат от Слънцето и неговото семейство. Оттам е и връзкатамежду човека и Слънчевата система. Всяка една Планета, Слънцето и Луната съссвоите силови течения чрез Двойника създават в главния ни мозък групи от мозъчниклетки, наречени мозъчни центрове, които са способни да приемат и реагират натехните силови течения. Така според учените, занимаващи се усърдно с мозъчнитецентрове, като д-р Гал, д-р Спуцхайм, Р.Н.Φацлър и много други, в човешкия мозъкима около 50 мозъчни центрове, носители на неговите способности. Тези центрове,според развитието си, се намират в по-добра или по-слаба форма, или са още в зародиш,според това, доколко човек е дал възможност на силовите течения от Слънчевото
 • 16. 16семейство да протичат през мозъка му. Едно сравнение може много добре да ни помогне, за да разберем понятието„Двойник – Звездно тяло". Ако вземем кристал и нарушим неговата форма, катоотчупим върховете и ръбовете, то, поставен обратно в средата, от която се е образувал, ив условията, при които е изкристализирал, той ще възстанови тези върхове и ръбоветака, както са били, изобщо ще възстанови своята първична форма. От тук трябва да сенаправи заключението, че зад видимата форма на кристала съществува нещо друго,неосезаемо за нашите пет сетива, което създава и поддържа неговата форма. Това нещосъществува и при растенията; и при тях има подобен двойник. С чувствителниизмервателни уреди учените са правили опити с растения и са установили присъствиетона тази неосезаема тяхна същина. Те реагират както на грубо, така и на благородноотношение към тях. Установява се бурна и неприятна реакция не само на самоторастение, но и на тези, намиращи се в съседство на опита. Същото се наблюдава и приживотните. В моя роден провинциален град имаше човек, който избивашебезстопанствените скитащи кучета от града, за да им дере кожите и да ги продава.Страшно и бурно реагираше всяко куче, където и да го видеше или срещнеше из града –било то на улицата, в къщите или в кръчмите. Такъв именно Двойник, извън физическото тяло, притежава и човек, разбира се, вмного по-организирана и облагородена форма. Това нагледно се демонстрира при сън,упойка (наркоза) или припадък. Явно при тези състояния от човек излиза „нещо", коетое командвало главния мозък, и само една връзка остава, която да управлява гръбначниямозък и да ръководи вътрешните функции, независещи от съзнателната мозъчнадейност. Това „нещо" по-късно се връща и човек възстановява съзнателната си дейност.А когато връзката и с гръбначния стълб се прекъсне, Двойникът повече не се връща итогава настъпва смърт. В продължение на много хилядолетия Двойникът на всекичовек се организира и облагородява, а с това се организира и облагородява всичко,което той създава. Данни за ярко изразени представители на Първата раса намираме при четириматаВелики Учители на човешкия род, живял и преди потопа: Прометей, Азман Бера, АияБен Якзан и Саабей Бен Аадес. Те са просвещавали народите в науки и изкуства, чрезкоито са ги улеснявали в живота и са им донасяли прогрес в техния еволюционен път. Първият от тях – Прометей, е дал на човешкия род за първи път огъня. По какъвначин е бил произведен първият огън, е неизвестно. Твърдението на някои, че първиятогън е бил получен чрез триене на две сухи дървета, е неприемливо; много силни хораса се опитвали да получат огън по този начин, но не са успявали; от продължително иенергично триене сухите дървета са запушвали, но не са се запалвали. Прометей енаучил хората да познават рудите – тези, които са съдържали мед, цинк, калай и начина,по който да се извлича металът. Той е дал също така и методите за тяхното обработванеи получаване на нужните сечива и пособия. Учил ги е и на ред други занаяти.Преданието разказва, че Прометей е научил Девкалеон как да си построи плавателенсъд, за да се спаси от потопа. Живял е някъде в Кавказките планини. Вторият от Великите Учители е бил Азман Бера. Той е живял и е поучавалнародите, населяващи сегашна Индия. Индийският народ и до днес умее да пазитайните знания и мъдрости, които този Велик Учител е дал. Той е напътствал своитеученици в изучаване и използване на силите на Природата и за възможностите начовека да ползва сила от Необятния Миров Силов Океан. И до днес сред индийците имахора, притежаващи учудващото умение да правят чудеса. Без да се гордеят със своитезнания, те ни показват нещичко от един свят, съвсем непонятен за нас. Този ВеликУчител е обръщал внимание на своите ученици и върху свойствата на кристалите.Носенето на кристали, особено на скъпоценните камъни диамант, сапфир, смарагд,топаз, рубин, оникс и др., е особено полезно за човека. Ето защо хората са се стремили и
 • 17. 17до днес се стремят да ги носят не само защото те са изключително красиви, но изащото има полза от тях. Този Велик Учител е оставил следа в съзнанието на тамошнитехора като върховен бог Брама. Третият Учител е Аия - Бен - Якзан, който е просвещавал своите ученици преди всичко в пазене и лекуване на човешкото здраве, т.е. медицина. Работил и поучавал в Средна Азия. За него говори големият арабски мъдрец, учен и един от най-големите лекари в историята на човешкия род Абу-Али-ибн-Хусиян-ибн-Хасан-ибн-Сина-ал- Бухарн, известен на западния свят с името Авицена, а сред народите на Средна Азия – с името Шемхем, което ще рече „цар на науките". При една утринна разходка край Бухара той се среща по странен начин с този Велик Учител, който го е ръководел в живота му и преди всичко в медицината. Това е било среща със Същество от друг свят. Потънал в мисли, вглъбен в себе си, със затворени очи Абу бил отправил мислите си към Великите Братя за повече Светлина и Мъдрост. Когато завършил и отворил очи, за голяма своя изненада видял пред себе си човек приветливо да му се усмихва. Абу го гледал и не можел да се на радва на този колкото непознат, толкова и близък нему човек, от когото лъхали такава приятност, доброта и мекота, каквито той не бил срещал никога дотогава. От него струяла красива младежка жар. Абу бил обхванат от непреодолимо желание да започне разговор с него. Кой сте вие, най-после подхванал Абу, откъде идвате? Вие не приличате на хората от този край. Как попаднахте тук в този тъй ранен час? Как се казвате?... Моето име, подхванал непознатият, е Аия-Бен- Якзан, идвам от чистия и свят град Ерусалим, град, в който живеят Братята на Слънцето, но този Ерусалим не е градът, за който ти си чувал и знаеш. По лицето на Абу се изписала изненада, защото той не бил чувал за такова странно име. Да, вярно е, подхванал непознатият, такова име не си чувал, защото и такъв като мене не си срещал. Ние, братята, имаме имена както и вие, хората, но при нас всяко дадено име включва цялата съвкупност от способности и възможности, които братът има и носи. Името „АИЯ", продължил непознатият, са първите звуци, първите гласни, които човекът произнася, когато се ражда на Земята. Тези звуци му отварят вратата към този свят. С тях той призовава Любовта да му дойде на помощ в този важен за него момент. Велик закон във Вселената е: трябва да искаш, за да ти се даде. Детето, което се ражда и влиза в този свят, не произнесе ли тези звуци, вратата не се отваря и с него е свършено. АИЯ е Любовта навсякъде в Божествения Мир. А ЯКЗАН означава вечното непрекъснато движение – ЖИВОТА. Ние, братята от Слънцето, следим твоя път и се радваме на жаждата ти за знания, мъдрост и помощ към хората. Ти даде доказателства и ни увери, че тази жажда е силна и устойчива, затова ти помагаме. Кажи ми, попитал Абу, как ще разбера, че ти си един от Великите Синове – Велик Учител на човешкия род? И откъде е нашата връзка? Непознатият махнал с ръка и Абу се видял при друга, съвършено нова обстановка – в една учебна зала, заедно с много подобни на него ученици, смирено и задълбочено да очакват влизането на своя Учител. Абу бил най-отпред. След малко вратата на класната стая се отворила и за голяма негова изненада видял да влиза с леки и енергични стъпки същият този непознат. Лицето му обаче този път било замислено, посърнало и измъчено. Той се обърнал към очакващите го с внимание ученици и казал: На този участък на Земята – Атлантида, на която сте вие сега и учите, ние загубихме сражението срещу злото – срещу Княза на този свят, защото не можахме да проникнем в неговите най-дълбоки помисли. Тази земя ще загине, ще потъне. Злото на този свят успя да обхване умовете на изостаналата примитивна раса тук, като ги вдигна срещу нас с една ненавист и устрем към разрушаване на всичко, което бяхме създали. Но ние ще го поправим и разрушеното ще бъде възстановено. Друг път това няма да се случи. Ние два пъти грешка не правим, защото Той и друг път ще се опита да завладее човешките умове, но победата ще бъде на наша страна... Нещо трепнало пред Абу и той се видял отново на малката височинка край Бухара.
 • 18. 18 Четвъртият от тези Велики Учители е бил СААБЕЙ-БЕН-ААДЕС, който междумногото знания и мъдрост, дал на човешкия род науките за Звездния Мир –астрономията и Астрологията. От тогава хилядолетия наред, та чак до 17-и век отнашата ера, тези две науки са вървели ръка за ръка и са се изучавали заедно.Изтичането на сили от Небесните образувания, за които споменахме вече, тяхнотоестество, смисъл и ефект върху Земята и живота на нея и по-специално върху човека, ебило много ясно и подробно изучавано от учениците на Саабей в Школата, която той еосновал. Земята, където този Велик Учител е работил и поучавал, се е наричала„ЕДЕМ", което ще рече – свещена, благословена земя, земя на най-добрите условия заживот. Къде е била тя? Това се указва в глава втора, стих десети от книгата „Битие" вПетокнижието на Мойсей. Известно е от историята, че в 586 година преди нашата ера Вавилонският царНавуходоносор Втори освобождава юдейската земя от египтяните, които преди това сая били завладели, и влиза в Ерусалим като освободител на еврейския народ. Този уменцар, разбирайки ползата от учените, поканва някои от по-изтъкнатите да ги заведе въвВавилон. Те дали своя принос за културата и науката в този град, но същевременноприели от мъдростта и знанията за историческите събития, отбелязани в първите главина книгата „Битие". Там се говори и за земята Едем, но много бегло и непълно, защотоеврейските мъдреци навярно не са могли да разберат и схванат онова, което е било икоето е станало с тази благословена земя. От Едем, както отбелязват те, изтича река, зада напоява тази земя. Тя се разклонява на четири реки. Името на едната е Φисон; тяобикаля цялата земя Хавилска, там, дето има злато; златото на тази земя е добро; тамима БДОЛАХ и камък ОНИКС. Името на втората река е ГЕОН; тя обикаля цялата земяКуш. Името на третата река е ТИГЪР; тя тече през Сирия. Четвъртата река е ЕΦРАТ.Последните две реки – Тигър и Ефрат, и местата, през които те минават, ни са известни.Тези две реки се съединяват в обща река, наречена сега Шат - Ел - Араб, която се вливав Персийския залив. Но къде са другите две реки - Φисон със Земята Хавилска и Геонсъс земята Куш. Тези четири реки не са били разклонения, а притоци на реката, която еизтичала от Едемската земя. Тези притоци са се вливали в реката Шат-Ел-Араб, коятотогава се е вливала в Оманския залив. За да се разбере всичко, отбелязано дотук заземята Едем, трябва да се вземат предвид изследванията на сегашните учени както заПерсийския залив, така и за нивото, което е имал Световният океан преди потъванетона Атлантида, т.е. преди потопа. Персийският залив е затворен към северозападната част на Индийския океан, скойто се свързва чрез Хормудския пролив и Оманския залив. Той е дълъг 926 километраи е широк между 180 и 320 километра. Неговата площ е около 240 хиляди квадратникилометра, което е повече от два пъти площта на България. Най-важното ихарактерното за него е, че е много плитък, като две трети от него не са по-дълбоки от 50метра, а най-голямата му дълбочина е 102 метра. Учените установяват, че преди потопа,преди потъването на Атлантида, нивото на Световния океан е било не по-малко от стометра по-ниско, отколкото е сега. Следователно цялата площ, на която е разположенсега Персийският залив, е била суша. Там е била Едемската земя, там са били рекитеΦисон със земята Хавилска, а също така и реката Геон със земята Куш, както саотбелязали Еврейските първенци. Климатът на тази земя е бил изключителноблагоприятен. Имало богата и плодородна почва и най-добри условия за живот, защотосе казва, че там имало злато и че златото на тази земя било добро. Златотосимволизирало тези добри условия за живот. Казва се също, че имало Бдолах и камъкОникс. В Библията думата Бдолах е непълно отбелязана. Тази дума е сложна и есъставена от думите Бдол, което ще рече грижа, и думата Аллах, с която Саабей,неговите ученици и целият Халдейски народ са наричали Бога. Съединени, двете думиозначават земя под грижите на Бога. Много по-късно Мохамед, обхождайки земите
 • 19. 19около Персийския залив като керванджия, при формирането на своята религия езаимствал много от учението на Саабей, като е взел и думата Аллах за наименование наБога. И наистина най-големите петролни залежи са около Персийския залив, а щетрябва да приемем, че има и в самия залив. Ониксът пък сега се счита заполускъпоценен камък, но тогава е бил на голяма почит и уважение и е бил израз несамо на голямо богатство, но и на мъдрост, защото Саабей е казвал, че този минерал сенамира под влиянието на Сатурн, силовите течения на който носят и дават мъдрост. Атова ще рече, че в тази страна, освен богатства, е имало и голяма мъдрост. До потъването на Атлантида се установява, че в Европа и в по-голямата част от северното полушарие царяла ледниковата епоха. След потъването на Атлантида в Атлантическия океан се появило топлото течение Гълфстрийм, което минава покрай северната част на Европа. Климатът там се затоплил и започнало бързо топене на ледовете. От това и от потъването на Атлантида нивото на Световния океан бързо се повишило, заляло ниските земи, включително и земята Едем, където сега е Персийският залив. В тази именно благодатна земя е имал Школа и е поучавал народа ВеликиятУчител Саабей - Бен - Аадес върху науките за Звездния мир – астрономия и Астрология.Народът е бил рядко предан на този Велик Учител, като е изучавал и изпълнявалнеговите поръчения. Затова Саабей е нарекъл този народ „X А Л Д Е И", което ще реченарод, стремящ се към светлината. Той всестранно и задълбочено запознавал своитеученици с Астрологията, както и със Зодиакалните съзвездия, със символите исъответните легенди, отразяващи естеството на силовите течения, излизащи от тях. чрезлегендите човекът от народа по-лесно и по-ясно е можел да разбира дълбоките истини.Символите на Зодиакалните съзвездия са запазени и досега, а много от легендите,свързани с тях, са изгубени, други са преработени от гърците нагодени към технитебожества и религиозни разбирания. Саабей е дал и имена на Планетите, които отразяватнай-същественото от тяхното влияние. Така например за планетата Меркурий той е далимето „БИБ - БУ", което на халдейски език значи човек, който бързо схваща и разбира;а това е най-характерното за влиянието на тази Планета върху човека. На Венера е далимето „ДИЛ - БААТ", което ще рече човек, които обича - любящ човек. На Марс е далимето „ЗИЛ -БАТУНИ", което ще рече човек, който воюва и граби. На Юпитер е далимето „МУЛУ - БАБ - БАР", което ще рече подобен на Слънцето. Подобен на Слънцетов два смисъла: първо физическото състояние на тази най-голяма планета в Слънчевотосемейство, която в своя еволюционен път върви най-бързо (разбира се, вастрономически мащаб по отношение на времето), за да стане едно второ Слънце вСлънчевата система. Защото и сега съществува топлинно излъчване и светли областиоколо екватора на Юпитер и голямо светло петно с размери 50 000 километра дължинаи 10 000 ширина. Не трябва да се приема, че ако една звезда (едно слънце) имаспътници, то те непременно трябва да бъдат тъмни тела – Планети. Съществуват звезди,които имат за спътници също звезди (слънца), защото по пътя на еволюцията планетитестават слънца, а не обратното; слънцата не изстиват и не стават тъмни тела, кактотвърдят учените сега. Затова Саабей и древните звездобройци са наричали Юпитермалко слънце. Вторият смисъл на израза „Подобен на Слънцето", идва от неговотовлияние върху човека. За един добре организиран човешки мозък влиянието на Юпитере най-доброто: то дава добрите условия за живот и успех във всяко начинание. НаСатурн Саабей е дал името „Каин Ману", което ще рече злият човек. С това име Саабейе създал легендата за Каин и Авел, отбелязана в Библията. С тази легенда той е показалсъдбата на малката група хора от Великата Първа раса в Атлантида – Авел, тъй катосъбитията, станали на този континент, са били в тясна връзка със съдбата на земятаЕдем. Саабей, предвиждайки заливането на тази земя от водите на океана, дава указаниена своя народ да се пресели в земите между Тигър и Ефрат – Арабския полуостров. Там
 • 20. 20бива пренесено неговото учение и науката за Звездния мир – Астрологията, известнапод името „СААБЕИЗЪМ". Отивайки там, те основават град Вавилон, построяваткулата, където отварят Школа за изучаване на науки и на първо място на астрономиятаи Астрологията – Саабеизма. Хора с по-голям научен интерес от целия околен свят саходил и във Вавилон, за да се учат в тази кула – университет. Гръцки философи също сасе учил и там – Питагор, Демокрит и други, като са прекарвали години в Школата и сапренесли в Гърция много знания и легенди, които са преработили съобразно своятарелигия. Те са усвоили нещичко и от науката за Звездния мир, като за имена наПланетите са поставили имената на своите богове, които имена са останали и досега.Учението на Саабей е известно като религиозно течение с името „Саабеизъм". ЗаСаабеизма се отбелязва, че е съществувал още от най-старо време и е характерен сбоготворението на звездите и въобще на всички Небесни образувания. Това учение ебило разпространено в Месопотамия, Арабия, Сирия, Мала Азия. Заедно с това понятиесе отбелязват още други три: Саабеисти – така са се наричали хората, които са приели иизповядват Саабеизма; Саабейско писмо – писмеността, с която са си служилиучениците и последователите на Саабей; и най-после Саабейско царство, което се енамирало в югозападния край на Арабския полуостров, на територията на днешнияЙемен. Това царство Саабеистите са създали много по-късно, след излизането си отВавилон, който е станал обект на ред завоевания. В тази нова държава народът сезанимавал със земеделие и градинарство, в които са били използвани изкуственинапоявания на много високо техническо ниво. Занимавали се също и със скотовъдство изанаяти. Важна роля е играла също и посредническата търговия между Индия, ИзточнаАфрика, Египет, Асирия, Палестина. За това царство е известно, че е имало владения вИзточна Африка – по бреговете на Червено море. За Саабейското царство се отбелязва,че е изчезнало изведнъж, без да се цитират причините. Поради настъпили суши инеблагоприятни условия, за живот народът напуснал набързо своята държава и сепрехвърлил в своите владения в Източна Африка. Народите, които останали там, саизвестни сега под името Догони. На първенците на този народ Саабеистите са предалиголеми познания, които носели със себе си, върху науките за Звездния мир. Тезипознания сега внасят голямо недоразумение между учените – астрономи от френскатаакадемия на науките. Известна е най-ярката звезда на небето – С И Р И У С, към коятоСаабеистите са имали най-голямо уважение. Тази най-светла звезда, както твърдятпървенците на Догоните, има два спътника – също слънца, които не могат да се видят спросто око. Те знаят точно периода на обиколката на единия спътник, равен на 50 земнигодини. А според най-съвременните изследвания той е равен на 49,9 години. Знаят същои за необикновената плътност на веществото му, като твърдят, че малка бучка от неготежи колкото 480 магарешки товара, което е около 35 тона. А учените изчисляватплътност от 150 килограма на кубически сантиметър, което е същото. Звезди с такаваплътност на веществото си се наричат сега „Бели джуджета". За втория спътник наСириус съвременните астрономи не са наясно. Те предполагат, че съществува, порадитова, че са констатирали известни смущения в орбитата на първия спътник, но не самогли да го наблюдават. На първенците на Догоните е известно, че небето на голямависочина, дори през ярките слънчеви дни, е напълно черно, което се установява едвасега. На тях са известни грамадните спирални звездни светове – галактиките, които едвав ново време се откриха. Култът към звездите е бил почитан във всички стари народи като към богове.Каквото и да е било името на божеството, отбелязвали го със звезда. В съзнанието на народите предимно от Арабския полуостров, където Саабеизмъте бил най-много разпространен, е залегнала вярата, че когато в прохладните звезднинощи се виждат да падат метеорити (падащи звезди), при тях идва Божество; когато санамирали тъмен черен камък из пустинята, те са го боготворели. Каабето – този
 • 21. 21паднал болид, който се намира в Мека много преди Мохамед, е !бил боготворен отнародите по указание на Саабеистите. Още от най-стари и незапомнени времена те сапостроили около него сграда. Че наистина този камък е бил болид, се установява отсъвременните учени – петрографи. Мохамед, който е бил дълги години керванджия,при своите обиколки е имал контакт със Саабеистите, защото в Корана на няколкоместа е отбелязано за тях. От учението на Саабей той много е заимствал за своятарелигия. Приел е също и боготворението на този камък, като е определил град Мека засвещен град, а храма Кааба, където именно се е намирал болидът, за главносветилище. Там е завещано да се извършват поклонения пред тъмния камък и да сепредават дарове от всеки поклонник, последовател на Мохамедовата вяра – Исляма.Полумесецът със звезда е взет от Мохамед като емблема на Исляма, което не е нищодруго освен съвпад на Луната с Венера. Родените при такъв съвпад са много красиви,мили и приятни хора; съвпадът носи прияти събития и при транзит, особено прижените. Този символ също е взет от Саабеистите. Древните звездобройци и всички, които са боготворели звездите – величавите трепкащи над главите им светила, са ги наричали „Очите на ангелите". И наистина, не е ли възхитителен в ясните и топли звездни нощи, особено когато няма Луна, осеяният небосвод с хилядите звезди, които блестят като брилянти – мило, нежно, като очите на влюбени? Не може човек с развито чувство към възвишеното и красивото да не изпитва благоговение от величавата картина на звездното небе! Саабей и неговите ученици са изучавали не само отделните звезди, но и отделните групировки – характерни фигури и образувания от ярки звезди в определен участък от Небесната сфера, наречени съзвездия, на които давали наименования. Тези имена не са били плод на някаква случайност, не са дадени в момент на вдъхновение от поетична фантазия, а са съобразени с естеството на силите, изтичащи от тях. По решение на Международния астрономически съюз броят на съзвездията върху цялата Небесна сфера е определен на 88. От тях 47 са определени от древните звездобройци – ученици на Саабей, а останалите 41 са определени от астрономите от по-ново време, като са назовавай и без каквото и да било по-задълбочено съображение. Определените от древните 47 съзвездия не са имали линейни геометрични форми. Между тези съзвездия е имало и свободни, незаети пространства. Модерните астрономи разделиха Небесната сфера на 88 съзвездия, които със своите линейни геометрични форми плътно я покриват. Това, разбира се, внася голямо улеснение при изследването на Звездния мир. Така че под съзвездие сега трябва да се разбира не само конфигурацията, която образуват по-ярките звезди в дадена област на Небесната сфера, но и определеният участък от нея. Във всяко едно съзвездие, освен ярките и въобще видими с просто око звезди, трябва да се включват и всички Небесни образувания, достъпни за наблюдение с всички възможни средства. За Астрологията най-голямо значение имат дванадесетте съзвездия, наредени поголемия кръг на Небесната сфера, по който преминава видимото годишно движение наСлънцето. Това движение на Земята около Слънцето, този именно кръг се наричаеклиптика. Думата е гръцка и означава „затъмнение". Древните звездобройци са далитакова име на този кръг, защото Слънчево и Лунно затъмнение настъпва точно тогава,когато Луната се намира в точката на пресичането на нейната орбита с еклиптиката.Тези точки на Небесната сфера се наричат Лунни възли. Самата дума Астрология е също сложна, съставена от думите Астра, което значизвезда, и логос, което значи говор, т.е. говор на звездите. Тя се занимава, кактоотбелязахме, с въздействието на силите, които изтичат от Слънцето, Луната иЗодиакалните съзвездия. Въздействие оказват и всички други Небесни образувания, ночовек при своето сегашно развитие няма подготвени мозъчни клетки, които да могат даги възприемат. Саабей е казал, че за създаването на Слънчевата система са взели
 • 22. 22 участие и дванадесетте съзвездия от Зодиакалния кръг със своите Небесни образувания в тях. Оттам е и по-осезателната връзка на човека с Небесните образувания там. Разположението на Слънцето, Луната и Планетите по Небесната сфера в Зодиакалните съзвездия в момента на раждането на всеки човек на определено място на Земята имат съответно разположение и в Двойника на човека – Звездното му тяло. Със своето раждане човек влиза в един нов за него свят и това влизане е освидетелствано с това разположение. Науката за Звездния мир е тясно свързана с науката за символите. Астрологиятаособено много си служи със символи, всеки от които ни разкрива по един свят.Основните елементи на символите в Астрологията са: кръг, точка, отвесни ихоризонтални отсечки, ъгли, дъга и стрела. Кръгът е бил символ на неизявенатаБожественост – Необятния Миров Силов Океан. Точката е изразявала искрицата проявана Божественото – „Азът". Кръг с точка в средата е символ на Слънцето – ограниченоизявена частица от Силовия Океан. Полукръгът, дъгата, полумесецът са били символина чувствата, които дават творческия подтик. Продължението на рода е един яркоизразен подтик за творчество, затова с този символ е изразена Луната – майката.Отвесната отсечка е била символ на мисълта – мъжкият принцип, активният елемент,електричеството. Хоризонталната отсечка е изразявала мекия принцип – магнетизма.Кръстът е представлявал взаимодействието между чувствата и мисълта, което създаваусловията за голяма възбуда. Тази възбуда, насочена към дадена цел и добреканализирана, може да даде голям творчески ефект, но оставена без цел и контрол, даваразрушение и смърт. Способността да владееш и контролираш силите в себе си и вПриродата дава възможност за най-голямо творчество и прогрес. Стрелата е биласимвол за величие и господство. С комбинирането на тези символи са създаденисимволите освен на Слънцето и Луната, за които казахме, а също и на Планетите,отразяващи техните основни влияния. Други често срещани символи са: пречупеният кръст, наречен свастика. Тозисимвол е изразявал вечното и непрекъснато движение в Природата. Това е Слънчевияткръст на древните Маги и Мъдреци. Този символ по-късно е бил приет от Арийскатараса. Пентограм с единия връх нагоре е бил символ на Божествените Съществаизключителната им интелигентност, мъдрост и неограничени възможности за създаванеи подкрепа на живота, Същества с пълна Любов в създаване и подкрепа на живота иобединението. Същият пентограм с два върха нагоре е бил символ на демоните, катопод демон се разбира същество с изключителни знания, мъдрост,сила и възможности,но всички насочени към ограничение на живота и към разрушение и смърт.Шестолъчката представлява два равностранни триъгълника, вплетени един в друг,единият с върха нагоре, а другият – с върха надолу; това е т.нар. „Соломонов печат” или„Давидова стрела" и символизира слизането на Духа в материята. Този символ е билприет от евреите за техен знак. Имало е и други символи, неизвестни и недостигнали донас. Астрономията и Астрологията са вървели ръка за ръка от най-дълбока древност до17-и век на нашата ера. С откриването на телескопа астрономията тръгва с бързи крачкинапред, изучавайки Небесните образувания, с което внася нови и непознати дотогаванаучни елементи, изключително важни за Астрологията, която е принудена да сесъобразява с тях. Въобще Астрологията трябва да се облегне на астрономията. Примерза тази добра и ползотворна връзка е т.нар. Витлеемска звезда. Древните звездобройциот Вавилон видели върху Небесната сфера голяма и ярка звезда, която не била нищодруго, освен точен съвпад между планетите Марс и Юпитер. За този съвпад един отсветилата на астрономията от епохата на Ренесанса Йохан Кеплер е доказал, че т.нар.Витлеемска звезда не е била някаква нова и непозната по своята яркост и размери
 • 23. 23звезда, появила се изневиделица, нито пък някаква комета, както приемат някои, атова са били Марс и Юпитер, които, събрани на едно място, създавали впечатление заедна голяма, ярка звезда. Кеплер е изчислил, че такъв точен съвпад е станал в началотона нашата ера. Вавилонските звездобройци намерили, че посоченият съвпад става взодиакалното съзвездие Риби. От гледище на Астрологията такъв един съвпад наистинадава на новородения величави и царствени качества. Колко големи и задълбочени сабили астрологичните познания на тези ученици на Саабей, показва фактът, че те сазнаели коя географска област под управлението на кой Зодиакален знак се намира,поради което са изтълкували съвсем точно, че съзвездието Риби управлява Юдейскатаземя и че там именно се ражда велик цар. Колко голяма е била тяхната увереност,показва и фактът, че те веднага тръгнали да го търсят, за да му се поклонят, носейки мударове. Каква мъдрост имали тези звездобройци, показва и това, че като най-подходящиза един цар дарове те избрали и натоварили на камилите си написаните върху глинениплочки закони на мъдрия цар X а м у р а п и, живял и създал тези закони седемнадесетстолетия преди това. Всички основоположници на съвременната астрономия през епохата на Ренесанса– гениалните Нютон, Кеплер, Коперник и други от онова време – са били колкотоастрономи, толкова и астролози. В това отношение особено ярко се е изявил ЙоханКеплер. Отбелязан е и един интересен случай, станал с Нютон: отишъл при него виденангличанин и започнал да го упреква, че се занимава с такава заблуждаваща наука,каквато е Астрологията. Нютон се обърнал към него и го питал: „Вие, сър, изучавали листе Астрология ?" Като най-ярък представител на Астрологията от по-стари времена може да сеизтъкне известният александрийски учен Клавдий Птоломей, живял през 2-ри век нанашата ера. За своето време той е бил учен от висока класа и е написал трудове поАстрология, математика, география, оптика, за които богато се е ползвал от голяматаАлександрийска библиотека. Последната тогава е съществувала в цялостен вид, сизключение на малки грабежи от страна на римляните, които малко преди Новата еразавладели Египет. Тази съкровищница на древни знания и мъдрост е била опожаряванапо-късно още три пъти: първия път от тълпи, насъсквани от християнските епископипрез 313 година, поради неудобни за тях текстове в някои библиотечни книги,отричащи мястото на Земята като център на Вселената и мястото на епископите катонаместници на Бога; с това фактически се е сложило начало на Инквизицията. За вторипът библиотеката била опожарена през 690 година от арабските завоеватели, поточно отводачите – халифи на арабските орди, последователи на Мохамед, които тогавазавладели Египет. И най-после пълното опожаряване било извършено от турските ордина султан Селим I през 1517 година. Главен труд на Птоломей е бил „Математическото построение", известен с арабското име „Алмагеста”, където ученият излага математическите си и астрономическите знания. Той приемал, че Земята е център на Вселената (геоцентрична система), като за правите и обратни движения на Планетите е въвел т.нар. епицикли и диференти. Написал е и труд по Астрология, известен поя името „Т е т р а б и б л о с т ". Този труд е оказал извънредно голямо и трайно влияние върху изучаването на Астрологията както сред еврейските, така и сред арабските народи, предимно от Средна Азия – Бухара, Самарканд. Изнесените в тази книга принципи са послужили за основа на почти всички трудове по Астрология, издадени по-късно. Понеже не почива на истински астрономически знания, всичко, изложено там, не може да се приеме за сериозно. В Римската империя Астрологията и астролозите са били ту почитани, тупренебрегвани, според настроението на царете. Много от учените в Средна Азия сезанимавали както с астрономия, така и с Астрология, допринасяйки много за
 • 24. 24признаването на последната. Като най-изтъкнат арабски астролог се отбелязва А б у -М а ш а р, живял между 790 и 886 година. Той е написал труд по Астрология, койтомежду 1130 - 1140 година бил преведен в Европа. Отношението към Астрологията презвсички по-късни времена е било неопределено. Едни са я приемал и като достойна заизучаване наука, други – като магьосничество и заблуда. Съществувало е и академичнопризнание на Астрологията, изразяващо се в обособяването ù като специалност в някоиевропейски университети, като например университета в Болоня, където са се училиДанте и Петрарка. Е Л Е М Е Н Т И НА А С Т Р О Л О Г И Я Т А Време и домове. Времето и мястото на раждането са важни елементи вАстрологията. Изтъкнахме, че разположението на Слънцето, Луната, Планетите иЗодиакалните съзвездия върху Небесната сфера е същото, каквото е и в Двойника начовека (Звездното тяло) в момента на неговото раждане. Според това разположение сеанализира самият човек - неговите качества, способности, стремежи за изява, а също иусловията, при които ще се намира той през настоящия си живот. Това се определя отсиловите течения на отдел ните членове от Слънчевото семейство, Зодиакалнитесъзвездия и взаимоотношенията между тях. Положението на Слънцето, Луната,Планетите и Зодиакалните съзвездия са отбелязани и се изваждат от астрономическитаблици, наречени ефемериди. Когато начертаем такава звездна карта, получавамет.нар. хороскоп. Думата хороскоп е гръцка и означава карта за предсказване. Тази картасе прави за определено място и време; с други думи, за да се начертае хороскоп, трябвада са ни известни географските координати на мястото, където даденият човек се ражда.Географските координати се определят от пресечната точка на съответния за даденомясто меридиан и паралел, които намираме по географска карта. Всяка географска точка от нашата планета има свое време, а времето се приема като интервал между две събития. Едно важно и ясно изразено събитие, по което можем да определим времето, е изгревът на Слънцето. Този изгрев за различните точки на Земята е различен, следователно и времето за отделните места по Земята е различно. За улеснение и за да има единство на времето в дадена област и държава, учените са разделили Земното кълбо на 360 сектора с плоскости, минаващи през двата полюса – Северния и Южния. Окръжностите, които се получават от пресичането на тези плоскости със земната повърхност, наричат меридиани, а самите частици, които те отделят помежду си – градуси. Паралелите пък са окръжностите, получени от пресичането на плоскости, успоредни на екватора и започващи от него. Тези плоскости секат повърхността на Земята на север и на юг от екватора на 90 успоредни кръга, като тези на север определят северната ширина на даденото място, а на юг – южната ширина. Понеже градусите обхващат малки области от Земята, една държава би включвала по няколко градуса, а оттам и различни граждански времена, което би създало неудобства. Затова учените са определили сектори от по 15 градуса, така че областите, които тези сектори обхващат, да имат едно време по часовник – т.нар. гражданско време. Всяка една държава приема часовниково време по този именно сектор, който обхваща територията ù. Големите държави, които заемат по няколко сектора от по 15 градуса, имат различни граждански времена. За съставянето на хороскоп е важно не гражданското време, не времето, коеточасовниците показват, а точното време. Как се изчислява то? Известно е, че Земята сезавърта около своята ос за 24 часа, следователно всяка точка от нейната повърхностизминава 360-те градуса на тази окръжност за тези 24 часа. За да можем точно даопределим местното време за дадена точка, трябва да пресметнем времето, за което тазиточка ще измине един градус. Затова делим двадесет и четири часа на 360: превръщаме
 • 25. 25двадесет и четирите часа в минути, което прави 1440 делено на 360; получаваме 4минути. Следователно един градус се изминава за 4 минути. Ако рожденото място се намира на запад от меридиана, по който е определено гражданското време, както е например у нас в България, където гражданското време е определено по 30-ия меридиан, то изчисляваме колко градуса на запад е разположено рожденото място. Броят на градусите умножаваме по четири минути и полученото чисто изваждаме от гражданското време, тъй като точките на запад имат по-ранно време. Така например град Перник се намира седем градуса по на запад от тридесетия меридиан, по който е определено гражданското му време. Местното време ще получим, като извадим от гражданското 7 по 4 равно на 28 минути. За София местното време се изчислява с 27 минути по-рано. За да определим местното време на всяко селище, търсим меридиана, на който се намира, и пресмятаме по указания метод. В България всички градове и селища се намират на запад от 30-ия меридиан. Затова винаги от гражданското време вадим времето, пресметнато за меридианите, които отстоят от 30-ия. Ако мястото се намира на изток от меридиана, по който е определено гражданското време (времето на часовника), то изчисленията, които се правят за броя на меридианите до часовниковия, се прибавят към гражданското време, за да получим местното време. Освен гражданското и местното време съществува и т.нар. звездно или сидералновреме. Понеже Слънцето също се движи и следователно не може да съществува еднопостоянно време, затова астрономите приемат времето, определено от пролетната илиесенната равноденствена точка. Времето, което определят тези точки, дава т.нар.звездно или сидерално време. В някои ефемериди е взето времето, определено отпролетната точка, а в други – есенната. Звездното време за всеки ден, започващо отпролетната равноденствена точка, е дадено в таблици за 12 часа на обяд. Ако пък е взетаесенната равноденствена точка за начало, то звездното време е дадено за нула часа презнощта – началото на денонощието. Когато звездното време започва от пролетнатаравноденствена точка, дадено за всеки ден в 12 часа на обяд, то, за да изчислимзвездното време за момента на раждането, при условие, че раждането е станалопредобед, е необходимо времето, оставащо до 12 часа на обяд, да извадим отсидералното време, дадено за този ден; така получаваме сидералното време за мястотона раждане. Например да приемем, че даден човек е роден на 5 декември 1928 година в10 часа предобед в София. Местното време ще бъде 9 часа и 33 минути. От сидералнотовреме за този ден, което е 16 часа и 56 минути, ще извадим разликата от местното времедо обедното, което е 2 часа и 27 минути, и за сидералното време за момента нараждането ще получим 16 часа и 56 минути минус 2 часа и 27 минути, което ще даде 14часа и 29 минути. Ако пък човекът е роден в 2 часа следобед, за София местното времеще бъде 1 часа и 33 минути. Тогава разликата от обяд (12 часа) до местното време,равно на 1 час и 33 минути, прибавяме към сидералното време за този ден, за даполучим сидералното време за момента на раждането, което ще е 16 часа и 56 минутиплюс 1 час и 33 минути, равно на 17 часа и 89 минути, което прави 18 часа и 29 минути. Ако началото на сидералното време започва от есенната равноденствена точка, то винаги прибавяме часовете на местното време към даденото за този ден сидерално време и получаваме сидералното време за мястото и времето на раждането. Пример: даден човек е роден на 5 януари 1981 година. Сидералното време за този ден е 6 часа и 58 минути. Да приемем, че този човек се е родил в 18 часа гражданско време в София. Местното време ще бъде 17 часа и 33 минути. Тези часове прибавяме към сидералното време за този ден и получаваме 6 часа и 58 минути плюс 17 часа и 33 минути и ще получим 23 часа и 91 минути, което е 24 часа и 31 минути и ще даде 0 часа и 31 минути. Определянето на сидералното време за момента и мястото на раждането е многоважно, защото ни дава възможност за даден географски паралел, за дадена географска
 • 26. 26ширина да определим разположението на дванадесетте Зодиакални съзвездия и в тяхСлънцето, Луната и Планетите, обособени в домове. Домовете не са нищо друго, освендванадесет сектора в плоскостта на Земната орбита. Целият този кръг се разделя отхоризонтална и вертикална линии на четири дяла, като във всеки дял влизат по трисектора – домове. Хоризонталната линия в източния си дял определя изгрева, а взападния – залеза на Слънцето, Луната и Планетите. Точката на изгряването наричамеАсцендент, а тази на залеза – Десцендент. Вертикалната линия определя най-високата инай-ниската точки, в които идват членовете на Слънчевото семейство. Най-високата сенарича Зенит или Медиум цели, а най-ниската – Надир или Имум цели. Дванадесеттедома започват от източния хоризонт, като първият дом е под хоризонта и е еднадванадесета част от окръжността, или една трета от първия дял. Вторият дом е вторатадванадесета от целия кръг, или втората третинка пак от този първи дял. Третият етретата дванадесетинка, или последният дял от първия сектор. Следват другите домовепо същия начин: четвъртият е четвъртият сектор от кръга, или първият от вторатачетвъртина и т.н. Саабей и древните звездобройци – негови ученици – са разглеждали Земята катокристал с дванадесет петоъгълни стени, притежаващи свойствата на всекикристал. Тозикристал - Земя, проектиран върху една плоскост, дава дванадесетте сектора – домове.Известно им е било (както се откри напоследък), че ако върху един кристал се внесатпромени чрез въздействие, като например налягане, температура и ред други, то поръбовете и върховете на кристала се образуват и изтичат сили. Ръбовете на кристалаЗемя не са нищо друго, освен чертите, които разделят домовете – техните граници, авърховете се образуват, когато границата между два дома (самите черти) съвпадне сначалните градуси (от 0 до към 2 или 3) на някое Зодиакално съзвездие. КогатоСлънцето, Луната или някоя от Планетите се намира на ръб – на граница между двадома, те със своите силови течения възбуждат кристала Земя и действието им вЗвездното тяло на човека е по-силно. Още по-силно е то когато на тази черта - на тозиръб на кристала, се намират началните градуси на някое от Зодиакалните съзвездия.Колкото Слънцето. Луната и Планетите се намират по-навътре от чертите - от ръбоветена дома, толкова тяхното влияние отслабва, докато в средата на дома то е най-слабо. Разположението на Слънцето, Луната и Планетите във всеки дом си има своетоспециално значение. Техните силови течения действуват в различни области начовешката изява. Да започнем от първия дом: когато Слънцето. Луната или която и дабило Планета се намира в първия дом, те имат въздействие върху физическия образ,върху неговия външен вид и психична нагласа. Всеки един член от Слънчевотосемейство създава свой специален тип. Този тип, разбира се, както вече отбелязахме, щебъде по-ясно изразен, ако светилата са близо до Асцендента. Чисти типове, създадени отвсеки член на Слънчевото семейство, рядко се срещат, защото и другите членове на товасемейство действуват със своите течения и дават своя принос в изграждането на самиячовек. Но, общо взето, при случаи, които ще споменем, някои членове от Слънчевотосемейство дават ясно изразен свой тип. За да можем да имаме по-ясна и пълна представа за онова, което един член отСлънчевото семейство може да даде като външен образ - тип и психическо съдържаниена даден човек, то трябва да познаваме всичко онова, което астрономията може да нидаде за всеки един от тези членове; защото, както отбелязахме, всяко нещо е израз насили, които са го създали. Тези сили, които създават, също така изтичат от дадено тяло,като по този начин въздействуват със своите качества и напрежения. Щом е така, то пообратен път е възможно от създаденото да определим естеството, характера инапрежението на силите, които са създали всичко в дадено тяло. Трябва да знаем каквопредставлява Слънчевата система и какво всеки един член от нея притежава, за даопределим какво всеки един от тях може да даде.
 • 27. 27 Да започнем от Слънцето. То е най-близката до нас звезда и е от най-голямозначение за живота на Земята и Планетите на първо място като динамичен център.Вълнообразните трептения, изхождащи от Слънцето, все още не са напълно разбрани всвоето богато и пълно разнообразие от сегашния човешки род. Те достигат както доЗемята, така и до всички Планети от Слънчевото семейство и ги обхващат като еднажизнена сфера. Така че всички те и ние на Земята може да се каже, че живеем вСлънцето, потопени в тези могъщи струи от силови течения. За Земята трябва даприемем по безспорен начин, че без слънчевата радиация, като най-важен източник наенергия, животът върху нея – в тази форма, която имаме засега, е невъзможен. Всичкиизключително благоприятни условия, които то дава на Земята и на живота върху нея,ще трябва да приемем, че са израз на един високо организиран свят. Саабей и древните звездобройци са приемали, че Слънцето е седалище наСъщества с изключителна интелигентност, мъдрост и възможности, за които ниенямаме дори представа. Те имат за задача да пазят, управляват, организират и даоблагородяват както самите Планета – членове на това семейство – с живота върху тях,така и Звездното тяло – Двойника на човека. Такова схващане и разбиране е имал и единот най-великите астрономи на човешкия род от края на 18-и и началото на 19-и векУилиам Хершел, който в 1781 година откри планетата У Р А Н и два от нейнитеспътници: открил е също и два сателита на Сатурн. Като е наблюдавал петна попланетата Марс, той е изчислил продължителността на нейното завъртане около оста ù.Направил е и още много открития по Небесната сфера. Ето какво казва този гениаленастроном за Слънцето: Слънцето е твърдо тяло, студено кълбо, подобно на Земята."Хершел предпазливо отбелязва, че може би то е населено. Около това кълбо има дваслоя облаци, продължава той, външният от които е необикновено горещ, а вътрешният -хладен. По външния слой - фотосферата, се появяват петна. Какво са всъщност петната?Самото петно представлява диск, състоящ се от централно ядро, което е тъмно, и отполусянка около него. Те не са нищо друго, освен дълбоки кладенци, подобни на фунии,в тези облачни обвивки. През тези отвори ние можем да видим повърхността нацентралното кълбо, а полусенките около ядрото са стените на тази фуния Правилността на схващането за петната се потвърждава от т.нар. явление В и л с он: когато почти кръглото петно е в центъра на Слънчевия диск, ядрото заема централноположение в полусянката. Когато обаче петното се приближи към края на Слънчевиядиск, тогава то добива перспективно елипсовидна форма, като частта от полусянката,която е по-близо до центъра на Слънчевия диск, става все по-тясна. За сегашните учениестеството на петната и причините за тяхното появяване върху фотосферата още не санапълно ясни. Саабей и древните звездобройци са приемали, че тези петна са наистинаотвори към централното ядро, към самото Слънце, през които отвори Великите РазумниСъщества, обитаващи ядрото, изпращат могъщи силови течения, даващи подкрепа иживот на Планетите. Централното ядро не е тъмно, а само поради контраста си спрямоголямата яркост на фотосферата (повърхността), която ние виждаме от Слънцето,изглежда така. Установено е, че яркостта на Слънчевия диск е 500 000 пъти по-силна отяркостта на Лунния диск при пълнолуние. Измерено е също, че петната са 500 пъти по-светли от диска на Луната пак при пълнолуние. Това съвсем ясно показва, чецентралното ядро не е тъмно, че твърдото кълбо – самото Слънце, не е тъмно. Петнатане са студени. Докато температурата на фотосферата -Слънчевата повърхност - е към6000 градуса, то температурата на петната се измерва към 4800 градуса. Освен това еустановено по безспорен начин, че петната са източник на непонятни за нас по своетомогъщество силови течения, определени от учените сега като магнитни. Могъщиизточници на сили са тези отвори. Изобщо петната са израз на изключително голямаслънчева активност, за чийто резултат ние, хората на Земята, можем да съдим самоотчасти: тогава има по-голямо плодородие, по-голяма активност на живота. Те съвсем
 • 28. 28не са някакви втвърдявания, изстинали и мъртви области по Слънчевата повърхност.Като плод на тази Слънчева активност се приемат също и т.нар. протуберанси, които неса нищо друго, освен могъщи изригвания, огнени езици, достигащи често пъти стотицихиляди километри дължина. Има също и други образувания по Слънчевата повърхност -т.нар. факули, които са подобни на оризови зърна с размер от стотици километри,явяващи се и изчезващи за периоди от секунди, подобно на вряща оризова каша. Цялататази Слънчева активност дава като резултат могъщи струи от силови ядра, коитопътуват със скорост от много хиляди километри в секунда, достигайки до всичкиПланети на Слънчевата система, за да изпълнят своите задачи. Ще трябва да приемем поедин безспорен начин, че Природата е изключително разумна и че всичко, което става внея, е с цел, със смисъл и с определена задача. И всичко, което Слънцето дава, е сразумна цел и за разумен резултат. И да се приеме, че всичко това е плод на някаквакаша от газове и течности, е напълно неприемливо. Още веднъж подчертаваме и трябва добре да се разбере от онези, които щеизучават Астрологията, че целият този висш разумен свят на Слънцето има за задача даорганизира и облагородява както самите Планети, така и техните силови течения -влиянията им, които създават мозъчните центрове в главния мозък на човека. Защотоколкото по-добре са развити и облагородени мозъчните центрове в даден човек, толковапо-пълно и правилно приема той силовите течения, идващи от Планетите и Луната. Представа за това, до каква степен са развити и облагородени мозъчните центровев даден човек, ни дават науките за черепа - френологията - и тази за израза на лицето. Теса помощни науки на Астрологията. Така например, ако измерим разстоянието откорена на носа до задната тилна част на черепа и получим около 23 сантиметра, а следтова измерим обиколката на главата над веждите покрай ушите (не върху тях) на даденчовек и получим 33 сантиметра, то ще узнаем, че пред нас е един крайно примитивенчовек, при който едва сега се оформят мозъчните центрове, а много от тях, особено тезив горната част на мозъка, са едва в зародиш. При това положение този човек е в началенстадий на своето развитие; Планетите все още не са създали и оформили мозъчнитецентрове, способни да приемат пълното тяхно влияние. И ако все пак нещичко приемат,то самите мозъчни центрове реагират и създават съвсем примитивни подтици. За даимаме пълен израз на планетните влияния, което ще се получи от добре развити иоформени мозъчни центрове, трябва разстоянието от корена на носа до тилната част начерепа да бъде около 36 сантиметра и обиколката на главата да е около 56 сантиметраТова ще ни демонстрира сравнително добре развит мозък, способен да приема пълнотовлияние на Планетите. Но трябва да знаем и самото качество на мозъчните центрове –доколко те са облагородени от силовите течения на Слънцето. Това ще разберем отизраза на лицето и органите, разположени там – чело, вежди, очи, нос, скули, устни,уста, брада, уши. По тези органи и по самия им размер ние ще разберем доколкоСлънцето е облагородило мозъчните центрове в човека. Ако внимателно разгледаме Слънчевата система, ще се убедим по един безспорен начин, че в нея цари значителен безпорядък. Няма единство и хармония в законите, които управляват членовете на това семейство. Преди всичко е установено, че всички Планети се движат около Слънцето по елиптични траектории, като всички те са различни за различните Планети. Едни са по-близо до окръжност, други са повече или по-малко разтеглени елипси. Знае се, че елипсата е затворена крива с два центъра, или както още се наричат ф о к у с и. В единия от фокусите се намира Слънцето, а какво се намира в другия... Това ще разгледаме по-нататък. Когато дадена Планета се движи по такава крива, съгласно втория закон от Небесната механика, даден от Йохан Кеплер, нейният радиус - вектор, или отсечката на разстоянието от Планетата до Слънцето за равни времена ще опише равни плоскости. Това ще рече, че Планетите ще се движат около Слънцето неравномерно – ту по-бързо, ту по-бавно. Когато е близо до Слънцето,
 • 29. 29 ще се движи по-бързо, а когато е по- далеч – по-бавно. Защо е необходимо това? Би трябвало орбитите на Планетите да бъдат окръжности, като най-съвършена равнинна фигура, което би донесло изключителни предимства за всяка една от тях: такива са си ги представяли древните звездобройци. Осите, по които се въртят Планетите, са с най- различни наклони по отношение плоскостта на еклиптиката. А би трябвало да бъдат перпендикулярни, което би донесло изключителни предимства за всяка от тях. Какви изключителни предимства биха донесли кръговите орбити и перпендикулярните оси? Това най-добре бихме разбрали от нашата Земя. Легендите, от какъвто род и характер да са те, всякога имат за основа нещо вярно,което е било, което е станало, т.е. някакъв факт – събитие. Така например да вземемлегендата за р а я, в който човек е бил поставен в изключително благоприятни условияза живот. И наистина, ако Земята би имала кръгова орбита и изправена ос, то нейниятклимат щеше да бъде възможно най-благоприятен - райски. Щеше да има вечна Пролет– такова време, каквото имаме през най-хубавите майски дни. Че наистина Земята еимала изправена ос и кръгова орбита и вследствие на това – благоприятен климат,показват намерените в Антарктида (Южния континент) въглищни пластове и вкамененидървета. Това съвсем ясно говори, че там някога е било топло и условията за живот сабили напълно благоприятни. След наклоняването на земната ос и разтеглянето нанейната орбита в елипса идват и зимните условия, хлад, мраз – причини занеблагоприятните климатични условия за тази форма на живота, която имаме тук наЗемята. Имаме основание да приемем, че такива неблагоприятни промени са станали иза всички планети от Слънчевото семейство, при което едни от тях са претърпели по-малки, други – по-големи промени. Околоосното въртене на всички Планети също е в безпорядък. Едни се въртят по-бързо, други по-бавно. Освен това едни от Планетите се въртят от запад към изток, адруги – обратно: от изток към запад, каквито са Венера и Уран. По отношението на дистанциите между Планетите и Слънцето също липсваединство и закономерност в тяхното разположение. В астрономията е известен т.нар.закон на Тициус-Боде, който определя средните разстояния на Планетите до Слънцето.Този закон е една хармонична поредица от числа, нещо като геометрична прогресия, сизключение на първия член, който е нула (а нулата не може да бъде член нагеометрична прогресия). Ето и самата поредица, в която за единица разстояние е взетосредното разстояние от Земята до Слънцето – т нар. от астрономите астрономическаединица, която е равна на 149 600 000 километра или кръгло 150 000 000: 0 + 4 равно на 4 : 10 равно на 0,4; това е дистанцията на Меркурий до Слънцето; 3 + 4 равно на 7:10 равно на 0,7; на Венера до Слънцето 6 + 4 равно на 10:10 равно на 1; на Земята до Слънцето 12 + 4 равно на 16:10 равно на 1,6: на Марс до Слънцето 24 + 4 равно на 28 : 10 равно на 2,8; няма Планета; 48 + 4 равно на 52 : 10 равно на 5,2; на Юпитер до Слънцето; 96 + 4 равно на 100 : 10 равно на 10; на Сатурн до Слънцето; 192 + 4 равно на 196 : 10 равно на 19,6; на Уран до Слънцето; 384 + 4 равно на 388:10 равно на 38,8; би трябвало да бъде дистанцията на Нептундо Слънцето, но не отговаря на измерената; 768 + 4 равно на 772 : 10 равно на 77,2; на Плутон до Слънцето, но също неотговаря на измерената. Явно е, че последните два резултата на този закон не съвпадат сизчислените дистанции на планетите Нептун и Плутон. Нептун се намира на около 30астрономически единици от Слънцето, а Плутон на около 40. Явно е, че тук съществуванарушение на този закон. Саабей и древните звездобройци са приемали, че някога Слънчевата система се еръководела от хармонични, разумни, твърдо установени закони, които са създали ред и
 • 30. 30хармония във всички прояви на нейните членове. Всичко това говори още, че някогамогъщ фактор на безпорядък и разрушение се е вмъкнал в Слънчевата система и евнесъл това безредие. Всички тези отклонения на Планетите са особено важни за характера, силата инапрежението на изтичащите от тях сили и влияния, имащи значение както за живота наЗемята (на първо място на човека), така и за взаимоотношенията между самитеПланети. Спътниците, които някои Планети имат, са също важен елемент на тяхнотовлияние, но това ще бъде разгледано за всяка една Планета поотделно. През 1776 и 1772 години големите астрономи Тициус и Боде, след като създадохазакона, за който споменахме останаха учудени, че на дистанция 2,8 астрономическиединици, което е равно на 420 000 000 километра от Слънцето, няма Планета и чепространството там е празно. Но много скоро се изясни, че там няма празнота. На 1януари 1801 година италианският астроном Пиаца открива небесно тяло, което сенамирало точно в отбелязаното пространство между орбитите на Марс и Юпитер. Товатяло се оказало съвсем малко с диаметър от 786 километра. През следващите годинитам се откриват още много други Небесни тела, но вече все по-малки; празнината сепопълва. За този рояк от парчета, наречени астероиди, интересно откритие е направилизвестният астроном д-р Олберст – един от най-ревностните им изследователи иоткривател на някои от тях. Той е намерил бърз и ефективен начин за изследванеорбитите на небесните образувания, а за тези късове открил, че орбитите им се пресичатв една точка на съзвездието ДЕВА, което му е дало правото и пълното основание даприеме, че тези късове не са нищо друго, освен парчета от разрушена Планета,разрушаването на която е станало точно там, където се пресичат орбитите на късовете. Саабей и древните звездобройци са приемали, че в Слънчевата система е станалаголяма катастрофа, при която се е разрушила една Планета, а всички други, повече илипо-малко, са пострадали. Тази разрушена Планета те са наричали Φ А Е Т О Н, коетоще рече „Л Ъ Ч Е 3 А Р Н А Т А". За разрушаването на тази Планета, за тази катастрофаот древността великите вавилонски звездобройци са оставили една чудна легенда,която, ако чете човек сега, остава с впечатлението, че се описва някакъв чудовищенатомен взрив. Много от древните гърци са били във Вавилон и са взели тази легенда,като са я преработили според своята митология, а за герои са поставили свои богове ибогини. Макар и блед, гръцкият вариант дава представа за размера на тази катастрофа.Ето я и самата легенда: „Климена, дъщеря на морската богиня Темида, била толкова красива, че дажелъчезарният бог Хелиос – Слънцето, който всеки ден летял със златната си колесницависоко над Земята, никъде не бил виждал по-хубава девойка. Той се оженил за нея и тяму родила син, сияещ като баща си, поради което му дали името Φаетон, т.е. С и я е щ.Но не бил безсмъртен като него. По цял ден Φаетон играел със своя братовчед Епаф –син на Зевс. Един ден, кой знае защо, Епаф започнал да му се присмива и му казал:„Макар да се казваш Φаетон - Лъчезарен, ти не си никакъв син на Хелиос. Ти си син наобикновен смъртен!" Като камък паднали тези думи в детската душа на Φаетон.Разплакал се той и затичал при майка си. Тя го прегърнала и го запитала защо плаче.Хълцайки, той ù разказал колко го е обидил Епаф. Вдигнала ръце Климена къмСлънцето и се заклела: „О, сине мой, заклевам се в лъчезарния Хелиос, който ни виждаи чува, че той е твой баща! Нека той ме лиши от светлината си, ако не казвам саматаистина! Иди при него в двореца му! Той ще те посрещне като свой син и ще потвърдидумите ми!" Успокоен от думите на майка си, Φаетон отишъл в двореца на баща сиХелиос, видял го отдалеч, седнал на златен трон, но не могъл да приближи до него,защото очите на никой смъртен не можели да издържат ослепителната му светлина.
 • 31. 31Щом Хелиос видял Φаетон, зарадвал се и сиянието около него станало още по-силно,Φаетон му разказал как Епаф всял в него съмнението, че не е негов син, и го помолил даго разсее, давайки му доказателства, че му е баща. „Ти си мой син! За да се увериш,поискай от мене каквото пожелаеш! Кълна се в свещените води на Стикс, че щеизпълня желанието ти! Зарадвал се Φаетон от тези думи на Хелиос и го помолил да мудаде само за един ден колесницата си с крилатите коне, за да премине с нея поНебесните простори. Потъмняло сиянието около Хелиос, щом чул тези думи. Умислен,той започнал бащински да го съветва: „Помисли, сине мой, преди да поискаш това отмене! Та нима смъртен може да седи в моята колесница? Даже никой от безсмъртнитебогове не може да я кара! Моите крилати коне се носят като вихър, а ти нямаш сили, зада държиш юздите им и да ги управляваш. А пътят в началото е толкова стръмен, че щети се стори, че летиш право нагоре. Когато стигнеш най-големите висини, косата ти щенастръхне от страх, щом погледнеш надолу към Земята. След това конете стремглавополитат по стръмния път надолу към водите на океана. Откажи се, сине мои, от товажелание. По пътя има много чудовища, които и тебе, и конете ще изплашат! Ти искашда загинеш!" Непреклонен бил Φаетон. С още по-голяма настойчивост искал от Хелиос да мудаде колесницата си и не се вслушал в съвета на баща си. Не могъл Хелиос да нарушиклетвата си и разрешил на Φаетон да вземе колесницата му. Отишъл Φаетон наизточния крайна Земята, където била колесницата на Хелиос. Впрегнал в нея крилатитебуйни коне, нахранени добре с амброзия и напоени с нектар. Те търпеливо пръхтели итропали с копитата си. Обзет от невиждана радост, Φаетон седнал в колесницата ихванал юздите на конете. Богинята Е О С (Зората) широко разтворила златните врати ив миг конете полетели нагоре по стръмния път. Бясно препускали те, а силите наΦаетон не стигали, за да държат здраво юздите им и да ги управляват. Те летели безпът, защото самият Φаетон не познавал пътя и не знаел накъде да ги насочи. И ето, предконете се явил един огромен, страшен скорпион, покрит с отровни люспи, койтонасочвал към конете и към Φаетон дългото си смъртоносно жило. Изплашил се Φаетонот това чудовище, изпуснал юздите на конете и паднал по очи в колесницата.Почувствали се свободни, за да избегнат страшния скорпион, конете полетелистремглаво нагоре, нагоре към звездите, а колесницата се люшкала след тях и всеки мигможела да се преобърне. Изплашила се богинята Селена (Месечината), като видяла как препускат внебесните простори конете на нейния брат Хелиос, изпуснати и неуправлявани отникого. Какво ли е станало с нейния брат Хелиос? Издигнали се до висините, конетестремглаво се спуснали към Земята. От огнената колесница буйни пламъци обхваналицялата Земя, огънят превърнал в пепелища градове и плодородни поля. Запалили сепланините, завряла водата в реките и моретата и облаци от гъста, гореща пара сеиздигнали от тях. Изплашили се Нимфите и с плач се скрили в дълбоките пещери.Скоро реките и моретата се превърнали в пресъхнали, дълбоки и напукани пустини. Отнепоносимата горещина се изплашили морските богове. Смърт заплашила Земята.Тогава богиня Гея (Земята), обляна в сълзи, отправила молба към господаря на Небето иЗемята – всесилния гръмовержец ЗЕВС. „О, велики Господарю, защо допускаш дазагина аз, да загине царството на твоя брат Посейдон? Нима тези пламъци, трябва даизгорят целия свят?" Чул молбата на богиня Гея Великият Зевс и в миг изгасилстрашните пламъци, които обвивали Земята. Вдигнал тежката си десница, хвърлилослепителна светкавица и разбил на парчета огнената колесница. Разбягали се навсички страни крилатите коне на Хелиос. По цялото небе се разлетели огнените парчетаот колесницата. Обхванат от огнени пламъци, полетял към Земята Φаетон и паднал вреката Ередан, далеч от родината си. Дълбока скръб помрачила сияещия Хелиос от
 • 32. 32трагичната гибел на сина му и цял ден не се показал по Небесните простори..." Изтъкнахме, че слънцата са високо организирани светове, източници на светлина ина условия за изява на живота, изобщо на още много сили, които изтичат от тях, без даможем да ги констатираме и да ги разбираме. Същевременно изтъкнахме и другифактори , които носят тъмнина, разединение, разрушение, безредие,смърт; изобщосклонни да поглъщат всичко. Ще трябва да приемем, че също така съществуват напълнореално изразени фактори, които създават тези противоположности. Че наистинасъществуват такива светове, е било изнесено още от Саабей и неговите ученици иотбелязано в свещените книги на всички народи, включително и в Библията, макар ибегло и непълно. Там, в първата глава на книгата „Битие", се казва, че в началото Богсъздаде Небето и Земята - два свята. А Земята беше неустроена, безводна и пуста - безживот. Тъмнина се разстилаше над Бездната. В този текст ясно е изразеносъществуването на два противоположни свята в Природата. Но в този текст е казаносамо за едната противоположност, отбелязана с думата „Земя", а нищо не се казва задругата, по-висша изява - „Небе". Еврейските първенци, които в 586, година прединашата ера са отишли във Вавилон по покана на тогавашния цар Навуходоносор Втори,са преписали тези текстове от Вавилонската кула - висшата Школа на Халдейскитемъдреци, но не са могли всичко да препишат, вероятно поради невъзможност даразчетат текста и по-специално – написаното за Небето. В Свещените книги на другитенароди обаче е отбелязано за Небето като за свят Съществуването на реални светове с качества и прояви, напълно противоположнина светлите слънца, е нещо, което е било известно на Вавилонските звездобройци,които са ги наричали Черни слънца. Ученият свят в наше време, натъквайки се на някоиособени лъчения, стигна до извода за съществуването на обекти от Небесната сфера,които са невидими и гравитацията на които е толкова голяма, че поглъща и светлината,паднала върху тях, поради което те са тъмни. Тези светове учените сега наричат Чернидупки или Колапсари. За изследването им в 1962 година беше изпратен спътник,снабден с рентгенов телескоп – уред, отбелязващ ренгеновите лъчи. Тези уреди уловиханаличието на силови течения в Небесната сфера там, където не бяха забелязани светещиНебесни тела. По-късно, в 1971 година, научен колектив успя да регистрира поток отгравитационни вълни също там, където не е имало светли обекти. Ръководителят натози колектив Вебер е стигнал до извода, че източник на тези вълни е колосално посвоите размери Черно слънце. Това беше още една стъпка към тази голяма загадка.Изчисленията показали, че силата на лъчението от този източник е равна на силовитетечения, които биха дали хиляда слънца като нашето. Това откритие отначало се еоспорвало от някои учени, но само малко след това съобщението за съществуването награвитационни вълни от такъв характер беше потвърдено и от други научни колективи.В 1975 година на симпозиум на астрофизиците в Мексико един от тях е изнесъл докладвърху Черните слънца. Той е отбелязал, че върху тях съществуват сили, които по своетоестество са ни напълно непознати. При среща на такова Черно слънце с голямо Небесно тяло, първото със своитемогъщи притегателни сили (съгласно закона на РОШ за приливно-отливните сили) еспособно да разруши Планетата. Такова нещо е станало и в Слънчевата система, когатоЧерно слънце с чудовищна по своя размер притегателна сила е разрушило планетатаΦаетон, попаднала в зона на Рош, и е внесло разстройство в порядките на всичкиостанали Планети. И наистина в легендата за Слънчевия син Φаетон се подчертава отбащата Хелиос, че по пътя има много чудовища, които ще изплашат водача и конете.По-нататък се отбелязва, че пред конете и Φаетон се е явил огромен скорпион, покрит сотровни люспи и насочил към тях дългото си смъртоносно жило. Скорпионът - Чернотослънце - е предизвикал катастрофата. При тази катастрофа освен разрушаването напланетата Фаетон, всяка една от останалите Планети повече или по-малко е пострадала
 • 33. 33което се е отразило и на нейното влияние. Това ще бъде разгледано за всяка Планетапоотделно. Една част от късовете на разрушената Планета са се разпръснали из цялата областна Слънчевото семейство ставайки спътници на повечето от Планетите, което също се еотразило на планетното влияние. Друга част са останали да се въртят в орбита междуМарс и Юпитер. Черните слънца не се подчиняват на законите на другите Небесни образувания. Тене се движат по установени орбити. Поради това всяко светло слънце, както и нашето, епринудено да пази своето семейство от посегателството на тези демоничниобразувания. Ето защо при нашето Слънце съществуват периоди на голяма възбуда.Тези периоди не са строго определени по време, което потвърждава казаното забезредието в Черните слънца. Нашето Слънце е взело мерки както в самата система,така и в Звездното тяло, за да поправи разрушеното и да премахне възможносттаЗвездното тяло на човека да приема отрицателните влияния на планетните нарушения.То успява и ще успее! Периодите от 11,80,400 години астрономите определят като периоди на Слънчевавъзбудимост, но те не са точни. Най-късият период, определен като 11-годишен, е взетза среден. Всъщност периодите са от 7 до 14 години, а астрономите са взели среднастойност от 11 години. Същото се отнася и за другите периоди от 80 и 400 години. ПЛАНЕТИТЕ В нашата Слънчева система има 12 планети. Девет от тях са известни и саполучили в по-ново време имената и символите си. Това са Меркурий със символа си  Венера –  Земя – , Марс –  , , , Юпитер –  Сатурн –  Уран – , Нептун –  и Плутон – . , , Този символ на Плутон е даден от автора, защото за тази Планета няма общоприетзнак. Две от Планетите са все още неоткрити: едната е между Меркурий и Слънцето, адругата е зад Плутон. И една разрушена планета, която се е движила в орбита междуМарс и Юпитер, наречена от древните звездобройци Φаетон, т.е. Лъчезарната, за коятовече отбелязахме. Според Саабей Планетите в Слънчевата система не са се образували спонтанно ибезредно, в някакъв неопределен период от нещо материално. Всяка една от тях се есъздала от зрънце сгъстена сила на Необятния Миров Силов Океан така, както наЗемята се образуват кристалните форми. Знаят ли днешните учени как се образуваткристалите? Не! Всяко едно от тези зрънца – начало на Планета – за своя растеж иоформяне е приемало силови течения от Небесните образувания в едно от Зодиакалнитесъзвездия. Планетите са се образували последователно, в един строго определенразумен и хармоничен ред. След своето образуване те бавно са се отдалечавали отСлънцето. Така че най-далечната Планета, тази зад Плутон, е първата и най-старата.Следват по възраст след това и другите: Плутон, Нептун и т.н. – така, както това става ведно семейство, когато се ражда едно дете, след него друго и т.н. Както всяко дете, такаи Планетите имат в началото нужда от по-усърдни и топли майчини грижи. Сизрастването си детето все повече се отдалечава от родителите си и по-малко има нуждаот грижите им, докато порасне и стане напълно независимо. Така е и с Планетите. Давземем например планетата Плутон – най-отдалечената известна Планета. Астрономитеса си направили труда да изчислят, че ако има наблюдател на тази Планета, то той щеможе да види Слънцето като кръгче с диаметър около 6 сантиметра и температура нанеговата повърхност от минус 220 градуса. При тези условия такова светло кръгче итакава температура какво могат да дадат за живота на Плутон – тъй, както ние горазбираме? Разумните Същества там са намерили други, неизвестни за нас
 • 34. 34възможности, за да могат да проявят Своя живот; знанието и мъдростта вечно сепостигат! В подкрепа на това становище Саабей и древните звездобройци са казвали:„Колкото една Планета е по-далеч от Слънцето, толкова на нея живеят по-разумни и по-могъщи Същества." Защото грамадното време от създаването на една далечна Планетаспособствува за натрупване на знания и мъдрост от Съществата, които я обитават.Необятният Миров Силов Океан тласка бавно, но сигурно всяка създадена от Негоформа към все по-голямо знание и мъдрост, към все по-голямо съвършенство. Вподкрепа на това становище е и мисълта, ясно изразена от великия гений на Ренесанса –Джордано Бруно, който на кладата през 1600 година със сетни сили извикал:„Навсякъде живот, навсякъде разум!" Създадените от Звездното тяло мозъчни центрове, както вече отбелязахме, нидават възможност за контакт и изява в четирите свята. Първият от тях е ИДЕЙНИЯТ –светът на идеите. Възможността на човек да влиза в контакт с този свят му позволява дабъде новатор, рационализатор, гений. Например имаш някаква задача или видиш нещо;изведнъж в теб проблясва знание как това може да стане най-добре или как видяното дате доведе до нещо ново, оригинално и неизвестно досега. Падането на ябълката предНютон не е нищо друго, освен възможността на даден човек да влезе в контакт сидейния свят. От този свят се черпят всички новости и открития. В него непрекъснатосе твори и се създава нещо ново и човек може да открие, да създаде това ново само аковлезе в контакт с идейния свят. Древните са го изразявали с понятието ОГЪН – свят наОгъня. Вторият свят е на мисълта; след като дойде идеята, човек търси законите,пътищата, по които тази идея ще може да се реализира и да принесе изгоди за човешкиярод. Този свят е бил изразяван с понятието ВЪЗДУХ. Третият свят е внасянето на живот– чувството, радостта или скръбта – в процеса на осъществяването на идеята. Този святе бил изразяван с понятието ВОДА. И най-после самото реализиране на идеята втриизмерния свят, усилията и средствата за нейното осъществяване са били изразяванис понятието ЗЕМЯ. Това са четирите свята, които Планетите създават и развиват, аСлънцето организира и облагородява мозъчните центрове, за да могат те все по-пълно исъвършено да проникват в тези светове. Първата Планета от Слънчевото семейство, най-близката, най-младата, галенотодете, намираща се между Слънцето и Меркурий, поради своята изключителнаактивност на силови течения е наречена от древните звездобройци ВУЛКАН. Така ще янаричаме и ние. Тази Планета има едно от най-хубавите, интересни и, кактоотбелязахме вече, силни влияния върху човека. От астрономите от по-ново време самод-р Лескаро твърди, че е можал да наблюдава тази Планета през 1859 г. А в най-нововреме италианският професор по астрономия Бенанди съобщи, че е открил Планетамежду Слънцето и Меркурий, която нарича ΦАЕНЦА. Други астрономи не сасъобщили за съществуването на такава Планета, но това не трябва да ни дава основаниеда я отричаме. Така например през 1876 година големият италиански астрономСКРИАПАРЕЛИ, по време на т.нар. Велико противостояние на Марс, станало тогава(то става на всеки 15 и 17 години и Марс е най-близо до Земята и най-удобен занаблюдение – само на 50 000 000 километра), пръв открива на тази Планета канали.Други астрономи от това време, а и доста по-късно, не са открили подобни образувания.Те просто приеха, че това е било дефект в телескопа или пък тогава е имало някаквисмущения на Земята. Но в по-ново време астрономите видяха каналите на Марс и с товапотвърдиха откритието на великия италиански астроном. Така че и ние ще чакамепотвърждение от астрономите на бъдещето за съществуването на Планета междуСлънцето и Меркурий. Доколкото разбирам, съвременните астрономи не са проявилидостатъчно желание, настойчивост и упоритост за нейното издирване. Те смятат, четяло, отстоящо от Слънцето по-близо, отколкото стои Меркурий, би изгоряло. Това не евярно, защото близо до Слънцето и около него се движи в доста разтеглена елипса
 • 35. 35кометата ЕНКЕ, която за период от около три и половина години прави пълнаобиколка. Когато тя дойде в ПЕРИХЕЛИЙ, т.е. най-близо до Слънцето, тя отстои отнего само на 600 000 километра. Въпреки това не е изгоряла и продължава дасъществува. Голямата комета от 1843 година е минала само на 127 000 километра отСлънчевата повърхност, като е летяла със скорост от 586 километра в секунда; тя същое оцеляла. Голямата комета от 1882 година също е минала много близо да Слънцето и тяне е изгоряла. При движението на Меркурий около Слънцето, когато той застава най-близо до него (в Перихелий), се забелязват известни смущения в орбитата му.Астрономите сега обясняват тези смущения с теорията на Айнщайн за относителността,но тази теория не може напълно да ги обясни. Следователно тя не е приложима за тозислучай. Тези смущения се дължат на присъствието на Планетата по-близо до Слънцето.Друга причина за нейното неоткриване, която наистина е оправдана, е фактът, че обектиблизо до Слънцето много трудно се наблюдават. Телескопите трябва да имат специалниприспособления за такива наблюдения. Има и друга причина за трудното ù откриване,която ще отбележим по-долу. Като доказателство за съществуването на тази Планета могат да се направятматематични изчисления, прилагайки някои от интересните закони на астрономията. Напърво място – споменатия вече закон на Тициус - Боде – закон за дистанциите наПланетите до Слънцето. Използувайки тази схема от числа, дадени в закона, можем данаправим едно разширение, вземайки още един член наляво от нулата, който е минустри. Следвайки правилата на този закон, прибавяме 4 и получаваме единица. Делимтази единица на десет и получаваме една десета от астрономическата единица» което еравно на 14 960 000 километра или кръгло 15 000 000. На такова разстояние отСлънцето би трябвало да се намира планетата Вулкан. Навярно някой би запитал накакво основание се взема член наляво от нулата. Първо, астрономите не са обяснилиоснованието, на което е включена нулата в тази поредица от числа, която те приемат загеометрична прогресия, а нулата не може да бъде член на такава прогресия. Второ,приемайки за член минус три, то за краен резултат получаваме реалното число плюсединица, а съвсем в края – също реалното число една десета. Втори член наляво, койтоби бил минус шест, не можем да вземем, защото за краен резултат ще получимотрицателно число. Основоположникът на съвременната Небесна механика Йохан Кеплер е дал триосновни закона. Третият от тях гласи, че разстоянието на всяка Планета до Слънцето,повдигнато на трета степен, е равно на времето, за което Планетата ще обиколиСлънцето, повдигнато на. втора степен. Използувайки този закон, ние можем дапресметнем, че планетата Вулкан ще обикаля около Слънцето за около 36 земниденонощия. Изразено алгебрически, това е една десета от нашата година. Ако използуваме най-голямото отклонение, което Меркурий прави спрямоСлънцето, изчислено на 28 градуса, ние можем да пресметнем, че Вулкан би правилспрямо Слънцето отклонение най-много от 6-7 градуса. Известно е обаче, че Меркурий,заедно с Марс и Плутон, имат за свои орбити най-разтеглени елипси, което от гледищена Астрологията е причина за някои неблагоприятни техни влияния. Пак от гледище наАстрологията (изхождайки от влиянието на Вулкан, което е особено благоприятно)можем да направим извод , че неговата орбита е окръжност или близка до окръжността.Това ще ни наведе на мисълта, че отклонението, което Вулкан прави от Слънцето, ще епо-малко от изчисленото, което също прави откриването му трудно. Астрологиятаприема, че всяка Планета, която може да дойде на такова разстояние до Слънцето, е всъвпад с него. Следователно, когато определяме от таблиците положението наСлънцето за дадено място и време, ние всъщност определяме и положението на Вулканза това място и време. Така че съвсем погрешно приемаме, че Слънцето е далосъответните качества, способности и събития за дадения човек, а всъщност тези данни
 • 36. 36са от планетата Вулкан, Отбелязахме, че Слънцето има много по-голяма и благородназадача за Планетите и човека. Влиянието на Слънцето от гледището на Астрологията наСаабей не може да се отъждествява с влиянието на една Планета. При наличие на такива данни за Вулкан простите пресмятания ще ни доведат доизвода, че температурата на неговата повърхност няма да бъде по-малка от 1600градуса. При такава температура както минералите, така и металите ще бъдат в светещосъстояние – огнетечна маса. Това означава, че Вулкан ще свети, следователно, когатотой преминава в своята обиколка пред диска на Слънцето, гледан от Земята, няма даможе да бъде видян като черно кръгче, както става при преминаването на Меркурий иВенера. Това е най-съществената причина, за да не се открие досега Вулкан. Влиянието на планетата Вулкан върху човека, поради своята активност, е особеноясно изразено във всички четири свята, за които споменахме. Тази Планета е създаламозъчните центрове между двете хемисфери на главния мозък пред ПИНЕАЛНАТАжлеза. Когато тези центрове са добре развити, влиянието на Вулкан е силно; налице еоптимистичен поглед към живота, към всяко нещо в света. Човек притежававъзможността да се чувства като една ясно изразена величина, напълно оформеносъщество, т.е. да притежава силно САМОСЪЗНАНИЕ, което някои идейни течениянаричат чувството АЗ СЪМ; желанието да се изтъква и подчертава в обществото, за дасе видят и разберат неговите качества от всички (съзнание за достойнство). Силовите течения на Вулкан активизират действията (влиянията) на всичкиПланети и Луната, с които тези течения влизат в контакт или, както се казва, вАСПЕКТ. Какво нещо са аспектите? Аспекти имаме тогава, когато между Планетите,включително и Луната, са налице следните ъглови разстояния: нула градуса – когатодва члена от Слънчевото семейство са на едно и също място върху Небесната сфера,гледани от Земята. Този аспект се нарича СЪВПАД и се бележи със символичния знаккръгче с наклонена чертичка / Ъгловото разстояние от 30 градуса се нарича /.ПОЛУСЕКСТИЛ и се бележи с чертичка и ъгълче отгоре / ПОЛУКВАДРАТЪТ е от /.45 градуса, бележи се с прав ъгъл / /. От 60 градуса се нарича СЕКСТИЛ, бележи се съсзвездичка / От 72 градуса се нарича ПЕНТОЪГЪЛНИК, бележи се с остър ъгъл /нагоре / /. От 90 градуса се нарича КВАДРАТУРА, бележи се с квадрат / От 120 /•градуса се нарича ТРИГОН, бележи се с триъгълник / /.От 135 градуса се наричаКВАДРАТ И ПОЛО, бележи се с квадрат и ъгълче в него / От 150 градуса – нарича се /.КВИНКОНЦИЯ, бележи се с чертичка и ъгълче отдолу / И най-после, от 180 градуса /.се нарича ОПОЗИЦИЯ, бележи се с две кръгчета, съединени с чертичка под наклон / /.Това са ъглите на всички кристални форми, които има по Земята. Аспектите носят сила и възможности за изява и определят условията, при коиточовек ще се намери през живота си. Те определят също вида и израза на човека, коитонай-добре са демонстрирани по лицето и ръцете. Тези въздействия се осъществяват вдве направления: благоприятни, когато подтикът е към обединяване, създаване,творчество, стремеж към прогрес, към топъл сърдечен контакт с другите и къмблагоприятните условия, при които човек ще се намери през живота си. При тезислучаи формите, размерите на частите и органите по лицето са особено хармоничноустроени, с мек и приятен за гледане израз. А отделните части на ръцете – длани,пръсти, нокти, кожа, линии – са също добре оформени. Второто противоположно направление е неблагоприятното, което тласка къмразединение, към заядливи и неприятни отношения с околните и към лошите условия вживота. А когато няма аспекти, тогава е налице пасивност, липса на възможност заонова, което планетните влияния носят да се изрази. Благоприятните аспекти са: Полусекстил, Секстил, Пентоъгълник, Тригон иКвинконция. Неблагоприятните са: Полуквадрат, Квадратура, Квадрат и половина,
 • 37. 37Опозиция. За съвпада, който е най-силният аспект, ще посочим за всеки отделенслучай при различните членове на Слънчевото семейство. Аспектите се делят още и посила: силни са Съвпад, Квадратура, Тригон, Опозиция. Средни са Секстил,Пентоъгълник, Квадрат и половина и Квинконция. Слаби са Полусекстил иПолуквадрат. Когато аспектите са точни: 0, 30, 45, 60, 72, 90, 120, 135, 150 и 180 градуса, те сеизявяват в своята най-голяма сила, особено ако Планетите и Луната се намират точноили съвсем близо до границата между домовете, т.е. върху резките, които гиразграничават (затова вече отбелязахме). Точните аспекти не само че дават ясноизразени качества, способности, но и известни ефекти, събития в живота на човека. Спромяната на точността силата на аспекта бързо намалява. Отклонението, до което един аспект все още действува, е: за слабите –Полусекстил и Полуквадрат – до 2-3 градуса. За средните – Секстил, Пентоъгълник,Квадрат и половина и Квинконция – до 4 градуса. За силните – Съвпад Квадратура,Тригон, Опозиция – до 7-8 градуса. Когато обаче аспектите са между Вулкан и Луната сдругите членове от Слънчевото семейство, тогава може да бъде и до 10 градуса. Планетата Вулкан според Саабей е получила подкрепа за своето образуване иоформяне от Зодиакалното съзвездие ЛЪВ. В това съзвездие с просто око могат да севидят около 70 звезди, но общо взето, те слабо се забелязват не защото са слаби, азащото са отдалечени. По този начин до нас съгласно Доплеровия принцип, идватсиловите течения с по-къси вълни, които въздействуват предимно на по-горните слоевеот мозъчните центрове. Оттам е и силното, благородно въздействие върху планетатаВулкан. Това особено много се подсилва от могъщите Слънца в това съзвездие,известни с името РЕГУЛ (от първа звездна величина) и ДЕНОБЪЛ (от втора). Регул еярко, величаво и много интересно Слънце. То е около три пъти в диаметър по-голямо отнашето Слънце. Температурата на повърхността му е измерена на около 14 000 градуса,докато на нашето Слънце има само 6 000. Благодарение на тази висока температураповърхността му е бяла. Φизическите особености, които Регул има със своя размер,цвят и температура, както и намиращото се в това съзвездие друго величаво СлънцеДЕНОБЪЛ, а също така и много двойни слънца, и особено галактиката в това съзвездиеса дали на планетата Вулкан много ценни качества, които тя чрез своето влияниепредава на човека, когато мозъкът му е добре устроен. Една царственост, величаваосанка, замах, възможности да ръководи и всякога да намира правилното и лесноразрешение на задачите, които среща, т.е контакт с идейния свят. Саабей и древните звездобройци са разбирали много добре силовите течения,които изтичат от това съзвездие, и затова като негов символ са поставили красивата ивеличава осанка на гривестия ЛЪВ. Те съвсем правилно са определили, че под товасъзвездие и под ярко изразеното влияние на Вулкан се раждат царе, и затова на най-яркото слънце в него са дали името РЕГУЛ, което значи цар. Това съзвездие създава впланетното влияние на Вулкан стремеж към господство. Всяка една от Планетите и Луната, както вече споменахме, определят кактоизразени вътрешни качества, така и външния физически образ, ярко изразен по лицето иръцете. Този израз може да бъде обособен в две направления -добри и лоши. Това вподробности ще бъде разгледано при всеки отделен случай на аспектите. Всяка жива форма е завършек на едно еволюционно минало, завършек на цял редусилия на една творческа мисъл, чувство и действие. Те именно създават формите.Съвършенството на една форма определя онова стъпало на развитие, на което са сенамирали мисълта, чувството и способността за творчество. Най-завършеното ихармонично по форма и съдържание принадлежи на най-напредналите Същества в пътяна еволюционния процес. От всички живи същества човек има най-добре изразена тазивътрешна природа. Когато е организирана и облагородена, тя е способна да създаде и
 • 38. 38най-съвършеното по форма тяло. Да може човек да чете по формите на тялото щерече, че може да разбира естеството и силата на планетните влияния. Ако пък разбирасилата и естеството на планетните влияния, то ще разбира и самия човек – неговитеформи на тялото, на лицето, също така и психическото им съдържание, както иусловията, които той ще има в живота си, т.е. пътя, по който ще мине. Човек в пасивно състояние е едно нещо, а когато се даде възможност да се проявятпланетните влияния в Двойника му, тогава той ще бъде нещо съвсем друго. Това става,когато той попадне при неблагоприятни или благоприятни условия, които създаватсилна възбуда и напрежение. Тогава всички планетни течения дават своя израз,проявява се целокупният човек. По-далечните Планети имат по-задълбочено и по-устойчиво влияние, което по-бавно дава своя израз. Всяка една Планета и Луната, освенвътрешните качества в човека, дават и характерни типове хора. Оттук съществуват идванадесет типа. Вярно е, че съвсем чисти типове рядко се срещат, защото и другитепланетни влияния оставят белези, но все пак някои от Планетите при по-специалниположения, за които ще упоменем, дават своя очебиещ израз. Създаването на еднодобре оформено Звездно тяло, способно да създаде пълноценни мозъчни центрове,готови да приемат цялостните, организирани и облагородени влияния на всичкиПланети, които да изградят пълноценния човек, е един бавен и .продължителен процеспрез периодите на многото прераждания. До каква степен е стигнал този процес, можеда се разбере още при раждането на човека чрез съставяне на ХОРОСКОПА, а същотака и малко след раждането. Ако главата на детето (черепът) рано започне да севтвърдява, то роденият човек е с посредствени качества. При такива деца черепът иизобщо главата все пак бавно нараства; ако към 25-30 годишна възраст разстоянието откорена на носа през главата до края на задната тилна кост достигне към 22 - 23сантиметра и обиколката на главата около веждите и ушите (но не върху тях) ненадмине 33-35 сантиметра, то пред нас е крайно изостанал човек. В такъв човексиловите течения на Планетите и Луната все още не са създали и оформили мозъчницентрове, способни да приемат техните по-ярки влияния, а само най-примитивните, и тодо Марс. Когато тези размери достигнат за първия към 36-37 сантиметра, а за втория –56-57, то имаме вече създаден и пълноценни мозъчни центрове, способни да приематизцяло планетните влияния. Оттам нататък Слънцето има за задача все повече даорганизира и облагородява мозъчните клетки. При добре оформено Звездно тяло, при добър хороскоп главата на детето бавно севтвърдява, показвайки едно хармонично уголемяване в размери и форми на отделнитечасти и органите по нея, които придобиват правилни размери и разпределения. Лицетое мило, симпатично, приятно за гледане, вдъхва разположение и обич у всички. Притакива личности развитието на главата е посочено на фиг.1. Φиг. 1
 • 39. 39 Пълните планетни влияния създават добре оформени мозъчни центрове; когато тесе възбудят, настъпва силно прииждане на кръв в тях, водещо до тяхното разширение,което напъва върху черепните кости и главата се разширява. Това разширение има свойизначален и разумен предел, т.е. не може непрекъснато да се развива. Този разуменпредел отнема възможността на главата рано да се втвърдява, когато планетнитевлияния са ясно изразени. При благоприятни аспекти това разширение и оформяне начерепа и лицето е хармонично, меко, приятно за гледане. При неблагоприятни аспектиразширението и оформянето на черепа и лицето са по остри, дисхармонични инеприятни. Този процес на бавна промяна съществува през целия живот на човека;колкото животът му е по-бурен и разнообразен, толкова и промените са по-ясноизразени и в добрия, и в лошия смисъл. На стари години, когато активността намозъчните центрове намалява, тогава интересите на човек се притъпяват, променя се иглавата му. която бавно намалява. При раждането на детето най-рано се изявяват силовите течения на Луната, коятосъздава и оформя мозъчните центрове на стомашната система; те именно тласкат дететокъм ядене, към нуждата и необходимостта да се нахрани. След това идват теченията наМеркурий, при които детето проявява интерес и внимание към всичко, което гозаобикаля; на Венера – чувствата, любовта; следват и тези на Марс – жаждата и подтикакъм активност, движения, а в някои случаи на лоши аспекти – да руши и да прибягвакъм жестокости. Ако Звездното тяло е оформило мозъчни центрове, създадени и отдругите Планети, то по-късно постепенно се проявяват и способностите, които те дават. При сегашното развитие на човешкия род голяма част от хората, поради още недобре оформени мозъчни центрове в Звездното си тяло, ръководещи по-висшитепрояви, показват развитие само на тези на Луната, Меркурий, Венера и Марс, и то наелементарен стадий. И наистина стремежите на хората са предимно към удоволствие отядене и пиене –удоволствия, които добре развитият стомах дава. Следват стремежите заличната изгода, интересът за лична полза във всяка работа, което е влиянието наМеркурий; жаждата за чувствени наслади, дадена от влиянието на Венера; и най-после,стремежът към запазване на всичко придобито, а при лоши аспекти – придобиване понереден начин. Подтиците и стремежите, които другите планетни влияния дават, сесрещат по-рядко при хората. Когато лошите аспекти се изразяват в даден човек, те събуждат у нас неприятнарезервираност към него. Но ние трябва да разбираме, че той е в процес на развитие, наусъвършенствуване, и това трябва да ни дава подтик да му помогнем, да бъдемразположени към него, защото само добрите чувства дават възможност за помощ.Изобщо дълбокото познаване на човека се предхожда от добрите чувства към него.Колкото човек по-добре вижда и разбира несъвършенствата, толкова по-добре вижда иразбира съвършенството. Задълбоченото и всестранно разбиране на човешката природа,била тя добра или лоша, ни дава възможност за придобиване на знания и мъдрост, запрогрес по пътя на еволюцията. От гледище на Астрологията човешкият род в сегашния си стадий все още не едостатъчно добре развит, не е завършен, не е красив. Известният и талантлив художникРьорих с много тънък усет и разбиране за съвършенство, с рядко умение е изобразилдва човешки образа, отбелязани като МОРИЯ и ХУТХУМЕ. Но такива съвършеничовешки типове къде се срещат? В далечното бъдеще такива ще бъдат хората и щедиша от тях съвършенството. АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С ЛУНАТА И ДРУГИТЕ ПЛАНЕТИ
 • 40. 40 За символ на Вулкан ще приемем символа на Слънцето, защото в таблиците, скоито си служим при съставянето на хороскопа, е дадено положението на Слънцето завсеки ден, а там, както отбелязахме, е и Вулкан. В едни от издадените таблициположението на Слънцето е дадено за началото на денонощието (нула часа през нощта);същото е и за Луната и Планетите. Това положение имаме, когато сидералното време езапочнало от есенната равноденствена точка около 22 септември. В други таблициположението на Слънцето, Луната и Планетите е дадено за 12 часа на обяд. Товаположение имаме, когато Звездното време е започнало през пролетната равноденственаточка – около 22 март. След това трябва да изчислим положението на Слънцето, Лунатаи Планетите за дадения час – местното време. За Слънцето приемаме, че за едноденонощие изминава по около един градус; следователно за един час то ще измине пооколо две и половина ъглови минути. Броя на часовете от нула часа в полунощ (акоработим с таблиците, където денонощието започва от среднощ) умножаваме по две иполовина и полученото прибавяме към градусите и минутите на Слънцето за този ден.По този начин получаваме положението на Вулкан в даденото време на този ден. Акообаче денонощието започва от 12 часа на обяд (обяснихме вече при кои случаи) приусловие, че раждането е било предобед, то броя на часовете до обяд умножаваме същопо две и половина ъглови минути и полученото изваждаме от даденото по таблицитеположение на Слънцето за този ден. Ако местното време на родения е следобед, то брояна часовете от 12 часа на обяд до местното време също умножаваме по две и половина иполученото прибавяме към определеното в таблиците положение на Слънцето –Вулкан, за да получим точното им положение за рождения час. Такива изчисленияправим и за Луната и Планетите. На практика при изчисленията на крайния резултатзакръгляме минутите, защото би било много трудно и бавно в по-нататъшнитепресмятания, а при това не са от решаващо значение. Следователно, ако имаме даденградус и минутите са повече от 30, то вземаме следващия градус за положение начленовете на Слънчевото семейство. Например, ако сме получили 16 градуса и 45 минути, ще вземем 17 градуса вдадения Зодиакален знак. Ако минутите са по-малко от 30, ги пренебрегваме и оставатсамо градусите. Например за 16 градуса и 20 минути ще вземем 16 градуса. Преди да пристъпимкъм значението, което дават Аспектите, ще изложим най-характерното както в образа ичертите на самия човек, така също и в същността, в неговата вътрешна природа, коетовсяка една от Планетите и Луната дават чрез своите влияния. Според формата и обема на главата различаваме два типа хора: дългоглави иликакто още ги наричат ДОЛИХОЦЕфАЛИ; такъв тип имаме, когато Планетите, коитосъздават и оформят мозъчните центрове на чувствената (емоционалната) и умственаприрода, преобладават. Вторият тип са широкоглави – БРАХИЦЕΦАЛИ; при тяхпланетните течения са създали и оформили предимно мозъчните центрове, тласкащикъм активност и творчество. Черепът на Вулкановите типове е по-скоро дългоглав, но не му липсва и ширина.Лицето им е овално, с чист и красив рисунък. Косата им е обикновено руса и по-рядкокафява. Тя е красиво накъдрена на едри вълни и добре покрива главата, а при по-интелектуалните натури понякога малко оредява. Челото е голямо и великолепно, сподчертан интелектуален израз. То е издуто както напречно, така и надлъжно – отгоренадолу. Има слаби, спокойни бръчки, които показват липса на умора, нервност имъчителни усилия. Изразът му е такъв, че когато иска нещо, не настоява. Чело сдълбоки бръчки и бразди е на човек, който иска, настоява и постига с усилия. ПриВулкановите типове искането е съвсем естествено, без натиск и сурово задължение.Това говори за едно самоовладяване. То е най-хубавото от всички чела. Долу тозавършва с едни почти хоризонтални или леко дъгообразни вежди, които имат
 • 41. 41артистичен вид и са доста гъсти. Тези вежди изразяват контролирана енергия дорикогато човек е във възбудено състояние. Очите са сравнително големи, отворени, но некръгли и са украсени с хубави ресни. Те ясно говорят за всичко онова, което искат дакажат. В тях се чете непоколебима енергия, свързана с пленителна благост. Гледатправо, честно, без закана, без принуда, но не и слабо. Погледът е магнетичен, приятен, сподтик за справедливо отношение към онова, което се разглежда. Носът на Вулкановитетипове добре хармонира с изпъкналото чело.Той е дълъг, леко извит и при върха енормално широк. Устата е хубава, със среден размер. Устните са с красиви извивки,като горната е по-добре изразена; те едва се допират – не са стиснати, за да изразяватусилие и твърдост. В края не са спуснати, което е израз на песимистично, подозрителногледане на всичко, а говорят за достойнство, себевладеене, спокойствие, доброта.Усмивката е трезва и приятна. Брадата е добре оформена и не е издадена напред, за дапоказва твърдост и инат. Тя подчертава равновесието, което всички части на лицетопоказват; нито пък е къса и хлътнала, което е израз на променливост, безволие, ахармонира с овалното лице. От цялото лице на Вулкановите типове се излъчва едноравновесие, хармония, спокойна сила и приятност. Φиг. 2. Мъжки Вулканов тип В морално отношение Вулкановите типове стоят твърде високо. Те саинтелигентни, спокойни, силни хора, които успяват, защото всякога долавят правилнитеидеи и методи за разрешаване на всяка поставена задача. Контактът им с идейния свят емного тесен. Излъчват самообладание и щастие, когато са в общество. На събраниепривличат; вниманието и погледите на всички и извикват възхищение. Околнитемлъкват или слушате внимание и с необходимост да им се подчинят. Те представляватедна сила в състояние на покой, сила на самоувереност, която не се проявява без нужда,защото знае, че още при първи зов ще се изправи на крака и с един скок ще бъде готовада блесне като светкавица. Речта на Вулкановите типове е звучна, с ясен тембър, умееда обладава, да мята гръмотевици и да прощава. Могат да станат учени във всичкиотрасли на човешкото знание, носа предимно големи организатори – шефове.Превъзходството над другите е причината, поради която мъчно си намират другар влюбовта.
 • 42. 42 Φиг. 3 Женски Вулканов тип Вулкановите типове – мъже, страдат от женските дребнавости. Жената – Вулкановтип, е благородна дама с развит ум, която дири мъж, който да я превъзхожда. При неяима приятна и хармонична изтънченост на линиите по тялото и лицето, която изразявакакто изящество, така и сила. Енергична е, но нейната енергичност е съпроводена сповече гъвкавост и липса на раздразнителност. Има добре развити гърди; гръдният кош,седалищните мускули и бедрата са добре оформени. Особено характерно заВулкановите типове, както за мъжете, така и за жените, е, че гръбначният стълб еизправен – те ходят много изправени, без никаква превитост. Имат добре сложен гръденкош и изтънчен таз. Чистите и хармонични линии на раменете, на бедрата, на прасцитеправят от тях блестящ образец на човешката хубост. Мускулите при тях не са само едининструмент за движение, но са и работници за здраве и носители на красота. Общовзето, както мъжкият, така и женският тип имат и излъчват от себе си една приятна,обилна привлекателност. Те са най-красивите и подчертават своята личност където и даса - „Аз съм" – с ясно изразено самосъзнание. Палецът на човешката ръка е израз на силите, изтичащи от Вулкан. Той е винагималко по-настрана от другите пръсти, а когато е в юмрук, когато иска да действа, тойтрябва да бъде над другите пръсти. Ако при юмрук го покрият другите пръсти, т.е.остане ли под тях, то личността е загубена. Това е типът на Вулкан, когато мозъчните центрове, които той е създал и оформил,са организирани и облагородени. Силните позиции, където той ярко се изразява, са: приизгрев – на границата между дванадесети и първи дом или близо до линията, кояторазделя двата дома. Това е най-доброто. Също така е добре, когато е точно наМеридиана – в Зенита и Надира. Когато е на границата между другите домове, е същодобре, но се изразява в по-слаба форма. Трябва Вулкан да има и добри аспекти с Лунатаи другите Планети – Съвпад, 30, 60, 72, 120, 150 градуса. При лошите аспекти наВулкан от 45, 90, 135 и 180 той се проявява с една арогантност, жажда да се изтъкванавсякъде, където трябва и не трябва. Лесно се обижда, нервно избухва и не разрешавада му се правят бележки; пред нас е човек без съчувствие и желание за услуга, съсстудено отношение към околните, линиите по лицето са остри и дразнещи. Ако в даден човек Вулкан няма аспекти, то той е без инициатива, вял, живее безцел и посока в живота си, без каквото и да било желание да се изтъква. Влиянието на планетата Вулкан се изразява в две направления: първо, определя
 • 43. 43неговото здравословно състояние, т.е. има отношение към самия човек, неговатажизненост, възможността му да се изяви. Второ, определя неговото общественоположение, мястото му в обществото-професията, условията, които ще има в живота си.При добре поставен Вулкан ще имаме богат и разнообразен живот, с пътувания иблагоприятни промени. Затова всеки аспект на Вулкан с Луната и Планетите, както инеговото място в хороскопа (в кой дом е и къде точно), трябва да се разглеждат в тезиименно две направления. ВУЛКАН В РАЗЛИЧНИТЕ ДОМОВЕ За първия дом е в сила всичко, което отбелязваме за него. Във втори дом имаме само едно подсилване на жизнеността, която той дава. В трети дом човек е склонен и има подтик към ръководство – ръководна работа. В четвърти дом, където са изразени условията на семейството, където човек се еродил, Вулкан дава добри условия на личността във всяко отношение, материалнивъзможности за богати впечатления от пътувания, срещи и контакти с хората, а понеедин от родителите ще има добра ръководна служба. Пети дом има отношение към чувствената - емоционална - природа на човека иопределя какви чувства той ще получи и ще има най-вече от и към противоположнияпол. В този дом Вулкан ще даде на родения богати и обилни чувства от най-близките мухора и най-вече от противоположния пол, с който ще бъде свързан. Роденият ще имавръзка с добра, интелигентна, възпитана и с достойнство личност. В шести дом, който определя отношението на родения към неговите най-близки(роднини преди всичко), Вулкан ще му даде добра материална и морална подкрепа отблизки, но високопоставени лица, а също с близките си роднини ще има добри,коректни отношения. Когато Вулкан е в седми дом, който е дом на женитбите – женитбените отношенияи най-близките му сътрудници в работата, роденият ще има за партньор добър,благороден Вулканов тип, т.е. човек, с който добре ще върви семейният живот иработата му с най-близките сътрудници. Изобщо Вулкан в този дом изразява добресвоята сила. В осми дом влиянието на Вулкан ще бъде в значителна степен ограничено, понежеПланетата се изразява там слабо и е малко парализирана. В девети дом Вулкан говори за една широта на търпимост към околните, доброздраве, добро обществено положение, особено ако е близо до меридиана; също и многопътувания, изобщо задоволен живот. В десети дом, който е дом на общественото положение. Вулкан ще даде на родениядобра ръководна служба, т.е. човек, който ще има умението и възможността да предавасвоите знания на другите и да ги ръководи. Ако и Меркурий е там, ще имамепреподавател, учител, професор от висока класа. В единадесети дом, който е дом на връзките с околните хора – хората, с коитоработи, Вулкан ще даде на родения вниманието, помощта и подкрепата нависокопоставена личност, която ще му помогне в заемане на служба и при ред другислучаи. В дванадесети дом, особено ако е близо до хоризонта – Асцендента, ще имамечовек с редуващи се много благоприятни житейски събития както в материално, така ивъв всяко друго отношение. Ако и Меркурий е там, то ще имаме човек с писателскиталант за проза и поезия. АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН
 • 44. 44 С ЛУНАТА при благоприятни аспекти – съвпад, полусекстил, секстил, 72градуса, тритон и квинконция – дава, на родения много добро и устойчиво здраве,богата жизненост, голяма съпротивителна сила срещу лошите условия, способност запонасяне несгодите в живота, смелост и решителност, добро и ръководно общественоположение. Тези качества особено силно се изразяват при съвпад и тригон. При лошите аспекти – 45, 90, 135, 180 градуса – жизнеността, здравето,съпротивителната сила, смелостта, решителността са също добре изразени, но с еднапроменливост, при която често се нарушават; често явление са болестите,неразположенията, но организмът ги преодолява лесно и бързо. В отношенията си къмхората и към всичко е налице малко по-грубо отношение. В общественото положениесъщо имаме промени от добро към лошо и обратно. Когато между Вулкан и Луната няма аспекти, тогава здравето, жизнеността исъпротивителната сила са слаби, липсва смелост и решителност. От този човек лъхаедна вялост и неопределеност. Същото е и в общественото му положение –неустойчивост, липса на постоянство и привързаност към работата – професията му, т.е.живот еднообразен, без каквито и да било особени промени. С МЕРКУРИЙ Известно е от астрономията, че Меркурий може да има от Слънцето - Вулкан,отклонение най-много 28 градуса. При положение между Вулкан и Меркурий може да има само съвпад иполусекстил, които аспекти са благоприятни за интелектуалните способности народения. Съвпадът може да бъде изразен, както се показва на фиг. 4, в два варианта: първо,когато Меркурий е между Земята и Слънцето, или както се казва в астрономията„ДОЛНО СЪЕДИНЕНИЕ"; тогава Меркурий се отбелязва с буквата „R”, което ще речеРЕТРОГРАДНО, обратно движение. Тогава в своя обратен път от изток към запад тойидва в долно съединение. При този съвпад аспектът е особено силен и дава много добрии силни интелектуални качества и способности, предимно в практичната сфера наживота: бързо да съобразява интереса и изгодата, която щ има от всяка работа,от всякапоставена задача, заедно с подчертан интерес към външна изява. Има също добриспособности за учене на езици. Φиг. 4 Вторият вариант на съвпада е, когато Меркурий е зад Слънцето – Вулкан, а
 • 45. 45Слънцето е между Меркурий и Земята; това положение в астрономията се нарича„ГОРНО СЪЕДИНЕНИЕ". Меркурий стига до този съвпад, движейки се по правонаправление – от запад към изток. При този съвпад на Меркурий с Вулкан имаме по-мека изява на меркуриевите качества, изява с по-малък контакт и изразеност впрактичния живот, по-облагородена интелигентност и интерес не само в практичнитезадачи, засягащи личния живот на човека, но и към по-отвлечените знания и наукаСъщо и тук имаме добри способности за изучаване на чужди езици. Другият аспект, които е непълен – полусекстил, дава онова, което съвпадът пригорно съединение дава, само че в много по-слаба форма. Ако между Вулкан иМеркурий няма аспекти, то имаме човек, който няма подтик да се изявява и изтъква вобществото, в работата, професията – живее без интерес и тръпка. Той може да имаспособности, дадени от аспектите на Меркурий с Луната или другите Планети, но мулипсва един подчертан устрем да се изяви, а трябва все да се подтиква от неговитеблизки. С ВЕНЕРА Известно е от астрономията, че Венера може да има спрямо Слънцето - Вулкан,отклонение най-много от 48 градуса. При това положение Вулкан и Венера могат даимат следните три аспекта: съвпад, полусекстил и полуквадрат. Всички тези три аспектана Венера с Вулкан са много добри л и дават добри и ценни качества на родения човекпредимно в изкуството. Аспектът от 45 градуса, които при други случаи и другиПланети минава за лош, тук между Вулкан и Венера е много добър. Той дава на човеквъзможността да се прояви с големи способности предимно в приложните изкуства ивсяка работа, която подхване, да я изпълни с изящество. Съвпадът на Венера с Вулкан, също както и при Меркурий, които са т.нар.ВЪТРЕШНИ ПЛАНЕТИ, се изявява също в два варианта. Първият е, когато Венера емежду Земята и Слънцето - Вулкан, в т.нар. долно съединение. Тогава към символа наВенера също добавяме едно „R", което, както изтъкнахме, показва ретроградно, обратнодвижение от изток към запад. Тогава, ако Венера е Вечерница (когато тя следваСлънцето), всеки ден тя ще се приближава към него, докато се слее (затули) с него, аслед време ще се яви като Зорница, при което положение вече ще се отдалечава от него,докато достигне най-голямото си отклонение от 48 градуса. След това Венера започваправото си движение – от запад към изток, т.е. приближаване към Слънцето, докатосъщо се затули зад него. При долно съединение Венера идва от всички Планети най-близо до Земята и тогава нейното въздействие е изключително силно. Дава ценникачества на човек в изкуството, предимно в изящните изкуства с подчертан устрем заизява, особено при облагородени от Слънцето типове. Ако те не са толковаоблагородени, имаме човек (особено жена), който се докарва с най-различнакозметични средства и пищни оригинални облекла. Тези типове създават козметиката имодата. Имат, разбира се, и умението да вършат всяка работа по най-изискан, красив иизряден начин. Но често те са много мързеливи, особено при по-примитивните типове,и търсят все някой друг да им свърши работата. Вторият вариант е, когато Венера се намира зад Слънцето, или както се казва(също както и при Меркурий) в горно съединение; тогава Слънцето е между Земята инея. Този съвпад се получава, когато Венера, движейки се около Слънцето в правапосока от запад към изток, идва до съединение с него. При този съвпад на Вулкан сВенера отново влиянието на последната е силно и също дава качества в изкуството, ноте не са така ярко изразени, а и устремът за изява е значително по-слаб. Налице еспособност и възможност да прави всичко най-изящно и красиво и с подчертаникачества.
 • 46. 46 При аспекта полусекстил (30 градуса) имаме същото, както при съвпад без „R”(при горно съединение), но в значително по-слаба форма. Разбира се, както вечеотбелязахме, и тук точните аспекти силно и ясно изразяват тези качества. Ако между Венера и Вулкан няма аспекти, имаме човек без какъвто и да билоинтерес към изкуството и без проява в него. Ако Венера има добри аспекти с Луната идругите Планети, даващи качества за изкуство, то у този човек има качества, коитоВенера дава, но липсва стремеж да ги показва и да ги изразява, поради което трябва дасе подтиква от близките му. АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С МАРС Марс е първата външна планета и затова, обикаляйки около Слънцето, тя може даима с Вулкан всички аспекти от нула до 180 градуса. Съвпадът на Марс с Вулкан даваценни качества на човека: добре пресметната смелост, решителност, гъвкави ихармонични, приятни за гледане движения и походка. Такива хора имат възможността(особено ако Вулкан има аспект с Венера) да бъдат с добра изява в балета,художествената гимнастика, танца и всички видове спорт, в които те могат да иматголеми постижения. Те са стройни, с добре оформени мускули, които дават не самовъзможност за движение и здраве, но и красота. При другите благоприятни аспектисъщо имаме спортни постижения, влечения и изяви, но без толкова изящество, кактопри съвпада. Но и тук е налице пресметлива смелост и решителност. При лошите аспекти, особено при квадратура и опозиция, ще имаме единбрутален, рязък в своите отношения човек, който не приема никакви съвети, забележки,напътствия. Обича да заповядва и разпорежда. Той обикновено е по-висок, мускулест,със здрава костна система, обича пресилените спортове и пресилените смели решения,затова по него почти всякога има белези от остриета и всякакви други наранявания.Когато Марс има обратно движение (ретроградно), всичко казано за него се подсилва.Разбира се, и тук точните аспекти са с изключителна сила по отношение наотбелязаното. Ако няма аспекти, то имаме човек без какъвто и да било стремеж към спортниизяви, туризъм и каквито и да било движения, израз на мускулно напрежение, безусилия и без постигане на практични задачи. АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С ЮПИТЕР Като външна планета, Юпитер също може да има всички аспекти с Вулкан. Присъвпад дава на човека ценни качества и склонност към артистични изяви и много добъркъсмет в живота. И другите добри аспекти дават добрия шанс. Такива хора при каквитои неблагоприятни и трудни условия да се намират, всякога ще се оправят добре иблагополучно. Тези аспекти дават на човека способност да схваща и разбира правилноидеите и методите за изпълнение на всяка поставена задача. Имат голяма инициатива,когато ще трябва да се свърши или предприеме нещо, особено от практично значение;притежават правилна разпоредителност за осъществяване на всичко, което има да сеправи. Затова са способни да бъдат добри ръководители на предприятия и обществениорганизации. Имат добро здраве и като характер са разположени към всички, сподчертано бащинска обхода към тях. Имат оптимистичен и ведър поглед към живота;това разположение към живота създава у тях приятна широта, хумор; с охота приематвсичко, що е за ядене, затова обикновено са едри и пълнички. При лошите аспекти имаме хора крайно честолюбиви, с високо мнение за себе си.Те се изтъкват, че всичко знаят и разбират. Имат презрително и фалшиво отношениекъм околните. Общественото им положение е с промени и при точен аспект често се
 • 47. 47чувствуват оскърбени от началствата и често напускат работата си, което е погрешнатяхна стъпка. Здравето им е също добро. Имат също инициатива, жажда заразпоредителност, но често пъти тя е не на място. При липса на аспекти хората са без каквото и да било желание и устрем за изява,тласкат ги вълните на живота без цел и насока, изобщо имат слабо изразен живот. АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН СЪС САТУРН При съвпад, който е лош аспект, до известна възраст имаме човек със слабажизненост, неустойчив към пристъпите на неразположение и болести. Непрекъснато ичесто боледува, но има известен устой и няма фатален край. Това трае докъм 25 - 26годишна възраст, след което човек укрепва и е устойчив по отношение на своето здраве.Сатурн има отношение в човешкото тяло към кожата, костите, коленете зъбите и ушите.При лоши аспекти те (или някои от тях) са засегнати. Такива хора страдат от кожнизаболявания, рано им се развалят зъбите, често имат счупване на кости, сакатост връцете, краката, гърбица, коленете им понякога са деформирани или в по-напредналавъзраст се деформират, имат шипове там или в другите стави. Имат също отслабване наслуха. Като характер са всякога критични, недоволни, мрачно гледат на живота спотиснатост и песимизъм. По-нисшите типове са злобни, отмъстителни, с готовноствсякога да направят зло на другите и с усърдие към доносничество. При добри аспекти имаме човек, който обича и държи за реда и порядъка. Имазадълбочена мисъл и обикновено е добър математик, способен е да приема големи иотговорни задачи, които с успех завършва. В обещанията си се проявява с точност иизпълнителност във всичко. Той няма отношение към вкусовите възприятия и къмвсичко, което може да се приеме като храна, поради което има по-слабо тяло, мускулитему са в ограничен размер - мускули за работа, но не и за красота. В отношенията си схората е коректен и изпълнителен. Може да бъде научен и търпелив работник, дълбокои с постоянство да изучава и да изследва всеки въпрос, поставен пред него. Разбирадобре, че светът пред него е една съвкупност от загадки, които трябва да разрешава. При липса на аспекти имаме човек, който няма отношение към реда, изпълнениетона задачите, а светът за него е блед и безинтересен. АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С УРАН Влиянието на Уран има отношение към нервната система на човека, а това наВулкан – към сърцето. Затова при съвпад нервната система е много напрегната, което сеотразява на сърцето и човек често чувствува известна тежест около сърдечната област,която не е опасна. При други добри аспекти имаме човек със здрава нервна система,които спокойно и с търпение понася, каквито и да било случки изненади. Вобществения живот човек с добри аспекти на Вулкан с Уран ще има резки, неочаквании благоприятни промени. Новостите и оригиналните идеи за обществена ориентация,работа, служба и професия всякога съпътстват човека. При лошите аспекти имаме човек нервен, нетърпелив, с неприятни, резки инеочаквани промени и подтици, а понякога и със странни идеи за промени впрофесията, работата, службата, които са всякога неудачни. При липса на аспекти имаме човек, в който идейният свят и нервните възбуди са вспящо състояние. АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С НЕПТУН Нептун има отношение към емоционалната природа в човека При съвпад и добри
 • 48. 48аспекти имаме много мил и симпатичен човек, който предизвиква топлоразположение на всички околни; това е особено силно при съвпад. Тези хора са въобщемилосърдни, състрадателни, отзивчиви, с готовност любезно да услужат при нужда.Едно топло, мило съчувствие лъха от тях. Обществения живот малко трудно горазбират, малко далеч са от материалните интереси, по-точно не се вкопчват в тях,макар че своята професия изпълняват с топлота и разположение. За тях е някакбезразлично каква професия – работа, ще изпълняват и ще имат. При лоши аспекти имаме крайно неотзивчиви хора, без съчувствие, студени,хапливи, остри, без всякакъв подтик за услуга и помощ към околните и хората, с коитовлизат в контакт. Поддават се на лоши влияния, най-вече за употреба на опиати, цигари,алкохол и други от този род. Работата си изпълняват с досада, от немай-къде. Всичкотова е по-изразено при по-елементарните типове. При липса на аспекти имаме човек мекушав, разхлабен, безизразен. АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С ПЛУТОН Плутон има отношение към енергията, твърдостта и волята на човека. При съвпадтой действува много лошо със своята твърдост и склонност да ограничава, сковава,парализира всичко хубаво и всички добри възможности в живота на човека.Периодически отнема възможността за изява на онова, което Вулкан при аспектите си сдругите Планети дава и носи за здраве, обществено положение служби, професии исполуки в живота. При добри аспекти – 30, 60, 72, 120, 150 градуса – дава на човек много енергия. Оттози човек блика енергия, даваща му възможност да бъде издръжлив и устойчив въввсяко отношение. Човек с такива аспекти, където и да отиде в каквото и общество да сенамери, вдъхва респект в околните и една необходимост да му се подчиняват. При лошите аспекти имаме хора, които брутално се налагат непременно тяхнотода бъде, хора е диктаторски похвати. В обществения живот работата и професията имесвързана с команди и разпореждания. При липса на аспекти енергията, устойчивостта исъпротивителната сила е вяла и слаба. ЛУНАТА Ние приемаме по един безспорен начин, че качествата, които имат членовете наСлънчевото семейство - Луната и Планетите, т.е. онова, което астрономията може да нидаде за всеки един от тях, определя естеството на силовите течения и влиянието, коетоте имат върху Земята, върху живота на нея и по-специално върху човека. За Луната знаем, че е най-близкото до Земята Небесно тяло. Отстои от нея среднона 385 000 километра, като най-близко (при Перихелий) идва на 356 410 километра, апри най-далечно (при Афелий) – на 406 740. Оттук приемаме, че нейното влияние емного силно, макар и размерите й да не са големи (има диаметър от около 3500километра). Разликата от най-далечното и най-близкото й положение спрямо Земята еравно на 50 330 километра, което за нейната малка орбита е значително. Затовавлиянието ù при Перихелий е много по-силно, отколкото при Афелий. При Перихелийтя изминава за едно денонощие 14 -15 градуса, а при Афелий – към 12. Малкият размер,както вече отбелязахме, говори, че макар и влиянието ù да е силно, то засяга предимнопо-обикновените и повърхностни прояви на човека (интелектуални, емоционални илиподтика за творчество). Хората със силно лунно влияние – Лунните типове – достигатнай-много до средна интелектуалност. Средната плътност на лунното вещество е 3,33 по-плътно от водата, докато наЗемята тя е 5,5. Това говори за две неща: първо, че Луната се е образувала много по-
 • 49. 49късно от Земята, и второ, че нейното влияние тласка човека към по-отвлеченото, къмпо-малкия контакт с материалното, към по-абстрактни науки и въпроси, като събужда иразвива въображението. Около своята ос Луната се върти бавно; едно завъртане спрямо един неподвиженнаблюдател на звездите тя прави за 27 и една четвърт денонощия – т.нар. СИДЕРИЧЕНМЕСЕЦ. А по отношение на Земята, която в течение на една година прави пълнаобиколка по Еклиптиката, Лунното завъртане е 29 и половина денонощия, т.нар.СИНОДИЧЕН МЕСЕЦ. С това си качество Луната дава на родения под нейното силновлияние стремеж към спокоен, безметежен, без напрежения живот, липса на устрем забурна изява (инициатива), боязливост, страхливост, особено по отношение на своетоздраве и смърт. Тези хора обичат меки дивани на чашка кафе, при лек, спокоен иприятен разговор, но са общителни, любезни, весели, разположени. Затова главата наЛунните типове е с овална форма и лицата им са кръгли. Бива ги за чиновници и катотакива са приятни, изпълнителни, добросъвестни. Те добре изпълняват, но лошоуправляват, защото им липсва решителност. Поради тези качества хората под силнотолунно влияние са добри другари в живота, особено жените; те сладко се усмихват и сестараят да се понравят. Погледът им е привлекателен и търсят мъж, когото дачувствуват като силен свой закрилник. Оста на лунното въртене е почти перпендикулярна по отношение на Еклиптиката,което е най-ценното нейно качество и дава на лунното влияние дарбата да преценявадобре истинското разрешение на всяка поставена задача, дарбата за добра интуиция,което говори, че контактът и с идейния свят е много тесен. Кожата по тялото и лицето на Лунните типове е бледа и чувствителна от допир съсСлънчевите лъчи. Те не могат да се излагат на крайморското Слънце по плажовете, атрябва да седят на сянка, т.е. не могат да използуват облагите на слънцелечението. Отразителната способност на Луната, или т.нар. АЛБЕДО по отношение нападналите върху нея Слънчеви лъчи, е слаба – само 7 процента, а поглъща 93 процентаот тях. Това придава на нейното влияние жажда да задържа придобитото и стремеж къмнеговото запазване. Това дава и добра памет при силното влияние на Луната и правичелото изпъкнало в средната си част; също определя наличие на добър апетит, коетопридава известна пълнота на тези типове. За пълнотата на тялото им допринася итяхното домоседство – не обичат движенията и напреженията. Затова очите им саголеми, широко отворени, кръгли. Активността на Звездното им тяло е слаба и затоваобичат да се излежават, преди да станат от сън, чувствайки се все още морни. Луната няма атмосфера, затова Лунните типове лесно споделят своите впечатленияи всичко, което ги вълнува, без каквато и да било сериозност и задълбоченост. Злепоставените Лунни типове са клюкари, обичат да разкрасяват дребните случки ипреживелици. Хитри, лениви и глупави са те, а невинността им е престорена. Движението на Луната около Земята е особено сложно. Тя има най-дългатаформула, определяща нейното движение, което е крайно променливо. Затова хората подсилно лунно влияние са променливи, непостоянни, неустойчиви. Това качество дава налицето къс, разширен долу и вирнат нос. Луната със своето влияние има отношение към гръбначния мозък, който управлявавсички жлези с вътрешна секреция, но на първо място – стомаха и половата система стехните жлези и секреции, които при силно лунно влияние са активни. За тях трябва по-интензивна дейност, гимнастики и да се търсят начини за избягване на вродената иминертност, която дава мека, слаба и тлъста брадичка. Луната е свързана със зодиакалното съзвездие РАК. В това съзвездие през в ясна ибезлунна нощ могат да се видят с просто око около 60 звезди, но те са, общо взето,слаби и само пет от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. Тези звезди вдействителност не са слаби, но са много отдалечени от нас и съгласно закона на Доплер
 • 50. 50при нас достигат вълните с къса дължина, които според Астрологията имат добро иблагородно въздействие върху лунното влияние. Фиг. 5 Мъжки Лунен тип В това съзвездие има и два звездни купа, което е най- xарактерното в него.Интересното е, че единият звезден куп преди откриването на телескопа се е виждал каторазмита мъглява звезда, но от звездобройците и народа е приеман за звезден куп,наричан ЯСЛИТЕ. За астрономите от по-ново време, едва след изобретението нателескопа, е станало ясно, че тази звезда е звезден куп. В него се изброяват околостотина Слънца. В пространството той заема обем от 16 светлинни години и е наразстояние от нас 520 такива. Другият звезден куп се вижда като звезда от пета звезднавеличина и е съставен от пет Слънца. Но поради голямата си отдалеченост те могат дасе виждат разделени само с мощни телескопи. В настоящата епоха когато СЛЪНЦЕТОвлезе в съзвездие Рак, то прави своя поврат и тръгва на юг. От този момент започватнай-топлите дни в северното полушарие. Φиг. 6 Женски Лунен тип
 • 51. 51 Но не поради това Саабей е дал на това съзвездие името и образа на речния рак,както се обяснява днес с тръгване назад. Защото има и друго връщане назад около 22декември, когато Слънцето влезе в съзвездие КОЗИРОГ. Саабей е изтъквал, че Лунатасе е появила значително по-късно, когато на Земята е имало вече живи форми. Това санасекомите, морските и океански животинки, без млекопитаещите в тях, които са сепоявили много по-късно. Известно е, че на Земята съществуват 1 500 000 вида живиформи. От тях 1 000 000 се падат на насекомите, останалите 500 000 са на всичкиостанали животни. Тази многобройност на видовете при насекомите говори, че те сапросъществували най-дълъг период; същото е и за океанските животни. Известно е, чевсички те са се размножавали и сега се размножават с яйца - обилно много яйца, закоито, след като бъдат изхвърлени, не се полага абсолютно никаква грижа и каквото ида било майчино чувство. По това време такова чувство не е съществувало в живитеформи, т.е. грижа за потомството не е имало. Със създаването на Луната идва и сезаражда в живите форми майчиното чувство. Новите живи форми идват вече с таковачувство. Ракът е първото същество, у което това чувство се е зародило. Той не изхвърляяйцата си, а ги държи под опашката си, докато се излюпят и излязат навън от яйчнитеобвивки. Съзвездията, които имат звездни купове, носят и излъчват от себе си топлите,мили, милосърдни майчини чувства. Но докато във всички други Зодиакални съзвездия,които имат звездни купове, има и други обекти (Слънца със силна изява или нещодруго, което да нарушава чистите влияния на звездните купове), то съзвездието РАКняма такива и остават да действуват в него само двата звездни купа, т.е. майчиноточувство. Затова Луната е майката и дава майчинството. Тя със своето идване създава изаражда тези чувства в живите форми. Луната със своето влияние създава и оформя мозъчните центрове в задната тилначаст на мозъка - центровете, които тласкат човека към продължение на рода (половиянагон), мозъчните центрове за ядене (апетит), намиращи се пред горната част на ушите,и центровете за паметта в предната средна част на челото, за които споменахме. ЛУНАТА В ДОМОВЕТЕ В първи дом Луната, особено когато е на хоризонта - Асцендента, или многоблизко около него, дава всичко онова, което казахме за нея. Същото е и при другитеъглови точки на границата между домовете, но вече в по-слаба форма и, разбира се, придобри аспекти. Във втори дом Луната е без особен израз, без ясно изразени особености, а е налицесамо едно, подсилване на нейното влияние. Вниманието е повече в аспектите, които тяима с Планетите. Във в трети дом Луната показва, че роденият ще има стремеж често да сменяработата си (професията), а също така и да пътува. Луната в четвърти дом говори за човек, който ще бъде при добри условия и грижив семейството, където се е родил, но ще напусне родния си край и ще живее другаде.Обикновено се женят в други селища или за чужденци и живеят при тях. В пети дом, особено ако Луната е в Перихелий, т.е. бързо се движи, пред нас ечовек, който ще има много връзки с противоположния пол, много любовниприключения. В шести дом Луната показва човек, който ще има много добри връзки собикновените хора от народа, които ще го подпомагат, а с близките си роднини ще бъдев добри отношения. В седми дом Луната показва човек, който ще има много кандидати за женитба; той
 • 52. 52е общителен, любезен, контактен и (особено когато Луната е Перихелий) бързо седвижи. В осми дом действието на Луната е изобщо слабо, особено когато е в Афелий(бавно се движи). Стремежът за семеен живот не е подчертан. В девети дом Луната говори за човек с богато въображение, лунните му качества садобре изразени и много пътува. В десети дом имаме човек, който ще има връзки и ще ръководи обикновениянарод, работата и професията му ще бъде свързана с някакво ръководство на този народи с неговите нужди. В единадесети дом Луната показва човек, който със своята професия ще бъдесвързан с обикновените хора и те ще му бъдат в услуга. Луната в дванадесети дом говори за човек с добри способности за прояви вписателството, особено в поезията, ако Луната има аспект с Меркурий и Венера. АСПЕКТИТЕ НА ЛУНАТА С ПЛАНЕТИТЕ С Вулкан отбелязахме вече. С Меркурий при съвпад и тригон имаме човек, който бързо схваща, запаметява иразбира всичко. Такъв човек е крайно изпълнителен към своите обещания, помни ги иги изпълнява. Много често при тези аспекти на Луната имаме изяви на литературни способности.При другите добри аспекти имаме същото, но в по-слаба форма. При лоши аспектиможем да приемем пак същото, само че тези способности се изразяват периодично, неса така плавни и постоянни. Ако нямаме аспекти, човек вяло и без интерес се отнасякъм всичко, забравя и не изпълнява своите обещания и задължения. С Венера при съвпад и тригон имаме човек, който обича хубавата обстановка инаредба в дома, т.е. обича да я създава и поддържа. Много често при тези аспектиимаме ясно изразени способности към изкуството, най-вече към изобразителното. Придругите добри аспекти е пак същото, но тук проявата е на импулси, малко по-строго, наетапи и човек се чувствува малко обиден, когато е принуден да върши и изпълняваобикновените домашни задължения и слугинската работа. При липса на аспекти човекняма отношение към всичко онова, което Луната и Венера са способни да дадат. С Марс при съвпад имаме добре сложен, висок човек. При лоши аспекти, особеноако са точни, имаме човек, който ще има неприятности и операции в областта наполовите органи, лоши и дразнещи връзки с партньора по женитба и често развод. Притригон и други добри аспекти имаме добри и правилни полови връзки с партньора, иизобщо човек е привлекателен за тези от противоположния пол. С Юпитер при съвпад и добри аспекти имаме човек благороден, услужлив, сбащинска обхода към околните. Тези хора обикновено имат добър апетит и са доста едри и пълни, плодовити са всемейния си живот и имат деца и при най-малкото докосване до противоположния пол.При лоши аспекти имаме човек, който с надменност гледа на околните и с еднанатрапчивост търси те да му бъдат в услуга, да му свършат и най-малката работа, коятои той може да свърши, без да има чувство и задължение да им се отплати за това. Приточните лоши аспекти често пъти лицето има връзки с човек от противоположния пол иумело заблуждава партньора : си за тях. Имат също добър апетит и са с една не особеноприятна пълнота. Тези хора често страдат от разстройства на черния дроб. При липса нааспекти липсва изява на тези качества и човек няма отношение към тях. Със Сатурн при съвпад, който е лош аспект, имаме слаба възможност за създаванена поколение. Заедно с другите лоши аспекти, имаме човек, който към близките си екрайно ревнив, подозрителен, затворен в себе си, не обича да споделя своите планове ивълнения с тях, предпазлив е, страхлив и е всякога с лош стомах - неразположение, язви
 • 53. 53и други разстройства в коремната област. При добри аспекти имаме една постоянна ипохвална грижливост към всичко и всички членове на семейството, изобщо добрагрижливост към всички близки. С Уран при съвпад и добри аспекти имаме човек с добри планове и идеи зауреждане на семейните и домашни работи. При лоши аспекти е налице същото, нообременено много често с неестествени, странни подтици за преустройство. При лошаспект, но силна позиция на Уран имаме човек с неестествени полови влечения. С Нептун при добри аспекти, особено при съвпад, имаме крайно интуитивен човек,който като сюнгер попива и разбира всичко. Когато е в общество, той схващаобстановката и хората около себе си, без да става нужда да му се обяснява каквото и дабило. При силна позиция на Нептун имаме човек с качества и способности къмизкуството, с топли и мили отношения с близките си, който с една подчертана топлотабърза и търси начин да задоволява техните нужди. Приятен и мил е за близките си. Прилошите аспекти имаме човек, който е хладен, неотзивчив към нуждите на своитеблизки. На семейния живот гледа много свободно, не заляга достатъчно здраво в него имного често е готов да изневери на партньора си. При точните лоши аспекти разводът епочти неизбежен. С Плутон при съвпад е много лошо: той всякога отнема възможността за създаванена добро и здраво семейство, дава често безплодие, а понякога тласка човека и къммонашество. При другите лоши аспекти дава болезнена привързаност към всичко свое иособено към децата си, а също жажда за остри забележки към партньора си. Придобрите аспекти имаме човек, който с голяма активност урежда и се справя с всичкисемейни задължения и задачи, има приемлива и разумна привързаност към своето инай-вече към децата си, с активна полова дейност. МЕРКУРИЙ Втората планета от Слънчевото семейство е Меркурий със символичен знак / /.Неговите размери в сравнение с другите Планети са сравнително малки. Той имадиаметър около 5000 километра. Понеже се движи в орбита между тази на Земята иСлънцето (вътрешна орбита), той се приема за вътрешна Планета. Този малък размеропределя и нещо от естеството на силовите течения, които изхождат от него и влияятвърху Земята, живота на нея и по-специално върху човека. Тези влияния не засягатдълбоките изяви, а засягат близкия, непосредствено до родения човек свят, неговатаобстановка, опознаването и използуването муза задоволяване на обикновените нужди. Силовите течения на Меркурий чрез Звездното тяло на човека създават и оформятмозъчните центрове, които се намират в долната предна част на мозъка - около веждите.Затова хората, които имат подчертаното влияние на Меркурий, имат добре оформена иразвита тази част на челото. Там са центровете, които дават възможност да се схваща иразбира околната среда, обстановката, при която се намира даден човек, формите,размерите, теглото, багрите, реда, който съществува около него, а също и стремежа къмтози ред, за да може да бъде ползван за,постигане на своите задачи и нужди.Художниците, скулпторите трябва да имат добре развити тези центрове, а също ихората които ще трябва да решават практичните задачи, свързани с обикновения живот,с нуждите на човека. Там също е и мозъчният център общуването – говора.
 • 54. 54 Фиг. 7. Мъжки Меркуриев тип Тези, създадени от Меркурий центрове, особено когато въздействието наПланетата е силно и центровете са добре оформени, дават израз и на другите части иоргани на лицето, главата и тялото. Тялото е ниско, слабичко подвижно с мургав цвятна кожата. Лицето има крушоооразна форма, главата е с удължен назад череп. Косата ес тънки косми, добре покрива главата и обикновено е кестенява. Челото е право и, кактовече отбелязахме, е добре изразено около веждите. По него обикновено почти нямачерти или, ако има, те са слаби, а вертикални линии няма, защото Меркуриевите типовене са устроени да правят волеви усилия за преодоляване на съпротивлението, коетосъпътства осъществяването на поставените задачи. Веждите им са повече или по-малкодъгообразни,показващи лесна възбудимост. Очите са обикновено по-големи и иматформата на бадеми, изразяващи интереса и изгодата в чувствата, които ще отдадат.Носът на Меркуриевите типове е прав и тънък, което показва повърхностно и бързоразглеждане на всички въпроси. Устата е средно голяма, с тънки устни, особеногорната. Това говори за голям контрол на ума върху чувствата, слаба чувствителност иемоционалност, силно себевладеене, студена пресметливост при всички случаи вживота. Този тип хора отдават чувствата си, пресмятайки всякога ползата и изгодата,която ще имат от това. Брадата е заострена, показваща променливост в мисли и идеи,липса на устойчива воля за осъществяване и реализиране на поставените задачи. Като изключим Плутон, който малко е проучен, установено е, че Меркурий иманай-голяма плътност на своята маса от всички Планети, която се изчислява на 5,62 пътипо-голяма от тази на водата. Затова неговото влияние предразполага към по-тесенконтакт с материалното, осезаемото, към материалистичните науки и ползата, коятоможе да се извлече от всичко това. преди всичко за личността. Меркурий обикаля Слънцето за 88 земни денонощия, като се движи със среднаскорост от около 48 километра в секунда, а когато е най-близо до Слънцето (вПерихелий), тази скорост достига 58 километра. Това придава на влиянието му върхуродения способността бързо да схваща, разбира и да се ориентира във всичко. Тазиспособност е особено ясно изразена, когато Меркурий е в Перихелий, и по-слабо, когатое най-далеч от Слънцето - Афелий. Дали Меркурий е в Перихелий, или в Афелий,разбираме от таблиците, с които работим. Ако за едно денонощие той изминава повечеот два или около два градуса, тогава той е в Перихелий. Ако изминава по-малко от единградус, тогава е в Афелий. Орбитата, по която Меркурий се движи около Слънцето, сравнена с орбитите навсички Планети след Плутон, е най-разтеглена. Известно е, че когато едно тяло се
 • 55. 55движи около един център по окръжност, пътят му няма Ексцентрицитет и отбелязвамеза него, че е нулев. Ако тялото се движи по елиптичен път (елиптична орбита), тоотбелязваме, че то има ексцентрицитет. Колкото той е по близо до единица, толкованеговата орбита е по-разтеглена елипса и когато този ексцентрицитет стане единица, тоорбитата на това тяло се приема за парабола Ексцентрицитетът на Меркурий, след тозина Плутон, е най-голям от всички останали планетни орбити и е 0,206, което е много.При Перихелий той идва на 46 милиона километра от Слънцето, а при Афелий – на 70милиона. Това дава една разлика от 24 милиона километра, която за неговата малкаорбита е много голяма. Като се има предвид и това, че плоскостта на орбитата му нележи в плоскостта на Еклиптиката, а сключва с нея ъгъл от 7 градуса, може да а твърди,че Меркурий след Плутон е най-силно пострадал от катастрофата в Слънчеватасистема, при която се е разрушила планетата Φаетон. Това положение на неговатаорбита се отразява особено неблагоприятно върху влиянието му, определящо е г о и з ъм, лична изгода и интерес особено при неговото силно влияние. Това се срещапредимно в два случая: първият, когато той е в Перихелий, за което споменахме. Вторияслучай на силно въздействие имаме, когато Меркурий е в т.нар. долно съединение, закоето отбелязахме във фиг. 4, Тогава Меркурий е точно между Земята и Слънцето и сенамира от нас само на 82 милиона километра, което положение се отбелязва с буквата„R" пред символа на Планетата. При тези два случая влиянието му е особено силно идава сила на ума, но с ясно изразени егоистични стремежи. На първо място са сметката,личния интерес и изгодата. Да се очаква от човек с такова положение на Меркурийидеализъм и безкористна услуга е почти невъзможно, макар на думи да говори забезкористие. При горно съединение, когато Меркурий се намира зад Слънцето, той е на 217милиона километра от Земята с една разлика от 135 милиона километра (разликазначителна). При този съвпад имаме едно притъпяване на този груб егоизъм, ощеповече, че Слънцето е пред Планетата и подчертава стремежа към наука, предимно къмизучаването на езици. Отразителната му способност, или т.нар. албедо, е много малка -едва седем процента от падналата върху него светлина, и силите, идващи от Слънцето,се отразяват, а 93 процента се поглъщат. Това говори, че влиянието му тласка човек къмстремеж силно, ревниво и най-старателно да пази всички свои придобивки, с жажда даприсвоява всяка ценна вещ. И ако при необходимост трябва да даде нещо, то епресметнато възможно най-малкото, с възможно най-голяма изгода. Това имаотношение и към неговите чувства и любовта му към противоположния пол. И тазинай-висша изява на човека се свързва в повечето случаи с личния интерес, сметката,изгодата, която ще има, ако отдаде чувствата си на партньора. Установено е, че Меркурий няма атмосфера, което придава на неговото влияниевърху човека липсата на сдържаност, при която той бърза да се изказва, бърза приразискването на който и да било въпрос и с това тези хора са твърде повърхностни. Припо-нисшите типове този подтик се изразява в несъществени приказки - бъбривост, всредните типове - в несдържаност при разискване на някои въпроси, а при висшитетипове - в добър ораторски талант. Около своята ос Меркурий се движи бавно и се завърта за около 60 земниденонощия. Това говори, че от получените много идеи при бързото му движение околоСлънцето не се заражда стремеж да ги осъществява, а търси някой друг да стори това.Не са работливи, не са готови да изразходват напрежение за осъществяване на идеите,каквото е необходимо при тези случаи. Освен ако личните му интереси и ползата отдейността му не го подтикне към осъществяване. До този момент не е установено какъв е наклонът на неговата ос и дали имавъобще такъв по отношение на Еклиптиката. Но от гледище на Астрологията оста биследвало да е твърде наклонена, защото при всяка Планета тя има отношение към
 • 56. 56връзката с Идейния свят. При хора със силно влияние на Меркурий клокочат многоидеи, но всички те са от по-нисшите полета на този свят - идеи безпочвени, илюзорни,без ефективно приложение. Според Саабей, Меркурий при своето образуване и оформяне е ползвал и ималвръзка с небесните образувания на Зодиакалното съзвездие Близнаци. В ясна и безлуннанощ в това съзвездие могат да се видят с просто око около 70 звезди, от които 14 сазначително ярки – по-ярки от трета звездна величина, между които и две величавислънца: Полукс от първа звездна величина и Кастор от втора. Това говори, че със своитесилови течения, съгласно принципа на гениалния Кристиян Доплер, тези влияния носятпо-дълги силови вълни, което допринася те да тласкат и да събуждат интерес къмматериалните ценности, придадени към влиянието на Меркурий. Саабей е изразил товасъзвездие като прегърнати двама братя - близнаци, от които единият е бял, а другият -черен. Големият интерес към придобиване на материални ценности, който товасъзвездие внася във влиянието на Меркурий, има две възможности: да се използува заградеж и улеснение на човешкия род - това е белият брат. Същите тези ценности могатда се използуват за разруха, за спъване на човешкия прогрес -черният брат. В това съзвездие има много променливи звезди (променя се техният блясък),поради което със своето влияние те придават променливост на стремежите в живота наиндивида, предизвикани от приятните изгоди, които ще му донесат. Това е изразено ведна митологична легенда, която ще цитираме тук: цар Тиндерей имал жена Леда, коятос красотата си очаровала всички. За нейната прелест се говорело навсякъде. С дивнатаси хубост тя омаяла и великия Зевс. Щом я зърнал, той решил да я обладае. За даизбегне неприятностите, които би му създала неговата законна съпруга, Зевс сепревърнал в белоснежен лебед и като стрела се спуснал в покоите на Леда. От Зевс Ледародила две деца - син, когото нарекли Полукс, и дъщеря Елена, прекрасна като богиня,която по-късно станала причина за Троянската война. От своя законен съпруг Ледародила също две деца: син Кастор и дъщеря. Двамата братя Полукс и Кастор растели вголяма обич помежду си и станали прочути герои. Фиг. 8. Женски Меркуриев тип Полукс, който, имал божествен произход, бил безсмъртен – това е белият брат,защото доброто и прогресът са безсмъртни и вечни. А Кастор, който имал за бащаобикновен, земен човек, е черният брат, който е смъртен. Така е изнесено в легендата:
 • 57. 57злото и спънките на прогреса на човешкия род са конечни и ще свършат когато и дабило. Тук се прокарва и идеята, че доброто и злото вървят засега заедно, едно до друго.Това също картинно е изразено в една древна мъдрост: „Когато фенерът свети, най-тъмно е под него." Това е ясно изразената тясна връзка между светлината - доброто, итъмнината – злото. При наблюдение с телескоп Меркурий има фази както и при Луната. Той обаче трудно се наблюдава, защото, както вече отбелязахме, неговотомаксимално отклонение от Слънцето е само 28 градуса. Затова той може да сенаблюдава само когато е в най-голямо отклонение, и то само близко до хоризонта, следзалеза на Слънцето,като вечерна звезда, или преди изгрев - като утринна звезда. Господстващата психологическа черта при хора с ясно и силно влияние наМеркурий е бързо да се приспособяват и нагаждат към всяка нова обстановка и даизползуват възможно най-добре всички изгоди, които тази обстановка може да им даде.Също те преуспяват и се срещат навсякъде, където има повече да се приказва,отколкото да се иска. Лесно блясват със своите приказки, но всред хората с по-нискоинтелектуално равнище. Дълбоки познания не обладават и обичат да се изтъкват, чемного и всичко знаят. МЕРКУРИЙ В ДОМОВЕТЕ Меркурий в първи дом, особено ако е близо до хоризонта - Асцендента, дававъншния вид на индивида (тялото). Според това, до каква степен Слънцето еоблагородило мозъчните центрове на Меркурий, имаме и по-съвършени белези, формии качества, които той носи и дава. Това облагородяване се отнася както до неговотоположение в домовете, така и до аспектите, които се създават с него. Във втори дом Меркурий дава възможност на индивида да подсилва вътрешнитекачества, които Планетата носи. В трети дом дава възможност на индивида да обяснява и предава своите знания иумения на хората, с които работи. В четвърти дом Меркурий говори за неприятни разправии и сметки междуродителите в ранната му възраст, а по-късно и с него. В пети дом индивидът отдава внимание и чувства, засягащи противоположния пол,но със сметка, с търсене на интерес и придобивки, които би му донесло това отдаване. В шести дом Меркурий дава разправии със сестрите и братята си, а също и с най-близките, предимно свързани с парични въпроси. При Меркурий в седми дом връзката, женитбата са свързани все със сметка, синтерес, с полза и в много случаи показва, че партньорът ще бъде меркуриев тип. В осми дом въздействието на Меркурий, както и на всички членове на Слънчевотосемейство, ще бъде малко парализирано, притъпено и по-слабо. В девети дом имаме човек с материалистични разбирания, обича да се изтъква и даприказва навсякъде. В десети дом Меркурий дава способности и умение на личността да поучавадругите, да ги напътствува; това са учителите и преподавателите. Меркурий в единадесети дом говори, че роденият ще има връзки с хора на наукатаи с канцеларисти, от конто ще има полза и подкрепа в живота си. В дванадесети дом Меркурий дава склонност към литературни занимания, особеноако Луната и Слънцето - Вулкан, а най-вече и двете, са там или са близо до хоризонта –Асцендента. А С П Е К Т И Т Е НА М Е Р К У Р И Й
 • 58. 58 Отбелязахме, че най-голямото отклонение спрямо Слънцето е на 28 градуса. Най-голямото отклонение на Венера от Слънцето е 48 градуса. Следователно най-голямотоотклонение, което могат да имат двете Планети една от друга, е 76 градуса, затовааспектите, които могат да имат двете Планети, са: съвпад, полусекстил, полуквадрат,секстил и 72 градуса. Изтъкнахме в легендата за двамата братя, че те се характеризираткато големи герои, с което се подчертават възможностите, които имат техните мускули,стави на ръцете и краката бързо и точно да реагират на мозъчните подтици. Таканапример, ако един занаятчия има силните и добри аспекти на Меркурий с Венера, тойще бъде изкусен майстор, майстор от голяма класа. Защото под влиянието на Венерамускулите на ръцете и ставите много точно и правилно ще реагират на венеринитеподтици. Един човек на изящните изкуства – художник, музикант, инструменталист, зада бъде добър изпълнител, трябва да има силното влияние на Меркурий. Затова придобрите аспекти между Меркурий и Венера имаме изява на изкуства, в които пръститеиграят голяма роля – свирене на пиано, цигулка и други от този род. Същото е и приприложните изкуства, изискващи умение всичко да се прави най-добре. Приполуквадрат жаждата и стремежът за постигане на красотата срещат известни пречки. При липса на аспекти между Меркурий и Венера подтикът и чувството за добро творчество липсват. А С П Е К Т И Т Е НА М Е Р К У Р И Й С М А Р С При съвпад и добри аспекти имаме един активен и динамичен ум, способен предивсичко към разискване на всеки въпрос, със способност към добро говорене, а привисшите типове е налице добър ораторски талант. При лошите аспекти имаме единзаядлив човек, готов при разговор винаги да апострофира с оскърбително изказване,противоречащо на онова, което се разисква. При по-нисшите типове имаме излишна, нена място бъбривост и стремеж към обсебване на чуждото - кражба, но на дребно(джебчийство и лъжа). АСПЕКТИТЕ НА МЕРКУРИЙ С ЮПИТЕР При съвпад и добри аспекти, особено при съвпад, имаме човек с голям интерес ижажда за материални придобивки - забогатяване. При по-добро и интелигентно нивоимаме силно изразен стремеж към знания и науки, като в това направление личносттаможе да постигне много. При лоши аспекти имаме човек лаком, който обича прекаленои със стръв материалните придобивки, като приема, че това може да става и понепочтен начин - с измама и лъжа. Предпочита да блясва и да се изтъква със своитезнания и умения, без те да са на голяма висота. Обича да го ласкаят и да се подчертаванавсякъде. Има изразена склонност ДО използва услугите на другите, без да сечувствува задължен да се отплати за това. При нисшите типове този стремеж къмматериални придобивки може да става и чрез кражби, но по-наедро, в по-голям мащаб;те преиначават истината и лъжат. А С П Е К Т И НА МЕРКУРИЙ СЪС С А Т У Р Н При съвпад и лоши аспекти имаме едно подчертано внимание към всички вещи,дреболии, продукти и каквото и да било, стигащо до най-дребното, със стремеж да гоприберат и закътат, защото все може някога да потрябва. Обичат да се запасяват все отстрах да не би да изпаднат в нужда, като често пъти, специално за продуктите, гиоставят да се развалят, без да могат да ги използуват. Плахи и предпазливи са. Иматголяма свидливост и ако се наложи да дават, те го правят с голяма пресметливост. При
 • 59. 59добри аспекти имаме човек със задълбочено търсене на истината. Те също имат голямусет към материалните ценности, но в един много облагороден нюанс, с който тяхнотоизползване, бива за разумни и необходими нужди. Способни са към големи усилия иустойчивост за придобиване на тези материални ценности и успяват. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С УРАН При съвпад имаме човек със студени и резервирани отношения предимно къмхората от противоположния пол. Този съвпад, както и добрите аспекти, дава човек със способности и стремежи къмновото, оригиналното, към особеното разрешаване на всички въпроси и постъпки. Приточни аспекти и при добра интелектуалност на индивида пред нас сарационализаторите, хората, които откриват новото. В живота им се случватизненадващи събития и много благоприятни случаи, които им донасят голяма полза иулеснение. При лоши аспекти имаме човек, склонен към мислене, изказвания идействия, които са странни и неприятни за другите. При точни аспекти имаме крайнонеприятни и изненадващи събития с лоши последици в живота на индивида. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С НЕПТУН При съвпад и добри аспекти имаме човек мил, симпатичен, отзивчив, с голямаинтуиция. Всеки въпрос, всяка задача, още преди да е започнал да мисли за нея, е вечеразрешена в главата му. При точните аспекти имаме литературни способности,засягащи повече отвлеченото – нереалното. Изобщо при силни позиции на Нептунимаме качества за изява на изкуството. При лоши аспекти имаме човек, който сеподдава на измами и лъжи – доверчив човек. При точни аспекти тези измами и лъжи гозасягат много лошо и остро. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ПЛУТОН При съвпад е много лошо: такъв човек периодически като че ли престава да мисли,в него се явява скованост и обърканост и тогава, ако все пак нещо измисли, то ще бъдекрайно лошо и пагубно за него - взема някакви неестествени и отегчаващи решения.При другите лоши аспекти има бъбривост, заядливост и желание да наложи своето,приемайки го за най-право, макар че съвсем не е така. При точни аспекти имаме хора, вкоито, като се вмъкне някаква идея, неправилна и дразнеща околните, те правят всичковъзможно да я наложат на другите. При тези случаи околните не са способни с нищо даизбият от главата им това неприятно състояние. При добри аспекти имаме еднаактивност на мисълта, способна да се наложи на околните. При по-интелигентнитетипове имаме хора, които при разговор и разглеждане на ред въпроси добре иубедително се аргументират, т.е. имат добро и убедително слово. ВЕНЕРА Венера е третата Планета от Слънчевото семейство със символичен знак / Тази /.Планета е известна като Вечерница и Зорница и е най-яркото небесно тяло следСлънцето и Луната. При своя максимален блясък тя е десет пъти по-ярка от Сириус,която е най-ярката звезда - слънце, върху Небесната сфера. Говорим при Венера замаксимален блясък, защото той се мени: когато е най-силен, е минус четвърта звезднавеличина, а когато е минимален, е от минус трета. Поради този свой блясък тя епоследната звезда, която сутрин остава да свети като Зорница, и първата звезда, която
 • 60. 60блясва след залеза на Слънцето като Вечерница. При някои случаи на най-голямблясък може да се наблюдава и през деня. Нейният диаметър е близък до този на Земятаи е около 12400 километра, а земният е 12800, затова често се казва, че те са Планети-близнаци. Поради сравнително по-големия си размер тя засяга с влиянията Φиг. 9. Женски Венерин тип си и по-сериозни изяви на човека. Орбитата на Венера е между Слънцето и тази наЗемята, затова и тя, както и Меркурий, се приема за вътрешна планета. Силовите течения на Венера чрез Звездното тяло на човека създават и оформятмозъчните центрове които се намират отстрани на предната централна част на челото.Затова хора, които имат ясно изразено влияние на Венера притежават добре оформена иразвита тази част. Там са Φиг. 10. Мъжки Венерин типцентровете, които тласкат и дават възможност на човек да се изяви в изкуството,
 • 61. 61предимно в музикално отношение. Там са центровете за тона и за дарбата да иматънък усет към изящното и красивото. Тези създадени от Венера центрове, при силнотоù влияние и въздействие, определят израза на тялото и на другите части и органи полицето и главата. Тялото е не много едро, деликатно и с чудно красиви форми,създадени от меки, еластични мускули. „Венера е майстор на красивите форми", казваедин мъдрец. Главата е удължена отпред назад по типа Долихоцефали. Лицето е скрасиви, овални форми. Косата е гъста, бухнала и винаги много добре причесана. Тезихора обичат и с особено старание се занимават със своята красота, полагайки големигрижи за своя външен вид, като обикновено приемат, че това може да стане скозметични средства, застоявайки се дълго пред всяко срещнато огледало. Запиталиедин от големите професори по козметика кое е най-доброто козметично средство закрасотата и привлекателността на една жена Той отговорил: „Баня и сън." Челото, както вече отбелязахме, е добре оформено в своята странична част. То еспокойно, без бръчки, поради липса на дълбоки и бурни преживявания, а също и порадисилния контрол да не се появят такива, защото се приема, че те са израз на старост. Тепо-често се издигат в положение на пасивно съзерцание, отколкото да се впускат, за даискат. Очите са големи и с омайна пленителност, нежност и заразяваща любов.Хармоничната завеса на техните дълги и малко завити нагоре ресници, които честожените изкуствен, удължават, увеличават още повече чара, който се излъчва от тезиочи. Венериният поглед изразява още тънка чувствителност и развита интуиция. Носътне е голям и често е кокетно вирнат нагоре. Ноздрите са трептящи, подчертавайкилюбовната чувствителност, която се излъчва от очите. Устата е обикновено малка, сдобре и красиво оформени сочни устни. Вертикалната бразда, която се спуска отдолната част на носа към горната устна, е изящно издълбана, показваща деликатното,отмерено и справедливо отношение към околните. Красивата и пленителна усмивкаразкрива изящно наредените като бисер зъби. Една обла и мека брадичка завършвалицето с малка приятна трапчинка. Венера – това е типът жена. Силата ù не стои вмускулите, нито във волята; тя седи в силата на опияняващите чувства. Венеринитетипове мъже са хубави, изнежени, с добре нагласена вратовръзка, изискана прическа, схубави засукани мустачки. Държат да се нравят на жените повече с тези си качества,отколкото със своя ум. Те са по погрешка мъже и подобно на жените от този тип самеки, чувствителни, кокетни, впечатлителни, нежни и скромни. Венерините типовелесно се разсмиват и разплакват. Те са честити, че Природата е крайно внимателна иразположена към тях и като че ли си прави удоволствие да ги обсипва със своите даровеи внимание. Възнаграждението и успехите им далеч превъзхождат техните заслуги.Затова те не обичат и нямат охота към обикновената слугинска, слабо платена работа.Венерините типове успяват много повече благодарение на своето очарование,отколкото на своята интелигентност. Влюбват се лесно и силно, но преходно. Ужасяватсе от борбата, усилията; умората. Обичат спокойния, без напрежение живот,разкошната обстановка, украсена с миндери и огледала. Венера обикаля около Слънцето за 225 земни денонощия, като се движи съсскорост от 35 километра в секунда. Влиянието ù върху родения му позволявасравнително бързо да схваща, да разбира, да се ориентира и да реагира срещу възбуди.Пътят, по който Венера се движи около Слънцето (нейната орбита), в сравнение свсички планетни орбити е най-правилна - почти окръжност (нейният ексцентрицитет е0,007). Това говори, че тя с лекота и без разтягане следва голямата скорост на Слънцетоот 250 километра в секунда, движейки се около центъра на нашата галактика. Това щерече, че при катастрофата в Слънчевата система, предизвикана от чудовищнатапритегателна сила на Черно слънце, при която се е целяло тя да се разруши с откъсванена Планетите от Слънцето, Венера е пострадала най-малко. Това ù дава най-ценното внейното влияние: стремеж към съвършени изяви, към изящното и красивото, желанието
 • 62. 62и умението да се прави и върши всичко най-добре, стремеж и способности къмизкуствата в най-широк смисъл, като се започне от приложните и се стигне до всичкиизящни изкуства. Това особено силно е изразено в случаите, когато Венера се намирапри върховете на четирите главни точки: Асцендент, Надир, Десцендент и Зенит, асъщо, макар и малко по-слабо, когато е на границата между два дома. Нейното особеносилно влияние е налице, когато е в съвпад със Слънцето при долно съединение. Приобиколка около Слънцето Венера, също както и Меркурий, може да дойде на едналиния: Земя, Венера, Слънце - това е долно съединени; и Земя, Слънце, Венера поправа линия, където Венера е зад Слънцето, при т.нар. горно съединение. При долносъединение Венера идва на разстояние четиридесет милиона километра от Земята,което е най-малкото, до което една Планета може да се приближи до Земята. Това щерече, че от всички Планети Венера идва най-близко до Земята. Това определя и особеносилното ù влияние върху Земята, върху живота на нея, а също и върху самия човек. Таканапример, в незасегнатите от разрушителните прояви на Природата и човека областиоткриваме една чудна, девствена красота, опияняваща и проста. В живите форми,растенията и животните, незасегнати от демоничните прояви на живота, също имакрасота и изящество: цветя, плодни и други видове дървета – палми, кипариси, борове,ели. В животинския свят откриваме птичките с техните чудни гласове, животните скрасиви, гъвкави тел а. В света на водните басейни, реки, езера, морета, океани виждамепъстър свят от красиви създания. Най-после и при човека, където голям дял отвниманието му, от времето, от дейността му е насочен и погълнат от чувствата – най-вече от красивото и съвършено чувство, наречено Любов. Също и от стремежа къмкрасивото, изящното; стремеж, когато се прави нещо, то да бъде най-хубавото. В. тазисвоя неразтеглена орбита Венерините типове получават от Слънцето най-богати иобилни блага. Затова хората, родени под силното влияние на Венера, имат най-добритеусловия за живот – радост, щастие, изобилие от материални блага, пътувания, приятниразнообразия. От тях лъха една мекота, приятност, симпатия към и за всички хора. Несамо Венера, но и хората със силно нейно влияние (хората на изкуството със своитетворби) допринасят за красотата: художниците с багри и картини, скулпторите,музикантите с мелодиите, композиторите с творби, от които хармонично се огласясредата около нас. Тези мелодии не се разсейват, но плуват из пространството катонещо цяло и внасят своя принос към хармонията в света. При горно съединение, когатоВенера е зад Слънцето по права линия Земя - Слънце - Венера, тя се намира на 259милиона километра от Земята, или с една разлика от 219 милиона километра. Макар ипри такава голяма разлика, нейното влияние е пак силно и добро, но в значително по-малка степен. Околоосното въртене на Венера е много слабо и можа да се изчисли едва впоследните години на 250 земни денонощия, което говори, че тя се върти обратно.Бавното въртене на Венера определя и нейното влияние: стремеж към спокоен, уреден,без напрежение и усилия живот. Грубата работа, неизбежно свързана с напрежението,обикновените нужди, измъчват Венериния тип и той се старае да я избягва По-нисшитеВенерини типове са, общо взето, мързеливи. Обратното движение пък определя внейното влияние постоянен стремеж към новото и оригиналното, т.е. всяко следващонещо да бъде по-различно от това, което е било. Целият низ от модни и козметичниновости е плод на този стремеж. Всяка жена или мъж, намиращи се под силнотовъздействие на Венера, се стараят в своя външен вид да бъдат нещо по-друго отоколните. Стремежът към новото, оригиналното е ясно изразен; оттам и безкрайноторазнообразие в модите и козметичните средства – все ново и по-различно. Венера има дебела и плътна атмосфера, където цари голямо налягане. Товапридава на нейното влияние непроницаемост във вътрешния ù мир. Това се отнасяпреди всичко до нейния емоционален свят - чувствата. Какви са те и с каква сила са
 • 63. 63възбудени, е неразбрано за околните. Това голямо налягане и плътност наатмосферата придава на нейното влияние и негласно задължение и необходимостоколните да изпълняват нейните желания и да задоволяват нуждите ù . Отразителната способност на Венера (Албедото), заедно с това на Нептун, са най-големи – около 60 процента. Това говори за отзивчивост, готовност за помощ и услуга,милосърдие, без да се дава предимство на сметката и ползата от тази безкористност. Според Саабей Венера при своето образуване и оформяне е ползувала и е ималавръзка с небесните образувания в Зодиакалното съзвездие ВЕЗНИ. В ясна и безлуннанощ в това съзвездие могат да се видят с просто око около 50 звезди, но само шест оттях са по-ярки от четвърта звездна величина. Това говори, че Слънцата (звездите) там сана много голямо разстояние и до нас достигат вълнообразните силови течения с по-късадължина на вълната, съгласно принципа на Доплер. Тези силови течения засягат по-висшите мозъчни центрове в горната част на мозъка. Между тези звезди - Слънца, се открояват две (едното е жълто, а другото синьо),които са почти еднакви по размер и са четири пъти по-големи от нашето Слънце. Товасъзвездие Саабей е изразявал като старинни аптекарски везни, с което е искал да изразихарактера на силовите течения, изхождащи от него и най-вече от тези две Слънца, коитопридават характера на Венера. Това са силови течения, носещи стремеж към точния,пълен и изящен ред, към справедливите отношения, които трябва да има между всичкии всичко в света. В митологията се разказва, че дъщерята на Зевс, богинята направосъдието Темида, неуморно ходела по Земята с прецизни аптекарски везни и бдялаза справедливостта и реда в света, установен от Зевс. При наблюдение с телескоп Венера има също фази, както Луната и Меркурий. ВЕНЕРА В ДОМОВЕТЕ Венера в първи дом, особено (както вече отбелязахме при другите Планети иЛуната) ако е близо до хоризонта - Асцендента, определя външния вид на тялото,белезите по главата и лицето, за които отбелязахме вече. И според това, до каква степенСлънцето е облагородило мозъчните центрове на Венериния тип, имаме и по-красивитеи съвършени белези, форми и качества, които тя носи и дава. Във втори дом се подсилват вътрешните качества, които Венера дава. Ако Венера е в трети дом, роденият във всяка своя работа и дейност ще прилагакрасотата, изяществото, умението да бъде тя съвършена, най-хубава. Приложнитеизкуства са ясно изразени, когато Венера е в този дом. В четвърти дом роденият ще бъде изключително много обичан и задоволяван отсвоите родители и близки. Всички негови желания и нужди ще бъдат задоволявани свъзможно най-голямо внимание и топлота. Изобщо тези типове са приятни и добреприети навсякъде и от всички; често имат пътувания, приятни разнообразия и където ида отидат извън работното място, се чувстват добре и успяват Дооре да се изявят. С Венера в пети дом човек ще бъде също много обичан от хората напротивоположния пол, а любовните му връзки с партньора ще бъдат най-топли исърдечни. В шести дом роденият ще бъде много сърдечно и топло подпомаган материално отсвоите братя, сестри и най-близките му около него. Отношенията му с тях ще бъдатнай-топли и сърдечни. В седми дом Венера определя щастлив семеен живот, в който човек ще бъде многотопло и сърдечно обичан от партньора си. Често пъти самият партньор ще бъде човек наизкуството. В осми дом влиянието на Венера, както вече отбелязахме и за другите членове наСлънчевото семейство. е притъпено и отслабено.
 • 64. 64 В девети дом, особено ако е близо до Зенита, роденият ще има богат иразнообразен живот, много пътувания и удоволствия - изобщо възможност за най-приятен живот. Тези хора излъчват от себе си една приятна привлекателност за всички,където и да отидат. В десети дом роденият ще се занимава с изкуство – неговата професия,общественият му живот ще бъде свързан с изкуството. Венера в единадесети дом говори, че роденият ще има връзка с обществата ихората на изкуството, като в много случаи те ще му помогнат и ще го улеснят в животаму. Често пъти партньорът в женитбата може да бъде и човек на изкуството. В дванадесети дом Венера дава своите най-приятни качества, в които се включва ивъзможността за писателски способности - поезия. АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА Аспектите на ВЕНЕРА С МАРС. При съвпад и добри аспекти роденият изявявамного активно и пламенно своята емоционална природа, своята любов. В изкуствотосъщо се проявява с голяма активност и пламък. При лоши аспекти имаме същото, самоче в по-рязка и неустойчива природа. При точните, неблагоприятни аспекти имаме хора.които ще скъсат с любимия си партньор или след женитба ще имат развод. При тезиточни лоши аспекти имаме и случая, при които роденият ще скъса и с изкуството, скоето се е захванал. В човешкото тяло Венера има отношение към бъбреците. При лошиаспекти, особено при точните с Марс, Сатурн. Уран, Плутон, имаме смущения набъбречната дейност. ВЕНЕРА С ЮПИТЕР. При съвпад и добри аспекти имаме човек с богатаемоционална природа. При тези аспекти имаме също изява на добри артистични дарби.При лоши аспекти имаме фалшиви и заблуждаващи чувства: на думи личността серазлива от внимание и любезност, но всичко това няма дълбочина, постоянство иискреност. При точните лоши аспекти имаме случаи, когато той ще изиграе партньораси, а след женитба може да се стигне и до развод. ВЕНЕРА СЪС САТУРН. При съвпад имаме твърде голямо закъсняване в изяватана емоционалната природа - късно се събужда чувството на любовта, стремеж иподтикът да обича човек от противоположния пол. При добрите аспекти имаме израз намного устойчиво чувство. При точните добри аспекти имаме една дълбока, искренавръзка с първата любов; тя остава за цял живот, макар че по ред причини човек сесвързва с друг или с друга. При лоши аспекти имаме лесно скъсване и забравяне налюбовта и изживяното с партньора, а при женитба имаме и развод, особено когатоаспектите са точни. ВЕНЕРА С УРАН. При съвпад и добри аспекти имаме резки и бурни изяви начувствата - любовта. В изкуството всякога е налице стремеж и подтик към новото иоригиналното. Изгражда се характер, който има голяма привързаност към животните(котки, кучета, коне, птици), а също и към цветята. При лошите аспекти имамекапризност в отношенията с партньора, а при точните аспекти - скъсване с него, а следженитба - развод. В изкуството - стремеж към чудати изяви. И при лошите аспектиимаме любов към животните, но някак по-остра и капризна, често с промени. ВЕНЕРА С НЕПТУН. При съвпад и добри аспекти имаме човек с многомили,топли, нежни чувства, с готовност за безкористни услуги, съчувствие,милосърдие. Такива хора са особено приятни и привлекателни. В изкуството особено
 • 65. 65ако аспектите са точни, имаме големи дарования. При лоши аспекти имаме човек,който е способен неочаквано да поднася изненади на своя партньор, да го играе и мами,а след женитба най-често следва развод поради изневяра. ВЕНЕРА С ПЛУТОН. Съвпадът на Плутон, както вече отбелязахме, с всякаПланета трябва да се разглежда отделно и всякога дава лоши резултати. И тук е същото– съвпадът на Венера с Плутон дава лоши и неочаквани промени в чувствата – любовта.Такива хора въобще не могат да обичат и да се влюбват, особено когато съвпадът еточен. А ако случайно се оженят, разводът е неизбежен. Лесно променят и ликвидират стова красиво чувство - любовта. При добри аспекти имаме силни , ясно изразеничувства. Такива хора силно се привързват не само към партньора, но и към всяка задача,която имат, намирайки в себе си и средства, за да я постигнат. При лоши аспекти имамепак силните чувства, но те рязко и неочаквано секват, водейки до скъсване с партньора. МАРС Марс е петата Планета от Слънчевата система. Той има диаметър около 6 800километра, което е малко повече от половината на земния, изчислен на около 12 800.Орбитата на Марс (пътят му около Слънцето) е много разтеглена елипса сексцентрицитет 0,097. Най-близкото му разстояние до Слънцето (при Перихелий) е на206 милиона километра, а най-далечното (Афелий) е на 249 милиона. Тук съществуваразлика от 43 милиона километра, която се приема за голяма при неговата неголямаорбита. Обиколката му около Слънцето е равна на около 2 земни години. Наклонът наекватора му спрямо плоскостта на орбитата е 25 градуса, малко по-голям от този наЗемята, който е 23,5 градуса. Това говори, че при него има годишни времена - пролет,лято, есен и зима, но с много по-резки промени в климата. Тези сезони траят почти двапъти по-дълго от земните. Околоосното му въртене е малко по-дълго от това на Земятаи е равно на 24 часа и 38 минути. Разстоянието на тази планета до Земята варира между55 милиона километра (когато е в Перихелий и в опозиция, с други думи, когато Марс,Земята и Слънцето са на една права линия, а Земята е в средата) и 400 милионакилометра (когато по права линия стоят Земя, Слънце и Марс а Марс е в съвпад съсСлънцето). Тук имаме една разлика от 345 милиона километра, която е голяма и е отзначение за неговото влияние. През всеки две години и 30 денонощия имамепротивостояние - опозиция. Когато Марс е най-близо до Слънцето (при Перихелий),това разстояние по Земята е 55 милиона километра. Такова положение имаме на всеки15 и 17 земни години и се нарича„Велико противостояние". Такова положение имахмепрез годините 1924, 1939, 1956, 1971 и 1988. При това положение Марс е най-благоприятен за наблюдение и изследване, но има южна деклинация и неговатависочина над хоризонта за северните ширини не е голяма. Затова някои астрономиотиват да го наблюдават в Южното полушарие. При Афелийно положение на Марс товапротивостояние е около 100 милиона километра – почти два пъти по-голямо от първото.Оттук е ясно, че след Венера, Марс идва най-близо до Земята. Затова негово влияниевърху Земята, живота на нея и по-специално върху човека, след това на Венера, е най-силно. За да разберем, както вече споменахме, естеството на силовите течения на даденоНебесно тяло, в случая на Марс, трябва добре да познаваме всичко онова, коетоастрономите днес и в древността (най-вече създателят на астрономията и АстрологиятаСаабей Бен Аадес) са доказали. Първо, защо тази Планета носи сега името Марс – богна войната. Това име е дадено от гърците, изхождайки от това, което са научили отвавилонските скрижали, оставени от учениците на Саабей. Много от гръцките ученифилософи са били във Вавилон и са прочели нещо от писмената. Саабей е дал на тази
 • 66. 66Планета, както вече отбелязахме, името „Зил - Батуни", което ще рече човек, койтовоюва и граби. Гърците са дали на тази Планета името на техния бог на войната - Марс.Най-доброто определение на понятието „война" е дал Бисмарк: „Войната е добреорганизиран в голям мащаб грабеж." Защо именно силовите течения (влиянията) наМарс са сега неблагоприятни? След разрушението на Фаетон, която е попаднала взоната на Рош от Черното Слънце, Марс едва е избегнал разрушението, заедно спланетата Плутон. Така че от всички Планети Марс най-много е пострадал: Чернотослънце му е разтеглило много орбитата, както вече отбелязахме, ограбило му водата ивъздуха. Известно е, че критичната скорост при Марс е около 5 километра в секунда,докато при Земята е 12 километра и 200 метра. Това ще рече, че при Марс не е многотрудно да се откъсне нещо от неговата повърхност. Поради малкия размерпритегателната му сила (гравитацията) не е голяма и затова чудовищната притегателнасила на Черното слънце е могла да привлече от него водата и въздуха. Именно това е,което черните слънца носят и предават на своите жертви - тази демонична и чудовищнаенергия , даваща жаждата за настъпване, нахлуване, безредие, грабеж, смърт,демонизъм. Многото канали, които бяха открити в 1877 година от големия италианскиастроном Скиапарели за първ и път, се наблюдават и сега. Някои от тях не са билинищо друго освен корита на реки, а тъмните петна по неговата повърхност (моретата,както сега ги наричат) не са били нищо друго, освен големи водни басейни. Другатачаст от тези канали са просто пукнатини по марсианската повърхност. Водата, казват Саабей и древните мъдреци, е крайният резултат от еволюционнияпроцес в минералното царство – един етап от безкрайния еволюционен процес, в койтовсичко е включено. Че наистина е така, показва фактът, че всички минерали, скали и пр.по нашата Земя съдържат в себе си и вода, която не е проникнала отвън. В някои от тях,както е изчислено, тя е до 30 процента. Тази вода е продукт на еволюционния процес.От този еволюционен процес в глъбините на нашата Планета се е получила първичнатавода, която, бидейки по-лека, излиза на повърхността под формата на минералниизвори. Така че минералната вода, която имаме, е първичната вода. В подкрепа на товасе изтъква наблюдението, че през каквато и суша да премине дадена област, където имаминерални извори, то техният дебит не се променя, което говори, че тези води няматотношение към другите външни водни източници – дъждове, снегове и пр. Тези външниводи са дошли отпосле, те са вторични води. И на Марс съществува подобен процес: отглъбините на тази Планета бавно, но сигурно водата от еволюционния процес наминералите изплува в малки количества, създавайки тези тъмни области (области навлагата), тази първична вода. Марс бавно, но сигурно се възражда след ограбването ище се възроди напълно за един пълноценен живот. Марс не загива, както някоиастрономи мислят. Някога на Марс, както вече отбелязахме, е имало много вода ивъздух, но при катастрофата чудовищната гравитационна сила на Черното слънце ги епривлякла, а с това и животът там е угаснал. За атмосферата на Марс съвременните астрономи стигат до много правилен извод,според който Планети, сходни помежду си, имат и еднакъв произход, преминават единпът на развитие и се характеризират с еднакви първоначални атмосфери. Щом това етака, трябва да приемем, че първоначалната атмосфера на Марс е съдържала въглеродендвуокис в изобилие, както това е било и на Земята, както това се установява и наВенера. А този газ е почти изчезнал на Марс. Това трябва да е станало по същия начин,по който е изчезнал и от земната атмосфера, т.е. чрез разлагане. Ние не познаваме другмеханизъм, който да е способен да разложи въглеродния двуокис на въглерод икислород, освен фотосинтезата, която създава хлорофил в зелените растения.Въглеродът, съединявайки се с водата, е образувал първите органични вещества, асвободният кислород е останал в атмосферата. Именно поради това в атмосферата наЗемята се съдържа кислород, който е необходим за живота. Следователно и на Марс е
 • 67. 67имало растения, вода и свободен кислород, като част от него е подкрепяла живота там,а друга част се е съединила с веществата от неговата повърхност, давайки им онзичервеникав цвят, който е така характерен за тази Планета. Тъмните петна са снижения на неговата повърхност, в които от глъбините на Марссе процеждат води, влага, за която трябва да приемем, че дава възможност за развитиена растения и живот. Засега тези растения са подобни на растящите в полярните истудени области на нашата Планета (поради по-суровия климат там), като лишеи,мъхове и други, способни да се развиват при такива условия. Че наистина влага излизаот глъбините на Марс и има растителен свят там, говори и фактът, че в тези по-тъмнидолини е измерена и температура, значително по-висока, отколкото в светлите петна -пустините. Първичното влияние на Марс според Саабей е било извънредно добро иблагородно, защото за неговото образуване и оформяне са взели участие Небеснитеобразувания в съзвездието ОВЕН, което е било в защита на слабите и онеправданите. Инаистина в съзвездие Овен могат да се видят с просто око около 50 звезди, но те саизобщо слаби. В действителност не самите звезди са слаби и със слаб блясък, но самного отдалечени от нас, поради което до нас идват само силовите течения с късивълни, които действуват на горните мозъчни центрове. Там има и двойни звезди, коитопридават и по-голяма активност на силовите течения, които това съзвездие дава. Със своето разположение звездите с нищо не напомнят формата на някакъв овен.Но защо Саабей е изразил това съзвездие с образа на овен? За отговор на този въпрос иза въздействието, което този образ дава, ще се спрем на митологичния разказ, създаденза това съзвездие и отразяващ благородното в защита на слабите и онеправданите.Някога царувал синът на бога на вятъра и неговата съпруга - богинята на облаците. Теимали две деца - син Φрикс и дъщеря Хела. Умни, красиви и мили деца били те. Бащатаобаче изгонил майката и се оженил за магьосницата Ино. Тя също му родила две деца,двама сина, които нарекли Леарх и Мелиш. Като всяка мащеха, Ино денонощномислела как да осигури по-добро бъдеще на собствените си деца, как да наследят самоте цялото царство, когато бащата умре, а не децата от първата му жена - Φрикс и Хела,които, като първородни, били законни наследници на царството. И си мислеламащехата, че ако нейните деца не наследят царството на баща си, ще бъдат най-нещастните деца на света. Каква майка съм аз, рекла си магьосницата, ако не мога даосигуря щастие на децата си! С всеки изминат ден омразата н мащехата към Φрикс иХела ставала все по-силна. Тя твърдо решила да ги погуби, но така, че злодеянието ù даостане незабелязано. Ден и нощ Ино обмисляла различни планове. Най-после решилакак да постъпи. Един есенен ден и извикала тайно при себе си всички жени и ги убедилада вземат житото, което мъжете им са отделили за посев, и да го изсушат в горещипещи. Тя ги излъгала, че ако направят това, плодородието на нивите им ще бъденевиждано и нечувано. Ино знаела, че изпеченото жито няма да поникне и нищо нямада се роди. Наивните жени послушали магьосницата и така изсушили житото за посев -просто го опекли. Мъжете, без да подозират нищо, засели опеченото жито и на следнатагодина не поникнало нищо. Настанал глад по хората и добитъка. Цар Атаман решил даизпрати пратеници, които да попитат пророчицата Пития коя е причината занастъпилото бедствие. Но преди пратениците да тръгнат за Делфи, Ино ги извикала присебе си и като има дала много пари и ги обсипала с ласки, ги надумала, като се върнатот Делфи, да предадат на цар Атаман, че уж Пития е казала: „ Нивите отново ще станатплодородни, ако Атаман принесе в жертва на боговете децата Φрикс и Хела." Когатопратениците се върнали .от Делфи и предали отговора на Пития, Атаман потънал вдълбока скръб, сълзи не преставали да се леят от очите му. Ала може ли той да неизпълни волята на боговете, за да избави страната си от сполетялото го бедствие? Тойрешил да принесе в жертва на боговете децата Φрикс и Хела. Ино ликувала от радост,
 • 68. 68нейният зловещ план успял. Повели децата, които нищо не подозирали, къмжертвеника, който се намирал извън селището в една чудно хубава гора. Там вечевсичко било готово: жените пеели химни за прослава на боговете, а главният жрецдържал остър нож, с който трябвало да извърши жертвоприношението. Когато Φрикс иХела вървели през гората, те радостно тичали пред водача си, спирали се да си откъснатпо някое хубаво цветенце и ето - иззад един огромен дъб ненадейно пред тях се появиледин овен - красив и изящен, на който руното блестяло като злато. Този златорунен овенизпратила богинята - майка на децата, за да ги спаси. Овенът кротко се приближил дотях и с нежните си очи така мило ги гледал, сякаш да им заговори. Децата започнали даго милват и той коленичил пред тях. Φрикс го яхнал, хванал се за рогата му, извикал исестра си Хела: „Хела, качи се и ти на овена, виж колко е кротък". Яхнала и Хела овенаи с двете си ръце обхванала брат си през кръста. Овенът бавно се изправил, стъпил накраката си тръгнал по пътеката. Когато водачът на децата се приближил, овенът бързохукнал напред и започнал да се издига все по-високо и по-високо, а водачът не могъл давиди и да разбере накъде отива и къде отнася децата, понеже се спуснал облак. Такадецата били спасени. Понеже овенът спасил живота на децата, боговете го превърнали всъзвездие на небето. Силовите течения на Марс чрез Звездното тяло на човека (Двойника) създават иоформят мозъчните центрове. които се намират около ушите. При тези случаиразстоянието - отсечката, между двата отвора на ушите е значително голяма и имамеподчертана широчина на главата в тази област. Там главата е въобще по-издута и ушитеса повече щръкнали. В тази област се намират центровете, които дават жизненост,смелост, устойчивост на човека срещу несгодите в живота. Такъв човек е способен даживее при всички условия. Тези центрове дават сила и подкрепа да се противопоставячовек на пристъпите на болестите, както и на умората и страданията. Дава му същовъзможност за борба срещу посегателствата върху неговите права - билите лични илиимуществени. Силата, жизнеността са така необходими в един свят, където толковамного изобилстват мъчнотиите, които ни заобикалят и срещу които трябва да се борим,за да поддържаме съществуването си. Ако е слабо влиянието на Марс, тези центрове саслабо развити; тогава човек се отличава с боязливост, склонност да избягва всичкиположения, където ще трябва да се противопоставя на предразсъдъците и да посрещавраждебността на хората. Изобщо имаме слаба съпротивителна сила и издръжливосткакто на психичен натиск, така и на физически външни условия на живота. При слабовлияние на Марс главата там е тясна и ушите са прилепнали до нея. Силовите течения на Марс и добре развитите центрове, които той е създал, даватизраз както на главата и лицето, така също и на самото тяло. Главата (черепът) имаизобщо формата на к у б с яка, дебела кост (дебелоглави), а лицето е квадратно. Косатае гъста, обилна, тъмна на цвят и започва ниско над челото, поради което се получаваобикновено неголямо чело, израз на по-слаба интелигентност. А самите косми са по-дебели. Челните издатини в горната част са средно развити. Колкото челото е по-голямои тези челни издатини са по-добре изразени, толкова Марсовият тип е по-интелигентен.Веждите са гъсти, груби и обикновено са под ъгъл, близко извисяващи се над очите,като в много случаи са сключени. Когато веждите се съберат, между тях се явяват еднаили две вертикални бразди; дълбочината на браздите определя мярката за марсовататвърдост. Упоритите Марсови типове навъсват и свеждат веждите си много силно.Погледът е твърд, дързък, прям. При висшите типове той е съсредоточен, честен,проницателен. Скулите на лицето са добре развити, показващи устой. Носът привисшите типове е силен, с добре развита горна част (костта в началото на носа),показваща амбиция за постигане на поставената задача, като често самият нос езаорлен, показващ фанатичен устой на своето. Устата е голяма, показващаизпълнителност. Устните са стиснати - израз на безогледна решителност и енергия.
 • 69. 69Брадата е къса, четвъртита, издадена напред, което също изразява безогледнанепоклатимост. Долната челюст е силно развита, широка и с четвъртити задни краища.Тялото на Марсовите типове е средно на ръст, със здрави, добре развити еластичнимускули и здрави кости. Марс изобщо управлява мускулната и костната система. Контактите на Черното слънце с Марс са създали в психологията на тези типовеотрицателни черти, които те проявяват, особено по-нисшите: стремеж към воюване,грабеж, рязко и твърдо отношение към околните и към всичко. Черното слънце епридало голяма енергия, която при по-нисшите типове е разрушителна, също иоскъдица на материални средства в живота. Те не обичат да ги съветват, да импротиворечат и да ги поправят; при такива случаи много бързо кипват. Недоверчиви ифанатични са. По-чистите и интелигентни марсови типове са способни да посрещат инай-големите опасности в живота си и да се пожертвуват за успеха и славата на някое фиг. 11. Женски Марсов тип
 • 70. 70 фиг. 12. Мъжки марсов тип велико дело. Те са самоуверени, самодоволни, оптимисти, горди, говорят високо,ясно и чисто. Обичат да командуват, да се разпореждат, но самите те не са многоразположени да изпълняват тези команди и разпоредби, а предпочитат друг да свършитова. Отличават се с рицарска храброст – добри войници са, верни на дадената дума,верни на отечеството си, честни в делата си, верни на дълга към семейството. От тяхстават добри съдружници. Сантименталните мотиви не играят при тях главна роля, необичат съзерцанието, заниманието с отвлечени въпроси, като задгробния мир,неосезаемите светове, разбиранията за висшите порядки и ръководство, а също имолитвите. Мозъчните центрове, които създава и оформя Марс, както вече отбелязахме, сенамират в долната, задна и странична част на мозъка около ушите. Те са внепосредствена близост до мозъчните центрове, които управляват половия нагон.Затова голямата енергия на марсовото влияние тласка и към полов контакт. Порадималкия размер, който Марс има, всички прояви на влиянието му са краткотрайни. МАРС В ДОМОВЕТЕ Марс в първи дом, особено (както вече отбелязахме и за другите членове наСлънчевото семейство) ако е близо до хоризонта - Асцендента, дава характернитебелези както на тялото, така и на главата и на лицето, за които отбелязахме, а също и напсихологичните изяви. Тук, разбира се, трябва да се има предвид до каква стененСлънцето е облагородило мозъчните центрове, създадени от Марс, за което помагафренологията, а също и аспектите, които той има с Луната и Планетите. Марс във втори дом подсилва вътрешните психологически качества, които тойноси. Марс в трети дом говори за човек, който ще има за предмет на своята дейностпредимно метални съоръжения-ножове, инструменти. Хора с Марс в този дом саобикновено хирурзи, зъболекари, машинни инженери и конструктори, занаятчии, коитов своята дейност боравят предимно със сечива. В четвърти дом роденият ще бъде при крайно остри, неприятни, кавгаджийски отношения между родителите му, като в много случаи между тях ще дойде и развод. При по-напреднала възраст роденият ще има борби и напрежения, за да придобие необходимите му условия за живот, В пети дом връзките му с противоположния пол ще бъдат лоши, кавгаджийски. поне при една връзка той скъса, ще се раздели с пререкания и неприятни разправии. Не рядко и отношенията му с неговите деца ще бъдат студени и неприятни. В шести дом роденият ще има неприятни, дразнещи разправии с братя, сестри, с близките си роднини, а също и вероятност за сериозно падане, не рядко със счупване на кост, операция, изобщо - мъчителни сътресения в живота му. В седми дом ще бъде нещастен в женитбата си поради задълбочените си връзки с противоположния пол и в много случаи го очаква неизбежен развод и скъсване с партньора или преждевременна смърт. Изключение от това, и то при редки случаи, е ситуацията, когато в този дом са Луната и Венера, и то при положение, че партньорите са интелигентни и възпитани. В осми дом влиянието на Марс, както вече отбелязахме и при другите членове наСлънчевото семейство, е притъпено и отслабено. Роденият няма да има разправии,дразнения и резки, груби отношения. В девети дом, особено ако е близо до Зенита, роденият ще има дръзко, критично
 • 71. 71отношение към всички и всичко. Ще обича да командува и разпорежда, но друг даизпълнява. Опасност от катастрофа, падане и нараняване при пътуване. В десети дом роденият обикновено ще бъде военен, а общественото му положение ще бъде свързано с метали, машини, оръжие. В единадесети дом Марс определя връзки с военни и взаимоотношения с тях, като често партньорът в женитбата му ще бъде военен или във връзка с военните. В дванадесети дом Марс дава голяма енергия, усет за справедливост и застъпничество за нея. При интелигентния и възпитан човек имаме реформатор, а също и човек, борещ се за закрила на слабите и онеправданите. Но също има и неприятни случки в живота му - катастрофи, операция, падане, нараняване. АСПЕКТИТЕ НА МАРС С Вулкан, Луна, Меркурий и Венера отбелязахме вече. При съвпад с Юпитер Марс дава крайно честолюбив човек с жажда да се изтъква иподчертава. При добри аспекти имаме човек с голяма енергия, инициатива, готовност засвършване на всяка работа, поемане на отговорност за нейното и изпълнение сблагополучен край и увереност в себе си за това. При лоши аспекти имаме крайноприпрян човек, който все бърка и с това не домисля и не довършва работата си докрай. При съвпад със Сатурн имаме добра и голяма оценка на всички материални иинтелектуални ценности и внимателното им отношение, изразходване и даване. Придобри аспекти имаме човек, който прави разумни усилия за разбиране на света околонего и усилия за придобивки, каквито и да били те (материални или интелектуални),специално за интелектуални придобивки (знание). Известно, че в древността знанието сее пазело и се е поверявало само на избрани, проверени и достойни хора. В някоиотношения и сега е така. При лошите аспекти имаме човек, който обича чуждото и сжелание си взема от него. При примитивните типове са налице направо добре обмислениразбойническа акции. При някои случаи, когато тези Планети са зле аспектиранипредимно с Нептун, имаме клептомания. При съвпад с Уран имаме човек с бурни нервни реакции и прибързанарешителност. При лоши аспекти. особено когато са точни, имаме резки действия,подтици. голяма вероятност за операция по неговото тяло. Също и резки, неприятни,неочаквани събития, в живота на този човек. При добри аспекти имаме енергичност ибърз похват към всяка работа. При съвпад с Нептун имаме голяма емоционалност и сензитивност - най-малкотосъбитие е готово да го развълнува и винаги с едно преувеличаване на неговия ефект.При лош аспекти имаме хладно, неприязнено отношение към околните, липса насъчувствие, внимание и уважение. При добри аспекти имаме топло, дружелюбно, пълносъс съчувствие и отзивчивост отношение към всички и всичко; това са приятни хора. При съвпад с Плутон човек в много случаи, когато трябва да действува, оставапасивен или ако прави нещо, ако действува, то е неправилно и объркано. При лошиаспекти дава бруталност и чести катастрофи, падания, операции. При добри аспектиимаме голяма творческа енергия - неуморим е този човек, вечно действува, работи запостигане на поставените задачи. ЮПИТЕР Юпитер е най-голямата Планета в Слънчевото семейство, гигантът в Слънчеватасистема. Той се намира от Слънцето на разстояние около пет пъти по-голямо, отколкотоЗемята, или съгласно закона на Тициус - Боде – 5,2 Астрономически единици(отбелязахме, че разстоянието от Земята до Слънцето, равно на 150 000 000 километра,
 • 72. 72се приема в астрономията за мярка и се нарича Астрономическа единица). Неговиятдиаметър е 143 000 километра, което прави около единадесет пъти по-голям от този наЗемята. Относителното тегло на веществото му е 1,34, което ще рече, че е малко по-плътно от това на водата (плътността на водата е приета за единица), докато на Земята е5,5. Това именно малко относително тегло е създало на астрономите извънредно големигрижи, преди да разберат какво точно е и как е устроено то, за да разберат това, от коетое изграден Юпитер, и как е устроен той. По този въпрос те са създали какви ли не най-причудливи хипотези, които ние няма да цитираме, а ще приемем най-естествената,простичка и възможна реалност, най-достъпната за разбиране, осланяйки се на голяматамъдрост, която казва, че истината е проста за разбиране и достъпна за всички. Затова щеприемем, че Юпитер има едно твърдо кълбо, подобно на нашата Земя, обвито с дебелслой атмосфера. Един от астрономите, който приема тази истина, е изчислил, че товакълбо има диаметър от 35 000 километра, което е почти три пъти по-голямо от това наЗемята. Това кълбо е обвито, както следва да се изчисли, с една атмосфера от 54 000километра дебелина. Юпитер обикаля около Слънцето за около 12 земни години съсскорост от около 13 километра в секунда. Всички тези данни за размера и дебелината наатмосферата и за скоростта на движението му около Слънцето говорят, че Юпитер съссвоето влияние върху Земята и живота на нея, и по-специално върху човека, дава еднопостоянно, задълбочено и спокойно отношение към всичко и към всяка поставеназадача, поемане на отговорност за нейното правилно и пълно изпълнение. От всичкиПланети в Слънчевото семейство Юпитер има най-бързо завъртане около своята ос,което става за 9 часа и 50 минути. Това говори за едно от най-интересните и ясноизразени Юпитерови влияния, което тласка живите форми на Земята към една жажда заактивност и за постигане на първенство. Същото е и за човека: устремът му да бъдепръв, в първите редици на всяко дело, всяка работа, давайки му вяра и сила да не сесмущава от пречките, спънките и трудностите, които животът всякога поднася. Оста навъртене при Юпитер е почти перпендикулярна към плоскостта на неговата орбита (само3 градуса отклонение), което говори, че при голямата катастрофа в Слънчевата систематази планета е пострадала много малко. Тази изправена ос дава на Юпитервъзможността на него да цари вечна пролет, т.е годишни времена като на Земята тамняма. А влиянието му придава на живите форми на Земята и на човека ценната дарба дамогат винаги да се докосват, да влизат в контакти да приемат идеи и насоки за правилноосъществяване на задачите. Добре поставените Юпитерови типове всякога иматправото при разрешаването на въпросите, те най-добре дават възможност за израза,реализирането и методите за осъществяване на поставената задача. Гледан с телескоп,Юпитер има доста сплесната форма (сплеснатост на атмосферата): полярният мудиаметър е 234 800 километра. а екваториалният -143 600, следователно имаме разликаот 8 800 километра, която е значителна. Това сплесване на Юпитеровата форма дава нанеговото влияние (поради голямата скорост на въртене и липса на промяна в посокатана оста му) един устой, издръжливост на всички напрежения и неприятности приосъществяването на задачите. Най-интересното в образа на Юпитер, това, което също особено много вълнуваастрономите, е особеността по наблюдаваната му повърхност. От всички Планетидискът на Юпитер е най-богат на детайли, когато се наблюдава с телескоп, особено врайона около екватора, защото този район най-добре се вижда. Тази характерносттрябва да приемем, че съществува и на по-големите ширини, но поради сферичнатаформа на Планетата тя по-слабо се наблюдава. В този именно район се забелязватмножество червеникави ивици, които пресичат диска на Планетата успоредно наекватора. Характерът на тези ивици, макар и да гърци известни промени, се запазва.Освен това, пак в тази област, имаме едно червено петно с размер от 50 000 километрадължина и около 10 000 ширина. Това петно също мени силата на своята окраска, както
 • 73. 73ивиците, но всякога се наблюдава там. Защо съществуват тези обагрени ивици ипетна? Трябва да се вземат под внимание и температурните особености, които секонстатират на Юпитер, а именно, Но температурата на диска му е по-висока от тази,която би имала Планетата, ако се нагряваше само от Слънцето. Освен това наповърхността на диска се наблюдават овални ями, през които се виждат по-вътрешнитеслоеве на атмосферната обвивка; с проникването надолу температурата бързо расте идостига стотици градуси, а най-дълбоко е измерена температура от 20 000 градуса.Установено е също, че Планетата отделя три пъти повече енергия, отколкото получаваот Слънцето, източник е на могъщи радиоизлъчвания и на изразени по своята силамагнитни течения. Всички тези особености на Юпитер – светлина, топлина, магнитнисилови течения и радиовълни – говорят, че на Планетата цари богат, обилен иинтензивен живот, бурни процеси в неговите недра, които са сходни с процесите наСлънцето, но в много по-скромен размер. Да се приеме, че тази активност, тези сложнипроцеси са плод на някаква случайност, на безредни механични процеси, които са безсмисъл и цел, е крайно несериозно. Всичко това, както и на Слънцето, е плод на еднавелика разумност на високо издигнати Същества, които населяват Юпитер.Еволюционният процес в Природата не стига само до човека, а отива все по-нагоре поедна вечна спирала. В човешкия род не виждаме ли степените на този процес?Възможностите на Природата са безкрайни. Отбелязахме, че Саабей е дал на Юпитер името „Мулу Баб Бар", което ще рече„Подобен на Слънцето". И наистина Юпитер със своето влияние има задача да помогнена живите форми на Земята, включително и на човека, преди всичко със своя подтиккъм активност, който ги кара да вървят в по-стегнат и бърз теми но своя еволюционенпът. Юпитер има и други по-сериозни задачи като пръв помощник на Слънцето: първо,да се бори срещу пристъпите на Черното слънце. В потвърждение на това е установено,че има връзка между слънчевата активност и тази на Юпитер – активност, породена отпосегателствата на това Черно слънце върху Слънчевата система. Втората задача е оттази взаимност да се възстанови първоначалният вид на Слънчевото семейство.Основната и първа задача на Черното слънце е да внесе безредие там, където то бимогло да проникне и направи нещо. Първата и основна задача на светлите Слънца е давнесат ред, порядък и облагородяване. Известно е, че парчетата от разрушената Планетамежду орбитите на Марс и Юпитер се движат в безпорядък. Една част от тях обаче,т.нар. Троянци, са заставени от Слънцето с помощта на Юпитер да се движат в дваравностранни триъгълника, която конфигурация не се променя при своето движение.Друга една задача е по-голяма част от тези парчета да се движат по точната орбита наразрушената Планета, която е 2,8 Астрономически единици от Слънцето съгласнозакона на Тициус - Боде. Това са първите, ясно изразени стъпки за внасяне на ред ипорядък в създалото се безредие. Юпитер има между 14 и 17 спътника, установен засега от астрономите, но самочетири от тях са истински Това са т.нар. Галилееви спътници: ЙО. ЕВРОПА.ГАНИМЕД И КАЛИСТО. Имената им са взети от гръцката митология. Останалитеспътници са късове от разрушената Планета, от Астероидите. Че наистина е така, най-добре се вижда от петия спътник на Юпитер - първият, открит след четирите Галилеевиспътника. Този спътник е наречен Амалтея. От него имаме получени много ясниснимкиот космичната станция „Вояджър". Тези снимки ясно показват, че този спътник имасъвсем неправилна форма с размер на голямата ос от 250 километра, а малката - 150.Всичко това говори, че той е къс от разрушената Планета. Останалите спътници, коитопо-късно бяха открити, имат много по-малки размери. някои от които от порядъка самопо на няколко километра. Всички те имат за орбити разтеглени елипси с най-различнаъгли на плоскост спрямо плоскостта на Юпитеровата орбита Имат променлив блясък, а
 • 74. 74някои от тях се движат обрат Всичко това ясно говори, че те са късове от разрушенаПланета. Тези късове, благодарение на грамадната гравитационна сила на Юпитер, сапривлечени и са останали като негови спътници. Всички спътници на Юпитер даватсвоето отражение върху влиянието на Планетата. Галилеевите спътници допринасятдобре за това влияние. Така например спътникът ЙО, който има диаметър 3800силометраи се намира най-близо до Юпитер (само на 420 000 километра) е с кръговаорбита, което е много важно за този спътник. Вторият спътник, Европа, който по размере колкото Луната, също е с кръгова орбита и с диаметър 3050 километра; намира се отЮпитер на 670 900 километра. Той има една ясно изразена характерност: от всичкичленове на Слънчевото семейство (Планети и спътници) той има най-голямаотразителна способност - най-голямо Албедо, равно на 0,73, т.е. най-ярко свети. Тазияркост придава на Юпитеровото влияние стремеж към ритуалност, тържествено ибляскаво представяне при всички случаи, когато нещо ще трябва да се отпразнува, прицеремонии или други ярко подчертани празници. Другите два спътника - Ганимед иКалисто - са по-големи от Меркурий: Ганимед с диаметър 5600 километра, намиращ сеот Юпитер на 1 070 000 километра; Калисто е с диаметър от 5200 километра и отстои отПланетата на 1880 000 километра - най-далече от останалите три. Но тези два спътникаимат малко относително тегло -1,9 за Ганимед и 1,6 за Калисто, което говори, че те иматдебела атмосфера и физически са но-малки по размер. Дебелината на тяхната атмосферапридава на Юпитеровото влияние подсилване на неговата мисловна дейност, когато тесе намират между Земята и Юпитер. Тези четири спътника имат един общ белег: тебавно се въртят около своята ос и при обиколката си около Юпитер винаги иматобърната едната си страна, тъй както Луната към Земята. Това придава на Юпитеровотовлияние в известни случаи бавно и спокойно реагиране. Останалите спътници, които са късове от разрушената Планета, придават наЮпитеровото влияние при по-нисшите типове от човешкия род отрицателни черти,като гордост, тщеславие, презрение, жажда да се впрягат околните за изпълнениеналичните им задачи, които предстоят. Това са разни чорбаджии, аги, помешчици; товасъщо е лъжата в голям мащаб, стремежът едно да се мисли, а друго да се говори(непочтените дипломати), жаждата да се присвоява чуждото но непочтен начин. От всичко това трябва да се заключи, че Юпитеровото влияние е много сложно,разнообразно и поради това за силното и ясно изразено влияние на Юпитер не може дасе даде определен външен и психологически тип. За голямо съжаление не разполагаме стаблици, които да определят разположението на истинските му четири спътника. Но всепак, макар и с известни отклонения, имаме един доста ясно изразен Юпитеров тип. За създаването и оформянето на Юпитер е взело участие със своите небесниобразувания Зодиакалното съзвездие СТРЕЛЕЦ, което най-добре се вижда през нощитена юли и август. Голяма част от това съзвездие се наблюдава в Млечния път. В ясна ибезлунна нощ в него могат да се видят с просто око около 115 звезди, но, общо взето, теса слаба Само две от тях са от втора звездна величина и осем от трета Конфигурацията,която може да се образува от разположението на тези звезди, няма нищо общо с образа,даден на това съзвездие от Саабей - получовек от кръста нагоре, който държи лък сизпъната корда и поставена стрела, готова да излети, и добре охранен полукон с ясноизразено напрежение. Всичко това показва какво давай какви възможности ще придадена Юпитеровото влияние това съзвездие - възможността за постигане и осъществяванена всяка поставена задача. Слабите звезди в действителност не са слаби и нямат слабблясък, а се намират много далеч от нас. При това положение, съгласно принципа наДоплер. до нас достигат само теченията с къси вълни, които действуват върху горнитемозъчни центрове. В това съзвездие се намират много звездни купове, които придаватна юпитеровото влияние топло, бащинско отношение към всичко. По посока на товасъзвездие се намира централното ядро на нашата галактика, която представлява
 • 75. 75грамаден куп от звезди с диаметър около 2000 светлинни години (светлинната годинае мярка в астрономията, която определя разстоянието, което светлината изминава заедна година, движейки се със скорост 300 000 километра в секунда), отдалечен от нас(от Слънчевата система) на разстояние от 30 000 светлинни години. Поради грамадноторазстояние и многото мъглявини отделни звезди не могат да се видят в него, а се виждасамо общ куп като светещо кълбо. Това кълбо от звезди придава на юпитеровотовлияние голяма възможност за тесен контакт с идейния свят. Богатство на идеи завсякаква работа и задача имат хората под силното влияние на Юпитер. Всякога, когатоимат да разрешават и осъществяват нещо, идеите и методите за това проблясват вмозъка на тези хора. Идва им и смелост за действие и увереност в добрия изход напоставеното. В това съзвездие, както вече отбелязахме, има и много мъглявини, коитопридават на юпитеровото влияние у по-нисшите типове стремеж да заблуждават, било винтелектуалната сфера, като изтъкват, че много знаят и всичко разбират, без това да етака, било в емоционалната сфера, където на думи дават израз на големи възхищения отвидяното и преживяното, на внимание и топлота в отношенията си към околните иблизките си, но това е само на думи. Силовите течения на Юпитер са създали и оформили чрез Звездното тяло начовека мозъчни центрове, които се намират в горните странични части на главата(главния мозък). Затова хората, които имат това влияние, притежават, общо взето,широка глава в горната си част. Там се намират мозъчните центрове, които създават учовека възможност за творчески изяви, умение всяко нещо да се направи навреме и повсички правила. Тези центрове, когато въздействието на Юпитер е силно в даден човек,дават израз в други части на човешкото тяло - главата, лицето и самото тяло. Но кактовече отбелязахме, поради многото спътници, които Юпитер има, и голямото богатствона Небесни образувания в съзвездието Стрелец, тези качества и черти са с известноотклонение и разнообразие. Но, общо взето, тялото е по-едро и добре сложено, предивсичко поради добрия апетит, който Юпитеровите типове имат. Юпитер управлява иима отношение към черния дроб, който е най-голямата жлеза в човешкото тяло и имавръзка с всички негови функции. Главата, както вече отбелязахме, е широка и вповечето случаи е плешива - космите са опадали, което се дължи на големитенапрежения (интелектуални и емоционални), създаващи сериозните и отговорни задачи,с които те са натоварени и се залавят. Тези типове са обикновено хора по ръководнитеместа на стопанския живот, на големите обществени постове - председатели нарепублики, на големи обществени организации, парламенти и пр. Изобщо иматотговорни и ръководни постове. Челото име голямо, с добър интелектуален израз, слабонабръчкано, защото поради Добрия си контакт с идейния свят (макар и да иматмоментни напрежения) идеите и методите за решаването на поставените задачи идватбързо. Не става нужда продължително да се напрягат и мислят, което създава и по-дълбоките бръчки на челото. Веждите са гъсти и добре оформени, почти хоризонтални,показващи задълбочени и богати чувства. Очите са големи, отворени, определящижаждата за власти материални придобивки - стремеж за богатства. Носът е едър, катопри някои типове горната част (костта на носа)с добре развита, показваща амбиция запостигане на целите и заемане на големи постове. При други случаи долната част е по-добре развита и е месеста, показваща човек, който обича удоволствията и преди всичкодобрата трапеза. У трети средната част е добре развита, показваща човек, който не сеподдава на влияния; носът там е леко заорлен, леко загърбен. Този едър нос говори заголяма интелектуална сила, с която тези типове разполагат. Устата е голяма, месеста,добре очертана, показваща изпълнителност и сериозни задължения към поставенатазадача, а също и силни чувства и меко отношение към всичко. Тя хлабаво се затваря,показвайки липса на твърдост в отношенията към хората, меко и лабилно отношениекъм въпросите и делата, които предстоят да се решават. Усмивката им е добродушна.
 • 76. 76Тези типове, както вече отбелязахме, са създадени за председатели, ръководители наголеми предприятия, защото от тях лъха енергия, сигурност в успеха, инициатива,поемане на всякаква отговорност за благополучен изход на всяка работа. Идейният свят,с който те имат тесен контакт, им е дал всичко необходимо за успех. Юпитеровитетипове са,общо взето, весели, оптимисти, обичат хумора, свободния и богат живот. Теса добри съпрузи, сериозни, миролюбиви, привързани, услужливи, обичат и децата си. Юпитер се движи по една слабо сплесната елипса – орбита с ексцентрицитет 0,048,което също допринася за благотворното му влияние. Най-далеч от Слънцето (приАфелий) е на около 816 милиона километра, а най-близо (при Перихелий) е на около740 милиона, т.е, с разлика от около 76 милиона километра, която за неговата голямаорбита е много. Най-голямото му разстояние до Земята е милиона километра. Товаразстояние имаме, когато по правата линия Земя - Слънце – Юпитер, Слънцето е междуЗемята и Юпитер. При това положение имаме съвпад на Юпитер със Слънцето, прикойто, поради грамадното разстояние Юпитеровото влияние действува сравнителнослабо, но с по-благородното си въздействие, защото Слънцето е пред него. Често дава иартистични способности на родения. Н ай- малкото разстояние на Юпитер до Земята е591 милиона километра при една разлика с най-далечното от 374 милиона километра,която е значителна. Φиг. 13. Мъжки Юпитеров тип Такова положение имаме, когато по правата линия Слънце - Земя – Юпитер,Земята е между Слънцето и Юпитер. Тогава имаме противостояние – опозиция – идвижението на Юпитер, гледано от Земята, е обратно (ретроградно), а влиянието му емного по-силно и се изразява с всичките си качества, преди всичко с отрицателнитетакива, особено при по-нисшите типове, като гордост, надменност, честолюбие,фалшиво отношение и др.
 • 77. 77 Фиг. 14. Женски Юпитеров тип Ретроградното (обратно) движение на Юпитер, гледано от Земята, е налице и придруги ъглови разстояния на Планетата. Тогава той е зад Земята и е по-близо до нея.Тогава влиянието му е много по-силно, отколкото когато той е в право движение. ЮПИТЕР В ДОМОВЕТЕ В първи дом, особено ако е близо до хоризонта, Юпитер определя както външниявид на родения, така също и качествата, които той носи и за които вече отбелязахме. Във втори дом Юпитер подсилва със своето влияние преди всичко вътрешнитекачества - интелектуални, емоционални и волеви, които той носи и дава. Юпитер в трети дом дава на родения богатство на идеи за ръководене на всякакваработа, особено когато става въпрос за строителство от най-различно естество. В четвърти дом роденият ще бъде поставен в дома на родителите си при добриусловия, внимание и грижи, преди всичко материални. Неговите родители ще бъдатматериал но добре задоволени и дори богати хора. При по-напреднала възраст родениятще има много пътувания и успехи в проявите си в чужбина, стига някои от злокобнитепланети - Марс, Сатурн, Уран и най-вече Плутон, да не са в десети дом, домът вопозиция с четвърти. В пети дом роденият ще има емоционални изживявания и много връзки с хората отпротивоположния пол, а също добри отношения - любов с децата си, които ще гообичат. В шести дом роденият ще бъде добре и богато подпомаган от близките сироднини, а също и от своите братя и сестри с пари и материални ценности. В седми дом Юпитер дава топли отношения с партньора си по женитба, който щебъде и материално добре. Също роденият ще бъде и в най-добри отношения с близкитеси сътрудници в работата, която извършва. В осми дом влиянието на Юпитер е значително притъпено, най-вече по отношениена неговите благородни изяви към околните, като щедрост, необходимост всяка услугаили свършена работа да бъде добре и справедливо наградена, топлота и отзивчивост. В девети дом Юпитер дава умение правилно да се схваща и разбира пътят, покойто всяка работа може да бъде реализирана, широта и богатство на идеи за всяконещо, широк мироглед, много пътувания и богато материално задоволяване. В десети дом Юпитер носи за родения добро ръководно обществено положение и
 • 78. 78успехи в него. Неговите думи тежат и околните чувстват необходимост да гиизпълняват. В единадесети дом роденият ще има връзки с отговорни, ръководни хора, които щему помагат да заеме добра служба – работа. Тази връзка обаче в повечето случая бива ипо-задълбочена и често, ако е с човек от противоположния пол, води и до женитба. В дванадесети дом Юпитер се изявява със своите най-добри качества: добраобхода към всички, готовност за подкрепа и услуга. На родения дава и големиматериални придобивки - жилища, парцели и пр. АСПЕКТИТЕ НА ЮПИТЕР С ОСТАНАЛИТЕ ПЛАНЕТИ - САТУРН, УРАН, НЕПТУН, ПЛУТОН СЪС САТУРН. При съвпад дава на родения голямо умение добре да подреждасвоите лични работи и добра оценка на материалните ценности; въпреки това обича даправи подаръци и жестове, но със скритото желание да бъде похвален, одобрен,поласкан. При добри аспекти на Юпитер със Сатурн е налице добър организаторски талант,голямо умение да подрежда, организира и извежда на добър край осъществяването навсяка поставена задача, ясно изразен стремеж към точно, пълно и прецизно изпълнение.Като ръководители във всяка работа тези хора са незаменими. При лоши аспекти липсва ред, последователности методи за постигане назаплануваното, липса на устои в осъществяването на всичко. Такива хора се залавят замного работи изведнъж и мъчно постигат най-важното, разпиляват вниманието си иусилията си в много задачи. АСПЕКТИТЕ НА ЮПИТЕР С УРАН. При съвпад имаме човек, който приосъществяването на всяка поставена задача иде търси нови и оригинални методи занейното реализиране. При добри аспекти имаме човек, който усърдно се привързва към всяка свояработа и с устрем се залавя за нея, винаги му идват наум нови и оригинални методи занейното реализиране. Само нещичко да им се покаже в дадена работа, занаят или нещодруго, такива хора не само разбират веднага как трябва да се постигне целта, но и как дастане това по нов и по-съвършен начин. Не обичат да копират и да приемат отобщоприетите и утвърдени начини. При лоши аспекти имаме същото, само че не в така организиранапоследователност и облагородена форма за осъществяването на поставената задача.Всичко става с известна нервност; освен това у индивида има едно подсиленочестолюбие, което в много случаи пречи за доброто и пълно] реализиране наопределеното за изпълнение. АСПЕКТИТЕ НА ЮПИТЕР С НЕПТУН. При съвпад имаме индивид с многодобро и мек отношение към хората и всичко, изящно изпълнение на всяка работа, катоза нейното реализиране се влага и изкуство. При добри аспекти имаме човек с дипломатични способности. В обществената сиработа той е добър дипломат със способност да се измъква и заглажда всяка неприятнаслучка, задача, разправия и каквото и да било. Те са и приятни хора със своето мекоотношение към всичко. При лоши аспекти имаме двуличен и фалшив човек. Такива хора обикновено едномислят, а друго говорят - фалшиви дипломати. Имат изострена чувствителност и хладноотношение към околните; особено така се проявяват по- елементарните типове. АСПЕКТИ НА ЮПИТЕР С ПЛУТОН. При съвпад имаме притъпяване и
 • 79. 79безинтересно отношение към материалните задачи, липса на интерес към творчество,липса на идеи, когато е необходимо нещо да се осъществи. При добри аспекти, особено при точните, имаме ясно изразени стремежи къмпридобиване на материални богатства (пари, имоти), които той ще успее да придобие ище бъде богат. При много добре поставените типове (с добра интелигентност) тозистремеж ще се изрази в голяма жажда към придобиване на знания, които ще ги има. При лоши аспекти имаме човек, който е много привързан към своите материалниценности и към всичко свое, но понякога съвсем неочаквано проявява жестове иразпилява тези ценности, а много интелигентните не обичат да дават своите знания. Изобщо Юпитер има отношение преди всичко към материалните неща - пари,имоти и пр. От металите има отношение към калая. От цветовете - към тъмносиньото. Втялото на човека, отбелязахме вече, има отношение към черния дроб. Изобщо в преценката на активните ъглови разстояния (аспекти), които Юпитер,пък и всички останали Планетни Луната имат помежду си, трябва да приемем, че сеактивизират всички онези качества, способности, волеви изяви, случки, събития ипреживявания, които силовите течения на тези Небесни тела са създали и оформили вдаден човек. Добрите аспекти дават всичко, което носят, в една по-магнетична, мека,постоянна, устойчива и хармонична форма, докато неблагоприятните аспекти даватвсичко свое в една по-електрична, напрегната, нервна и непостоянна форма. Когатообаче интелигентността, възпитанието, изобщо моралните качества дойдат до една по-голяма висота и са добре изразени в даден човек (което става чрез въздействието наСлънцето, задачата на което е да организира и облагородява въздействието на членоветена Слънчевото семейство и мозъчните центрове, които техните силови течения сасъздали и оформили), тогава и лошите аспекти започват да действат като добрите, самоче в малко по-остра и ясно изразена форма, особено при ъглови разстояния от 90градуса (квадратура). Те носят най-голяма сила от всички останали добри и лошиаспекти. Всяка сила има две възможности - да руши и да твори, да създава. Ако силата,която една квадратура дава и носи, при един слабо организиран и без интелектуално иморално развитие човек е в състояние да руши, да създава острите, твърди и неприятникачества, то при един организиран, възпитан и интелигентен човек тази квадратура еспособна да даде качества, способности и събития в много по-ясно изразена добраформа, каквато и тритонът не може да създаде. В разговор, който имах с един голям Мъдрец, добре запознат с този дял от наукатаза Звездния мир, стана въпрос за Христа. Аз, разбира се, имах убеждението, че в своятазвездна карта Христос е имал само тригони между членовете на Слънчевото семейство.Не, твърдо отговори той, Христос е имал само квадратури в звездната си карта! Тогаваси спомних онази случка, описана в Евангелието, където Христос, възмутен отнеуважението на дребните търговци към храма, погълнати само от тесните сиегоистични стремежи, взел камшика и ги изгонил навън. Това е квадратура на Марс сВулкан! Следователно роденият с добри и лоши аспекти е много по-добре изразен, по-динамичен, с качества и способности, животът му тече по-активно, поднасяйки случкии събития. Това дава възможност на човек по-бързо да се движи по своя еволюционенпът, отколкото онези, които нямат аспекти и членовете на Слънчевото семейство незаемат активни места в звездната им карта. Такива хора прекарват вяло своя живот,имат слаби интереси и насоки. Те приличат на лист, откъснат от дървото и тласкан отвятъра без цел и посока. САТУРН Планетата Сатурн, благодарение на своите пръстени, е сред най-интересните отизвестните ни Планети. Това е най-далечната, но видима с просто око Планета, която е
 • 80. 80била известна още от най-дълбока древност. Макар да свети ярко с жълтия си оттенъксред звездите по Небесната сфера, то пръстените ù не могат да се наблюдават с простооко, но могат да се видят чрез малък телескоп, в който блестят отделно от Сатурн. Висторическо време те са били наблюдавани и открити през 1610 година от известнияиталиански математик, физик и астроном Галилей посредством направен от него малък,просто устроен телескоп. В образа, който Галилей е наблюдавал, му е направиловпечатление, че вижда някаква тройна Планета. Петдесет години по-късно холандскиятучен Хюгенс е потвърдил и обяснил окончателно видяното от Галилей явление,посочвайки, че това не е нищо друго, освен Планета с пръстени. Планетата Сатурн е втората по размери в Слънчевото семейство след Юпитер. Тойобикаля около Слънцето на средно разстояние от 10 Астрономически единици, коетопоказва, че е спазен законът на Тициус - Боде. Сатурн извършва една обиколка околоСлънцето за около 30 земни години, като се движи със средна скорост от около шестиполовина километра в секунда. Диаметърът на Планетата не е еднакъв – при екваторатой е 120 000 километра, а при полюсите – 107 000. Това говори, че имаме Планета сдебела атмосфера, която от бързата ротация се е сплескала с една разлика в диаметритеот 13 000 километра, която е значителна Този атмосферен слой се завърта за околодесет часа и петнадесет минути при екватора, а при полюсите – за по-малко. Това неможе да ни даде основание да приемем, че и самата Планета се завърта около своята осза същото време. Самият факт, както това се установява, че Сатурн излъчва топлина, асветлинните петна, които се наблюдават по неговия диск, говорят, че излъчва исветлинни лъчи, говори (както и при Юпитер), че при тази Планета има процеси, коитосъздават сили. Известно е, че ако един проводник се движи, пресичайки магнитнисилови течения, каквито са концентрирани при Сатурн, то по него започва да течеелектрически ток. На този принцип са устроени съоръженията, които произвеждат наЗемята електрически ток: при тях имаме кожух, който излъчва магнитни силовитечения, наречен статор, и една ос с много метални струни, които се въртят, нареченротор, който, пресичайки силовите магнитни течения, генерира електрически ток –източник на сила. Такова нещо имаме и при Юпитер и Слънцето, изобщо при всичкиНебесни тела, които излъчват топлина, светлина и сила. При Сатурн, както и привсички Небесни образувания, излъчващи сили, имаме външен слой, който можем даприемем за атмосфера или за нещо друго, играещо роля на статор, и кълбо – в случаясамата Планета, която по всяка вероятност се върти за по-голям ефект впротивоположно направление. По този начин тези две въртеливи движения създаватпроизводството на сили. Така и при Сатурн ще трябва да приемем, че самото ядро(Планетата) се върти много по-бързо, отколкото неговият атмосферен слой, коетоговори за изключителната разумност и знания на Съществата, които живеят на него.Измерено е, че плътността (относителното тегло на цялото Сатурново кълбо) е осемпъти по-малка от това на Земята и е равна на 0,7. Това ще рече, че то е по-леко от воднокълбо със същия размер, следователно, ако поставим Сатурн в един океан, той няма дапотъне, а ще плува. За това, какво представлява строежът на Сатурн като цяло,астрономите са създали какви ли не чудновати и неприемливи хипотези, както и заЮпитер и Слънцето. Ние ще приемем (както това направихме и при Юпитер),че Сатурнпредставлява кълбо като това на Земята, с диаметър не по-голям от 15 - 16 хилядикилометра (при Земята е около 12 800), обвито със слой атмосфера от около 52 000километра дебелина. От гледище на Астрологията всичко това придава на Сатурновотовлияние върху живота на земята и човека онзи неразбран и несъзнателен подтик, споредкойто всички живи форми да се устройват така, че да могат да живеят и понасятусловията, при които са поставени: животните - със своята козина; птиците - с перата идругите си приспособления, гнезда, дупки и пр.; живите форми във водните басейни,реки, езера, морета и океани - със своите органи, които им дават възможност да живеят
 • 81. 81там. А човекът - със способността да мисли, за да може да има тези условия. Изобщотова, което определихме за Сатурново влияние, придава на човека затворена и дълбокамисъл. Животът на хората под силното влияние на Сатурн е преди всичко мислене,търсене на причините и последствията, сравняване на всичко онова, с което сесблъскват, с всичко, което животът им поднася. Тези хора са философи! Отразителната способност на Сатурн, т.нар. Албедо, е около 50 процента, което щерече, че половината от светлината, която приема от Слънцето (предимно жълтият цвят),се отразява. Това придава на неговото влияние способността за мъдро и внимателноотношение към материалните ценности. Ъгълът, който сключва плоскостта на екваторас тази на неговата орбита, е значителен, равен на 26 градуса и 49 минути.Ексцентрицитетът на неговата орбита е също голям, равен на 0,56, което говори, че тазиорбита е доста разтеглена елипса. Тези данни показват, че при катастрофата вСлънчевото семейство Сатурн е пострадал доста, от което следва, че в своето влияниетой не дава добра връзка с чистия идеен свят; тя в повечето случаи е неправилна инарушена. Това придава на хората под силното влияние на Сатурнфанатично, неправилно отношение към идеите и религиозните разбирания, отиващи донеестествени крайности в своите изяви. В обиколката си около Слънцето Сатурн идва най-близодо Земята, когато застане на правата линия Слънце - Земя - Сатурн при т.нар. Противостояние(опозиция). Тогава Сатурн се намира от Земята на около 1 200 000 километра. При този случайнеговото влияние върху Земята, живота на нея и върху човека е най-силно. Когато обаче Сатурнзастане на правата линия Земя - Слънце - Сатурн зад Слънцето, при т.нар. съвпад, тогава той сенамира от Земята на разстояние около 1 653 000 километра. Разликата от едното до друготоположение е около 453 000 километра, което е значително. При този съвпад влиянието му емного по-слабо, отколкото при опозицията. Сатурн има освен пръстените и много спътници. Изпратените през 1979, 1980 и 1981 година космически станции минаха край Сатурн и установиха нови спътници, чийто брой нарасна на 17. Тези станции отбелязаха също, че Сатурн има много повече пръстени, като някои от тях са със странна характеристика и форма. Тяхната същина характеристика, естество и произход (както и всяко друго образувание около някоя Планета) са от важно значение за нейното влияние. Ние приемаме, че Сатурн има само един истински спътник, известен под името Титан.Останалите спътници (засега само 16, а може би в бъдеще ще бъдат открити още) са късове отразрушената планета Φаетон, наречени Астероиди. Голям брой от тях са останали да обикалятоколо Слънцето в един пояс между Марс и Юпитер, на средно разстояние от 2,8Астрономически единици - път, по който е обикаляла тази Планета съгласно закона на Тициус -Боде преди нейното разрушаване. Една част от тези късове са се разпръснали към почти всичкиПланети - Марс, Юпитер Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. И Земята е имала около себе сикъсове от Астероидите, които по-късно, получавайки ускорение от значителната притегателнасила на Земята, са паднали върху нея. Древни писания отбелязват, че някога Земята е имала двеЛуни - два спътника. Едната Луна, която е светела, както и сегашната, с отразена слънчевасветлина, не е била нищо друго, освен голям къс от Астероидите, който благодарение назначителната притегателна сила на Земята е паднал върху континента Атлантида, разкъсалземната кора и той потънал. Друг един къс е паднал там, където сега е загадъчният Бермудскитриъгълник в океана. Поради особеното естество на този къс (и на всички късове от разрушенатаПланета) да поглъща всички силови течения, то там, където той е паднал, имаме смущения нарадио- и другите видове вълни, които учените констатират. Трета част от късовете, порадиграмадната си скорост, с която са летели към Земята, са преминали през атмосферата със среднаскорост от 30 - 40 километра в секунда. Прекосявайки гъстия слой на атмосферата(Тропосферата), един от тях е получил грамадно нагряване, което е предизвикало неговотопръсване на малки дребни частици. Това е т.нар. Тунгуски метеорит, който в 1908 година епаднал на Земята в Тунгуската област, около притоците на река Енисей в Сибир. Той е засегнал
 • 82. 82тамошните гори в площ от около 20 000 квадратни километра. За пръстените на Сатурн и тяхното естество е доказано от всестранния гений на АнглияДжеймс Максуел и от гениалната руска математичка София Ковалевска, че не са никаквидискове от твърдо или течно естество, а са съставени от парчета, късове твърдо вещество.Самият произход и процес на тяхното образуване е даден от. пословичния в своята скромностгений на франция Алберт Едуард Рош, живял между 1820 и 1883 година. Той намерил, чекогато големи късове от вещество се приближават до някоя Планета, те са изложени на т.нар.приливно-отливни сили, които се образуват от притегателната сила на Планетата върху тях. Притова предният край на тялото - този, който е към Планетата, изпитва много по-силно нейнатапритегателна сила, отколкото задният, по-далечен край. При тези условия се образува едноразтегляне на частиците в тялото, сцеплението между тях се нарушава и то се разрушава. Тозипринцип на Рош е изразен с дадена от него формула, където г е разстоянието, до което едно тяломоже да се доближи до една Планета, без да дойде до разрушителните приливно-отливни сили.R е радиусът на Планетата. Изразен с други думи, този закон гласи, че едно голямо тяло не можеда дойде по-близо до една Планета от разстоянието, равно на два и половина радиуса наПланетата, взето от нейния център, без да изпита приливно-отливните сили, създадени отнейната гравитация, които биха го разрушили. Това е известно като закон на Рош. Космическите станции, изпратени към далечните Планети, установяват също, чепръстените на Сатурн са много повече, отколкото са наблюдавани от Земята, като някои от тяхимат странни и необясними от сегашна гледна точка закони на механика. Известните предитова пръстени, които са били наблюдавани от астрономите в продължение на повече от тристагодини, не са претърпели и най-малка промяна, включително и техните междини (процепи),особено този между втория и трети пръстени, който е най голям, т.нар. процеп на Касини.Всичко това е също необяснимо чрез законите на познатата ни механика. Това, което еконстатирано за Сатурн и около него, говори също така за изключителната мъдрост и знания,които имат Съществата, населяващи тази Планета. Ние приемаме, че случайни явления и фактиняма и че всичко е плод на едно ръководство – добро или лошо. Влиянието на самата Планета, като високо-организирано тяло, върху живота на Земята исамия човек е изключително добро. За живите форми, както отбелязахме, Сатурн дава разумниподтици, а за самия човек (когато той е под силното влияние на Планетата и когато мозъчнитему центрове са организирани и облагородени) дава знания, мъдрост и устои в постигане на всяконачинание. При по-елементарните типове, които са изложени на силното влияние на Сатурн,действуват преди всичко неговите пръстени и всичките му спътници (късовете от разрушенатаПланета), без истинския му спътник Титан, много лошо и неприятно. Те създават почти всичкидемонични качества, способности и прояви, които хората въобще имат. Така например,констатирано е от изпратените космични станции, че самите тези спътници поглъщат или. кактодобре се изразил един учен, помитат около себе си пространството от силови частици. Затовавлиянието на тези спътници се изразява между другото с безсилие (отнемане на силите, коитодават живот), безплодие, закъсняване в развитието на дадена форма, носеща живот, честиболедувания, особено в началото на индивидуалния живот, страх, прикритост, затвореност,деформиране на тялото в крака, ръце, кости, гръбначен стълб (гърбица), зъби, глухота, кожнизаболявания, ревност, която създава всичко неприятно в отношенията между хората, особеномежду близките, жажда да се критикува, вечно недоволство, лоши одумки, доносничество,злобни скрити действия към близките и околните и пр. Истинският му спътник Титан, който е по-голям от Меркурий, има диаметър от 5120 километра и атмосфера. Той подсилва благоприятните влияния на Сатурн, понеже е организирано тяло с почти кръгова орбита. За голямо съжаление не можем да определим точното му влияние, защото нямаме подръка таблици за положението му спрямо Планетата. Както за другите Планети, така и за Сатурн, Саабей е определил, че за създаването иоформянето ù са взели участие небесните образувания в Зодиакалното съзвездие КОЗИРОГ.Това съзвездие се намира малко на юг от Небесния Екватор и може да се наблюдава най-добре
 • 83. 83през месеците август до октомври. В него с просто око могат да се видят до 50 звезди, но, общовзето, те са много слаби. И тук, както и при другите случаи, отбелязваме, че те в действителностнямат слаб блясък, но ги виждаме слаби, защото са много далеч от нас. При това положение,съгласно принципа на Д о п л е р, до нас достигат само силовите течения, които имат късивълни. Те действуват върху мозъка човека в неговите по-горни центрове, по-специално върхутези, които се намират в горната част на челото. Те дават възможност на човека задълбочено датърси причините и следствията на всички явления и събития, с които ще се сблъска; дават същои усета за ред и порядък във всяко нещо, във всяка работа, за да се стигне до истински резултат.На това съзвездие Саабей е дал образа на козел с дебели извити рога и наведена глава,изразяваща готовност за твърда реакция, съпротива, инат, упоритост и устой в постигане навсяко нещо. В задната част на тялото е изобразена дълга, извита опашка на риба, коятохарактеризира влиянието на Сатурн мълчание, свят, готовност да се скрие, да потъне в другсвят, да изчезне, за да не се разкрият потайните му похвати и за да останат неуловими. На планетата Сатурн Саабей е дал, както вече отбелязахме, името К а и н – М а н у,което ще рече злият човек – отмъстителният. Злобни и отмъстителни са отрицателнитесатурнови типове. Когато сатурновото влияние в даден човек е силно изразено, не само челото в горната сичаст е изпъкнало и добре развито, но се създава и съответен Сатурнов тип, показан в цялото тялои особено ясно в главата и лицето. Сатурновите типове са обикновено със среден ръст. Тялото есухо, слабо, кокалесто. Кожата е тъмна, с жълтеникав оттенък, показващ голяма активност нажлъчката. Жлъчен е Сатурновият тип. Ръцете са дълги, сухи, кокалести, показващи способностза прецизна и добра работа. Краката са също такива и в повечето случаи са изкривени навън илинавътре. Косите на главата са тъмни, черни, гъсти, изобилни, с дебел косъм и са обикновеногладки и лъскави. Те се спущат към челото обезателно под остър ъгъл. Това е много характеренбелег за ясно изразеното сатурново влияние в даден човек. Лицето има формата направоъгълник, разположен с дългата си част вертикално, и формите по него .са все ъгловати.Челото, както вече отбелязахме, е издуто в горната си част и като че ли разширява тозиправоъгълник в тази му част. То има интелигентен израз. Космите по лицето растат и черниятим цвят ясно се откроява по него, затова тези типове трябва едва ли не да се бръснат по два. пътина ден. Веждите са гъсти, черни, с ъгловата форма, като; ъгълът е с върха нагоре. От тях лъхапечал, разочарование, острота, взискателност към околните. Очите са тъмни, от; които същолъха песимизъм, недоверие, подозрителност, мъка. Чувствува се, че този човек се взира въввътрешността на хората около него, терзае се от нуждата да разбира и да познава своясъбеседник. Носът е прав и обикновено широк в корена, което говори за бавно и продължителномислене при вземане на някакво решение. Той е и заострен накрая, което показва критичност,ровене в подробностите на всяко нещо, а също и липса на стремеж към чувствени наслади иразположение за удоволствие от добрата кухня. Устата е голяма, с тънки стиснати устни,изразяващи голяма изпълнителност във всяка работа и липса на чувства (студенина). Брадата еъгловата и суха, добре издадена напред. Космите по гръдния кош, по краката, мишниците иръцете са също гъсти и тъмни. Сатурновият тип жена има открояващи се черти и чернимустачки в краищата на горната устна. В психично отношение по-висшите Сатурнови типове са сериозни и изпълнителни всвоите задачи и обещания, точни във всяко отношение, замислени и печални. В тях нямаоптимизъм, веселост, охолство, разсипничество. За тях е ценно и най-малкото нещо.Активността и динамиката на процесите в тялото на Сатурновите типове е притъпена. Товасъздава и недостатъчност във вътрешното горене, непълното отделяне на токсини и метаболитипрез и без това малко активните му бъбреци, като създава натрупвания на отрови в организмаму. Това предизвиква и лошо настроение сутрин при пробуждане - те стават някак морни,угнетени. С хилавите си мускули и тесните си гърди Сатурновите типове не познават насладата,която предизвиква волното и обилно дишане на чист въздух в планината или край морето, асъщо и излагането голи на Слънце. Слънцето и студената вода му причиняват болка.
 • 84. 84Мисловната дейност държи първенство в живота на тези типове. Те повече обичат самотата исе чувствуват най-добре далеч от света и обществата. Тяхното място е в лабораториите, къдетоте стават едни от най-грижливите, най-трудолюбивите и скромни учени. В бюрата, каточиновници, те също редят с голямо усърдие сметки подир сметки. Изобщо Сатурновите типовеса най-добри и полезни там, където е нужен ред, сериозност, точност, наблюдателност,трудолюбие. На тези типове трябва да се вдъхва радост, оптимизъм, воля за живот. Общо взето,Сатурновите типове явно се открояват и лесно се познават. Отбелязахме, че всички членове на Слънчевото семейство имат отношение към органи,системи и части от тялото. Сатурн има своето отношение към костната система на човека –гръбнак, колена, зъби, а също така и към кожата, слуха, слуха, зрението. Сатурн се намира точнона главните линии - Асцендент, Надир, Десцендент, Зенит и особено ако е с обратно движение(ретрограден), и когато има силни неблагоприятни аспекти (квадратури, опозиция с повечето отПланетите и Луната), тогава ще имаме едно неприятно увреждане на всичко онова, към коетоотбелязахме, че Сатурн има отношение в човешкия организъм. По отношение на металите тойима отношение към оловото, а от цветовете - към черния, за вкуса - към горчивия. Общо взето,когато Сатурн е точно на границата между два кои и да е дома. неговото влияние е силно,създава неприятности, мъчнотии (мъчни положения в живота на човека), а също така иувреждания в човешкото тяло, особено ако е ретрограден. Φиг, 15, Мъжки Сатурнов тип
 • 85. 85 Φиг. 16. Женски Сатурнов тип САТУРН В ДОМОВЕТЕ В първи дом, особено когато е близо до хоризонта . Асцендента, действува силно, коетосе отразява както на физическото му тяло, създавайки го сухо, със слаба жизненост, така също ивърху неговите психически изяви, за които вече отбелязахме. Първият дом е в опозиция съсседми и ако в този (седми) дом някоя от Планетите, които създават възможност за разводи, катоМарс, Уран и Плутон, то в «мъкнатите в семейния живот на този човек ще има известни сенки,поради изтъкнатите вече характерни качества, които Сатурн дава. Във втори дом Сатурн подсилва вътрешните качества, които той дава на човека. В трети дом дава на човек едно по-добро отношение към материалните, осезаемите неща. Такива хора са добри земеделци, миньори, скулптори, също и хора, които с голямо умение ръководят възложената им работа, спазвайки всички необходими елементи за нейното изпълнение. Те влагат повече мисъл, разсъдък, съображение и не допускат никакво отклонение от установените порядки, правила, когато ще трябва да извършат нещо. В четвърти дом Сатурн показва, че роденият ще бъде поставен в семейството, където сее родил, при лош; оскъдни, неблагоприятни и ограничителни условия, както материални, така ипо отношение на възможността за свободна изява. Нерядко такива деца са подхвърлени илиизоставени от своите родители. В пети дом роденият ще изживее тежка мъка от липсата на добро, мило и топлоотношение (любов), както от човека на противоположния пол, така и от децата си. В шести дом роденият ще има мъчителна и неприятна грижа около някой близък боленчовек. В седми дом роденият ще бъде при тежки и мъчителни условия в семейния си живот,условия, при които разводът мъчно ще може да се избегне. Тези условия произлизат предивсичко от хладните и студени отношения, създадени от качествата, които Сатурн дава и носи,също и от неприятните разправии между съпрузите, произхождащи в повечето случаи отревност, съмнение, подозрение и незаинтересованост към партньора. В осми дом Сатурн повече или по-малко е парализиран в своето влияние, обезсилен е ипо-малко смущава живота да родения. В девети дом дава на родения мрачно, тъжно нерадостно гледане на живота, слабоптимизъм, жажда и стремеж критично да се отнася към всичко и към всички, винаги да оправяхората. В десети дом Сатурн дава умението да се влага мисъл, ред и точност във всяка работа.Тези хора са добри ръководители. В единадесети дом роденият ще има връзки с много по-възрастни хора, които сготовност ще му; помагат в живота, в работата му, а също така и в заемане на служби. Многочесто партньорът в женитбата е значително по-възрастен. Отношенията му са по-задълбочени, ане само приятелски, с тези по-възрастни хора. В дванадесети дом Сатурн предразполага към справедлив ред, към желание да назидава,да упътва другите към един разумен ред, често правейки това чрез литературни творби. АСПЕКТИТЕ НА САТУРН С ОСТАНАЛИТЕ ПЛАНЕТИ С УРАН при съвпад и добри аспекти имаме човек, който притежава активна, спокойнамисъл и способност ш взема разумни решения, когато това се налага. При лоши аспекти имамечовек, който прибързва нервно, без достатъчна задълбоченост и пресметливост мисли и вземарешения по въпросите, които му се налагат.
 • 86. 86 С НЕПТУН при съвпад и добри аспекти имаме човек, който има устои и постоянство впостигане на всяка, родила се в него, идея. При лоши аспекти имаме човек с инат и склонност зазараждане на идеи, неестествени и неосъществими при дадените условия и време. Такъв човекне схваща и не разбира това и напира, прави усилия да ги осъществи. С ПЛУТОН при съвпад е много лошо - имаме човек, който в дадени моменти не може дамисли и ако мисли, то е лошо, неправилно, с вземане на неприятни решения с лоши последици.При лоши аспекти имаме злобен, отмъстителен .човек, който трудно прощава и забравяслучайно нанесена му обида или всяка обхода от други хора той схваща като оскърбление,макар тя да не е такава. При добрите аспекти имаме човек, който има голям устой и решителноств постигане на всяка поставена задача. Всяка идея, дошла в главата му, е добре обсъдена и санамерени средствата нейното осъществяване. УРАН Следващата планета след Сатурн е планетата Уран с приет символичен знак //. ТазиПланета е открита от известния английски астроном Уйлям Хершел през 1781 година.Измереният ù диаметър е около 50 800 километра със средна плътност (относително тегло) 1,60,което ще рече общата ù маса е малко по-плътна (по-тежка) от тази на водата. Планетата Уранвлиза в групата на големите планети и на планетите с малка плътност (с малко относителнотегло). И тук, както при Юпитер и Сатурн, съществуват странни и неприемливи хипотези запланетния строеж. Ние приемаме, както и при всички Планети и Слънца с малка плътност, чеУран има твърдо кълбо (като това на Земята! с диаметър около 17 000 километра (с около 4 200километра по-голям от този на Земята) и атмосферен слой около него с дебелина около 18 000километра. Че наистина на Уран има атмосфера, говори фактът, че неговият видим диск е достасплеснат при полюсите, което е резултат на бързата му ротация. Измерено е, че този атмосференслой се завърта около своята ос за 10 часа и 50 минути. И тук, както при Юпитер и Сатурн, щеприемем, че атмосферната обвивка се завърта за време, различно от това, за което саматаПланета се завърта. Ние приемаме, както и при другите два случая. Че самата Планета се въртимного бързо, и за по-голям ефект ще приемем, че тя се върти в обратна посока, за да се получисила, частен израз на която е топлината и светлината. Вярно е, че поради грамадната сиотдалеченост тези два феномена едва се констатират. Наблюденията все пак показват, че поповърхността на Уран могат да се видят само слабо изразени по-светли пояси върхуекваториалната област. При разглеждане на спектъра на светлината, която той отразява отСлънцето, и на светлината от бледите екваториални ивици намираме, че по него съществуватмного тъмни линии, което говори за активни процеси на поглъщане, ставащи на тази Планета.Ние приемаме, че на Уран има активни процеси, защото направихме извода, че колкото еднаПланета е по-далеч от Слънцето, толкова тя по-рано се е образувала, има дълъг еволюционенпът, който е довел и до по-съвършена изява на живот, а за живота е необходима сила,частен случай на която е светлината и топлината. Силата, която се създава на Уран, енеобходима за проява на живота там. И когато космична станция, изпратена къмдалечните Планети, мине край Уран, тя ще потвърди голямата активност на процесите,които има на тази Планета. Всичко това и други характеристики придават на силовитетечения, изтичащи от Уран, и на неговото, влияние върху живота на Земята и върхучовека голяма активност в решенията и творчеството, необходими за всяка задача. А по-тънкият атмосферен слой придава по-малка задълбоченост и ровене в дребнавостите,които има мисловната дейност на хората под силното влияние на Уран при обсъжданена въпроси и задачи, предстоящи за изпълнение. Обратното е при Планетите с дебелслой атмосфера, какъвто е случаят със Сатурн. Със своите бързо реагиращи силови течения влиянието на Уран има отношение към нервната система на човека и към сетивата в живите форми на Земята. Когато в даден човек влиянието на Уран е силно изразено, то неговата нервна система е много добре развита и остро и бързо реагира на най-малка възбуда. Тази богата енергия на
 • 87. 87 силови течения от Уран идва не само от произведената там сила, за която споменахме, но още от особеното и странно положение на неговата ос на въртене, а също и от Зодиакалното съзвездие Водолей, с което Уран има отношение. Известно е, че плоскостта на екватора на Уран сключва с плоскостта на неговата орбита ъгъл, който е повече от 90 градуса, по точно 98, което ще рече, че неговата ос на въртене лежи в плоскостта на орбитата му. Докато при другите Планети оста има по-големи или по-малки отклонения от перпендикуляра към плоскостта на тяхната орбита, както е при Юпитер, при който, както отбелязахме, е почти перпендикулярна. Това особено положение на Урановата ос на въртене говори, че той се върти обратно. Значението на тази ротация за влиянието на Планетата е особено силно и характерно за търсене на новото, на това, което не е било и не е върху Земята, в създаване на какви ли не същества, чудни по своята външна форма и възможности, особено по-старите океански видове и насекоми. Това говори също, че при катастрофата в Слънчевата система Уран е пострадал много Тези белези говорят също, че той е приел от Черното слънце, предизвикало катастрофата, грамадна разрушителна сила особено със своето влияние да предизвиква безредия, особени и странни изяви. Ето защо Уран със своето влияние върху даден човек създава могъща устойчива сила и постоянство в постигане на неговите идеи. При издигнатите типове това се изразява в усърдно търсене на новаторства, революционни идеи за ново общество и нови държавни устройства. Всички революционери са под силното влияние на Уран. Той създава също стремеж и успех в постигане на рационализации и гениални открития. При нисшите типове имаме принизени, неестествени, неприемливи чудачески изяви. И едните, и другите се привързват с голяма жар и устой в постигане на поставените задачи, внасяйки винаги нещо ново. В човешкия организъм силното влияние на Уран, особено при лош аспект с Луната, създава в някои клетки и тъкани от неговия организъм стремеж да се откъснат от приетите порядки, започвайки своеволно да се делят и развиват, което създава злокачествените разраствания. Уран е отдалечен от Слънцето средно на разстояние около 20 Астрономически единици,спазвайки закона на Тициус - Боде. Това говори, че въпросите и задачите, които занимават ивълнуват човешкия род в настоящия момент, не са далеч и са присъщи за разрешаване отУрановите типове, макар че те искат да ги разрешат по нов начин и с нови средства. Когато енай-далеч от Слънцето, той отстои на едно разстояние от 3 004 милиона километра, а най-близо- на 2 740 милиона, което дава разлика от 260 милиона километра. Това говори, че орбитата мувсе пак не е много разтеглена и показва, че влиянието му върху Земята, живота на нея и върхучовека не се колебае в големи размери. Уран идва най-близо до Земята, когато застане на правата линия Слънце - Земя - Уран, наоколо 2586 милиона километра, което е противостояние (опозиция), а е най-далече, когато евърху правата линия Земя - Слънце - Уран при т.нар. съвпад, на едно разстояние от 3153милиона километра. Тук имаме разлика от 570 милиона километра, която е значителна и говори,че въздействието на Уран е много по-силно при опозиция и много по-слабо при съвпад. Уран обикаля около Слънцето за 84 земни години, като се движи със средна скорост от 6киломитра и осемстотин метра в секунда. Благодарение на положението, което има неговата осна въртене, при съответната обиколка около Слънцето се получават дълги периоди на ден инощ, на зазоряване и вечерен полумрак. Всичко това говори, че неговите влияния създават дългии бавно протичащи ефекти и събития. Уран засега има пет спътника. Два от тях бяха открити от Уилям Хершел в 1787 година;други и два - от изтъкнатия астроном Ласел в 1851 година, а петият беше открит отамериканския астроном Кьойпер. В 1978 година бяха открити на Уран система от пръстени,подобни на тези при Сатурн. Тези пръстени, непонятно за нашите представи, са черни, т.е. те неотразяват слънчевата светлина (Албедото им е едва два процента) като се има предвид, чесаждите отразяват около 8-10 процента от падналата върху тях светлина. Спътниците са малки и
 • 88. 88със своите качества съвсем ясно говорят, че не са истински, а са късове от разрушенатаПланета Φаетон. Пръстените също не са нищо друго, освен такива късове, попаднали в зонатана Рош на самата Планета. Това е станало и със Сатурн, при който късовете са се раздробили,образувайки простени. Урановите спътници и особено пръстените оказват със своите силовитечения крайно лошо и отрицателно въздействие, особено при по-примитивно изграденитетипове. Те предизвикват нервни депресии, отпадане на силите, неочаквани и разрушителнинервни възбуди, създаващи неестествени подтици и тласкащи към решителни крайности, дорикъм самоубийство, незачитане на природните порядки в човешкия организъм от страна на някоиклетки и тъкани, при което се оформя злокачествено заболяване. Това заболяване е демоничнапроява на спътниците и пръстените на Уран. Хората под силно ураново влияние има нужда отчист планински или крайморски въздух, наситен е животворния елемент на кислорода,защото еизвестно, че за да реагира правилно, нервната система на човека трябва да бъде задоволена скислород. Установено е че тя има нужда от 20 пъти повече кислород, отколкото другитесистеми в организма. Според Саабей за създаването и оформянето на планетата Уран са взели участиеНебесните образувания от Зодиакалното съзвездие ВОДОЛЕЙ. Това съзвездие се вижда най-добре през нощите от август до октомври. В него Слънцето престоява от 22 януари до 22февруари. То заема обширна област от Небесната сфера. С просто око в него могат да се видятоколо 90 звезди, но само седем от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. В негосъществува нещо изключително важно, характерно и особено: една звезда с необикновеновисока температура от 130 000 градуса, която е създала светла мъглявина от светещи силовичастици. Тази мъглявина има размер 300 000 Астрономически единици, или с други думи, за даполучим диаметъра ù, ще трябва да умножим 300 000 по 150 000 000 километра. Звездата, коятое в центъра на тази мъглявина, е влязла в един нов етап на своята еволюция като звезда - Слънце,етап, при който тя започва да се разпада на много активни светещи силови частици, които,разпространявайки се със скорост 2000 - 3000 километра в секунда, образуват този светъл облак,който и в момента (до нейното пълно разпадане) продължава да нараства. В този светъл облакще се създадат условия за създаване на нови Небесни образувания, които ще оформят новазвездна система - нова галактика. В момента там е налице нов етап на еволюционния процес.Това именно събитие във Водолей подсилва влиянието на Уран за търсене и създаване на нещоново. Защото всяка нова творба в Природата е нещо, което досега не е било; тя не приема нещода се повтаря и винаги в своята непрекъсната творческа проява създава нещо ново. И въвВодолей се създава един нов свят - нова галактика, която със своите качества и особеностиникога не е била. На съзвездието Водолей Саабей е дал образа на наведен човек, държащ делва, от коятоизтича обилна струя вода, С делвата е символизирана звездата, която е достигнала краен етап всвоя еволюционен път. А обилната струя вода, която изтича от делвата-звезда, са обилнитепотоци от светли силови частици, които създават зародишите на новите Небесни образувания,които ще имат възможност да се развият в тази благодатна среда. За това силно по своитевлияния съзвездие Саабей и древните звездобройци са създали чудна по своето съдържание исмисъл легенда, отразяваща ясния стремеж на Природата да замени съществуващия живот, реди порядък с нещо ново. Ето накратко и самата легенда: някога хората били много лоши и неправили нищо друго, освен да воюват помежду си. Затова всемогъщият господар на света решилда премахне този човешки род и да създаде нов. В това човешко общество имало само един мъжи жена, които били добри, възпитани и благородни хора: мъжът бил син на Прометей и сенаричал Девкалион, а жена му се казвала Пира. По съвета на баща си Девкалион направил голямковчег - кораб, с който да могат да се спасят от идващия потоп. Тъкмо направил кораба и гонапълнил с храна, започнал проливен дъжд, дни и нощи непрекъснато валяло, водата започналада залива Земята и все повече да се издига, покривайки всичко. Издавили се хората и животните,навсякъде се виждала само вода. Дни и нощи се люшкал корабът, докато достигнал показващ сенад водите връх.
 • 89. 89 Дъждът престанал. Девкалион и Пира излезли от кораба и зачакали, като изпитвалистрах от самотата сред безкрайната вода. Постепенно тя започнала да спада, а късчето земя, накоето били Девкалион и Пира, ставало все по-голямо. След няколко дни водата се оттекла и сепоказала безжизнена и безлюдна земя. Още по-скръбно станало на Девкалион и Пира от тазимъртва пустиня, но поради тяхната доброта всемогъщият господар на света бил готов даизпълни всяко тяхно желание. Девкалион и Пира помолили всемогъщия отново да населиЗемята с хора, с нови хора. Всемогъщият разбрал желанието им и чрез свой пратеник имнаредил да слизат по планината надолу и да хвърлят зад гърба си камъни. Когато слезли долу исе обърнали, видели зад себе си много хора. Камъните, които хвърлил Девкалион, се превърналив стройни, красиви и благородни мъже, а камъните, които хвърляла Пира - в прекрасни жени.Така дошли новите хора на Земята- новото. Камъните не са нищо друго, освен символ насиловите частици, които тази звезда изхвърля, за да създаде новите Небесни образувания,новото общество от звезди и Планети – новата галактика. Затова съзвездието на Уран Водолей етолкова силно със своето влияние за създаването и стремежа към новото. Известно е, че оста, около която Земята се върти, се люлее и в продължение на около 25 800 години описва една конусна повърхнина, сочейки в продължение на около 2150 години със своята ос към едно от дванадесетте Зодиакални съзвездия. Този период, според характера на Небесните образувания в даденото съзвездие, определя епохи и ери в историята от живота на Земята и човешкия род Тези големи периоди не са така строго определени за годината на своето начало. При известни случаи има отклонения чрез ускоряване или забавяне на периода. Така например с идването на Христа оста на Земята е започнала да сочи Зодиакалното съзвездие Риби. Според добре осведомен човек Земята от 1914 година е влязла в Зодиакалното съзвездие Водолей, т.е. в ерата на Водолей. И наистина трябва да приемем по един безспорен начин, че още от началото на тази ера е налице необичайно развитие на науките, които поднасят все нови и най-неочаквани открития, които, от една страна, улесняват и тласкат бързо напред човешкия прогрес, но, от друга страна, могат да унищожат както човешкия род, така и всички негови постижения. Оста, сочейки с единия си край съзвездието Водолей, с другия - противоположен край, сочи Зодиакалното съзвездие Лъв. Това съзвездие със своите Небесни образувания, изтичащи сили и влияния, които оказва на човешкия род, го тласка и създава у него жажда за господство в света. Изтъкнахме, че планетата Уран със своето влияят има отношение към нервната системау човека. При силното и ясно изразено негово влияние имаме човек, от цялата фигура на койтолъха напрегнатост, устрем за действие от бликащи в него идеи, носещи новото. Следователнотялото на такъв човек не може да бъде дебело и тромаво, а ще има среден ръст, стройно на вид иизраз, живо, подвижно, с отмерени и целенасочени движения. В такъв човек има самонеобходимите мускули за бърза реакция и действия н нищо излишно. Главата е добре оформена,без да е голяма и заоблена, формите по нея имат малък радиус на кривината, което отразявабързина и активност във всяко направление Косата е тъмна, не много обилна и гъста, не е гладка,а е накъдрена по особен начин, космите не са дебели. Челото не е много голямо, има формата натрапец с голямата си основа над очите, при веждите. Горната част на челото (там, където сеСатурновите центрове) не е много развита, но мозъчните центрове, които са намират над тях(под края на косата, която свършва до челото) са добре развити и оформени. Силовите теченияна Уран създават и оформят намиращите се точно там мозъчни центрове, които тласкат исъздават у човек стремеж към нови идеи, нови подтици, ново отношение към всичко, нов начинна мислене, действие, рационализации, открития - изобщо центровете, които ще създадат новиячовек. Такива хора не обичат да се съобразяват със съществуващото, с това, което е било и е сегапо отношение на чувства, мисли и действия. Пристъпват смело и решително в постигане иосъществяване на новото. Челото, както отбелязахме, не е много голямо, но има интелигентенизраз и е развито около веждите. Това говори за човек, който бързо схваща и разбира, ориентирасе във
 • 90. 90 Фиг. 17. Мъжки Уранов тип всичко. Веждите са тъмни, добре изразени, не много дебели и гъсти, с малко ъгловата, ноне много остра форма. Те са близо над и около очите което говори за човек, малко недоверчив,подозрителен, с една отмереност и контрол в чувствата си. Очите са тъмни и не са много големии изпъкнали, което говори, че тези хора не са лакоми и нямат жажда за живот. Погледът е ясен ипроникващ. Носът е дълъг, добре оформен, без тлъстини, показващ добра интелигентност Восновата си е широк, което говори за смелост в решенията. Той е малко изгърбен, което показва,че този човек не се поддава лесно на влияния от другите; но не е и фанатичен в своитеразбирания. Фиг. 18. Женски Уранов тип Носът в края е нормално заоблен, което говори за човек, който няма пресиленоотношение към чувствените наслади и доволство от добра кухня. Разстоянието от долната частна носа до горната устна е доста голямо, което показва устой в чувствата. Устата е средноголяма, с нормална дебелина на устните. Брадата е добре развита и издадена напред, не е многозаострена, което говори за силна воля, но с готовност за дипломатичен подход при
 • 91. 91осъществяване на поставените задачи. Такива са по-висшите Уранови типове. При по-нисшите имаме приблизително същото,само че формите са разкривени, неправилни и са неприятни за гледане УРАН В ДОМОВЕТЕ Когато Уран е в първи дом, имаме човек, които носи чертите и качествата, за които вечеотбелязахме. Във втори дом Уран подсилва изявите на вътрешната уранова природа - неговитедушевни изяви. В трети дом имаме човек, който в своята работа внася винаги новото и оригиналното.Професиите, с които "човек се занимава, са винаги с нещо по-особени от обикновените: новатехника, нови изкуства, нови методи на работа В четвърти дом Уран действува много лошо: родения ще бъде поставен приизненадващо мъчителни положения, родителите му няма да живеят добре и в повечето случаище се разведат. Ще има възможност за нещастие с някой от тях или преждевременна смърт, атакова нещо може да се случи и с други негови близки роднини. В пети дом роденият ще преживее мъчителна болезнена раздяла с любим човек отпротивоположния по-болезнено скъсване на любовни връзки, а също и не добро отношение надецата му към него. В шести дом Уран създава на родения неприятни връзки и събития с братя, сестри иблизки роднини, а някои от тях могат и да загинат преждевременно. В седми дом Уран дава разводи с партньора женитба или неговата преждевременна смърт,трудно сработване с най-близките си сътрудници. В осми дом силата на въздействието на Уран е притъпена, нервните напрежения на тозичовек са по-слаби. В девети дом имаме човек, който живее с жаждата да оправя света и хората, навсякъде ивъв всичко да внася промени. В десети дом общественото положение на родения - професията му, ще бъде свързана снови области в науката, техниката и често с разни неочаквани промени в нея. В единадесети дом Уран дава на родения връзки с хора с особени професии, занимаващисе с новости в науката и техниката, като нерядко някои от тях няма да бъде безразличен в своитечувства към този човек и е възможна женитба с него. В дванадесети дом Уран дава на родения нервни възбуди, които го тласкат към едноново, по-високо творчество, често на литературно поприще. АСПЕКТИТЕ НА УРАН СЪС СЛЕДВАЩИТЕ ПЛАНЕТИ При съвпад на Уран с НЕПТУН и добри аспекти имаме човек, който има добро,благородно уважение и почит към по-възрастните и високопоставени хора, а също така и къмустановените техни порядки, вярвания, изобщо една търпимост към всички техни култове. Прилоши аспекта роденият ще има едно незачитане, неуважение към всички и всичко, като приточни аспекти това неуважение към високопоставен човек ще донесе нещастие и голяманеприятност. АСПЕКТИТЕ НА УРАН С ПЛУТОН При съвпад имаме човек с притъпена активност и решителност при изпълнение на всяказадача. При добри аспекти роденият Ще разполага с голяма енергия, решителност и устой визпълнението на всичко. При лоши аспекти, особено ако са точни, роденият ще преживее
 • 92. 92непоносими, мъчителни и изненадващи сътресения, при които не рядко ще иска даликвидира с живота си, особено ако аспектът е точно 90 градуса. НЕПТУН Следващата след Уран планета е Нептун, със символичен знак / Откриването на тази /.Планета е едно забележително събитие в историята на астрономията. Това събитие е яръкпример, с който се потвърждават принципите и тържеството на Небесната механика. В 1846година великият френски астроном Леверие приел, че наблюдаваните смущения в орбитата наУран се дължат на присъствието зад нея на Планта с голяма маса. Когато Леверие завършилизчисленията за положението на тази неизвестна Планета и бил уверен в тяхната правота иточност, поради по-добрите възможности, които съществували в Берлин, за наблюдение наНебесната сфера, той изпратил своите изчисления на младия френски астроном Гале. След катоГале ги получил, още следващата нощ открил точно на посоченото място (с едно отклонение отоколо един градус) неизвестното Небесно тяло. Затова често се казва, че откриването на тазиПланета е станало с върха на перото. Тази планета нарекли на името на древноримския бог наморетата Нептун. Тя се намира на средно разстояние от Слънцето 30 Астрономически единици,което не отговаря на положението, дадено от закона на Тициус - Боде. Според този закон тя битрябвало да бъде на 39 Астрономически единици. Следователно тя не се подчинява на тозизакон, на който всички предишни Планети се подчиняват. От гледище на Астрологията товаизключение е от особено важно значение за характера и естеството на нейното влияние. В отдавнашни времена се е приемало, че има две науки - Геология и Теология.Геологията е обхващала всички науки, знания и умения, които имат отношения към онова коетони заобикаля, неговото разбиране, ползата, която то ще допринесе за задоволяване на нашитенужди и улеснения за живота; изобщо всичко онова, което засяга чисто практичните въпроси.Теологията има за цел да разбира живота и света извън триизмерния и физическия, да разбирапо-висшите светове - идейните, Божествените, които имат отношение към нематериалния образна човека, който някои наричат Душа, други - Звездно тяло, трети - Двойник. Всички Планетипреди Нептун със своите влияния имат отношения към първия дял науки - Геологията. Авлиянието на Нептун именно поради това изключение, дава възможност за отношение иразбиране предимно на този втори дял науки - Теологията. Неговото влияние внася в живитеформи и човека едно отчуждаване от порядките на заобикалящия свят, нещо по-друго, което неможе да се приеме като една необходимост за практичните задачи и техните насъщно нужди. Запо-пълното и ясно разбиране на влиянието на силовите течения, изтичащи от Нептун, некапосочим и други негови особености. Пътят, по който обикаля около Слънцето (неговата орбита),е почти окръжност с ексцентрицитет 0,008, което говори, че той върви ръка за ръка съсСлънцето, обикаляйки около центъра на нашата галактика със скорост от 250 километра всекунда. Друг един важен елемент е, че плоскостта на неговата орбита почти се слива с тази наЕклиптиката, като сключва ъгъл само малко повече от един градус. Всички тези благоприятниположения на Нептун говорят, че той е много малко засегнат от демоничното влияние наЧерното Слънце, което е предизвикало катастрофата в Слънчевата система. Затова неговитесилови течения са запазили първичния и съвършен характер на влияние, създаващи по-висшетои по-съвършеното. Всички тези данни определят ценното и най-доброто във влиянието наНептун върху живите форми на Земята – птиците, обитателите на водните басейни и сушата.Това влияние създава у тях стремеж към по-особено отношение помежду си,преди всичко къмедно групиране, обединение, общуване, което е една по-висша изява на живота: птиците даобразуват ята, водните обитатели с по-малко хищни изяви да образуват пасажи, а на сушаталишените от хищнически склонности тревопасни да формират стада. Всичко това не може да сеобясни с необходимостта от някакви по-ясно изразени практически цели, свързани сежедневните нужди, а с някакъв подтик, създаден от силовите течения на Нептун. При човектези създават и оформят мозъчните центрове, които се намират в горната област на главния
 • 93. 93мозък. Там са мозъчните центрове, които нямат отношение към практическите въпроси начовека, засягащи ежедневните му насъщни нужди, а тези, които създават моралните ценности -възпитанието, благородството, стремежа към оказване на помощ, услуга, съчувствие към всичкои всички. Тези центрове създават и тласкат човека към познаване на по-висшите светове, извънзаобикалящия ни триизмерен свят. Такива хора имат и подтик към обединение, към създаванена ИДЕЙНИ ОБЩЕСТВА, където ясно е изразен стремежът към познаване на по-висшитесветове, което създава възможност за по-бърза еволюция на човека. Тези качества нанептуновото влияние, този стремеж към по-висшето създава у човек и способност към различнивидове изкуства. Това не е нищо друго, освен стремеж и възможност към едно занимание от по-висш порядък, имащо за задача да поднесе нещо по-съвършено от това, което ни заобикаля, т.еизява на по-съвършените светове. Тези творби въздействуват облагородяващо както на околнатасреда, така и на живите форми и по-специално на човека. Измереният диаметър на нептуновия диск е около 50200 километра, с относително тегло (плътност на общата му маса) от2Д. И тук, както и при другите Небесни образувания с малка плътност, съществуват същите странни и неприемливи хипотези за неговия строеж. Всъщност и тук имаме кълбо, като това на Земята, чийто диаметър е около 23000 км. Това говори, че след Юпитер Нептун е най-голямата планета в Слънчевата система. Оттам е и неговият по-голям устой срещу пристъпите на разрушителните и демоничен домогвания на Черното слънце в нашата система. Този голям размер определя и силното му влияние върху Земята, живота на нея и по-специално върху човека. При това положение не може да се приеме, че Нептун и Уран са някакви близнаци. Уран, както отбелязахме, е значително по-малък по отношение на своето кълбо. Атмосферният слой на Нептун е значително по-тънък, отколкото на другите Планети смалка плътност, и е дебел около 13 000 километра; не е и много плътен. Че наистина е така,говори фактът, че при наблюдение на неговия диск краищата му се виждат малко размити. Тезикачества на нептуновата атмосфера със своето влияние говорят, че мисловният свят,обсъждането, като психични процеси в човека, слабо са проявени и са оставени на по-заден планпри хората под силното влияние на тази Планета. Нептун, както вече отбелязахме, имаотношение към т.нар. ПИНЕАЛНА ЖЛЛЕЗА, която се намира между двете хемисфери наглавния мозък. Службата и функциите на тази жлеза не са известни на сегашните учени. Носпоред други, добре запознати с човека, френолози, задачата и службата ù е да даваИНТУИЦИЯТА у човека, когато е добре развита, както това е при Нептуновите типове и хоратапод силното влияние на тази Планета. Тези хора, когато имат да разрешават даден въпрос, предиоще да са се напрегнали за неговото обсъждане, обмисляне и търсене на път за разрешаванетому, вече имат готово по пътя на интуицията това, което искат. Дискът на Нептун при полюсите е доста сплеснат, което се дължи не само на неговатабърза ротация, но и на това, че оста на въртенето не се е променяла за дълги периоди. Това давана неговото влияние при по-висшите Нептунови типове устой на идеите, които имат или щепридобият, а също така и устои в постигане на всяка поставена задача. При нисшите типове товасе изразява в инат (може - не може, иска да постигне). Въобще, оста на всяка Планета, както смеотбелязали, има отношение към идейния свят. Отразителната способност на Нептун (неговото АЛБЕДО) е най-висока от това навсички останали Планети и е около 60 процента. Това говори, че в своите влияния Нептун несъздава голяма привързаност към материалните ценности, а определя готовност за лекоотношение към тях и за раздаването им с лека ръка. Изброените дотук качества на планетата Нептун дават на неговото влияние възможностда създава хора с много мили симпатични качества, които със своето присъствие предизвикватразположението и вниманието на всички около тях. Тези хора, където и да отидат, в каквато исреда да попаднат, навсякъде и у всички ще предизвикват съчувствие и разположение да им сепомогне и услужи. Изобщо привлекателни хора са те, имащи всякога отношение къмизкуството.
 • 94. 94 Наклонът на екваториалната плоскост на неговата орбита е 29 градуса, или с другидуми оста на въртенето е отклонена от перпендикуляра към плоскостта на орбитата с толковаградуса. Това отклонение е твърде голямо и говори, че по отношение на оста Нептун е пострадалдоста. Това придава на влиянието му една не всякога правилна връзка с идейния свят, при коятодо главите на хората със силно влияние на Нептун идват неправилни идеи, създаващи кривинасоки в живота, поддържани често пъти с една фанатичност. Нептун идва най-близо до Земята, когато е по правата линия Нептун –Земята -Слънце.Тогава той е в противостояние (опозиция). При това положение неговото влияние е най-силно.Най-далеч от Земята отстои, когато е по правата линия Земя – Слънце - Нептун, при т.нар.СЪВПАД. Тогава влиянието на Нептун е най-слабо. Нептун обикаля около Слънцето за 164,78 Земни години,със средна скорост от 5,43километра в секунда. Това говори, че всички ефекти и събития, които влиянието на Нептун дава,преминават значително по-бавно. До този момент е установено, че Нептун има два спътника. Единият е ТРИТОН, койтоима диаметър от 5000 километра, с малко относително тегло (което говори, че има атмосфера) исе движи около Планетата по кръгова орбита, всички тези качества говорят, че Тритон еНебесно тяло, в което процесите на живот са ясно изразени, което ще рече, че той е истинскиспътник. С тези си качества и влияния той подсилва благоприятните влияния на Нептун.Другият спътник, наречен НЕРЕИДА и открит през 1949 година, е с диаметър от около 320километра. Със своя малък размер и с това, че обикаля около Планетата по много отдалеченаорбита (на няколко милиона километра, което е много голямо разстояние за един спътник), тойне е нищо друго, освен къс от разрушената Планета. На снимки от Нептун, получени през 1968година, се откриват тънки пръстени около Планетата. За тях сега не може да се каже нищоповече, но ще приемем, че и те, както и пръстените на другите Планети, не са нищо друго, освенкъсове, попаднали в зоната на РОШ на Планетата, които са се разрушили и частиците им саобразували тези бледи пръстени. Пръстените, заедно с къса Нереида, със своите лоши влиянияпридават някои неприятни качества във влиянието на Планетата, като злъчност, невлизане вположението на околните при нужда, стремеж за отклонение от истината и др.(това е уточненопри аспектите на Нептун с Планетите, Слънцето и Луната). Установено е също, че и Нептун иматоплинно излъчване, а и светлинно би трябвало да има, но поради голямата му отдалеченост несе забелязва. Приемаме също, че поради много по-голямата му маса от тази на Уран, силовитепроцеси при Нептун са много по-могъщи. Това определя и силата на неговото влияние. За създаването и оформянето на планетата Нептун са взели участие Небеснитеобразувания в Зодиакалното съзвездие РИБИ. Това съзвездие се вижда най-добре от началото наоктомври до края на януари. Слънцето престоява в него от 22 февруари до 22 март. В ясна ибезлунна нощ в съзвездие Риби могат да се видят с просто око около 75 звезди, но те са многослаби. Тези звезди, както и при други случаи сме изтъквали, в действителност нямат слабасветлина, но са много отдалечени от нас и затова до Земята достигат силовите течения на къситевълни. Тези течения засягат и имат отношение към горните слоеве мозъчни клетки - там, къдетоса мозъчните центрове, даващи на човека моралните качества, най-благородните негови прояви,милосърдие, състрадание, благоговение, уважение към всичко. На това съзвездие Саабей е далобраза на две риби, свързани с дълга и широка лента, символизираща връзката междувлюбените. За съзвездието Риби е дадена чудна по своето съдържание и смисъл легенда: всякасутрин, когато първите лъчи на Слънцето започват да позлатяват високите планински върхове икогато капчиците роса още блестят като брилянти по зелените листа на цветята и тревата, отдълбочините на морето излизат, заловени за ръце, една след друга петдесетте дъщери наморския бог. Весело играели и лудували те на морския бряг. От песните и смеха им утихвалвятърът и бурните вълни на морето, всичко се заглеждало и заслушвало в тях. Една от тезидъщери - най-красивата и прекрасна - ГАЛАТЕЯ, веднъж, като гонила пъстроцветна пеперуда,се отделила от сестрите си. По това време минавал младият Акид - висок, строен, красив катоАполон. Видяла го Галатея, забравила пеперудата и го пронизала с дълбоките си сини очи. Но и
 • 95. 95Акид, очарован от божествената ù красота, забравил закъде е тръгнал и се насочил към нея.Обикнали се двамата и от този ден станали неразделни. Всеки ден, щом на морския бряг сепоказвала Галатея, Акид я хващал за ръка и двамата отивали до една малка пещера, недалеч отедин висок скалист връх. Но не само Акид обичал прекрасната Галатея. Обичал я и едноокият,грамаден като планина циклоп Полифем. Видял я той на морския бряг, сияеща в своята младости прелест, и безумна любов пламнала в сърцето му, в сърцето на ужасния циклоп, до коготоникой ; не смеел да се доближи, за да не бъде разкъсан и изяден. Уплашила се Галатея отстрашния му види винаги се криела от него. Но любовта на Полифем към Галатея все по-силносе разгаряла. Всеки ден той докарвал многобройните си стада овце до високия планински връх,сядал на него и започвал да свири със свирката, който сам си направил от сто дебели тръстиковистебла. Далече се разнасяли звуците на свирката му които разклащали дърветата. Достигали те идо Галатея и Акид, които седели на любимото си място край пещерата, далеч от погледа наужасния циклоп Полифем. Един ден той ги съзрял и обезумял от любовта си към Галатея,скочил от планинския връх и затичал към тях. Разтърсила се Земята от неговото огромно тяло,развълнувало се и морето. Изправили се Галатея и Акид и се хвърлили в бурното море. Там,превърнати в риби, те плували из глъбините му, свързани с дългата и широка лента на любовтаим... Така и чувствата, емоциите на хората под силното влияние на Нептун са най-характерниятбелег НЕПТУНОВИЯТ ТИП Φиг. 20. Мъжки Нептунов тип Изтъкнатите качества, които Нептун има, дават на неговото влияние възможност засъздаване на Земята на живи форми, които ясно изпъкват със своята красота и нежност. Прихората Нептуновото влияние създава също типове нежни и деликатни, с меки одухотворениформи. Тези типове са неспособни за по-голямо физическо напрежение и за издръжливост нанеблагоприятни външни условия. Тези качества се отнасят най-вече за дихателната система.Колкото тя е по-добре развита, толкова възможността за физическа издръжливост и съпротивасрещу неблагоприятните условия са по-големи. Способността дълбоко да се диша и да сеприемат големи количества кислород дава здрав и устойчив на физическото поле човек. Прихора със силното влияние на Нептун дихателната система е, общо взето, слабо развита и те честозаболяват. Тези типове имат бяла, нежна кожа, меки мускули, почти без косми. Главата е добреоформена, с меки форми. Косата на главата е светла, руса, с тънък косъм и мека. Челото егладко, без бръчки, показващо липса на напрежение при разрешаването на поставените задачи,защото се разрешават по пътя на интуицията. Веждите са и са по-високо над очите, коетопоказва човек, който лесно се поддава на вълнения, доверчив е и лесно може да бъзе излъган.Очите са с
 • 96. 96 Φиг. 20. Женски Нептунов типмек и приятен поглед. Останалите форми по лицето - нос. устни, брада и пр., са с мек. н неженизраз. Отрицателните Нептунови типове имат остър и неприятен поглед, от който лъха хладпоради ниската температура от около минус 200 градуса върху повърхността на не нептуновиядиск, издаващ незаинтересованост и липса на съчувствие към близките и околните. НЕПТУН В ДОМОВЕТЕ В първи дом имаме човек, които носи чертите и качествата, за които вече отбелязахмепри Нептуновите типове. Във втори дом Нептун подсилва изявите на своята вътрешна природа в човека. В трети дом Нептун създава в човек подтици и умение да се влага нещо фино, по-одухотворено, по-голямо изкуство в своята работа или в каквато и да била дейност; също така иголяма привързаност, милосърдие, подтик за помощ на близки хора и на тези, с които имавръзка. В четвърти дом показва, че роденият ще бъде поставен при благоприятни, меки,сърдечни условия от страна на родителите и близките му. В по-напреднала възраст роденият щеима възможност или за дълго да бъде извън родното са място, или да напусне завинаги товамясто, като в повечето случва ще бъде задомен с човек не от родният му края - чужденец. Нептун в пети дом говори за мили. нежни, топля връзки н преживявания с човек отпротивоположния поя - с любимия човек. В шести дом роденият ще предразполага близките, околните и всички от средата, в коятосе намира, да му помагат и да имат добри отношения към него. Помощи изневиделица определяНептун в този дом. В седми дом Нептун определя добър семеен живот. топли и добри отношения спартньора. Но такъв човек някак не може да приеме, че е свързан здраво в тази колективнаформа – женитба, и често пъти си има друг любим – нещо като домашен приятел, връзка, коятое на по-платонична основа и не е в състояние да развали брака. В осми дом влиянието на Нептун е притъпено, качествата, които той носи и дава, са по-слабо проявени. В девети дом имаме човек, който има топло, добро отношение към всичко и всички. Тойима известно предразположение към идейни общества и към много пътувания. В десети дом роденият ще има връзки с хора от идейните течения, идейните общества итой по всяка вероятност ще се включи в тях. В единадесети дом Нептун се изявява в своите най-добри форми – способност къмлитературно творчество, отзивчивост, приятно отношение към всичко и всички; идейното също
 • 97. 97го привлича. АСПЕКТИТЕ НА НЕПТУН С ПЛУТОН Пои съвпад всичко, което Нептун дава и носи, е парализирано в този човек и много честоопределя лоши постъпки. При добри аспекти имаме голямо активизиране в природата навсичко, което Нептун носи и дава. При лоши аспекти дава заболявания от най-странно естество,също и склонност и подтик към неразумни решения и действия, като напускане на работата(службата). смяна на професията, смяна на партньора (разводи). Поради бавното движение на Нептун и Плутон аспектите между тях бавно се променят,но в Календара,за който по-нататък ще отбележим, тяхното влияние ясно се определя и разбира.Този Календар има отношение към годишните събития в живота на родения човек ПЛУТОН Последната известна засега планета от Слънчевата система е Плутон. Стремежът да се проникне в тайните на Слънчевото семейство чрез използуване наНютоновия закон за всемирното притегляне и чрез най-старателно наблюдение е бил всякогаприложим, продължава и сега. Връх на тези усилия е откриването на планетата Плутон.Обстоятелствата, при които е била открита тази Планета, са напълно сходни с тези, при които еоткрит Нептун. В началото на двадесети век гениалният американски астроном Пърсифал Лоуел, живялмежду 1855 и 1916 година, проявил много голям интерес към възможността за съществуванетона Планета зад Нептун. По смущенията, които Лоуел е наблюдавал в орбитите на планетитеУран и Нептун, в началото на 1905 година той стига до извода за съществуването на неизвестнаПланета с голяма маса. Изчисленията на Лоуел за орбитата и положението на тази Планета не сабили публикувани до 1914 година. Години наред не е имало условия за нейното търсене и едва в1929 година са били създадени такива. На младия по това време асистент по астрономия КлайдТ о м б о е е била възложена задачата систематично да проучва и фотографира през дългиинтервали от по две-три денонощия определения от Лоуел участък от Небесната сфера, където етрябвало да се намира неизвестната Планета. Клайд Томбо много внимателно сравнявалфотографските пластинки и на 12 март 1930 година било открито Небесно тяло, движещо семежду неподвижните звезди -търсената Планета. Тази Планета учените единодушно нарекли симето на древногръцкия бог от подземното царство -Плутон. Сведенията за тази Планета засега са все още оскъдни и по-специално за нейния размер, плътността на масата, от която е съставена, и спътници. От всички досега известни Планети в Слънчевото семейство Плутон е израз на най-голямо безредие и неподчинение на порядките, които другите Планети имат. Пърсифал Лоуел. който, както вече отбелязахме, е посветил много години в търсене и изчисляване на смущенията, които Плутон е създавал в орбитите на Уран и Нептун, е приемал, че масата на тази крайна Планета е се д е м пъти по-голяма от тази на Земята. Трима астрономи, след като са подложили на обработка 5 500 наблюдения на Нептуновата орбита в интервала между 1946 до 1968 година, стигат до извода че Плутон има голяма плътност (голяма маса). Американският астроном Джерард Кьопер, изследвайки Плутон, стига до извода, че неговата плътност е по-голяма от тази на златото – 19,26. За размера на Плутон Кьопер е стигнал до извода, че неговият диаметър е около 5 800 километра. Такъв малък размер при такава голяма плътност е неприемлив в случай за една Планета. Международният астрономически съюз приема, че Плутон има плътност 15, без да определя неговия размер. И други астрономи, освен Кьопер, приемат, че Плутон има малък размер и че даже е най-малката Планета в Слънчевата система, което е неприемливо от гледището на Астрологията. Плутон е планета, устроена приблизително като нашата Земя, но вземайки предвид голямата ù възраст и влиянието ù върху живота на Земята и по-специално върху
 • 98. 98 човека, би следвало нейната маса да е съставна от най-тежките елементи от таблицата на Менделеев и да има голям диаметър, не по-малък от този на Нептун. Къде можем да предположим, че са направили грешка Кьопер и онези астрономи, които приемат, че Плутон има малък размер? Установено е, че на повърхността на Планетата има температура от минус 220 градуса. При тази температура всички елементи са в течно или предимно в твърдо замръзнало състояние. Изчислено е също, че ако имаме един наблюдател на Плутон, той ще види Слънцето оттам само като голяма звезда с диаметър от около пет-шест сантиметра. Естествено е да приемем, че с този размер Слънцето не може да осветява изцяло Планетата; тя ще бъде тъмна, а тъмният диск на Планетата ще отразява Слънчевия образ само в едно кръгче от изпратена слънчева светлина, което съвсем не отразява действителния размер на Планетата. Опитно може да се установи този ефект: ако в тъмно помещение поставим тъмна на цвят топка и от известно разстояние светнем с малко електрическо фенерче, то ще видим само отражението на светлината, която фенерчето е изпратило до централната или някоя друга област от топката, но съвсем не трябва да се приема, че това е размерът на самата топка. На снимки, получени през месец април 1978 година, образът на Плутон се е оказал удължен. Така изглеждал и на серията снимки от 1979 година Поради това се приема от някои астрономи, че Плутон има спътник много близо до него, но поради голямата отдалеченост Планетата и спътника не се виждат като отделни. Този все още неустановен спътник, наречен Д а р о н, отстои от Планетата на разстояние 15 000 и 19 000 километра Това предположение е също неприемливо. Едно такова малко разстояние на спътник до Планета е недопустимо. Допускайки, че от гледището на Астрологията Плутон има голям диаметър, ще приемем, че това светло кръгче, наблюдавано на толкова малко разстояние, не е нищо друго, освен отразен по периферната повърхност на Плутон образ на някое по-светло Небесно тяло. Неправилното и необикновено разпределение на едва забележими светли и тъмни петънца върху диска на Плутон говорят в потвърждение на това, което Астрологията приема, че на тази Планета има бурни процеси, от които произтичат неговите резки, неочаквани импулси, които неговото влияние дава. Въз основа на останалите данни, които имаме за Плутон, ние приехме, че той е в пълнанесъгласуваност с това, което е налице при другите Планети. Плутон обикаля около Слънцето заоколо 250 години, движейки се по една орбита на крайно разтеглена елипса, каквато никоя другаПланета няма. Тази орбита има екцентрицитет от 0,25. Най-малкото му разстояние до Слънцето(в Перихелий) е 4 425 милиона километра, а най-голямото (при Афелий) е 7 375 милионакилометра. Това представлява разлика от около три милиарда километра, по-точно 2 950, която етолкова голяма, че през известни периоди той е по-близо до Слънцето. отколкото Нептун. Сдруги думи, през тези периоди Нептун остава като най-периферна Планета. Такъв периодзапочна от април 1979 година и ще трае до март 1999 година, т.е, с продължителност 20 години.Неговото влияние през този период ще бъде особено силно, със своите благоприятни влиянияпри добрите аспекти, бурни, контрастни и неблагоприятни при лошите аспекти и парализиращи.ограничаващи влиянието на Слънцето, Луната и останалите Планети при съвпад с тях. Среднатаму скорост на движение по орбитата е 4,74 километра в секунда, което говори, че последицитеот неговото влияние бавно ще преминават. Равнината на неговата орбита сключва с плоскосттана Еклиптиката ъгъл от 17 градуса и десет минути, който е не само голям, но е и с рязък отскокспрямо тези на другите Планети. Това е израз на учудваща дисхармония с порядъка, на който саподчинени другите Планети. Това така остро отклонение, заедно с много разтеглената орбита наПлутон, говори, че от всички останали Планети, той най-много е пострадал (след Φаетон) прикатастрофата в Слънчевата система, предизвикана, както вече сме отбелязали, от проникванетона Черното слънце в нея. При това проникване Плутон е имал по-тесен контакт с него и е приелнякои от неговите демонични качества, които се отразяват в неговото влияние като рязкоизразена бруталност, сила, създаваща нещастия, демоничен подход за създаване на страдания,парализиращо въздействие върху влиянието на Слънцето, Луната и Планетите, когато е в съвпадс тях.
 • 99. 99 За създаването и оформянето на планетата Плутон са взели участие и Небеснитеобразувания в съзвездието СКОРПИОН. Това съзвездие е разположено на юг от Небеснияекватор. в най-красивата и широка част на Млечния път. От северното полушарие над хоризонтасе вижда само малка част от него през нощите на юли и август. Слънцето престоява в товасъзвездие от 22 октомври до 22 ноември. В ясна и безлунна нощ в съзвездие Скорпион могат дасе видят с просто око около 100 звезди, някои от които са със значителна яркост. Най-силносветещата звезда в това съзвездие е именувана Антарес и е от първа звездна величина. Тяпривлича погледа със своя червея цвят. По цвят и яркост тази звезда съперничи на планетатаМарс, поради което тя е наречена с това име - от думата „Арес” означаваща „Марс”. По своягигантски размер тази звезда е втора след звездата Б е т е л г е й з е, най-ярката от съзвездиетоОрион. Диаметърът на Антарес е шестстотин пъти по-голям от този на нашето Слънце, анеговата светимост е 22 000 пъти по-голяма. Тази звезда принадлежи към полуправилнитепроменливи звезди, което говори, че около нея се въртят. Небесни образувания – Планети,Слънца. В съзвездие Скорпион има и една друга звезда, която поразява с огромното количествоенергия, която излъчва. Мощността на излъчената от нея енергия е 400 000 пъти по-голяма оттази на нашето Слънце. От Северното полушарие тази звезда не се вижда. В Зодиакалнотосъзвездие Скорпион има и два звездни купа, които са с означение „М6” и „М7”. Тези два купа саобразувани от по около 80 звезди. Купът М6 има диаметър 21 светлинни години, а М7 е по-бляскав и има диаметър от 17 светлинни голини. Небесните образувания, които Скорпион има –тези изключителни качества на Антарес, звездата с непонятна за нас мощност и двата звездникупа придават на Плутон, от една страна изключително голяма творческа и градивна енергия внеговото влияние, подчертано съвършенство, а от друга страна – диаметрално противоположнон демонично влияние, получено от контакта му с Черното слънце. Но за да може тази могъща иблагородна сила на тези изключителни по своите качества Небесни образувания отЗодиакалното съзвездие Скорпион да се приемат и проявят в даден човек, трябва устройствотона целия му мозък да бъде в една най-съвършена форма. Изобщо, звездите и звездните куповеспоред Астрологията са плод на един много напреднал стадий в еволюционния процес навеществото и за да може да се приемат от човека техните влияния, трябва голямо съвършенствои качество на неговия мозък. Изтъкнахме, че големият английски математик Пол Дирак в 1428 година доказа суравнение от Квантовата механика, че човешката мисъл е сила.. Но какви размери ивъзможности може да има и да даде тази сила, ние не знаем и нямаме представа. По този въпросДирак нищо не е казал. Ние само можем да приемем, че тази сила има непонятни за нас размерии може да ни даде също непонятни възможности. Този извод можем да направим, гледайкитворенията на света около нас и над нас, защото всичко това е плод на мисълта на Същества сизключителна разумност и творчески възможности, плод на могъщата сила на тяхната мисъл.Няма друга сила, която може да ги създаде. Мисълта е най-големият източник на сила иможе да даде на човек най-големи възможности както за творчество (висша разумнаизява), така и за разруха - демоничната изява, носеща мрак и смърт. Необходиматависока степен на съвършенство при човешкия мозък засега липсва. Ето защо ние смедалеч от възможността да приемаме пълното влияние от Небесните образувания както вЗодиакалните съзвездия, така и в много по-малка степен от Небесните образувания вдругите съзвездия. Затова човешкият род засега приема предимно демоничното влияниена Плутон, придобито от контакта му с Черното слънце, и само незначителна част отвисшето му влияние при интелигентните и възпитани хора, изразяващо се в сила,издръжливост, устойчивост в постигане на благородни идеи и задачи, съвсемнеочаквано и изненадващо проявяване на мило, топло внимание и състрадание, което седава от Звездните купове в съзвездието Скорпион. Изтъкнахме, че когато Плутон е в съвпад с който и да е било член от Слънчевото семейство, влиянието му въздействува парализиращо или отровно върху влиянието на този член. Затова Саабей е дал на това Зодиакално съзвездие, което участвува със
 • 100. 100своите Небесни образувания в създаването и оформянето на планетата Плутон,образа на Скорпион. Това голямо насекомо, както е известно, има опашка, коятозавършва с торбичка. В нея има жлеза, която отделя отрова, събираща се в торбичката,а на края има кух шип. Своите жертви Скорпионът убожда с шипчето и отроватапреминава през отвора му, влиза в жертвата и тя се парализира; така я използува захрана. Тъкмо такова е въздействието на Плутон при съвпад (контакт) с членовете наСлънчевото семейство. Плутоновите типове по-рядко се срещат. Те имат около среден ръст и не са пълни, месести. Характеризират се с остър, заповеднически поглед, на който трудно може да се устои, без да се подчини човек. Имат добре оформена твърда, издадена напред брада, широка, показваща непоколебим устой, твърдост в постигане на всяка поставена задача. Такива са обикновените човешки типове. Висшите типове, които влиянието на Плутон изгражда, т.е. тези,които имат много добре организирана и облагородена мозъчна система, способна да приеме силовите течения и влияния от Небесните образувания на Зодиакалното съзвездие Скорпион са тези, за които ние четем и слушаме да се говори, че съществуват, които притежават т.нар. Психически сили, способни с мисълта си да вършат невъзможни за обикновените хора деяния и чудеса. ПЛУТОН В ДОМОВЕТЕ Когато Плутон е в първи дом, външният вид на родения ще бъде такъв, какъвто гоотбелязахме за обикновения негов тип; ще проявява голяма активност във всяко направление.Когато е недоволен от постъпките на близки и околни, той ще реагира бурно и недобреобмислено за последиците на своята постъпка. Тези му качества ще създават сътресения всемейния му живот, когато е задомен, или, ако не е, всред близките му и околните. Това щедоведе до охлаждане в отношенията с тях или с партньора по женитба, а при по елементарнитев интелектуално и морално отношение двойки ще доведе и до развод, тъй като при товаположение Плутон е в опозиция със седмия дом - дома на брака. Във втори дом Плутон дава на родения един подчертан интерес към всичко. В трети дом ще имаме човек, който в своя живот ще търси винаги някакви други подходи за осъществяване на своите задачи. Все неподходящи и неправилни ще бъдат методите и средствата в работата и професията му, които той ще мисли и приема (обърканост). Ще има едно вечно лутане и блъскане в тази област на живота. В четвърти дом роденият ще бъде поставен сред остри и мъчителни състояния в семейството, където се е родил - Тези състояния ще се изразят в следните събития: неприятни, остри отношения между родителите и често развод между тях, преждевременна и обикновено насилствена смърт на един от тях (убийство). Такава участ може да постигне някои много близък негов човек. В пети дом роденият ще има рязко и бурно скъсване на любовните си връзки с човек от противоположния пол или ще преживее неговата преждевременна смърт. В шести дом роденият в повечето случаи няма да им братя и сестри. Ако ги има, то с тях и с близките си роднини ще поддържа неприятни и остри отношения. Също ще има случаи,когато някои от тях ще бъдат сполетени от насилствена и преждевременна смърт. В седми дом роденият ще бъде неумолимо тласкан към неразумен и необмислен устремкъм развод, за който не след дълго ще съжалява. В осми дом въздействието на Плутон е парализирано и това, което той дава, е притъпено. В девети дом Плутон дава жажда за власт, безогледно незачитане на установенитепорядки, бурна реакция към всичко установено. В десети дом роденият ще има неустановена професионална насоченост, честа смяна напрофесиите и общественото положение, т.е. едно люлеене в тази област. В единадесети дом роденият ще има връзки и неприятни разправии с полицията и
 • 101. 101органите на държавна сигурност или ще бъде служител (агент) при тях. В дванадесети дом Плутон дава на родения устои и силен стремеж за постигане на всякапоставена задача. Аспектите на Плутон със Слънцето, Луната и Планетите са вече дадени при тях. ПЛАНЕТАТА ЗАД ПЛУТОН – ХАНО, ДВАНАДЕСЕТАТА Разгледахме онова, което Слънцето, Луната и известните досега Планети дават съссвоите влияния върху Земята, живота на нея, върху човешките общества и човека.Имаме обаче и такива явления и събития, по-специално за обществото и човека, коитоможем само да констатираме, без да могат да бъдат обяснени с влиянията на познатитечленове на Слънчевото семейство и Слънцето. При човешките общества имаме редясно изразени исторически събития, които обхващат периоди от около 400 - 500 години.Така например, да вземем раждането на Христа като отправна точка: възходът наХристиянството трае от около 400 години до падането на Западната Римска империяпрез 476 година. България е под турско робство около 500 години. До падането наИзточната Римска империя в 1453 година изтичат около три такива периода; доосвобождаването на Русия от монголско робство в 14 век от Дмитрий Донски – същотри периода; до откриването на Америка в 1492 година от Христофор Колумб – трипериода; Периода; до завладяването на Египет от турците при султан Селим І в 1517година и изгарянето на голямата Александрийска библиотека – най-голямотохранилище на знания и мъдрост в древността – три периода. Четиринадесет столетиятрае властта на Инквизицията - от 415 година (първата нейна жертва в Александрия) до1823 (последната в Испания) – три периода. Изобщо при внимателно разглеждане начовешката история не може да не се забележи тази периодичност. По отношение начовека също имаме дадености, необясними с познатите ни влияния. Така напримеримаме хора с ясно изразен голям, едър ръст, плод на голяма активност на щитовиднатажлеза, която се намира на шията на човека. Но кой предизвиква тази прекаленаактивност. Има също хора с изключително голяма жизненост, която им дававъзможност да живеят 120 и повече години. Всичко това от гледището на Астрологиятадава основание да приемем, че Слънчевата система има още един член, и то такъв,който се намира на голямо разстояние от Слънцето – зад Плутон, определящ както тезипериоди в човешките общества, така и тези изяви на някои хора. Това би следвало да еПланета със значителна маса и размер. Ние приемаме, както и при Плутон, че липсват пълноценни и добре развитицентрове в човешкия мозък на сегашния стадий на неговото развитие, които да могат даприемат пълните и цялостни влияния на тази Планета и за които имаме основания даприемем, че биха дали на човек изключителни качества и способности, като напримерда бъде господар на това могъщо и велико течение, наречено Ж и в о т, да може даживее в дадена форма толкова,колкото си иска, да командува силите в Природата.Налице са само частични изяви при личности в историята, за които споменахме. Ниеизтъкнахме основното правило, дадено от мъдреци, според което, колкото една Планетае по-далеч от Слънцето, толкова на нея живеят по-разумни и по-могъщи Същества.Оттам и възможностите, които тези Същества и самата Планета със своите влияния щедадат, следва да бъдат с една ясно изразена величавост. Използувайки закона наТициус-Боде, според който една Планета зад Плутон трябва да бъде на разстояние отСлънцето около 78 Астрономически единици, ще трябва да приемем, че оттамСлънцето би се виждало само като една по-голяма звезда. Дори да има отклонение втази величина според споменатия закон за дистанциите (както това е при планетатаНептун), пак нейното разстояние не би се различавало значително. При такаваотдалеченост Съществата, които живеят там, не биха могли да ползуват почти нищо от
 • 102. 102изтичащите жизнени Слънчеви сили. От това трябва да приемем, че тези Съществаразполагат с изключително големи знания, мъдрост и възможности, за да могат дачерпят сили за своя живот от Необятния Миров Силов Океан, в който всичко епотопено. Видни астрономи, като директора на обсерваторията на Калифорнийскиятехнологически институт Джери Нойгибауер, отбелязват възможността засъществуването на Планета зад Плутон. Защото вече много години наредастрономите установяват, че орбитите на двете големи планети Уран и Нептун несъответствуват на точно изчислените от тях данни. Тези Планети съвсем определеносякаш се привличат от непознат източник на силно гравитационно поле.Разгадаването на тази тайна може да стане най-приемливо със съществуването наПланета зад Плутон и постигане на нейното откриване. Видни астрономи, като директора на обсерваторията на Калифорнийскиятехнологически институт Джери Нойгибауер, отбелязват възможността засъществуването на Планета зад Плутон. Защото вече много години наредастрономите установяват, че орбитите на двете големи планети Уран и Нептун несъответствуват на точно изчислените от тях данни. Тези Планети съвсем определеносякаш се привличат от непознат източник на силно гравитационно поле.Разгадаването на тази тайна може да стане най-приемливо със съществуването наПланета зад Плутон и постигане на нейното откриване. Видният германски астроном Критцингер, след като е изследвал сериознитесмущения в орбитите на планетите Уран и Нептун, стига до извода, че на около 78Астрономически единици се намира планета зад Плутон, която, както тойпредполага, не е по-малка по маса и размер от Юпитер и обикаля около Слънцето заоколо 450 земни години. В 1951 година видният американски астроном Джон Бреди, наблюдавайкиидващата по това време към нас Халеева комета, е констатирал сериозни смущения внейния път. Тези смущения той не е могъл да обясни по друг начин, освен съссъществуването на голяма Планета зад Плутон, намираща се от Слънцето на около78 Астрономически единици и обикаляйки около него за около 480 години. В1971 година се появи съобщение в научните списания че видният мексиканскиастроном и математик Хасино Амор също твърди, че зад планетата Плутон се намира Планетасъс значителна маса и на разстояние от около 60 Астрономически единици. Тази задплутоновапланета той нарекъл „ХАНО". Това име приемаме и ние. Всички данни, които ни дават тези видни астрономи са напълно приемливи и съвпадат сизводите на Астрологията за дванадесетата, последна Планета от Слънчевото семейство. Вечеотбелязахме, че за създаването и оформянето на всяка една от Планетите са взели участие поедно от Зодиакалните съзвездия със своите Небесни образувания. При тази най-отдалеченаПланета са взели участие Небесните образувания от Зодиакалното съзвездие БИК (ТЕЛЕЦ).Това съзвездие е богато на звезди, а в ясна и безлунна нощ с просто око могат да се видят около130 звезди. Това съзвездие е богато на ясно изразени Небесни образувания, което ни даваоснования да приемем становището на видните астрономи и по-специално това на Критцингерза размера на тази задплутонова Планета, като този на Юпитер. В Бик има два ясно изразенизвездни купа: Плеядите и Хаидите. В Плеядите с просто око могат да се видят около 6-7 звезди,но броят на по-ярките от 17 звездна величина е около 500. Характерното за звездите в товасъзвездие и в този звезден куп е, че всички те се движат Успоредно в пространството с почтиеднаква скорост. Това е изключително важно за тяхното влияние, което дава подтик и устремкъм ред и дисциплина. В другия звезден куп - Хаидите, най-ярките видими с просто око звезди са 39, но общият им брой е около 200. В най-гъстата част на този звезден куп се намира червеният гигант Алдебаран - най-ярката звезда от цялото съзвездие Бик, от 0,85 звездна величина. Алдебаран
 • 103. 103 има диаметър 50 пъти по-голям от този на Слънцето и светимост 400 пъти по-голяма от неговата. Този гигант дава много ярък и силен белег върху влиянието на съзвездието Бик за голямата жизненост активност на всички процеси в организма на човек, при когото влиянието на това съзвездие е силно изразена Интересното в звездния куп Хаидите е, че всички звезди там се движат с непонятна за нас скорост, неотбелязвана в други звездни купове, поради което този звезден куп често се нарича „движещ си звезден куп”. С тази огромна скорост на звездите си той придава на своето влияние също голяма жизненост и възможност за притежаване на могъщи сили и господство над тях. Общо взето, двата звездни купа (както вече отбелязахме за Зодиакалните съзвездия, които имат звездни купове), придават със своите влияния освен това, което отбелязахме, но още и една мекота, топлота майчински чувства и ясно изразено отношение към красотата. В съзвездието Бик се намира и един от най-мощните радиоизточници - т.нар.Ракообразна мъглявина Тази светла мъглявина е подобна на онази, която има в съзвездиетоВодолей и за която вече отбелязахме, че е създадена от звезда, преминаваща в нов етап на свояеволюционен път чрез разпад на силови ядра, от които ще се създадат звездите на новагалактика. Тези силови ядра се разлитат по всички направления със скорост от хилядакилометра в секунда. Потвърждение на факта, че достигайки до известен стадий на своеторазвитие в еволюционния си път, звездите започват да се разпадат на силови ядра, е и тазиРакообразна мъглявина. В една научна публикация се съобщи, че посредством радиоактивнияизотоп „Калий 40" е могло да се установи, че преди 6-7 милиарда години на мястото наСлънчевата система е станал космически взрив - една звезда се е разпаднала на силови ядра,които са дали началото на небесните образувания в сегашната Слънчева система. По същияначин за тази Ракообразна мъглявина се приема, че началото на нейното образуване е започналов историческо време с избухването на свръхнова звезда. Цялото това богатство на Небесни образувания в съзвездието Бик ни дава основание даприемем и да твърдим, че Планетата зад Плутон, която има отношение към това, е не самоголяма, но е и със силни, интензивни влияния върху Земята, живота на нея и върху човека.Приемаме също, че всяко Зодиакално според Астрологията има отношение към дадена част илиорган от човешкото тяло. За Зодиакалното съзвездие Бик е определено, че има отношение къмшията. Там се намира една от най- важните жлези с вътрешна секреция -т.нар. щ и т о в и д н аж л е з а. Тази жлеза отделя вещества (хормони), които имат изключително важно имногостранно влияние и значение върху организма на човека. Основното физиологичнозначение на нейните хормони се състои в това да стимулират (активизират) окислителнитепроцеси в тъканите и най вече тези в мозъка, изобщо активизират всички метаболитни процесив него. Има отношение също и върху растежа в развитието на младите организми, както и върхунормалното развитие и образуване на епителните тъкани – нокти, косми и пр. Хормоните натази жлеза оказват влияние и върху централната нервна система, като повишават възбудимосттав човека. Правените опити с премахването на щитовидната жлеза в млади животни показват, чепоследните изостават в своя растеж, рогата, копитата и космите стават чупливи. козината иморедява. животните затлъстяват. стават апатични. телесната им температура спада поднормалната. Подобно явление се наблюдава и при човек, когато по ред причини тази жлеза е снамалена функция: подчертана изостаналост в умствено развитие. сука. груба, набръчкана кожа,чупливи нокти и косми, недоразвитие на първичните я вторичните полови белези. Тези хорастават отпуснати, вяли. апатични, отслабват и половите им функции. Всички данни за тазиважна жлеза върху шията на човека ни дават основанието да приемем също, че тази Планета задПлутон, която има отношение към съзвездие Бик и оттам към шията, със своите влияниядействува много благоприятно върху Земята, живота на нея и по-специално върху човека, катопреди всичко му дава възможността за растене, голяма жизненост и дълголетие, също голямапроникновена сила на ума. Ние приехме обаче, че на сегашния етап на човешкия род все още не са развити иоформени достатъчно добре мозъчните центрове, способни да възприемат пълните силови
 • 104. 104течения на тази Планета, която със своите най-висши влияния ще даде възможност на човекза господство върху великото течение, наречено Ж и в о т. т.е. човек да бъде господар на товатечение и да живее в дадена форма колкото си иска. РАЗРУШЕНАТА ПЛАНЕТА ΦАЕТОН Когато беше формулиран познатият ни от историята на астрономията закон на Тициус-Бод, който определя средните дистанции на Планетите до Слънцето, астрономите сизненада установиха, че на дистанция 2,8 Астрономически единици няма Планета иче пространството между Марс и Юпитер е празно. Но скоро се изясни, че това не етака. В новогодишната нощ на 1801 година италианският астроном Джузепе Пиаца,директор на обсерваторията в Палермо, открива малко Небесно тяло, за което следдвучасово наблюдение се убеждава, че е малка планета – някакво каменно парче соколо 770 километра в диаметър. Пиаца нарекъл това малко небесно тяло – планетаЦ е р е р а, в чест на римската богиня на плодородието. Малко след това се откриваттам и други Небесни образувания, също с малки размери - по-малки от Церера.Мястото следователно не е било празно. С това откритие особено ревностно се заелизтъкнатият астроном, който всъщност е бил лекар, д-р О л б е р с т, откривайки ощеняколко малки планети в това Пространство. Скоро се изяснило,че между Марс иЮпитер има цял пръстен от малки Небесни тела, различни по размер. С произходана този пръстен най-старателно се е заел д-р Олберст и след много внимателниизследвания той приел, че между Марс и Юпитер, на дистанция 2,8 Астрономическиединици, определена от закона на Тициус-Боде, е имало и се е движела Планета,която, както отбелязва Олберст, е била по размер почти толкова, колкото и Земята. Това Небесно тяло- планета, Саабей и древните звездобройци, разбирайки добренейното влияние, са я нарекли Φаетон, което ще рече Л ъ ч е з а р н а т а. Тазипланета излъчвала устойчиви силови течения от най-красиво естество, създавала изараждала в Природата на Земята, в живите форми и в човека най-красивите ивъзвишени чувства, които, които ние определяме с понятието Любов в най-чистия ибезкористен смисъл. За създаването и оформянето на тази Планета са взели участиеНебесните образувания от Зодиакалното съзвездие ДЕВА, на което Саабей идревните звездобройци са дали образа на красива девойка с крила на гърба си, коятодържи на гърба си житни класове, на върха на които ярко грее Слънце-гигант С п ик а. На това съзвездие е даден най-красивият от всички останали образи наЗодиакалните съзвездия. Звездата Спика е от първа величина с диаметър седем пътипо-голям от този на Слънцето, а светимостта ù е осем хиляди пъти по-голяма от слънчевата.Девойката с криле и житни класове в ръце, на върха на които грее яркото слънце Спика, лети и енавсякъде, където има нужда да се нахрани и помогне безкористно на всеки, който има нужда. Всъзвездие Дева има много интересни Небесни образувания. В ясна и безлунна нощ в него могатда се видят с просто око около 95 звезди, най-ярката от които, както отбелязахме, е Спика.Между тях има много променливи със своя блясък звезди, което говори, че са Слънца с Планетиоколо тях. Има също и двойни звезди, което не е нищо друго, освен високоорганизираниСлънчеви системи (спътниците на централното Слънце са също Слънца). Най-важното е, че втова съзвездие има галактики, които със своето влияние дават богатство от величави идеи иподтици. Установено е по един безспорен начин, че Небесната сфера има обекти, които нитосветят, нито отразяват падналата върху тях светлина. Поради грамадната притегателна сила,която имат, те поглъщат всичко, което се докосне до тях, поглъщат без остатък и светлината,която би паднала върху тях. Тези обекти астрономите наричат Черни дупки. Това наименованиеспоред нас не е много правилно, защото черната дупка е ограничено пространство, в което нищоняма. Ние приемаме наименованието, което са им дали Мъдреците, назовавайки ги Черни
 • 105. 105слънца. В потвърждение на това наименование, което Мъдреците са дали, е резултатът,получен през 1962 година чрез изкуствен спътник, на който е имало рентгенов телескоп. Тозителескоп е регистрирал рентгенови силови вълни там, където не са се виждали светещи Небесниобекти, т.е. рентгенови вълни, изтичащи от материални обекти. С това се потвърждавастановището за съществуването на обекти в Небесната сфера, които нито светят, нито отразяватпадналата върху тях светлина, поради което не се виждат - това са Черните слънца. Те имат,както вече отбелязахме, чудни и непонятни за нас сили, които не познават ред, порядък изакономерност.В 1975 година на среща на астрофизиците в Мексико един от светилата вобластта на астрономията е изнесъл доклад за естеството на Черните слънца, обобщавайкивсичко известно за тях. Едно такова Черно слънце е могло да се вмъкне в нашата Слънчева система и със своитедемонични, разрушителни сили, внасящи безредие, разединение, покой, тъмнина и смърт, емогло да разстрои цялата планетна система. Кръговите орбити, които Планетите са имали, са сепревърнали в малко или повече разтеглени елипси. Осите на ротация, които са билиперпендикулярни към плоскостта на Еклиптиките, след катастрофата са се наклонили повечеили по-малко, като при Уран това наклонение е достигнало 98 градуса и само Юпитер е могъл (смалко отклонение) да запази първоначалното положение на оста си. Плоскостите на орбитите наПланетите, които са били в плоскостта на Еклиптиката, също са се наклонили повече или по-малко, като при Меркурий това наклонение е достигнало седем градуса, а при Плутон е най-много -17 градуса. Въртенето на Планетите около техните оси е било бързо, докато сега принякои от тях то е много бавно. На някои Планети, като например на Марс, са били отнети водатаи въздухът. Така и много други закономерности, които е имало в Слънчевата система, са билинарушени. Най-после, това Черно слънце успяло да разруши красавицата планета Φ а е т о н,парчетата от която са днешният Астероиден пояс. Много от тези късове са паднали върху някоиот планетите, включително и върху нашата Земя, или са станали спътници на Марс, Юпитер,Сатурн, Уран, Нептун, а може би и на Плутон и Хано. Това безредие, което съществува сега вСлънчевата система, се е отразило много неблагоприятно върху влиянието на Луната иПланетите, особено на онези, които по-силно са пострадали, като Меркурий, Марс, Уран, най-вече Плутон, а също и на онези Планети, които са привлекли за спътници повече късове отразрушението - най-вече Сатурн и в много малка степен Юпитер. Последният е запазил почтиперпендикулярна оста на въртенето си и има четири истински спътника, които силнопритъпяват влиянието на многото останали късове около него. С разрушаването на Фаетон се е ликвидирала силата, чистотата, постоянството и устоятна това чувство, наречено „Любов”, проверяващо се сега в една слаба и деформирана формачрез Венера и Нептун и чрез майчините чувства на Луната. Влиянието на Черното слънце, както изтъкнахме, всякога носи и дава демонични подтици към безредие, разединение, несъгласуваност, разрушение, покой мрак и смърт. Вмъкнат ли се тези елементи където и да е, налице е вече неговото дихание. Например, ако в едно общество настъпи разединение, безредие и липса на съгласуваност между отделните членове, то непременно ще бъде разрушено и ще загине. Фаетон, който е бил обсебен от влиянието на Черното слънце, е приел неговите качества, които са останали в неговите късове, носещи неговия демонизъм. Те са причина за раждането на деца осакатени, с неправилно развити форми на тяло, крака, ръце, гръбнак, с неправилни функции на мозъка. Късовете на разрушената Планета се създали на мястото, където тя е била (между Марс иЮпитер, на разстояние 2,8 Астрономически единици), един пояс наречен Астероиди - пояс намалките звезди. Ще споменем също, че за съществуването на този пояс има две крайнонеприемливи хипотези. Едната е на френския астроном Лаплас, според която тези късове саматериали от първичната материя, създала Слънчевата система, които са останали и не са моглиа се обособят като едно цяло. Между многото доводи за несъстоятелността на тази хипотеза щеотбележим само, че Лаплас не е знаел за силите, които съществуват във всяко вещество и които
 • 106. 106го формират във вид на сфера; тези сили биха оформили остатъците в сфери. Имаме обачебезспорни доказателства, че късовете в този пръстен, пък и онези късове, които са станалиспътници на споменатите Планети, имат неправилна форма. Другата също крайно неприемливахипотеза е на астрономи, които съвсем не разбират естеството на кометите и приемат, чекъсовете на Астероидния пояс са остатъци от тях. В подкрепа на изводите на гениалния д-р Олберст има много доказателства, които нямада цитираме, защото това не е цел на този труд. Но ще споменем само, че средната и най-плътнаобласт от Астероидния пръстен се съгласува с правилото на Тициус-Боде и отстои на 2,8Астрономически единици. Установено е също, че планетата Φаетон не се пръснала изведнъжвследствие на някакъв чудовищен взрив. Черното Слънце, вмъквайки се със своите влияния внея, чрез силите на разединението постепенно е създало процес на разпадане, което в началотосе е състояло от няколко къса, а последните впоследствие са продължили да се разпадат. Впотвърждение на това видни астрономи уверяват, че един взрив не може да обясни сегашнотосъстояние на Астероидния пръстен. Известно е, че веществото около нас - скали, минерали, почва и каквото и да било, седели на два големи дяла според своя строеж: аморфно, където частиците на веществото са вбезпорядък (безредие) и кристално, където частиците са подредени в строг, правилен изакономерен ред. Този кристален строеж помогна на човешкия род да разбере чудните свойства,които имат кристалите - да долавят и трансформират силовите течения в пространството.Благодарение на тези свойства днес имаме радио, телевизия и много други механизми от тозирод. Човешкият мозък, за който трябва да приемем, че е образуван от най-съвършенотовещество на нашата Планета, е също така подчинен на този закон за аморфен или кристаленстроеж. Аморфен строеж има там, където невроните в мозъка са в безпорядък, а кристаленстроеж - където те са в идеален и закономерен строеж. Големи светила в областта на хирургиятаса правили аутопсия на човешки мозък на психично болни и психично здрави хора. Теустановяват, че когато мозъкът има аморфен строеж, невроните му са в безпорядък и този човеке бил с психически разстройства А при психично здрав човек мозъчните неврони са билиподредени правилно, в един кристален и закономерен ред. В направените хороскопи на психически болни хора или на хора с крайно изродениформи на тялото (ръце, крака, гръбнак и пр.) липсват белези, които ясно да показват тезиформалности. Слънцето, Луната, Планетите реализират своите влияния (аспекти), нопоставените в безредие мозъчни клетки не могат правилно да ги възприемат и съчетаят. Всичкитези подтици за създаване на качества, способности и форми на човешкото тяло, коитовлиянието на Луната, Планетите и Зодиакалните съзвездия дават, се възприемат в еднобезредие, потиснатост, мрак и смърт. Мозъчните клетки като най-съвършено вещество, саспособни да приемат силови течения от Звездния мир и на първо място от членовете наСлънчевото семейство и от Небесните образувания в Зодиакалните съзвездия само тогава,когато човек притежава организиран и облагороден мозък, издигнат в интелектуално и моралноотношение. По ред причини обаче даден човек в м и н а л и я с и ж и в о т е дал път, т.е станал епроводник на подтиците на Черното слънце (които Астероидният пръстен носи и дава) къмразединение разрушение, обсебване, мрак и смърт. При сегашното раждане този човек щепопадне под влиянието на Астероидния пръстен и ще има всичките тези или някои отаномалиите, за които споменахме. За голямо съжаление, в таблиците, с които работим присъставяне на хороскоп, липсват данни за този Астероиден пръстен, чрез които да се определинещо в тази насока. ЗЕМЯТА Земята е сравнително малко пострадала при катастрофата в Слънчевата система. Нейнатаорбита е по-малко разтеглена елипса и е на трето място след тази на Венера и Нептун. Разликатамежду голямата и малка ос на орбитата е 5 000 000 километра, която се приема за неголяма.
 • 107. 107Оста на въртенето е наклонена на 23 и половина градуса; което (тук изключваме наклона приМеркурий и Венера, за които той е неизвестен, а само Юпитер със своята царствена ос,наклонена само на около 3 градуса, я превъзхожда) е най-малко от всички останали. Товаопределя по-малката пострадалост и сравнително по-добрите условия за живот. Когато едно същество се ражда на Земята като човек в своя първи стадий, то в неговияДвойник (Звездното му тяло) Слънцето, Луната и Планетите все още нямат връзки с него и едвасега започват да създават и оформят мозъчни центрове. Този мозък все още не е достатъчнодобре организиран, за да може да изразява влиянието на членовете от Слънчевото семейство.Земята сама изгражда това живо същество - Земен тип. В тази първа фаза земният тип имапримитивен образ. Главата на родения бързо и рано се втвърдява, поради липса все още навъздействия от силовите течения на др угите членове на Слънчевото семейство. Тази глава самобавно нараства с годините и стига приблизително до размери, които вече посочихме катохарактерни за примитивния човек. Така създаден, той има някои стремежи и качества, даващиму възможност за съществуване при условията на Земята. Обикновено черепите на тези типовехора са малко разширени, което дава склонност и възможност за борба с живота. Косата е гъстаи ниско пада над малкото чело, върху което има ясно изразени бръчки, показващи напрежениена мисълта около задоволяване на насъщните нужди. Веждите са дебели, рошави - израз наразпокъсани и остри вълнения. Очите са малки, потънали навътре, което говори за жажда истремеж към присвояване, привързаност към материалните ценности. Скулите са едри - израз наупоритост и устой към неблагоприятни външни условия. Носът е малък и зле оформен,показващ слаба интелигентност, променливост и податливост на външните подтици. Устата естисната, бърните са неправилни, лошо очертани и доста дебели. Брадата е къса и четвъртита,челюстите са също четвъртити. Шията е мускулеста. Главата е някак хлътнала между раменете.Изобщо квадратните форми, които този тип човек има, са израз на енергия, но колкото тезиформи са по-груби, толкова и енергията - силата, която те изразяват, е по-примитивна. Овалнитеформи, каквито тези типове почти нямат, са израз на интелектуални и емоционални изяви. Земните типове разполагат с физическа сила и устои за преодоляване насъпротивлението, което физическият (материалният) свят оказва. Това са предимно неуморнитеработници на ръчния труд. Те са пестеливи и скържави (свидливи) към всички материалниценности. Силно са привързани към родната земя, към родните поля, към Родното огнище.Упорити са в труда върху земята - оране, копане и др., свързани с придобиване на ценности,задоволяващи насъщните нужди. Интелектуалните им интереси са много слаби. Верни са наприятелите си и на своите ангажименти. Имат влечение към плътските удоволствия, но без даподбират обектите за задоволяването им. Те наблюдават студено, без вълнение и търсят ползата(изгодата),
 • 108. 108 Φиг. 21. Мъжки Земен тип Φиг, 22. Женски Земен тип която може да се извлече от всичко наблюдавано. Жените от този тип са работливи,обичат да командуват да разпореждат и да се разправят с мъжете си. Те не приемат да сеподчиняват на друга воля и най-вече на мъжете си. Добри майки са, но все пак са склонни данаказват по-сурово децата си, когато направят някаква грешка. Земните типове успяват в животачрез труд, който им осигурява необходимото за живота. Мудни във вървежа си, несръчни вжестовете си, избягват света и шумните общества, предпочитат гората. Имат малко приятели ине умеят да се представят. Към своята външност са небрежни. При тази, създадена от Земята,първична форма на човека Слънцето бавно, но сигурно организира и облагородява мозъчните ùклетки, за да могат Луната и Планетите да създават и оформят мозъчни центрове, способни даприемат техните силови течения (влияния). ВРЕМЕ, ЗОДИАКАЛНИТЕ СЪЗВЕЗДИЯ И ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА В живота на хората, в явленията и събитията, където и да било в човешката дейност илиизвън нея, понятието „време* играе важна роля. Но за това толкова важно понятие ние нямамезадълбочено философско обяснение, Все пак е приета една дефиниция, която ни дава представаза него: в р е м е т о е и н т е р в а л м е ж д у д в е с ъ б и т и я. Всяко нещо, което става, всякосъбитие е свърза но с времето. Земята има много явления и събития, от които три са ясно изразени: първото езавъртането ù около своята ос, което определяме с понятието „денонощие", второто еобиколката около Слънцето, определено с понятието „година", а третото едвижението на Земята и всички членове в Слънчевото семейство, заедно съсСлънцето, около централното ядро на нашата Галактика със скорост 250 километра всекунда, като една обиколка около този център се прави за около 200 милионагодини. За този дял от Астрологията, с която се занимаваме, имат значение първитедве събития. Създателят на науката за Звездния мир СААБЕЙ БЕН ААДЕС е отбелязал, че за
 • 109. 109човека на Земята е дадена жизнена енергия, за да живее 120 години, което еотбелязано и в Библията. Той е казал също, че след всеки три последователнипрераждания човек влиза в нов етап на своята еволюция. Еволюционният път начовека върви по една възходяща спирала. Ако наблюдаваме отгоре пътя на човека, тослед всеки три последователни прераждания той ще направи едно завъртане, щедойде отново над точката, на която е бил преди започването на този цикъл, иликазано другояче, ако проектираме този път върху плоскост, ще получим еднаокръжност. Окръжност, определена от три последователни прераждания от по 120години, прави 360. Затова от тогава до сега окръжността се дели на 360 равни части,нарече градуси, като всеки градус определя по една година живота на човека. За това,когато ще определяме събития по време на човешкия живот, всеки един градус,изминат Слънцето, Луната и Планетите в Звездното му тяло, ще означава еднагодина от неговия живот. Това ще поясним по-нататък. Поради въртенето на Земята около оста ù ние виждаме, че Слънцето за едноденонощие обхожда Небесната сфера, т.е. прави едно завъртване около нея. Акопревърнем двадесет и четири часа в минути, което прави 1440, и ги разделим на 360градуса, ще получим, че за четири минути Слънцето, гледано от нас, ще измине единградус. Поради обиколката на Земята около Слънцето, която трае една година, ни говиждаме, че преминава през дванадесетте Зодиакални съзвездия. Всяко Зодиакалносъзвездие е една дванадесета от Небесната сфера, като във всяко от тях Слънцетопрестоява около 30 денонощия. Поради това разделяме Небесната сфера надванадесет сектора, които, проектирани върху плоскост, определят д о м о в е т е.Всеки един от тези сектори - домове, носи своите характерни силови течения,съобразно Небесните образувания, които се намират в съответното съзвездие,присъстващо във всеки един от тези сектори. Тези влияния се придават и на всекичлен от Слънчевото семейство, когато попадне в този сектор - дом. При съставянето на Хороскоп най-напред се изписва една окръжност, кояторазделяме на дванадесет сектора по следния начин: начертаваме една хоризонтална иедна перпендикулярна на нея вертикална линии, които да минават. през центъра наокръжността. Тези отсечки разделят окръжността на четири дяла. Хоризонталнаталиния в точката на пресичането си с окръжността определя отляво изгрева наСлънцето, Луната и Планетите, а също определя и градуса на изгряващотоЗодиакално съзвездие. Тази точка е приета да се нарича „Асцендент". Точката пък, вкоято тази хоризонтална линия пресича вдясно окръжността, е точката назалязването на членовете на Слънчевото семейство, а така също определя и градусана Зодиакалното съзвездие там. Тази точка е прието да се нарича „Десцендент".Вертикалната линия над хоризонта при пресичането си с окръжността горе, където енай-високата точка, до която Слънцето, Луната и Планетите могат да достигнат,определя градусите на зодиакалното съзвездие в обедната точка. Тази точканаричаме „3 е н и т" или „Медиум цели”. Противоположната точка, в която тазивертикална отсечка пресича окръжността, е най-долната точка, до която членовете наСлънчевото семейство достигат и посочва градусите на Зодиакалното съзвездие там. Там е среднощната точка, наречена „Н а д и р" или „И м у м ц е л и". Тези такаопределени четири точки са най-важните при тълкуването на хороскопа и серазглеждат с най-голямо внимание, особено когато върху тях има членове наСлънчевото семейство; от съществена важност е кое Зодиакално съзвездие и с коисвои градуси е там. Тези така определени четири сектора, разделяме на по още три иполучаваме 12 сектора т.е. 12-те дома. За първи дом се приема секторът подАсцендента; следващият сектор е втори дом, следва трети дом. От Надира надясно ечетвърти дом, следва пети и шести. От Десцендента нагоре е седми дом, следва осмии девети. От Зенита наляво е десети дом, следват единадесети и дванадесети дом, в
 • 110. 110които Слънцето, Луната и Планетите са току-що изгрели. В 1842 година Кристиян Доплер, един от гениите на човешкия род, формулираедин от най-важните закони в механиката, известен с името Доплеров принципСпоред него, когато един човек се приближава до източник на силови течения,каквито и да са те, или пък източникът на силови течения се приближава до човека,то той ги възприема с по-голяма сила, отколкото ако този източник се отдалечава илисамият човек се отдалечава. Ако един човек е на железопътна гара и слуша свиркатана идващия влак, то той я чува с по-голяма сила, отколкото на същата дистанция,когато влакът се отдалечава от него. Известно е също, че колкото вълните насиловите течения са по-къси, толкова тяхната сила е по-голяма. Затова когатосиловите вълни минават през по-дебел слой атмосфера или идват от по-голяморазстояние, то дългите вълни на това силово течение се поглъщат и до нас достигатсамо по-късите вълни, които са с по-голяма сила. Те действуват на по-горнитецентрове в човешкия мозък. Затова, когато Слънцето, Луната и Планетите се намиратв дванадесети дом, което е при изгряване, те имат с влиянието си две предимства:първо, че благодарение въртенето на Земята от запад към изток ние се приближавамекъм изтичащите от тях силови течения и с това те действуват с по-голяма сила върхунас. И второ, че техните силови течения минават през много по-дебел слой отатмосферата на Земята и с това дългите вълни, които управляват и действуват върхупо-долните мозъчни центрове и които имат отношение към по-примитивнитеподтици в човека, се поглъщат и до нас достигат само по-могъщите къси силовивълни, които се възприемат от мозъчните клетки в горната част, където сацентровете, даващи подтик към високоблагородно творчество. Там са и моралнитецентрове - възпитанието, съчувствието, мекото и топло състрадание към всеки ивсичко. Затова, когато Слънцето, Луната и Планетите са в дванадесети дом, те иматсвоето най-възвишено и благородно влияние. Това, че някои астролози приематдванадесети дом за такъв с неблагоприятно въздействие, се дължи на факта, чеПланетите, които носят влиянието на Черното слънце и Астероидите (Марс, Сатурн,Уран и Плутон/, получават по-голяма сила в този дом и преминавайки презАсцендента, създават неприятни случки и събития в живота на човека. Докатопреминаването на Слънцето, Луната и останалите Планети, получили също по-голяма сила, през Асцендента създава също случки и събития, но вече с многоблагоприятен и полезен характер. Ние приемаме, че Слънцето е един високо организиран и облагороден свят, сизключително благоприятни влияния както за Земята и за живота на нея, така и зачовека. Затова, когато Слънцето изгрява, до нас достигат, както отбелязахме, по-късите, по-силните течения, които действуват върху центрове, намиращи се вгорната част на мозъка. Затова посрещането на първите Слънчеви лъчи сутрин е отособена полза за развитието на тези центрове, за развитието на интелекта и заактивизирането на човешкия прогрес по пътя на неговата еволюция. Ето защо многоот Великите Учители на човешкия.род, какъвто е бил например и Заратустра, живяли работил около шести век преди Христа, между 660 и 583 година, е препоръчвал насвоите последователи да излизат на високо и чисто място за посрещане наизгряващото Слънце. Това е давало възможност за съзнателно и пълно приемане нанеговите благодатни влияния. И в наше време е създаден такъв подтик от великпредставител на човешкия род. Някои непросветени хора приемат съвсемнеправилно този метод като Слънцепоклонничество. Всеки един от тези дванадесет сектора - домове се намира под влиянието наНебесните образувания на едно от дванадесетте Зодиакални съзвездия и подвлиянието на Планетата, която има отношение към съответното Зодиакалносъзвездие. Всеки дом е свързан с едно от Зодиакалните съзвездия и с Планетата,
 • 111. 111която има връзка със съзвездието. Изтъкнахме, че древните звездобройци са разглеждали земята като кристал сдванадесет петоъгълни стени. Всяка една от тези стени е обхващала дадена земнаобласт, която се е намирала под влиянието на Небесните образувания на едно отдванадесетте Зодиакални съзвездия, а също и под влиянието на една Планета, коятоима отношение с това съзвездие. Така например вавилонските звездобройци, коитоса били ученици от Школата на Саабей, по време на раждането на Христа, санаблюдавали т.нар. „Витлиемска звезда", която според видният астроном, математики астролог от епохата на Ренесанса Йоханес Кеплер не е била нищо друго, освенточен съвпад на Марс (когато е бил в т.нар. „В е л и к о п р о ти в о с т о я н и е") сЮпитер. При един такъв точен съвпад ще имаме много голяма и ярка звезда,изразителна и светеща. Съвпадът е станал в Зодиакалното съзвездие Р и б и, което едало основание на тези велики звездобройци да приемат, че в земята, която тогава сее управлявала от това съзвездие, се ражда човек, който ще стане велик цар. Тази земяе била ЮДЕЯ. Затова те са намерили за необходимо да Го посетят, да Му сепоклонят и най-вече да занесат, натоварени на камили, написаните на глинениплочки закони на мъдрия и велик цар ХАМУРАПИ (живял и царувал 17 столетияпреди това), според които закони едно царство трябва да се управлява. Същите тези звездобройци са разделяли и човешкото тяло на дванадесетобласти, като всяка една област или важен орган там се е управлявал от Небеснитеобразувания на едно от Зодиакалните съзвездия и съответната Планета. Те приемали,че главата се управлява от Зодиакалното съзвездие Овен, със символичен знак / и /,планетата Марс, които имат отношение към първия сектор – първи дом в Хороскопана човека. Преди катастрофата в Слънчевата система Марс е имал изключителноблагоприятно влияние върху Земята и живите форми на нея (заедно със съзвездиетоОвен) преди всичко в защита на слабите и онеправданите, което е описано в древнаталегенда за златорунния овен, който спасил невинните деца Φикс и Хела от смърт. Съзвездието Бик, със символичен знак / има отношение към втория сектор – /втория дом. Това Зодиакално съзвездие управлява шията в човешкото тяло заедно сПланетата, която се намира зад Плутон и която нарекохме X А Н О. Там се намираедна от най-важните жлези – щитовидната, значението и функциите на която вечотбелязахме. Третият сектор - третият дом, има отношение към Зодиакалното съзвездиеБлизнаци, със символичен знак / заедно с планетата Меркурий то е свързано и има /;отношение към ръцете, раменете и способността на ръцете за творческа изява. Четвъртият сектор - четвъртият дом има отношение към Зодиакалното съзвездиеР а к и Луната, което определя връзката му с гърдите на жената, с храненето(стомаха) и с храненето на детето. Този сектор има връзка също и с домашнатаобстановка и условията, които новороденият човек ще има и сред които ще прекарасвоите години, докато е при родителите си. Символичният знак на Рака е / /. Петият сектор - петият дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Лъв,със символичен знак / който има отношение към планетата Вулкан, планета, за /,която отбелязахме, че се намира между Меркурий и Слънцето. Те имат отношение ивръзка със сърцето на човека. Този сектор има също отношение към най-съкровенатаи дълбока връзка на емоционалната природа у човека, при която най-ярко сеизразяват отношенията му с хората от противоположния пол и с децата. Засимволичен знак планетата Вулкан давам / /. Шестият сектор - шести дом има връзка Зодиакалното съзвездие Дева, съссимволичен знак / и планетата Φаетон, които управляват червата в човешкия /организъм. Този дом има отношение също и към братята, сестрите и най-близките
 • 112. 112роднини на родения. Седмият сектор - седмият дом има отношение към Зодиакалното съзвездиеВезни със символичен знак / и планетата Венера, които имат връзка с поясната /,област на човешкото тяло и с толкова сложно устроените бъбреци. Те определятсъщо и отношенията на човека към противоположния пол при ясно създадените идълбоки връзки с него - женитбата (брака). Седмият дом е важен със своето влияние,определяйки сериозния етап в живота на човека, който женитбата носи. Осмият дом - осмият сектор има отношение към Зодиакалното съзвездие С к о рп и о н и и с планетата Плутон. Те имат връзка и управляват половата система вчовека. В този сектор Слънцето, Луната и Планетите губят значително от силите насвоето влияние и действуват с по-малка изразителност. Скорпион е със символичензнак //. Деветият сектор - деветият дом има отношение към Зодиакалното съзвездиеСтрелец, със символичен знак / и планетата Юпитер. В човешкото тяло те имат /,връзка с черния дроб, който е най-голямата и сложно устроена жлеза с тегло 1500грама, най-важна за здравословното състояние на човека. Горният дял на тази жлезаплътно опира в диафрагмата. Следователно, за да се поддържа нормална функция начерния дроб, осигуряваща здравето на човека, са необходими по-енергичнифизически движения, работа, ходене по планините и изобщо дейности, свързани сдълбоко дишане на чист въздух, при които диафрагмата да вибрира и да масажирасвързания с нея черен дроб. Този дом има отношение също и към таза на човека икъм неговия идеен мир - планове, идеи, които вълнуват човека през целия му живот. Десетият сектор - десетият дом има отношение към Зодиакалното съзвездиеКозирог, със символичен знак / / и планетата Сатурн. Те имат връзка в човешкототяло с колената, зъбите, кожата и слуха. Този дом определя и общественотоположение на родения човек – какво място ще заема и в каква област ще се изявитой. Единадесети сектор - единадесети дом има отношение към Зодиакалнотосъзвездие Водолей, със символичен знак / и планетата Уран, които управляват /,кръвообращението, нервната система и прасците. Този дом създава връзките, коиточовек ще има с различните общества и с хората от тези общества, като в повечетослучаи те ще му помагат за намиране и определяне на общественото му положение.Тези хора, които ще му помогнат, няма да бъда и безразлични със своите чувства къмродения, като често пъти ще се създадат и връзки, водещи до женитба. Дванадесетият сектор - дом има отношение към Зодиакалното съзвездие Риби,със символичен знак / и с планетата Нептун. Те имат в човешкото тяло връзка с /лимфатичната система, белите дробове и ходилата. Изтъкнахме мекото и благородновлияние, което се прибавя към влиянието на Слънцето, Луната и Планетите, когатоте са в този сектор. Това се подхранва и от въздействието на Зодиакалното съзвездиеРиби и на планетата Нептун с техните възвишени влияния. Изтъкнахме, че създателят на науката за Звездния мир Саабей Бен Аадес еразделил Небесната сфера на 12 сектора, съобразно групите Небесни образувания,които преобладават във всеки от тях, и съобразно естеството на техните влияния. Завсеки един от тези сектори той е дал имена на живи форми и хора, които подсказватза естеството на влиянието им. Само на един сектор, обхванат от едно съзвездие, тойе дал образ на предмет - уред, изобразяващ старинни аптекарски везни, коетоопределя стремежа за прецизност, взискателност, пресметливост, които товасъзвездие дава. Всички тези сектори с определените в тях съзвездия не съвпадатточно със съзвездията, определени от астрономите в по-ново време. Освен това тезиастрономи вплитат в определените дванадесет Зодиакални съзвездия още две:
 • 113. 113съзвездието ЗМИЕНОСЕЦ, по-голямата част от което прониква междусъзвездията Скорпион и Стрелец, и съзвездието КИТ, което е около съзвездиятаВодолей, Риби и Овен. Но за Астрологията това няма значение и се приемаразпределението, дадено от Саабей. Когато Слънцето, Луната, някоя Планета или няколко Планети се намират вдаден сектор - дом, то от особено значение и важност е точно на кое място в сектора- дома се намират те: дали са поставени някъде по средата на сектора, дали в краяили са на самата граница между двата дома, т.е. на самата линия, ограничаващасектора. Установено е, че колкото един член от Слънчевото семейство е повече къмсредата на сектора - дома, толкова и неговото влияние е по-слабо, а колкото е повечекъм края, толкова влиянието му е по-силно. Това влияние ясно се изразява,когатоСлънцето, Луната и коя да е от Планетите е точно на границата, на линията междудва сектора – дома. А когато те са на една от четирите главни точки – Асцендент,Надир, Десцендент и особено при Зенита, това влияние е особено силно. Тазиособеност ясно и нагледно се очертава, когато имаме родни близнаци, при коитомного често са налице значителни различия както в техните качества, способности иустрем за изява, така и в житейският им път, докато във времето на своето ражданете имат разлика само 15-20 минути. От многото примери ще приведа един случай наблизнаци - момче и девойка, родени с разлика във времето от 20 минути. Животът намладежа е добре уреден, богат със своето разнообразие и по-ясно изразени качестваи способности. Докато животът на девойката е вял, със спънки и неприятности, по-слабо изразени способности, изобщо по-труден и нещастен. При направенитеХороскопи са сравнени разстоянията на Слънцето, Луната и Планетите до границитена домовете, защото за 20 минути ъгловите разстояния (Аспектите) на практика нямада се променят, за да бъдат взети под внимание. При младежа Слънцето е на 8градуса от границата на дома - сектор, докато при девойката е на 15 градуса. Оттук еи по-силното, благодатно влияние на Слънцето върху създаването и оформянето накачествата и способностите при младежа, а също и по-доброто и силно въздействиевърху условията му на живот, отколкото при девойката. Луната при младежа е самона 5 градуса от границата между два дома, докато при девойката е на 10 градуса.Оттук при младежа ще има по-силно влияние на Луната, която ще му даде по-голямаконтактност, приятно и непринудено отношение с околните, по-голяма памет, по-голяма привлекателност, разположение към услуги, по-голяма интуиция и готовностза помощ при нужда на околните и близките, оттам и по-голямата симпатия към негоот всички. Докато всичко това е в по-слаба форма при девойката. Меркурий при младежа е на 17 градуса от домовата граница, докато придевойката е на 10. Въздействието на Меркурий при девойката е по-силно. Вярно е, четя ще има по-голяма сила на интелекта, но това ще я тласка с по-голяма сила къмзагриженост и търсене на отговор на всеки поставен въпрос, което ще ù създадетревоги. Докато младежът ще бъде с по-слабо изразени грижи и мисъл в търсене иразрешение на всеки въпрос, което няма така силно да го угнетява. Венера при младежа е само на 4 градуса от границата на сектора – дома, докатопри девойката е на 10 градус Оттук и благодатното въздействие на Венера върхумладежа, с по-богатата си и силна емоционална природа и преживявания, а също и спо-добрите условия, които ще даде на неговия живот, облагодетелствуван от по-силното Венерино влияние, отколкото при девойката. Марс при младежа е на 6 градуса, докато при девойката е на единадесет, коетоговори за по-голямата жизненост и активност при младежа, отколкото при девойката. Юпитер при младежа е на 19 градуса, докато при девойката е на 12. От тук евярно, че тя ще бъде с по-голямо старание, устрем, инициатива и поемане наотговорност при всяка работа, но в замяна на това ще бъде и по-горда, честолюбива,
 • 114. 114лесно ще се обижда, които качества ще създават по-голяма грижа околоосъществяването на всички задачи, а по-ясно изразеното честолюбие ще огорчаваживота ù. Положението на Сатурн при тези близнаци е най-характерното и има най-голямо значение за условията, при които те ще се намират в живота си, а също така иза техните качества и способности. При младежа Сатурн е на 5 градуса от Зенита,докато при девойката е точно на Меридиана - на нула градуса от Зенита (слива се снего), което ще определи изключителното му влияние върху нея. При товаположение тя ще има по-големи разсъдителни способности, по-голямозадълбочаване, по-голям усет към ред и порядък, възможност за ръководство, запоставяне всяко нещо на мястото му, но тази взискателност ще ù донесе и по-големиспънки, мъчнотии, неприятности и нещастия; и понеже Сатурн образува квадратура сдесцендента – седмия дом, тази взискателност ще доведе до развод и до големинеприятности в семейния ù живот. Докато при младежа всичко това ще се изразимного по-слабо и разводът при женитбата му не е неизбежен. Уран при младежа е на 6 градуса от границата на дома, докато при девойката ена 13 градуса. В случая младежът ще има по-голямо предимство с по-бурна реакцияна всяка възбуда, по-активен във вземане на решения, с по-голяма смелост и липса нажелание да се съобразява с прищявките и разбиранията на околните, с други думи ,ще бъде по-самостоятелен. При девойката тези качества ще бъдат по-слабо изразени. Нептун при младежа е само на два градуса от ръба на сектора - дома, докато придевойката е на осем градуса. Нептун ще даде на младежа по-големите предимства дабъде по-привлекателен, по-симпатичен, по-внимателен и със съчувствие къмоколните, с по-голяма интуиция; всичко това ще предразполага околните за по-топлоотношение към него и с по-голямо желание ще му бъдат полезни при нужда отнегова страна, отколкото това ще бъде при девойката. Плутон при младежа е на 22 градуса от домовата граница, докато при девойкатае на 15. По-голямата близост на Плутон до ръба създава при девойката възможностза по-силна изява на демонични влияния, вземане на неправилни решения,необмислени и разрушителни подтици за разединяване, безразсъдни постъпки,отколкото това ще бъде при младежа. Изобщо, когато се правят Хороскопи наблизнаци, такава една схема е крайно необходима, за да се разберат и изясняттехните различия, независимо от общите черти, качества и способности, коитоаспектите и транзитите (преминаванията) ще дадат. СЛЪНЦЕТО, ЛУНАТА И ПЛАНЕТИТЕ ПОД И НАД ХОРИЗОНТА Когато в даден хороскоп Слънцето, Луната и Планетите са под хоризонта, тосиловите им течения, за да стигнат до родения човек преминават през Земята. Тогавадългите вълни които въздействуват на по-долните мозъчни центрове, ще бъдатпогълнати в по-голямата си част и роденият ще възприеме предимно по-къситевълни, които свободно преминават през всички препятствия (от какъвто род ихарактер да са те) и действуват предимно на по-горните мозъчни центрове. Това щесъздаде в родения по-голяма склонност и разположение към вътрешния му живот,задълбочен размисъл от впечатленията и преживелиците, които роденият ще има, ипо-слаб подтик и интерес към външна изява и стремеж към изтъкване предобществото, липса на внимание към външните и ежедневни грижи, липса на по-ясенустрем към изява в ежедневния живот. Когато Слънцето, Луната и Планетите са над хоризонта, особено когато са по-близо до Зенита или върху него, тогава върху родения въздействуват както дългите,
 • 115. 115така и късите вълни. В такъв случай роденият ще има пълно и цялостно влияниена членовете на Слънчевото семейство. Силовите Учения с дълги вълни ще тласкат исъздават устрем и интерес към външния свят, интерес и внимание към условията икъм преодоляване на онова, което ще осигурява и задоволява неговите нужди, а същои ясно изявена жажда да се подчертава в обществото, да намери своето достойномясто в живота. Ще се изявят и силовите течения с по-къси вълни, но само привисоко интелигентните хора. Защото силовите течения с дълги вълни въздействувати имат отношение към центровете, намиращи се в долната част на мозъка, където сажаждата за живот, за борба, за ядене, половият нагон, дружбата и пр. Тези центроведействуват активно, привличат кръвта, която идва да подхранва мозъка, към себе си,проявяват се по-активно, отколкото мозъчните центрове в горната част. Последните,дори и да имат условия да се изявят, поради липсата на кръв за тяхното подхранванеостават заглушени от голямата жажда за изява на долните центрове. Но това важипредимно за обикновените хора, с по-слаба интелигентност и с по-ясно изразеницентрове в долната част на мозъка. Когато обаче имаме добре развити, оформени и|организирани центрове в по-горните слоеве на мозъка, които изразяват и по-голяматаинтелигентност на човека, те със своята развитост и сила няма да останатненахранени, незадоволени и без достатъчно кръв. Тогава човек ще прояви кактовътрешния си богат живот, така и с инициативата си ще се прояви и във външнияживот чрез добро обществено положение. РЕТРОГРАДНИТЕ ПЛАНЕТИ През тридесетте години на нашия век бяха открити т.нар. елементарни частици,които се движат със скорост от около двеста хиляди километра в секунда и носят съссебе си грамадна енергия. Цялото пространство е изпълнено с тях. Каквопредставляват те? Един от светилата на атомната физика във франция Луи Де Бройлсе е помъчил да им даде обяснение, определяйки ги едновременно като материални икато силови ядра. Какво са всъщност те, е друг въпрос, но за нас е важно, че те са всепак силови ядра. Освен това всички Небесни образувания, каквито и да са те - звезди.Планети и пр., имат притегателна сила, която наричаме гравитация. Какво нещо егравитацията, е все още неясна, но с право някои учени приемат, че тя не е нищодруго, освен силови ядра, които наричат гравитони. Всичко това говори, чеМировото пространство не е празно, не е абсолютен вакуум. Следователно ще трябвада приемем, че то е една среда, в която има нещо. С какво име ще го наречем, не еважно, следователно то е в състояние да оказва съпротивленпе на всяко силовотечение, от какъвто и характер да е та Известно е също, че всяко силово течение имавълнообразен характер, изразен с определена дължина на вълната, която се измервамежду две последователни възвишения, обозначени с точките А и Б. Колкотодължината на вълната е по-голяма или колкото разстоянието между точките А и Б епо-голямо, толкова дължината на вълната е по-голяма и толкова силата на товавълнообразно течение е по-малка и обратно. При силовите течения с увеличаване насилата се намалява дължината на вълните им. Всяко Небесно тяло излъчва силовитечения, приемани от Земята с различна дължина на вълната. Оттук ще извадимнапълно правилното заключение, че ако едно Небесно тяло е по-далеч от нас, тосиловите му течения, преминавайки през Мировото пространство, губят дългите сивълни и до нас достигат само по-късите дължини на вълните, които имат и по-могъща пробивна сила. Че наистина е така, се вижда и разбира от споменатите вечеелементарни частици, при които се установява, че тези от тях, които вибрират с по-дълга вълна, идвайки до Земята, се поглъщат още от атмосферата, а други достигатдо Земята, като някои от тях проникват и на различна дълбочина в нея. Но има итакива силови ядра, каквито са т.нар. н е у т р и н о, които имат трептения с много
 • 116. 116къса дължина на вълната и проникват безпрепятствено навсякъде и през всичкиНебесни тела, колкото големи и каквито и да са те. Минават също и през нашатаЗемя без абсолютно никакви пречки. Затова в Астрологията е от голямо значение накое място Слънцето, Луната и Планетите се намират спрямо Земята и откъдеизпращат своите силови течения. Да започнем от Слънцето. Известно е, че орбитата н Земята е елипса, в единияот фокусите на която се намира Слънцето. В своята обиколка около него тя идва най-близо (в Перихелий) на 147 милиона километра, което става през първите дни месецна януари, а когато е най-далеч от него (при Афелий), Земята се намира на 152милиона километра, което става през първите дни на месец юли. Налице е разликаот5 милиона километра. За нашето северно полушарие това дава по-мека зима и по-хладно лято, докато за южното полушарие имаме обратното - по-сурови зими и по-горещи лета Но не само в това се заключава силата на близкото Слънце. Установеное, че за нашето полушарие активността на интелектуалния живот на човека е по-голяма през януарските и февруарските дни, когато Земята е по-близо до Слънцето,отколкото през юли, когато тя е най-далеч. Известно е също, че най-големи откритиясе правят през тези именно месеци. Интересно изследване са направили група ученивърху старци дълголетници на възраст от сто и повече години. Те установяват, чепочти всички те са родени през януари, февруари и само някои през март и нито единот тях не е роден през месец юли. Много други примери могат да се приведат за по-силното влияние на Слънцето върху Земята и върху живота на нея, когато те са най-близо един спрямо друг. При Луната изтъкнахме голямата разлика в силата на нейното влияние, когатотя е близо до Земята (в Перихелий) и когато е най-далеч (в Афелий). За Планетитеизтъкнахме, че гледани от Земята, те имат ту право (от запад на изток), ту обратно(от изток на запад) движение, което наричаме „ретроградно". В действителност те несе люлеят ту в една, ту в друга посока, обикаляйки около Слънцето. При тълкуванена хороскопа ретроградното движение е от голямо значение за влиянието на даденаПланета върху родения човек. Когато Планетите имат ретроградно движение, те сапо-близо до земята и оттам тяхното влияние е по-силно. Това особено ясно инагледно се установява и вижда при т.нар. вътрешни планети - Меркурий и Венера(фиг. 4). В центъра е Слънцето (точка С ), в точка А е «Меркурий, а в точка Б – Венера.Когато Меркурий и Венера се движат в права посока – от запад към изток, те седвижат по дъгата от точка А за Меркурий и точка Б за Венера и минават през т.нар.горно съединение, когато Земята, Слънцето и Венера са на една права линия. ТогаваМеркурий се намира от Земята на 217 милиона километра, а Венера на 249 милионакилометра. Те продължават да се движат по орбитите си, и гледани от Земята, стигат- Меркурий до точка А1, и Венера до точка Б1. От този момент те продължават своятпът, но от Земята ще ни се виждат, че се движат в обратна посока - ретроградна, те.от изток към запад. В този си път до точките А за Меркурий и Б за Венера те щебъдат по-близо до Земята, а най.близо в точка 3 за Меркурий и 4 за Венера, или кактосе казва при т.нар. долно съединение, при което Меркурий ще бъде на 82 милионакилометра от Земята. Тогава той е с 135 милиона километра по-близо до нея,отколкото когато е при правото си движение в горно съединение; оттам и неговотовлияние върху Земята, живота на нея и по-специално върху родения човек ще бъде смного по-голяма сила, отколкото при горното си съединение, когато, е бил най-далеч. Същото се отнася и за Венера, само че с още по-голяма разлика. ЗащотоВенера при горно съединение се намира на 249 милиона километра, докато присвоето долно съединение ще бъде от Земята само на 40 милиона километра. Изобщокато Планета тя, както отбелязахме, идва най-близо до Земята, с разлика спрямо
 • 117. 117горното съединение от 209 милиона километра, което значително усилва нейнотовлияние. Същото се отнася и за т.нар. външни планети – Марс, Юпитер, Сатурн идругите след него. Когато са в ретроградно движение, тогава те са по-близо доЗемята и действуват с голяма сила, с по-ясно изразен ефект. Онези от Планетите,които по-силно са пострадали от катастрофата (Меркурий, Марс, Сатурн със своитеспътници и пръстени, Уран и Плутон), при ретроградните си положения действуватпо-силно със своите отрицателни влияния, отколкото когато са в право движение.Докато онези от Планетите, които по-малко са пострадали, като Венера, Юпитер иНептун, при ретроградното си положение ще действуват по-силно със своите добривлияния, отколкото когато са в право движение. СЪСТАВЯНЕ НА ХОРОСКОПА Хороскопът се съставя по дадено място и време. Затова най-напред намирамегеографските координати на мястото, където се е родил даденият човек – точката, вкоято се пресичат географските меридиан и паралел. След това намираме точнотовреме за момента на раждането. Има три времена: гражданско време - това е времето,което показват часовниците, с които си служат хората в дадена област или държава.Какво е то? Известно е, че Земята е разделена на 360 сектора от плоскости, коитоминават през Северния и Южния полюси. Тези сектори наричаме градуси,а дъгите,които се образуват от сечението на тези плоскости със сферата на Земята, наричамемеридиани. Прието е за начало на това деление да се вземе плоскостта, която минавапрез обсерваторията в Гринуич, близо до Лондон. Дъгата от пресичането на тазиплоскост със Земната сфера е началният - нулевият, меридиан. Меридианите на изтокот него определят източната дължима на дадено място, а тези на запад - западнатадължина. Разстоянието при Екватора от един до друг меридиан е около 111километра, а като се отива на север или на юг, това разстояние постепенно намалява. Ние вече отбелязахме всичко необходимо, което трябва да се знае за понятиетовреме, а също така и мястото (северната и южна ширина), където е станалораждането, за което ще правим хороскоп. След като имаме всички тези данни,начертаваме върху лист хартия окръжност с радиус 6-7 сантиметра, която разделямена 12 сектора по указания начин. След това отваряме таблицата за разположениетона Зодиакалните съзвездия за определената географска ширина на дадено място и поопределеното вече Сидерално време за рождения момент, търсим положението наЗодиакалните съзвездия и ги нанасяме по домовете. В таблиците Зодиакалнитесъзвездия със своите градуси са дадени за върховте на 10, 11, 12 дом, Асцендента, 2 и3 дом, а за останалите шест домове се вземат срещуположните Зодиакални съзвездиясъс същите градуси. Така например, ако на Зенита – десети дом, имаме десет градусаот Овен, то на върха на срещуположния дом – Надира (четвърти дом), ще имамесъщо десет градуса, но от срещуположния знак Везни и т.н. Понякога имамеЗодиакални съзвездия, които ги няма по върховете на домовете; те са вмъкнати(включени) между два върха на последователни домове. След това отваряме другите таблици, където са дадени положението наСлънцето, Луната и Планетите в Зодиакалните съзвездия със Сидералното време затози ден в нула часа в полунощ или в 12 часа на обяд. След като намерихме местнотовреме за рождения момент, за положението на Слънцето, Луната и Планетите всъщия този момент правим допълнителни изчисления. Най-напред за Слънцето:известно е, че за едно денонощие Земята, движейки се около Слънцето, изминаваоколо един градус от Небесната сфера. Всъщност ние виждаме, че Слънцето се епреместило на това разстояние. Преместването за един час ще намерим, каторазделим един градус (60 минути) на 24 часа, което е равно приблизително на две и
 • 118. 118половина минути. Тогава часът на местното време умножаваме по две и половинаи получаваме слънчевото преместване (в градуси), което ще прибавим къмположението на Слънцето за показаната дата в таблиците, за да получим неговотоположение за рождения час. Така постъпваме, когато в таблиците сидералното времее започнало от Есенната равноденствена точка. Ако то започва от Пролетнатаравноденствена точка, тогава, ако човек е роден предиобед, часовете предиобедумножаваме по две и половина и полученото вадим от положението на Слънцето зададената дата; ако раждането е станало следобед, часовете от обяда до рождения часумножаваме по две и половина и полученото прибавяме към градусите наЗодиакалното съзвездие, в което се е намирало Слънцето този ден. За Луната и Планетите постъпваме по същия начин. Поради това, че Луната седвижи много бързо (между 12 и 15 градуса за едно денонощие), изчисленията за неясе правят по-внимателно. Първо, ако Луната за едно денонощие изминава около 12градуса, това показва, че тя се намира най-далеч от Земята (в Афелий), което е на 406700 километра; тогава нейното влияние е значително по-слабо и в такъв случайслагаме някакъв знак пред символа на Луната, който да ни показва, че тя е в Афелий,например буквата „А”. А когато изминава за едно денонощие към 14-15 градуса, тя енай-близо до Земята (в Перихелий), което е разстояние от 356 400 километра. Тогаванейното влияние е много по-силно н пред знака на Луната поставяме едно „П".Разликата от най-близкото до най-далечното разстояние е 50 300 километра, което занейната малка орбита от астрономическа гледна точка е значително.В такъв случайизчисляваме изминалите градуси и минути за едно денонощие, разделяме на 24, за даизчислим за един час колко е изминала. С полученото постъпваме съгласно това, скакви таблици работим – дали са такива, в които денонощието започва в нула часа вполунощ, или са такива, в които денонощието започва в 12 часа на обяд. Указания заработата в двата случая са дадени преди това (проста интерполация). За Планетите постъпваме по същия начин. При Меркурий, Венера и донякъдепри Марс, които се движат по своите орбити по-бързо, броят на часовете променястойностите, дадени в таблиците за началото на денонощието; тук внимаваме далиПланетата се движи право, ретроградно, бързо или бавно. Ако Меркурий и Венера заедно денонощие изминават около два градуса, това говори, че са по-близо доСлънцето (в Перихелий). Ако изминават около градус или по-малко, те са в Афелий.Така определените положения на Слънцето, Луната и Планетите нанасяме върху веченачертания кръг с дванадесетте сектора – домове, и поставените там Зодиакалнисъзвездия. По този начин Хороскопът е вече готов. Остава да се пресметнат ъгловите разстояния (аспектите) между тях. След катоимаме положението на Слънцето, Луната и всяка Планета (в кой градус на даденотоЗодиакално съзвездие се намира), пресмятаме на колко градуса се намира нулевиятградус на Зодиакалното съзвездие Овен. Така например,, ако Слънцето се намира на20 градуса от Близнаци, то от нулевия градус на Овен ще се намира на 80 градуса. ЗаЛуната и Планетите пресмятаме по същия начин. За аспекти или взаимно отношениемежду кои да било два члена от Слънчевото семейство говорим, ако между тези двачлена ъгловото разстояние е: нула градуса, наречено съвпад; 30 градуса, нареченополусекстил; 45 градуса – полуквадрат; 60 градуса – секстил; 72 градуса – нентостил;90 градуса – квадратура; 120 градуса – тригон; 135 градуса – квадрат и половина; 150градуса – квинконция; 180 градуса – опозиция. Най-големият ъгъл между два членаот Слънчевото семейство може да бъде до 180 градуса. Ако обаче при извежданетона ъгловите разстояния между два члена се получи ъгъл, по-голям от 180 градуса, тоза ъгловото разстояние между тях приемаме допълнителния ъгъл до 360 градуса.Така например, ако между Слънцето и Марс имаме ъгъл от 270 градуса, то заъгловото разстояние между тях ще приемем допълнителния до 360 градуса, който се
 • 119. 119получава, като от 360 извадим 270 и получаваме само 90 градуса. Така се постъпваи при другите външни Планети. Вътрешните планети Меркурий и Венера не могат даобразуват със Слънцето големи ъглови разстояния (големи аспекти), защотоМеркурий се отклонява от него най-много на 28 градуса, а Венера – на 48. Също такаи между двете Планети най-голямото отклонение, което могат да имат помежду си, едо 76 градуса. След като сме поставили Слънцето, Луната и Планетите в домовете наначертания кръг и отбележим ъгловото разстояние между отделните членове наСлънчевото семейство, пристъпваме и към тълкуването на самия Хороскоп. ПЛАНЕТИТЕ И ЗОДИАКАЛНИТЕ СЪЗВЕЗДИЯ Изтъкнахме, че за образуването и оформянето на дванадесетте Планети вСлънчевата система са взели участие небесните образувания, намиращи се вдванадесетте сектора от еклиптиката, определени от дванадесетте Зодиакалнисъзвездия. Дванадесетте Планети със своите Зодиакални съзвездия са: Вулкан съсЗодиакално съзвездие Лъв, Меркурий с Близнаци, Венера с Везни, Земя и Луна с Рак,Марс с Овен, Фаетон с Дева, Юпитер със Стрелец, Сатурн с Козирог, Уран сВодолей, Нептун с Риби, Плутон със Скорпион, планетата зад Плутон – Хано, с Бик(Телец). Когато в хороскопа на даден човек една Планета се намира в своето Зодиакалносъзвездие, тя действува с пълното и цялостно влияние на своята характеристика.Вибрациите от влиянието на Планетата, подсилени от хармоничните вибрации наНебесните образувания в съответното съзвездие, подсилват нейното влияние.Известно е, че когато имаме вълнообразни силови течения с еднаква дължина навълната, изходящи от два различни източника, ще се получи едно усилване насиловата вълна или, както се казва, ще се получи интерференция. Това нагледно иясно се разбира, когато ударим два камертона, които имат еднаква дължина назвуковата вълна; получаваме усилване на звука. Когато обаче имаме една Планета вдруго Зодиакално съзвездие, то силовите течения на Небесните образувания в товасъзвездие оказват известно въздействие върху влиянието на Планетата, т.е.нюансират нейното влияние. Ще трябва обаче предварително да изтъкнем, чеНебесните образувания в Зодиакалните съзвездия, които са достъпни за наблюдение,излъчват светлина и в повечето случаи притежават много по-силна светлина иактивност, отколкото тази на Слънцето. Ще трябва да приемем по един безспоренначин, че всяко Небесно тяло (образувание), което излъчва светлина и топлина, еедин високоорганизиран свят – свят, който е израз на една велика разумност. За даможем ние, хората, да приемем техните силови течения (влияния), трябва да имамевисокоорганизиран и облагороден мозък. Или с други думи, за да може един човек даприеме изцяло влиянието на една Планета заедно с влиянието на светлите Небесниобразувания на Зодиакалното съзвездие, в което е тя, той трябва да има добреразвити и облагородени мозъчни центрове, което придава голяма интелигентност наиндивида. Затова, колкото един човек в това отношение е по-развит (изразен),толкова той по-пълно и цялостно ще може да приема влиянието на дадена Планета,заедно с това и на светлите образувания в съответното Зодиакално съзвездие. ВЗодиакалните съзвездия има Небесни образувания, които нямат своя светлина. Те сас елементарно влияние и действуват по-лошо, предимно на примитивните човешкимозъци. От многото направени хороскопи на хора, съвсем ясно се разбира, че голямачаст от тях, поради не особено развити и оформени мозъци, поради не добре изразенаинтелектуалност, едва и в твърде ограничена степен приемат влиянието наПланетите, докато влиянията на Небесните светли образувания на Зодиакалнитесъзвездия не са в състояние да възприемат. Ето защо ние трябва да се срещнем с
 • 120. 120дадения човек или да поразберем на какво интелектуално и морално ниво е, за даопределим в каква степен ще може той да приеме по-пълното влияние на Планетитеи кои от Небесните образувания в съзвездието ще оказват в това направление своетовлияние. Указание в това направление могат да ни дадат науката за лицето и главата– Френологията, и тази за ръцете – Хиромантият а. Тези науки са способни да нидадат общото ниво на човека, но пълното му разбиране, както и пътя (условията),които той ще има през живота си, може да ни даде единствено Астрологията. В сегашното развитие на човешкия род мозъците още не са напълно готови даприемат цялостните влияния както на Планетите, така и на Небесните образувания вЗодиакалните съзвездия. Това е един бавен и продължителен процес. Следователно взависимост от естеството на Планетите в различните Зодиакални, съзвездия те щеполучават, както изтъкнахме, една нюансировка, определяща се както от естествотона Небесните образувания в Зодиакалното съзвездие, където Планетата се намира,така и от размера и качеството на интелектуалното развитие на човека. Ние изтъкнахме, че Слънцето е един високоорганизиран свят – най-близката донас звезда. За неговото влияние ние съвсем не притежаваме подготвени мозъци.Засега неговата задача е, както вече изтъкнахме, да организира и облагородява кактоПланетите, така и мозъчните центрове на човека, за да могат те все по-пълно ицялостно да приемат както планетните влияния, така и тези на светлите Небесниобразувания в съзвездията. Това, което в даден Хороскоп се приема, че е влияние наСлънцето, всъщност е много активната със своето влияние планета Вулкан, най-близката до Слънцето. Понеже тази Планета е все още неоткрита и за нея липсватефемериди, по които да определим нейното положение, то приемаме положението наСлънцето като за това на Вулкан, тъй като Вулкан спрямо Слънцето правиотклонение само от няколко градуса (не по-вече от 4- 5), което на практика вАстрологията се приема за с ъ в п а д. Така че Вулкан всякога е в съвпад съсСлънцето. И под израза „Слънце" ще разбираме Вулкан. Изтъкнахме, че Вулкан имаотношение към Зодиакалното съзвездие Л ъ в. В другите съзвездия той приема(според интелектуалното ниво на човека) и по нещичко от влиянието на Небеснитеобразувания, намиращи се там. В Овен ще бъде (както Слънцето) между 22 март и 22април. Като вземем под влияние естеството на Небесните образувания в товасъзвездие, ще изясним и въздействието, което те ще окажат върху влиянието наВулкан в Овен. Всички особености на Зодиакалното съзвездие Овен изтъкнахме,когато разглеждахме планетата Марс. Вулкан в това съзвездие ще получи едноактивизиране, ще внесе в индивида прилив на енергия в по-интелигентните, а вмного издигнатите типове ще има стремеж към защита на слабите, онеправданите, асъщо и борба за справедливост. А в по-елементарните типове хора ще се изрази ведин подтик за рязко, грубо отношение към всичко и всички, неприемане на каквитои да било съвети, напътствия, на външен контрол, особено от негови близки,родители и пр. Създава в човека и добра мускулатура, която ще го тласка към резки иизискващи мускулни напрежения изяви. В съзвездие Бик (Телец) Вулкан ще бъде от22 април до 22 май. Изтъкнахме, че в това съзвездие има много звезди, които могатда се видят с просто око, а също и ярко изразени Небесни образувания, на първомясто - червения гигант Алдебаран, двата звездни купа Плеядите и Хаидите, светлияоблак Ракообразната мъглявина. На всички е известен крайно активният период наживота през това време, най-гиздавият и приятен период през годината, от койтовсички се възхищават - изблик на живот и радост. Когато Вулкан е в това съзвездие,в Хороскопа на даден човек се внася един оптимизъм, жизненост и ведър поглед къмвсичко. В Близнаци Слънцето и Вулкан се намират от 22 май до 22 юни. Ярките звезди внего, най-вече гигантите Полукс и Кастор със своите дълги вълни придават при по-
 • 121. 121издигнатите типове подтик към мисъл и грижа за всичко онова, което ще ниподсигури живота. При елементарните типове - склонност към постоянна смяна намнения и повърхностно разбиране на всичко. В Рак Слънцето Вулкан се намират от 22 юни, когато те правят своя поврат итръгват на юг, до 22 юли, давайки прощален изблик на топлина, светлина и другиблага, които носят и раздават с майчина щедрост от двата звездни купа в товасъзвездие. При висшите типове има един принос км подтик и щедрост, по-меко иблагородно отношение към всички и всичко, а на елементарните типове придава по-голяма привързаност към своето. В Дева Слънцето и Вулкан се намират от 22 август до 22 септември. Богатствотона Небесни образувания в това съзвездие (галактика, двойни зв63ди, променливи)дава възможност на Вулкан да постави по-издигнатите хора в контакт с много идеиот по-философско естество, които, благодарение на ярко синия гигант-слънце Спика(с диаметър седем пъти по-голям от този на Слънцето и светлина осем хиляди пътипо силна), придават стремеж към водачество в идейния свят,т.е. качества за водачина хората към нови идеи. При по-елементарните типове - подтик към а т е и з ъ м,безверие и отричане ни порядъка въобще. Във Везни Слънцето и Вулкан се намират от 22 септември до 22 октомври. Товас единственото Зодиакална съзвездие, което не е именувано на живо същество , а му едаден образ на старинни аптекарски везни. Двата гиганта-слънца, които има в товасъзвездие (единият син, другият жълт, почти еднакви по размери, подобни паблюдата на тези везни), тласкат по-интелигентните към по-голяма прецизност ивзискателност, според която всяко нещо се върши като проява на изкуство. При поелементарните има тенденция към едно престараване, извратеност в подробноститеза всяко нещо, пресилен грим по лицето. В Скорпион Слънцето и Вулкан се намират от 22 октомври до 22 ноември. Товасъзвездие е богато на звезди и на ярко изразени Небесни образувания, на първо място- червеният гигант Антарес с диаметър 600 пъти по-голям от този на Слънцето исветимост 22 хиляди пъти по-голяма. И други една звезда, която с огромната сиенергия, която излъчва в количество 400 000 пъти по-голямо от това не Слънцето,просто поразява. Тези два гиганта придават на влиянието на Вулкан върху родениячовек голям, несъкрушим прилив на енергии, предимно в емоционалната област,която при облагородените типове ще се изрази в творчество и сила за ръководство, апри примитивните - в жажда за рушения и тирания. Двата Звездни купа М6 и М7,които се намират в това съзвездие, придават на двата типа хора оттенък (особено припо-интелигентните) към едно по-милосърдно и топло отношение към всичко ивсички, с които имат отношения. В Стрелец Слънцето и Вулкан се намират от 22 ноември до 22декември. Товаизвънредно богато на Небесни образувания съзвездие, в посока на което се намирацентърът на нашата галактика, а също и голям брой звездни купове, множествосветли и тъмни мъглявини, е изобразено от Саабей като Кентавъра X е р о н - най-мъдрият и с най-големи знания учител и наставник на всички митични герои,прославили се със своите подвизи срещу всеки, който причинява страдания нахората. Когато Вулкан е там, той тласка облагородените хора към придобиване назнания, материални ценности, по-голяма смелост в изпълнение на всяка поставеназадача и поемане на отговорност за нея, по-приятно и бащинско отношение къмвсички, а също така и известна доза хумор и артистични наклонности. При по-примитивните е налице също стремеж към материални придобивки, но по незаконенпът, а също фалшиво и презрително отношение към близките и околните. В Козирог Слънцето и Вулкан се намират от 22 декември, когато Слънцетоправи своя поврат и тръгва на север, до 22 януари. През този период северното
 • 122. 122полушарие на нашата Земя се приближава към Слънцето и съгласно Доплеровияпринцип получава по-силни жизнени течения от него. Освен това през този периодЗемята е най-близо до Слънцето (в Перихелий) и също получава най-много енергия.Затова родените през този период имат по-голяма жизненост и дълголетие. Самотосъзвездие Козирог е по-бедно на звезди и няма ясно изразени Небесни образувания.Звездите в него са със слаба светлина (много са отдалечени от нас), което придава навлиянието на Вулкан върху по-висшите типове една затвореност, вглъбеност в себеси, размисъл за търсене на истината, ограниченост към външните изяви и по-голямовнимание към вътрешния живот. На елементарните типове придава стремеж къмограничаване във всички направления - ограничаване на околните, скържавост инедоволство от всичко и всички. Във Водолей Слънцето и Вулкан се намират от 22 януари до 22 февруари. Товасъзвездие е със сравнително голям брой звезди, най-интересната от които е една отнай-горещите, с температура от 130 000 градуса, около която се намира една от най-светлите мъглявини с диаметър от 300 000 астрономически единици. Всичко товаговори, че тази звезда е вече в един нов етап на своя еволюционен път. Това придавана влиянието на Вулкан при по-висшите типове стремеж към новото, разумното,оригиналното, също и подсилване на нервната система, оттам и ясно изразенореагиране към всичко. На по-примитивните и с лоши аспекти типове придавастремеж към нервност и чудачески прояви. В Риби Слънцето и Вулкан се намират от 22 февруари до 22 март. В товасъзвездие макар и да има доста звезди, те са с много слаб блясък поради голямата сиотдалеченост от нас и липсват други Небесни образувания с ярка изразеност. Новлиянието на Вулкан в това съзвездие върху висшите типове носи мекота иприятност от тяхното присъствие, проявен стремеж да бъдат в помощ и услуга надругите, ясно изразено чувство на състрадание и съчувствие. При по-примитивните ис лоши аспекти типове имаме една прекалена чувствителност и остро, безчувственореагиране при всички случаи, преувеличаване на своите преживелици. ЛУНАТА В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти типове Луната подсилва стремежакъм по-голяма контактност и общителност с хората, особено с тези отпротивоположния пол. При по-примитивните и с лоши аспекти типове дава по-ясноизразен подтик към полово влечение. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти типове имаме една всестранностза изява, известност, популярност всред обществото. При по-примитивните и с лошиаспекти - към любопитство и намесване във всяка работа. В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти типове - голяма памет,подсилва чувството за необходимост да изпълнява своите обещания и задължения,също и способност към бързо схващане и разбиране на всичко. Ако индивидът емного издигнат и е със силни позиции на Меркурий и Луна, то имаме стремеж къмлитературни изяви. При по-примитивните и с лоши аспекти типове - еднопритъпяване на паметта и неизпълнение на обещанията и задълженията. В Рак (собствен зодиакален знак) при по-издигнатите и с добри аспекти типовепридава на родения пълноценно всички добри свои качества. При примитивните и слоши аспекти типове - отпуснатост, клоняща към мързел. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти Луната дава едно укрепване наздравето и устойчивост срещу неблагоприятните условия, стремеж към заемане напо-отговорни длъжности. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж къмпохабяване на здравето и незаслужено изтъкване пред другите.
 • 123. 123 В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към заниманиес по-идейния свят, приемане на по-нови идеи. При по-примитивните и с лошиаспекти - стремеж към приспособяване на приетото от околната среда. Във Везни при по-издигнатите с добри аспекти подхранва способността къмизкуствата, подобрява въображението и умението към рисуване. При по-примитивните и с лоши аспекти дава една отпуснатост и незаинтересованост наиндивида към всичко. В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж към пътувания,промяна на професиите. При по-примитивните и с лоши аспекти - прекаленапривързаност към всичко свое и неприятни разправии в семейството с правене нанеуместни забележки. В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж и разположение дабъде в услуга на околните и по-добро бащинско отношение към всичко и всички.При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж и жажда околните да му бъдат вуслуга и за най-малките неща и не рядко склонност към презрение и надменностспрямо околните. В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти дава подтик към грижовност ивнимание към нуждите на близките в семейството. При по-примитивните и с лошиаспекти - стремеж към затвореност, скритост, недоверие, предпазливост, ревност. Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти стремеж към промени иновости в домашната обстановка. При по-примитивните и с лоши аспекти - вечнонеодобрение и промяна на всичко, което има в домашната обстановка. В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти Луната подсилва интуицията, асъщо и подтика към меко, топло отношение към най-близките членове насемейството, с един стремеж за задоволяване нуждите им, преди още те да са гиизявили. При по-примитивните и с лоши аспекти - хлабава, принизена привързаносткъм семейния институт. МЕРКУРИЙ В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти - активизира ума, подхранваумението, способността да разисква поставените въпроси и способността за говоренеи по-добро изказване. При по-примитивните и с лоши аспекти - към една ненаситназаядливост и склонност да се] обажда къде трябва и не трябва, стремеж къмбъбривост. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти дава подтик към всестранниинтереси и по научни въпроси. При по-примитивните и с лоши аспекти - едно не намясто любопитство и тъпсене на материални интереси и лична изгода. В Близнаци (собствен Зодиакален знак) при по- издигнатите и с добри аспектиМеркурий дава на родения всестранно и пълноценно всички свои добри качества.При по-примитивните и с лоши аспекти - неприятните негови влияния. В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти имаме голяма мекота иотстъпчивост при разискване на поставените въпроси, а също и по-малкапривързаност към своето. При по-примитивните и с лоши аспекти - променчивост встановищата и възгледите и остра привързаност към всичко свое. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване на моторнатапамет, способността за учене на езици, умението да говори и обяснява научнивъпроси. При по-примитивните и с лоши аспекти - липса на определен стремеж попрактичните въпроси на живота. В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж и интерес къмразискване на по-идейни въпроси. При по-примитивните и с лоши аспекти - желание
 • 124. 124да се отрича общоприетото и стремеж към атеизъм. Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти Меркурий дава умение заораторство, рецитаторство, добро правене на всичко, условия за изява в изкуството.При по-примитивните и с лоши аспекти - една неискреност и търсене на материаленинтерес от дружбата си с хората и най-вече при любовни отношения с тези отпротивоположния пол. В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти имаме голяма възбуда на умакъм по-сериозните и големи въпроси, свързани с уредбата на човешките общества.При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към грандомания и налагане насвоето разбиране. В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към знания,науки, материални придобивки. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж дасе изтъква, че знае повече от всички други, да лъже и също да придобива материалниценности, но по нереден начин. В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подтик към разумно ипестеливо отношение към материалните ценности, стремеж към по-задълбочено инаучно проучване на всички въпроси, към които има интерес. Към по-примитивнитеи с лоши аспекти - скъперничество, а също и стремеж към необосновани с нищоприказки, философии и софизми, също и едно задълбочаване в дребнавостите. Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж към разумнооригинални подтици за мислене и постъпки, разискване на нови идеи. При по-примитивните и с лоши аспекти - неестествени и чудати мисли и прояви, склонносткъм хазарт. В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж и интерес за знаниякъм по-духовни въпроси, способност за долавяне на идеи, които ще дадатвъзможност за правилно разрешение на поставените задачи. При по-примитивните ис лоши аспекти хора имаме една малки занесеност, малко по-трудно долавяне нареалната обстановка и лесно поддаване на лъжи и измами. ВЕНЕРА В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти Венера активизира чувствата истремежа към изкуствата. При по-примитивните и с лоши аспекти - склонност къмдразнещо отношение в чувствата, а също и притъпяване на стремежа за проява визкуството. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме по-голяма широта ибогатство в чувствата, по-всестранна, мека и топла тяхна изява, най-вече визкуствата, особено в пеенето. При по-примитивните и с лоши аспекти - същото, но спринизена форма. В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж и възможностръцете да дадат възможност за добра изява в изкуствата, а също и разположение къмлитературно творчество и дар-слово. При по-примитивните и с лоши аспекти - еднанеискреност и подчертано сметкаджийство в отношенията и връзките спротивоположния пол. В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подтик към по-меки, топли,мили чувства както към по-близките, така и към тези от противоположния пол, добровъображение и стремеж към изобразителното изкуство. При по-елементарните и слоши аспекти - към мързел. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти Венера подсилва стремежа къмизкуства, особено към приложните, дава едно вътрешно желание да се подчертава, чете са нещо повече от онова, което другите в тази област могат да дадат. При по-
 • 125. 125примитивните и с лоши аспекти имаме неустойчивост на чувствата, жажда истремеж за налагане на своето. В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти имаме едно разположение запомощ към околните, по-голяма идейност в чувствата При по-примитивните и слоши аспекти имаме една подостреност към всичко, постигнато от другите. Във Везни (собствен Зодиакален знак) при по-издигнатите и с добри аспектиимаме пълните и ясно изразени качества, които Венера дава в своята добра изява,преди всичко в подтиците към изкуството. При по-елементарните и с лоши аспекти -същото, но в по-ниски полета, а също и една неискреност във всяка проява. В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване и ясноизразени прояви на чувствата, често пъти дотолкова, че всяко желание се постига.При по-елементарните и с лоши аспекти имаме рязко и неочаквано ликвидиране начувствата, на любовта към обекта - любимия човек от противоположния пол. В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме обилие и богатство начувствата към всички и най-вече към обекта от противоположния пол. При по-елементарните и с лоши аспекти имаме същите чувства, но само с външен ефект -неискрени, фалшиви и често пъти с един израз на презрение. В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме задълбоченост и устой вчувствата. При по-елементарните и с лоши аспекти - повърхностност на тези чувства,липса на устои и стремеж към потъпкване и ликвидирането им. Във Водолей при издигнатите и с добри аспекти имаме израз на бурна обич иразположение към всичко живо - птици, животни, котки, кучета, коне, а също и къмлюбимия човек. При по-елементарните и с лоши аспекти – подчертана капризност визявата на чувствата и често, без никакви сериозни причини, скъсване, ликвидиранена любовта към човек от противоположния пол. В Риби при издигнатите и с добри аспекти имаме израз на меки, мили, нежни,по-възвишени чувства. При по- елементарните аспекти лъха един хлад в чувствата,един стремеж да се подхлъзне, да се измами в чувствата човек, който се обича. МАРС В Овен (собствен Зодиакален знак) при по-издигнатите и с добри аспекти ще сепрояви по-пълното и цялостно влияние на Марс от неговата добра страна и сила вборбата му за справедливост и защита на слабите и онеправданите. При по-елементарните и с лоши аспекти подсилва жаждата за борба, грабеж и грубост. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти ще придаде една всестраннаактивност във функциите на жлезите в организма, което в много случаи дава по-добре оформени мускули и по-висок ръст, а също и човек с добра обхода къмдругите. При по-елементарните и с лоши аспекти - същото, само че в груба форма иизраз. В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти ще имаме разположение къмразискване на по-научни въпроси, подобряване на ораторските способности. При по-елементарните и с лоши аспекти имаме стремеж към заядливост и желание да сеобажда къде трябва и не трябва (бърборко). В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти Марс създава едно разположениекъм общуване с хората и една привлекателност в полово отношение. При по-елементарните и с лоши аспекти имаме грубост в отношенията към хората ипартньора по любов. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж към господство,физическа издръжливост, спортуване. При по-примитивните и с лоши аспекти имамесъщото, но в една по-груба форма, едно огрубяване в отношенията си към околните,
 • 126. 126поради желанието им да ги съветват и напътстват. В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към борба за по-нови идеи и тяхното проповядване. При по-елементарните и с лоши аспекти -стремеж към отричане на приетите от околните идеи. Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти Марс дава подсилване настремежа всяко нещо да бъде по-добре направено, влагане на изкуство във всякадейност. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към прибързано инедобро изпълнение на всяка задача. В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване наенергичността и неуморимостта у човека при всяка дейност, склонност към двекрайни изяви – по-твърдо отношение към всички и изненадващи резки промени къмпо-меко. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме същото, но в много по-грубаформа, което създава физически и психически сътресения. В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме проява на всестранна испокойна дейност при творческите процеси. При по-примитивните и с лоши аспектиимаме една припряност и с нищо неоправдана привързаност по всички направления восъществяването на задачите. В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване наустойчивостта в постигане на всичко. При по-примитивните и с лоши аспектисъздава подсилване на жаждата към обсебване на чуждото. Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към изява впо-нови направления, към по-оригиналното. При по-примитивните и с лоши аспекти- стремеж към лошото оригинално, щурашкото. В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти имаме едно подсилване на мекитеи благородни чувства на човека към околните. При по-примитивните и с лошиаспекти имаме хлад и незаинтересованост към нуждите на околните. ЮПИТЕР В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване за постиганекакто на материални ценности, така и за научни знания, а също и при осъществяванена всяка задача, ясно изразена смелост при всяко творчество. При по-примитивните ис лоши аспекти имаме жажда за изтъкване пред другите, надценяване на собственитевъзможности при реализирането на всяка поставена задача. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти Юпитер дава стремеж къмвсестранност в изявата за творчество и обхващане на по-широк кръг задачи. При по-примитивните и с лоши аспекти - разхвърляност и липса на система във всяка работа. В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж към по-голямозанимание за постигане, придобиване на знания, опитност и материални ценности.При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж да се изтъква, че всичко знае, асъщо и жажда за присвояване на материални ценности, но и по незаконен път, чрезизмама и кражба. В Рак при по-издигнатите и с по-добри аспекти придава на индивида бащинскоотношение към близките и към всички, готовност за подкрепа и помощ. При по-примитивните и с лоши аспекти всичко това е с един фалшив оттенък. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти Юпитер дава един стремеж къмритуалност, придаване на по-голяма тържественост при обществени прояви. При по-примитивните и с лоши аспекти – същото, но в една по-принизена форма иподчертава преди всичко себе си, изразено честолюбие. В Дева при по- повдигнатите и с добри аспекти - стремеж към привързаност иизнасяне на нови идеи в творчеството. При по-примитивните и с лоши аспекти -
 • 127. 127отричане и неблагосклонно отношение към онова, което имаме в идейния свят затворческите процеси. Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти – подсилване на стремежа къмголя замах и прилив на сила във всяка творческа насока, също и подтик към големиматериални придобивки. При по-примитивните и с лоши аспекти – склонност къмграндомания и необмислено разточителство. В Стрелец Юпитер е в собствен знак. При по-издигнатите и с добри аспекти щедаде пълноценен израз на всички добри свои влияния. При по-примитивните и слоши аспекти - влиянието на неговите отрицателни качества, презрение към всички,от които нищо повече не може да се очаква В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти дава възможност за добраорганизираност в осъществяване на всеки творчески процес (добър организаторскиталант). При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж за залавяне с многозадачи, една разпръснатост на вниманието, която отнема възможността заосъществяване и постигане дори на една от тях. Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж къмприлагане на по-оригинални и нови методи в осъществяването на всяка задача. Припо-примитивните и с лоши аспекти - подчертано честолюбие, а в творчеството -неприемливи методи и похвати. В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти - подтик за прилагане на по-мекии с по-голям финес методи и похвати при изпълнението на всяка задача,дипломатичен талант, умение да изглажда всичко неприятно. При по-примитивнитеи с лоши аспекти имаме един полъх на фалш, увереност, че влага нещо ново втворчеството си, но всъщност нищо ново; в отношенията му с хората е налиценеискреност – едно говори, друго мисли. САТУРН В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти придава една голяма активност,замисленост, по-задълбочено търсене на изход във всяка задача. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме един оттенък към вечно недоволство истремеж към присвояване на чуждото. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж към всестранно изадълбочено търсене на истината с по-голяма мекота и липса на дребнавост. При по-примитивните и с лоши аспекти - същото, но в една по-груба и елементарна степен. В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти Сатурн дава стремеж къмзадълбочено мислене, търсене на причините и последствията на всяко явление(събитие), стремеж към разумно отношение и използуване на всички материалниценности. При по-примитивните и с лоши аспекти - заяждане, взиране и в най-дребните неща, а също и скъперничество. В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти придава стремеж към полезна иприятна загриженост за нуждите на близките, най-вече в тесния кръг на семейството.При по-примитивните и с лоши аспекти имаме притъпяване на тази загриженост,подтик към затвореност, необщителност, предпазливост, подозрителност. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж за създаване на ред,порядък, добра и разумна пресметливост за всяко начинание. При по-примитивнитеи с лоши аспекти - стремеж за критика и недоволство. В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж към мислене, проповед,назидание, излагане на по-непопулярни идейни течения. При по-примитивните и слоши аспекти имаме едно фанатично отношение към някои приети идеи. Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти Сатурн дава стремеж към по-
 • 128. 128голяма задълбоченост и устои на чувствата, влагане на по-задълбочена мисъл въввсяко творчество. При по-примитивните и с лоши аспекти - липса на устои вчувствата и една повърхностност в творческите процеси. В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти имаме голям изблик наенергия и устои при постигане на всяко нещо. При по-примитивните и с лошиаспекти имаме устои и прилив на сили, но в постигане на лоши задачи и замисли(отмъщение). В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме устрем към поемане наголеми и отговорни задачи, прилагане на разумни методи за благополучноосъществяване на всяка приета задача. При по-примитивните и с лоши аспекти -стремеж към приемане на много подтици и задачи за изпълнение, но с неясни,безредни методи и с една разпръснатост на вниманието към тях. В Козирог Сатурн е в собствения си Зодиакален знак. При по-издигнатите и сдобри аспекти имаме пълна и всестранна изява на положителното влияние на Сатурн.При и по-примитивните и с лоши аспекти имаме отрицателното, неприятно негововлияние. Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти имаме задълбочено ивсестранно мислене при вземане на решения, без прибързаност. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме една прибързаност и необмисленост привсички случаи, когато ще трябва да се взема решение за действие. В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти имаме зареждане на по-задълбочени идеи и устои в тяхното осъществяване. При по-примитивните и с лошиаспекти - некачествени идеи и незаслужен напън за тяхното осъществяване. УРАН В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти Уран дава склонност към по-голяма смелост и решителност в осъществяването на всичко ново и по-различно оттова, което имаме. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме същата смелост ирешителност, но към по-неразумни и неприемливи задачи. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме условия за зараждане намного по-особени идеи и подтици за тяхното осъществяване. При по-примитивните ис лоши аспекти - същото, но от по-елементарно и грубо естество. В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти - подтик на мисълта към новисфери на знанието и похвати в осъществяването на задачите. При по-примитивните ис лоши аспекти мисълта блуждае из едно безредие и непоследователност. В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти - стремеж към новости и разумнипромени в домашната обстановка. При по-примитивните и с лоши аспекти - същостремеж към промени, но изразяващи по-скоро едно безредие. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване на нервнатасистема и кръвообращението и по-пълно и правилно реагиране при всички възбуди.При по-примитивните и с лоши аспекти - по-голяма нервност и остри реакции привсяка възбуда. В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти Уран подсилва интереса къмприемане на нови и грандиозни идеи за устройството на обществото и изказвания втази насока При по-примитивните и с лоши аспекти имаме стремеж подтик къмотричане на съществуващите порядки в човешкото общество, стремеж към анархия. Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти имаме стремеж къморигинални, нови изяви в изкуството, разположение и любов към животни, рибки,птици и пр. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към резки инеблагоприятни отношения към околните и към партньора по любов, а в изкуството -
 • 129. 129чудачество. В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж към големи,оригинални, величави задачи, изискващи могъщи енергии, прилив на сили за тяхнотоосъществяване. При по-примитивните и с лоши аспекти, поради липса на условия заосъществяване наясно изразена задача, надигнатите могъщи сили се сгромолясватвърху главата на индивида и му причиняват големи страдания. В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти - силен и ясно изразен стремежкъм оригинално творчество, съпроводено с голямо старание и изпълнителност. Припо-примитивните и с лоши аспекти имаме отчасти същото, но от по-принизеноестество, а също и голямо честолюбие. В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме по-задълбоченоприемане и обмисляне на нови оригинални идеи. При по-примитивните и с лошиаспекти - прибързана и необмислена привързаност към някои идеи (фанатизъм). Във Водолей Уран е в собствения си Зодиакален знак. При по-издигнатите и сдобри аспекти имаме всестранното и пълно влияние на Уран в неговата добра формаПри по-примитивните и с лоши аспекти имаме всички лоши негови влияния върхуиндивида. В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подчертани моралникачества, стремеж към чувства на уважение и внимание към по-възрастните ииздигнати хора, пък и към всички, едно изразено възпитание. При по-примитивнитеи с лоши аспекти имаме незачитане, сурово и хладно отношение към всичко ивсички. НЕПТУН В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти Нептун подсилвачувствителността, изразена в благородно съчувствие и желание за помощ. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме хлад, незаинтересованост, несъчувствие. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти дава една широта, топлота вотношенията, а също и подтик към изкуствата, особено пеене. В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти дава ясно интелектуалнодолавяне при разрешаването на всеки въпрос и задача, която вълнува човека. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме склонност към изпадане в заблуда, и измама. В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти имаме добре изразена интуиция,преди всичко за по-топло съчувствие към най-близките си - деца, партньор поженитба, предугаждане на техните нужди и старание за тяхното задоволяване, предиоще те да са споменали за тези нужди. При по-примитивните и с лоши аспекти имамеизраз на несериозно и незадълбочено отношение към женитбата и партньора. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти Нептун дава израз на по-голямамекота и приятност на индивида, приятен е и се посреща навсякъде, където отиде,със задоволство, подтик за изказване на съчувствие, услуга помощ към близките ивсички околни. При по-примитивните аспекти имаме изострена чувствителност,липса на съчувствие и стремеж да преувеличават всичко преживяно В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти дава стремеж към по-възвишениидея и тяхното разискване. При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж къмотричане на приетите идеи без каквото и да било основание. Във Везни при по-издигнатите и добри аспекти имаме подсилване на стремежаза изява в изкуството, топло, мило, идейно отношение в любовта. При по-примитивните и с лоши аспекти имаме един полъх на хлад в чувствата и стремеж заизмама на партньора по любов, В Скорпион при по-издигнатите и с добри аспекта имаме голям прилив на сили
 • 130. 130и ясно изравни чувства, възможност за постигане на желанията. При по-примитивните и с лоши аспекти – хлад, рязка промяна в чувствата на създаденитевече любовни отношения. В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме подсилване на мекотатав творчеството и внасяне на изкуство, умение да заглажда неприятностите вотношенията с околните. В някои случаи при много издигнатите в моралноотношение хора, благодарение на подтика към доброто и милосърдно отношение къмнуждите на близките и околните, налице е едно пренебрежение към себе си и своитенужди и една ясно изразена скромност, При примитивните и с лоши аспекти -стремеж към фалшивост. В Козирог при по-издигнатите и е добри аспекти имаме добрите идеи» които сасе зародили в човека и които имат възможността да се реализират, При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж за отмъщение. Вън Водолей при по-издигнатите и с добри аспекта имаме подсилваме настремежа към по-благородна обхода към всички. При по- примитивните и с лошиаспекти имаме незачитане и хладни отношения. В Риби Нептун е в собствения си Зодиакален знак. Пра по-издигнатите и добриаспекти имаме пълноценна изява на всички добри и положителни качества, коитопланетното влияние дава. При по-примитивните и с лоши аспекти имамеотрицателното и хладното в неговото влияние. ПЛУТОН В Овен при по-издигнатите и с добри аспекти Плутон повишава жизнеността,активността и енергията на човека. При по-примитивните и с лоши аспекти имамеизразена бруталност, физически и психически сътресения. В Телец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме прилив на енергия къмвсестранна дейност, преди всичко към материални придобивки. При по-примитивните и с лоши аспекти - същото, но на по-ниско ниво. В Близнаци при по-издигнатите и с добри аспекти - талант и умение със своетослово да убеждават слушателите си. При по-примитивните и с лоши аспекти -заядливост и стремеж към противоречия. В Рак при по-издигнатите и с добри аспекти подсилва привързаността къмдецата си и всичко свое. При по-примитивните и с лоши аспекти създавапредразположение за скандали в семейната среда с остри и невъздържани забележкикъм близките и членовете на семейството. В Лъв при по-издигнатите и с добри аспекти имаме човек, който създава околосебе си атмосфера на почитание и уважение, предразположение към подчинение,полъх на господство. При по-примитивните и с лоши аспекти -склонност къмдиктаторски похвати. В Дева при по-издигнатите и с добри аспекти имаме човек със стремеж къмприемане на нови идеи и тяхното прилагане на дело. При по-примитивните и с лошиаспекти - склонност към противопоставяне на общоприетото. Във Везни при по-издигнатите и с добри аспекти имаме ясно изразена сила ивъзможност за постигане на всяко зародило се желание, също и сила за изява визкуството. При по-примитивните и с лоши аспекти придава стремеж към резки инеочаквани промени и скъсвания, ликвидиране на любовни връзки и чувства къмпартньора, а също и ликвидиране на подтика към изкуство. В Скорпион Плутон е в собствения си Зодиакален знак. При по-издигнатите и сдобри аспекти имаме по-пълна, цялостна и добра изява на Плутоновото влияние,изблик на сила и постоянство за постигане на всяка добра задача. При по-
 • 131. 131примитивните и с лоши аспекти имаме отрицателното му влияние на рязкост,изненадващи, груби постъпки, имащи за цел да ликвидират хубавото. В Стрелец при по-издигнатите и с добри аспекти имаме ясно изразен стремеж,наситен с голяма сила за придобивки - било на материални ценности, било на знания.При по-примитивните и с лоши аспекти - стремеж към незачитане и разпиляване натова, което имат. В Козирог при по-издигнатите и с добри аспекти имаме прилив на сила и устоиза постигане на всяка поставена задача. При по-примитивните и с лоши аспекти -бруталност и прилив на сила за отмъщение или неприятни постъпки за околните. Във Водолей при по-издигнатите и с добри аспекти имаме изненадващ приливна сила за творчество. При по-примитивните и с лоши аспекти - изненадващисъбития, носещи нещастия и големи мъки. В Риби при по-издигнатите и с добри аспекти дава прилив на сили, коитоактивизират чувствата в една по-мека форма. При по-примитивните и с лоши аспектиимаме силни подтици към неразумни решения и постъпки. СИЛАТА НА ЗОДИАКАЛНИТЕ СЪЗВЕЗДИЯ И ПЛАНЕТИТЕ Въздействието, влиянието на Зодиакалните съзвездия, както върху характера наПланетите, Слънцето и Луната, в което те се намират, така и поотделно в Хороскопана даден човек не се изявяват с еднаква сила. Установява се, че колкото еднаПланета, Слънцето или Луната се намират в по-началните градуси на Зодиакалнотосъзвездие (0, 1, 2, 3 градуса) или неговите крайни градуси (28,29,30), толковавъздействието на това съзвездие върху тяхното влияние е по-силно. Същото сеотнася и за влиянието на самото съзвездие, разположено със своите градуси повърховете на домовете. Колкото едно Зодиакално съзвездие е в своите първиградуси(0, 1, 2, 3) или в последните (28, 29, 30) на върха на някой дом, толковасилата на неговото влияние е по-голяма. Всичко това е ясно изразено за Планетите,Слънцето, Луната и Зодиакалните съзвездия, намиращи се в четирите главни точкина хороскопа - Асцендент, Надир, Десцендент и Зенит. Когато едно Зодиакалносъзвездие е включено в някой дом, неговата сила на влияние е също по-голяма.Колкото Слънцето, Луната и Планетите са по-близо до граничната линия между двадома, толкова и силата на тяхното влияние е по-ясно изразена. Това е особено силно,когато те са точно на самата линия - границата между два дома, на самия ръб. Това ев съгласие със закона за кристалите на гениалния математик от 18 век, професор поматематика в Петербург Алберт Ойлер. Ако пък кой да е член на Слънчевотосемейство е точно на една от четирите главни линии - Асцендент, Надир, Десценденти Зенит, то тяхната сила на влияние е още по-голяма. Силата на тяхното влияние сеопределя също и най-вече от а с п е к т и т е - определените ъглови разстояния, коитоте имат помежду си. Колкото Слънцето, Луната и Планетите имат повече аспектипомежду си в даден хороскоп, толкова човек е по-богат, по-пълно изразен, с повечекачества, способности и устрем за изява. Разбирането и доброто усвояване на всичко,изложено по-горе, е особено полезно и важно при разглеждане Хороскопите наблизнаци. Макар че при тях има общи белези в качествата, способностите и пътя наживота им, все пак често пъти съществуват и чувствителни различия. Това щеразгледаме по-обстойно с примери в отделна глава. ТЪЛКУВАНЕ НА ХОРОСКОПА След като начертахме кръга, разграничихме домовете, нанесохме в тях
 • 132. 132зодиакалните съзвездия, Слънцето, Луната и Планетите, следва и самототълкуване на Хороскопа. Започваме с положението на членовете от Слънчевотосемейство в домовете със Зодиакалните съзвездия, в които те се намират.Изтъкнахме значението на Слънцето, Луната и отделните Планети във всеки дом.Когато в даден дом имаме повече от членовете на Слънчевото семейство, то всекиедин действува със своите влияния от този дом. На това особено внимание трябва дасе обърне, когато повече от тях се намират в четирите ъглови домове - първи,четвърти, седми и десети. В първи дом тези членове ще дадат един човек с по-широки и задълбоченикачества и способности, по-разнообразен в своите изяви, което ще се изрази отсамите членове на Слънчевото семейство, намиращи се там. В четвърти дом - по-голямо разнообразие предимно в началния период отживота на човека, когато той е все още в семейството, където се е родил, а в по-напреднала възраст - при пътуванията и прекараното време в чужбина. Ако там саМарс, Сатурн, Уран и Плутон, ще имаме тежки моменти и неприятни събития всемейството, където се е родил човекът, а също когато ще бъде в чужбина. Когатодругите членове на Слънчевото семейство са там - Слънце, Луна, Венера, Юпитер иНептун, ще имаме добра, богата задоволеност във всяко направление - както всемейството, където се е родил, така и по-късно, когато ще има пътувания с добрипребивавания и с успехи. В седми дом повече от членовете ще дадат богат, разнообразен семеен живот итакъв с най-близките си сътрудници. Изтъкнахме, че ако там са планетите Марс,Сатурн, Уран, Плутон, ще имаме развод, разкъсване, ликвидиране на семейнитевръзки или преждевременна смърт на партньора. Но ако там са Луна, Венера,Нептун, може (макар и да имаме тревожни вълнения в семейния живот, водещи доразвод) да не се стигне до такъв. Повече членове в десети дом дават възможност за по-богата и всестранна изявав обществения живот, по-голяма предприемчивост и възможност за заемане на по-разнообразни длъжности. От особено значение е също кои от Планетите са в първи, четвърти, седми идесети домове. Ако там са Слънцето, Луната, Венера, Юпитер и Нептун, те, кактовече отбелязахме, дават своите положителни влияния. Но ако образуват квадратури иопозиции към другите ъглови домове, те дават само слаби, малки и неприятниефекти към онова, което засегнатите домове управляват. Ако обаче в тези ъгловидомове имаме Марс, Сатурн, Уран и Плутон, то сътресенията са по-остри и ясноизразени. Когато Слънцето, Луната и Планетите в даден хороскоп са разпределенипо на 120 градуса (във формата на знака на „М е р ц е д е с”), тогава имаме по -хармонично устроен човек. Ако пък са разпределени по на 90 и 180 градуса (вквадратура и опозиция), ще имаме човек с по-остри и грубо изразени качества испособности. Следва след това да обърнем внимание на ъгловите разстояния -аспектитемежду членовете в Слънчевото семейство, които са най-важният елемент вХороскопа. Колкото в един Хороскоп имаме повече аспекти, толкова и човека е по-богато устроен, носи повече изразени качества, способности, устрем за изява. Товаособено силно се изразява, когато те са точни или близко до тях. Малкото аспекти вдаден Хороскоп носят по-бедно устроен човек, с малко и слабо изразени качества,способности и възможности, особено ако тези аспекти не са точни. Лошите аспектине са най-лошото. Те дават неприятни качества и подтици, но все пак междучленовете, които ги образуват, има взаимодействие - израз, който е възможно да сеоблагороди и изправи. Най-лошото е, когато няма аспекти между два члена отСлънчевото семейство. Тогава те нямат взаимно отношение и онова, което те носят и
 • 133. 133дават със своето влияние, няма възможност и сила да се изяви. За вътрешнитепланети Меркурий и Венера имаме едно малко изключение: изтъкнахме, че най-голямото ъглово разстояние между Слънцето и Меркурий е 28 градуса, а междуВенера и Слънцето - 48. Аспектите, които тези Планети могат да имат със Слънцето,са изобщо много благоприятни. Макар че Венера може да има с него аспект от 45градуса, който при другите Планети се приема като неблагоприятен, тук е многоблагоприятен, разглежда се като тригон и дава, както сме изтъквали, много добриспособности в изкуствата, но предимно в приложните. Когато разглеждаме аспектитемежду две тела от Слънчевото семейство, трябва да обръщаме внимание дали са вправо или обратно (ретроградно) движение. При право движение взаимодействието епо-слабо, аспектът е с по-слаба сила, отколкото когато те са в ретроградно. Товаособено ясно и силно е изразено при Меркурий и Венера. Обръща се внимание същодали аспекти раните тела бързо или бавно се движат по своята орбита. При бързотодвижение те действуват с по-голяма сила, защото са по-близо до Слънцето (вПерихелий), а при по-бавното си движение силата на тяхното влияние е по-слабо иаспектът по-слабо ще се изрази, защото те са по-далеч от Слънцето (в Афелий). Товае особено важно и с ясно изразени различия при Луната, Меркурий и Венера. РОДЕНИТЕ БЛИЗНАЦИ Известно е, че родените близнаци могат да бъдат момчета или момичета, а същои смесени - момче и момиче. Малките различия от по няколко минути във времето нараждането на практика не могат да променят положението на Слънцето, Луната иПланетите с техните градуси в Зодиакалните съзвездия, нито пък техните ъгловиразстояния (аспекти), особено на по-далечните като Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун,Плутон. В Хороскопите на родени близнаци много често имаме значителни различиякакто в качествата, способностите и устрема за изява, така също и в събитията отживота (в техния жизнен път). За малките различия във времето на техните ражданияразлики в Хороскопа им можем да имаме само за положението на Слънцето, Лунатаи Планетите в домовете. Тези именно промени са способни често пъти да дадатзначителни различия между близнаците както в качества, способности, устрем заизява, така и в събитията и в пътя на живота им. Тук именно ясно се отразява иразбира, че всеки дом не е хомогенен във възможността на Слънцето, Луната иПланетите, намиращи се в него, да изразят своите влияния с една и съща сила, поедин и същ начин, където и да се намират в този дом. Нито пък всеки Зодиакалензнак със своите градуси на върховете на домовете може да се изрази по един и същиначин. За това е важно къде се намират членовете на Слънчевото семейство в дадендом. Изтъкнахме, че колкото те са по-близо до границата между два дома (налинията, която ги разделя, толкова и силата на тяхното влияние е по-голяма, по-ясноизразена, особено ако те са точно на граничната линия. Същото се отнася, кактоотбелязахме, и за силата на влиянието на всяко Зодиакално съзвездие: в първите ипоследни градуси на домовете тяхно въздействие е по-силно. Тук привеждаме примери от хороскопи на родени близнаци. Две момчетаблизнаци, родени през 1951 година на 13 октомври в София, първият в 3 часа и 36минути преди обед, а другият - в 3 часа и 45 минути, т.е. с една разлика от 9 минути.При тях имаме освен малки различия в качествата, способностите и устрема за изява,но и едно ясно изразено събитие. Всичко това се дължи на различията вразположението на Слънцето, Луната и Планетите спрямо ръбовете на домовете, асъщо и на Зодиакалните съзвездия със своите градуси и домове. И двамата сеоженват. Първият (по-възрастният) има дете, а вторият няма, което се дължи насъпругата му. И двамата в полово отношение са зле поставени: между Луната и Марс
 • 134. 134имат 175 градуса. Тук ще изнесем положението на онези членове от Слънчевотосемейство, които имат отношение към това събитие: при по-възрастния, който имадете, Слънцето е само на 3 градуса от ръба и при това отива към него. Тук е ясноизразена по-голямата жизненост, а също и по-големият успех в живота и службатаму. При по-младия, който няма дете, Слънцето е на 10 градуса от ръба - по-слабажизненост, по-слаб успех в живота и в общественото му положение. Луната при по-големия е в седми дом, където е с по-голяма сила, а при малкия е в шести дом, къдетосилата на нейното влияние е значително по-малко. Меркурий при по-големия е на 3градуса от ръба; тук имаме по-голяма сила на интелекта, по-голяма интелигентност изастъпване за своите интереси. При по-младия Меркурий е на 10 градуса - по слабаинтелигентност. Венера и при единия, и при другия е почти на едно и същоразстояние. Марс при по-възрастния е на 4 градуса - израз на по-голяма сила иактивност както в живота, така и в сексуалните отношения. При по-малкия Марс е на9 градуса, което говори, че всички тези качества, които има първият, тук са по-слабоизразени. Нептун е само на 3 градуса при по-възрастния, което дава много по-силнапривлекателност на индивида за възбуждане и за полов контакт. При по-малкияНептун е на 10 градуса от ръба, което значително намалява тази привлекателност ивъзможност за по-голяма възбуда. Тези са главните елементи, които определятразличията между двамата близнаци. Вторият случай е при близнаци - момче и момиче, родени с една разлика от 20минути в София на 6 март 1956 година, момчето в 6 часа преди обед, а момичето в 6часа и 20 минути. Докато момчето, което е родено по-рано, има щастлив живот,добро обществено положение, свързано с пътувания в странство, то момичето енещастно , с мъки и страдания, омъжва се и се развежда. Тук ще изнесемположението на членовете от Слънчевото семейство, които създават тези ясноизразени различия при тези близнаци, Най-важният белег, създаващ тези различия, еСатурн, който при момичето е точно на меридиана в Зенита, който създаватрудностите в живота ù, а със своята квадратура към седмия дом довежда до развод.Другите членове със своите положения допринасят за тези различия в живота им.Слънцето при момчето е на 8 градуса от ръба, докато при момичето е на 15. Лунатапри момчето е на 5 градуса, даваща по-голяма контактност и общителност, докатопри момичето е на 10. Венера при момчето е на 4 градуса, носеща по-добри условияза живота, а при момичето е на 10 градуса. Уран, който носи разнообразието иактивността на индивида, при момчето е на 6 градуса, при момичето е на 13. Нептун,който носи мекотата и привлекателността на индивида, при момчето е само на 2градуса, а при момичето е на 8. ХОРОСКОПИ НА ПСИХИЧЕСКИ БОЛНИ ХОРА Изтъкнахме, че веществото на нашата Планета по своя строеж се дели на дваголеми дяла: аморфно и кристално. При аморфния строеж частиците на веществото са в пълен безпорядък, докато вкристалния строеж те са в абсолютен порядък, наредени в строга закономерност.Големият окултист от 13 век Албертус Магнус е разглеждал всеки крист