ISO 9001 : 2008
             БРОЙ 81
         СЕПТЕМВРИ 2010
„Мъдрият човек си създава
                         възможностите, а не ги търси.”
        ...
Съдържание


 Бизнес месец            4-6
                      Списанието е
 Дермокозмет...
Бизнес
           месец

    ЛОГИСТИКА                           да се приложи в...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
Бизнес                НОВО от Стинг АД!!!
         месец

  Уважаеми клиенти, списание „СТИНГ- Фа...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
ЗДРАВЕТО Е КРАСИВО
NORMADERM
ежедневен основен режим за проблемна кожа

Ежедневната грижа за здравето на кожата трябва...
Аптечен
         мениджмънт                                 ЯВОР ЯНКУЛОВ
    ...
ТИ  Е НА :
                                                       ...
Промоции                                     За подробна информация относно
     ...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
Промоции                                За подробна информация относно
          ...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
Промоции                                    За подробна информация относно
      ...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
09.2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

09.2010

3,328 views
3,192 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

09.2010

 1. 1. ISO 9001 : 2008 БРОЙ 81 СЕПТЕМВРИ 2010
 2. 2. „Мъдрият човек си създава възможностите, а не ги търси.” сър Франсис Бейкън, философ Уважаеми колеги и партньори, Остават още три месеца до края на тази година. Предстои ни есенната кампания или т. нар. сезонни продажби. Всеки един от вас ще се стреми да открие гъвкави опции за промоции, предложения и положителна промяна на бизнес средата. Предложенията на Стинг АД ще намерите не само в списанието, но и на вашия електронен адрес или чрез новата възможност за интернет поръчки. За повече информация сме отделили няколко страници. Има възможности за продуктови промоции и разбира се, информация за профила на есенното издание на програма „Lege Artis”. Нашата препоръка е да се опитате да оцените реакцията на клиентите, защото тя е едно от най-несигурните неща при оценка на опциите и конкуренцията. Това е трудно още повече в нестабилната среда на рязко променящи се пазари. Желая ви успех и не забравяйте една мъдра мисъл на Уинстън Чърчил: „Понякога можеш да се спънеш в истината, но да я подминеш и да си продължиш по пътя”. Аделина Любенова
 3. 3. Съдържание Бизнес месец 4-6 Списанието е Дермокозметика 11 специализирано VICHY за фармацевти. Разпространява се Аптечен мениджмънт 12-13 Психологически типове и продажби безплатно с рекламна цел. Редакцията не Промоции 14-19 носи отговорност за предоставените Фармацевтично общество 24-26 материали. Препечатване на текстове, илюстрации Актуално 28 или обособени части от Програма Lege Artis Есен 2010 г. списанието може да става само след Фармацевтични новини 32-33 писменото съгласие на издателя. Календар “Стинг” септември 43 Пирит
 4. 4. Бизнес месец ЛОГИСТИКА да се приложи в състояние на криза и на други Планирането е постоянен процес субективни фактори. Уважаеми колеги, за никого не е новост, че Колеги, същността на тази идея е да се про- епизодичното планиране не е адекватно на бързо- цедира в зависимост от предложенията на произ- променящата се среда. Обръщаме внимание на тази водителите и техните експериментални виждания тема, защото есента е един от високооборотните за налагането на маркетинговите им идеи. И тъй сезони и е определяща за успешното приключване като пазарът е сегментиран, моделът тип "масови на годината. промоции" не е най-успешният, но при подходящи Много от сезонните болести са с висок про- маркетингови активности е ефективен. цент сред населението и разбира се, сега е момен- тът да се направи гъвкаво и активно финансово Целта ни е да достигнете до потребителите планиране на асортимента в аптеката. навреме, по-мощно и да спечелите нови клиенти. Използвайте всяка наша идея и предложение, а те Какво имаме предвид? съвсем не са малко. Ще кажете, че е лесно да се предложи, но е трудно ПРОДУКТ ПРОИЗВОДИТЕЛ INN-ИМЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АНАЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ Betasone cr. 15 g Антибиотик Betameth- Локален кортикостероид Betnovate; Dermocort Betasone ung. 15 g Разград azone Diprosone Brevenox tabl. 100 mg.x 60 Stada Quetiapine Антипсихотик Seroquel; Centroqueen Brevenox tabl. 200 mg.x 60 Arzneimittel AG Tevaquel; Setinin Valsap tabl.160 mg.x 28 Zentiva Valsartan AT-2 блокер Diovan; Nortivan; Valsacor Valtensin; Sarteg Valsap H tabl. 160 mg. Zentiva Valsartan+ AT-2 блокер+диуретик Co-Diovan; Sarteg HCT Hydrochloro- Valtensin Plus; thiazide Co-Valsacor Nebilan tabl. 5 mg. x 30 Gerot Nebivolol Селективен β-блокер Nebilet; Nebivolol Teva Pharmazeutika Nebivolol Sandoz; Nebicor GmbH Nebivolol Actavis Tifaxin SR caps. 75 mg. x 30 Stada Venfalaxin Антидепресант Efectin ER; Velaxin; Arzneimittel Deprexor; Elify XR Tifaxin SR caps.150 mg. x 30 AG Lanvexin; Laroxin SR; Venlagamma Topilex tabl. 25 mg. x 30 Gerot Topiramate Антиепилептичен Topiramate; Topirax; Talopam Topilex tabl. 50 mg. x 30 Pharmazeutika продукт Topiramate Teva GmbH Topilex tabl. 100 mg. x 30 White Objective Cream 30 ml BIODERMA Депигментиращ дневен крем White Objective Serum 30 ml BIODERMA Депигментиращ серум за нощна грижа White Objective Pen 5 ml BIODERMA Депигментиращ апликатор писалка White Objective BIODERMA Депигментиращ крем за ръце Hand Cream 50 ml Sebium Serum40 ml BIODERMA Реновиращ серум против акне в зряла възраст за мазна и акнеична кожа Sebium AI 15 ml BIODERMA Крем за мазна и акнеична кожа с възпалени пъпки 4 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 5. 5. Sting Pharmaceutical products Септември 2010 DE IURE, DE FACTO лекарствените продукти по лекарско предписание да се съхраняват отделно по начин, възпрепятстващ Приетите на второ четене промени в Наредба визуален достъп на пациента/потребителя в срок № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и органи- до 1.07.2011 г. зацията на работата на аптеките и номенклату- 3. Лицата, получили разрешение за откриване рата на лекарствени продукти (Обн. ДВ, бр. 109 от на аптека или разрешение за търговия на дребно с 23.12.2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.08.2010 г.) и вече лекарствени продукти, привеждат дейността си в в сила, с изключение на разпоредбите, посочени по- съответствие с чл. 16-а (чл.16-а предвижда забрана долу с различен срок, уреждат няколко групи промени. за поставяне на химическа тоалетна в аптеката) в срок до 1.07.2011 г. I. В частта с отговорностите на ръководите- 4. Лицата, получили разрешение за откриване на ля на аптеката се предвижда задължение за осигуря- аптека или разрешение за търговия на дребно с ле- ване на професионална информация и справочна лите- карствени продукти, привеждат дейността си в ратура на работещите в аптеката чрез достъп до съответствие с изискванията на Приложение 8 към интернет или на хартиен носител, свързана с: Наредбата (вж текста по-долу) в срок до 1.07.2011 г. - нормативната уредба, регламентираща дей- ността на аптеките; Според измененията в Приложение № 1 в апте- - показания, противопоказания, дозировка, неже- ката могат да се предлагат и биоциди от група I лани лекарствени реакции и лекарствени взаимодей- "Дезинфектанти и общи биоциди" и група III "Биоциди ствия; за борба с вредители" съгласно приложение № 12 от - режима на предписване и отпускане на лекар- Наредбата за условията и реда за пускане на пазара ствените продукти; на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.). - качеството, срока на годност и начина на съх- Измененията в Приложение № 8 предвиждат ранение на лекарствените продукти в аптеката и стените на всички помещения да са с покритие, ус- в дома на пациента; тойчиво на влажно почистване, като не се допускат - лекарствени продукти, съдържащи наркотични релефни стени в асистентското помещение. Поме- вещества и/или изискващи отделно съхранение. щенията трябва да имат естествено и изкуствено Разбира се, задължението на ръководителя да осветление, което да осигурява безопасността и повишава професионалната си квалификация, участ- здравето на работещите в аптеката и пациенти- вайки в организирани по реда на чл. 182 от Закона те. С приоритет се осигурява естественото осве- за здравето форми на продължаващо обучение на тление. Когато естественото осветление не е фармацевтите, остава в сила. Новият текст на чл. достатъчно или не е възможно да бъде осигурено, 32 а предвижда, че копия от удостоверенията за се прилага смесено или изкуствено осветление. посетени курсове за повишаване на квалификацията Изкуственото осветление в приемното и асистент- на работещите в аптеката се предоставят при про- ското помещение не може да бъде по-малко от 500 верки, извършвани по реда на Закона за съсловната лукса, в складовото помещение - не по-малко от организация на магистър-фармацевтите. 300 лукса, а в санитарния възел и изолационното преддверие - не по-малко от 200 лукса, съгласно БДС II. Изключително важни текстове са тези на EN 12464-1 "Светлина и осветление". преходните и заключителните разпоредби, според На работните места в помещенията, където които: се приготвят лекарствени продукти, трябва да е 1. Лицата, получили разрешение за откриване на осигурено и локално осветление. В асептичния бокс/ аптека или разрешение за търговия на дребно с ле- стая и преддверието към нея трябва да са поставени карствени продукти, привеждат дейността си в бактерицидни лампи. Изрична е забраната на чл. 16-а съответствие с нейните изисквания, касаещи осигу- за поставяне на химическа тоалетна в аптеката. ряването на достъп до помещенията на аптеката на хора с увреждания, в срок до 1.01.2012 г. Отпадат изискванията приемното помещение 2. Лицата, получили разрешение за откриване на аптеката да е с естествена вентилация и във на аптека или разрешение за търговия на дребно с всички вътрешни помещения да се осигури естест- лекарствени продукти в населени места с население вена или принудителна вентилация. Отпада и изис- под 10 000 жители, привеждат дейността си в съот- кването на работните места в производствените ветствие с изискването на чл. 14, ал. 2, а именно - помещения да е осигурено и локално осветление. Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 5
 6. 6. Бизнес НОВО от Стинг АД!!! месец Уважаеми клиенти, списание „СТИНГ- Фармацевтични продукти” с огромно удоволствие представя на вашето внимание дългоочаквания ИНТЕРНЕТ портал* за заявки на Стинг АД – web.stingpharma.com. ВХОД Необходимо е въвеж- дане на име и парола. *Моля, обръщайте се към търговските представители на дружеството относно всички подробности за функциите и ползването му. 6 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 7. 7. Sting Pharmaceutical products Септември 2010 1. ”Начало” – място за кратка информация (рек- 7. ”Нови продукти” – всички нови продукти за лама), предназначена за клиента. последните 10 дни с възможност за изписване на желания артикул в канал за заявка по избор. 2. ”Количка” – основен прозорец за набиране на заявки. 8. ”Изход” – изход от приложението. 3. ”Статус на поръчки” – след изпращане на зая- 9. ”Канал” – избор на тип заявка и условия, съгласно вка и обработка от страна на дилъра, може да се установените за клиента (свободна продажба „СП” провери какво е изпълнено и да се изтегли файл за или здравна каса-НЗОК). автоматична доставка в аптечния софтуер. 10. ”Обнови номенклатурата” – информация за 4. ”Фактури” – възможност за изтегляне на файл актуалността на номенклатурата и възможност за автоматична доставка в аптечния софтуер по за обновяването й. номер на фактурата, но не по-стара от две сед- мици. 11. ”Търсачка” – възможност за търсене на арти- кули по име, генерика и КОД НЗОК. 5. ”Справки” – възможност от страна на клиента да си направи справки за произволен период. 12. Място за добавяне на количество в избрания артикул: 6. ”Получени откази” – всички получени откази за последните три дни с възможност за изписване на 13. Преглед на промоция: желания артикул в канал за заявка по избор. КОЛИЧКА След набиране на заявка по съответния тип канал се натиска бутон „Преглед и изпращане”. 1. ”Забележка” – възможност от страна на клиен- 3. ”Информация за стойността на поръчката” та да остави информация, която би спомогнала за – сума, ДДС и крайна сума с ДДС. конкретна експедиция на стоката. 4. ”Изпрати поръчката” – бутон за изпращане 2. ”Активни поръчки” – всички започнати и неиз- на текущата заявка към доставчика. пратени заявки по различни канали за реализация. Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 7
 8. 8. ЗДРАВЕТО Е КРАСИВО NORMADERM ежедневен основен режим за проблемна кожа Ежедневната грижа за здравето на кожата трябва да започне със стъпка почистване, за да се премахне излишния себум. За да промените видимо и трайно вида на проблемната кожа, ежедневната грижа трябва да продължи с хидратиращ крем, специално създаден за третиране на проблемна кожа. СТЪПКА 1: ПОЧИСТВАНЕ Първата основна стъпка в грижата за проблемната кожа е почистването в дълбочина. NORMADERM почистващ гел с вода 100 мл. 9.60 лв.* С повишена ефикасност и двойно почистващо и противовъзпа- лително действие благодарение на активните си съставки: • Заздравяващ Totarol • Успокояващ Eperuline от растителен произход • Глициризинова киселина Резултат: Замърсяванията и излишният себум са отстра- нени. Кожата е почистена и успокоена, порите са отпушени в дълбочина. Ефективност, доказана под дерматологичен контрол. СТЪПКА 2: ГРИЖА В ДЪЛБОЧИНА Втората основна стъпка в грижата за проблемна кожа е нанасянето на крем за специална грижа. NORMADERM хидратиращ крем за проблемна кожа 40 мл, 16.90 лв.* С двойно действие – почистващо на повърхността и противо- възпалително в дълбочина благодарение на: • Активния комплекс Zincadone +™, който възстановява здравето на епидермиса. • Технология Intrapor, която стимулира освобождаването на успокояващите и почистващи частици във вътрешността на порите. Резултат: Проблемите с кожата, дори и периодично поя- вяващите се, намаляват с 50%. Ефективно действие за 4 сед- мици, доказано под дерматологичен контрол. Действие против повторна поява – 2 седмици. ДОПЪЛВАЩА ОСНОВНИЯ РЕЖИМ ГРИЖА NORMADERM: • Почистващ стягащ тоник: допълваща почистваща грижа за стягане на порите и матиране на кожата. • Ексфолиращ гел: за дълбоко почистване на порите и изглаждане релефа на кожата. • Нощен хроноактивен крем за проблемна кожа: ограничава действието на мастните жлези през нощта за чист и матиран вид на кожата на сутринта. www.VICHYCONSULT.bg *Препоръчителна крайна цена
 9. 9. Аптечен мениджмънт ЯВОР ЯНКУЛОВ доктор по икономика, мениджър обучения - E-training.bg Психологически типове и продажби ЕКСТРАВЕРТ (Е) - ИНТРОВЕРТ (И) В ероятно всеки ще се съгласи, че психологията има своето съществено място в процеса на продажба. Тук няма да навлизам в дълбочина в пси- не обичат да бъдат прекъсвани; нуждаят се от усамотяване след период на работа в група; не обичат празните приказки. хичните процеси и явления, за да търся тяхната същност, а възможно по-кратко ще се опитам да Интроверт казва на Екстраверт: “Извини ме, изложа това, което ще си позволя да нарека “прак- че говоря, докато ти ме прекъсваш”. тическа психология на продажбата”. Правя уговорката, че предложената тук инфор- Описвайки накратко тази първа двойка алтер- мация е твърде обща и само въз основа на нея ще нативни признаци, държа да подчертая няколко ос- е погрешно да се правят генерални изводи. По-кон- новни неща: кретни практически данни могат да се получат с • Хората не са само от един или само от друг “Индикатор на типовете на Майерс-Бригс (MBTI)”, тип. Обикновено те са смесица от черти, харак- както и посредством други специализирани тесто- терни и за двата типа, но в тях по-силно преобла- ве и въпросници. дава единия. Няма крайни екстраверти или крайни интроверти, т.е. да притежават всички характер- Хората се различават помежду си според че- ни черти. тири основни двойки алтернативни признаци (пси- • Изброеното по-горе са само предпочитания, хологически типа). Те са: а не задължителни черти. • С времето или средата хората се променят. Екстраверт (Е) - Интроверт (И) • Няма “добър” или “лош” тип. Сетивен (сензорен) (С) - иНтуитивен (Н) • Не всеки човек може ясно да се определи по Мислещ (М) - Чувстващ (Ч) всяка от двойките типове. Може да сте изявен Решаващ (Р) - Възприемащ (В) екстраверт, но да не можете да определите дали сте мислещ или чувстващ тип. Тези пет забележки Да започнем с първата от тях: Екстраверт са в сила и за останалите двойки типове. - Интроверт. Как различните психологически типове се от- Екстравертите отначало говорят, а после мис- насят към продажбата? лят; запознават се с много хора и голяма част от тях считат за свои приятели; нямат нищо против Както и във всяка друга сфера, всеки от осем- да четат или разговарят при включени радио, те- те типа има своите силни и слаби страни, когато левизор или когато се водят и други разговори; из- става въпрос за продажба. гарят от желание да споделят своето мнение и са огорчени, когато не успеят да убедят другите в Екстравертите (Е) по природа са разговорчиви своята гледна точка; нямат нищо против да бъдат и настоятелно преследват потенциалния клиент, прекъсвани; по-лесно им е да говорят, отколкото да издирвайки го навсякъде - у дома, в магазина, на по- слушат; харесва им да са в центъра на вниманието; чивка и пр. Те рядко пропускат възможност да се нуждаят се от одобрение и подкрепа. срещнат с нови хора. Отговорете доброжелателно с дума или жест на аптекаря Екстраверт и няма да Интровертите предпочитат добре да обмис- има край на неговото многословие. Те ръководят лят, преди да говорят или направят нещо; работят процеса, постоянно задават въпроси и по този на- самостоятелно; добри слушатели са; обичат да чин държат клиента под контрол. прекарват времето си в тесен кръг близки хора; Доведена до максимум, тази енергия може да 12 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 10. 10. ТИ Е НА : Sting Pharmaceutical products О УЧАС Е ВАШЕТ ННА ПРОГРАМ А: ЗАЯВЕТ Септември 2010 ИКАЦИО 7 65 15; СЕРТИФ tel: 02/87 ON-LINE МЕНИДЖ ЪР” ning.bg ВНИЯТ ice@e-trai „ЕФЕКТИ e-mail: off МАТА: ПРОГРА ТЕМИ В ЪР МЕНИДЖ ВНИЯТ • ЕФЕКТИ ЛИДЕР ДЖЪРЪТ • МЕНИ ЕКИП ЕНИЕ НА • УПРАВЛ ИТЕЛИ НА СЛУЖ ТЕМИ ВАЦИЯ ON-LINE • МОТИ Л Е ОЩЕ: КОНТРО ТЪРСЕТ РАНЕ И ЕМЕТО ОДАЖБИ • ДЕЛЕГИ ТЕ И ВР ИНГ И ПР ЗАДАЧИ ПО МАРК ЕТ ЕНИЕ НА • УПРАВЛ АТА ПРОМЯН ЕНИЕ НА • УПРАВЛ КТИТЕ КОНФЛИ ИЕ. ЕНИЕ НА УЧЕН • УПРАВЛ ЪСТВ ЕНО ОБ О ПРИС g.bg УДНЕВН РЯ НА ДВ -trainin ОТГОВА СИ. www.e ПО ОБЕМ СКИ КАЗУ ВСЯК А ТЕМА АКТИЧЕ Я ПО ПР УЛТАЦИ НА КОНС ВКЛЮЧЕ завърши с провал. Ако не получат отговор, те са както с Екстраверти, така и с други Интроверти. способни да задават въпроса отново и отново, на Когато аптекарите Интроверти говорят, те са все по-висок глас. Най-неприятната за тях ситуация немногословни и умело изразяват пълно доверие е когато клиентът (Интроверт) въобще не отго- към клиента и неговата способност сам да вземе варя. Вместо правилно да оценят ситуацията, да правилно решение. спрат да говорят и да му дадат възможност да се Слабост при тях е, че могат да пропуснат да изкаже, те продължават да го заливат с думи. Ако представят пред клиента важна информация от- клиентът продължи да бъде пасивен, изявеният носно продукта, нежелаейки да говорят според тях Екстраверт може да стане агресивен, а това ни- за “очевидното”. Недостатъчно изразеният външно кога не е от полза за продажбата. ентусиазъм може също да окаже неблагоприятно впечатление. Такива аптекари не винаги успяват Интровертите (И) аптекари умеят да изслуш- да покажат, че вярват в продукта, макар това да ват клиентите, което помага в общуването им е така. Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 13
 11. 11. Промоции За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ПРОИЗВОДИТЕЛ к-во цена ТЕ ПРОМОЦИЯ АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е 1000мг.капс.х60 /от сьомга/ ABO PHARMA-GERMANY 3 10,20 1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С+ЦИНК ДЕПО капс.х40 АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е капс.500мг.х120 /от сьомга/ ABO PHARMA-GERMANY 3 10,68 1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С+ЦИНК ДЕПО капс.х40 5 2 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х6 АЗАТРИЛ капс.250мг.х6 ACTAVIS 13,87 10 5 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х6 5 2 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х8 АЗАТРИЛ капс.250мг.х8 ACTAVIS 17,50 10 5 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х8 АЗАТРИЛ гран.100мг/5мл.20мл. ACTAVIS 5 8,18 1 оп. АЗАТРИЛ гран.100мг/5мл.20мл. АЗАТРИЛ гран.200мг/5мл.20мл. ACTAVIS 5 8,88 1 оп. АЗАТРИЛ гран.200мг/5мл.20мл. АЦЕТИЗАЛ тбл.500мг.х20 ACTAVIS 420 1,12 60 оп. АЦЕТИЗАЛ тбл.500мг.х20 50 5 оп. ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 /ЦИТРОВИТ/ ACT. ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS ACTAVIS 1,13 410 70 оп. ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 /ЦИТРОВИТ/ ACT. ЕРОТОН тбл.100мг.x4 ACTAVIS 3 32,59 3 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4 ЕРОТОН тбл.50мг.x4 ACTAVIS 3 26,93 3 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4 3 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x1 + ЕРОТОН тбл.100мг.x4 + 6+ 32,59 6 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4 + ACTAVIS 3 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x1 + ЕРОТОН тбл.50мг.x4 6 26,93 6 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4 ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х10 + 10 + 0,79 1 оп. ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х10 + ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х20 + 10 + 1,42 1 оп. ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х20 + ACTAVIS ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 + 10 + 0,83 2 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 + ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 10 1,58 2 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х10 + 210 + 0,79 30 оп. ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х10 + ACTAVIS ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 380 0,83 100 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х20 + 410 + 1,42 70 оп. ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х20 + ACTAVIS ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 190 1,58 50 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 5 2 оп. УЛКОПРОЛ капс.20мг.х30 УЛКОПРОЛ капс.20мг.х30 ACTAVIS 9,00 10 5 оп. УЛКОПРОЛ капс.20мг.х30 ХИАВИТА капс.х20 ACTAVIS 2 22,44 1 оп. ХИАВИТА капс.х20 ХОДРОНИК капс.х20 ACTAVIS 2 21,52 1 оп. ХОДРОНИК капс.х20 СПАСАТЕЛЬ SENSITIVE кремогел 30г./кол.сребро,пантенол/ СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел ум.крака 30г./троксерутин,екстр.к.кестен/ при закупуване на 5 оп. в произволна комбинация - СПАСАТЕЛЬ гел 30г./кол.сребро,хиал.к-на,ч.оман,декспантенол/ бонус 1 оп. по избор ALFA INTEL 4,62 СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ масажен крем 30г./л.чушки,никотинамид,розм./ при закупуване на 50 оп. в произволна комбинация - СПАСАТЕЛЬ крем 30г./кол.сребро,мл.липиди,цинков окис/ бонус 15 оп. по избор СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30г. АЛТА ФЛОРА сашети 4г.х8 ALTA CARE-FRANCE 2 14,41 10% доп. Отстъпка ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 /ФЛЕКС/ + 2+ 29,90 BARLEANS ORGANIC OILS USA 1 СЕШОАР PHILIPS HP8103 ФОРТИ ФЛЕКС смляно ленено семе 454г. 1 21,72 при покупка на 4 оп. в пр. комб. от серията SEBIUM - серия SEBIUM BIODERMA 4 бонус 1 оп. БИОДЕРМА SEBIUM H2O РАЗТВОР мицеларен 250мл.7228829 БИОДЕРМА WHITE OBJECTIVE SPF19 АПЛИКАТОР 5мл./депигм./ 4211811+ 1+ 21,60 БИОДЕРМА WHITE OBJECTIVE SPF19 КРЕМ за ръце 50мл./депигм./ 9637897+ 1+ 20,00 BIODERMA 5% доп.отстъпка БИОДЕРМА WHITE OBJECTIVE SPF27 КРЕМ дневен 30мл./депигм./ 4490834+ 1+ 37,60 БИОДЕРМА WHITE OBJECTIVE СЕРУМ 30мл./депигм./ 4490857 1 47,20 8 2 оп. БУСКОПАН тбл.10мг.x20 БУСКОПАН тбл.10мг.x20 BOEHRINGER INGELHEIM CHC 4,74 20 6 оп. БУСКОПАН тбл.10мг.x20 15 3 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол.7.5мг.15мл. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол.7.5мг.15мл. BOEHRINGER INGELHEIM CHC 5,94 60 15 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол.7.5мг.15мл. 15 3 оп. ДУЛКОЛАКС тбл.5мг.х10 ДУЛКОЛАКС тбл.5мг.х10 BOEHRINGER INGELHEIM CHC 2,81 60 15 оп. ДУЛКОЛАКС тбл.5мг.х10 ДУЛКОЛАКС ПИКО сол.7.5мг.15мл. + 4+ 5,94 1 оп. ДУЛКОЛАКС ПИКО сол.7.5мг.15мл.+ ДУЛКОЛАКС тбл.5мг.х10 + BOEHRINGER INGELHEIM CHC 4+ 2,81 1 оп. ДУЛКОЛАКС тбл.5мг.х10 БУСКОПАН тбл.10мг.x20 3 4,74 КИДИ ФАРМАТОН сир.100мл. BOEHRINGER INGELHEIM CHC 4 10,58 1 оп. КИДИ ФАРМАТОН сир.100мл. КИДИ ФАРМАТОН тбл.за дъвчене х30 BOEHRINGER INGELHEIM CHC 2 6,72 1 оп. КИДИ ФАРМАТОН тбл.за дъвчене х30 МУКОСОЛВАН РЕТАРД капс.75мг.х20 BOEHRINGER INGELHEIM CHC 5 9,85 1 оп. МУКОСОЛВАН РЕТАРД капс.75мг.х20 14 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 12. 12. Sting Pharmaceutical products Септември 2010 ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ПРОИЗВОДИТЕЛ к-во цена ТЕ ПРОМОЦИЯ 10 1 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 50 7 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. BOEHRINGER INGELHEIM CHC 8,18 100 16 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 200 36 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. при покупка на 40 оп. в произволна комбинация - бонус 10 оп. по избор МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. 4.86 при покупка на 100 оп. в произволна комбинация - бонус 28 оп. по избор МУКОСОЛВАН сир.30мг/5мл.100мл. BOEHRINGER INGELHEIM CHC 5.24 при покупка на 300 оп. в произволна комбинация - бонус 90 оп. по избор МУКОСОЛВАН тбл.30мг.х20 5.11 при покупка на 500 оп. в произволна комбинация - бонус 175 оп. по избор 7 1 оп. КОРИЗАЛИЯ др.x40 от 01.10.10 КОРИЗАЛИЯ др.x40 BOIRON 4,44 15 3 оп. КОРИЗАЛИЯ др.x40 от 01.10.10 40 5 оп. ОСЦИЛОКОКЦИНУМ гран.х6 от 01.10.10 ОСЦИЛОКОКЦИНУМ гран.х6 BOIRON 5,42 80 12 оп. ОСЦИЛОКОКЦИНУМ гран.х6 от 01.10.10 7 1 оп. СЕДАТИФ PC тбл.x40 СЕДАТИФ PC тбл.x40 BOIRON 4,44 15 3 оп. СЕДАТИФ PC тбл.x40 12 2 оп. СТОДАЛ сир.200мл. от 01.10.10 СТОДАЛ сир.200мл. BOIRON 5,16 25 5 оп. СТОДАЛ сир.200мл. от 01.10.10 7 1 оп. ХОМЕОЖЕН 9 тбл.x60 от 01.10.10 ХОМЕОЖЕН 9 тбл.x60 BOIRON 3,70 15 3 оп. ХОМЕОЖЕН 9 тбл.x60 от 01.10.10 НЕО-АНГИН тбл.x24 BOLDER ARZNEIMITTEL-GERMANY 10 4,86 1 оп. НЕО-АНГИН тбл.x24 КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10мл. + 30 + 1,87 КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.05% 10мл. + CIECH POLFA 8+ 1,26 2 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10мл. КСИЛОГЕЛ гел 0.1% 10мл. 1 5,81 АУЛИН сашет 100мг. Х6 CSC PHARMACEUTICAL 4 5,64 1 оп. АУЛИН сашет 100мг. Х6 АУЛИН сашет 100мг.х30 CSC PHARMACEUTICAL 4 26,59 1 оп. АУЛИН сашет 100мг.х30 АУЛИН тбл.100мг.х30 CSC PHARMACEUTICAL 4 26,32 1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х30 АУЛИН тбл.100мг.х6 CSC PHARMACEUTICAL 4 5,26 1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х6 АУЛИН тбл.100мг.х9 CSC PHARMACEUTICAL 4 7,79 1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х9 ЛОТОСОНИК тбл.х20 DANAPHA PHARMACEUTICAL 1 8,57 1 оп. ЛОТОСОНИК тбл.х10 ПРОСПАН сир.100мл. ENGELHARD 10 7,48 1 оп. ПРОСПАН сир.100мл. ТРАХИЗАН тбл.х20 ENGELHARD 10 4,93 1 оп. ТРАХИЗАН тбл.х20 ЗАРАНТА тбл.10мг.х30 + 1+ 18,59 GEDEON RICHTER 1 оп. ЗАРАНТА тбл.10мг.х30 ЗАРАНТА тбл.20мг.х30 1 41,28 КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 5 4,15 1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста 3-на защита 75мл./синя/ 4 1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста 3-на защита 75мл./синя/ ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. GSK-CONSUMER HEALTHCARE 5,48 12 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 10 0,85 1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста 3-на защита 75мл./синя/ 4 1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста 3-на защита 75мл./синя/ СОЛПАДЕИН капс.х12 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 5,63 12 СОЛПАДЕИН капс.х12 4 1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста 3-на защита 75мл./синя/ СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 5,63 12 1 оп. СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12 ПОЛИЖИНАКС капс.ваг.х6 INNOTECH 8 6,80 2 оп. ПОЛИЖИНАКС капс.ваг.х6 ТЕСТ ЗА БРЕМ. BBtest ЛЕНТА INNOTECH 4 3,41 1 оп. ТЕСТ ЗА БРЕМ. BBtest ЛЕНТА ТРАНСИЛАН сашет 7г.х20 INNOTECH 4 7,68 1 оп. ТРАНСИЛАН сашет 7г.х20 ФАРМАТЕКС капс.ваг.18.9мг.х6 INNOTECH 4 8,14 1 оп. ФАРМАТЕКС капс.ваг.18.9мг.х6 ФАРМАТЕКС тбл.ваг.20мг.х12 INNOTECH 4 7,08 1 оп. ФАРМАТЕКС тбл.ваг.20мг.х12 ФЛЕБОДИА тбл.600мг.х30 INNOTECH 8 22,43 2 оп. ФЛЕБОДИА тбл.600мг.х30 НАЗИК KIDS наз.спрей 0.05% 10мл. KLOSTERFRAU BERLIN 10 5,66 1 оп. НАЗИК KIDS наз.спрей 0.05% 10мл. НАЗИК наз.спрей 0.1% 10мл. KLOSTERFRAU BERLIN 10 5,66 1 оп. НАЗИК наз.спрей 0.1% 10мл. САФОРЕЛ-ДУШ ГЕЛ ИНТИМЕН, екс. репей 250мл. LABORATOIRES IPRAD SANTE 1 8,58 1 оп. САФОРЕЛ-ДУШ ГЕЛ ИНТИМЕН с екстр.репей 100мл. ТАВИПЕК капс.х30 MONTAVIT 6 6,60 2 оп. ТАВИПЕК капс.х20 ТУСАВИТ сир.125мл. MONTAVIT 5 4,79 1 оп. ТУСАВИТ сир.125мл. АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/ NATURE S WAY PRODUCTS-USA 5 16,61 1 оп. АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/ АЛОЕ-ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURE S WAY PRODUCTS-USA 3 25,90 1 оп. АЛОЕ-ВЕРА сок от цели листа 1000мл. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES NATURE S WAY PRODUCTS-USA 3 21,78 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES NATURE S WAY PRODUCTS-USA 4 26,45 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES НАТУРАЛАКС Е капс.х100 NATURE S WAY PRODUCTS-USA 5 14,90 1 оп. НАТУРАЛАКС Е капс.х100 СУДОКРЕМ за проблемна кожа 60г. + 7+ 4,30 NEPENTES 2 оп. СУДОКРЕМ за проблемна кожа 60г. СУДОКРЕМ за проблемна кожа 125г. 4 7,73 Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 15
 13. 13. Промоции За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция ПРОПОЛКИ+ВИТ.C тбл.х16 + 10 + 3,41 ПРОПОЛКИ ШИПКА И МАЛИНОВ СОК тбл.х16 + 20 + 3,76 NEPENTES 18 оп. ПРОПОЛКИ+ВИТ.C тбл.х16 ПРОПОЛКИ АЛОЕ,ДЖИНДЖИФИЛ И МАСЛО ЛИМ.ТРЕВА тбл.х16 + 20 + 3,76 ПРОПОЛКИ БЕЗ ЗАХАР тбл.х16 10 3,76 АЗАКС тбл.500мг.х3 NOBEL ILLAC 5 16,22 1 оп. АЗАКС тбл.500мг.х3 АКСЕФ тбл.500мг.х10 NOBEL ILLAC 5 28,34 1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х10 АКСЕФ тбл.500мг.х20 NOBEL ILLAC 5 47,14 1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х20 АЛОРА сир.100мл. NOBEL ILLAC 5 3,61 1 оп. АЛОРА сир.100мл. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. + 3+ 2,51 NOBEL ILLAC 2 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. АМБРЕКС сир.30мг/5мл.150мл. 3 4,36 ЕТОДИН ФОРТЕ тбл.400мг.х14 NOBEL ILLAC 5 7,87 1 оп. ЕТОДИН ФОРТЕ тбл.400мг.х14 ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 NOBEL ILLAC 5 10,22 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 NOBEL ILLAC 5 6,40 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 NOBEL ILLAC 5 12,79 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 NOBEL ILLAC 3 4,34 1 оп. МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 NOBEL ILLAC 5 5,11 1 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 NOBEL ILLAC 4 7,13 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14 NOBEL ILLAC 5 4,48 1 оп. ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14 ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 NOBEL ILLAC 3 13,81 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 NOBEL ILLAC 3 22,81 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 3 1 оп. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. NOBEL ILLAC 3,55 10 4 оп. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. 10 1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6 ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6 NOBEL ILLAC 200 4,16 34 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6 600 120 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6 10 1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 NOBEL ILLAC 100 7,78 17 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 500 110 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 10 1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 NOBEL ILLAC 50 3,46 8 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 100 18 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 5 2 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. ФУНГОФИН крем 1% 15г. NOBEL ILLAC 7,26 50 25 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 NOBEL ILLAC 3 20,28 1 оп. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 НОВА ДЕТОКС ПЛАСТИРИ ЗА ХОДИЛА х20 /релаксиращи/ NOVA HEALTH PR. 3 28,80 1 оп. МАСЛО ОТ ЛЕНЕНО СЕМЕ капс.1000мг.х60 HEALTH AID НОВА ДЕТОКС ПЛАСТИРИ ЗА ХОДИЛА х20 /релаксиращи/ + 2+ 28,80 NOVA HEALTH PR. 1 оп. МАСЛО ОТ ЛЕНЕНО СЕМЕ капс.1000мг.х60 HEALTH AID РАДИАНС тбл.х60 /кожа,коса,нокти/ 1 24,30 ВИАГРА тбл.100мг.x4 PFIZER Pharma 3 60,54 25% отстъпка ВИАГРА тбл.100мг.х2 PFIZER Pharma 3 30,84 25% отстъпка ВИАГРА тбл.25мг.x4 PFIZER Pharma 3 43,24 25% отстъпка ВИАГРА тбл.25мг.х2 PFIZER Pharma 3 22,03 25% отстъпка ВИАГРА тбл.50мг.x4 PFIZER Pharma 3 50,16 25% отстъпка ВИАГРА тбл.50мг.х2 PFIZER Pharma 3 25,55 25% отстъпка 6 1 оп. ДИФЛУКАН капс.150мг.х1 ДИФЛУКАН капс.150мг.х1 PFIZER 20 7,03 4 оп. ДИФЛУКАН капс.150мг.х1 50 15 оп. ДИФЛУКАН капс.150мг.х1 ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300мг.х20 POHL-BOSKAMP 10 6,91 1 оп. ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300мг.х20 10 1 оп. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50г. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50г. SANDOZ 20 5,38 3 оп. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50г. 30 6 оп. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50г. 10 1 оп. ДИКЛАК гел 5% 50г. ДИКЛАК гел 5% 50г. SANDOZ 20 5,38 3 оп. ДИКЛАК гел 5% 50г. 30 6 оп. ДИКЛАК гел 5% 50г. 16 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 14. 14. Sting Pharmaceutical products Септември 2010 лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция 5 1 оп. ДИКЛАК гел 1% 100г. ДИКЛАК гел 1% 100г. SANDOZ 10 9,00 3 оп. ДИКЛАК гел 1% 100г. 20 7 оп. ДИКЛАК гел 1% 100г. 5 1 оп. ДИКЛАК гел 5% 100г. ДИКЛАК гел 5% 100г. SANDOZ 10 9,00 3 оп. ДИКЛАК гел 5% 100г. 20 7 оп. ДИКЛАК гел 5% 100г. 5 1 оп. КСОРИМАКС тбл.250мг.х10 КСОРИМАКС тбл.250мг.х10 SANDOZ 9,31 10 3 оп. КСОРИМАКС тбл.250мг.х10 5 1 оп. КСОРИМАКС тбл.500мг.х10 КСОРИМАКС тбл.500мг.х10 SANDOZ 18,56 10 3 оп. КСОРИМАКС тбл.500мг.х10 5 1 оп. ЛИНЕКС BABY сашети х10 ЛИНЕКС BABY сашети х10 SANDOZ 10 4,91 3 оп. ЛИНЕКС BABY сашети х10 20 7 оп. ЛИНЕКС BABY сашети х10 10 1 оп. ЛИНЕКС капс.х16 ЛИНЕКС капс.х16 SANDOZ 20 5,68 4 оп. ЛИНЕКС капс.х16 30 8 оп. ЛИНЕКС капс.х16 10 1 оп. ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 SANDOZ 20 6,19 4 оп. ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 30 8 оп. ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 10 1 оп. ЛОРАНО АКУТ тбл.10мг.х14 ЛОРАНО АКУТ тбл.10мг.х14 SANDOZ 20 6,13 3 оп. ЛОРАНО АКУТ тбл.10мг.х14 30 6 оп. ЛОРАНО АКУТ тбл.10мг.х14 10 1 оп. ЛОРАНО АКУТ тбл.10мг.х7 ЛОРАНО АКУТ тбл.10мг.х7 SANDOZ 20 3,46 3 оп. ЛОРАНО АКУТ тбл.10мг.х7 30 6 оп. ЛОРАНО АКУТ тбл.10мг.х7 5 1 оп. НЕБИВОЛОЛ SANDOZ тбл.5мг.х30 НЕБИВОЛОЛ SANDOZ тбл.5мг.х30 SANDOZ 11,00 10 3 оп. НЕБИВОЛОЛ SANDOZ тбл.5мг.х30 6 2 оп. ПЕРСЕН тбл.х40 ПЕРСЕН тбл.х40 SANDOZ 5,11 10 5 оп. ПЕРСЕН тбл.х40 5 1 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 SANDOZ 5,68 10 3 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 5 1 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ ОСТЕО D еф.тбл.600мг/400UI х20 САНДОЗ КАЛЦИЙ ОСТЕО D еф.тбл.600мг/400UI х20 SANDOZ 6,46 10 3 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ ОСТЕО D еф.тбл.600мг/400UI х20 ТУЛИП тбл.10мг.х30 SANDOZ 3 7,46 1 оп. ТУЛИП тбл.10мг.х30. Важи само с талон! ТУЛИП тбл.20мг.х30 SANDOZ 3 14,84 1 оп. ТУЛИП тбл.20мг.х30. Важи само с талон! ЛИБЕКСИН тбл.100мг.х20 SANOFI-AVENTIS 1 4,55 16% доп. отстъпка АНОПИРИН тбл.100мг.х50 SANOFI-AVENTIS 1 3,13 20% доп.отстъпка БРОНХИКУМ сир.130г. SANOFI-AVENTIS 1 5,76 16% доп. отстъпка ПИНОСОЛ сол.10мл. SANOFI-AVENTIS 1 2,65 20% доп.отстъпка ТАВАНИК тбл.500мг.х5 + 2+ 33,82 SANOFI-AVENTIS 1 оп. ТАВАНИК тбл.500мг.х5 ТАВАНИК тбл.500мг.х7 2 45,67 50 10% отстъпка 100 12% отстъпка ИНФЛУВАК шпр.амп.0.5мл. SOLVAY PHARMA 9,77 300 15% отстъпка 500 17% отстъпка ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х30 SOLVAY PHARMA 3 15,84 1 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х30 ХИДРАСЕК капс.100мг.х10 SOLVAY PHARMA 3 16,37 10% доп.отстъпка ГРИПОСТАД прахче х5 STADA 5 2,89 1 оп. ГРИПОСТАД прахче х5 1 оп. ВЕРДИН тбл.468мг.х24 /черен дроб/ + ВЕРДИН тбл.468мг.х24 /черен дроб/ US PHARMACIA 7 7,75 7 оп. ВЕРДИНА ФИКС ЧАЙ филтър 2г.х20 /черен дроб/ ВИГОР COMPLETE тбл.х30 US PHARMACIA 1 9,16 1 оп. ВИГОР COMPLETE тбл.х30 ВИГОР GOLD PLUS тбл.х30 US PHARMACIA 1 11,40 1 оп. ВИГОР GOLD PLUS тбл.х30 ВИГОР JUNIOR тбл.х30 US PHARMACIA 1 10,80 1 оп. ВИГОР JUNIOR тбл.х30 Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 17
 15. 15. Промоции За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция ВИГОР PLUS тбл.х25 US PHARMACIA 1 10,80 1 оп. ВИГОР PLUS тбл.х25 ВИГОР SENIOR тбл.х30 US PHARMACIA 1 10,80 1 оп. ВИГОР SENIOR тбл.х30 ГРИПЕКС MAX тбл.х10 US PHARMACIA 7 5,63 1 оп. ГРИПЕКС MAX тбл.х10 ГРИПЕКС тбл.х12 US PHARMACIA 7 4,68 1 оп. ГРИПЕКС тбл.х12 ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ MAX сашет 1000мг/100мг/12.2мг.х8 US PHARMACIA 7 4,62 1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ MAX сашет 1000мг/100мг/12.2мг.х8 ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ сашет 650мг/50мг/10мг.х8 US PHARMACIA 7 4,98 1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ сашет 650мг/50мг/10мг.х8 ИБУПРОМ тбл.200мг.х2 US PHARMACIA 1 0,89 1 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х2 ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 US PHARMACIA 4 3,41 1 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 ИБУПРОМ МАКС тбл.400мг.х12 US PHARMACIA 7 5,09 1 оп. ИБУПРОМ МАКС тбл.400мг.х12 СТОПЕРАН капс.х8 US PHARMACIA 7 3,11 1 оп. СТОПЕРАН капс.х8 ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х12 US PHARMACIA 7 3,26 1 оп. ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х12 ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА И ГЪРЛО пастили х12 US PHARMACIA 7 3,38 1 оп. ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА И ГЪРЛО пастили х12 ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА пастили х12 US PHARMACIA 7 3,26 1 оп. ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА пастили х12 2000 ЛВ. С ДДС + 10% ТО + 20 оп. Normaderm гел 100мл рабат ВИШИ NORMADERM СЕРИЯ ЗА ПРОБЛЕМНА КОЖА VICHY 1000 ЛВ. С ДДС + 4% ТО + 10 оп. Normaderm гел 100мл рабат ВИШИ AQUALIA THERMAL LIGHT 40мл./туба/ 319540 икон.оп. 1 19,15 ВИШИ AQUALIA THERMAL RICH 40мл./туба/ 319533 икон.оп. 1 19,18 40 мл. ИКОНОМИЧНИ ОПАКОВКИ- на цена -40% спрямо ВИШИ LIFTACTIV CxP PNM кр. дн. норм.кожа 40мл./туба/321673 икон.оп. VICHY 1 23,94 съответните 50 мл. кремове. ВИШИ LIFTACTIV CxP PS кр. дневен с. кожа 40мл./туба/321680 икон.оп. 1 23,94 ВИШИ NUTRILOGIE 2 PTS кр. мн. суха кожа 40мл.321703 икон.оп. 1 15,47 ВИШИ NORMADERM кр. хидр. дн.,пробл. кожа 40мл. 321697 икон.оп. 1 13,50 ИКОНОМИЧНИ ОПАКОВКИ НА NORMADERM- до изчерпване VICHY ВИШИ NORMADERM ГЕЛ измиващ 100мл. 321444 икономична оп. 1 7,72 на к-вата. ТВ реклама на серията и икон.оп. през 09.2010. ВИШИ HOMME ГЕЛ за бръснене за чувств.кожа 150мл. 318895 НОВО 10,85 3 оп. по избор + 1 оп. рабат ВИШИ HOMME ПЯНА ЗА ВИШИ HOMME пяна за бръснене тройна защита 200мл. 320683 /бяла оп./ VICHY 11,54 БРЪСНЕНЕ+ВИТ.С проблемна кожа 200мл. ВИШИ HOMME пяна за бръснене чувств.кожа 200мл. 318901 10,85 ЛРП EFFACLAR СЕРИЯ ЗА МАЗНА КОЖА, АКНЕ LA ROCHE-POSAY 1000 ЛВ. С ДДС + 6% ТО + 10 оп. Lipikar Xerand/ Ceralip рабат ЛРП LIPIKAR мл. (емул.) липидовъзст. за с. кожа 400мл. 402461 икон.оп. LA ROCHE-POSAY 1 24,71 ИКОНОМИЧНА ОП. ОТ 400 МЛ. ЛРП ANTHELIOS слънцепредпазна серия LA ROCHE-POSAY 3 3 оп. по избор + 1 оп. ЛРП ANTHELIOS 20 кр. за лице 50 мл. рабат ЛРП EFFACLAR DUO коригиращ за акне 40мл. 411731 1 21,12 ЛРП EFFACLAR K ФЛУИД АКНЕ обновяващ 30мл. 402874 LA ROCHE-POSAY 1 20,23 С Еffaclar гел 50 мл ПОДАРЪК към всяка опаковка ЛРП EFFACLAR M себорегулиращ матиращ хидратант 40мл. 411021 1 23,47 БЕНОСЕН тбл.х40 /безсъние/ WALMARK 2 17,29 1 оп. БЕНОСЕН тбл.х20 /безсъние/ ВЕЗИСОРБ Q10 капс.30мг.х30 WALMARK 2 19,82 1 оп. СЕЛЕН тбл.100мкг.х30+6 ПРОМО WALMARK ЗВЕЗДИЧКИ капс.х30 /Омега 3-DHA/ WALMARK 2 16,67 1 оп. ЕХИНАЧИ тбл.30мг.х30 ЛЕЦИТИН капс.1200мг.х30+6 ПРОМО WALMARK WALMARK 5 9,84 1 оп. ЛЕЦИТИН капс.1200мг.х30+6 ПРОМО WALMARK ОМЕГАФИКС капс.500мг.х30 /ОМЕГА 3-6-9/ WALMARK WALMARK 3 9,58 1 оп. СЕЛЕН тбл.100мкг.х30+6 ПРОМО WALMARK САЛУТИЛ капс.х10 /пробиотик/ WALMARK 3 9,54 1 оп. САЛУТИЛ капс.х10 /пробиотик/ СЕЛЕН тбл.100мкг.х30+6 ПРОМО WALMARK WALMARK 5 6,77 1 оп. СЕЛЕН тбл.100мкг.х30+6 ПРОМО WALMARK НЪРС ХАРВИ сироп 145мл./против колики/ WILLIAM RANSOM 5 13,86 1 оп. НЪРС ХАРВИ сироп 145мл./против колики/ ВАЛЗАП тбл.160мг.х28 ZENTIVA 3 12,82 1 оп. ВАЛЗАП тбл.160мг.х28 ВАЛЗАП H тбл.160мг/12.5мг.х28 ZENTIVA 3 12,90 1 оп. ВАЛЗАП H тбл.160мг/12.5мг.х28 РОСУКАРД тбл.10мг.х30 ZENTIVA 5 27,40 1 оп. РОСУКАРД тбл.10мг.х30 ТРОМБЕКС тбл.75мг.х30 ZENTIVA 5 38,17 1 оп. ТРОМБЕКС тбл.75мг.х30 ГЕНТАМИЦИН ВИЖЪН унг.офт.3мг/г.5г. + АНТИБИОТИК 10 + 3,66 1 кутия с Nescafe 3in1 / 10бр / + 1 кутия Nescafe Classic 100гр. ХИДРОКОРТИЗОН+XЛОРАМФЕНИКОЛ унг.офт.3г. РАЗГРАД АД 10 3,28 КЕРАТОЛИН ЛОСИОН ЗА ТЯЛО с 12% УРЕЯ 200мл. + 1+ 8,78 БИОТРЕЙД 1 оп. КЕРАТОЛИН FOOT КРЕМ ЗА ПЕТИ 50мл. КЕРАТОЛИН ЛОСИОН ЗА ТЯЛО с 8% УРЕЯ 200мл. 1 8,05 КЕРАТОЛИН ЛОСИОН ЗА ТЯЛО с 12% УРЕЯ 200мл. + 2+ 8,78 1 оп. КЕРАТОЛИН FOOT КРЕМ ЗА ПЕТИ 50мл. + БИОТРЕЙД КЕРАТОЛИН ЛОСИОН ЗА ТЯЛО с 8% УРЕЯ 200мл. 2 8,05 1 оп. КЕРАТОЛИН КРЕМ ЗА РЪЦЕ 50мл. ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 ВЕЛЕВИ-ФАРМА 5 5,62 1 оп. ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 ЛАКСИЛИН сироп 100мл. ВЕЛЕВИ-ФАРМА 2 6,71 1 оп. ЛАКСИЛИН сироп 100мл. ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ ВЕЛЕВИ-ФАРМА 5 12,88 1 оп. ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ КОКОБО капс.50мг.х100 /копър,кориандър,босилек/ ВЕЛЕВИ-ФАРМА 5 15,25 1 оп. КОКОБО капс.50мг.х100 /копър,кориандър,босилек/ СТАВИЕН капс.500мг.х60 ВИТА ХЕРБ 3 21,78 1 ДАМСКА ЧАНТА СТАВИЕН ЕН ТИ ТУС сироп 100мл. ЕКОФАРМ ГРУП 20 5,75 3 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100мл. 18 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 16. 16. Sting Pharmaceutical products Септември 2010 лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция РОЛЕТРА тбл.10мг.х10 ЕКОФАРМ ГРУП 5 3,28 1 оп. РОЛЕТРА тбл.10мг.х10 ЦЕРОКСИМ сусп.125мг/5мл.50мл. ЕКОФАРМ ГРУП 2 9,16 1 оп. ЦЕРОКСИМ сусп.125мг/5мл.50мл. ЦЕРОКСИМ сусп.250мг/5мл.50мл. ЕКОФАРМ ГРУП 2 12,43 1 оп. ЦЕРОКСИМ сусп.250мг/5мл.50мл. ЦИФРАН тбл.500мг.х20 ЕКОФАРМ ГРУП 7 6,58 1 оп. ЦИФРАН тбл.500мг.х20 КАФЕ ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА REDUCCINO 2.5г.х12 КЕНДИ 2 8,98 1 оп. КАФЕ ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА REDUCCINO 2.5г.х12 СУПРАВИТ C еф.тбл.1000мг.x20 КЕНДИ 10 3,96 2 оп. СУПРАВИТ C еф.тбл.1000мг.x20 ИМОМЕД тбл.2мг.х10 МЕДИКА АД 3 2,51 1 оп. ИМОМЕД тбл.2мг.х10 ПЛАСТИР МИЕЩ 100см/6см. + 10 + 1,85 3 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 100см/6см. + ПЛАСТИР МИЕЩ 19мм/72мм. Х100 + 10 + 4,51 3 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 19мм/72мм. Х100 + ПЛАСТИР МИЕЩ 5 разм.х20 + 10 + 1,98 3 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 5 разм.х20 + МЕДИКА АД ПЛАСТИР МИЕЩ 50см/6см. + 10 + 1,21 3 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 50см/6см. + ПЛАСТИР ПРОЗРАЧЕН,СУПЕРТЪНЪК 19мм/72мм.х20 + 10 + 1,98 3 оп. ПЛАСТИР ПРОЗРАЧЕН,СУПЕРТЪНЪК 19мм/72мм.х20 + ПЛАСТИР ПРОЗРАЧЕН,СУПЕРТЪНЪК 5 разм.х20 + 10 1,98 3 оп. ПЛАСТИР ПРОЗРАЧЕН,СУПЕРТЪНЪК 5 разм.х20 ДОРМИПЛАНТ тбл.х50 НАТУРПРОДУКТ 5 10,14 1 оп. ДОРМИПЛАНТ тбл.х50 ЕХИНАЦЕЯ ФОРТЕ сол.Д-р ТАЙС 50мл. НАТУРПРОДУКТ 5 5,82 1 оп. ЕХИНАЦЕЯ ФОРТЕ сол.Д-р ТАЙС 50мл. МАГНУМ АНТИСПАЗМИ тбл.х50 /Mg+Vit.B6+K/ НАТУРПРОДУКТ 5 6,78 1 оп. МАГНУМ АНТИСПАЗМИ тбл.х50 /Mg+Vit.B6+K/ АЛЕРГОЗАН кр.1% 18г. СОФАРМА АД 10 2,81 1 оп. АЛЕРГОЗАН кр.1% 18г. АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 СОФАРМА АД 10 2,63 1 оп. АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г. СОФАРМА АД 10 2,87 1 оп. АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г. АМБРОКСОЛ СОФАРМА сир.100мл. СОФАРМА АД 10 2,63 1 оп. АМБРОКСОЛ СОФАРМА сир.100мл. АНАЛГИН тбл.500мг.х20 СОФАРМА АД 100 1,63 10 оп. АНАЛГИН тбл.500мг.х20 АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х100 СОФАРМА АД 3 5,23 1 оп. АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х100 АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х20 СОФАРМА АД 3 1,44 1 оп. АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х20 БУСКОЛИЗИН др.10мг.х20 СОФАРМА АД 100 2,60 10 оп. БУСКОЛИЗИН др.10мг.х20 ВИТАМИН B-компл.тбл.х20 СОФАРМА АД 100 1,94 10 оп. ВИТАМИН B-компл.тбл.х20 ДЕФЛАМОЛ унг.18г. СОФАРМА АД 10 2,88 1 оп. ДЕФЛАМОЛ унг.18г. ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125мл. СОФАРМА АД 3 2,74 1 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125мл. ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20 СОФАРМА АД 100 1,56 10 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20 РЕФЕЗИН сир.100мг/5мл.120мл. СОФАРМА АД 3 5,76 1 оп. РЕФЕЗИН сир.100мг/5мл.120мл. РИНОЛЕКС унг.18г. СОФАРМА АД 10 3,79 1 оп. РИНОЛЕКС унг.18г. ТАБЕКС тбл.х100 СОФАРМА АД 10 17,16 1 оп. ТАБЕКС тбл.х100 ТРИБЕСТАН тбл.х60 СОФАРМА АД 100 29,38 10 оп. ТРИБЕСТАН тбл.х60 ФУРОТАЛГИН сол.5мл. СОФАРМА АД 10 2,75 1 оп. ФУРОТАЛГИН сол.5мл. АКНЕРИН сол.100мл. УНИФАРМ 3 6,62 1 оп. АКНЕРИН сол.100мл. ВЕРАПАМИЛ СОФАРМА тбл.80мг.х50 УНИФАРМ 5 3,30 1 оп. ВЕРАПАМИЛ СОФАРМА тбл.80мг.х50 ДЀ

×