Aktive eierfond som investor i reiseliv

 • 671 views
Uploaded on

Geir Ove Kjesbu, Investinor

Geir Ove Kjesbu, Investinor

More in: Travel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
671
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Selv om Investinor er et datterselskap av Innovasjon Norge, skal ikke morselskapet ha noen direkte innflytelse på investeringsvirksomheten i Investinor. Det skal det ikke være grunnlag for mistanke om at bedrifter som får tilskudd eller lån fra Innovasjon Norge, vil få lettere tilgang på egenkapital fra Investinor. På samme måte skal ikke Investinors porteføljebedrifter ha lettere tilgang på Innovasjon Norges virkemidler. Innovasjon Norge og Investinor vil heller ikke ha felles administrative systemer. I praksis betyr dette at Investinor ikke kan gi Innovasjon Norge innsyn i investeringsprosessen, eller kommentere forhold knyttet til enkeltselskaper som er i en slik prosess. Innovasjon Norge skal heller ikke gi Investinor innsyn i saksbehandling som er unntatt offentlighet.
 • For en kort tid tilbake var følgende førstesideoppslag i Finansavisen: ”De skaper norsk fjellgigant” Her var også Investinor var omtalt som en viktig aktør. Vi er omtalt, men er IKKE kilden. Uansett, flere som er her i dag har bedt meg kommentere Investinors syn på dette. Det vil jeg gjøre, men kommer tilbake til dette avslutningsvis.
 • Investinor AS har fått sitt investeringsmandat fra Stortinget, i form av Stortingsproposisjon nr. 1 (2007- 2008) og Budsjettinnstiling S. nr. 8 (2007-2008). Formelt er Investinor et konkurranseutsatt aksjeselskap og mandatet vårt gjør oss mest sammenlignbar med aktive eierfond (PE-fond på engelsk). Investinor skal investere i internasjonalt orienterte bedrifter – dette innebærer at det skal være satsninger med internasjonalt potensial. Med kompetent og aktivt eierskap menes følgende: Investinor vil normalt sikre seg styreplass i alle porteføljeselskap. Våre investeringsdirektører vil bruke sin kompetanse og sitt nettverk og aktivt være med på å utvikle bedriften til den kan selges videre, enten ved børsnotering, salg til en større industriell aktør eller andre investorer.
 • Investinor har ingen subsidie-elementer. Sentrale elementer i mandatet vårt er tuftet på EØS-avtalen, som skal hindre uønsket statsstøtte og markedsvridning.
 • Forklar figuren.
 • Investinors mandat er å investere i bedrifter med vekst- og eksportpotensial. Vi skal investere i bedrifter når fokus flyttes, eller er flyttet, fra produkt utvikling til produkt lansering og internasjonalisering . Tidlig vekstfase (se figur) kjennetegnes ved at selskapet trenger økt finansiell styrke for å gjøre nødvendige markedsinvesteringer for å oppnå lønnsomt omsetningsvolum. Teknologisk risiko knyttet til produktutvikling er lav. Ekspansjonsfasen er fasen hvor bedriftene oftest kan vise til egenfinansieringsevne over driften, og det er et godt grunnlag for at investorer og finansieringskilder kan gjøre risikovurderinger.. Den innskutte kapitalen kan brukes til å finansiere økt produksjonskapasitet, markeds- og produktutvikling, eller til å skaffe ytterligere driftskapital. Legg også merke til at det markerte feltet har en høyrebegrensning. På et eller annet tidspunkt skal Investinor overlate porteføljeselskapet til nye eiere, som er bedre egnet enn oss til å ta selskapet videre. Dette kan skje ved for eksempel salg til en industriell aktør, børsnotering eller andre investorer og fond.
 • Dette er et kart over kapitalmarkedet. Som dere sikkert forstår, er det naturlig å plassere Investinor nederst til høyre på kartet, blant de aktive eierfondene. Stikkord her er aktivt og tidsbegrenset eierskap Forklar lånekapital, messanin, børsnoterte og aktive eierfond. Forklar forskjellen på levebrødsforetak, unoterte industrikonsern og aktive eierfond. Forklar hvor de fleste reiselivsbedrifter er, forklar at de må være villige til å bevege seg i kartet hvis vi skal være riktig investor for dem.
 • Her ser dere hvor mandatet vårt plasserer Investinor i markedet. Vi er som dere ser ikke et såkornfond. Vi skal investere i bedrifter som er i venturefasen – vekstfasen på norsk – og i ekspansjonsfasen.
 • Som dere ser kan det være gode grunner for å gi Investinor et slikt mandat inn i en bransje som reiseliv (vann ?) De aktive eierfondene utgjør mye av drivkraften bak de nye økonomiene, f.eks IKT Flere utenlandske aktive eierfond, såkalt Private Equity, har reiseliv som et interessant investeringsområde, antakelig av grunner som her er nevnt: Eksempler på dette er: Blackstone Group (US); eier Merlin Entertainment Group (Madame Tussaud, London Eye, Legoland, m.fl ) Court Square (US) eier Auto Europe (leiebil), Candover (UK), eier Parque Reunidos (Tusenfryd, Bø Sommarland m.fl) Barclays Private Equity (UK) eier ATP Group (Reisebyråer) FSN Capital (NO) eier VIA Travel Group (Reisebyråer)
 • Forklar figuren, vi har 13 selskap i porteføljen, ingen fra reiseliv ennå, men det kommer, vi kan være fullinvestert ved utgangen av 2011, dvs ila neste år. Viktig å presisere at Investinors fotavtrykk i norsk næringsliv med dagens kapitalbase sannsynligvis vil bli eierskap i maksimalt 30-40 selskap samtidig.
 • Til punkt 2: Industrialisering betyr i praksis å gjøre ting repeterbart og skalerbart, dvs effektivisere! Siste kulepunkt: Må vi få inn internasjonal kompetent kapital for å få vind i seilene? Vi vil arbeide for å tiltrekke aktive medinvestorer inn i norsk reiseliv. Det ser vi som en viktig rolle som offentlig investeringsfond, dvs synliggjøre muligheter for å tiltrekke oss mer kompetent kapital.
 • Da skal jeg komme litt mer konkret inn på noe av det som har vært omtalt blant annet i pressen. Et utpekt fokusområde for Investinor innen reiseliv er destinasjonsutvikling. Vi har et langsiktig mål å samle flere destinasjoner under samme paraply med sikte på en fremtidig børsnotering Formålet er industrialisering og internasjonalisering Vi er i ferd med å utarbeide en forretningsplan hvor vi trekker inn ekspertise til å assistere oss Forretningsplanen vil også inneholde kriterier for hvilke type destinasjoner som ønskes inn i en slik struktur Kriteriene er ennå ikke klare, men internasjonalt potensial, fokus på helårsdrift og innovasjonsevne vil fall være viktig Vi ønsker nødvendigvis ikke å lage noen norsk Skistar konkurrent, vi vil ikke bare ha fokus på ski, men på helårsturisme Det er ikke noe poeng for Investinor i å investere med hensikt å flytte trafikk mellom norske destinasjoner, men vi ønsker å øke den internasjonale trafikken til norske destinasjoner Vi er beredt til å legge ned betydlige ressurers i form av arbeid og penger (antakelig flere hundre millioner kroner) i årene fremover i en slik satsning. Vi ønsker oss både norske og internasjonale medinvestorer til dette løpet og ikke minst aktuelle destinasjoner. Dette kan ta lang tid, men vi er fast bestemt på å gjøre det vi kan for at dette gjennomføres og lykkes.  
 • Selv om penger er viktig, så er det som kjent folk som skaper resultater. Jan Hassel er Investinors ansvarlig for investeringer i reiseliv. Han er med oss disse 2 dagene og dersom noen er interessert i noe av det som ble sagt i denne presentasjonen, ta kontakt med Jan eller undertegnede.

Transcript

 • 1. Aktive eierfond som investor i reiseliv Geir Ove Kjesbu, Investinor
 • 2. Investinor AS
  • Statlig, landsdekkende investeringsselskap med en egenkapital på 2,2 mrd. kroner
  • Heleid datterselskap av Innovasjon Norge
  • Stiftet i 1. kvartal 2008, operativ drift fra januar 2009
  • Reiseliv er en av fem prioriterte sektorer
 • 3. Hva er Investinors rolle i dette?
 • 4. Investinors mandat gitt av Stortinget
  • Investinor skal investere i internasjonalt orienterte og konkurransedyktige norske bedrifter i tidlig fase
  • Investinor skal utøve kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene
  • … og selge seg ut
 • 5. Markedsinvestorprinsippet EØS-avtalens artikkel 61
  • Investinor må agere som andre private investorer i samme marked
  • Investinor må ha en klar exit-strategi for alle investeringer
  • Investinor må ha medinvestorer i alle emisjoner
  • Investinor kan maksimalt eie 49 prosent av et selskap.
 • 6. En innovativ bedrifts typiske livssyklus INNTEKTER BREAK EVEN SÅKORN VEKST / VENTURE EKSPANSJON REFINANSIERING / BUYOUT / BØRSNOTERING Produktutvikling Produktlansering Markedspenetrasjon Modent produkt
 • 7. Investinors plass i utviklingsløpet Meget tydelig definert i mandatet INNTEKTER BREAK EVEN SÅKORN VEKST / VENTURE EKSPANSJON REFINANSIERING / BUYOUT / BØRSNOTERING Produktutvikling Produktlansering Markedspenetrasjon Modent produkt
 • 8. Kapitalmarkedet Lånekapital Messanin Risikokapital Investering i foretakets egenkapital Børsnoterte foretak Aktive eierfond Aktivt og tidsbegrenset eierskap Andre investeringer Levebrødsforetak Industrikonsern Prosjektering Venture Ekspansjon Modenhet Såkorn Unoterte foretak
 • 9. Investinor i kapitalmarkedet Lånekapital Messanin Risikokapital Investering i foretakets egenkapital Børsnoterte foretak Aktive eierfond Aktivt og tidsbegrenset eierskap Andre investeringer Levebrødsforetak Industrikonsern Prosjektering Venture Ekspansjon Modenhet Såkorn Unoterte foretak
 • 10. Selskap eid av aktive eierfond har...
  • ... tre ganger så høy vekst i verdiskapning og omsetning som selskap eid av privatpersoner, konsern, stat eller kommuner.
  • De har også høyere vekst i sysselsetting sammenlignet med selskap eid av privatpersoner, konsern, stat eller kommuner.
  • Aktive eierfond har en signifikant positiv effekt på teknologisk innovasjon i næringslivet.
  • Kilder: MENON Business Economics / Den europeiske sentralbanken
 • 11. ( Tall i mNOK) Kapital i arbeid medio april 2010 63
 • 12. Noen observasjoner så langt
  • Det bør bli (er potensial for) flere børsnoterte reiselivsbedrifter i Norge
  • Det er behov for større grad av industrialisering i deler av reiselivssektoren.
  • Egenkapital fra aktive eierfond kan bidra til å utløse det uforløste potensialet
  • Hvor finner vi medinvestorene?
 • 13. Investinors destinasjonsstrategi Destinasjon A Destinasjon C Osv. Destinasjon B Konsern med børsnotering i siktet Felles salgs- og markedsføringskanaler, innkjøp, økonomi, konseptutvikling =i ndustrielle synergier
 • 14. Jan Hassel (investeringsdirektør) Ansvarlig for Investinors reiselivsstrategi – er å treffe på båten
 • 15. Tusen takk for oppmerksomheten! www.investinor.no