Panduan Pelajar

2,778 views

Published on

Maklumat berkenaan SMK dan Peraturan-peraturan di P&P di Bengkel/Makmal

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
689
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan Pelajar

 1. 1. Program PemasanganElektrik<br />Taklimat Program<br />
 2. 2. PROGRAM PEMASANGAN ELEKTRIK<br />PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK<br />09.00 PAGI<br />DEWAN BESAR KKKT<br />PERHIMPUNAN BULAN JULAI<br />
 3. 3. Kandungan<br />Pengenalan SMK PE<br />Peraturan P&P (Bengkel)<br />Disiplin & Kebajikan<br />Penilaian<br />
 4. 4. 1 : PENGENALAN SMK PE<br />
 5. 5. STRUKTUR KURIKULUM SMK<br />PAKEJ PROGRAM<br />PROGRAM<br />KURSUS<br />KURSUS WAJIB KOLEJ <br />1. Pendidikan Islam / Moral<br />2. KemahiranInsaniah 3. BahasaInggeris<br />AKTIVITI<br />
 6. 6. PERSIJILAN BERGANDA<br />
 7. 7. PENSETARAAN JUMLAH JAM SKM DENGAN SMK<br />
 8. 8. Pakej SMK PemasanganElektrik<br />
 9. 9. Takwim P&P SMK PE (4 bulan)<br />JumlahMinggu = 16<br />Minggu P&P = 15 Minggu<br /> (TermasukPenilaian)<br />Cuti = 1 Minggu<br />
 10. 10. JadualWaktu<br />
 11. 11. 2 : PERATURAN P&P (BENGKEL)<br />
 12. 12. Peraturan P&P (Bengkel)<br />Kelas (P&P) SMK dijalankandiBengkel.<br />5 buahbengkel SMK PE:<br />BengkelPemasangan 1 (Bay Kayu)<br />BengkelPemasangan 2 (Bay Kayu)<br />BengkelPemasangan 3 (Bay Konkrit)<br />BengkelTeknologiElektrik<br />BengkelElektronik<br />Tanggungjawabpelajarmemastikankehadiranmengikutmasa yang ditetapkandalamjadualwaktu. Sekiranyalewatperludigantibilanganminit/jam lewat.<br />
 13. 13. PERATURAN KESELAMATAN AM<br />Dapatkankebenaranpensyarahsebelummasukataukeluardaribengkel.<br />Beraturterlebihdahuludiluarbengkelsebelummenerimaarahanmasukdaripadapensyarah.<br />Janganberebut-rebut danbertolak-tolaksemasamasukdankeluardaribengkel.<br />Beg hendaklahdisusundibahagiandepanbengkel.<br />Hidupkanalatpenghawadingin & pastikansemuatingkapditutup.<br />
 14. 14. PERATURAN KESELAMATAN AM<br />Labelkansemuaperalatandanbahan.<br />Ambiltindakankeselamatandengansegerajikaberlakukemalangan.<br />Bersihkanmeja / bay / bengkelsetelahselesaimelakukanaktiviti.<br />Pastikanbahandanperalatandijagadenganbaikdansempurna.<br />Patuhiperaturan yang ditetapkansepanjangmasa.<br />
 15. 15. PeraturanBerpakaian & Rupadiri<br />PakaianDibenarkan<br />T-shirt/kemejaberkolar<br />Seluar Slack<br />Berkasut & berstoking<br />RupadiriDibenarkan<br />Berambutpendek & kemas<br />Menjagakebersihandiri<br />PakaianDilarang<br />Baju Round Neck<br />Seluar Jeans / Track / Short<br />Selipar<br />RupadiriDilarang<br />Berambutpanjang / fesyen punk dll.<br />Memakaibarangkemas / rantai / gelangdilarangsamasekali.<br />
 16. 16. PeraturanBerpakaian<br />Pakaijaket, kasut, bajuberlenganpendekataulipatbajusampaikeparassiku. <br />Pastikantudungdiikatdengankemasdanhujungnyadimasukkankedalamjaket.<br />Memakaipakaian yang sesuaisemasamenjalankanaktivitiamalidibengkelamatpentinguntukkeselamatan.<br />Pelajar yang tidakmematuhiperaturanberpakaianTIDAKakandibenarkanmemasukibengkel.<br />
 17. 17. Janganbermaindanbergurausendasemasaberadadidalambengkel.<br />Fahamicara yang betuluntukmenggunakansesuatualatandanbahansertapatuhiarahanpensyarah.<br />Berhati-hatisemasamenggunakanalatandanbahan.<br />Cucitanganmenggunakansabundan air setelahselesaimelakukanaktiviti-aktivitidibengkel.<br />Jikaberlakukemalangan, maklumkankepadapensyarahdengansegera.<br />
 18. 18. KeselamatanAlatandanBahan<br />Rancangalatandanbahan yang hendakdigunakandanfahamicara-caramenggunakannya.<br />Mintakebenarandantunjuk ajar daripadapensyarahtentangcara-caramenggunakanperalatanelektrik.<br />Bersihkanalatandansimpanditempat yang selamatselepasdigunakan.<br />Gunakanalatandanbahandenganberkhemahdanberjimatcermat.<br />Laporkansebarangkerosakanataukehilanganalatankepadapensyarahdengansegera.<br />
 19. 19. 3 : DISIPLIN & KEBAJIKAN<br />
 20. 20. DisiplinPelajar<br />SetiappelajaradalahtertaklukdibawahAkta 174 (JadualKedua, Kaedah-kaedahInstitusiPelajaran (TatatertibPelajar-pelajar 1976)).<br />Tindakantatatertibakandiambilterhadappelajar yang didapatimelanggarsebaranglaranganatauterlibatdalamsebarangkesjenayah.<br />
 21. 21.
 22. 22. LaranganSemasaBelajar<br />Bersikapkurang ajar<br />MenggunakanBahasa yang tidak/kurangsopan<br />Tidakmenghormatipensyarah<br />Mengganggurakan<br />Menggunakan handset semasaberadadiBengkel<br />MenefonsemasaPensyarahsedangmengajar<br />Memasangmuzik yang mengganggu<br />Bermain games / menonton video dsb.<br />TidurdiBengkel<br />
 23. 23. Kebajikan<br />PelajardiinsurankansepanjangberstatuspelajarKolej.<br />Tuntutanbolehdibuatsekiranyaberlakukemalanganataukematian yang melibatkan:<br />Pelajar<br />Ibubapa<br />
 24. 24. 4 : PENILAIAN<br />
 25. 25. STRUKTUR PENILAIAN<br /><ul><li>Penilaian SKK adalahberdasarkankepadapenilaiansetiap program SMK bagisesuatupakej program danpenilaian Program WajibKolej.
 26. 26. Penilaian SMK berdasarkankepadapenilaiansetiap LA yang ditetapkanbagisesuatu SMK.
 27. 27. Penilaiansetiap LA dibahagikankepadadua (2) komponeniaitu:</li></ul>PenilaianBerterusan (PB) : 70% <br />PenilaianAkhir (PA) : 30 % <br />
 28. 28. SMK PENDAWAIAN PERMUKAAN FASA TUNGGAL <br />LEARNING AREA 1<br />LEARNING AREA 3<br />LEARNING AREA 4<br />LEARNING AREA 5<br />LEARNING AREA 2<br />PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR LAMPU , KUASA DAN KUASA AM<br />PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR KUASA <br />PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR KUASA AM <br />PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR LAMPU<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU, KUASA DAN KUASA AM<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA AM<br />MENDAWAI LITAR LAMPU, KUASA DAN KUASA AM<br />MENDAWAI LITAR LAMPU<br />MENDAWAI LITAR KUASA<br />MENDAWAI LITAR KUASA AM<br />MENDAWAI LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGUJI LITAR LAMPU, KUASA DAN KUASA AM<br />MENGUJI LITAR LAMPU<br />MENGUJI LITAR KUASA<br />MENGUJI LITAR KUASA AM<br />MENGUJI LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU, KUASA DAN KUASA AM<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA AM<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA<br />
 29. 29. SMK PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR FASA TUNGGAL<br />LEARNING AREA 1<br />LEARNING AREA 3<br />LEARNING AREA 4<br />LEARNING AREA 5<br />LEARNING AREA 2<br />PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR LAMPU , KUASA DAN KUASA AM <br />PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR PROJEK<br />PENDAWAIAN TERSEMBUNYI LITAR LAMPU DAN KUASA<br />PENDAWAIAN PEMBULUH LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />PENDAWAIAN PEMBULUH LITAR LAMPU<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU DAN KUASA<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR PROJEK<br />MENDAWAI LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />MENDAWAI LITAR LAMPU<br />MENDAWAI LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENDAWAI LITAR LAMPU DAN KUASA<br />MENDAWAI LITAR PROJEK<br />MENGUJI LITAR LAMPU<br />MENGUJI LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGUJI LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />MENGUJI LITAR LAMPU DAN KUASA<br />MENGUJI LITAR PROJEK<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU DAN KUASA<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR PROJEK<br />
 30. 30. SMK PENDAWAIAN PEMBULUH (PERMUKAAN DAN TERSEMBUNYI) DAN SESALUR TIGA FASA<br />LEARNING AREA 1<br />LEARNING AREA 3<br />LEARNING AREA 4<br />LEARNING AREA 5<br />LEARNING AREA 2<br />PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR LAMPU, DAN KUASA<br />PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR PROJEK<br />PENDAWAIAN PEMBULUH TERSEMBUNYI LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />PENDAWAIAN PEMBULUH LITAR LAMPU<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU DAN KUASA<br />MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR PROJEK<br />MENDAWAI LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />MENDAWAI LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENDAWAI LITAR LAMPU<br />MENDAWAI LITAR LITAR LAMPU DAN KUASA<br />MENDAWAI LITAR PROJEK<br />MENGUJI LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGUJI LITAR LAMPU<br />MENGUJI LITAR LITAR LAMPU DAN KUASA<br />MENGUJI LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />MENGUJI LITAR PROJEK<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA DAN KUASA AM<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR LITAR LAMPU DAN KUASA<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR PROJEK<br />
 31. 31. R<br />SMK KAWALAN MOTOR ELEKTRIK<br />LEARNING AREA 1<br />LEARNING AREA 2<br />LEARNING AREA 3<br />MOTOR SANGKAR TUPAI<br /> MOTOR SEGERAK<br /> MOTOR PEMUTAR BERLILIT<br />TAFSIR CETAKAN BIRU<br />TAFSIR CETAKAN BIRU<br />TAFSIR CETAKAN BIRU<br />PASANG MOTOR<br />PASANG MOTOR<br />PASANG MOTOR<br />UJI PEMASANGAN<br />UJI PEMASANGAN<br />UJI PEMASANGAN<br />SENGGARA MOTOR<br />SENGGARA MOTOR<br />SENGGARA MOTOR<br />
 32. 32. SMK PENDAWAIAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK INDUSTRI<br />LEARNING AREA 6<br />LEARNING AREA 1<br />LEARNING AREA 2<br />LEARNING AREA 3<br />LEARNING AREA 4<br />LEARNING AREA 5<br />PASANG<br />“FIRE ALARM <br />ELECTRICAL SYSTEM”<br />PENYELENG-GARAAN <br />PENGHAWA <br />DINGIN<br />PASANG “MAIN SWITCH BOARD” DAN “SUBSWITCH BOARD”<br />PASANG “CABLE TRAY” DAN “CABLE RISER”<br />PASANG “DUCTING”<br />PASANG “UNDERGROUND CABLE”<br />TAFSIR GAMBARAJAH SKEMATIK<br />TAFSIR CETAKAN BIRU<br />TAFSIR CETAKAN BIRU<br />TAFSIR CETAKAN BIRU<br />TAFSIR CETAKAN BIRU<br />TAFSIR CETAKAN BIRU<br />MEMBENTUK LALUAN PENDAWAIAN<br />MEMBENTUK LALUAN PENDAWAIAN<br />MEMBENTUK LALUAN PENDAWAIAN<br />MENDAWAI LITAR PAPAN SUIS UTAMA<br />UJI PERKAKASAN<br />SAMBUNG AKSESORI<br />MENGUJI LITAR PAPAN SUIS UTAMA<br />MENGUJI PEMASANGAN<br />BAIKI PERKAKASAN<br />MERENTANG KABEL<br />MERENTANG KABEL<br />MERENTANG KABEL<br />MENGESAN KEROSAKAN LITAR PAPAN SUIS UTAMA<br />MENGUJI PEMASANGAN<br />MENGUJI PEMASANGAN<br />UJILARI PERKAKASAN<br />MENGUJI PEMASANGAN<br />SENGGARA PEMASANGAN<br />
 33. 33. KaedahPenilaian<br />PenilaianBerterusan (PB)<br /><ul><li>PB dilaksanakanuntuksemuaLnPbagisetiap LA;
 34. 34. Penilaianbolehdilaksanakansecaraamali, mini projek, tugasan, persembahan, laporanatau lain-lain kaedahpenilaian yang bersesuaiandenganaktivitiLnP.</li></ul>PenilaianAkhir (PA)<br /><ul><li>Setiap LA mempunyaisatu PA yang merangkumigabungankesemuaLnPbagi LA berkenaan;
 35. 35. PA bolehdilaksanakandalambentukamali, projekatau lain-lain kaedah yang bersesuaiandenganaktivitisetiap LA.</li></li></ul><li>FOLIO PELAJAR<br /><ul><li>Pelajarperlumengumpulkansemuabukti-buktipenilaian yang dibuatkedalam Folio.
 36. 36. PihakKolejKomunitiWAJIBmenyimpan 5 folio yang terbaikbagisetiap SMK yang ditawarkanuntuktujuansemakan.</li></ul> <br />
 37. 37. Sistemgred<br />JadualSistemGred SMK<br />
 38. 38. PURATA NILAI GRED (PNG) DAN <br />HIMPUNAN PURATA NILAI GRED (HPNG)<br />KaedahPengiraanadalahsepertiberikut:<br />
 39. 39. PENGKELASAN SIJIL<br />JadualPengkelasan PNG/HPNG<br />
 40. 40. SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PENILAIAN AKHIR<br /><ul><li>Seseorangpelajaradalahlayakmenduduki PA sekiranyamemenuhisyaratberikut :</li></ul>Telahmendaftar SMK<br />Hadir 80% ataulebihdaripadajumlah jam pertemuan LA<br />(Sebarangketidakhadiranmemerlukanpenggantian jam pertemuan yang terbabit.)<br /><ul><li>Pelajar yang telahmenerimaSuratDitahanmenduduki PA bolehmengemukakanSuratRayuankepadaPengarahKolejKomunitidengankadarsegerasebelum PA dilaksanakan.</li></li></ul><li>SYARAT LULUS<br /><ul><li>Seorangpelajar LULUS penilaiansesuatu LA jikamemenuhisyarat- syaratberikut :</li></ul>Markah 60% ataulebihbagi PB;<br />Markah 60% ataulebihbagi PA.<br />
 41. 41. SEKIAN, <br />TERIMA KASIH.<br />

×