• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Panduan Pelajar
 

Panduan Pelajar

on

 • 2,532 views

Maklumat berkenaan SMK dan Peraturan-peraturan di P&P di Bengkel/Makmal

Maklumat berkenaan SMK dan Peraturan-peraturan di P&P di Bengkel/Makmal

Statistics

Views

Total Views
2,532
Views on SlideShare
1,893
Embed Views
639

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 639

http://stekkkt.blogspot.com 637
http://stekkkt.blogspot.kr 1
http://stekkkt.blogspot.co.uk 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Panduan Pelajar Panduan Pelajar Presentation Transcript

  • Program PemasanganElektrik
   Taklimat Program
  • PROGRAM PEMASANGAN ELEKTRIK
   PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK
   09.00 PAGI
   DEWAN BESAR KKKT
   PERHIMPUNAN BULAN JULAI
  • Kandungan
   Pengenalan SMK PE
   Peraturan P&P (Bengkel)
   Disiplin & Kebajikan
   Penilaian
  • 1 : PENGENALAN SMK PE
  • STRUKTUR KURIKULUM SMK
   PAKEJ PROGRAM
   PROGRAM
   KURSUS
   KURSUS WAJIB KOLEJ
   1. Pendidikan Islam / Moral
   2. KemahiranInsaniah 3. BahasaInggeris
   AKTIVITI
  • PERSIJILAN BERGANDA
  • PENSETARAAN JUMLAH JAM SKM DENGAN SMK
  • Pakej SMK PemasanganElektrik
  • Takwim P&P SMK PE (4 bulan)
   JumlahMinggu = 16
   Minggu P&P = 15 Minggu
   (TermasukPenilaian)
   Cuti = 1 Minggu
  • JadualWaktu
  • 2 : PERATURAN P&P (BENGKEL)
  • Peraturan P&P (Bengkel)
   Kelas (P&P) SMK dijalankandiBengkel.
   5 buahbengkel SMK PE:
   BengkelPemasangan 1 (Bay Kayu)
   BengkelPemasangan 2 (Bay Kayu)
   BengkelPemasangan 3 (Bay Konkrit)
   BengkelTeknologiElektrik
   BengkelElektronik
   Tanggungjawabpelajarmemastikankehadiranmengikutmasa yang ditetapkandalamjadualwaktu. Sekiranyalewatperludigantibilanganminit/jam lewat.
  • PERATURAN KESELAMATAN AM
   Dapatkankebenaranpensyarahsebelummasukataukeluardaribengkel.
   Beraturterlebihdahuludiluarbengkelsebelummenerimaarahanmasukdaripadapensyarah.
   Janganberebut-rebut danbertolak-tolaksemasamasukdankeluardaribengkel.
   Beg hendaklahdisusundibahagiandepanbengkel.
   Hidupkanalatpenghawadingin & pastikansemuatingkapditutup.
  • PERATURAN KESELAMATAN AM
   Labelkansemuaperalatandanbahan.
   Ambiltindakankeselamatandengansegerajikaberlakukemalangan.
   Bersihkanmeja / bay / bengkelsetelahselesaimelakukanaktiviti.
   Pastikanbahandanperalatandijagadenganbaikdansempurna.
   Patuhiperaturan yang ditetapkansepanjangmasa.
  • PeraturanBerpakaian & Rupadiri
   PakaianDibenarkan
   T-shirt/kemejaberkolar
   Seluar Slack
   Berkasut & berstoking
   RupadiriDibenarkan
   Berambutpendek & kemas
   Menjagakebersihandiri
   PakaianDilarang
   Baju Round Neck
   Seluar Jeans / Track / Short
   Selipar
   RupadiriDilarang
   Berambutpanjang / fesyen punk dll.
   Memakaibarangkemas / rantai / gelangdilarangsamasekali.
  • PeraturanBerpakaian
   Pakaijaket, kasut, bajuberlenganpendekataulipatbajusampaikeparassiku.
   Pastikantudungdiikatdengankemasdanhujungnyadimasukkankedalamjaket.
   Memakaipakaian yang sesuaisemasamenjalankanaktivitiamalidibengkelamatpentinguntukkeselamatan.
   Pelajar yang tidakmematuhiperaturanberpakaianTIDAKakandibenarkanmemasukibengkel.
  • Janganbermaindanbergurausendasemasaberadadidalambengkel.
   Fahamicara yang betuluntukmenggunakansesuatualatandanbahansertapatuhiarahanpensyarah.
   Berhati-hatisemasamenggunakanalatandanbahan.
   Cucitanganmenggunakansabundan air setelahselesaimelakukanaktiviti-aktivitidibengkel.
   Jikaberlakukemalangan, maklumkankepadapensyarahdengansegera.
  • KeselamatanAlatandanBahan
   Rancangalatandanbahan yang hendakdigunakandanfahamicara-caramenggunakannya.
   Mintakebenarandantunjuk ajar daripadapensyarahtentangcara-caramenggunakanperalatanelektrik.
   Bersihkanalatandansimpanditempat yang selamatselepasdigunakan.
   Gunakanalatandanbahandenganberkhemahdanberjimatcermat.
   Laporkansebarangkerosakanataukehilanganalatankepadapensyarahdengansegera.
  • 3 : DISIPLIN & KEBAJIKAN
  • DisiplinPelajar
   SetiappelajaradalahtertaklukdibawahAkta 174 (JadualKedua, Kaedah-kaedahInstitusiPelajaran (TatatertibPelajar-pelajar 1976)).
   Tindakantatatertibakandiambilterhadappelajar yang didapatimelanggarsebaranglaranganatauterlibatdalamsebarangkesjenayah.
  • LaranganSemasaBelajar
   Bersikapkurang ajar
   MenggunakanBahasa yang tidak/kurangsopan
   Tidakmenghormatipensyarah
   Mengganggurakan
   Menggunakan handset semasaberadadiBengkel
   MenefonsemasaPensyarahsedangmengajar
   Memasangmuzik yang mengganggu
   Bermain games / menonton video dsb.
   TidurdiBengkel
  • Kebajikan
   PelajardiinsurankansepanjangberstatuspelajarKolej.
   Tuntutanbolehdibuatsekiranyaberlakukemalanganataukematian yang melibatkan:
   Pelajar
   Ibubapa
  • 4 : PENILAIAN
  • STRUKTUR PENILAIAN
   • Penilaian SKK adalahberdasarkankepadapenilaiansetiap program SMK bagisesuatupakej program danpenilaian Program WajibKolej.
   • Penilaian SMK berdasarkankepadapenilaiansetiap LA yang ditetapkanbagisesuatu SMK.
   • Penilaiansetiap LA dibahagikankepadadua (2) komponeniaitu:
   PenilaianBerterusan (PB) : 70%
   PenilaianAkhir (PA) : 30 %
  • SMK PENDAWAIAN PERMUKAAN FASA TUNGGAL
   LEARNING AREA 1
   LEARNING AREA 3
   LEARNING AREA 4
   LEARNING AREA 5
   LEARNING AREA 2
   PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR LAMPU , KUASA DAN KUASA AM
   PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR KUASA DAN KUASA AM
   PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR KUASA
   PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR KUASA AM
   PENDAWAIAN PERMUKAAN LITAR LAMPU
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU, KUASA DAN KUASA AM
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA AM
   MENDAWAI LITAR LAMPU, KUASA DAN KUASA AM
   MENDAWAI LITAR LAMPU
   MENDAWAI LITAR KUASA
   MENDAWAI LITAR KUASA AM
   MENDAWAI LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGUJI LITAR LAMPU, KUASA DAN KUASA AM
   MENGUJI LITAR LAMPU
   MENGUJI LITAR KUASA
   MENGUJI LITAR KUASA AM
   MENGUJI LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU, KUASA DAN KUASA AM
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA AM
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA
  • SMK PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR FASA TUNGGAL
   LEARNING AREA 1
   LEARNING AREA 3
   LEARNING AREA 4
   LEARNING AREA 5
   LEARNING AREA 2
   PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR LAMPU , KUASA DAN KUASA AM
   PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR PROJEK
   PENDAWAIAN TERSEMBUNYI LITAR LAMPU DAN KUASA
   PENDAWAIAN PEMBULUH LITAR KUASA DAN KUASA AM
   PENDAWAIAN PEMBULUH LITAR LAMPU
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU DAN KUASA
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR PROJEK
   MENDAWAI LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   MENDAWAI LITAR LAMPU
   MENDAWAI LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENDAWAI LITAR LAMPU DAN KUASA
   MENDAWAI LITAR PROJEK
   MENGUJI LITAR LAMPU
   MENGUJI LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGUJI LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   MENGUJI LITAR LAMPU DAN KUASA
   MENGUJI LITAR PROJEK
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU DAN KUASA
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR PROJEK
  • SMK PENDAWAIAN PEMBULUH (PERMUKAAN DAN TERSEMBUNYI) DAN SESALUR TIGA FASA
   LEARNING AREA 1
   LEARNING AREA 3
   LEARNING AREA 4
   LEARNING AREA 5
   LEARNING AREA 2
   PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR LAMPU, DAN KUASA
   PENDAWAIAN PEMBULUH DAN SESALUR LITAR PROJEK
   PENDAWAIAN PEMBULUH TERSEMBUNYI LITAR KUASA DAN KUASA AM
   PENDAWAIAN PEMBULUH LITAR LAMPU
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR LAMPU DAN KUASA
   MENGHASILKAN GAMBARAJAH LITAR PROJEK
   MENDAWAI LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   MENDAWAI LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENDAWAI LITAR LAMPU
   MENDAWAI LITAR LITAR LAMPU DAN KUASA
   MENDAWAI LITAR PROJEK
   MENGUJI LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGUJI LITAR LAMPU
   MENGUJI LITAR LITAR LAMPU DAN KUASA
   MENGUJI LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   MENGUJI LITAR PROJEK
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR KUASA DAN KUASA AM
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR LITAR LAMPU,KUASA DAN KUASA AM
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR LITAR LAMPU DAN KUASA
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR LAMPU
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR PROJEK
  • R
   SMK KAWALAN MOTOR ELEKTRIK
   LEARNING AREA 1
   LEARNING AREA 2
   LEARNING AREA 3
   MOTOR SANGKAR TUPAI
   MOTOR SEGERAK
   MOTOR PEMUTAR BERLILIT
   TAFSIR CETAKAN BIRU
   TAFSIR CETAKAN BIRU
   TAFSIR CETAKAN BIRU
   PASANG MOTOR
   PASANG MOTOR
   PASANG MOTOR
   UJI PEMASANGAN
   UJI PEMASANGAN
   UJI PEMASANGAN
   SENGGARA MOTOR
   SENGGARA MOTOR
   SENGGARA MOTOR
  • SMK PENDAWAIAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK INDUSTRI
   LEARNING AREA 6
   LEARNING AREA 1
   LEARNING AREA 2
   LEARNING AREA 3
   LEARNING AREA 4
   LEARNING AREA 5
   PASANG
   “FIRE ALARM
   ELECTRICAL SYSTEM”
   PENYELENG-GARAAN
   PENGHAWA
   DINGIN
   PASANG “MAIN SWITCH BOARD” DAN “SUBSWITCH BOARD”
   PASANG “CABLE TRAY” DAN “CABLE RISER”
   PASANG “DUCTING”
   PASANG “UNDERGROUND CABLE”
   TAFSIR GAMBARAJAH SKEMATIK
   TAFSIR CETAKAN BIRU
   TAFSIR CETAKAN BIRU
   TAFSIR CETAKAN BIRU
   TAFSIR CETAKAN BIRU
   TAFSIR CETAKAN BIRU
   MEMBENTUK LALUAN PENDAWAIAN
   MEMBENTUK LALUAN PENDAWAIAN
   MEMBENTUK LALUAN PENDAWAIAN
   MENDAWAI LITAR PAPAN SUIS UTAMA
   UJI PERKAKASAN
   SAMBUNG AKSESORI
   MENGUJI LITAR PAPAN SUIS UTAMA
   MENGUJI PEMASANGAN
   BAIKI PERKAKASAN
   MERENTANG KABEL
   MERENTANG KABEL
   MERENTANG KABEL
   MENGESAN KEROSAKAN LITAR PAPAN SUIS UTAMA
   MENGUJI PEMASANGAN
   MENGUJI PEMASANGAN
   UJILARI PERKAKASAN
   MENGUJI PEMASANGAN
   SENGGARA PEMASANGAN
  • KaedahPenilaian
   PenilaianBerterusan (PB)
   • PB dilaksanakanuntuksemuaLnPbagisetiap LA;
   • Penilaianbolehdilaksanakansecaraamali, mini projek, tugasan, persembahan, laporanatau lain-lain kaedahpenilaian yang bersesuaiandenganaktivitiLnP.
   PenilaianAkhir (PA)
   • Setiap LA mempunyaisatu PA yang merangkumigabungankesemuaLnPbagi LA berkenaan;
   • PA bolehdilaksanakandalambentukamali, projekatau lain-lain kaedah yang bersesuaiandenganaktivitisetiap LA.
  • FOLIO PELAJAR
   • Pelajarperlumengumpulkansemuabukti-buktipenilaian yang dibuatkedalam Folio.
   • PihakKolejKomunitiWAJIBmenyimpan 5 folio yang terbaikbagisetiap SMK yang ditawarkanuntuktujuansemakan.
    
  • Sistemgred
   JadualSistemGred SMK
  • PURATA NILAI GRED (PNG) DAN
   HIMPUNAN PURATA NILAI GRED (HPNG)
   KaedahPengiraanadalahsepertiberikut:
  • PENGKELASAN SIJIL
   JadualPengkelasan PNG/HPNG
  • SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PENILAIAN AKHIR
   • Seseorangpelajaradalahlayakmenduduki PA sekiranyamemenuhisyaratberikut :
   Telahmendaftar SMK
   Hadir 80% ataulebihdaripadajumlah jam pertemuan LA
   (Sebarangketidakhadiranmemerlukanpenggantian jam pertemuan yang terbabit.)
   • Pelajar yang telahmenerimaSuratDitahanmenduduki PA bolehmengemukakanSuratRayuankepadaPengarahKolejKomunitidengankadarsegerasebelum PA dilaksanakan.
  • SYARAT LULUS
   • Seorangpelajar LULUS penilaiansesuatu LA jikamemenuhisyarat- syaratberikut :
   Markah 60% ataulebihbagi PB;
   Markah 60% ataulebihbagi PA.
  • SEKIAN,
   TERIMA KASIH.