Metodologi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Metodologi

on

 • 1,283 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,283
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,140
Embed Views
143

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 143

http://wp.home.hive.no 137
https://wp.home.hive.no 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Metodologi Metodologi Presentation Transcript

  • Metodologi
  • Forskning for lærere – hvorfor?
   Forskningsbasert fagkunnskap
   Bruk i egen lærerpraksis
   hva skjer i egen klasse?
   Evaluering
   Skolefagenes innhold, struktur metodologiske og kunnskapsteoretiske grunnlag
   Lære av erfaring – utfordre rådende praksis
   Egen kunnskapsproduksjon/forskning?
  • Hva er kunnskap?
  • Hva er et kunnskap i fag?
   Egen logikk
   Teoretisk
   Empirisk
   Egen struktur
   Egne måter å frembringe kunnskap
   Egne kriterier for å vurdere kunnskap
  • Forskningsprosess
  • Tema - litteraturstudie
   Litteraturstudie – review studie/state ofthe art?
   Hva viser tidligere forskning på dette tema?
   Hva vet vi?
   Mangler/svakheter i tidligere forskning
   Behov for ny kunnskap?
   Gjenta tidligere studier
  • Formulere problemstilling
   Styrer og avgrenser studien
   Klart formulert og vel avgrenset
   Elementer i problemstillingen
   - enheter, hvem undersøker vi
   - variablene ; hva undersøker vi
   - Verdiene, hvordan ser det vi undersøker ut, dvs hvordan egenskapene varierer
   Eks: Hvordan påvirker barns bruk av sosiale medier utvikling av selvforståelse og identitet?
  • Eksempler på avgrensing
   Tema: Barn og reklame
   Spørsmål: Hvordan påvirkes barns kjønnsidentitet av reklame som er rettet mot barn?
   Hypotese: Reklame virker styrkende på utvikling av tradisjonelle kjønnsrollemønstre hos barn.
  • Forskningsdesign.
   plan for hvordan en skal få svar på problemstillinger eventuelt testet ut hypoteser.
   - metode
   - plan for datasamling
   - utvalg
   - analyse
  • Ulike former for design
   Utforskende - eksplorativt.
   kvalitativ
   Beskrivende - deskriptivt
   kvalitativ
   kvantitativ
   Utprøvende i kontrollerte omgivelser - eksperimentelt.
   kvantitativ
   Utprøvende i naturlige omgivelser - Kvasi-eksperimentelt
   kvantitativ
  • Kvantitativ metode
   strukturert og systematisert.
   går i bredden
   tar sikte på å formidle forklaringer.
   informasjon formes til målbare enheter.
   muliggjør statistiske beregninger.
  • Kvalitativ metode
   søker kunnskap om menneskers erfaringer, opplevelser, tanker forventninger, holdninger, livsverden
   handler om fenomeners karakter eller egenskaper.
   lar seg ikke tallfeste eller måle.
   går i dybden
   har som formål å få frem sammenheng og helhet
   Forstående/fortolkende tilnærming
   tar sikte på å formidle forståelse
   aktiv forskerrolle
  • Forskerrollen
   Forsker delaktig i forskningsprosessen
   Forsker bruker seg selv som instrument
   Nærhet til personene/miljøene det forskes på
   Synliggjøring av forskerens forforståelse og perspektiv blir viktig.
   Hvilke briller ser forskeren på virkeligheten gjennom.
   Erfaringer
   Antagelser/hypoteser
   Faglig perspektiv
   Teoretisk grunnlag
  • Når egner kvalitativ metode seg?
   Lite forhåndskunnskap om fenomenet som skal undersøkes.
   Uklar kunnskap om fenomenet som skal undersøkes
   Søker kunnskap om menneskers livsverden
   Kvalitativ metode alene
   Kvalitativ metode i kombinasjon med kvantitativ
  • Ulike måter å samle inn data - Metoder
   Intervju
   Ustrukturert/semistrukturert
   Intervjuguide
   Samtaleform
   Notater/båndopptager
   Observasjon/feltarbeid
   Aktiv/passiv
   Observasjonsguide
   Feltnotater/video
   Ustrukturert samtaler
   Tekst-, dokument- medie- og billedanalyse
  • Validitet/reliabilitet
   Studiens gyldighet og pålitelighet.
   Sikres på alle trinn i forskningsprosessen.
   Validitet: Undersøker studien det den sier den skal undersøke?
   Reliabilitet: Pålitelighet, nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å ivareta studiens validitet.
   Generaliserbarhet.