Online Samenwerken Met ICT Voorzieningen In The Cloud

926 views

Published on

Online samenwerken met ICT voorzieningen in the cloud

Andres Steijaert
SURFnet

Published in: Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
926
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Online Samenwerken Met ICT Voorzieningen In The Cloud

 1. 1. ONLINE SAMENWERKEN MET ICT VOORZIENINGEN 'IN THE CLOUD' Andres Steijaert
 2. 2. HET SPEELVELD uitdagingen
 3. 3. ICT is een integraal onderdeel binnen de bedrijfsvoering; Primaire processen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en continuïteit van ICT diensten.
 4. 4. Hoge eisen van ICT vaardige gebruikers Groot extern aanbod Complexe en snel evoluerende technologie Schaarse interne resources
 5. 5. REKENCENTRUM EN ICT SERVICE CENTRUM
 6. 6. reken centrum gebruikers
 7. 7. servicecentrum reken centrum gebruikers
 8. 8. servicecentrum reken centrum gebruikers
 9. 9. WAT IS DE ROL VAN HET ICT CENTRUM? Welke voorzieningen bieden we aan? Welke diensten intern Welke diensten samen met andere instellingen (SURF) Welke diensten extern
 10. 10. ONDERZOEK DATACENTRUM CONTINUÏTEIT EN BESCHIKBAARHEID VAN ICT DIENSTEN 2008 34 deelnemende instellingen
 11. 11. DOELSTELLINGEN DATACENTRUM CONTINUÏTEIT eren ik van Veiligstellen Re duc bru van data nerg i e ge e Continueren van applicaties en de door hen geboden functionaliteit
 12. 12. ! BELEMMERINGEN
 13. 13. SAMENWERKING
 14. 14. ROL SURFNET ADVIES VAN RESPONDENTEN Aanbieden van netwerk-connectiviteit tussen datacentra Bundelen van kennis Gezamenlijk inkopen van zaken zoals hard- en software en ruimte in datacentra Fungeren als adviseur
 15. 15. ROADMAP online samenwerken
 16. 16. Leer omgeving Hoger Onderwijs SURF SURF mailinglijsten groepen SURFnet Marktpartijen
 17. 17. Videoconferencing Instant Messaging Document Sharing Online samenwerken
 18. 18. Videoconferencing Instant Messaging Document Sharing Online samenwerken
 19. 19. Videoconferencing Instant Messaging Document Sharing Online samenwerken
 20. 20. user accounts Leer omgeving Hoger Onderwijs user accounts SURF SURF mailinglijsten groepen SURFnet Marktpartijen
 21. 21. Leer Werk Unified omgeving omgeving Communications Hoger Onderwijs SURF SURF SURF mailinglijsten groepen contact SURFnet Cloud Services Online Applicaties ... Marktpartijen
 22. 22. Sharepoint hoger onderwijs SIG & project Consortium Leer Werk Unified omgeving omgeving Communications Hoger Onderwijs Dienst parameters & Prijsvraag SURF SURF SURF mailinglijsten groepen contact SURFnet hoger onderwijs project Cloud Services Online Applicaties ... Marktpartijen
 23. 23. Leer Werk Unified omgeving omgeving Communications Hoger Onderwijs SURF SURF SURF mailinglijsten groepen contact SURFnet Per 1 januari 2011 Cloud Services Online Applicaties ... Marktpartijen
 24. 24. Leer Werk Unified omgeving omgeving Communications Hoger Onderwijs document sharing SURF SURF SURF mailinglijsten groepen contact SURFnet Per 1 januari 2012 Cloud Services Online Applicaties ... Marktpartijen
 25. 25. Leer Werk Unified omgeving omgeving Communications Hoger Onderwijs instant messaging SURF SURF SURF mailinglijsten groepen contact SURFnet Cloud Services Online Applicaties ... Marktpartijen
 26. 26. Leer Werk Unified omgeving omgeving Communications Hoger Onderwijs web conferencing SURF SURF SURF mailinglijsten groepen contact SURFnet Cloud Services Online Applicaties ... Marktpartijen
 27. 27. Leer Werk Unified omgeving omgeving Communications Hoger Onderwijs hoger onderwijs project Nieuwe SURF SURF SURF voorzieningen mailinglijsten groepen contact CoIn SURFnet Cloud Services Online Applicaties ... Marktpartijen
 28. 28. SAMENWERKEN krachtenbundeling
 29. 29. ONLINE APPLICATIES PROJECT • Universiteit Utrecht • Universiteit van Tilburg • ROC Midden Nederland • Hogeschool InHolland • Hogeschool van Amsterdam • Hogeschool Utrecht • Open Universiteit • Hogeschool van Amsterdam • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden • Rijksuniversiteit Groningen • Wellant College
 30. 30. Functionele aspecten Kosten en licentie Ondersteuning Gebruikersvoorwaarden Privacy aspecten
 31. 31. Waar staat je data? Wie kijkt er mee? Welke spelregels?
 32. 32. 450.000 servers wereldwijd? Zeecontainers - 45 containers op een locatie 1.160 servers per container
 33. 33. 300.000 servers in data center 10.000 tot 20.000 nieuwe servers per maand
 34. 34. Victor Maijer Paul van Dijk 5"4&-$6"+,'+( !"#$%"&'( 1+2*3( )*+#'40"&'( )*+,"-,.$/0,(
 35. 35. !"#!$%"#&'(")#*')#+,,(-"#.'*"# !""#$ %&'(&)&*+",&$ -./01&2$ +,,(-"#.'*"# 711-%4'8"# ?%)2#("@$3%A"$;# /"0#1$,2340# +,,(-"#.'*"# 79:;# <)0B%AA"-''$;# /"0#1-'5,$6# +,,(-"#.'*"# <1")#=,3$4"## .'*"#1$,*%2"$;# /"0#1$,0,4,-# >,2"#
 36. 36. !"#"$%&"'(%)'*%("'+"$("$,' !"#"$%&"'!"#$% !"#"$%&"'&'("$'% +-.!)"/' 0$12"'-)1("$,1/"1/' 3455' *%("'+"$("$' *%("'+"$("$' *%("'671")/' +-.!)"/' 0$12"'-)1("$,1/"1/' !"#"$%&"'&'("$'% !"#"$%&"'!"#$% +-.!)"/' 0$12"'-)1("$,1/"1/'
 37. 37. (")&"*#+&,# (")&"*#+&,# !"#$%&'# -,./"*.# 0&1.2'23#
 38. 38. !"#$%"&'()*+," -."/01/." >';"$0/.;=" 2/3//+" 60(" 4*5(('" :*;<.1" 40?/!"#$%" B&@9" &(+=./+" 6*''/701"89" 6*''/701"89"" 40?/"70/.;=/." :*=,(0'" @A='**5"40?/" #CD3(.1/" 93(+/&*0.=" 40?/8//<.1" @E9" &'()*+," &'()*+," =(%0*.&'(("&>?&@&/?&@&A*B**"@&& !"#$%&'(("&)*+*,*"-*"%&& 2"34%&5*"&6*7"13-*"&5*"&8##.+& C.+*"B(1+&@&D56"#+*%& *.&/01+*.0*.& 93*.%0*.&((-&#:;(.+*"<34-&0*&7*%0*<<*.&
 39. 39. Software as a Service is niet per definitie goedkoper dan zelf hosten
 40. 40. http://blog.backblaze.com/2009/09/01/petabytes-on-a-budget-how-to-build-cheap-cloud-storage/
 41. 41. Rogier Spoor interne, eigen cloud voor een organisatie Combineren van storage technieken (SAN, JBOD) Combinatie van producten van meerdere vendors Eenvoudig schaalbaar Zo laag mogelijke kosten
 42. 42. Paul Dekkers Virtualisatie is een techniek die het door het abstraheren van computerbronnen mogelijk maakt fysieke computers te verdelen of te combineren tot een of meerdere systemen. De compartimentering van systemen blijkt in de praktijk bij veel servers in datacenters zinvol omdat deze niet ten volle worden benut. Daarnaast hebben deze servers genoeg kracht om verschillende toepassingen tegelijkertijd uit te voeren. Server virtualisatie in een datacenter geeft bovendien geavanceerde mogelijkheden voor het verhogen van de beschikbaarheid, en vereenvoudigd uitvoeren van een omgeving voor tests en acceptatie. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor onderhoud, beveiliging, beschikbaarheid en schaalbaarheid vaak verbeterd. Het verbruik van stroom en ruimte in een datacenter kan sterk worden teruggedrongen door de reductie van fysieke servers. http://www.surfnet.nl/Documents/indi-2008-07-018.pdf
 43. 43. Virtualisatie en energie-verbruik serverruimte Meer dan 150 virtuele systemen (incl. lab), groei, maar niet in stroom en warmte ren van Re duce bruik nerg i e ge e
 44. 44. Lokale expertise blijft belangrijk Pas extern (‘in the cloud’) als intern zaken op orde
 45. 45. SYSTEEMLAGEN maatwerk speciale applicaties standaard applicaties user databases content databases besturingssystemen servers (computers) netwerk elektriciteit fysieke locatie / huisvesting
 46. 46. specialized ICT Service Centrum hoger onderwijs en onderzoek aanbieders externe diensten commodity
 47. 47. spanning B A !" #" $" %" &" '" (" jaren IMPLEMENTATIE
 48. 48. VERTROUWEN & CONTROLE
 49. 49. http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/ecm/2911847/1277020/googlecontract-was-juridische-breinbreker.html
 50. 50. 17 juni 2009 Google services are the subject of a complaint to the Federal Trade Commission as well.
 51. 51. zaterdag, 27 juni 2009
 52. 52. De pionier zal niet willen en kunnen wachten op het aanbod van de commerciële markt Hans Dijkman “Willen de rekencentra een hogere toegevoegde waarde hebben dan commerciële aanbieders, dan is krachtenbundeling onontkoombaar”
 53. 53. Activiteiten 2010 Cloud Online apps Unified Communications Portals en widgets SURFfederatie en groepsmanagement Google Wave onderzoek 4K video Samenwerkingsprojecten en gebruikersgroepen
 54. 54. 2 SURFnet. We make innovation work

×